#vonjákvissza, #érettenaziskolába, #együttagyerekeinkért, #tégedisérint

Nem fogadjuk el, hogy gyermekeinkről egy arctalan hivatal döntsön papírok alapján! Nem fogadjuk el, hogy a gyermekeket hat éves korban be akarják iskoláztatni akkor is, ha még nem iskolaérettek! Nem fogadjuk el, hogy az óvoda és szülő közös véleménye helyett csak a szakszolgálatok véleményét fogadhatják el, hiszen köztudott, hogy a szakszolgálatok eleve túlterheltek és nem tudják az összes gyereket alaposan megvizsgálni! Nem fogadjuk el, hogy szoros határidővel online kérvényt kell szülőként benyújtanunk, hiszen erről nagyon sok család, köztük a hátrányos helyzetűek, biztosan lemaradnak majd! Nem fogadjuk el, hogy az állam önkényesen dönt az iskolaérettségről helyettünk, szülők helyett, miközben a döntés meghatározhatja gyermekünk sorsát, és a döntés következményeivel nekünk szülőknek kell szembesülnünk. Nem fogadjuk el azt a döntést, amely az összes gyereket hátrányosan érinti, hiszen a magyar iskolák nem tudnak megfelelően differenciálni és így romlik az oktatás hatékonysága a sok éretlenül iskolába kerülő gyermek miatt. 

Gyermekeink érdekében tiltakozunk! Személyes kiállásunkkal követeljük a hat éves beiskolázásról szóló törvény visszavonását! Nem maradhatunk tétlenek akkor, amikor a törvény következtében gyermekeink sérülhetnek, az éretlenül iskolába kerülő gyerekek folyamatos kudarcélménynek lesznek kitéve, amik alacsony önbecsüléshez vezetnek és tönkreteszik a gyermek iskolás éveit.

Tiltakozzunk együtt! Várjuk az érintett szülők, pedagógusok, szakemberek jelentkezését éppúgy, mint azokét, akik most közvetlenül nem érintettek, de egyetértenek abban, hogy ezt a gyalázatos törvényt vissza kell vonni! Legyünk mindannyian szolidárisak a gyermekekkel, ne hagyjuk őket cserben!

Követeléseink:

 1. Vonják vissza a kötelező hat éves beiskoláztatásról szóló törvényt!
 2. Kezdődjön az oktatás valamennyi kérdésében érdemi szakmai, társadalmi párbeszéd!

Kampányunkban saját magunkról készült fotót teszünk közzé, amelyen egy felirattal adunk hangsúlyt a tiltakozásunknak.

A fotókat név nélkül hozzuk nyilvánosságra. A fotót és a hozzá kapcsolódó képaláírást a beiskolazas@szuloihang.hu email címre kérjük elküldeni. A levélben szerepeljen az következő mondat is: Részt veszek a “Vonják vissza a kötelező hat éves beiskoláztatást!” tiltakozásban, elfogadom annak szabályait és az adatvédelmi szabályzatot.

A fotókat ezen az oldalon hozzuk nyilvánosságra. Kérjük, segítse kampányunkat a képek megosztásával és az oldal kedvelésével! Jusson el a tiltakozás üzenete minél többekhez, buzdítsunk minél többeket a gyermekek melletti kiállásra. Csak személyes felelősségvállalással és közös erővel juthatunk előre!

Szabályok:

