Az alábbiakban összefoglaljuk a tankönyvhelyzettel és a szülői aktivista programmal kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket és válaszokat.

A tankönyvválaszték korlátozása

Mi változik 2019-ben?
A kormány már 2013 óta igyekszik kiszorítani a magánkiadókat a tankönyvellátásból, de mivel a tankönyvi engedélyek öt évre szóltak, eddig az iskolák még megrendelhettek néhány nem állami kiadású tankönyvet. Az engedélyek azonban mostanra lejártak, így a magánkiadók közismereti könyvei a 2019/2020-as tankönyvjegyzékre már nem kerülhetnek fel. Egyedül a nyelvtankönyvek, a nemzetiségi tankönyvek, a szakképzés és az SNI-s tanulók számára készült tankönyvek esetén marad lehetőség az iskolák számára a nem állami könyvek rendelésére.
Miért baj az, ha szűkül a tankönyvválaszték?
Valamennyien egyéniségek vagyunk. Mivel korábban volt rá lehetőségük, a tanárok kiválaszthatták a választékból azt a könyvet, amelyet a saját egyéniségükhöz illőnek, szakmailag megbízhatónak, módszertanilag elvégezhetőnek és az általuk tanított tanulócsoportok által megtanulhatónak tartottak. Annak, ha a tanár nem használhatja az általa legjobbnak tartott tankönyvet, a gyerekek látják a kárát. Emellett az állami tankönyvmonopólium rontja a minőséget is, hiszen megszűnik az egészséges verseny, ezért a könyvek nincsenek kitéve valódi megmérettetésnek. [Videó]
Ha a tanárok szabadon választanak tankönyvet, akkor minden tanár azt tanít, amit csak akar?
A könyvek különböző oktatási szemléletmódokat tükrözhetnek, de a tananyag ugyanaz; ezt a Nemzeti Alaptanterv és az ennek alapján készült kerettantervek szabályozzák. Így nem vezet zűrzavarhoz a szabad tankönyvválasztás, sőt épp ellenkezőleg: a tanárok szívesebben tanítanak és a tanulók szívesebben tanulnak, ha a számukra legmegfelelőbb tankönyvet használhatják.
Valóban szükségesek az egyentankönyvek az esélyegyenlőség biztosításához?
Épp ellenkezőleg: az egyentankönyvek rontják az esélyegyenlőséget, hiszen a gyermekek különbözőek, más háttérrel érkeznek az iskolába. Ha a különböző hátterű gyerekekre egyentankönyveket erőltetnek, azzal megakadályozzák, hogy az iskolák a gyerekek szükségleteihez leginkább illeszkedő tankönyveket, módszereket használják. 2013 előtt léteztek a tanárok által kipróbált és kedvelt jó tankönyvek. Milyen észérv indokolja, hogy ezeket ne lehessen használni? [Videó]
Miért fontos a szabad tankönyvválasztás, hiszen régen sem volt ilyen, mégis jó oktatást kaptunk?
Reméljük, hogy a XX. századi korlátokat túl tudjuk lépni a XXI. században. Vannak dolgok, amik változnak: például a lexikális ismereteknek jóval kisebb jelentőségük van ma, amikor az információhoz másodpercek alatt hozzá tudunk jutni. Mindeközben pedig felértékelődik a kreativitás, önálló gondolkodás és általában a készségfejlesztés jelentősége. A gyerekek között nagyobbak a különbségek, mint régen. A modern követelményeket lehetetlen kielégíteni egyentankönyvekkel.
Az állami kiadású könyvek rosszabb minőségűek?
Önmagában nem attól lesz jobb vagy rosszabb egy tankönyv, hogy állami vagy nem állami kiadó adja ki. Azonban az elmúlt években kiadott állami tankönyvekre nagyon sok panasz érkezett mind a pedagógusok, mind a szülők részéről. Sok állami kiadású tankönyvet néhány hónap alatt, sebtében állítottak össze, miközben a most lejáró engedélyű magánkiadású tankönyvek mögött sokszor évtizedes fejlesztés és pedagógiai munka áll.
Korábbi szülői felmérésünk azt mutatta, hogy a szülők döntő többsége (80%) elégedetlen az állami könyvek minőségével. Eredményeinkkel együtt számos konkrét tapasztalaton nyugvó szöveges véleményt is közöltünk.
Miért kívánja a kormányzat ellehetetleníteni a magánkiadókat?
