• Több tízezer családot érint, hogy január 1-18 között kell beadni a szülőknek a plusz egy év óvodára vonatkozó kérelmeket; a maradék pár napban érdemes minél több támogató dokumentumot beszerezni.
 • A jelenlegi rendszer ellentétes a gyerekek érdekével és diszkriminatív, ahogy azt az Európai Bizottság idei országjelentése is kiemelte közösségünk korábbi visszajelzései alapján.
 • A Szülői Hang Közösség igyekszik enyhíteni a károkat és idén is aktívan támogatja a kérvényező szülőket.

Abszurd kérvényezési folyamatot kell kezdeményezniük január 1-18 között azoknak a szülőknek, aki plusz egy évig óvodába szeretnék járatni hatéves gyermeküket. Abszurd, mert ha bármely szülőt, pedagógust vagy szakértőt megkérdezünk, hogy vajon ki legyen jogosult erről a kérdésről dönteni, senki sem gondolná komolyan, hogy egy arctalan hivatalhoz kerüljön ez a felelősség, és ne azok döntsenek, akik a gyerekeket a legjobban ismerik. 

Hiába fogadja el az Oktatási Hivatal a kérelmek több mint 90%-át, a jelenlegi szabályozás sok ezer gyermeket megfoszt a számukra alapvető plusz egy év óvoda lehetőségétől, mert sok szülő nem ismeri fel a szükségtelenül korai (jan. 18) határidőig, hogy a gyermek érdekében kérvényezni kellene. A jelenlegi rendszer nem a kérvényezési folyamat kimenetén, hanem a bemenetén szűr: a jobban tájékozott és jobb érdekérvényesítő képességgel rendelkező szülők többségében élnek a lehetőséggel, miközben azok a gyerekek, akik kevésbé szerencsés helyre születtek, és az óvodapedagógusok – hiány, vagy leterheltség miatt – sem hívják fel a kérvény beadására a figyelmet, nagyrészt lemaradnak. 

A jelenlegi rendszer rossz a szülőnek, rossz az óvodáknak, rossz a iskoláknak, rossz a szakszolgálatoknak és legfőképpen rossz a gyerekeknek, arra viszont alkalmas, hogy demonstrálja a kormányzat hozzá nem értését:

 • Szakmaiatlanság. A kormányzat sohasem tudott szakmai választ adni arra a kérdésre, hogy miért volt szükség a rendszer bevezetésére a szakmai szervezetek tiltakozása ellenére. Visszaélésekre hivatkozott, melyeket sohasem konkretizáltak, az adatok pedig cáfolják a kormányzati híreszteléseket. 
 • Gyermekellenesség. Nem szervezték meg, hogy a szülőket tájékoztassák az iskolaérettség szakmai kritériumairól, kivonták a kérdésben leginkább kompetens óvodapedagógusokat a döntési folyamatból, és még azt is megakadályozták, hogy a szülő előzetesen a szakszolgálathoz fordulhasson. 
 • Diszkrimináció. Ahogy azt a Szülői Hang Közösség visszajelzései alapján az Európai Bizottság is kiemelte idei országjelentésében, a kérelmek értékelésére használt kritériumok megyénként eltérőek, ami jelentős különbségekhez vezet az eredményekben. Miközben a kormányzat a rendszerét az egységesítés ürügyével erőltette keresztül, a valóságban sem az Oktatási Hivatal, sem a szakszolgálatok eljárása nem egységes. 
 • Szülői jogfosztás. A szülő a számára kedvezőtlen döntés ellen csak a bírósághoz fordulhat, holott egyértelmű, hogy a bíróság alkalmatlan egy alapvetően pedagógiai kérdés megítélésére. A szülők panaszaikkal az ombudsmanhoz és az Alkotmánybírósághoz fordultak, ahol kimondták: a rendszer alaptörvény-ellenes, de a kormányzat csak gúnyt űzött ezekből a jogállami eljárásokból, és érdemi változás nem történt. 
 • Szegregáció. A rendszer szándékosan olyan, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek szülei kevésbé tudnak élni a lehetőséggel, így ezen családok gyermekei  már az iskolakezdésnél hátrányba kerülnek: a rendszer megfosztja őket a felemelkedés esélyétől, pedig ők is éppúgy részei közösségünknek; az ország hosszú távú társadalmi és gazdasági érdeke azt kívánja, hogy segítsünk nekik a felemelkedésben. 
 • Pedagógusok semmibe vétele. Az óvodapedagógusok szakmailag felkészülten, felelősségteljesen követik a gyermek fejlődését és készek lennének részt venni a gyermekkel kapcsolatos döntésben, de jogilag már nincs szerepük az eljárásban. Ha a kormányzat anyagilag ellehetetleníti őket és szakmai hozzáértésükben sem bízik, akkor miért választanák a fiatalok ezt az egyébként szép és felelősségteljes pályát? Ha a pedagógiai szakszolgálatokat több hétre értelmetlen pluszfeladattal sújtják és az ott dolgozó munkatársakat hosszadalmas bürokratikus ügyintézésre kényszerítik, akkor ki lesz, aki a valóban fejlesztésre szoruló gyerekekkel érdemben foglalkozik?
 • Gyengülő oktatási rendszer. Az éretlenül iskolába kerülő gyermekek nemcsak maguk élnek meg sorozatos kudarcokat, de az egész oktatási rendszer teljesítményét is rontják, hiszen lekötik a tanár és az osztály figyelmét, lassítják a haladást. 