 1. A fotón csak olyan nagykorú személy szerepelhet, aki egyetért követeléseinkkel.
 2. A fotón szereplő nagykorú személy (személyek) arcának láthatónak kell lennie.
 3. A fotón nem szerepelhet beazonosítható módon (arccal) kiskorú személy, csak úgy, ha az arca nem látható.
 4. A fotón szerepelnie kell egy feliratnak (pl. egy papírra vagy táblára írva) aminek összhangban kell lennie a követeléseinkkel. A betűk mérete legyen elég nagy ahhoz, hogy jól, messziről olvasható legyen.
 5. Csak eredeti fotó küldhető be, a képszerkesztő programmal a fotón utólag elhelyezett felirat nem megfelelő.
 6. A fotóhoz csatolható rövid képaláírás is, aminek szintén összhangban kell lennie követeléseinkkel. 
 7. A fotón szereplő feliratnak és a képaláírásnak is a kötelező hat éves beiskolázás témájához kell kapcsolódnia.
 8. Mások számára sértő nyelvezet, illetve konkrét személyekre, intézményekre vonatkozó utalások nem elfogadhatóak.
 9. A fotót és a hozzá kapcsolódó képaláírást a beiskolazas@szuloihang.hu email címre kérjük elküldeni csatolmányként vagy hivatkozással. A levélben szerepelnie kell a következő mondatnak: Részt veszek a “Vonják vissza a kötelező hat éves beiskoláztatást!” tiltakozásban, elfogadom annak szabályait és az adatvédelmi szabályzatot. Az adatvédelmi szabályzatot lásd lent. A beküldés és a megjelenés között több nap is eltelhet.
 10. A Szülői Hang Közösség képviselői döntenek arról, hogy a beküldött fotó és képaláírás megfelel-e a szabályoknak, illetve különleges esetekben az 5. pont alkalmazásától eltekinthetnek.
 11. A fotó anonim jelenik meg, a beküldő személyes adatait nem adjuk ki.
 12. Nem küldhető be több fotó, melyeken ugyanaz a személy (személyek) szerepelnek, de az megengedett, hogy ugyanaz a személy több fotón is szerepeljen más-más személyek társaságában.

Milyen képet készítsünk a tiltakozó akcióhoz? Szabadon választható a helyszín és a beállítás, legyünk kreatívak! Ha fotón kiskorú gyermek is szerepel, csak kitakart arccal (pl. a felirat az arc előtt van) vagy háttal (pl. a szülő átöleli) jelenhet meg. 

Mi legyen a feliraton?

Néhány példa: 

 • Miért rossz a törvényt?
 • Személyesen hogyan érint a törvény?
 • Milyen következménnyel jár a törvény alkalmazása?
 • Miért lehetetlen a törvényt végrehajtani?
 • Milyennek kellene lennie a jó törvénynek?
 • A törvénnyel kapcsolatos érzelmek tömör összefoglalása.
 • A törvényhez szorosan kapcsolódó idézet.
 • Mit szeretnénk elérni, pl. “Vonják vissza!”
 • A témához kapcsolódó hashtagek: #vonjákvissza #érettenaziskolába #együttagyerekeinkért #tégedisérint.

Támogatjuk a lényegretörő, egyedi, kreatív megoldásokat. Jó, ha a szöveg azonnal, pár másodperc alatt elolvasható és érthető mindenki számára. Lehetőség van képaláírásra is, ahol kicsit hosszabban kifejtheti véleményét a fénykép készítője.

Tiltakozzunk közösen! Álljunk ki saját gyermekeink és egyben szülőtársaink gyermekei mellett is, hiszen sorsuk elválaszthatatlan, ők közösen alkotják majd a jövő társadalmát! Ne engedjük, ne nézzük tétlenül, hogy akár egyetlen gyereket is éretlenül iskolába kényszerítenek! Minél többen vagyunk, annál nagyobbak az esélyeink a gyalázatos törvény visszavonására.

Csoportunk az érintett szülőknek itt található. Segítjük egymást a legfrissebb információkkal, és közösen lépünk fel gyermekeink érdekében.

Adatvédelmi szabályzat:

 1. A fotót beküldő hozzájárul ahhoz, hogy a felvételt és a hozzá tartozó képaláírást nyilvánosan közzétegyük. 
 2. Sem a fotó, sem a képaláírás nem tartalmazhat konkrét személyek (pl. a gyermek, szülő) vagy intézmények beazonosítására alkalmas adatokat azon túl, hogy a tiltakozó arca megjelenik a felvételen.
 3. A beküldő email címét és nevét bizalmasan kezeljük, harmadik személynek nem adjuk ki.
 4. Az akció témájában a beküldőknek információs emailt küldhetünk. A leiratkozás kérhető a beiskolazas@szuloihang.hu címre küldött levéllel. 
 5. Az adatkezelésért felelős személy: Miklós György, elérhetősége beiskolazas@szuloihang.hu
 6. A tiltakozó akció végeztével a tárolt kapcsolattartó email címeket megsemmisítjük.
 7. A nyilvánosságra hozott fotók és képaláírások a tiltakozó kampány befejeződése után is nyilvánosak maradnak.
 8. Adatvédelmi jogorvoslati lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A szülők üzenete a miniszternek:

  A videó megosztása

További információ a kötelező 6 éves beiskolázásról:

Az akció kezdeményezője a Szülői Hang Közösség, melyet az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

  Megosztás