A kormányzat pedagógiai szakmai indokot nem adott, helyette pénzügyi érveket szokott felhozni (a magánkiadók nyereségét és a családok anyagi terheit kívánják csökkenteni). De a családok terheit korábban is csökkentette a rászorultság alapú tankönyvtámogatás, az ország számára pedig látszólagos a költségcsökkentés, hiszen míg a magánkiadók a saját költségükre fejlesztettek tankönyveket, az állami fejlesztést a költségvetésből, a közös pénzünkből kell finanszírozni. Mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban jó minőségű tankönyvekre és széles tankönyvválasztékra van szükség, ehhez pedig szükségesek a magánkiadású könyvek is.
Modernek az állami kiadású könyvek?
A modern szemléletű oktatás az önálló, kreatív gondolkodást és az egyénre szabott előrehaladást erősíti. A kormányzat azzal is próbálja megmagyarázni rendelkezéseit, hogy szerinte modern könyveket szeretne adni az iskoláknak a régiek helyett. Nem hiszünk ebben: valódi verseny és megmérettetés nélkül, az elmúlt évszázadokra emlékeztető központi diktátummal nem lehet jó és modern oktatást csinálni. Nem a minisztériumban, hanem az iskolákban tudják a legjobban, hogy mire van szüksége a gyerekeknek. Az egyentankönyvek csak az egyengyerekek képzésére jók; kreativitás nem születik úgy, hogy a legelemibb döntési joguktól is megfosztjuk a tanárokat.
Örülhetünk az „ingyentankönyveknek”?
A kormányzat gyakran hivatkozik arra, hogy az általuk a 3.-9. évfolyamokon bevezetett „ingyentankönyv” rendszer csökkenti a családok terheit. Valójában ezzel a rendszerrel az arra rá nem szorulókat támogatták, hiszen a rászorulók korábban is ingyen kaptak tankönyvet. Fontos tudni, hogy itt valójában nem ingyenes, hanem kölcsönkönyvekről van szó, hiszen a könyvek az iskolai könyvtár tulajdonába kerülnek, azokat év végén vissza kell oda juttatni. Emiatt a gyerekek év közben nem jegyzetelhetnek a könyvekbe, és nem használhatják azokat későbbi ismétlés vagy felvételi felkészülés céljából sem. Ha megsérül a könyv vagy beleírtak, akkor azt a szülőknek kell kifizetni év végén. A kölcsöntankönyv-rendszer nem működik megfelelően (erről részletes felmérésünk itt olvasható), és sok szülő végül inkább mégis megveszi a tankönyvet gyermekének. Valójában tehát a kormányzat az ingyenesség hamis ígéretével egy olyan rendszert hozott létre, ahol az arra rá nem szoruló szülőknek juttat anyagi támogatást cserébe azért, hogy fogadják el a rosszabb minőségű tankönyvkínálatot és a gyengébb színvonalú oktatást.
Miért foglalkozunk annyit a tankönyvekkel, hiszen a jó tanár akár tankönyv nélkül is tud tanítani?
Lehet ugyan tankönyv nélkül is tanítani, de a rossz tankönyv megnehezíti a gyerekek, tanárok és szülők dolgát, és tovább növeli mind a gyerekek, mind a tanárok amúgy is nagy túlterheltségét. A Szülői Hang Közösség fontosnak tartja a minőségi tankönyvkínálatot, de felemeljük a szavunkat más problémákkal kapcsolatban is.
A 21. században a tankönyvek helyett miért nem inkább a digitális anyagokra fókuszálunk?
Függetlenül attól, hogy hagyományos tankönyvekről vagy digitális anyagokról beszélünk, a minőségi oktatási eszközök elkészítéséhez nagy szakértelem és tapasztalat szükséges. A kizárólagos állami monopólium a digitális kiadványok piacán is éppúgy gyengébb minőséget hoz, mint a hagyományos tankönyveknél. Ne feledjük, hogy a digitális oktatási anyagok mellett még hosszú évekig fontos szerep jut a hagyományos tankönyveknek is.
Ha rossz a tankönyvrendszer, miért nem inkább tárgyalásos úton próbáljuk megoldani a kérdést?
A tankönyvrendszer problémáira nagyon sokan felhívták már a figyelmet az elmúlt években, a kormányzat azonban nem reagált a szakmai érvekre, és a szakmai megbeszéléseket is elutasították. A 2016-os több tízezres pedagógus-tüntetések egyik fő követelése épp a szabad tankönyvválasztás volt, de a kormányzat nem keresett semmiféle szakmai megoldást annak ellenére, hogy a tankönyvválasztás szabadságának visszaállításával úgy lehetne növelni az oktatás minőségét, hogy az nem igényelne számottevő anyagi ráfordítást az ország számára. A Szülői Hang Közösség 2018-ban több ezer szülő részvételével részletes felmérést készített a tankönyvhelyzetről, melynek eredményeit megküldtük a kormányzatnak is, de a minisztérium válaszában nem mutatott semmiféle szándékot a valós problémák kezelésére.

