Hamarosan aktuálissá válik az iskolai tankönyvrendelések leadása, ebből az alkalomból külön részletezzük a Szülői Hang Közösség kérdőívének tankönyvekre vonatkozó eredményeit.

  • A szülők döntő többsége (69,2%-a) ellenzi a kormány által bevezetett, ingyentankönyvnek mondott rendszert, ami valójában nem ingyenességet, hanem kölcsöntankönyveket jelent. Ezekbe a gyermekek nem jegyzetelhetnek, nem használhatják később ismétlésre és felkészülésre, viszont ha megrongálják, akkor a szülőknek év végén – vagyis nem a saját gyermekük számára – új könyvet kell vásárolni helyettük.
  • Ennél is nagyobb az elutasítottsága a pedagógus szabad tankönyvválasztását felváltó állami egyentankönyv-rendszernek. Az állami tankönyvek gyenge szakmai minőségét a szülők is tapasztalják, ezért a tankönyvekkel 80,1%-uk kifejezetten elégedetlen.

Idézünk a szülők szöveges hozzászólásaiból is, melyekből kiderül, hogy a kormány intézkedéseinek végső kárvallottjai a gyermekek.

A Szülői Hang Közösség kérdőíves felmérésének célja az volt, hogy felszínre kerüljenek a szülői vélemények az elmúlt nyolc év oktatáspolitikai intézkedéseivel kapcsolatban. Felmérésünk első részeredményeiből kiderült: a szülők nagy többsége szerint óriási túlterheltség nehezedik a gyerekekre, miközben a tanulással töltött idő nagy része öröm nélkül telik, és az iskola nem nevel kellő mértékben önállóságra, önálló gondolkodásra, véleménynyilvánításra és felelős döntéshozatalra. Második részeredményünkben elmondtuk: nem működik megfelelően az iskolai készségfejlesztés és az egyénre szabott, differenciált oktatás, az összefüggések megértése helyett a gyerekek nagyrészt csak magolnak. A mindennapos testnevelés és a kötelező hit- és erkölcstan nem talált pozitív fogadtatásra.

Most a tankönyvekkel kapcsolatos szülői válaszokat összegezzük; ez egyike azokank a területeknek, ahol a kormányzat az elmúlt nyolc évben jelentős változtatásokat eszközölt, melyek szülői fogadtatását részletezzük az alábbiakban. Külön aktualitást ad a témának, hogy az iskolákban hamarosan le kell adni az idei tankönyvrendeléseket. Az eredmények 11826 szülői véleményt tükröznek.

Kölcsön tankönyvek

A kormány eredménynek tartja, hogy a diákok egyre szélesebb köre jut ingyenesen tankönyvhöz. Valójában azonban nem ingyen tankönyvekről van szó, hanem az iskolai könyvtárból kölcsönzött tankönyvekről, melyeket a diákoknak a tanév végén jó állapotban vissza kell juttatniuk. Így a diákok nem is írhatnak a könyvekbe, nem emelhetik ki a fontosabb részeket, nem használhatják később sem ismétlésre vagy az érettségire, felvételire való felkészülésnél. Amennyiben pedig a tankönyv nem megfelelő állapotú, a szülőnek kell azt pótolnia, és megvásárolnia újonnan úgy, hogy azt nem is saját gyermeke fogja használni. Vajon mennyire elégedettek a szülők ezzel a rendszerrel?

Ahogy az alábbi ábrán is látszik, a szülők ellenzik a kormány által bevezetett rendszert: 69,2% nem helyesli a kölcsönkönyveket, míg a szülők kb. negyede (24,6%) helyesli. A többség szerint tehát ez a fajta takarékoskodás nem elfogadható: a gyermekek hatékony oktatása az elsődleges.

6a

Állami tankönyvek

A kormányzat ellehetetleníti a nem állami tankönyvkiadókat, és állami kiadású egyentankönyvekkel látja el az iskolákat úgy, hogy közben megszűnik a pedagógus lehetősége a számára legmegfelelőbb tankönyv kiválasztására. Az állami tankönyvek minőségére igen sok panasz érkezett a pedagógusoktól – vajon a szülők is érzékelik-e az állami tankönyvek minőségi problémáit? Erre kérdeztünk rá a következő kérdésben.

Amint az alábbi ábrán látható, az elutasítottság itt még nagyobb: 80,1% kifejezetten elégedetlen az állami tankönyvekkel, és alig 10% elégedett. Elmondhatjuk tehát, hogy a nem állami tankönyvek betiltását a szülők kifejezetten ellenzik.

