A Szülői Hang Közösség országos online szülői felmérést végzett, hogy feltérképezze a tanárhiány jelenségét és az ezzel összefüggő minőségi panaszokat. A visszajelzések rengeteg értékes szöveges hozzászólást is tartalmaztak arról, hogyan tapasztalják a szülők a tanárhiányt és annak következményeit. Az összesen 5281 kitöltő szöveges véleményeit a Szülői Hang Közösség önkéntesei nézték át; az alábbiakban a legjellemzőbb tapasztalatokból közlünk egy összesen több mint 1300 véleményt tartalmazó válogatást tematikus csoportosításban.

Természetesen nem minden szülő tapasztalja a véleményekben említett problémákat; a felmérés számszerű eredményei részletezik, mely problémával hány szülő találkozott. A szöveges vélemények elmondják, mi van a számok mögött: a szülők megfogalmazzák a gyermekek nehézségeit, és érzékeltetik a szülői elkeseredettséget, csalódottságot is. Fontos, hogy a statisztikák értelmezése mellett érezzük is: a problémák mögött mennyi gyermeki szenvedés, nélkülözés áll, és mekkora veszteség éri a gyermekeket avval, hogy a felnőtt társadalom nem biztosítja számukra a minőségi oktatást!

A szülői vélemények segítenek a problémák feltárásában, és megmutatják, hogy gondjaikkal a szülők, gyermekek és tanárok nincsenek egyedül. A szokásosnál hosszabb véleménygyűjtemény egyfajta tiltakozás is: elfogadhatatlannak tartjuk oktatási rendszerünk gyenge minőségét! Mindazok a szülők, akik időt és energiát szakítottak arra, hogy véleményüket a részletes adatközléssel illetve szövegesen is kifejtsék, nem adták fel a reményt, és bíznak abban, hogy a problémák felszínre hozása talán segíthet. Ajánljuk a szülői tapasztalatokat a döntéshozók figyelmébe: reméljük, megérzik a szülői véleményeket átszövő kétségbeesést, felháborodottságot és dühöt! A problémák szőnyeg alá söprése helyett kérjük, hogy találjanak valódi megoldásokat a Szülői Hang Közösség kéréseire.

Sok szülő mond kritikus véleményt a pedagógusokról, de közben fontos tudatosítanunk, hogy érdekünk és felelősségünk közös: tanárként és szülőként egyaránt gyermekeinknek keressük a legjobbakat. A Szülői Hang Közösség jobbító szándékkal dolgozik, és bízunk abban, hogy a problémák feltárása a pedagógusokat is segíti a nagyobb megbecsülés és jobb munkafeltételek elérésében. Bár az oktatás problémáit szülőként megoldani nem tudjuk, reméljük, hogy közösségként, együtt fellépve többet tehetünk a jobb oktatásért.

Tartalom

Nincs tanár
Váratlan tanárváltások
A csoportbontás hiánya
Túl nagy osztálylétszám
Tanári kontraszelekció
Foglalkozások maradnak el
Nem hozzáértő igazgató
Kevés gyógypedagógus, fejlesztő
Óvodapedagógus hiány
A tanárhiány okai

Nincs tanár

Iskolánkban évekig nem volt technika tanár, szaktanárok túlterheltek, sokszor más osztályokban is váltóban tanítanak (ahol nincs tanár), hogy betöltsék a helyet. Könyvtáros se volt egy évig. Úgy tudom, jelentkezők se voltak a hónapokig hirdetett helyekre. A jelenlegi pedagógusok túlterheltek. Sokszor látni őket este 6 után is a tanáriban dolgozni, amikor a gyerekekért megyek különfoglalkozás után. Ők mindent megtesznek. Rajtuk múlik, hogy a gyerekek nem maradnak le. De biztosan nem bírják hosszútávon. Az óvodából, most iskolából is ment el tanár külföldre dolgozni, egyszerű gyermekfelügyeletet vállalni inkább… (Általános iskola, Budapest)

Szaktanárok hiánya, nyelvi osztályokban szintén hiányoznak a megfelelő tudású oktatók, illetve a tanárhiányból adódó fáradtság, kedvetlenség, megfelelő pedagógiai ambíció hiánya érződik, már csak nagyon ritkán tapasztalható az odafigyelő, segíteni akaró és tudó tanerő. (Szakközépiskola)

Az ötödik osztályos tanulóknak alsós tanító néni tanítja matematika tantárgyat, mert nincs elég tanár, a napköziben alsós és felsős gyerekek vegyesen vannak, inkább csak gyerekmegőrzés folyik, a házi feladatot meg otthon kell elkészíteni. (Általános iskola, Csongrád megye)

A tanárok mennyisége elegendő, de helyettesítés bármilyen hiányzás esetén csak felügyeletet jelent. A mennyiség nem jár együtt a minőséggel. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nincs magyar, ének szakos tanár. A magyart tesitanár tanítja, az éneket tanítónő. (Általános iskola, Pest megye)

Kismama táppénz, helyettesítés nem szakszerű. Nincs jelentkező az állásra, felvesznek valakit, pár hét múlva elmegy, újabb keresés. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Sajnos nálunk pont az érettségi tantárgyból hiányoznak tanárok. Tavaly volt idén már nincs. Magyar Irodalom, Történelem. Egyszerűen elmentek. Valószínű kaptak jobb lehetőséget. (Szakgimnázium, Pest megye)

Szakközépiskolában évkezdéskor 3-5 tanár hiányzik, mindenki mindenkit helyettesít, angolt a német és a matek tanár tanít. (Szakközépiskola, Fejér megye)

Egyre több tanár vonul nyugdíjba tanév közben illetve nagyon sok a nő, így gyermekszülés miatt a fiatal korosztály tanév közben távozik. Az ő helyettesítésük nem mindig megoldott. Kevés a reál szakos (főleg fizika és kémia) illetve a nyelv és az informatika tanárok máshol (felnőtt oktatás vagy oktatáson kívül) találnak jól fizető állást. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nyolcadikos osztály, osztályfőnök távozott (biosz, tesi), összevont lett a 2 nyolcadik, 30 fős osztály lett. Matek tanár állandóan hiányzik (beteg) 1 matektanár viszi az egész felsős állományt, aki fizika tanár is egyben. Kémia tanár nincs, tavaly is utazó volt, bioszt a rajztanár tartja, az igazgató kizárólag a klik és a párt érdekeit nézi. (Általános iskola, Budapest)

Tanárhiány van, s a tanárok túlórában vállalják a rájuk bízott tantárgyakat. A túlóra, sőt, a 26 óra is a munka minőségének a rovására megy, a differenciálás és az integrálás is hatalmas terhet tesz a tanárokra. Mert emellett ebédeltetnek, kísérnek, ügyelnek, beutaznak. A szellemi munkát nem lehet órákban mérni. A továbbképzések nincsenek megoldva az állam részéről kötelezően pl. öt évenként. (Általános iskola, Somogy megye)

Gyakorlatilag minden tantárgynál előfordul, hogy huzamosabb ideig csak felügyelet van, tanítás nincs, de már nem volt időm az összes tantárgyat beklikkelni. Négy gyerekem van (8. oszt., 5. oszt., 3 oszt., óvoda), mindenhol előfordulnak hiányok, ill. nagyon gyakori, hogy sok órájuk van a tanárhiány miatt, mert a szakos tanár csak mondjuk a 7. vagy a nulladik órában ér rá… (Általános iskola)

Az iskolában a tanárhiány tartós betegség miatt alakult ki, de a törvény ellenében sem kaptak helyettesítőt, így belső erőforrások átcsoportosításával tudták megoldani a 2. félévben egyik osztály magyar óráit. (Általános iskola)