 

A szülői aktivista program

Miért vásároljak saját költségen könyvet, ha ez nem az én feladatom, és az iskola ingyen biztosítja a tankönyvet?
A kormányzat által monopolizált szűkített tankönyvkínálat korlátozza a tanárok lehetőségeit, és ennek gyermekeink látják kárát. Ha nem elégszünk meg az állami egyentankönyvekkel, akkor a szülői könyvvásárlás a jelenlegi rendszerben szükségszerű. Szülőként a gyermekeinknek, az ő érdekükben vásárolunk könyveket, és egyben tiltakozunk a kormányzat által erőltetett rossz rendszer ellen. Nem szeretnénk, ha az oktatási, pedagógiai kérdések pénzügyi érdekek mentén dőlnének el. Hogyha ezen változtatni szeretnénk, nekünk magunknak kell példát mutatnunk, és nem engednünk az ingyenesség hazug csábításának.
Miért vásároljak könyvet annak a tanárnak az igényei szerint, akivel szülőként nem vagyok elégedett?
Ha a tanárokat segítjük, akkor azzal gyermekeinknek is jót teszünk. Sokszor nem túl jó a kapcsolat a szülők és a tanárok között, de ha a tanár által legjobbnak tartott könyvet vásároljuk meg, azzal csak javíthatunk az oktatás minőségén. Ne felejtsük el, hogy a tanárokon óriási teher van: az elmúlt években emelkedtek az óraszámok, az adminisztrációs terhek, miközben munkájuk nehéz és felelősségteljes. Ők is emberek, és örülnek a támogatásnak, amit a szülői könyvvásárlással is kifejezhetünk. Lehetséges, hogy ennek kapcsán sikerül szorosabb kapcsolatot kialakítani a tanárokkal, és jobban megérteni egymás problémáit a tankönyvek mellett más témákban is.
Használhatja-e a tanár a szülők által vásárolt könyvet az iskolai oktatásban?
Igen, használhatja. Bár a kormányzat igyekszik ellehetetleníteni a magánkiadókat, és a kiadványok minőségétől függetlenül csak az állami kiadású könyveket minősíti tankönyvvé, a tanulást segítő kiadványként, saját költségükre a szülők továbbra is szabadon megvásárolhatnak bármilyen könyvet, természetesen a magánkiadók könyveit is. Ezt a kormányzat nem korlátozhatja. A szülőket persze nem is kötelezheti senki, hogy saját maguk könyveket vásároljanak, de miután megvették a könyveket, akkor a tanároknak már lehetőségük nyílik arra, hogy ezeket használják. Ne feledjük: a pedagógusok számára semmilyen tankönyv használata nem kötelező (az állami sem); ők maguk döntik el, hogy az órán milyen eszközöket használnak. Azt, hogy egy tanár mit tanít, nem a tankönyv, hanem az iskola pedagógiai programja határozza meg. Természetesen köztes megoldások is elképzelhetőek, például a tanár használhatja az állami tankkönyv mellett csak kiegészítésként is a szülők által vásárolt könyvet; illetve ezek a könyvek az otthoni tanulást vagy felvételi felkészülést is segíthetik.
A szülő döntse el, hogy melyik könyvet vegye meg?
Fontos, hogy kérjük ki a tanár véleményét: melyik könyvet tartja a legjobbnak. Kövessük a tanár iránymutatását, hiszen őrá bízzuk gyermekünk oktatását. A tanárok ritkán szokták a szülőket kifejezetten kérni a könyvvásárlásra, hiszen az iskola hivatalosan ilyen kérést nem tehet a szülők felé. De ha úgy tesszük fel a kérdést a tanár számára, hogy melyik könyvet tartja a legjobbnak, egyértelmű választ kapunk arra, hogy melyik könyvet kellene megvásárolni a szülőknek. Szükséges, hogy az egész osztály számára biztosítsuk a kiválasztott könyveket, hiszen a tanár csak így veheti hasznát az iskolai oktatás során. Egy-egy szülői közösségen belül érdemes egy önkéntes szülőnek magára vállalni a szülői könyvvásárlás koordinálását.
Miért nem merik a tanárok nyíltan elmondani, mik az igényeik?
A tankönyvekről érdeklődve sokszor tapasztalhatjuk, hogy a pedagógusok félnek őszintén elmondani, mit szeretnének valójában. Legyünk megértőek a tanárokkal: a közoktatás rendszere ezer sebből vérzik, és a problémák tömege a tanárok vállát nyomja. A 2016-os tüntetések során pedagógusok tízezrei követelték a változást, egyebek mellett a tankönyvválasztás szabadságát is. Sajnos azonban érdemi előrelépés nem történt, a kormányzat még a valódi szakmai párbeszédet is elutasította. A tanárok belefáradtak a küzdelembe és az elnyomásba; a változást akaró iskolák igazgatói közül sokat azóta már leváltottak és politikai kinevezetteket tettek a helyükbe, akik a Klebelsberg Központtal együtt elutasítják mindazokat, akik nem követik szigorúan a központi előírásokat. Mára már alig találni olyan pedagógust, aki nyilvánosan beszélni mer a problémákról. A félelem légköre sok helyen tapintható, és ez természetesen rendkívül káros a gyermekeknek is. Mindezek miatt is különösen fontos, hogy mi, szülők támogató figyelemmel forduljunk a pedagógusok felé a sok gond közepette, és próbáljuk megtalálni azokat a pontokat, ahol segíthetünk.
