Szülőként jogunk van arra, hogy gyermekeinknek tanulást segítő kiadványokat vásároljunk, és a pedagógusoknak is adott a lehetőség, hogy a szülők által biztosított kiadványokat az oktatás során használják. Önkéntes szülői akciónk az alább részletezett lépésekből áll.

A szülői aktivista program sikere a szülők és az iskola együttműködésére épít. Miközben igyekszünk elősegíteni ezt az együttműködést, nem tudjuk garantálni, hogy ez minden esetben működőképes. Még ha mindent a legjobb szándékkal, a lehető legjobban csinálunk, akkor sem biztos, hogy létrejön a szülői könyvrendelés – kérjük ilyen esetekben ezt ne vegye személyes kudarcnak. Fontos viszont megpróbálnunk, hogy a magunk módján javíthassunk az oktatás minőségén; minél többen próbálkozunk, annál erőteljesebben tudjuk érvényre juttatni a gyermekek igényét.

A szülői könyvrendelés tipikus időrendje a következő:

A eset: ha az iskola és a szülők együtt tudják tervezni a következő tanévi rendelést

  • április-május: A hivatalos állami tankönyvrendeléssel párhuzamosan a szülők – a tanári visszajelzések alapján – elküldik a megrendeléseiket közvetlenül a kiadóknak.
  • június: A megrendelések véglegesítésének, kiegészítésének időszaka.
  • augusztus: A könyvek kiszállítása a rendelés során megadott címre.
  • szeptember: A könyvek árának befizetése.

B eset: ha nem lehet előre tervezni a következő tanévi rendelést, új tanár esetén, vagy ha a tanár személye év közben még bizonytalan (szeptember-októberi rendelés)

  • szeptember: Az első szülői értekezleten a szülők érdeklődhetnek, hogy az osztályban tanító szaktanárok milyen könyvek és tanítási segédletek beszerzését javasolják.
  • szeptember-október: ha a szülők önállóan rendelnek, akkor felveszik a kapcsolatot a kiadókkal, és lebonyolítják a rendelést.

1. A tanárok véleményének felmérése: melyik tankönyvet tartják a legjobbnak?

Évek óta tanárok tízezrei használnak olyan nem állami kiadású tankönyveket, melyeknek iskolai rendelhetőségét a kormányzat megszüntette. Bizonyára sok tanár továbbra is szívesen használná ezeket a könyveket, amennyiben a szülők megvennék a gyerekeknek. A választás nem csak ízlés kérdése: a könyvek mögött hosszú évek munkájával kidolgozott pedagógiai módszerek állnak. A nagyobb könyvválaszték lehetővé teszi a tanár számára, hogy az általa kedvelt és az adott gyermekek számára legmegfelelőbb tanítási módszereket alkalmazzák.

Az is elképzelhető, hogy azért célszerű a szülőknek megvenni a tankönyvet, hogy a gyerekek saját példányt kapjanak a jelenlegi 3-9. évfolyamokon elterjedt kölcsöntankönyvek helyett. Ezekbe a kölcsöntankönyvekbe nem lehet jegyzetelni, és később sem használhatják a gyerekek ismétlés, vagy akár érettségi, felvételi felkészülés céljára. Ha pedig az év során megsérül a tankönyv, az év végén a szülő feladata a tankönyv pótlása. Ennek ellenére a használtan kapott kölcsöntankönyvek gyakran rossz állapotúak. Sok szülő ezek miatt inkább megveszi gyermekének a tankönyvet; de ha már szülőként megvesszük, érdemes a tanárral egyeztetni, hogy melyik könyvet lenne érdemes megvennie az osztálynak csoportosan.

Szülői aktivistaként egy szülői közösség (egy, vagy akár több osztály) nevében vegyük fel a kapcsolatot az érintett pedagógussal. Egyes iskoláknál a tankönyvrendelésért felelős tanár (esetleg a könyvtáros) segíthet megtudni a tanárok véleményét arról, melyek a legjobb könyvek. Más iskoláknál az osztályfőnök segíthet ezt összegyűjteni egy adott osztályra. Megint máshol elképzelhető, hogy szülőként beszélnünk kell az egyes szaktanárokkal külön-külön. Érdeklődjünk, és amennyire lehetséges, és próbáljuk felmérni a tanárok véleményét a legjobb könyvekről. Igyekezzünk megtudni, hogy a tanárok melyik könyvet tartják a legjobbnak szakmai szempontból, hogy szülőként annak a megvásárlásában segédkezhessünk.