Ezt a tanévet a gyermekem iskolájában 10 tanár távozásával kezdték. A magyar tanár hiányát nyugdíjból vissza könyörgött pedagógussal tudták megoldani ideiglenesen. Jelenleg történelem, matematika, magyar nyelv, horvát nyelv, angol nyelv, informatika tanár hiány van az iskolában. (Általános iskola, Pest megye)

Nem szaktanár tanítja a fizikát, novembertől a magyar nyelv és irodalmat sem. A központi felvételire egyáltalán nincs felkészítés. Korrepetálási lehetőség sincs az iskolában. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A folyamatos helyettesítgetések káoszosak, hitelesen nem megoldottak, csak adminisztratíve, ez gyermekek jogait sértő eljárás: nem tájékoztatják őket időben, nem a kiírás szerint történik. Ami felettébb aggaszt, hogy az osztályfőnöki órák helyett szaktantárgyi órák vannak. Az látható hogy a köznevelési intézményt elveszítette nevelési funkcióját és maradt az oktatási funkció. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Szülőként is érzékelhető a pedagógus hiány, és az állandó helyettesítés problémája. Gimnáziumban sajnos ez a továbbtanulást veszélyezteti. (Általános iskola, Baranya megye)

Hatodikos gyermekemnek nincsen történelem szakos tanája. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nagyon kevés a vidéki gimnàziumokban a matematika, fizika, angol nyelv és informatika tanàr. Ezért egyik iskola próbàlja a màsikból àtcsàbítani a pedagógus kollégàkat, hogy ellàthassàk az oktatàst. Ahol nincs, ott a pedagógus kollékàkra szétdobjàk a plusz óràkat, akik így túlterhelve szinte maximàlis óraszámban viszik a hàtukon a hiàny terhét. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az iskola ugyan próbálja a helyettesítést megoldani, előre beosztani melyik tanár mikor van az osztályban, a helyettesítő tanárok is próbálnak segíteni a diákoknak, de a tanulás minőségének a rovására megy, ill. olyan is előfordult, hogy a gyerek a mosdóban rosszul lett, és fél óráig senkinek nem hiányzott. Tehát nincs egyszerűen egy állandó pedagógus, akivel összeszoknának a diákok. (Általános iskola, Budapest)

Tavaly iskolát váltottunk. Sikerült felvételt nyernie gyermekemnek egy nagyon jó hatosztályos gimnáziumba. Sajnos az àltalános iskolában sokszor előfordult, hogy sokszor helyettesítés volt, de olyan tanár volt bent aki nem olyan szakos volt, így nem haladtak semmit hetekig. A tanárok évente cserélődtek, főleg a nyelvi tanárok. Az alsós oktatás nagyon színvonalas volt, de a felsős oktatás már borzalmas volt. Az iskolai hiányosságok katasztrófálisak, sokszor elmaradt a dogaírás, mert nem tudott a pedagógus nyomtatni! Vannak lelkiismeretes tanárok, de sajnos van olyan is aki csak elüti az idejét az iskolában…. (Gimnázium, Baranya megye)

Ha szaktanári órát kell helyettesíteni, akkor a nem hozzáértő nem adja le az órát, vagy mást csinálnak helyette (Általános iskola, Veszprém megye)

Lányom iskolájában négy évig nem volt testnevelés tanár és egy évig nem pedagógus tanìtotta az angolt. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Matematika tantárgyat felső tagozatban egy also tagozatos tanító tanítja, aki most kezdte el a szükséges iskolát hozzá. Ének-zene tantárgy még az órarendben sincs, mivel nincs hozzá tanár. (Általános iskola, Budapest)

A tavaly (2017/18) másodikos gyermekemnek, december elején elment a napközis tanítója, aki környezetet, technikát tanított. Január végén még mindig nem volt napközis tanítójuk, így februárig, mindig más osztályokba voltak szétosztva. Április közepén az új napközis is elment és év végéig teljesen egyedül voltak hagyva a gyerekek, 2 hónapig ismét szétosztva, főként az udvaron „ömlesztve” vigyáztak rájuk, a fiam azt se tudta, kitől kell elköszönni, mikor mentem érte. A rajztanár terhes lett, így az utolsó másfél hónapra a rajzórakat nem tartották meg. Ennek ellenére az osztályfőnök derekasan helytállt, mindent megtett, hogy ne „hulljon szét” az osztály és sikerült is neki. (Általános iskola, Baranya megye)

Nincs szakos tanár, aki helyettesít, nem ért hozzá. (Általános iskola, Budapest)

Az általános iskolában, ahová gyermekeim járnak/jártak, informatika, angol nyelv és földrajz tanár hiány van. Idegen nyelven beszélő, valamint informatikában jártas ember ennyi pénzért nem tanít, más területen jobb bért kap. Angol nyelvet nyelvvizsgával rendelkező más szakos pedagógus tanít, földrajz szakos kolléga már nyugdíjas, de óraadóként tanít. Informatika tanítással van gond, alapszintű ismereteket más szakos tanárok is meg tudnak a gyerekeknek tanítani, de a 7-8. osztályos tananyaggal már nem mindig boldogulnak. Nem is várható el tőlük, hogy annyi papírmunka, felkészülés mellett még külön órákat vegyenek azért, hogy a tanárhiány miatti ráosztott órákra szakszerűen felkészüljön. A pedagógus szakma ma már nem vonzó a fiatalok számára, nem egy megbecsült szakma. A 40 év alatti pedagógusok is folyamatosan elhagyják a pályát, pályakezdő pedagógus az iskolánkban nem volt azóta, mióta gyermekeim oda járnak, vagyis több, mint 10 éve. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Hosszan tartó betegség miatt nem szakszerű helyettesítés aminek a tanárhiány az oka. Alsós tanítók tanítanak felsőben több tárgyat is. (Általános iskola, Pest megye)

Hónapokig tart feltölteni egy egy megüresedett helyet. (Általános iskola, Pest megye)

Év elején napközis tanító nélkül kezdődött az iskola. Helyettesítéssel oldották meg. Házi feladatok nem készültek el, ill nem volt leellenőrizve. Iskola után este 8ig tanulunk ez miatt. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nálunk a tanárhiány inkább abban mutatkozik meg, hogy vannak tanárok, akik betegeskednek és a helyettesítésük nem megoldott. Nyilván a betegségek okát mi nem tudjuk, de amennyire hallottam a gyerektől (gimnázium 9. osztály volt tavaly, sok tanárt még nem ismerek közelebbről), ezek a tanárok amikor dolgoznak, akkor is labilisak. Tehát talán a betegségük oka a stressz, kiégés, nem egy egyszerű őszi nátha. (Gimnázium, Csongrád megye)

Gyermekem elmondása szerint a nyelvtanárai nyelviskolába mentek dolgozni, mert ott többet keresnek. A matematika tanár egy biztosítótársaságnál vállalt munkát inkább. Nem mindenre megoldás a fizetések megemelése, az erkölcsi elismerés, a terhek, óraszámok csökkentése is szükséges volna. (Gimnázium, Budapest)

A tanár betegsége esetén mindig gond volt, hogy szaktanár helyettesítse az órát. (Általános iskola, Békés megye)

Nincs megtartva kellőképpen a tanóra. A középiskolákban nagyobb a gond! Nem találnak nyelvtanárt! A nyelvtanárt inkább kimennek külföldre főleg a német nyelvoktatók. Az oka biztos az anyagiak is de elsősorban a túlterheltség, és ez igaz a gyerekekre is. A lányom középsulis és du. 5-ig suliban ül! Ez felháborító annak a pedagógusnak is aki épp az órát tartja, ha egyáltalán van aki figyel rá! Ennyi óra után! (Általános iskola)

Pedagógusszülő vagyok. Munkahelyemen nem találunk nevelőt, angol tanárt is nagy nehezen sikerült. Ez azért is félelmetes, mert a 25000 fős városunk egyetlen Klikes iskolája vagyunk, amelyik ráadásul a város legfejlettebb, legfrekventáltabb iskolája.

