A szülői konzultáció első 5000 résztvevője utáni részeredmények lesújtó képet mutatnak: a szülők 82,9% szerint a gyermekek túlterheltsége olyan nagy mértékű, hogy a gyermekeknek nem jut kellő idejük az életkoruknak megfelelő játékra, sportra, családi és szabadidős programra. A tanulással töltött idő többsége öröm nélküli, a gyerekek elvesztették érdeklődésüket: az esetek kb. kétharmadában (64,3%) az iskolai idő túlnyomó része érdeklődés és öröm nélkül telik. Mindeközben pedig az iskola nem neveli önállóságra, önálló gondolkodásra, véleménynyilvánításra és felelős döntéshozatalra; a válaszdók 64,6%-a ebből a szempontból 1-esre vagy 2-esre értékelte az oktatási rendszer teljesítményét. Ismertetjük az ezzel kapcsolatos számszerű szülői eredményeket, melyekből fény derül az egyes iskolatípusok és fenntartók közötti különbségekre is.

A szülői konzultáció továbbra is nyitva áll és lehetőséget teremt arra, hogy szülőként hallassuk a hangunkat ezekről és más kérdésekről is. A Szülői Hang Közösség célja az, hogy minél szélesebb körben megismerje a szülői véleményeket az elmúlt nyolc év mérlegéről az oktatás terén. Gondolkodjunk közösen a választásokra készülve, és cselekedjünk felelősségteljesen, hogy gyermekeinknek jobb oktatást teremthessünk.

A Szülői Hang Közösség azon dolgozik, hogy szülőként hallassuk a hangunkat az oktatási rendszerről, hiszen ez a mi gyermekeinkért, a mi adónkból működik. A választásokhoz közeledve célul tűztük ki, hogy minél több szülő bevonásával egy szülői konzultáció keretében kiértékeljük az elmúlt nyolc év kormányzati teljesítményét az oktatásban, és közben közösen elgondolkodhassunk: jó úton járunk-e?

A szülői konzultáció 2017 december elején indult, és az elmúlt hetekben több, mint 5000 oktatás iránt érdeklődő szülő töltötte ki önkéntesen kérdőívünket. A nagy számú résztvevő révén már most közzé tehetünk néhány részeredményt 5017 válasz feldolgozása után, miközben a kérdőív továbbra is nyitva áll (itt érhető el); február végéig várjuk a további véleményeket és szöveges hozzászólásokat. Bár a számszerű eredmények nem tekinthetők országos szinten reprezentatívnak, a nagy számú résztvevő elsősorban a közvetlenül érintett, gyakorló szülők és nagyszülők közül került ki, így az eredmények jól jelzik a problémákat.

Szülői konzultációnkat elsősorban a szülők által is közvetlenül megtapasztalható kérdésekre hegyeztük ki. Elsőként a tanulók iskolai terheléséről közlünk eredményeket, és ehhez kapcsolódóan arról, hogy az iskola mennyire segíti a gyermek érdeklődésének kibontakozását és az önálló, sikeres felnőtté válást.

Túlterheltség

Szülőként szeretnénk, hogy gyermekeink teljes életet éljenek: a tanulás mellett legyen idejük játékra, sportra, családi és szabadidős programokra. A szülők túlnyomó többsége (82,9%) szerint ez nem működik: az iskolai kötelezettségei nem engedik meg, hogy a gyermek valóban gyermek lehessen. Az iskolai túlterheltség így állandó családi stresszforrásként is jelentkezik.

1a_

 

Érdemes megnézni a válaszok megoszlását az egyes iskolatípusok esetén: a középiskolában jobban le vannak terhelve a gyerekek, ezen belül pedig a szakképzésben (különösen a szakközépiskolákban) nagyobb a leterheltség a szülői visszajelzések alapján.

1aT_

Míg az állami és egyházi iskolák között nincs különbség e tekintetben, az alapítványi iskoláknál kevésbé rossz a helyzet. Az alapítványi iskoláktól tehát lehetne példát, ötleteket meríteni a túlterheltség csökkentésére, bár az alapítványi iskolák sem teljesen szabadok, hiszen a tantervi előírások ott is jelentkeznek.

