A Szülői Hang Közösség álláspontja a kormány által javasolt kétszer két hetes külföldi nyelvtanulással kapcsolatban

  • A szülő számára egyértelműnek kell lennie, hogy ki vállal felelősséget a teljes kiutazásért és annak szakmai színvonaláért; a kormány által említett fogadó családok illetve az iskolák önmagukban nem tudják vállalni ezt a felelősséget.
  • Félő, hogy pont azok maradnak ki vagy profitálnak keveset a programból, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre, ezért javasoljuk, hogy a kormány bővítse ki a programot további lehetőségekkel a rendelkezésre álló keret terhére.
  • Arra kérjük a kormányt, hogy a szakmai szervezetek és az iskolák bevonásával dolgozzon ki alapos és átfogó nyelvoktatás-fejlesztési programot a közoktatásban.

A Szülői Hang Közösség üdvözli, hogy a szakmai szervezetek hosszú évek óta tartó következetes kritikái után a kormány is elismeri, a magyar iskolai nyelvoktatás színvonala nem megfelelő, és javítani kíván a helyzeten. Az eddig megismerhető tervek alapján erre a célra jelentős összeget szán a kormányzat, a javasolt kétszer két hetes külföldi nyelvtanfolyam azonban számos kérdést és aggályt vet fel.

A programmal kapcsolatban érezhetően nagy a bizonytalanság a döntéshozói oldalon is, ám egyetlen dolgot világosan és azonnal megfogalmazott a tárca a bejelentést követően: a felelősséget – beleértve a nyelvoktatás minőségét, gyermekeink ellátását, testi épségét és biztonságát – a befogadó családokra és iskolákra hárítják. Szülőként számunkra elsődleges, hogy a teljes kiutazásért és annak szakmai színvonaláért felelősséget vállaló nemzetközi szervezeti háttér biztosított, átlátható és mindenki számára megismerhető legyen, egyértelműen megállapítva, hogy ki az a személy, aki a külföldre utazó gyermekért felelősséget vállal. Ha családoknál kerülnek elszállásolásra a gyerekek, a legjobb szándék mellett is adódhatnak komoly problémák, melyek megelőzése és kiszűrése komoly szakmai és emberi odafigyelést követel a szervezők részéről. Álláspontunk szerint ezek a felelősségek nem háríthatóak a fogadó családokra illetve iskolákra, a szülők velük nem állnak közvetlen kapcsolatban, a magyarországi iskoláknak sem lehetősége, sem eszköze nincs ahhoz, hogy külföldi fogadó családokért és iskolákért lelkiismeretesen felelősséget tudjanak vállalni. Jelenleg nem látszik, hogy a kormányzat hogyan tud garanciát nyújtani 140 ezer gyerek biztonságos és színvonalas kiutaztatására, tekintve, hogy az ehhez szükséges belföldi és külföldi szervezeti háttér láthatóan még a tervek szintjén sincs meg.

Félő, hogy ilyen bizonytalan háttérrel sok szülő a kellő garanciák és a tisztázatlan felelősség hiányában nem meri elengedni gyermekét ezekre az utakra.

Más oka is lehet annak, hogy a szülők az első hallásra talán vonzó programtól elálljanak. Szintén gyakori probléma lehet – különösen a 9. osztályban, a kamaszkorba lépve, – hogy a gyermek nem eléggé érett vagy motivált ahhoz, hogy mind szüleitől, mind tanáraitól távol, egy idegen családban elszállásolva töltsön el két hetet.

Mindeközben idehaza komoly hiányosságok tapasztalhatók az iskolai nyelvoktatásban. Jelentős a tanárhiány: 2018-as felmérésünk szülői visszajelzései alapján tantárgyak közül az angol nyelv esetén a második leggyakoribb a tanárhiány. Az általános iskolákban a szülők 9%-ban számoltak be tanárhiányról az angol nyelv esetében, amikor az előző évben legalább két héten keresztül nem volt érdemi oktatás; a gimnáziumokban ez az arány 11%, a szakképzésben 14%. Szintén igen magas a váratlan tanárváltások száma is, és gyakori panasz a csoportbontás hiánya, és a szülők sok esetben kifejezetten elégedetlenek a tanár módszereivel. A nyelvoktatásra fókuszáló korábbi felmérésünk jelezte, hogy a szülők többsége (58%) szerint gyermeke nem a tudásszintjének megfelelő csoportban tanul. A szülők nagy többsége (79%) szerint a nyelvvizsgához szükséges igénybe venni iskolán kívüli, piaci alapú nyelvoktatást is, de a szülők fele (46%) anyagi lehetőségek híján nem engedheti meg magának a szükségesnek tartott iskolán kívüli nyelvoktatást. Mindezek oda vezetnek, hogy a hazai nyelvoktatás hiányosságai miatt a gyerekek sokszor nem sajátítják el azokat a nyelvi alapokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóban sikeres legyen a nyelvtanulás szempontjából egy külföldi utazás.

A fentiek miatt félő, hogy pont azok maradnak ki vagy profitálnak keveset a programból, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre a nyelvtanuláshoz, és akiknek más lehetőség nem adott az egyéni fejlesztésre. Ezt elkerülendő, javasoljuk, hogy a kormány bővítse ki a programot további lehetőségekkel a rendelkezésre álló keret terhére. Tegye lehetővé, hogy helyi szinten az iskola és a szülők közösen döntsenek, hiszen ők ismerik legjobban a gyerekeket, az igényeket és a körülményeket. A rendelkezésre álló forrásból további lehetőségként javasoljuk bevonni a programba:

  • Anyanyelvi tanárok hosszútávú foglalkoztatását a hazai iskolai közoktatásban.
  • Ingyenes, bárki számára elérhető hazai nyári nyelvi tanfolyamok, táborok szervezését.
  • A közoktatásban részt vevő tanulók számára tanórán kívüli nyelvi kurzusok támogatását hazai nyelviskolákban.

Fontos, hogy mindezek mellett az iskolai nyelvoktatás is a megfelelő fejlesztésben részesüljön; szeretnénk megismerni az erre vonatkozó részletes kormányzati elképzeléseket is, tekintetbe véve, hogy a továbbtanulás feltétele a sikeres nyelvvizsga.

A külföldi kéthetes nyelvtanfolyamok esetén szükséges előre tervezni ezek minőségének mérését, a sikeresség kritériumait, és ezeket az mutatókat megismertetni a széles nyilvánossággal is.

A Szülői Hang Közösség fontosnak tartja, hogy a kormány a rendelkezésre álló, az adófizetők által finanszírozott keretet észszerűen és optimálisan költse el. Arra kérjük a kormányt, hogy a szakmai szervezetek és az iskolák bevonásával dolgozzon ki alapos és átfogó nyelvoktatás-fejlesztési programot, melynek minden részletét teljes alapossággal ismerhetnek meg az érintettek, mind a hazai iskolai nyelvoktatás, mind a tervezett külföldi nyelvtanfolyam tekintetében, melyen kiskorú gyermekeink önállóan, szülői felügyelet és segítség nélkül vesznek majd részt.

  Megosztás