Míg korábban a gyermeket jól ismerő óvoda a szülővel közösen dönthetett a további egy óvodai év szükségességéről, a kormányzat 2020-tól olyan új rendszert vezetett be, amelyben az iskolaérettség megítélésének felelősségét a gyermeket csak papírok alapján ismerő Oktatási Hivatal kapta meg. Az Oktatási Hivatal amennyiben úgy gondolja, kérhet szakvéleményt a pedagógiai szakszolgálattól, de a gyermekkel a szakszolgálat is csak egy rövid vizsgálat során találkozik.

A gyermek fejlődése szempontjából rendkívül fontos, hogy éretten kerüljön iskolába, különben folyamatos kudarcélményeknek lesz kitéve. Az érettség nem csupán az értelmi képességek fejlettségét jelenti, hanem összetett dolog: szükséges az érzelmi és szociális érettség, a fejlett beszéd és beszédértés, mozgáskoordináció, alkalmazkodóképesség, szabálykövetés, monotóniatűrés. Minderről bővebben lásd segédletünket.

Ha a szülő azt szeretné, hogy hatéves gyermeke még egy évig óvodában maradjon, január 1. és 15. között kell benyújtania a kérvényt az Oktatási Hivatalnak (a hivatal tájékoztatója itt olvasható). Ehhez a hivatal honlapján kell kitölteni egy online űrlapot, benne megadni a szülői indoklást és a csatolt dokumentumok listáját, majd az űrlapot ki kell nyomtatni és a csatolt dokumentumokkal együtt legkésőbb január 15-ig postára adni; idéntől kezdve lehetőség lesz az űrlap elektronikus benyújtására is az Ügyfélkapun keresztül. Az Oktatási Hivatal, ha tud, akkor saját hatáskörben a beérkezéstől számított 8 napon belül dönt, vagy ha szükséges, szakszolgálati vizsgálatot rendel el. Ez utóbbi esetben a teljes eljárás határideje 60 napos. A szakszolgálat javaslatot tesz az Oktatási Hivatalnak a gyermek iskolaérettségéről; bár az Oktatási Hivatal jogilag megtehetné, hogy ezt megváltoztatja, a gyakorlatban ez nem szokott előfordulni, és a hivatal jóváhagyja a szakszolgálat javaslatát.

A szülőknek még a januári kérvényezés előtt érdemes minél több olyan dokumentumot beszerezni, ami a gyermek iskolaéretlenségét alátámasztja. A dokumentumokat az Oktatási Hivatal, ha akarja, figyelembe veheti, de pontosan nem tudható előre, hogy mit fog figyelembe venni. Az a legjobb, ha a dokumentumban egyértelműen szerepel, hogy a gyermek további egy év óvodai nevelését javasolják. Bármely szakember adhat írásos vélemény a gyermek iskolaérettségéről. Ilyen dokumentumot meg lehet próbálni szerezni a gyermek állapotától függően például:

 • Szakorvostól vagy háziorvostól. A szakorvosi papír jóval erősebb (pl. gyermekneurológus, vagy más szakorvos).
 • A pedagógiai szakszolgálattól, ha a gyermek volt ott korábban vizsgálaton.
 • Az óvodapedagógustól. Az óvodából kikérhető a fejlődési napló másolata, de ez nem ad egyértelmű jelzést a gyermek iskolaérettségéről, így még jobb, ha az óvodapedagógus írásos véleményt is ad.
 • Logopédustól, gyógypedagógustól, fejlesztőpedagógustól, mozgásterapeutától.
 • Pszichológustól.
 • Védőnőtől.
 • Magán-úton is lehet végeztetni iskolaérettségi vizsgálatot.

