Az idei tankönyvrendelés során több mint 600 magánkiadású tankönyv lekerült a hivatalos tankönyvjegyzékről, és a tanárok a közismereti tárgyak esetében gyakorlatilag csak egy vagy legfeljebb két tankönyv közül választhattak. Korábban tanárok tízezrei használták saját szakmai meggyőződésük szerint azokat a könyveket, amiket az iskolák most már nem rendelhettek meg.

Továbbra is adott a lehetőség azonban a tanároknak, hogy az általuk legjobbnak ítélt könyveket a szülők segítségével a gyerekek számára beszerezzék; erre a törvényi lehetőség adott, csupán ebben az esetben a könyveket nem tankönyvnek, hanem tanulási segédeszköznek kell nevezni. Az alábbiakban a végigvesszük az ezzel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdéseket.

Hogyan lehet a szülőket bevonni?
A tanár jelzi a szülői közösségnek, hogy szakmai szempontok alapján, a gyerekek eredményesebb tanulása érdekében szeretne használni egy könyvet, adott esetben akár az állami kiadású tankönyv mellett. Leggyakrabban egy osztály szülői közösségét lehet egyszerre elérni (pl. az osztályfőnökön keresztül), vagy ha van lehetőség valamelyik szülővel közvetlenül is kapcsolatot teremteni, akkor akár közvetlenül is. A legtöbb szülői közösségnek van valamilyen módja arra, hogy pl. e-mail listán vagy Facebook csoporton keresztül a szülői közösség tagjait elérje.
Számíthat-e a tanár a szülők segítségére?
A legtöbb szülő igyekszik a legtöbbet megadni gyermekének. Ha megindokoljuk, miért fontos a gyermek érdekében az adott kiadvány, jó esély van arra, hogy a szülők a lehetőségeikhez mérten támogatják a kérést. Nagyon sok szülőt kifejezetten foglalkoztat a tankönyvkérdés: a Szülői Hang Közösség kiáltványához szerte az országból több mint 5600 szülő csatlakozott.
Mit lehet tenni, ha van olyan szülő, aki anyagi vagy más okok miatt nem vesz részt a szülői könyvvásárlásban?
Fontos, hogy az osztályközösség minden tagja hozzájusson az adott könyvhöz. Jó tudni, hogy csoportos rendelés esetén a kiadók 10-30% árkedvezményt adhatnak, amelyből a rászoruló szülők támogathatóak. Ha ez nem elegendő, akkor megfontolandó, hogy a rászoruló családok könyvtári példányt használjanak, ha van erre lehetőség; szükség esetén megkérhetjük a szülőket a könyvtár fejlesztésére. Megpróbálhatunk forrást találni máshol is (pl. iskolai alapítvány, önkormányzat), vagy ha van erre lehetőség, a szülők egymást is segíthetik anyagilag. Nem biztos, hogy mindig meg lehet oldani a pénzügyi fedezetet, de mivel ritkán van arra szükség, hogy a szülők a teljes csomagot megvegyék, sokszor néhány ezer forint elég a szükséges anyagi fedezet megteremtésére.
Hol kaphatnak a szülők támogatást a könyvvásárláshoz?
A Szülői Hang Közösség szülői aktivista programot indított, melyben részletesen ismertetjük a szülői könyvrendelés menetét. Megválaszoljuk a leggyakrabban felmerülő szülői kérdéseket, rövid videóüzenetekben ismertetjük a szülői könyvvásárlás fontosságát, és megadjuk a legfontosabb elérhetőségi információkat a rendeléshez.
Tényleg megtiltotta a szülői könyvvásárlást a minisztérium/tankerület?
Nem, a szülői könyvvásárlás továbbra is éppúgy lehetséges, mint ahogy eddig is az volt. A minisztérium illetve a tankerületek könnyen félreérthető levelet küldtek az iskoláknak, melyben ellenőrzést helyeztek kilátásba, és többek között azt írták, hogy „kifejezetten kérjük, hogy az egyes, engedélyekkel már nem rendelkező kiadóktól ne vásároljanak,” valamint „az ellátásra jogosult tanulóktól és családjuktól az iskola nem szedhet be pénzt tankönyvek vásárlására, és nem kérheti meg őket arra, hogy saját maguk vegyék meg”. Fontos tudni azonban, hogy a levél állításai kizárólag az állami tankönyvvásárlásra vonatkoznak: teljesen természetes, hogy az állami tankönyvtámogatás csak az állami tankönyvjegyzéken szereplő könyvek vásárlására fordítható, és az iskola nem kérhet pénzt azokra a tankönyvekre, amiket az állam kifizet. A levél azonban egyáltalán nem tiltja, hogy az állami tankönyvrendeléstől függetlenül a szülők könyvet vásároljanak; csupán arra kell vigyázni, hogy ezeket a könyveket nem tankönyvnek, hanem tanítási segédeszköznek kell hivatalosan nevezni. A tanároknak törvényben rögzített joga, hogy bármilyen tanítási segédeszközt használhassanak. Ha a szülők önkéntesen biztosítják, akkor ilyen tanítási segédeszköz bármi lehet, akár egy olyan jól bevált régebbi könyv is, amely a kormány adminisztratív intézkedései miatt már nem szerepel a tankönyvjegyzéken, holott ugyanúgy a most érvényben levő kerettantervhez készült, mint az állami könyvek. Sok ilyen könyv van.
Érheti-e retorzió azt a tanárt, aki a szülők által biztosított könyvet használja az állami tankönyv helyett?
Nem, ugyanis a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 63.§ (1) bekezdés c) pontja alapján ezen könyvek használata tanítási segédeszközként jogszerű, amennyiben ezeket a szülők önkéntesen az osztály minden tagjának biztosítják, éppúgy mint a körző, vonalzó használata. Amennyiben bármely tanárt ilyen esetben mégis fenyegetés vagy retorzió érne, érdemes az esetet jelenteni és segítséget kérni, pl. valamelyik pedagógus szakszervezet vagy szakmai érdekképviseleti szervezet bevonásával. Ne feledjük: országos és egyre mélyülő tanárhiány van, ezért sem reális, hogy taneszközök jogos használatáért bárkit is ellehetetlenítsenek.
Érdemes-e inkább fénymásolt jegyzeteket használni?
A fénymásolt jegyzetek használata általában nagyobb összköltséget jelent, és kényelmetlen is. Ezen felül a kiadók könyveinek fénymásolása nem legális, és érdemes végiggondolni azt is, hogy ha a jó minőségű könyveket fénymásoljuk, akkor ezzel ellehetetlenítjük a könyvek szerzőit és kiadóit, így előbb-utóbb nem lesz könyv, amit fénymásolhatnánk.
Mikor érdemes a szülői könyvvásárlást elvégezni?
Érdemes minél hamarabb, lehetőleg még májusban megrendelni a könyveket, amikor a kiadók kedvezményes akciói még biztosan érvényben vannak, másrészt a kiadók a beérkező megrendelések alapján el tudják dönteni, mennyit kell kinyomtatniuk egy adott könyvből. A könyvrendelés elvileg lehetséges később, akár szeptemberben is, de akkor könnyen előfordulhat, hogy már elfogytak a készletek.
Miért foglalkozzak tanárként ezzel az egésszel, ha az állami könyvvel is elleszek valahogy?
Ha az általunk gyengébb minőségűnek ítélt könyvet használjuk és nem teszünk erőfeszítést a jobb oktatásért, akkor ezt elkerülhetetlenül meg fogják érezni tanítványaink is. Ne feledjük: az oktatásban és nevelésben mindig elsősorban a felnőtt minta, a példamutatás hat. Ha erőfeszítés nélkül elfogadjuk a rosszabbnak tartott eszközt csupán mert az kényelmesebb, akkor ezzel tanítványainkat is az engedelmességre, szolgalelkűségre tanítjuk. Hosszú távon csak úgy érezhetjük magunkat jól tanárként és csak úgy tarthatjuk meg önbecsülésünket, ha a lehetőségekhez mérten kiállunk a jobb oktatásért. Ha szó nélkül asszisztálunk jogaink elvesztéséhez, akkor előbb-utóbb nem maradnak jogaink.

 

További információ:

  Megosztás

Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor a megfelelő pedagógus-szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki
a) a tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel,
b) felsőfokú végzettségi szinttel és a tantárgynak megfelelő, felsőoktatásban természettudomány képzési területen szerzett szakképzettséggel rendelkezik,
feltéve, hogy vállalja a megfelelő tanári szakképzettség megszerzését.