A 2017/18-as tanévben 5. évfolyamon, érettségi után maradt a gyerekem az Iskolájában. Olyan nagymértékű volt a tanárhiány és az órák elmaradása, hogy az év végi vizsgán a tanulók 60%-a nem tudott levizsgázni.

Az osztalyfőnököt munkabaleset érte. Ez egy 4 évfolyamból álló, 4 osztállyal dolgozó, megyeszékhely peremkerületén levő telephelye, egy jó hírű ált. iskolanak. A hiányzó tanító helyett az órákat a 22 éves, érettségivel es ped. asszisztensi végzettséggel rendelkező tartotta meg. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Főleg fizika és matematika területén várható tanárhiány nyugdíjazás miatt. Nem tartom megfelelőnek a technika tanár matematika tanárrá való átképzését sem. Nagyon öregszik a tanári kar és nem tudnak lépést tartani a diákokkal. Nem tartom jó ötletnek a nyugdíjas tanárok alkalmazását sem mivel nagy a korosztályi különbség és nem értik a gyerekeket. (Általános iskola, Somogy megye)

Nem szakos tanár tanít.Megoldható lenne ha több fizetést kapnának!!!!!! (Általános iskola)

A mi iskolánkban a nyelvtanárokat nehéz helyettesíteni, mivel egy-egy pedagógus van csak. Ráadásul a német tanárnéni régen nyugdíj mellett dolgozik, mert nincs másik nyelvtanár. (Általános iskola, Heves megye)

Matek és fizika tanárt még a neves gimnáziumokba sem tudnak felvenni, bárkit alkalmaznak referencia nélkül is! Túl sok feladatot kell végezni a tanároknak, főleg az osztályfőnököknek, ezért szó szerint belebetegednek. (Gimnázium, Pest megye)

2 évig nem volt egyáltalán énekóra gyermekem iskolájában. Az elment tanárok tantárgyait az osztályfőnök tanította (5 tantárgyat), a saját óráin felül mivel senki sem jelentkezett a meghirdetett állásokra. A gyermek fejlesztőtanára fél éven belül 4x változott miután az eredeti gyógypedagógus elment másik iskolába. Jelen -új- iskolában is elmondták már az első napon, hogy az új tanárokat nem ismerik, nem tudnak véleményt mondani. Nincs lehetőség kiválasztani a megfelelőt, fel kell venni azt aki jelentkezik. Az egyik ilyen fiatal tanár az első órán gyakorlatilag indok nélkül legyökerezte a gyerekeket és tűrhetetlen stílusban beszél velük.

Fizika, természetismeret tanár hiány. Más szakosok tartják az órákat. (Általános iskola, Budapest)

A tanár hiány és év közbeni tanárváltás gyakori! A tanár betegség után egyszerűen nem jön vissza dolgozni, eltűnik, elmegy máshova dolgozni, több fizetésért. A tanárok többsége középkorú, korban távol állnak a diákoktól, ennek negatív következményei vannak. (Gimnázium, Pest megye)

Olyan pedagógusoknak kell olyan szaktantárgyakat tanítani amihez nincs végzettsége. Egész felső évfolyamon egyetlen testnevelő tanít, áthelyezték a másikat másik iskolába mert ott egy sincs. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az angol nyelvet és az informatikát olyan pedagógus tanìtja, akinek nincs is erre végzettsége. Ha betegség miatt nincs egy adott pedagógus, akkor a szakos helyettesítés nem kivitelezhető, mert vannak olyan szakos tanárok amelyekből csak 1 fő van az iskolában. (Általános iskola, Fejér megye)

Már helyettesíréssel sem bajlódnak, a középiskolában folyamatosan maradnak el órák. (Szakgimnázium, Budapest)

Ha betegség miatt kimarad egy tanár, az ő óráit nem szakmai helyettesítés pótolja, hanem egy olyan tanár (vagy épp ped.asszisztens, esetleg egyházi személy) , aki épp ráér. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nincs Matek-Fizika-Angol tanár. Felső tagozat 5-8 osztály, ez szörnyű, és így kell felvételizni. (Általános iskola, Budapest)

Az óvodában és az iskolában is hiány van. Betegség vagy egyéb okok miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Mivel magam is nyelvtanári végzettséggel rendelkezem, hetente kapok olyan megkereséseket, amiket nem tudok idő hiányában vállalni, de magam helyett sem tudok már senkit ajánlani, mert egykori tanártársaim vagy elhagyták a pályát és / vagy az országot, vagy teljesen be vannak táblázva. (Budapest)

Sokszor van a héten 7 órája a tanárhiány miatt! (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Napkozi 15 oraig, penteken delig, gyakori tanitasi szunnap felugyelet nelkul. (Általános iskola, Fejér megye)

Előfordul, hogy a napközis tanár nem megoldott, kérik, hogy előbb vigyük el a gyereket ha tudjuk, pedig így is nehéz a munkából odaérni a gyerekért, néha szinte lehetetlen, rengeteg logisztikát igényel. (Általános iskola, Pest megye)

Elment a német tanár év közben, azóta sincs másik (közben új tanév kezdődött). Alkalmatlan, osztállyal nem kompatibilis fizika tanár 3 éve nem cserélhető, nincs más. Megbetegedett matek és kémia tanár helyett 2 hónapig nem volt szaktanári helyettes. Rengeteg lyukasóra, néha bement vki felügyelni. 2!!! órára ment szaktanár. (Gimnázium, Pest megye)

Eltelt 5 hét mire volt tanár. Naponta 1- 3 óra elmarad, mert nincs tanár. Vagy épp beugrik valaki, aki csak felügyeli őket. (Gimnázium, Budapest)

A tanári kar 80 %-a négy éven belül nyugdíjba megy. Nincs utánpótlás. Az alsós tanároknál rosszabb a helyzet. Már két fiatal tantó elment szeptember végén. Kevés a pénz, nagy a stressz, sok a problémás gyerek. Nem vonzó a pálya. Fiatalok nem jönnek erre a pályára. (Általános iskola, Heves megye)

A tanárok maximális óraszámban tanítanak. Ha valaki lebetegszik, rendkívüli esemeny miatt hiányzik, az iskola nem tudja minden esetben szakszerűen pótolni emberhiany miatt. A tankerület nem partner, mivel a legtöbb helyen inkább létszám stoppot rendel el, minthogy meghirdessen álláshelyeket. Iskolák kényszerülnek arra, hogy osztályokat vonnak össze tanórákon, napköziben, holott a túl magas gyermek létszám az oktatás minőségét rontja. Kevesebb idő és figyelem jut az egyes gyerekekre. Feleltetni leginkább írásban lehet, emiatt nem fejlődik megfelelően a gyerekek kommunikációs képessége. A logikai tárgyak tanításánál a gyerekenek nincs alkalmuk feltenni kérdéseket, nagyobb csoportban nehezebben fenntartható a figyelem. (Általános iskola, Budapest)

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, a mi iskolánkban csak napközis tanítóból nincs meg a kellő létszám, így délután több osztály össze van vonva. (Általános iskola, Budapest)

Év végére biológia tantárgyból, egy egész fejezet lemaradt,nyolcadik osztályban. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Legnagyobb gyermekem osztálya (alsó tagozat 1-3) kezdetek óta napközis tanár nélkül indult. A problémát azóta sem tudják megoldani. (Általános iskola, Pest megye)

Magyar-angol szakos vállalathoz ment dolgozni. A magasabb fizetés reményében az énektanár is távozott, egy hónapig nem volt énekóra. A testnevelőknél is magas a vándorlás, most idős nyugdíjas kolléga lépett be. (Gimnázium)

