Tisztelt Szülői Hang Közösség!

A Együtt oktatással kapcsolatos programpontjai itt olvashatók. Az Együtt részt vett az Oktatási minimum kidolgozásában, és azt a párt elnöke alá is írta, így azt magunkra nézve kötelezőnek vesszük.

1. Túlterheltség, öröm, önállóság

Az Együtt programja (az Oktatási minimumban foglaltakkal összhangban) olyan oktatási rendszer kialakítását tűzte ki célul, ahol jó tanulni, és jó tanítani. Olyan oktatási rendszert szeretnénk kialakítani az érintett szereplők bevonásával, ahol a gyerekek megtanulnak gondolkodni, a pedagógus hivatás pedig megbecsült lesz. Olyan oktatási rendszert alakítunk ki, ahol a gyerekeket megtanítják gondolkodni, véleményt alkotni. Olyan oktatási rendszert alakítunk ki, ahol nem magolni tanítják meg a gyereket, hanem kompetenciafejlesztés folyik. Mindezek érdekében elkötelezettek vagyunk egy olyan úgy alaptanterv kidolgozásában, amely a mostaninál sokkal rugalmasabb, kevesebb terhet ró a gyerekekre, és 10 éven belül európai színvonalúvá képes emelni a magyar oktatást. Az új alaptanterv kidolgozásába be kívánjuk vonnia az érintetteket (pedagógusok, diákok, szakmai és érdek képviseleti szervezetek stb), a semmit róluk nélkülük el alkalmazását szem előtt tartva. A kerettantervek helyett pedig mintatantervek kidolgozását javasoljuk, hogy a pedagógusok helyi tanterveket tudjanak kidolgozni a helyi sajátosságokat figyelembe véve.

2. Készségfejlesztés, differenciálás, mindennapos testnevelés és erkölcstan, hittan

Az oktatásban valóban a kompetenciák fejlesztésére kel koncentrálni, és mint az előző válaszban olvasható, mi hiszünk a helyi igényekhez alkalmazkodó helyi tantervekben. Mindehhez persze a pedagógusnak megfelelő szakmai és módszertani segítségre van szükségük, a diákoknak pedig szükség szerint fejlesztő pedagógusokra, pszichológusokra, logopédusokra stb. A mindennapos testneveléshez jelenleg nem adottak a feltételek, így a kötelező napi testnevelést ebben a formában eltörölnénk. Ezzel párhuzamosan biztosítani kívánjuk minden gyerek számára az egészséges élethez szükséges mindennapos testmozgás feltételeit, de nem a kötelező óraszámok terhére. A helyi adottságokat és igényeket figyelembe véve kell kialakítani az élményszerű testmozgás feltételeit, valamint támogatni kell a diáksportkörök működését. A kötelező erkölcstan és hittan kivezetését javasoljuk a programunkban.

3. Tankönyvek

A pedagógusoknak meg kell adni a szakmai autonómiát, aminek fontos része a szabad tankönyvválasztás. A megfelelően szabályozott tankönyvpiac jó minőségű, a gyerekek és a pedagógusok igényeinek megfelelő, digitális tartalommal feltöltött tankönyveket fog biztosítani a gyerekek számára.

4. Iskolafenntartó

Az Együtt fenntartótól függetlenül azonos módon finanszírozná az oktatási intézményeket. A tankerületi központokat felszámolnánk, az iskolákat visszaadnánk a helyi közösségeknek (önkormányzatoknak vagy azok társulásainak).

Az Együtt oktatási programja részletesebben itt olvasható.

Üdvözlettel,
Szabó Szabolcs

 

  Megosztás