• A jelenlegi szabályozás nem alkalmas a kérdés megnyugtató rendezésére, és nem is módosítható elfogadható módon.
 • Levélben kérjük a Miniszterelnökséget, hogy vonják vissza a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezéseit.
 • Online akciót indítottunk, melyben a szülők saját magukról készült fényképekkel követelik a törvény visszavonását.

A Szülői Hang Közösség számos visszajelzést gyűjtött össze a köznevelési törvények nyári módosítása következtében bevezetett új iskolaérettségi szabályozással kapcsolatban, és folyamatosan küzd a törvény visszavonásáért. Szülői csoportunkban immár több mint 7 ezer érintett szülő közösen keresi a megoldást arra, hogy gyermeke éretten kerülhessen iskolába, így tudomásunk szerint a témában érintett legnagyobb önkéntesen szerveződő szülői közösségként képviseljük a szülők és gyermekeik ügyét.

Álláspontunk szerint a jelenlegi szabályozás nem alkalmas a kérdés megnyugtató rendezésére, és nem is módosítható elfogadható módon. Ezért levélben kérjük a Miniszterelnökséget, hogy vonják vissza a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezéseit. Levelünk teljes terjedelmében itt olvasható, és az alábbi fő indokokat tartalmazza.

 • Az iskolaérettség szakszerű megítélése a gyermek mély ismeretén alapuló pedagógiai döntés, melynek meghozatalára egy központi állami hivatal alkalmatlan.
 • Várhatóan sok érintett szülő le fog maradni a kijelölt határidőről (jan 15).
 • A hivatali kérvényezés esélyegyenlőtlenséget teremt.
 • Az iskolaéretlenség alátámasztására sokszor nem állnak rendelkezésre dokumentumok a szülők számára.
 • Nem egységes a pedagógiai szakszolgálatok működése.
 • Nincs elegendő kapacitás a pedagógiai szakszolgálatoknál a szükséges felmérések elvégzésére.
 • Szakmailag a minél későbbi döntés indokolt.
 • A bírósági fellebbezési lehetőség irreális.
 • Az eljárás korlátozza az óvodapedagógusok szakmai kompetenciáját.

A kormányzat utalást tett egyes helyeken tapasztalható visszaélésekre, amikor az óvoda szükségtelenül tartotta további egy évre óvodában a gyermekeket. Javasoljuk, hogy az ilyen eseteket helyi szinten kezeljék, a szóban forgó konkrét esetek kivizsgálásával. Nem méltányos az egyes helyeken tapasztalható visszaélések miatt az összes kisgyermeket hátrányosan érintő szabályozás bevezetése.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vétele egyes esetekben indokolhatja az akár jelentős helyi eltéréseket is. Az iskolaérettség megítélésénél az óvodapedagógus figyelembe tudja venni például a családok szociális helyzetét, vagy a helyi iskola adottságait, szokásait, módszertanát. Nem ítélhető meg pusztán statisztikai alapon a helyi döntések indokoltsága, szükséges ismerni a döntések szakmai hátterét is.

A szülők és gyermekek szempontjából a hivatali döntési mechanizmust ebben a kérdésben mindenképpen károsnak tartjuk. Azokban az esetekben, amikor a szülők kérése a további egy évre nem megalapozott, a személyes, őszinte beszélgetés a megfelelő módszer, melyre az óvodában vagy esetleg a pedagógiai szakszolgálatokon mód kínálkozik. A hivatali elutasítás érthető ellenállást szül, még ha esetleg szakmailag egyes esetekben indokolható is lenne.

Bízunk abban, hogy a kormányzat lát módot a szülői visszajelzések figyelembe vételére és a törvény visszavonására. A Szülői Hang Közösség számos alkalommal kifejtette álláspontját a kérdésben. A törvénymódosítás parlamenti vitája után felolvasott és a kötelező hat éves beiskolázásra is kitérő állásfoglalásunkhoz több mint 40 szervezet csatlakozott. Korábbi videóüzenetünkben a szülők személyesen fordultak a miniszterhez a törvény visszavonását kérve. Ezen a héten pedig online akciót indítottunk, melyben a szülők saját magukról készült fényképekkel demonstrálják kiállásukat, és rövid személyes üzenetet mutatnak fel arról, miért tartják a törvényt elfogadhatatlannak.

Vonják vissza a kötelező hat éves beiskoláztatásról szóló törvényt, és kezdődjön az oktatás valamennyi kérdéséről érdemi szakmai, társadalmi párbeszéd!

  Megosztás