Nem szakos tanárok tanítanak több készségtantárgyat. A más intézményből áttanító pedagógussal probléma esetén elég nehéz találkozni. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Gyermekeim közül az egyik általános iskolás felső tagozatos- magyar irodalom és nyelvtan tanára nyugdíjba ment, helyére olyan tanár érkezett, aki 34 évig más területen dolgozott, hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt. A másik gyermekem középiskolás végzős, heti rendszerességgel maradnak el órái, mert a mesterpedagógusok szakértői napjukon nincs megoldva a helyettesítés. (Bács-Kiskun megye)

Igyekeznek visszacsábítani tanárokat a versenyszférából, de nálunk nem sikeres. A fiatalok elhagyják a pályát. Aki szülni megy annak nem találnak helyettest – túlterheltek a tanítók és ettől idegesek, türelmetlenek ami a gyerekekben fokozott rettegést vált ki. Osztályokat vonnak össze, ahelyett, hogy differenciáltan oktatnának , vagy legalább tehetséggondozást vagy felzárkóztatást végezzenek. Egyszerűen nincs rá ember, de arra sincs hogy országos versenyekre pl: diákolimpiára menjenek a gyerekek, mert nincs aki helyettesítse a kísérő tanárt. (Általános iskola, Budapest)

A tanárhiány valós probléma.Fiatalok szinte sehol.A nyugdíjba vonuló tanárok helyére nincs megbízható, elhivatott utánpótlás. (Gimnázium)

A pedagógus megbetegedése esetén, általában nincs mód a szakszerű helyettesítésre. Ez sok esetben meglátásom szerint egyáltalán nem az iskolaigazgatón múlik.

Betegség esetén nincs helyettesítő szaktanár,korrepetálás hiánya állandó. (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiány kezelésére nem szakos, vagy nem megfelelő végzettségű személyeket kénytelen bevonni az iskola. (Általános iskola)

Napköziben (igaz egy napon csak, pénteken) 2 osztályt összevonnak (32+33 fő=65 fő). Így a tanárok kérik a szülőket, ha lehetséges, akkor ebéd után-napközi előtt aki tudja/teheti vigye haza gyermekét. (Általános iskola, Pest megye)

Egy tanórát több tanár tart meg. A követelmény keveredik, az értékelés és minősítés nem egyértelmű. Káosz az egész, ha egy tárgyat többen tartanak. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

5. osztályban nincs matematika tanár, így egy matematika tanár diplomával nem rendelkező, matematikát még soha nem tanított informatika tanár kezd a felsőbe lépő osztállyal. (Általános iskola)

Sok szakmai tanár hiányzik,különösen probléma ez a szakközépiskolai képzésben a szakmák tanításánál. A gyakorlati helyre kidobják a gyerekeket egy olyan közegbe, ahol egyáltalán nem veszik figyelembe a gyerek képességeit, tudását vagy azt , hogy nehezebben oldódik. Az iskolai gyakorlati oktatást kellene előtérbe helyezni, különösen igaz ez a szakács és pincér tanulókra, bolti eladókra. (Szakközépiskola, Békés megye)

Magam is pedagógus vagyok. Az egyik tapasztalatom,hogy a tanárhiány miatt a tankerület nem engedélyezi a munkahelyváltást a kinevezetteknek. Szóval röghözkötöttek lettünk. A másik nagyon meglepő fordulat,hogy angol és informatika szakos tanárt alig találnak,tudok több betöltetlen álláshelyről is a városban,de hiány van tanítókból és óvónőkből is. (Általános iskola, Csongrád megye)

Az előző tanévben a kiváló napközis tanítónk, betegsége miatt, tartós helyettesítésre szorult. Az addig remekül működő délutános rendszer esetlegessé vált, a házi feladatok nem készültek el, az udvaron keveset játszottak, az iskolai különórákra nem jutottak el a gyerekek. Végül, a párhuzamos osztály tanítója vállalta el a napközis ellátást (ez neki naponta plusz 4-5 óra elfoglaltságot jelentett, a saját órái után), így némileg rendeződött a helyzet, de nagyon örültünk, amikor visszatért a saját napközisünk. (Általános iskola, Pest megye)

Terhesség-szülés miatt kiesett az egyik osztálytanító, és csak egy gyakornokkal tudták pótolni (rutintalan, teljesen még nem végzett pályakezdő) aki az első félév végére alkalmatlannak bizonyult és elhagyta az iskolát. Kb. 1-2 hónapba került egy tapasztalt kolléga felvétele aki nagy örömünkre folytatja idén is a munkát. Felső tagozatban gyakori a nyelvszakos kollégák váltása (elmegy, alkalmatlan, jobb fizetést kapott egy multi asszisztensi pozíciójában stb), de a betegség miatti kifeszített a szakos tanerők munkarendje és terhelése. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok leterheltek, a heti kötelező tanórájukon felül több helyettesítést kell ellátniuk, ebből adódóan, kevesebb figyelem jut a rendes órákra, a gyerekekre és a tananyagra. A tanárok kevés elismerést kapnak, mind anyagi mind erkölcsi vonalon. Se a vezetőség, se a szülők nem becsülik őket. (Általános iskola, Pest megye)

A fiam iskolájának felső tagozatán az év úgy indult, hogy egyetlen matektanár sem volt. (Általános iskola, Pest megye)

Ének-zene tagozaton egyetlen tanár van 8 évfolyamra. Amikor beteg, hetekre elmaradnak az órák, a felkészülések. Testnevelő tanár hiányában „játszós tesi” van rendszeresen, ami általában az udvaron ténfergést jelenti mivel sporteszközök sincsenek. A tanár hiány egyik oka, hogy az iskola korszerűtlen, lepukkant. Nincs motiváció számukra. (Általános iskola, Pest megye)

Az év közben nyugdíjba ment tanárok állása nem lett meghirdetve egész nyáron, elmentek tanítók, azok állása sem lett meghirdetve. Év elején felmondott egy felsős természettudományokat tanító pedagógus, nem hirdették meg az állását. Nagyon sok pedagógus állását nem hirdették meg, ez egyszerűen érthetetlen, még ilyennek sosem találkoztam, az ismerőseim sem hallottak még ilyenről. (Általános iskola, Csongrád megye)

Katasztrofális! A mi iskolánkban 4 tanító és 4 tanár hiányzik. Nyugdíjasokkal próbálják megoldani, akik szarnak az egészre! A pedagógusok agyonterheltek, szinte reggeltől estig a suliban vannak. Ha ez így megy tovább egy tanár sem fog ezen a pályán maradni! (Általános iskola, Budapest)

Pedagóguskènt dolgozom: három kollèga nálunk azonnal kezdhetne, de èvek óta nincs jelentkező informatika, tanító, testnevelés, matematika ès angol nyelv tanítására. Emellett, hogy jelentkező sincs, a következő három èvben öten mennek nyugdíjba (ez a pedagógus lètszámunk 20%-a): 2 tanító, egy testnevelő, egy ènek ès egy matematika-fizika szakos kollèga. (Általános iskola, Tolna megye)

Alsós a gyermekem. A tanító nénije ua. mint tavaly, de nincs állandó napközis tanára. A saját ofője is több nap napközizni kénytelen, tehát majdhogy egész nap bent van, mert pedagógus hiány van. (Általános iskola, Pest megye)

7. évfolyamban jelenleg is hiányzik a matematika és a fizika tanár, a továbbtanulásban ez nagyon nagy hátrányt jelent. Az elmúlt év elején az első fél év matematika tanár nélkül zajlott, kizárólag helyettesítéssel, de a tényleges tananyag pótlása nem történt meg. (Általános iskola, Budapest)

Évközben elmegy a pedagógus más szektorba dolgozni dupla fizetésért. Vagy már a kiírt pályázatra sem jelentkezik senki pl fizikatanárnak. Kiégés vagy a lehetetlen munkakörülmények miatti pályaelhagyás. (Általános iskola, Budapest)

