• Az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatában több ponton jogszerűtlennek találta az iskolaérettség eldöntésének 2020-ban hatályba lépett új rendszerét.
  • A jelentés szerint nagy számban lehetnek olyan szülők, akik eleve nem élnek vagy nem tudnak élni gyermekük érdekében a felmentési kérelemmel, emiatt az iskolákba értelnül kerülő hatévesek aránya jelentősen megnőhet; a folyamat során a tájékoztatás nem kielégítő, a jelenlegi rendszer esélyegyenlőtlenséghez vezet.
  • A Szülői Hang Közösség álláspontja szerint az ombudsman által jelzett jogsértések csak a törvény visszavonásával és szakmai egyeztetésekre alapúló új jogszabályok kidolgozásával orvosolhatóak.

A Szülői Hang Közösség üdvözli, hogy az Alapvető Jogok Biztosa vizsgálatában több ponton jogszerűtlennek találta az iskolaérettség eldöntésének 2020-ban hatályba lépett új rendszerét. Ahogy arra korábban is felhívtuk a figyelmet, az új törvény hatására sok ezer gyermeket éretlenül kezdi meg az iskolát; ezt az ombudsmani vizsgálat is alátámasztotta: „nagy számban lehettek azok a kisebb érdekérvényesítési képességgel rendelkező szülők, akik eleve nem éltek vagy nem tudtak élni – adott esetben az iskolába lépéshez szükséges szintet el nem érő gyermekük érdekében – felmentési kérelemmel, miközben az indokolt lehetett volna.”

A vizsgálat alátámasztotta a Szülői Hang Közösség több aggályát is a törvénnyel kapcsolatban. Egyebek mellett megállapította a következőket:

  • A kizárólag elektronikus űrlap kitöltésével benyújtható kérelmezés esélyegyenlőtlenséghez vezet.
  • Az eleve is túlterhelt szakszolgálatoknál a nagyszámú iskolaérettségi vizsgálat miatt a szakszolgálatok egyéb feladataikat háttérbe kell, hogy szorítsák vagy át kell, hogy ütemezzék, ami az érintett gyermekek számára jogsértést eredményez.
  • A január 15.-i határidő után is történhet a gyermekek életében olyan változás, ami a tankötelezettség halasztását teheti szükségessé, de erre a törvény nem ad módot, és ez sérti a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét és ezzel összefüggésben alapjogi visszásságot okoz.

Az ombudsman által is jelzett problémákat lehetetlen az alapjaiban elhibázott jogszabály apróbb javítgatásával orvosolni. A szülők számára nem elegendő a büroktratikus eljárásrend ismertetése; elsősorban a pedagógiai szempontokkal kapcsolatos személyre szabott tájékoztatás szükséges. Kerülendő, hogy az eleve túlterhelt pedagógiai szakszolgálatokkal vizsgáltassanak meg sokezernyi gyermeket feleslegesen, hiszen a különleges esetek kívételével a szülő és az óvodapedagógus közösen legtöbbször meg tudja állapítani, mi lenne a gyermek számára a legjobb. Olyan rendszerre van szükség, ami az óvodapedagógust is aktívan bevonja a döntési folyamatba, és ami a szülő és az óvodapedagógusok együttműködésére épít. Az ombudsman által feltárt jogsértések után ismét elvárjuk a kormánytól az érdemi változtatást.

Vonják vissza a törvényt! A problémák csak szakmai egyeztetésekre alapúló új jogszabályok kidolgozásával orvosolhatóak.

  Megosztás