Mit tegyünk, ha egyes szülők nem akarnak vagy nem tudnak részt venni a szülői könyvvásárlásban?
Mindenképpen vegyük fel a kapcsolatot a kiadókkal, és ha kell, fogjunk össze az iskola más szülői közösségeivel is. Sok esetben jellemző, hogy a kiadók a nagyobb tételben (pl. osztálylétszámnyi) történő könyvvásárlásnál árkedvezményt tudnak adni, ami fedezheti egyes rászoruló szülők költségeit. Ha ez nem elegendő, több más lehetőséget is mérlegelhetünk: szerencsés esetben az iskolai könyvtárban is rendelkezésre állhatnak a könyvek, vagy magunk is dönthetünk úgy, hogy a könyvtár számára vásároljuk meg a hiányzó könyveket, hogy aztán azokat a későbbiekben mások is használhassák. Fordulhatunk támogatásért pl. az iskolai alapítványhoz, az önkormányzathoz vagy más szervezetekhez, cégekhez, magánszemélyekhez. A szülői közösség dönthet úgy is, hogy összedobja a pénzt azok számára, akik nem akarják vagy nem tudják anyagilag támogatni a könyvvásárlást. Ne feledjük, hogy az oktatásra fordított pénz hosszú távon bőven megtérülhet, és ha az osztályközösséget támogatjuk, azzal közvetve saját gyermekünket is támogatjuk.
Miért fizessek egy másik szülő helyett?
Nem szokványos, hogy a szülők saját költségen maguk rendeljenek tankönyvet; ezzel kapcsolatban minden szülői közösségben lehetnek viták. Érdemes megbeszélni, hogy ez elsősorban a gyerekek érdeke, és fontos, hogy a gyerekek teljes közössége hozzájusson ugyanahhoz a könyvhöz. Lehetséges, hogy hiába próbálunk konstruktív, megértő beszélgetést folytatni a témáról, mégis lesznek olyanok, akik nem kívánnak részt venni a szülői könyvvásárlásban vagy nem reagálnak a megkeresésre. Ha más módon nem sikerül beszerezni a könyvet vagy támogatást szerezni rá (lásd előző pont), végső esetben ha megtehetjük, próbáljunk nagyvonalúak lenni és kipótolni a kimaradó összeget, hiszen ezzel az egész osztályközösségnek segítünk, és így képviseljük legjobban gyermekeink érdekét.
Mennyibe kerül a szülői könyvvásárlás?
Ritkán van szükség arra, hogy a szülők a teljes tankönyvcsomag 10-12 ezer forintos árát kifizessék. Sokszor 1-2 ezer forint is elég lehet, ha abból a tanári visszajelzések alapján legfontosabb egy-két könyvet vagy munkafüzetet vásárolják meg a szülők.
Mi a szülői könyvvásárlás tipikus időrendje?
január-március: Kapcsolatfelvétel a szülők és a tanárok között. Ekkor tudatosíthatjuk, hogy gyakorlatilag minden magánkiadású tankönyv iskolai rendelhetősége megszűnik a közismereti tárgyakból. A szülők összegyűjtik a tanári visszajelzéseket arról, hogy melyek a legjobb könyvek.
március vége: Megjelenik a hivatalos állami tankönyvjegyzék az iskolák által rendelhető tankönyvekről. Ezen várhatóan minden közismereti tantárgyból csak két, kizárólag állami kiadású könyv szerepelhet majd, így csak azokból lehet majd választani.
április: A hivatalos állami tankönyvrendeléssel párhuzamosan a szülők – a tanári visszajelzések alapján – elküldik a megrendeléseiket közvetlenül a kiadóknak; elérhetőségük itt található.
május-június: A megrendelések véglegesítésének, kiegészítésének időszaka. Bár elvileg a megrendelések továbbra is leadhatóak, az április után leadott késői rendeléseket egyes kiadók már nem biztos, hogy el tudják fogadni, mivel a nyomdai példányszámokat a kiadók az áprilisi rendelések alapján rögzíthetik.
augusztus: A könyvek kiszállítása a rendelés során megadott címre.
szeptember: A könyvek árának befizetése.
Szükséges csatlakozni a szülői aktivista programhoz?
Természetesen egy szülői közösség, ha szeretné, teljesen egyedül is intézheti a könyvvásárlást. A Szülői Hang Közösség azért indította útjára a szülői aktivista programot, hogy együtt könnyebben haladhassunk: akik csatlakoznak, azoknak részletes tájékoztatót, tanácsokat, és egyben visszajelzési lehetőséget is adunk, vagyis azzal, hogy megosztjuk a tapasztalatainkat, közös tudást és cselekvési lehetőséget hozunk létre. Együtt többet érhetünk el!
Segíteni szeretnék, de nálunk épp nem aktuális a szülői könyvvásárlás, mit tehetek?
Segít, ha minél több szülő és tanár figyelmét felhívjuk a problémákra, hallatjuk a hangunkat – erre szolgál térképes kiáltványunk, – és minél több szülő és tanár számára tudatosítjuk, hogy a szülői aktivista program helyi szinten megoldást nyújthat.
Ha van erre lehetősége, saját ismeretségi környezetében felajánlhat anyagi segítséget a szülői közösségeknek vagy iskolai könyvtáraknak a könyvvásárláshoz. Akinek vannak otthon jó állapotú használt tankönyvei, megpróbálhatja felajánlani egy hely iskolai könyvtárnak, esetleg egy antikváriumnak, vagy felteheti az információt egy internetes apróhirdetési oldalra, hogy rátalálhasson az, akinek akinek szüksége van rá.

