A Szülői Hang Közösség segíti azokat, akik szeretnék megérteni a kormányzat tankönyvekkel kapcsolatos kommunikációját, ami sokszor a valóságtól elrugaszkodottan, egy nehezen érthető Fidesz-nyelven zajlik. A kormány április 2-i nyilatkozatában [1] a Fidesz-nyelv végképp önálló életre kelt és függetlenítette magát a valóságtól. Ezért állítottuk össze az alábbi szótárat, melyben magyarra fordítjuk a Fidesz-nyelvet.

Fidesz-nyelv Magyar
Ingyenes tankönyv [1,13] Kölcsöntankönyv, amelyet év végén vissza kell adni. Ezekbe elvileg nem lehet jegyzetelni, ha pedig sérültek vagy beírásokat tartalmaznak, a szülőknek saját költségen kell pótolni a kiadványokat. A gyakorlatban azonban az év elején kiosztott használt könyvek több mint felében maradnak zavaró beírások, így sok szülő inkább mégis megveszi a könyvet. [3]
Az ingyenes tankönyvellátás bevett gyakorlat az EU-ban [11] Sok EU-s országban úgy biztosítanak ingyenes tankönyveket, hogy a tanárok széles és minőségi választékból válogathatnak akár magánkiadású tankönyveket is. Eközben az EU-ra hivatkozó magyar intézkedés se a minőséget, se a széles választékot nem biztosítja, és az ingyenesség helyett csak használt kölcsönkönyveket kapnak a gyerekek. [12]
Egy-egy tanuló esetében 10-15 ezer forintos terhet vesznek le a családok válláról. [1] A rászorulók korábban is térítésmentesen kapták a könyveket, így az intézkedéssel a kormány az arra rá nem szorulókat támogatja, melynek következtében most már a sokmilliós fizetéssel élők is megkaphatják ugyanazt a támogatást, mint a közmunkából tengődők.
12 milliárd forintot fordítottunk az állami tankönyvekre, amit nem kell a magyar családoknak kifizetniük. [1,13] A magyar családok adó formájában fizetik ki az állami tankönyvek költségét.
A magánkiadók sokmilliárdos profitot termeltek a tankönyveladásból. [13,19] Nem átlátható, hogy az állami tankönyvekre fordított EU-s és állami összegek milyen hatékonysággal lettek elköltve, és a tankönyvpiac államosítása – figyelembe véve az állami könyvek minőségét is – megtérül-e.
A tankönyvjegyzékben idén egyetlen területen volt változás: a jegyzék lezárásának időpontja február 15-ére került át. [1] A tankönyvjegyzékről lekerültek a nem állami kiadású közismereti tankönyvek, de a kormány szeretné, ha erről minél kevesebben tudnának. A tankönyvjegyzéken nem állami könyvekből gyakorlatilag csak nyelvkönyvek, szakképzési, hit- és vallásoktatási, valamint speciális igényeket kielégítő (nemzetiségi, SNI-s) könyvek maradtak. [2]
Az Oktatási Hivatal elnöke visszautasította, hogy a kínálat nagymértékben szűkült volna. [1] 1. jelentés: Az Oktatási Hivatal elnöke szerint nem számít nagymértékű kínálatszűkülésnek pl. sok matematika, magyar, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz könyv eltűnése a listáról, hiszen továbbra is van pl. cukrászati, gépipari, vendéglátóipari szakképzési tankönyv. [2] 2. jelentés: Az Oktatási Hivatal elnöke szerint nem számít nagymértékű kínálatszűkülésnek az, hogy a kormányzat törvénybe iktatta, hogy tantárgyanként legfeljebb kettő tankönyvet tartalmazhat a tankönyvjegyzék, amit úgy állítottak össze, hogy ez a két tankönyv csak állami kiadású lehessen. [14,17]
Csaknem 3000 cím szerepel a jegyzéken, és ezek mintegy fele nem állami kiadású. [1] 2754 cím szerepel a jegyzéken, melynek kevesebb, mint harmada nem állami kiadású, és ezek között számos egyházi kiadású is található. [2, 16]
Az oktatási államtitkár az intézkedés céljaként jelölte meg, hogy egyenlő esélyt biztosítsanak minden diák számára. [1] Az intézkedés tovább növeli az esélyegyenlőtlenséget. Nem lehet jó ugyanaz a könyv mindenhol, az ország minden pontján, minden iskolában, minden iskolatípusban, minden gyereknek. Az esélyegyenlőségre a differenciálás vezet, az, ha mindenki azt kapja, ami neki való, és ezáltal tud fejlődni. [4]