Kezeljük a tanárok véleményét diszkréten! Fontos tudni, hogy nem minden iskolában nézik jó szemmel, ha a szülők maguk rendelnek tankönyvet a tanárokkal egyeztetve. Lehetnek iskolák, ahol a tanárok maguk segítenek nekünk összegyűjteni a könyvekre vonatkozó igényeket, míg lehetnek olyan iskolák is, ahol a tanárok nem segítenek ebben, és külön-külön kell beszélni az egyes szaktanárokkal úgy, hogy a begyűjtött információkat más tanároknak ne adjuk át. Ne feledjük, hogy sokszor a tanárok is nagyon nehéz helyzetben vannak, különösen ha az igazgató vagy a tankerület nem támogatja az egyéni tanári igények megvalósulását. Éppen ezért segíthet sokat, ha szülőként – gyermekeink érdekében – kiállunk a tanárok mellett, nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, és annak a könyvnek a megvásárlását támogatjuk anyagilag is, amelyiket a tanár a legjobbnak tartja.

Előfordulhat, hogy a tanárok maguk nem szívesen mondják ki konkrétan, hogy szeretnék a szülők támogatását kérni a tankönyvvásárlásban, de ha a tanár jelzi, hogy melyik könyvet tartja szakmailag a legjobbnak, akkor annak megvásárlásába bátran belevághatunk szülőként. Ha el tudjuk érni, hogy minden gyereknek meglegyen a tanár által legjobbnak ítélt, tanulást segítő könyv, akkor biztosak lehetünk abban, hogy legalább az otthoni tanulásban, de jobb esetben az iskolai munkában is hasznát tudják majd venni.

Fontos, hogy a tanárok igényeit minél előbb mérjük fel, hogy elegendő idő álljon a szülői közösség számára az egyeztetéshez és megrendeléshez. Egyes esetekben elképzelhető, hogy az iskola igazolást kérhet a szülőktől, hogy a megállapodott könyveket valóban az összes tanuló számára megvásárolják – ha ilyen kérés érkezik, segítsük a tanárokat az igazolással.

2. A szülői támogatás felmérése

Ha már pontosabban tudjuk, hogy a tanárok mely könyveket tartják a legjobbnak, fel kell mérnünk, hogy vajon a szülői közösség kész-e arra, hogy a könyveket legalább részben megrendelje. Szülőtársainkat megkérdezhetjük például egy szülői értekezlet során, vagy emailen, vagy más elektronikus fórumon ha van ilyen.

Fontos, hogy minden gyermek számára biztosítanunk kell a tankönyvek megrendelését, senki sem maradhat ki. Elképzelhető, hogy egyes családok számára túl nagy anyagi megterhelést jelent egy ilyen jellegű plusz kiadás és nem tudják a költségeket fedezni, ebben az esetben a többieknek arányosan többet kell befizetniük. Igyekezzünk a szociális szempontokat figyelembe venni és a nehéz anyagi helyzetben levők számára biztosítani, hogy kedvezménnyel vagy ingyenesen jussanak a tankönyvekhez.

Az is elképzelhető, hogy egyes szülők elvi okokból nem kívánnak részt venni a könyvrendelésben. Hasznos lehet megbeszélni, hogy itt elsősorban a gyermekek érdekéről van szó. Az oktatásba fektetett pénz hosszú távon sokszorosan megtérülhet. Mindemellett lehetséges, hogy lesznek szülők, akiket nem lehet meggyőzni a könyvmegrendelésben való részvételről, és lehetnek olyan szülők is, akik egyáltalán nem reagálnak semmilyen megkeresésre. De az ő gyermekeik sem maradhatnak ki, nekik is gondoskodnunk kell ugyanazokról a tankönyvekről. Lehetőleg próbáljunk ebben nagyvonalúak lenni, és a közösség érdekét tartsuk szem előtt. Segíthet, hogy a csoportos megrendelés esetén a kiadók általában valamekkora kedvezményt tudnak adni az árból, ami elegendő lehet arra, hogy néhány család kiadásait fedezze.

