Szülőként tiltakozunk a pedagógusok jogainak elvétele ellen, hiszen ez egyben azt is jelenti, hogy nem tudnak a gyerekekkel legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint foglalkozni. A kormány olyan jogszabályok elfogadását tervezi a közeljövőben, amelyben a nevelőtestület elveszti döntési jogát (legfeljebb véleményezhet) 

 • az intézmény pedagógiai programjáról,
 • az éves munkatervről,
 • a szervezeti és működési szabályzatról (SZMSZ), 
 • a beszámolók, továbbképzési programok elfogadásáról.

Ha elvesszük a pedagógusok jogát, hogy dönthessenek az iskolák, óvodák működéséről és mások döntését erőltetjük rájuk, akkor az önállótlan pedagógusok hogyan fognak önálló gyerekeket nevelni? A szabad, a gyermekek érdekében önálló döntéseket meghozni képes nevelőtestületek tudják csak betölteni a feladatukat, ez most újabb csorbát szenved, és a helyzetet csak tovább súlyosbítja a pedagógusok évenkénti szigorú teljesítményértékelése, melyről itt írtunk részletesen

A fegyelmi ügyekben mind a nevelőtestület, mind a szülők jogai csorbulnak. Míg korábban ezekben az ügyekben a nevelőtestület döntött, a tervezett módosítás szerint a fegyelmi határozatot az igazgatóból, a fenntartó delegáltjából és a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusból álló bizottság hozza meg. A szülő már nem indíthat eljárást a fegyelmi határozat ellen. Ezáltal várhatóan a döntések kevésbé a gyermek érdekeit szemmel tartó pedagógiai szempontok szerint, hanem az intézmény saját érdekei szerint történhetnek, aminek a gyerekek és szülők is ki lesznek szolgáltatva. A gyermek nevelésére irányuló erőfeszítések, pszichológus, fejlesztőpedagógus és más szakemberek bevonása helyett sokkal könnyebb és egyszerűbb lesz megválni a tanulótól. 

Az óriási pedagógushiány súlyosan veszélyezteti gyermekeink és országunk jövőjét, de a kormányzat ahelyett, hogy a valódi megoldást keresett és talált volna, csak a szentesíti a rossz gyakorlatokat. A több intézményben is dolgozó óraadó pedagógusok száma megnövekedhet (ehhez még a vándortanár fogalmát is bevezetik), és állami intézményekben akár a nevelőtestület több mint fele is lehet óraadó. Lehetővé teszik a pedagógushallgató alkalmazását is, ami nemcsak az oktatás minőségét rontja, hanem a pedagógusképzést is kevésbé vonzóvá teszi, súlyosbítva a bajt. 

A valódi megoldás a pedagógusok anyagi, szakmai és erkölcsi megbecsülése lenne. Az idei 10%-os pótlékemelés messze elmarad az inflációtól. Bár az EU-s források megérkezésével további béremelést ígérnek, elfogadhatatlan, hogy a gyermekeinket oktató, nevelő pedagógusok anyagi megbecsülése az EU-s forrásoktól függjön. Ezzel nemzetünk függetlenségét adjuk fel, hiszen valójában nekünk magyaroknak a közös befizetéseinkből kellene biztosítanunk az oktatási rendszer hatékony működését. Az EU-s források csak 2030-ig állnak rendelkezésre, és a kormányzat is csak addig garantálja a megemelt fizetéseket. Aki tehát most áll pályaválasztás előtt, az méltán feltételezheti, hogy az egyetem elvégzése után hamarosan az EU-s források megszűnnek, és ezután a kormányzat ugyanúgy cserben hagyja majd a pedagógusokat, mint ahogy azt most teszi azzal, hogy a nemzeti költségvetésből nem fordít kellő forrást gyermekeink oktatására. 

A minisztérium a közzétételtől számítva 8 napig, március 10-ig várja a véleményeket a többszáz oldalból álló részletes jogi dokumentumokra, miközben ezekről érdemi, közérthető tájékoztatás nincs, az összefoglaló és indoklás csak általánosságokat tartalmaz, a szakmai és érdekvédelmi szervezeteket érdemben nem vonták be az anyag előkészítésébe. A folyamat nem tekinthető érdemi társadalmi vitának, szülőként és pedagógusként úgy érezhetjük, hogy már megint a fejünk felett döntöttek. 