3. osztály végén elment az of. tanító és napközis. tanító is. 4. osztályt úgy kezdik, hogy az ofő 2 tantárgyat tanít, a többi tantárgyat más- más tanár, tanító. Napközis tanító még mindig nincs. Nem angol szakos tanár foglalkozott velük tanórán, szinte egész évben. (Általános iskola)

Nincs szakos tanár, csak el vannak az órán. (Általános iskola, Csongrád megye)

Nálunk a legtöbb tantárgyból az iskola vidéki elhelyezkedése miatt, csak 1 van. Így ha az adott tanár beteg/dolga van, akkor az adott óra elmarad: angol, fizika, kémia, természettudomány, matematika. Tavaly a helyettesítést úgy oldották meg, hogy a tanár mikor visszajött, akkor 8. órában pótolták az elmaradt tanórákat. (Általános iskola, Békés megye)

A mi iskolánk nyár óta hirdetett állására nincs betöltve, továbbá nyugdíjasokat is visszahívtak. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs szakszerű helyettesítés. A pedagógus igyekszik lehetőségéhez és tudásához mérten leadni az anyagot, de előfordul, h. a beküldött tanár csak felügyeletet tud biztosítani. (Általános iskola, Baranya megye)

A helyetesítő tanárok nem tudják az adott tárgyat szakszerüen leadni igy nagy lesz a tananyagba a lemaradás amit a gyerekek nem tudnak bepótolni főleg ha SNI-s.A tanárhíány sokat függ az adott iskola vezetésétől és a szabott feltételektől. (Általános iskola, Veszprém megye)

A tanárhiány(PEDAGÓGUS!!!) közvetlen következménye,hogy megfelelő képesítés nélküliek oktatják a diákokat…pl.szakmai tantárgyból..a szakmai része, tapasztalata, tudása megvan de pedagógiai végzettség hiányában képtelen eredményesen átadni azt a gyermeknek!!! (Szakgimnázium)

Ebben a tanévben két tantárgynál jelentkezett. Matematikából nem találtak senkit, így ezeket az órákat is ráterhelték a többi még itt dolgozó tanárra. Van olyan matematika szakos, aki 31 órában tanít. Október közepétől úgy tűnik megoldódik ez a gond. A kérdés, hogy hogyan jutottak el idáig. Az angol nyelvnél is hasonló helyzet van. (Gimnázium, Békés megye)

Kevés a kémiai és a fizika tanár. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Matematika, fizika, kémia és informatika tanárok hiányoznak, akik vannak túlterheltek, ahogy idegen nyelv szakosok is . (Általános iskola, Pest megye)

Az informatika tanárok az iskolánkban a megfelelő informatikai háttér hiánya miatt szoktak viszonylag hamar felmondani. Már előre tudjuk, hogy a következő tanévben több pedagógus nyugdíjba megy, így újabb tanárváltásokra készülhetünk fel. Betegség esetén sokszor nem megoldott, hogy ugyanolyan szakos tanár helyettesítsen, így a pedagógus hiányzásakor az anyaggal nem tudnak haladni, illetve más tárggyal foglalkoznak. (Általános iskola, Budapest)

Iskolában 2. éve nem jut sem tornatanár, sem tornaterem a gyerekemnek. (Általános iskola, Budapest)

Napközis tanár nincs az alsó évfolyamon elegendő, így összevont napközi van, ami a házi feladat elkészítésében, illetve az egyéni odafigyelésben hátrányt jelent. (Általános iskola, Budapest)

Egyre kevesebb a szakos tanár,matematika,fizika, idegen nyelv és készség tárgyakból. Nyugdíjas tanárok jönnek vissza szerencsére,akik jól felkészültek, tapasztaltak, gyermekszeretők, de sajnos csak az egyházi iskolában vannak jobban megfizetve. (Általános iskola, Heves megye)

Különösen ebben a 2018- as tanévben jelentkezett. 1 fő német nyelv teljes állás, 1 fő földrajz teljes állás, ének – zene tanár, testnevelés tanár hiányok. Két nyugdíjas tanárt hívtak vissza óraadónak, felvettek egy német tanárt, aki még középiskolában sosem tanított, de nem volt választási lehetőség. ( nem lesz hosszú életű). Testnevelő tanár nyugdíjba vonult, helyette új pedagógus érkezett (30 órára, csak azt szétdobták). Földrajz tanár nincs, így két, teljes állásban álló tanára sózták rá, mondván belefér a 32 órába.. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

A tanarok is panaszkodnak, hogy tanárhiány van. Napköziben 4 részre kellett osztani egy 25 fős osztályt emiatt. (Általános iskola, Pest megye)

Lányunk másodikos. Már tavaly sem volt egy napközis tanára, aki minden délután foglalkozott volna velük, ezért a hét bizonyos napjain a tanítónőjük maradt ott napköziben is, idén pedig már hárman vannak velük felváltva délutánonként: a tanítónénijük, a napközis és egyes napokon egy felsős tanár. (Általános iskola, Pest megye)

Nem szakos tanár tanít reál tárgyakat. Informatika oktatása =nulla. Csak játszanak info órán. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Az általam jellemzett iskolában jelentős a tanárhiány. Sok az utazó pedagógus, akik nem mindig jelennek meg. (Általános iskola, Pest megye)

Vidéken temészettudományos tárgyból évek óta fennáll a hiany, de egyéb tárgyból sem tud azonnal lezajlani tanárváltás, hetekig zajlik helyettesítés. Nehéz helyben, vagy közelben pedagógust találni (Gimnázium, Fejér megye)

Számomra érzékelhető fásult és motiválatlan tanári kar nem tud vonzó lenni. Most is az lépet ki aki a legtöbb innovációt hozta be az intézménybe. Az ígért 3 fő helyett csak 2 tanár viszi a 30 fős első- ès második osztályt (nem ez volt az ígéret). Budapesti iskoláról van szó. (Általános iskola, Budapest)

Gyermekem most kezdte a felső tagozatot, ami egyben új iskolát is jelent. Épp a fentiek miatt váltottunk iskolát, mert jellemző volt a régi helyen, hogy 1., nincs tanár, 2., megfelelő képesítés nélküli tanítók „tanítanak” a felsőben, 3., van tanár, de inkább ne is lenne. Az iskola általános erkölcsi, emberi, pedagógiai, oktatási és egyéb színvonala kritikán aluli. (Általános iskola, Pest megye)

A lányom 2016. őszén kezdte az általános első osztályt. Az osztályt a beiratkozáskor informatika-angol osztálynak jelezték, azért is oda kértük magunkat. Viszont szeptemberben kiderült, hogy nincs elegendő informatika tanár az iskolában, és a még a felsőbb osztályokban is nehezen oldják meg, így nálunk szóba sem jöhet annak oktatása a tanítási órák keretében. 2017. őszére pedig az angol tanítást is felfüggesztették, mert nem volt elegendő angol tanár az iskolában. Tehát második osztályra se angol se informatika oktatás nem volt az informatika-angol tagozatos osztályban. Most úgy néz ki, hogy 3. osztályra rendeződik a legalább az angol oktatás elindul. (Általános iskola, Pest megye)

A minket érintő iskolából szeptember elejére 12 (!) tanár ment el, van olyan osztály, ahol még mindig nincs szaktanár, osztályfőnök. (Gimnázium)

Amíg egy szaktanárnak belefér, addig összevont órát kell tartani, de ha már eléri azt az óraszámot, hogy fizetni kellene az összevonásért, helyettesítésért, akkor simán elmarad az angol óra. (Gimnázium, Békés megye)

Jelenleg nincs csoportbontás angolból, év elején még nincs angol tanár, ezért összevontan tanítják az angolt. Informatika tanárt is nehéz találni. Több tanárt is keresnek nálunk, még így év elején. Amiről én tudok: matek, angol (Általános iskola)