Azért fontos minél több és erősebb dokumentumot előre beszerezni, hogy az Oktatási Hivatal minél nagyobb eséllyel már saját hatáskörben méltányolja a szülői kérést. Természetesen csatolt dokumentumok nélkül is lehet kérvényezni, pusztán szülői indoklással, de ebben az esetben jóval nagyobb az esélye annak, hogy a hivatal szakszolgálati vizsgálatot kér. A szakszolgálati vizsgálatokról részben pozitívak a tapasztalatok: van, ahol részletesen meghallgatják a szülőket is, és a gyermek érdekét szem előtt tartva döntenek. Sajnos azonban nem mindig ez a helyzet, van, ahol a szülőket érdemben meg sem hallgatják, és csupán a gyermek értelmi képességei alapján hoznak egy felszínes és sablonos döntést, pedig gyakran a további egy év óvodára nem a gyermek értelmi képességeinek fejletlensége, hanem például érzelmi vagy szociális éretlensége, gyenge monotóniatűrése vagy fejletlen mozgáskoordinációja miatt van szükség (bővebben segédletünkben olvashat ezekről).

Hasznos tippek a szülői kérvényezéshez:

 • Kizárólag a gyermek fejlettségével kapcsolatos érvek számítanak, kerüljük az egyéb indokokat, mint pl. hogy melyik tanárhoz kerülne, melyik barátjával maradna együtt stb. A szülői indoklás elkészítéséhez segédletet állítottunk össze, mely itt olvasható; ebben részletesen leírjuk, mi számít szakmailag alátámasztható és erős indoknak.
 • A külső körülmények (pl. családi problémák, keveset járt oviba) természetesen megemlíthetőek, de a lényeg mindig az, hogy a gyermek milyen képességeiben van elmaradva.
 • Az Oktatási Hivatal döntéseiről nyilvános adatbázist állítottunk össze a szülői visszajelzések alapján, mely itt érhető el. Ebből megtudhatjuk, hogy a hozzánk hasonló helyzetben levő szülők milyen indoklást és milyen csatolt dokumentumokat nyújtottak be, és erre az Oktatási Hivatal milyen döntést hozott. Figyelem: az Oktatási Hivatal megyei szinten szerveződik (az ún. POK-okban), és döntéseik megyénként igen különbözőek lehetnek.
 • Vegyük figyelembe, hogy ha kérelmünket az Oktatási Hivatal elfogadja, később már nem módosíthatunk; ebben az esetben a gyermeknek mindenképpen az óvodában kell maradnia még egy évet.

Összességében elmondható, hogy az Oktatási Hivatal a kérések nagy többségét, 90%-át végül elfogadta: egy részüket egyből, más részüket szakszolgálati felülvizsgálat után. Csak nagyon kevés esetben történt meg, hogy az Oktatási Hivatal szakszolgálati felülvizsgálat nélkül elutasította a szülői kérelmet. De a szakszolgálati vizsgálat során elképzelhető, hogy elutasítják a szülői kérelmet: 2020-ban ez több mint ezer esetben megtörtént. Az Oktatási Hivatal döntéseinek részletes statisztikai elemzése a szülői visszajelzések alapján itt olvasható.

Amennyiben az Oktatási Hivatal elutasítja kérelmünket, akkor csak bírósági úton van lehetőség fellebbezni. Volt, akinek ez sikerült, de az esetek nagy többségében sajnos nem hozott sikert, mert a bíróság csak a formális szabályok betartását nézte, és nem foglalkozott érdemben a szülők dokumentumokkal is alátámasztott érveivel.

2020-tól már nincs lehetőség arra, hogy szülőként közvetlenül a pedagógiai szakszolgálathoz forduljunk iskolaérettségi vizsgálat céljából. 2019 őszén még nagyon sok szülő megtehette ezt, és így mentesült az Oktatási Hivatali eljárástól, de ez a kiskapu 2020-tól megszűnt. Egy kivétel maradt: az 5 és 6 év közötti SNI-s/BTMN-es gyermekek esetében a szakszolgálat szeptember 1. és január 15. között kiállíthat szakvéleményt a gyermek iskolaérettségéről, és amennyiben további egy év óvodát javasolnak, akkor a szülőnek már nem kell kérvényt benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ezzel a lehetőséggel azonban a nem SNI-s/BTMN-es gyermekek szülei – vagyis a többség – már nem tudnak élni. Kifejezetten iskolaérettségi vizsgálatot és szakvélemény készítést az említett kivételtől eltekintve már csak az Oktatási Hivatalon keresztül lehet kezdeményezni. Természetesen az Oktatási Hivatalnál SNI/BTMN státusztól függetlenül bárki benyújthat kérelmet.