Fontos, hogy egységes tankönyvekből tanuljanak a diákok, így a felvételinél nem okozhat problémát az eltérő ismeretanyag. [10] Azok a közismereti könyvek, amelyek az idén kerültek le a tankönyvjegyzékről, korábban ugyanazon a tankönyvi minősítési eljáráson estek át, ugyanahhoz a tantervhez készültek és ugyanúgy felkészítenek a felvételire, mint az állami könyvek. A tankönyvválaszték megszüntetésével a kormány a tanárok szakmai szabadságát korlátozza tovább, így a tanárok nem tudják a módszertanilag legmegfelelőbb tankönyvet biztosítani a gyerekeknek, és így romlik az oktatás minősége. [10]
Fontos, hogy minőségi tankönyveket tudjanak a tanulóknak adni. [1] Az intézkedés állami monopóliumot hoz létre, és ezzel felszámolja a minőség garanciáját jelentő szakmai versenyt. [5]
Az állami tankönyvek jó minőségűek, hiszen három éven keresztül pedagógusok, diákok visszajeleznek, és ennek alapján továbbfejlesztik a könyveket. [13] A tankönyvek folyamatos fejlesztése a pedagógusok visszajelzése alapján általános gyakorlat az összes kiadónál; az állam által most ellehetetlenített magánkiadású könyveket is hosszú éveken keresztül folyamatosan tesztelték, fejlesztették. Az állami, ún “kísérleti” tankönyvek azonban sokszor több függetlenül dolgozó szerző részvételével rohammunkában készültek, megfelelő tesztelés nélkül kerültek bevezetésre, és olyan gyengére sikerültek, hogy az utólagos javítások ellenére is a pedagógusok inkább nem használják ezeket. [7,15]
Rétvári Bence: az állami tankönyvek jó minőségűek. [13] 1. jelentés: Egy politikus azt hiszi magáról, hogy az ő feladata pedagógiai szakmai kérdésekben nyilatkozni, miközben a kormány egyetlen oktatási szakértőt sem tudott felmutatni, aki a szabad tankönyvválasztás eltörléséért szakmai felelősséget vállalna.
2. jelentés: Az állam nem bízik saját tankönyvei minőségében, ezért a valódi megmérettetést jelentő versenyhelyzet helyett inkább betiltja a konkurenciát és állami monopóliumot hoz létre.
Az iskolák egyre nagyobb arányban rendelték az állami tankönyveket. [6] Az állami fejlesztésű ún. újgenerációs tankönyvek rendelései 2018-ra a 2015-ösnek mindössze 72%-ára csökkentek. [7]
Az állami könyvek modernek [7,13]. Sok magánkiadású tankönyvhöz hiánypótló, külföldön is keresett, nemzetközi díjakat elnyert digitális tartalom is készült; ezek iskolai rendelhetőségét az állam megszünteti. [7,8]
Az állami tankönyvek frissen lettek kifejlesztve. [13] Az állam adminisztratív eszközökkel megakadályozta, hogy a magánkiadók friss tankönyveket fejlesszenek ki, hiszen 2013 decembere óta nem lehetséges a magánkiadók számára újabb tankönyvek jóváhagyása. De ettől még a magánkiadású tankönyvek is ugyanahhoz a tantervhez készültek, és lehetnek jó minőségűek: például az állam idén 1,4 milliárd forintot költött sok évvel korábban kifejlesztett magánkiadványok megvásárlására. [1]
„Kifejezetten kérjük, hogy az engedélyekkel már nem rendelkező kiadóktól ne vásároljanak” [18] A szülők természetesen nem kötelezhetők arra, hogy a térítésmentesen kapott tankönyveken kívül más nyomtatott tankönyvekért vagy kiegészítőkért fizessenek. Ám az nem szankcionálható, ha a pedagógusok és a szülők között a bizalom légkörében egyetértés jön létre arról, hogy például az eddig bevált tankönyvcsaládokkal szeretnék folytatni a tanulást, akár térítés ellenében. [18]
Álcivil kampányszervezetek mögé bújva támadják a tankönyvellátást [9], a Szülői Hang az ellenzék által a 2018-as választások előtt létrehozott kampányszervezet [19] A minisztériumnak nincsenek szakmai érvei.

