• Az iskolaérettségi kérvényezésben az Oktatási Hivatal döntései megyénként különbözőek – derül ki a Szülői Hang Közösség érintettek körében végzett felméréséből, holott az eljárást épp az egységesítésre hivatkozva vezették be.
  • Az érdemi, szervezett pedagógiai tájékoztatás hiánya, az óvodák jogfosztása és a kormányzat által bevezetett, a családokat kiszolgáltatott helyzetbe hozó hatósági eljárás oda vezetett, hogy a további egy évig óvodában maradó gyermekek száma a korábbi rendszerhez képes jelentősen csökkent, tízezernyi gyermek éretlenül kezdheti az iskolát, mivel az új rendszer elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál.
  • Részletes elemzésünk tíz pontban listázza a gyermekeket érintő jogsérelmeket, melyek miatt a Szülői Hang Közösség az ombudsmanhoz fordul.

„2020 szeptember és 2021 január között a mindennapjainkat ez kötötte le. A gyereket vittük «Ponciustól Pilátusig», miközben stresszeltünk, hogy vajon elég lesz-e ennyi papír. Belefáradtunk. Megkaptuk szerencsére a plussz egy évet, de ez rengeteg időnkbe, energiánkba, pénzünkbe került, ráadásul koronavírus idején. Felháborítónak tartom az egész rendszert!” – így összegzi az iskolaérettségi kérvényezésben érintett egyik szülő a tapasztalatait.

Hiába magas az elfogadási arány a további egy év óvoda miatt benyújtott szülői kérelmeknél, a szülők egyöntetűen (94%) elutasítják az új rendszert, amelyben az Oktatási Hivatal jogosult a gyermekek iskolaérettségéről dönteni az óvoda és a szülő helyett. A Szülői Hang Közösség az iskolaérettségi kérvényezésben érintett szülők körében részletes felmérést végzett az idei év tapasztalatairól, melynek részletes eredményei honlapunkon olvashatóak, köztük több száz szöveges idézet is, amelyek a családok kiszolgáltatottságáról és a szülők megaláztatásáról számolnak be.

A szülői visszajelzésekből kiderül, hogy az Oktatási Hivatal döntései megyénként különbözőek, holott az eljárást épp az egységesítésre hivatkozva vezették be. Míg Budapesten és Pest megyében csupán az esetek 24%-ában rendeltek el szakszolgálati vizsgálatot, Borsod-Abaúj-Zemplén és Tolna megyében ez az arány eléri a 75%-ot. A hatalmas különbséget önmagában nem magyarázza a kérelmek eltérő eloszlása; a kérelmek részletes adatait megvizsgálva látszik, hogy Budapesten és Pest megyében enyhébb döntéseket hoztak és kevésbé alátámasztott kérelmeket is egyből elfogadtak, míg más megyékben az indokoltabb, dokumentumokkal jobban alátámasztott eseteknél is szakszolgálati vizsgálatot írtak elő.

A szülők túlnyomó többségében elégedetten nyilatkoztak a szakszolgálati vizsgálatokról, ahol elsősorban a gyermek érdekét nézték. Ugyanakkor előfordultak olyan esetek is, bár ritkán, amikor a szakszolgálat nem tartotta be az elvárható szakmai minimumot: az összes eset 10%-ában meg sem hallgatták a szülőket, az esetek 4%-ában arról érkezett jelzés, hogy a szakszolgálat nem ismertette a szülővel javaslatát. A vizsgálatok 1%-ban utasította el a szakszolgálat a szülők kérését úgy, hogy azzal a szülő nem értett egyet. A szülők ebben a folyamatban kiszolgáltatottak, hiszen nem tudják befolyásolni, hogy hova kerülnek vizsgálatra, és nincs érdemi fellebbezési lehetőség sem, hiszen a bírósági jogorvoslat a legtöbb család számára irreális.

A családok számára rendkívül méltatlan kérvényezési folyamat nemcsak kellemetlen, hanem sajnos azt is eredményezi, hogy tízezernyi gyermek éretlenül kerül iskolába, ugyanis sok szülő el sem jut odáig, hogy a kérvényt beadja. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, a kormány nem szervezte meg az érdemi tájékoztatást: csupán az esetek 44%-ában tájékoztatták a szülőket a döntés pedagógiai szempontjairól. Az információhiány, az óvodák jogfosztása és a hatósági eljárás elrettentő ereje oda vezetett, hogy az érintett szülők közül nagyon sokan nem adnak be kérvényt, pedig az a gyermekek számára fontos lenne. Az új rendszer elsősorban nem az eljárás kimeneténél, hanem a bemenetnél szelektál.

Az új iskolaérettségi törvény ellentétes a gyermek mindenek felett álló érdekével. Részletes elemzésünkben tíz pontban listáztuk a jogsérelmeket. A tapasztalatokat eljuttatjuk az ombudsmanhoz is, remélve, hogy hamarosan ő is kimondja, hogy a törvény jogsértő.

  Megosztás