Adott esetben a szülői közösség dönthet úgy is, hogy azok számára, akik nem tudják kifizetni a tankönyv árát, a szülők könyvtári könyvet biztosítanak, és szükség esetén az iskolai könyvtár javára veszik meg a könyvet, hogy azt a későbbi években is használhassák mások. Szerencsés esetben lehet, hogy a könyvtárban már van is az adott könyvből elegendő példány.

Egyes esetekben az is elképzelhető, hogy sikerül találni használt, de megfelelő minőségű tankönyvet azok számára, akik maguk nem tudnak vásárolni. Megpróbálhatunk használt tankönyvet beszerezni egy idősebb tanulótól az ismerettségi körünkből, vagy egy antikváriumból, akár az interneten keresve – ritkán ugyan, de ez is sikerülhet. Használt tankönyvek esetén figyeljünk arra, hogy a megfelelő kiadást szerezzük be, hiszen egy tankönyvből sokszor több, módosított kiadás is megjelenhet.

Ha mindezek nem segítenek, megpróbálhatunk külső forrást keresni a hiányzó könyvekhez, hogy sikerüljön vagy saját tulajdonú, vagy az iskolai könyvtári példányt biztosítani a gyerekeknek. Amennyiben az iskolának van saját alapítványa, fordulhatunk az alapítvány kuratóriumához, hogy tudnák-e támogatni a könyvvásárlást. Fordulhatunk szülőként a helyi önkormányzathoz is (oktatási vagy szociális bizottság, ha van ilyen), hogy tudnák-e valamilyen formában a tankönyvvásárlást, akár oktatási segédeszköz vásárlásához nyújtott segélyként, akár iskolakezdési támogatásként. Megkereshetünk helyi cégeket, magánszemélyeket is, hogy tudnak-e ilyen jellegű támogatást nyújtani adományként. Első körben az osztályközösség ismerettségi körében érdemes ilyen támogatót keresnünk. Ha ez nem sikerül, fordulhatunk esetleg helyi egyesületekhez is, hátha kisebb összeggel tudják támogatni a minőségi oktatást a szülői könyvvásárláson keresztül, vagy talán tudnak javasolni olyan céget vagy magánszemélyt elsősorban helyi szinten, akihez érdemes lenne fordulni.

Fontos előre egyértelműen rögzíteni, hogy kinek mennyit kell majd fizetnie a tankönyvekért, bár a tényleges fizetésre csak később lesz szükség.

3. A rendelés leadása

Amennyiben megvan a szülői támogatottság is a tanárok igényeinek kielégítésére, le lehet adni a rendelést a kiadóknak. A kiadók elérhetőségeiről itt találhat információt. A megrendelni kívánt tankönyveket és tanítási-tanulási segédanyagokat csoportosítsuk kiadónként, és minden kiadónak külön-külön adjuk le a rendelést. A kiadótól egy visszaigazolást kell kapnunk, melyben nyugtázza, hogy megérkezett-e a megrendelés. A kiadótól kaphatunk tájékoztatást a pontos szállítási dátumról és a fizetési határidőről is; a szülőknek ezután kell fizetniük. A megrendelés teljesítésének részleteiről az érintett kiadó elérhetőségén kaphatunk részletes tájékoztatást.

Kérjük, egyeztessék az iskolával a könyvek szállítási címét! Amennyiben az iskolának megfelel, kényelmesebb lehet mindjárt az iskola címére kiszállíttatni a könyveket. Ha az iskolának ez nehézséget okoz és nem vállalják a szülők által rendelt könyvek átvételét, akkor a szülőknek kell megadni egy olyan címet, ahol a könyvek átvétele biztosítható, és onnan kell eljuttatni az iskolába illetve a többi szülőhöz.

4. A könyvek átvétele

Ezután kell a kiadóknak átutalni a könyvek vételárát. Kérjük, hogy idejében emlékeztessék a szülőtársakat a fizetés esedékességéről.

Reméljük, hogy a könyvek a gyermekek hasznára válnak, örömmel forgatják őket, és hozzájárulnak a kreatív pedagógiai munkához.

  Megosztás