A meghirdetett tanári állásokra SENKI nem jelentkezett. Nem baj, a hiányzó álláshelyek óráit a meglévő tanárok között osztották szét. Ingyenmunka,nagyobb terhelés. Persze látszólag minden óra megtartva. Nyugdíjasokat hívnak vissza, de ők 10 óra/hét lehetnek, ha jól tudom. (Általános iskola, Budapest)

A kb 350 fős iskolában egyetlen fizika és egyetlen kémia szakos tanár van, azaz hiányzásuk esetén nem megoldható a szakos helyettesítés. Egyéb tárgyakból is sok az óraadó. Sajnos a sok adminisztráció, rengeteg tanórán kívüli program (tanárok számára), a túlórák természetesnek vétele (persze nem fizetik ki) nem túl vonzó a fiatalok számára. Emellett ez az iskola egy kis vidéki városban található, nem válogatott diákokkal dolgozik, ami szintén nem túl vonzó sokak számára. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Más környėkbeli tanítók járnak át tanítani ės a mi tanáraink is utazgatnak aminek a következmėnye hogy nem lehet megbeszėlni szemėlyesen velük az adódó problėmát.Így fejlesztėsre sem lehetsėges járatni csakis magánuton a gyermekeket.Másrėszt fárasztóbb a tanároknak is ami akár türelmetlenebbė is teszi őket a gyermekekkel szemben. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nagyon sok a képzetlen tanár. Olyan órákat is tartaniuk kell ami nem az ő végzettsége. Nem úgy adja le az anyagot ahogy elvárható lenne,így a gyerkőc nem is érti és nem is fogja megtanulni. Nagy a nyomás tanáron-diákon egyaránt!! (Általános iskola, Heves megye)

A gyesen lévő magyar-történelem szakos helyett csak egy évig volt megfelelő szakos tanár, jelenleg nyugdíjas óraadóval, illetve más szakossal oldják meg. Informatika, kémia szakos évek óta nincs. (Általános iskola)

Nincs napközis tanító budapesti iskolában a harmadik osztályban, ezért az első osztállyal összevont napközi van 2018 szeptembertől (Általános iskola, Budapest)

A gimnáziumban nincs kémia, földrajz tanára a jövő héttől nem tudni meddig. Helyettesítés sem megoldható mindig, mert minden tanárnak fel van töltve az óraszáma, legfeljebb osztályösszevonással, aminek – lássuk be – nincs sok értelme. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A mi iskolánkban lebetegedett 2 tanár / mindketten fél évig nem voltak, nem volt aki helyettesitse őket. Pedig egy jó hírű iskolába járt a gyerekem. (Veszprém megye)

Jelenleg az iskolában nincs fizika, kémia szakos tanár pl. a fizikát a történelem szakos tartja, az angoltanár az első nap után felmondott eddig nem volt angol óra a gyerekeknek. Nógrád megyében sajnos nem egyedi eset ez. Hiàba ajánlanak szolgálati lakást az alacsony fizetés, a tanári szakma alacsony értékelése a szülők részéről is nem motivál senkit a tanári pályára. Sok a problémás gyermek, de a szülő sok esetben nem partner a probléma megoldásában, támadják a tanárt, aki besokall egy idő után és továbbáll. Az elmúlt tanév végén 3 tanár ment el más munkahelyre, 1 nyugdíjba ment, 1 tanító anyai örömök elé néz, de helyükre csak 1 főt sikerült ” szerezni”. (Általános iskola, Nógrád megye)

Általában a szakos tanárok körében van hiány. Őket nehezebb helyettesíteni. Manapság már nem olyan vonzó a pedagóguspálya éppen a társadalmi és anyagi megbecsülés hiánya miatt. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Napközis tanár, angoltanár, technika, matematika, szakos tanárokból nagyon kevés jelentkezőből lehet csak választani, sok az idősebb tanár, és nyugdíj esetén nehéz őket pótolni, évről évre egyre nehezebb, fejlesztő tanárból, pszichológusból teljes állású is „elkelne” (Általános iskola)

Kötelező bent lenni az iskolában 16h-ig,pedig két délután nem csinálnak semmit,mert nincs tanár. (Általános iskola, Budapest)

Különösen a nyelv- és informatika és szakmai tanárok hiányoznak, ők azok akik a szaktudásukat a legkönnyebben tudják más pályákon jobb fizetésért kamatoztatni. (Szakgimnázium)

Nem találnak matek, informatika, magyar és történelem szakos, + a szakoktatókat sem. Gond még a nyelvtanárok helyzete is, főleg angolból. (Szakgimnázium, Fejér megye)

Nálunk Békés megyében szinte nincs olyan iskola, ahol legalább 1-2 tanárt ne keresnének. A nyelvoktatás katasztrófa, mind általános, mind középiskolában. 10 évig tanulta a gyerekem az angolt, de nem mertük elküldeni magántanár nélkül nyelvivzsgára! Pedig végig 4-5-ös volt! Akkor ez milyen nyelvoktatás????? (Szakgimnázium, Békés megye)

A tanárok rengeteget helyettesítenek, fáradtak, nyúzottak. (Általános iskola, Pest megye)

Sokat voltak az elsősök (!) magukra hagyva,mert még egy felnőttet sem küldtek be az osztályba!!! a helyettesítés egyáltalán nem volt megoldva.Sokszor kiküldték őket az udvarra, a nagyobbakkal csak eljátszanak!! (Általános iskola, Budapest)

Tagozaton nem találtak a fakultációs tantárgy oktatásához csak pályakezdő pedagógust, mely nagy fokban hátráltatta az érettségire való felkészülést. (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Annyira fáradtak a tanítók! Óriási a tananyag, sok aproblémás gyerek. Az áttanítás is nyomasztó (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Felső évfolyamon a tavalyi évben nem volt szakos informatika tanár, idén máshonnét jön óraadó. Technikát évek óta nem szakos pedagógusok oktatják aminek a következménye, hogy nagyon drága technika felszerelés megvételét kérik szülőktől. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Színvonalcsökkenés tapasztalható, mivel már aerobikoktató is taníthat általános iskolában testnevelést, mert szakos tanár hiány van. Felháborító (Általános iskola, Pest megye)

Nincsenek természettudományos tantárgyakat oktató pedagógusok. A kiírt pályázatokra, álláshelyekre nincs jelentkező. Az óraadó tanárok alig vagy sehogyan sem ismerik meg a gyerekeket, rohannak, sietnek az óra végén a másik órára, amelyet egy másik iskolában ad le. Hamarabb be kell fejezni az órát, hogy odaérjen, vagy később kezdi, mert nem ér át a másik intézményből időre az óra kezdetére. A tanár rohanása, pszichés állapota rányomja a bélyeg~t az egész órára és a gyerekekre. A gyerekektől csak elvárás van, számonkérés. Nincs motiváció, amiéért kedvük lenne tanulni. (Általános iskola, Baranya megye)

Angol tanár 2 hónap múlva kilépett, és azóta nincs anyanyelvű tanár, Ha lesz idén, fizetnie kell a szülőknek az oktatásért. (Általános iskola, Budapest)

Az első hetet a gyerekek a folyosón töltötték, szinte hozzájuk se szóltak. A második héten 1-2-3 óra volt csak megtartva, a többi órán szintén a folyosón ültek. A 2018/2019-es tanév kezdetéről van szó (Szakközépiskola, Pest megye)