A szótár kiegészítései:

  • Multimédia anyagok: szótárunk kiegészítéseként online videóüzenetekben foglaljuk össze a kormány tankönyv intézkedéseivel kapcsolatos legfontosabb véleményeket, tudnivalókat.
  • Interaktív program: a Fidesz-nyelvet és az állami egyentankönyvet nem kedvelők csatlakozhatnak online kiáltványunkhoz.
  • Projektmunka: Akik tenni szeretnének azért, hogy gyermekeinknek valódi minőségi tankönyvválaszték álljon rendelkezésére és tanáraik ezekből válasszák a szakmailag legjobb tankönyvet, vegyenek részt aktivista programunkban.

Szülői Hang Közösség

Hivatkozások
[1] Bódis József: Idén ősztől is ingyenesen kapják a tankönyvet az 1-9. évfolyamos diákok (Magyar Nemzet)
[2] 2019/2020. tanévi köznevelési tankönyvjegyzék (oktatas.hu)
[3] Lebutított tankönyvrendszer: milliószámra maradnak használatlanok az állami tankönyvek (Szülői Hang)
[4] Fenyő D. György alelnök, Magyartanárok Egyesülete (Szülői Hang)
[5] „Nekem otthon mindenki azt mondta, hogy ez a jövő, de kiderül róla, hogy ez a jelen” – Csépe Valéria a londoni Bettről (Oktatás 2030)
[6] Csak állami tankönyv marad? (RTL Híradó)
[7] Az állami (fejlesztésű) tankönyvek nem garantálják a jó minőséget… (TANOSZ)
[8] Legyen a tanulás izgalmas! (Mozaik)
[9] Forronganak a szülők az új tankönyvlista miatt (RTL Híradó)
[10] Azért van szükség valódi tankönyvválasztékra, mert sokféleképpen lehet tanítani (24.hu)
[11] Az ingyenes tankönyvellátás bevett gyakorlat az EU-ban (Magyar Nemzet)
[12] Hiába a nemzetközi bírósági döntés, a kormány kitart a tankönyvrendszer mellett (ATV Start)
[13] Rétvári Bence: A teljes magyar közoktatásban ingyenesen adjuk a tankönyvcsomagot (Echo TV)
[14] 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról (Jogtár)
[15] Visszaállítanák a tankönyvpiac szabadságát (Magyar Nemzet – archívum)
[16] TANOSZ közlemény a 2019. évi tankönyvrendelési helyzetről (TANOSZ)
[17] Ellehetetlenítik a magán tankönyvkiadókat? (ATV Start)
[18] Szintet lépett a tankönyvszigor: „kifejezetten kérjük, hogy az engedélyekkel már nem rendelkező kiadóktól ne vásároljanak” (Népszava)
[19] Rétvári Bence írásbeli válasza (Parlament)

  Megosztás