A mostani rendszer egy álmegoldás, amitől mindenki szenved, mert az ország érdekei helyett inkább azt szolgálja, hogy a jelenlegi kormányzat rövid távon spóroljon gyerekeinken. Az alapvető problémát az jelenti, hogy Magyarországon a gyerekek számára nem fokozatos, hanem nagyon hirtelen az átmenet az óvoda és az iskola között, és az alsó tagozaton tanító tanároknak túl kevés a lehetőségük arra, hogy a gyerekekkel igényeinkek megfelelően, egyénileg, differenciáltan foglalkozhassanak. A kormányzat azonban a probléma gyökerét nem kezelte, hanem csupán arra reagált, hogy a korábbi döntései nyomán botrányosan rossz az óvodapedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsültsége, és ennek folytán hatalmasra nőtt az óvodapedagógus-hiány; ezért próbálják adminisztratív eszközökkel csökkenteni az óvodába járó gyerekek számát. Mint ahogy az sem a gyermekek érdekét, hanem a kormányzati körök szűklátókörű spórolását szolgálja, hogy a jogszabály szerint már csak 8-12 óra között kell diplomás óvodapedagógus az óvodákba, 12 óra után érdemi pedagógiai képzettség nélkül bárki foglalkozhat a kisgyerekekkel, így délutánra az intézmény gyakorlatilag már nem óvodaként, hanem csupán gyermekmegőrzőként működik.

A szülőknek jelenleg nincs más választásuk, minthogy részt vegyenek a kérvényezési folyamatban; aki lekési a határidőt, az végleg lemarad, annak ellenére, hogy az iskolai beiratkozás csak áprilisban esedékes. A maradék pár napban a szülőknek a nagyobb siker érdekében érdemes minél több támogató dokumentumot beszereznie, bár támogató dokumentumok nélkül is jó eséllyel lehet kérvényezni.

A Szülői Hang Közösség igyekszik enyhíteni a károkat és idén is önkéntes civil munkával segíti a kérvényező szülőket az alábbiakban:

 • Segédletünk a szülői döntéshez és a szülői indoklás megírásához.
 • Közösségi csoportunk, ahol a szülők támogatást kaphatnak.
 • Adatbázisunk, ahol több ezer korábbi kérvényezés részletes adatai között kereshetünk, hála az adatokat megosztó korábbi években kérvényező szülőknek.
 • Összefoglalónk a tudnivalókról, hogy minél többen megértsék, miről van szó.
 • Részletes információk a szülői tudásbázisban, melyben választ adunk a gyakran felmerülő kérdésekre.

Segítsük egymást, jobb híján igyekezzünk pótolni a kormányzati mulasztásokat és adjuk tovább az információkat, hogy minden érintett család tudatos döntést hozhasson a hatéves kisgyerekek óvodában maradásáról!

  Megosztás