Legyen szabadon választható az 5. érettségi tantárgy!
Szakképzésben tanuló, 2017 májusában érettségiző diákok vagyunk. Egy hónap, és jelentkeznünk kell az érettségi vizsgára – végső tanácstalanságunkban fordulunk Önökhöz…

Történelemtanárok Egyesülete – Szabad Tankönyvválasztást!
Követeljük, hogy teremtsék meg a szabad, minőségi tankönyvpiac feltételeit; engedélyezzék, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által kiadott atlasz mellett továbbra is használhassák a diákok a korábban alkalmazott magas színvonalú, az életkori sajátosságoknak megfelelő atlaszokat az érettségi vizsgán.

Ne legyenek családok lakcím nélkül!
Ma Magyarországon 4000 kiskorúnak nincs érvényes lakcíme, ami lényegében minden ellátásból kizárja őket és 1500 kiskorúnak csak ún. település szintű lakcíme van, ami nagyon megnehezíti, hogy hozzájussanak az ellátásokhoz. Több tízezerre tehető azoknak a gyerekeknek a száma, akik a szülei lakcím problémája miatt szenvednek hátrányt. Ezek a gyerekek hiába magyar állampolgárok, a kirekesztő törvények miatt nem jutnak hozzá alapvető szolgáltatásokhoz…


Legyen közös ügyünk a gyerekek szexuális erőszak elleni védelme!

A Hintalovon Alapítvány aláírásgyűjtést kezdeményez olyan kormányzati lépések sürgetésére, amelyek eredményeként minden magyar gyerek segítséget kérhet, védelmet kaphat, és elkerülheti, hogy szexuális erőszak áldozatává váljon.

Petíció az egészségügyért
Egyetértek azzal, hogy a minőségi betegellátás, a betegbiztonság kialakítása, és a korrupció nélküli egészségügy megteremtése érdekében a mindenkori magyar kormány Nemzeti Ügyként kezelje az egészségügyet, és ennek részeként az egészségügyre fordított közkiadásokat a bruttó hazai termék (GDP) minimum 2 százalékával emelje 3 éven belül.

Hiányzó emlékek
Ma Magyarországon több, mint 23 ezer gyerek él szakellátásban, vagyis elszakítva a családjától. Bár a törvény kifejezetten tiltja, a családok szétszakításának az elsődleges oka még mindig a családok szegénysége! A magyar társadalom felelős felnőtt tagjaként fontos nekem, hogy a gyermekeket valóban megvédjük, támogassuk, hogy szerető családjaikban nőhessenek fel…

Fizetésemelést az óvodai nem pedagógusként dolgozóknak!
2008 óta van befagyasztva a bér az óvodákban nem pedagógus végzettségű dolgozóknak. Ezen szeretnénk változtatni …

Tiltakozunk az alternatív oktatás ellehetetlenítése ellen!
Sajtóhírek szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2017-es évi költségvetési törvénytervezetbe olyan passzusokat csempészett be, amelyek ellehetetleníthetik az alternatív tantervű iskolákat és bezárásra ítélik azokat az alternatív óvodákat, amelyek napi 8 óránál rövidebb ideig tartanak nyitva…

Végveszélyben a Földrajz a (köz)oktatásban!
Felhívjuk mindazokat, akik munkájukhoz mind a mai napig használják a közoktatásban szerzett földrajzi ismereteiket, akik úgy érzik életre szóló tudást adott ez a tantárgy, akik számára fontos a földrajz ügye, hogy aláírásukkal fejezzék ki tiltakozásukat a középiskolai földrajzoktatás tervezett megcsonkítása ellen!

Veszélyben a természettudományos (köz)oktatás
A Magyar Kémikusok Egyesülete felemeli szavát a szakgimnáziumokká alakuló szakközépiskolák új tantervei ellen…

Gyermekeink jogaiért
Magyarországon sajnos egyáltalán nem érvényesülnek a fogyatékossággal élő emberek jogai, semmilyen szinten, sem az oktatásban, sem a szociálpolitikában, és az egészségügyben sem, még akkor sem, ha az érintett éppen egy gyermek!

A Miskolci Herman Otto Gimnázium nevelőtestületének nyílt levele
„Miért sírnak már megint a pedagógusok?!” – kérdezik sokan..

Történelmi atlasz középiskolásoknak
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által kiadott és az érettségi vizsgán kötelezővé tett középiskolai történelmi atlasz a tartalmi hiányosságok, a rossz olvashatóság, az áttekinthetetlen, zsúfolt térképek, a névmutató és a kronológia hiánya miatt akadályozza a tanulást, megnehezítheti a sikeres érettségi vizsgát…

Az alsó tagozaton ne legyenek tartós kölcsönkönyvek!
Követeljük, hogy az iskola kezdő szakaszában, az alsó tagozaton már a jövő tanévben szűnjön meg a tartós tankönyvek kötelező használata!

A törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola pedagógusainak nyilatkozata a pedagógusok önértékelési rendszeréről
Mi, a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola alábbi pedagógusai, nem tudunk azonosulni a BECS (belső önértékelési csoport) által elvégezendő kötelező feladatokkal…

Az Oktatói Hálózat petíciója
Versenyképes béreket, európai színvonalú finanszírozást, méltó munkafeltételeket a felsőoktatásban!

Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak támogatásgyűjtő akciója
Kérjük a 2008. évi közalkalmazotti bértábla azonnali megváltoztatását, ugyanis lassan 8 éve egy fillér béremelést nem kaptunk! Ez a bértábla ebben a formában szégyen és megalázó!

Amennyiben javaslata van újabb oktatási témájú petíció felvételére, kérjük jelezze nekünk!