6b

Ez a szülői vélemény minden iskolafenntartó esetén fennáll, de amint az alábbi ábrán látszik, az egyházi iskolák esetében ha kis mértékben is, de kisebb az állami tankönyvek elutasítottsága. Elképzelhető, hogy az egyházi iskolákban kevésbé kritikusak a pedagógusok és szülők az állami tankönyvekkel kapcsolatban, de az eredmény oka lehet az is, hogy az egyházi iskoláknak nagyobb szabadsága van a tankönyvek kiválasztásában, itt több a lehetőség nem állami kiadású tankönyvek használatára, így a szülők ritkábban találkoznak az állami tankönyvek problémáival.

6bF

Az állami tankönyvek elutasítottsága a szülők iskolai végzettségétől függetlenül általános. A magasabb iskolai végzettséggel, és így nagyobb tanulási tapasztalattal rendelkező szülők között egy kicsit magasabb, de az alacsonyabb iskolai végzettségűek sem sokkal elégedettebbek, közöttük inkább a bizonytalanok száma nagyobb.

6bV

Az egyik szülő például így fogalmazta meg a tankönyvekkel és az oktatással kapcsolatos tapasztalatait:

Jelentős mértékben romlott az oktatás. Teljes mértékben megszűnt a tanszabadság, semmiféle lehetőség nincs az élmény alapú differenciált oktatásra. Kisebbik gyermekem pont most megy tőle tönkre, pedig egy kivétellel normális jó pedagógusok tanítják. Elszúrt, alkalmatlan, sokszor hibás tankönyvekből. Pontosabban tankönyvek nélkül, mert amit adtak, az alkalmatlan egy 11 éves gyerek részére. Botrányos.

Néhány további szülői vélemény a tankönyvekről

A tankönyvek nagyon rosszak, sokat romlik a gyerekek teljesítménye, amióta ezt bevezették.

A tankönyvek tartalma jórészt értelmezhetetlen, informatív, nem az adott korosztály életkori sajátosságainak megfelelő, az oktatás adatok bemagoltatása, az összefüggések megértését teljesen mellőző, alkalmazhatóság mentes leadása az anyagnak, ésszerűtlenül sok, szükségtelen információval.

Az egyentankönyvek hibásak, rossz minőségűek.

A lányom iskolájában nem engedik a Mozaik kiadó tankönyveit megrendelni, pedig a tanárok és a szülők is ezt tartják a legjobbnak.

A tankönyvek minőségromlása okozza a legnagyobb kárt. Nem lehet tanulni belőlük, így a diákok nem tudják megszerezni a szükséges ismereteket, motivációjuk az elszenvedett kudarcok hatására csökkken.

A tankönyvek tragikusak, fòleg a kisérleti tankönyvek.

Felsőtől a ránk kényszerítették az OFI tankönyveket, munkafüzeteket, melyek hemzsegtek a felnőttek által sem értelmezhető feladatoktól.

A tankönyvek használhatatlanok, tele tárgyi tévedésekkel, hibákkal, propagandával.

Egyre kevésbé van meg az oktatási szabadság a tanároknál a borzasztóan vacak állami tankönyvek miatt.

Ingyenes tankönyv ugyan, de nem írhatsz bele.

Az ingyenes tankönyvet minden év végén ki kellett fizetnem, majd fizetés után ugyanúgy elvették, mert annyira silány minőség, hogy már októberben megtört a ragasztásnál.

A tankönyvek úgy vannak összeollózva, pontatlanok, nem lényegre törőek.

A tankönyvpiacon megszünt a verseny, ez kimondottan kommunista munka!

A tankönyveket nem használják helyette fénymásolt papírok vannak.

Használható, jól bevált, kipróbált tankönyvek helyett összecsapott, szakmai hibákkal tűzdelteket kell használni. A tankönyveket nem lehet eszközként használni.

A könyv-munkafüzet nincs hangolva! Nehezen tanulható,összefüggéstelen szöveg az anyagokban.

Egyértelműen romlott az oktatás, elsősorban az állami kiadású tankönyvek miatt.

Nincs korszerű, jó minőségű tankönyv, amit a gyerek használhat, nem csak nézegethet.

A tankönyvek borzasztóak, telezsúfolták őket felesleges ismeretekkel.

Éveken át ugyanazok a minősíthetetlenül rossz tankönyvek, gyakorlatilag nincs fejlesztés.

Már az is jó lenne, ha jó tankönyvek lennének, lenne tankönyv piac és bizony verseny és a pedagógusoknak szabad tankönyv választási lehetőség.

A tankönyvek sokkal rosszabbak tartalmilag, nem az életkorra vannak szabva.