1aF_

A kisebb különbségek ellenére a túlterheltség általános probléma. Még élesebben látszik ez abban, hogy a tanórák és a tananyag mennyiségét még azok a szülők is csökkentenék, akik az 1a kérdésben azt jelezték, hogy jut a gyermeknek másra is ideje. A szülők alig 2,8%-a nem csökkentené a tanórák és ezzel összhangban a tananyag mennyiségét, a szülők túlnyomó része (76,9%-a) szerint a kis mértékű csökkentés nem elegendő, jelentős mértékben (legalább 20%-al) kellene csökkenteni a tanórákat és a tananyagot. Bár a túlterheltség problémája már régóta hangoztatott probléma, a kormányzat részéről eddig nem történt számottevő  előrelépés, és a jövőbeli kormányzati tervekről sem tudunk konkrétumokat.

1b_

A túlterheltséget és az ebből adódó stresszt egy szülő így foglalta össze:

Nagyon sokat romlott az oktatás, nincs semmi idő a játékra, a gyerekek nagyon elfáradnak a kötelező délutáni benntartással. A sok házi feladatra, és tanulásra estére nem marad energiájuk. Szomorúak, idegesek, agyonterheltek. Ellopják tőlük a gyerekkorukat. A tankönyvek nagyon rosszak, sokat romlik a gyerekek teljesítménye, amióta ezt a sok tanórát bevezették. A szülők tehetetlenek.


Néhány további szülői vélemény a túlterheltségről

Másodikos gyereknek sok a 8 tanóra még akkor is, ha ebből egy a testnevelés. A gyerekeknek kevés a gyakorlati óra, sokallom az elméleti órákat. Elcsigázottak, fáradtak, amikor hazaérnek. Sokszor a torna óra meg sincs tartva, matekoznak vqgy olvasnak helyette.

A magas óraszámok döbbenetesek, a gyerekeket pszichológiailag kikészítik, mire felnőnek.

Jelentős romlást tapasztalok. Túl sok a később nem használható tananyag; nagyob magas az elvárás, egyeni szinteket figyelmen kívül hagyják, a tanárok leterheltek, tanitasi módszereik nem gyerekcentrikusak, a gyerekeket túl sok stressz, kudarc éri, nem motiváltak a tanulásra, kevés a szabadidejük, sok a tanóra, kevés az anyagot jól leadó pedagógus, a szülőknek tanulni kell a gyerekkel. Az én gyerekeim nem szetetnek iskolába járni.

A gyermekek csak tárgyak, akiket meg kell tömni a megfelelő mennyiségű betűvel és számmal.

Már az általános iskolákban, alsó tagozaton túlterheltek a gyerekek. Volt, hogy du.-án fél 4-re ért haza, és akkor ebédelt (mert a menzai étel ehetetlen), addig szendvicsen élt. Majd a késő ebéd után még nekiáll tanulni, levegőn szinte már nincsenek a mai gyerekek. A felnőttek fáradtságát, fásultságát látom rajtuk. Nincs ami motiválja őket. A középiskoláról már ne is beszéljünk. Akkora a követelés, iskolai közéletben kötelezően részt venni, de a másnapi tananyagot ugyanúgy elvárják tőlük, holott délután6-ig bent vannak. KATASZTRÓFA. Nekem sokkal jobb gyerekkorom volt. (Egy 40-es anyuka.)

A gyerekek ált isk 1-tól túlterheltek. Nem tudnak gyerekek lenni. A színvonal a béka hátsója alatt van.