 

A Szülői Hang Közösség

Mivel foglalkozik a Szülői Hang Közösség?
Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő kérdésekben. Szülőként úgy gondoljuk, hogy nekünk is meg kell szólalnunk, ha úgy látjuk, hogy nem jól működik az iskola. Gyermekközpontú oktatást és emberközpontú társadalmat szeretnénk; aktív közösségi oldalunkon egyaránt foglalkozunk a szülőket, az oktatást és gyermekeink jövőjét érintő társadalmi kérdésekkel, problémákkal. Közösségünk 2016 október óta több ezer szülői visszajelzés alapján jelezte a nyelvoktatás problémáit, felszólalt a gimnáziumbezárások ellen, értékelte az elmúlt nyolc évet az oktatásban, az eddigi legrészletesebb adatokat szolgáltatta a tanárhiányról, és részletesen felmérte a kormányzat által erőltetett tankönyvrendszer problémáit.
Ki támogatja a Szülői Hang Közösséget?
A Szülői Hang Közösségben önkéntes szülők dolgoznak 100%-ban társadalmi munkában azért, hogy a szülői véleményeket és a gyerekek érdekét képviseljük. Anyagi támogatást nem kapunk sem a könyvkiadóktól, sem bárki mástól; online jelenlétünk költségeit a részt vevő szülők adományaiból fedezzük. A Szülői Hang Közösség szakmailag független, és tagja a 60 civil szervezetet tömörítő Civil Közoktatási Platformnak.
Miben bízik a Szülői Hang Közösség?
A példamutatásban. Bár szülőként kevés közvetlen befolyásunk van a közoktatás működésére, hiszünk abban, hogyha hallatjuk a hangunkat és beszélünk problémákról, annak előbb-utóbb pozitív hatása lesz. Nekünk magunknak kell példát mutatnunk és időt, energiát, pénzt fektetnünk az oktatásba, ha gyermekeinknek jobbat szeretnénk annál, mint ami most van.

A tanárok számára összeállított gyakori kérdések és válaszok itt olvashatóak. A tankönyvrendeléssel kapcsolatos további praktikus információkat itt találhat; további háttérinformációt, cikkeket itt gyűjtöttünk össze. A szabad tankönyvválasztás fontosságáról kérjük tekintse meg videóüzeneteinket is. Ha kérdéseire a fentiek nem adtak választ, írjon nekünk a tankonyv@szuloihang.hu címre.

  Megosztás