A pedagógusok túlterheltek a helyettesítések miatt.Nem jut annyi figyelem, türelem a gyerekekre. Összevonják a tanulócsoportokat és a tananyagot nem tudják rendesen feldolgozni. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A pedagógusi pálya nem megbecsült. A pedagógusokra egyre több teher hárul a betöltetlen álláshelyek miatt. Sok a fölösleges adminisztratív teher. A neveletlen gyerek és szülő. Szülő vagyok, emellett pedagógus is. Olyan iskolában, ahol nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek. Évről évre nehezebb. Anyagi, erkölcsi megbecsülés nincs. Csak a küzdelem. Évek óta nincs gyakornokunk, tehát nem várható utánpótlás. Viszont van jó pár nyugdíj előtt álló kolléga….Nem túl fényes a jövőképem. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Az iskolában a nyelv órák minőségi megtartása akadályozott. A tagozatnak megfelelő speciális óráknál nincs mindig tanár év elején, ezért szükség megoldásokat keresnek. (Általános iskola, Baranya megye)

Az eddigi osztályfőnök nyugdíjba ment, azóta a matematika és magyar nyelvtan oktatást helyettesítő tanárok vegzik. A gyerek beszámoloja szerint ilyenkor esetenként szabadfoglalkozás van, tanártól függően is. A gyerek tavaly év végi tan.eredmenye romlott. A hírek szerint a meghirdetett állásra nem is volt jelentkező. Ez egy megváltozott képessegű gyerekeket tanító iskola, sokszor az osztály 2 leproblémásabb gyereke mellé sem tudják biztosítani a kötelező segitő pedagogust. (Budapest)

Helyettesítés esetén a megfelelő képesítés hiánya szembetűnő. (Nógrád megye)

Két tanár hirtelen felmondott, és a nyáron felvett két, teljesen kezdő tanítót rakták be helyettük. A pótlás azóta sem történt meg, a többi pedagógusnak kell extra időben napközis feladatokat ellátni. Felső tagozaton nincs magyartanár, egy olyan tanár tartja, akinek bár van magyar szakos végzettsége is, de 22 éve nem tanította. (Általános iskola, Pest megye)

A hiányzó szakok tanítását óraadók bevonásával oldották meg. Ez azért rossz, mert az óraadók nem kötődnek az iskolához, a gyerekekhez. Az iskola felső tagozatán 3 fő óraadó van. (Általános iskola, Pest megye)

Jelenleg a másodikos gyermekemnél az osztályfőnök tanítja majdnem az összes órát (angol, tesi kivételével). A napközit úgy oldották meg, hogy az osztályt megfelezik és az évfolyamon lévő másik két osztályba teszik őket. Az osztályfőnök heti 2 napközit visz még: a c. osztály + a saját osztály fele. Az osztályközösség megbomlik. (Általános iskola, Pest megye)

Az idegen nyelvet és a term. tud tárgyakat nem pedagógus végzettségű ember tanítja,így nincs is megfelelő módszertani tapasztalat. (Általános iskola)

Testnevelésnél szükségesnek tartanám, hogy szaktanár tartsa az órákat, de itt a létesítményhiány hatványozottabban nagyobb probléma. (Általános iskola, Baranya megye)

2 napkozis tanito hianyzik. (Általános iskola, Budapest)

A tanárhiány miatt volt olyan, hogy délután 2-kor volt nekik a matematika óra megtartva. Ált. Isk. 2. osztály (Általános iskola, Pest megye)

A napközi kötelező, de nincs tanár, egy óriási összevont csoportban lézengenek a gyerekek. (Általános iskola, Budapest)

Fizika tanar 2017/18 egész évben nem volt, szakszerű helyettesítés sem volt.

Nagy általános iskola, de nincs olyan pedagógiai asszisztens, aki a váratlanul megbetegedő tanárokat átmenetileg helyettesítse. Tavaly szeptember végére minden harmadik tanár beteg volt szinte… Három éve az egyik tanító hosszan megbetegedett, csaknem egy évig, de nem tudták megoldani több mint fél éven át a helyettesítését. (Általános iskola, Budapest)

Szaktanári hiány … számtalan olyan eset fordult elő, hogy az adott órákra nem olyan szakos tanár érkezett helyettesíteni. Érdemi munka nem történt azokon az órákon. (Általános iskola, Nógrád megye)

A legtöbb tanár a természettudományos és a nyelvi területen hiányzik. Az iskolában végzettség nélkül tanítanak. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanév során várandós lett a napközit is vivő, matematikát tanító tanítónő, aki bár szerette volna végigvinni az osztályt, sajnos orvosi utasításra otthon kellett maradnia március közepétől. Felváltva mentek be tanítani a kollégák, ami első osztályban sajnos nem szerencsés. További balszerencse, hogy a szeptembert hasonlóan kezdtük.

Nyolc tanár ment el iskolánkból az új tanév kezdetére. Ezek között nagyon jó pedagógusok voltak. Több új tanár egy hét vagy pár nap után felmondott és régi tanáraink is mentek el év eleje óta.Tehát mióta elkezdődött az új tanév követni sem tudjuk hány tanár jött és ment, de ez még mindig tart! Olyan órákat kell helyettesíteniük meglévő tanárainknak ami nem az ő szakterületük! Az idő megy és ezekből a tárgyakból nem haladnak megfelelően a gyerekek. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Iskolánkban állandó a tanárhiány, váltások illetve helyettesítések nehezítik a diákok tanulását! Olyan is előfordul sajnos, hogy a nevelő, vagy kijelölt nevelő, hozzá nem értése (felsőbbrendűnek tartja magát és gyakran érezteti) elveszi a gyerekek érdeklődését, emiatt még inkább nehezebb az adott tantárgy elsajátítása. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nagyon sok nyugdíjas pedagógust hívtak vissza idén az iskolánkban, kB. 5-öt. Óraadótanár pedig 4 van. Szerintem ez sem jó! (Általános iskola, Fejér megye)

Jelenlegi középiskolai tapasztalatom: Újkeletű tantárgyakra (komplex…) nincs megfelelően képzett, szaktantárgyakra nincs szakképzett tanár, mert nyugdíjas tanár nem alkalmazható, szakirányú képesítéssel rendelkezőnek nincs tanári diplomája, x időn belül önköltségre akár megszerezheti, ha nem mehet amerre lát akár tanév közepén, nulla pedagógusi gyakorlattal rendelkező emberekkel tankönyvek és szakmai tankönyvek nélkül folyik az „oktatás”. Betöltik az állásokat beugró tanárokkal, vagy bárkivel,aki bevállalja hogy 30 kamasznak ossza az észt nulla tapasztalattal hely és gyerek ismeret nélkül (tripla dupla ki tudja hány túlórával, amit nem tudnak nekik kifizetni, ezért továbbállnak egy jobb állás reményében….)… így bármilyen felmentéssel rendelkező tanuló számára esély sincs a plusz időre akár felkészüléskor vagy számonkéréskor…….. Volt általános iskola: Idén 29 tanár mondott fel, 150 tanuló ment át másik iskolába. 3 éve ugyanebben az iskolában 12 tanár mondott fel…. Többségük több évtizedes munkaviszonyát szüntette meg. Az ok: hozzá nem értő, tapasztalattal nem rendelkező felső vezetés, politika (Szakgimnázium, Pest megye)

A tanárhiány a többi tanár túlterheltségét okozza a folyamatos helyettesítések és a plussz feladatkörök teljesítése miatt. Idegileg kimerültek, és folyamatos a pályaelhagyás. (Szakgimnázium, Pest megye)

Jelenleg angol tanár nincs az iskolában. Oka: a diplomamentő program miatt inkább nyelviskolában helyezkednek el a nyelvtanárok. Jelenleg az a program végéig biztos pénz, ráadásul több pénz, nyugisabb munkáért. (Általános iskola, Baranya megye)

Az iskolában két történelemtanár is beteg lett, de a klik nem engedett felvenni senkit a helyükre (lehet hogy jelentkező sem lett volna). Órák tömege maradt el, aztán összevonták őket más csoportokkal.