Tankönyvek állandóan cserélődnek nincs logikai menet! Ingyenességet töröljék el ha a szülő meg akarja venni (mert a gyereknek később szüksége lesz rá) akkor legyen lehetőség kifizetni.

A tankönyvek nem hitelesek, nem a korosztálynak megfelelőek, felháborító tartalommal.

A rosszul felépített tankönyvekben nagyon nehéz úgy tanulni a gyerekeknek, hogy a lényeges dolgokat nem emelhetik ki a könyvben, mert vissza kell adni. A könyvek színvonala jelentősen zuhant, az új kísérleti tankönyvek a korábbi pl. Mozaik kiadós könyvekhez képest siralmasak.

Romlott az oktatás színvonala, mivel a pedagógusok nem választhatnak megfelelő tankönyveket.

A gyerekek egyre kevésbé tudnak értve olvasni, nem tudják kiemelni a lényeget (mert a tartós tankönyvben nem szabad aláhúzni).

Folyamatosan romlik az oktatás színvonala, de ez nem csoda, ha olyan kritikán aluli tartalmú tankönyveket kell használniuk, mint ma.

Némelyik tankönyv borzalmas, pl. a történelem.

A tankönyvek általában logikátlanok, kész röhej pl. a Környezet. Sajnos ezzel is a pedagógus munkáját nehezítik, mert a munkájára, hivatására valamit is adó szakember saját szakmailag megalapozott tematika szerint tanít, ha eredményt is szeretne felmutatni.

A tankönyvek kritikán aluliak. Néhány példa: nem alkalmazkodik a korosztályhoz (pl. a betűméret alsóban nagyon kicsi), zsúfolt oldalak, szakmai hibák és így tovább.

A tankönyvek nem integráló tudást adnak, felesleges információk tömkelege van benn, amit internetről fél perc alatt meg lehet tudni, ha éppen a tőkésréce által tojt tojások átlagos számára lesz szüksége az életben a gyereknek.

Az egyentankönyv az oktatás szégyene: tárgyi, helyesírási hibáktól hemzseg.

A kötelezően választható tankönyvek elavultak, használhatatlanok, a gyerekek fénymásolatokból tanulnak.

A Kádár-kor elemi iskolájával tudom összehasonlítani. Ahhoz képest a tankönyvek átgondolatlanabbak, gyengébbek, a tanárok jobbak.

Határozottan romlott az oktatás, a sok jó tankönyv helyett kötelezően előír „kiforratlan” majd hogy nem használhatatlan tankönyvekből kell tanítani a gyerekeket.

A tankönyvek többsége borzalmas, rosszul felépített, akik írták nyílván nem ismerik a gyermekek életkori sajátosságait.

Olyan könyvet használnak a gyerekek, amit már 2 gyerek használt elötte, és a feladatok meg vannak oldva benne, pl matek, környezet.

Az elmúlt 6 év alatt azt tapasztaltam, hogy egyre több órája van a gyerekeknek, és néha érthetetlen magyarázat van a tankönyvekben.

Az oktatás nem felel meg a gyerekek jövőbeli megfelelő képzettségét szolgáló fontos differenciálásnak, az alapismeretek elmélyítésének, a tanulás iránti motiváció és érdekelődés fenntarthatóságának. Szánalmas, érdektelen, bemagolamdó, silány tankönyvtartalmakkal.

A tankönyvek zöme használhatatlan.

A tankönyvek silányak, sokszor érthetetlenek.

A tankönyvek érthetetlenek és egyre rosszabbak.

A tankönyv színvonala sokszor megbotránkoztató.

Némelyik tankönyv használhatatlan, elavult, pedig “új”.

 

Hallassuk a hangunk!

Fontos, hogy a tankönyvrendeléssel kapcsolatban mi szülők is pontos információkkal rendelkezzünk, ezért itt összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, háttérinformációkat.

A Szülői Hang Közösség azon dolgozik, hogy kihangosítsa a szülői véleményeket. Kérdőívünk a társadalmi párbeszédet szolgálja, a teljes kérdőív eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzuk.

Az oktatás jövőjét szívügyünknek tekintjük, mely a közelgő országgyűlési választásokon is kulcskérdés. Legújabb online akciónkban ismét felhívjuk a figyelmet az oktatás gyökeres megújításának szükségességére, és ezt egy jelképes  zászló elhelyezésével fejezzük ki. Csatlakozzon Ön is a Szülői Hang Közösség, a Tanítanék Mozgalom  a Diákvagyok Mozgalom és az Oktatói Hálózat közös kezdeményezéséhez! Tűzze ki a zászlót Ön is, és mutassuk meg, hogy sokan tartjuk fontosnak az oktatás ügyét!


 

  Megosztás