Az oktatás színvonala romlott: eltűntek a színvonalas tankönyvek, emelkedett a gyerekek óraszáma felesleges tantárgyakkal (hit- és erkölcstan, napi tesi óra). A tanulás folyamata egyáltalán nem igazodik a gyerekek életkori sajátosságaihoz (Pl. 45 perces órák elsőben is és nyolcadikban is, kisérettségik már az általános iskolában is – minek?!), egy csomó felesleges dolgot tanulnak, ami nem is tud rögzülni, mert óriási rohanásban vannak. Sokkal gyakorlatiasabban kellene tanítani: fizikán kísérletezni, technikán varrni, főzni … (persze nincs keret rá). A gyerekeket agyon stresszelik. A tanárokat agyonterhelik a felesleges adminisztrációval. Rájuk kellene bízni, hogy mit és hogyan tanítanak. Az iskolák összedőlnek olyan ramaty állapotban vannak. Utálom az egész magyar iskolarendszert, visszafejlődtünk, pedig ott a sok remek külföldi példa.

Túlterheltek a diákok. Több lett a tanórák száma (mindennapos testnevelés, hit-és erkölcstan miatt) összességében. Sok tantárgy óraszáma csökkent, a tananyag viszont ugyanaz. Egy elsős gyereknek mindennap 5 órája van. Délután egy óráig tanórái vannak. Egy negyedikesnek heti kétszer 6 órája van, pedig nem tagozatos osztályba jár. A tanárok túlterheltek. Nincs idejük, türelmük megfelelően összeállítani és megtartani egy órát.

A gyerekek csak „átsuhannak” a tananyagon, nem tudják begyakorolni, elmélyíteni a szükséges és fontos részeket. Túl sok fölösleges, és az életkori sajátosságoknak nem megfelelő tananyag van összezsúfolva, amit a gyermekek többsége nem képes tárolni és rendszerezni a fejében. Én a „kevesebb az több” elvet vallom.

Lesujtó. Stadionok helyett tessék már egy kicsit a jövőbe invesztálni. Nem lehet mindenkiből focista! Este 9-ig tanulok a gyerekkel pedig már felsősök, sokszor felesleges lexikális dolgokat sulykolunk. Amire a gyakorlatban szükség van azt azonban nem kapják meg: nyelvtudás, alap informatikai programok felhasználói ismerete, pénzügyi-banki ismeretek stb.

A tananyag mennyisége indokolatlanul nagy! Több időre lenne szükség egy anyagrész feldolgozására és átfogóbb rendszerre. Ha a honfoglal témakörét nem csak száraz tény alapján magolnák be a gyermekek, hanem a művészetekkel támogatva tanítanák akkor hatékonyabban lehetne nevelni, oktatni. Ez a generáció természetesnek tartja az internet használatát. Ezt kihasználva projektekkel, az életben gyakorlatban alkalmazható pedagógiát kellene előtérbe helyezni.

Nem bírom, ha valaki a múltat hozza fel, de nekem még klassz tanítóim voltak, sok órát szerettem, a napközibe megcsináltuk együtt a házit, aztán irány a játszótér! Sajnos az én gyerekeim ehelyett sokszor még este is magolnak.! A szívem lázad mindíg, nincs ez így jól!

Jelentős mértékben romlott a színvonal. Nincs a gyereknekem gyerekkora. Rengeteg felesleges dolgot kell megtanulni ahelyett, hogy pl. játszana. A rengeteg tanulnivaló miatt szinte családi életünk sincs.

Alsó tagozaton 8-10 éve még nem volt általánosan tapasztalható túlterheltség – most van (6, 7 óra minden nap).

Egy gimnazista többet „dolgozik” az átlag felnőtt munkavállalónál. Az informatika és az idegen nyelvek oktatásának óraszáma és színvonala viszont folyamatosan csökken.

Teljes mértékben romlott az oktatás színvonala!! Túlterheltek, kimerültek a diákok, már egészen első osztálytól. Nulladik órak egybekötve 8-9 órával!! Nincs idejük semmire, se sportra, se olvasni, se pihenesre! A Skandináv oktatást kellene előnyben részesiteni nagyon sürgősen!!! Töröljük el a házi feladatokat, vagy max 30 perc / napi házi feladat legyen. Nulladik óra ne legyen es érjenek haza 14:00-ig a gyerekek. minden korosztály! Ez az alap aminek változnia kell!!!

