Tisztelt Szülői Hang Közösség!

Az alábbiakban küldjük a Jobbik észrevételeit a felmérésükhöz.

  • A felmérés szerint a szülők nagy többsége szerint óriási túlterheltség nehezedik a gyerekekre, miközben a tanulással töltött idő nagy része öröm nélkül telik, és az iskola nem nevel kellő mértékben önállóságra, önálló gondolkodásra, véleménynyilvánításra és felelős döntéshozatalra.

Teljes mértékben egyetértünk a szülők értékelésével, és kormányra kerülésünk esetén csökkentjük a pedagógusokra és a diákokra nehezedő terheket, a 21. század kihívásainak megfelelő készségekre helyezünk nagyobb hangsúlyt, és életkori sajátosságaiknak megfelelő tantervet készítünk. 

  • A felmérés eredményei szerint nem működik megfelelően az iskolai készségfejlesztés és az egyénre szabott, differenciált oktatás, az összefüggések megértése helyett a gyerekek nagyrészt csak magolnak. A mindennapos testnevelés és a kötelező hit- és erkölcstan nem talált pozitív fogadtatásra.

Az első mondattal egyetértünk, erre nagy hangsúlyt fektetünk programunkban is. A mindennapos testnevelést megtartanánk, hiszen Európa legelhízottabb nemzete vagyunk, és a gyerekeknek csak kb. az egyharmada van megfelelő fittségi állapotban. Ugyanakkor a megfelelő infrastrukturális és személyi háttér biztosítására nagy hangsúlyt fektetnénk tornaterem-építési programmal és a tanárképzés reformjával. A hit- és erkölcstant is megtartanánk, hiszen a 21. században rengeteg információ zúdul a fiatalokra, és nagyon sok veszélynek vannak kitéve, így különösen fontosnak tartjuk a támpontokat az életükben. Sajnálatos módon egyre gyakoribb a válás, illetve a családok felbomlása, ezért is van szükség az ilyen beszélgetésekre.

  • A tankönyvekkel kapcsolatos eredményekből kiderül, hogy a szülők döntő többsége ellenzi a kormány által bevezetett, ingyentankönyvnek mondott rendszert, ami valójában kölcsöntankönyveket jelent. Az állami egyentankönyvek minőségével a szülők túlnyomó többsége nem elégedett.

Egyetértünk, a szakmaiságnak kell az elsődleges szempontnak lenni a tankönyvpiacon, az egyentankönyvek nem tudják a teljes oktatási rendszer igényeit kiszolgálni, így az állami akkreditáció és minőségbiztosítás mellett lehetővé tennénk több tankönyv használatát. 

  • Az elmúlt nyolc év összegzéséből kiderül, hogy a válaszadók 92%-a szerint az elmúlt nyolc évben romlott az oktatás színvonala Magyarországon. Az állami intézményekből a szülők többsége kimenekítené a gyermekét. A szülők ellenzik az egyházi intézmények előnyben részesítését. A továbbtanulási lehetőségekkel a szülők többsége elégedetlen.

Egyetértünk a szülőkkel, társadalmi mobilitás tekintetében utolsók vagyunk az EU-ban, és ebben az oktatásnak sajnos kulcsszerepe van. A Jobbik kormányon törekedne arra, hogy minél tovább bent tartsuk az oktatásban a fiatalokat, és valódi esélyeket teremtsünk. A felsőoktatásban az államilag finanszírozott keretszámokat emelnénk, az ösztöndíjakat a 2007-es reálérték szintjére visszaállítanánk, és kollégiumfejlesztéseket is végrehajtanánk.

Köszönettel:
Dúró Dóra

 

  Megosztás