Nem érdemes azzal próbálkozni, hogy csak a plusz egy év óvoda miatt SNI/BTMN kódot kérjünk a gyermekre, ezt ugyanis a szakszolgálatok nem tudják méltányolni. Ha viszont gyermekünk valóban SNI-s/BTMN-es, vagy a gyermek felmérése szükséges, továbbra is fordulhatunk a szakszolgálathoz a gyermek fejlesztése érdekében. Ha a szakszolgálat megvizsgálja az SNI-s/BTMN-es gyermeket, az esetek jelentős részében indokolt lehet a további egy év óvoda. Amennyiben a szakszolgálat ezt nem javasolja a szakvéleményben, de szülőként nem értünk egyet a szakszolgálattal, és úgy látjuk, hogy a szakszolgálat nem kellő megalapozottsággal mondott véleményt, akkor ebben az esetben van lehetőségünk fellebbezni a tankerületnél, és ezzel a lehetőséggel érdemes is élnünk.

Szülői csoportunkat az érintett szülők számára indítottuk. Itt tudunk segíteni egymásnak tapasztalataink megosztásával. Együtt könnyebb: csatlakozzunk minél többen! Ne feledjük, hogy valamennyiünk közös érdeke, hogy akinek valóban szüksége van rá, az éljen a további egy év óvoda lehetőségével, hiszen az éretlenül iskolába kerülő gyermekek számtalan kudarcélménynek vannak kitéve, ráadásul a többiek számára is megnehezítik a haladást.

A Szülői Hang Közösség a törvény első bejelentése óta küzd a gyermekek érdekeit sértő törvény ellen. A törvénnyel kapcsolatos negatív szülői tapasztalatokat 50 pontban foglaltuk össze, mely itt olvasható.

A hatéves kisgyermekekkel kapcsolatos pedagógiai döntést az őt alaposan ismerő szülők és óvodapedagógusok tudják jól és felelősségteljesen meghozni. Az új törvény elkeni a felelősséget az Oktatási Hivatal, a szakszolgálat és a bíróság között, úgy, hogy a hivatali döntésért senki sem vállalja a személyes felelősséget. Az új törvény elvette a szülők jogát, hogy gyermekükről az őt ismerő óvodapedagógussal közösen döntsenek, miközben az új rendszerben sem nyilvános döntési kritériumok, sem érdemi jogorvoslati lehetőség nincsen, és így a rendszer önkényesnek tekinthető. Szülőként nem fogadjuk el, hogy helyettünk egy arctalan hivatal döntsön, miközben mi vagyunk felelősek gyermekünk neveléséért, és a döntés következményei minket terhelnek.

Miért kerültünk szülőként ebbe a helyzetbe, miért vette el a kormányzat a szülők és óvodapedagógusok jogát arra, hogy a gyermek sorsáról ők döntsenek? Miközben a pedagógushiány – és ezen belül az óvodapedagógushiány – egyre drámaibb mértéket ölt, a kormányzat ezzel a bürokratikus intézkedéssel kívánja csökkenteni az óvodában maradó gyermekek számát és ezzel együtt lefaradni az oktatási kiadásokat.

De ne feledjük, hogy szülőként mi magunk is felelősek vagyunk azért, hogy gyermekeink érdekeit képviseljük. Ne feledjük, hogy az oktatásban nincsenek valódi menekülőutak: még ha a saját gyermekünk kérelmét el is fogadják, lehet, hogy gyermekünk jelenlegi vagy jövőbeli barátai, társai hátrányt szenvednek.

Fontos, hogy segítsük szülőtársainkat is: juttassuk el az információkat mindazokhoz, akik kevésbé látják át a kérdés jelentőségét, vagy nincs tapasztalatuk, megfelelő tudásuk a kérvényezésben, a dokumentumok beszerzésében.

A törvénnyel és a hivatali kérvényezéssel kapcsolatos gyakori kérdésekre ezen az oldalon adunk részletes válaszokat.

A Szülői Hang Közösség oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszik. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

  Megosztás