Érzésem szerint sokat romlott az oktatás. Gyermekeim szorgalmasak, igyekeznek az iskolában megfelelni, ugyanakkor a hobbijaiknak, a zenetanulásnak és sportnak is szeretnének időt szentelni, erre viszont csak kevés idejük marad. Gyakran kimerültek, kevés idejük van a családdal közösen eltöltött szabadidős tevékenységekre. Az iskolában a tanáraik gyakran cserélődnek, néha hetekig / hónapokig nincs szaktanár egy-egy tantárgyat tekintve. Az állandó tanárok is sokat követelnek, de nincs meg hozzá sem a segítő háttér, sem a következetesség. Több a szankció, mint a motiváció. Az iskolában nincs jó közösségi hangulat. Az osztályfőnöküknek kevés ideje és energiája van a tinédzserek átlagos, napi gondjaira.

 

Öröm, motiváció

Szülőként boldog gyermeket szeretnénk nevelni, örömteli gyermekévekkel – sajnos ez a mai iskolákban legkevésbé sincs így. Hány olyan tantárgy van, amit gyermekünk érdeklődéssel és örömmel tanul? A szülők 6,8%-a szerint egyáltalán nincs ilyen, míg 57,5% szerint csak 1-2 ilyen tantárgy van. Vagyis összesen az esetek kb. kétharmadában (64,3%) az iskolai idő túlnyomó része érdeklődés és öröm nélkül telik – elkeserítő, hogy nem tudunk ennél szebb gyermekkort teremteni a felnövekvő új generációknak. A szülők 25,9%-a lát 3-4 tantárgynál érdeklődést, és alig 8,7% látja úgy, hogy a gyermek a tantárgyak többségét érdeklődéssel és örömmel tanulja – holott ez lenne a kívánatos minden gyermek számára. Egyértelmű, hogy érdeklődés nélkül a gyermek sokkal nehezebben fogadja be az új tudást.

2_

Érdekes megvizsgálni, hogy az állami, egyházi illetve alapítványi fenntartású iskolák között van-e különbség ebben a tekintetben? Külön ábrázoltuk azoknak a számát, akik kifejezetten elégedettek (a tantárgyak többségét a gyermek érdeklődéssel és örömmel tanulja) illetve akik kifejezetten elégedetlenek (legfeljebb 1-2 tantárgy van, amit a gyermek érdeklődéssel és örömmel tanul). Míg az egyházi és állami iskolák között csak minimális különbség van az egyházi intézmények javára, addíg az alapítványi intézmények esetében jelentős az előny. Úgy látszik tehát, hogy az egyházi intézmények csak igen kis mértékben tudják a számukra rendelkezésre álló nagyobb anyagi lehetőségeket és pedagógiai szabadságot a gyermekek számára is örömteli tanulásra átfordítani, addíg az alapítványi iskolák alternatív pedagógiai módszerekre támaszkodva előbbre jutottak ezen a téren.

2F_

Szülőként borzasztó élmény látni, ahogy az eredendően kíváncsi kisgyermekünk elveszíti érdeklődését. Bár pontosan látjuk a problémát, mégis egyénileg tehetetlenek vagyunk, hiszen egy általános problémáról van szó, amit az oktatási kormányzatnak kellett volna kezelnie. Egy jellemző szülői vélemény:

Bár mi még csak ötödik éve tapasztaljuk az iskolába járás nehézségeit, de gyermekem évről évre frusztráltabb, a tanulás egyre kevésbé öröm, inkább kínlódás. Gyakran előfordul, hogy én nem engedem, hogy házi feladatot írjon, amikor holtfáradt.


Néhány további szülői gondolat az örömtelen iskoláról.

Szerintem romlott az oktatás színvonala, a gyerekek rettentő mértékben leterheltek, sokszor kedvetlenül vágnak neki az újabb hétnek, a hétvégéket és a tanítási szüneteket várják.