Azt javasoljuk, hogy szülőként az alábbi levél elküldésével fejezzük ki tiltakozásunkat a Belügyminisztériumnak, hogy ezáltal véleményünket hivatalosan is dokumentáljuk és esélyt adjunk a változtatásra. Egyúttal támogassuk a témában megjelent petíciót is. A pedagógusokat sújtó további hátrányokról itt található további info, a Civil Közoktatási Platform részletes véleménye itt olvasható.

Címzett: kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu 
Tárgy: Észrevételek a köznevelésben foglalkoztatottak jogállásával és a köznevelési törvények módosításával kapcsolatban

Tisztelt Belügyminisztérium!

A köznevelésben foglalkoztatottak jogállásával és a köznevelési törvények módosításával kapcsolatban az alábbi észrevételeket szeretném tenni. 

 • Nem fogadom el azt, hogy a nevelőtestület elveszti döntési jogát (legfeljebb véleményezhet) az intézmény pedagógiai programjáról [NKT 26. § (1)], az éves munkatervről [NKT 27. § (3)], a szervezeti és működési szabályzatról (SZMSZ) [NKT 25. § (4)] és a beszámolók, továbbképzési programok elfogadásáról [NKT 70. § (2)]. Csak a szabad, a gyermekek érdekében önálló döntéseket meghozni képes és szakmai kompetenciával rendelkező nevelőtestületek tudják betölteni a feladatukat, és a gyerekeket önállóságra nevelni. 
 • Nem fogadom el azt, hogy a fegyelmi határozatot nem a nevelőtestület, hanem az igazgatóból, a fenntartó delegáltjából és a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusból álló bizottság hozza meg [NKT 58. § (12), 70. § (2i)], és nem tartom elfogadhatónak, hogy a szülő már nem indíthat eljárást a fegyelmi határozat ellen [NKT 37. § (2)]. Ezáltal várhatóan a döntések kevésbé a gyermek érdekeit szemmel tartó pedagógiai szempontok szerint születnek, és az intézményi döntéseknek a gyerekek és szülők is ki lesznek szolgáltatva, így a gyermek nevelésére irányuló erőfeszítések, pszichológus, fejlesztőpedagógus és más szakemberek bevonása helyett sokkal könnyebb és egyszerűbb lesz megválni a tanulótól. 
 • Nem fogadom el, hogy nagyszámú óraadóval lássák el a feladatokat: az állami intézményekben akár a nevelőtestület több mint fele is óraadó lehet [NKT 22. § (2)], és nem fogadom el a pedagógushallgatók alkalmazását [Státusztv. 128.§ (5)]. Mindezek legalizálják a súlyos pedagógushiány miatt kialakult káros gyakorlatokat ahelyett, hogy a valós problémát oldanák meg a pedagógusok anyagi, szakmai és erkölcsi megbecsülésével. 
 • Tiltakozom amiatt, hogy a pedagógusok béremelését az EU támogatásoktól teszik függővé, és csak 2030-ig garantálják. Ezzel nemzetünk függetlenségét adjuk fel, hiszen valójában nekünk magyaroknak a közös befizetéseinkből kellene biztosítanunk az oktatási rendszer hatékony működését. Aki pedig most áll pályaválasztás előtt, az méltán feltételezheti, hogy az egyetem elvégzése után hamarosan az EU-s források megszűnnek, és ezután a kormányzat ugyanúgy cserben hagyja majd a pedagógusokat, mint ahogy azt most teszi azzal, hogy a nemzeti költségvetésből nem fordít kellő forrást gyermekeink oktatására. 
 • Nem fogadom el a pedagógusok teljesítményértékelésének tervezetét, mert az kiszolgáltatottá teszi a pedagógusokat az igazgatók és a fenntartó önkényének, bérfeszültséget okoz, az egyedi pedagógusra fókuszál a teljes intézmény helyett, és nem garantálja a minőségi pedagógiai munka méltó díjazását. Javaslom a következőket:
  •  Az intézmények saját hatáskörben, a pedagógusok véleménye alapján dönthessenek a teljesítményértékelő rendszerről és annak bevezetéséről. 
  • Az igazgatói kinevezéseknél szükséges visszaállítani a pedagógusok és a szülők véleményezési jogát, hogy a kinevezések valamennyi fél egyetértésével történjenek. 
  • A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének része kell, hogy legyen az igazgató, a tankerület (fenntartó) és a minisztérium pedagógusok általi értékelésének is.

Elvárjuk, hogy a fenti kérdésekben folytassanak érdemi szakmai egyeztetést az érintett szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel.

Tisztelettel:

( …egy szülő… )

 

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre vagy csatlakozzon csoportunkhoz.

  Megosztás

Szülői Hang