Teljesen kiégett a gyermekem. Természettudományos tantárgyak iránt nem tudják felkelteni az érdeklődést. Egyszerűen fáradt kiégett, motiválatlan a gyermekem. Ezt az utóbbi 3 évben tapasztalom.

Nagyon sokat romlott az oktatás az elmúlt 8 évben! Töménytelen mennyiségű tananyag van amit megtanulni nem lehet csak bemagolni aminek semmi értelme nincs! A gyerekek stressznek vannak kitéve nap mint nap! Négy óra után hazajönnek fáradtak s utána még tanuljanak van úgy hogy este 11ig!!!! Nagyon rossz!

A gyerekek, a tanárok állandóan fáradtak, egyre fásultabbak. Nincs élmény, csak hajtás.

A gyerekem kiválóan tanul – miközben egyik tantárgyban sem leli örömét. Ez így nincsen rendben.

Romlott. Gyermekeink túlterheltek,sok felesleges dolgot tanulnak. Motiválatlanok, fáradtak és nincs élményszerű tanítás, tanulás.

Elavult tananyag, elavult módszerek, fáradt és érdektelen tanárok. A gyerekek tanulás iránti motivációja szinte a nullával egyenlő. A sok tanulás mellett nincs valódi eredmény, nem alakul ki tartós és használható tudás.

Gyülölik a gyerekek a tanulást, fáradtak és elkeseredettek.

Túlterhelik a gyerekeket és ezzel romlik a teljesítményük, tanulásvágyuk. Az évek során megutálták az iskolába járást, pedig jeles tanulók.

 

Önállóságra nevelés

Az oktatás egyik elsődleges célja a gyermek önállóságát segíteni: az önálló gondolkodást, önálló véleménnyilvánítást, a felelős döntések meghozatalát, és az önálló tanulás képességét. Míg a lexikális ismeretek ma már bármikor másodpercek alatt elérhetőek, önállóság nélkül nem boldogulhatunk és nem is válunk igazán felnőttekké. Sajnos a magyar iskola ezen a téren katasztrofálisan teljesít. A szülők 39,5%-a egyes osztályzatot adott az ide vonatkozó kérdésre, 25,1%-a pedig kettest. Alig 4,7%-a nyilatkozta úgy, hogy elégedett az iskolával ezen a téren.

Az elmúlt években folyamatosan tanúi lehettünk annak, hogy az iskolák és a pedagógusok önállósága csökkent. Sajnos nem meglepő, hogy ennek hatása gyermekeinken is megmutatkozik. Szülőként tudjuk, hogy az elsődleges nevelési módszer a példamutatás; nincs más út: csak önálló, kreatív pedagógusok tudnak önálló gyermekeket nevelni. Végtelenül szomorú, hogy gyermekeinket az iskolában ehelyett sokszor inkább a gondolkodás nélküli engedelmességre nevelik.

3a_

Megnéztük, hogyan alakul az egyes iskolatípusokban és különböző iskolafenntartóknál ez a kérdés, ezért külön ábrázoltuk a kifejezetten elégedetlen (egyest és kettest adó), illetve a kifejezetten elégedett (négyest vagy ötöst adó) szülők arányát. Bár a helyzet sehol sem jó, egyértelmű tendencia figyelhető meg: a gimnázimokban némileg nagyobb hangsúlyt kap az önállóságra nevelés, míg a szakképzésen belül kisebbet, és a szakközépiskoláknál a legrosszabb a helyzet. Bár tudvalevő, hogy a szakközépiskolába elsősorban a korábban gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkezők kerülnek, az önállóságra nekik is szükség van ahhoz, hogy eligazodjanak később a nagyvilág útvesztőjében. Úgy tűnik, az iskola az ő esetükben fordít legkevesebb hangsúlyt arra, hogy az önálló gondolkodás és döntéshozatal képességét kialakítsák.

3aT_

Az különböző iskolafenntartók esetében az egyházi iskoláknál csak kisebb előny mutatkozik az államival szemben, míg a szülők véleménye szerint az alapítványi iskolák ebben a tekintetben sokkal jobbak, arányaiban több mint háromszor annyi elégedett szülőt találunk náluk. Az alapítványi iskolák tehát sokkal nagyobb mértékben odafigyelnek az önálló gondolkodás és cselekvés kialakítására, míg ugyanerre az állami oktatási rendszerünk nem törekszik.

3aF_

A szülőként pontosan látjuk, hogy az iskolában nem foglalkoznak kellőképpen a gyermekek önállóságra nevelésével. Egy jellemző szülői vélemény:

Rosszak a könyvek, nem megfelelő a nyelvoktatás (a magyar sem!) sokszor egész órán a tábláról másolnak a gyerekek, ők úgy mondják: körmöltünk… ez semmiféle előnnyel nem jár egy iskolában, semmire nem tanít, illetve arra, hogy „csináld amit mondok”. Saját vélemények, egyéni ötletek nem fontosak.


Nem nevel önállóságra az iskola: néhány további szülői vélemény.

Az államosítással minden szinten romlott a közoktatás. A tanárok egymás ellenségei lettek (minősítés/fizetés). Az igazgatók többsége a jelentősen megemelt igazgatói pótlék hatására (vagy különben is) az állam megalkuvó kiszolgálójává vált: sem az iskolája, sem a kollégái érdekeit nem tudja, nem akarja képviselni.A tankönyvek minőségromlása okozza a legnagyobb kárt. Nem lehet tanulni belőlük, így a diákok nem tudják megszerezni a szükséges ismereteket, motivációjuk az elszenvedett kudarcok hatására csökkken. A 21. századi info-kommunikációs feltételek nem adottak. Egyértelműen érezhető az a kormányzati szándék, hogy ne gondolkodó, elemezni, mérlegelni képes kereatív diákok kerüljenek ki az iskolapadokból, hanem a fogyasztói társadalom „birkái”, a politika iránt közömbös passzív polgárok.

Romlott. Egyre távolodik a való élettől, nem tanít meg gondolkodni, vitázni, érvelni, együttműködni, a sok részletben elvesz a lényegi alaptudás. Modern technológia messze nem épül be az eszközrendszerbe. A „problémás” gyerekek nem kapnak empatikus es szakszerű integrált oktatást.

Túlterhelt gyerekek, felesleges tananyagok miatt nincs idő a lényeges ismeretek elmélyítésére, rögzítésére, így a további tananyagok is érthetetlenek lesznek a gyermekek számára. Ebből nem lesz készség szinten használható tudás.

Nincs IDŐ arra, hogy elmélyedjenek egy-egy tananyagban, próbálkozzanak különféle megoldásokkal, a problémamegoldó gondolkodásuk így nem is fejlődhet.

Még mindig kilóra kell egy csomó adatot megtanulni, holott a világ megváltozott, az adatok bárkinek elérhetőek, keresni, szűrni kéne tudni. Gondolkodást, problémamegoldást, kritikát, véleményalkotást, együttműködést, informatikát és nyelveket kéne tanítani.

Mintha a múltnak tanítanák a gyerekeket. Az iskola nem ismeri ill. nem ismeri el a gyermekjogokat; partneri helyett alá-fölé rendeltségi viszonyt ápol a szülőkkel és a gyerekekkel; nem nevel együttműködésre és kritikus gondolkodásra, nem díjazza a kreativitást, nem segít az életfogytig tanulás igényének és készségének kialakításában.

Hatalmas iramban gyengült az oktatás! Az oktatás nem nem követi a tudományos ismereteket, a matematikai oktatás alacsony szintű, nem tanítják meg, tovább megy a tanítás anélkül, hogy minden gyerek megtanulta volna. A művészeti nevelés csapnivaló!!! A kreatív gondolkodásra való nevelés a nullával egyenlő!!!

 

Ki emeli fel a szavát értük, ha nem mi?

Ercse Kriszta, a Civil Közoktatási Platform szóvivője úgy véli, a szülői kérdőív alapján egyszerre több dolog is visszaigazolást nyert.

„Az egyik már önmagában a kitöltési hajlandóság mértéke. Azt üzeni, hogy az oktatási rendszer egy stratégiai szereplőcsoportja, az iskolahasználó szülők olyannyira elégedetlenek a jelenlegi állapotokkal, hogy az már átlépte az egyébként hagyományosan (azt most ne firtassuk, hogy ez jó-e vagy rossz, hazai adottság) magas toleranciaküszöböt, a passzív morgolódást vagy vállvonogatást (mi is felnőttünk valahogy) felváltotta a nyilvánosan artikulált vélemény és kritika aktivitásának késztetése.

A másik, hogy a tolmácsolt szülői vélemények-tapasztalatok egybevágnak az oktatási terület egyéb szereplőinek korábbi, jövőre vonatkozó jelzéseivel, álláspontjával. A sokszempontú szakmai kompetenciák alapján nagy bizonyossággal – és elkeseredéssel – mondhattuk, hogy a kormányzati intézkedések hatása katasztrofális lesz az oktatási rendszerre nézve. Ezek begyűrűző hatását láthatjuk a nemzetközi teljesítményértékeléseken, a méltányossági és esélyegyenlőtlenségi mutatókon, és közvetlenül tapasztalják meg a diákok, a szülők és a pedagógusok a saját személyes terükben.

Lassan kezdjük megérteni, hogy az ősi dakota közmondás, mely szerint «Teher alatt nő a pálma» mennyire nem igaz, és milyen megbocsáthatatlan károkat tudunk ezzel a szemlélettel és az ebből következő szülői passzivitással okozni a gyerekeinknek. Ki emeli fel a szavát értük, ha nem mi? Szülőként és társadalomként is hatalmas felelősséggel tartozunk értük, hogy a számukra hasznos, hatékony és lehetőségeket biztosító módon gondoskodjunk róluk. Osztozunk a felelősségben – muszáj egymással (állam, szakma, szülők és diákok) partnerként együttműködve osztoznunk egy minőségi rendszer kialakításában és működtetésében is. És ezt az egyedül működő eljárást – a minden érdekeltet bevonó, tudásaikat, érdemi párbeszéd folyamán alakuló véleményeiket figyelembe vevő oktatáspolitika-alkotást – nagyon határozottan ki kell követelnünk.”

 

Tovább folytatódik a szülői konzultáció

A szülői konzultáció február végéig továbbra is nyitva áll és lehetőséget teremt arra, hogy szülőként hallassuk a hangunkat ezekről és más kérdésekről is. A Szülői Hang Közösség célja az, hogy minél szélesebb körben megismerje és nyilvánosságra hozza a szülői véleményeket az elmúlt nyolc év mérlegéről az oktatás terén. Gondolkodjunk közösen a választásokra készülve, és cselekedjünk felelősségteljesen, hogy gyermekeinknek jobb oktatást teremthessünk. A kérdőív további kérdései foglalkoznak a készségfejlesztés, differenciálás, kötelező plusz órák, tankönyvhelyzet, továbbtanulás és az egyházi iskolák kérdésköreivel is. Ezen kívül szövegesen is kifejtheti véleményét az elmúlt 8 év változásairól és változtatási lehetőségeiről.


 

Minél többen emelünk szót, annál inkább számít a szavunk! Az oktatás jobbítása halaszthatatlan feladat: gyermekeink és az ország jövője a tét. Rajtunk is múlik, hogy megfogalmazzuk elvárásainkat az ország mindenkori vezetői felé – azokat a problémákat igyekezzenek megoldani, amelyek nekünk is a legfontosabbak. Az eredményeket szakértők bevonásával összesítjük és nyilvánosságra hozzuk, így a szülői véleményeket közvetíteni tudjuk azoknak, akik az ország vezetésére készülnek a következő kormányzati ciklusban.

  Megosztás