Negyedikes osztálynak nincs napközis tanára. Minden nap mással vannak délután. Sok a hibás, hiányos hf. (Általános iskola, Budapest)

Még egyetemista a tanár. (Szakközépiskola, Pest megye)

Csak a tanévnyitón tudtuk meg, ki lesz az osztályfőnök, ugyanis hirtelen 4 pedagógus lett pályaelhagyó ill. ment tartós táppénzre szülés miatt a nyári szünetben. Évek óta nincs jelentkező a meghirdetett álláshelyekre, ill. aki mégis jelentkezik, gyakran 1-2 hét elteltével más (nagyvárosi) iskolát választ, a vidékről bejárók pedig (kb. a tantestület fele) vagy marad, vagy szintén közelebb keres munkát lakóhelyéhez. (Általános iskola, Békés megye)

Mivel most végez gyermekem az általános iskolában, a múlt évi, több hónapos tanárhiány ugyancsak visszavetette az ő és osztálytársai előmenetelét az adott tárgyból. Év végén egy (!) jegyre lettek lezárva a tanulók! Azt olvasom, hatalmas a természeti tantárgyat tanítók hiánya, így ezt sajnos én is csak megerősíteni tudom. AZ idén érkezett új oktatónak mindenesetre annyi bepótlandója van, hogy szívből sajnálom!És legfőképpen akiken az egész csattan, a gyerekeket! (Általános iskola, Budapest)

Minőségi cserét nem tudnak biztosítani a pályát elhagyó pedagógus helyett. (Általános iskola, Fejér megye)

A nyelvórákra nem szaktanárokat küldtek be helyettesíteni. (Általános iskola, Pest megye)

Az iskolankban hianyzik angol, matek és biológia/földrajz szakos tanar. Ezért a tanárok túlterheltek. Idén felvettek új matek tanart de csak kényszerből mert nem volt más lehetőség! (Általános iskola)

A tanárok állandóan helyettesítenek, de egy fizikát, matekot, németet a nem szaktanár nem tudja tökéletesre megtartani. Nagy az elmaradás (Általános iskola, Pest megye)

A nyugdíjba vonult tanítónéni helyét nem tölthetik be. Több, mint egy hónap táppénz után sem kapnak helyettesítő tanítót, gyermeket váró tanítónő helyett. (Általános iskola, Baranya megye)

A tanárok túlterheltek, és gyakori ezzel összefüggésbe hozható korai megbetegedésük és tartós egészségkárosodásuk, akár feltételezhetően stresszel összefüggésbe hozható rákos megbetegedésük 12 év alatt ( 6 ilyen esettel találkoztam, ebből 2 halálos kimenetelű volt) Gyakran nyugdíjból visszahívott tanárok tanítanak szakmai és természettudományos tárgyakat, egyre gyarapodik az óraadók és a friss diplomások száma, akik hamar inkább a családalapítást választják. A frissen felvett tanárok (nem nyugdíjból visszahívott, nem pályakezdő) kivétel nélkül inkompetensek és csak ideiglenesen (1-1 tanévig) tanítanak, majd inkább óraszervezéssel oldja meg az intézmény a tanárhiányt. A portfólió hajszolása az oktatás kárára megy. Gyakoriak a pályaelhagyó kompetens tanárok, a megbecsületlenség vagy a túlterheltség miatt ( 4 év alatt 4 tanár lett inkább kollégiumi nevelő és hagyott fel a tanítással) Érettségi előtt 1-2 évvel ugrásszerűen nő a különórára járó diákok száma, olyanok is ezt az utat választják, akik addig elhatárolódnak ettől a megoldástól, mind maguk a diákok, mind a családjuk (szülők, gondviselők) (Szakgimnázium, Tolna megye)

Nyomasztó. A kis települések leépülése fokozatosan és visszafordíthatatlanul tart. Szerbiából érkeznek tanárok (inf, angol, matek, ének) enyhíteni a hiányt. Ott még kevesebb a fizetésük. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Szeptember 10-ig három egész tanítási napon nem volt tanítás. A tanárhiány abszolút érezhető. Szeptember 10-én már NYUGDÍJAS tanárokat kérnek fel segítségül !!! (Általános iskola, Pest megye)

Az alacsony bér miatt az egyik legkedvesebb tanárunk elhagyta a palyat es elment televíziós szerkesztőnek, bemondónak. Igazan jo pedagogus volt. Angol tanárunk tavaly csak utolsó pillanatban lett, mikor egy elsőbe beiratott gyerek anyukája maganiskolaban tanit es az igazgató úr kikönyörögte h jöjjön hozzánk tanarnal. Elvallalta, de az alacsony bér miatt a maganiskolaban is tovabb tanit. Ez se normális…. (Általános iskola, Budapest)

Számtalanszor maradt el egy-egy óra különböző tárgyakból, amin nem volt szaktanári helyettesítés, a gyerekek a padban telefonoztak, ha tornaóra maradt el, az öltözőben telefonoztak. (Általános iskola, Budapest)

A tanórákon összevont helyettesítés van. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Kevés a szaktanár, leterheltek, felmondanak. Gyakorlati órán sincsenek gépek/eszközök, tanár elmeséli hogy ha lenne, mit is lehetne rajta csinálni. Szakmai gyakorlat (kijelölt munkahelyen) is 0. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

2 tanár és egy könyvtáros tart napközit váltva az összevont két osztálynak. A tavalyi napközis felügyelőnek egyéb felsőfokú végzettsége volt, nem tanári. Úgy érezte, ez a pálya mégsem neki való. A fejlesztő pedagógus elmenni készül, a helyettese még nincs meg. Úgy tudom, távozásának anyagi okai vannak. (Általános iskola, Veszprém megye)

A szülőin kérték ha tudunk Matematika tanárt, földrajz tanárt akár egyetemistát akkor jelezzük, mert a felsősöknek nincs matematika órájuk. (Általános iskola, Budapest)

Hónapokig megoldatlan volt a tanárhiány, a szaktanári helyettesítés, évközbeni állás betöltése. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok sokszor helyettesítőket küldenek be maguk helyett, mert más dolguk van, ezért nem halad a tanulás. (Általános iskola, Pest megye)

Tömegesek a lukas órák, ma szintén legalább 5 órája maradt el a gyereknek. Hatalmas a tanár hiány, akik pedig vannak, túlterheltek. (Szakközépiskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A tanárok túlterheltsége a minőség rovására megy. (Általános iskola, Baranya megye)

Elég sokszor előfordul, hogy betegség miatt hiányzik valamelyik tanár, és ilyenkor az adott óra elmarad vagy filmet néznek, esetleg más órát tartanak helyette. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Az elmúlt évet kérdeztétek, tavaly magyar tanár jött később, most viszont nincs angol tanár, rajz, biosz a második héttől van, azt hiszem a technika is, viszont kiemelt angolos a suli, ez így gáz, az 5.ben a töri tanár (akinek második szakja a francia) tanítja az angolt. (Általános iskola, Budapest)

Az iskola alsós tanítók felsőbe való „feltanításával” próbálja orvosolni a problémát. (Általános iskola, Pest megye)

Betegségek esetén az órák nincsenek megtartva, a gyerekek a folyóson lézengenek. (Gimnázium, Pest megye)

Hátrányos helyzetű település, áttanításokkal oldják meg a hiányt, ami senkinek sem jó. A pedagógus rohan egyik településről a másikra, a helyben levők óraszáma sokkal kevesebb, mint az áttanítóké. A jó pedagógust megszakítják, a kevésbé jó pedig elvan. A szülőket is meg kellene kérdezni a pedagógusok értéklésekor. A hiányt ne a jó pedagógusok kizsigerelésével oldják meg. (Általános iskola, Tolna megye)

Ebben a tanévben elment az iskolából az a tanár,akit az osztály a legjobban szeretett,és meg tudta szerettetni a történelmet is velük. Elege lett a sok adminisztrációból,abból,hogy túlóráznia kellett,mert nem volt elég tanár ezen a területen,de a túlórát nem fizették ki. Továbbképzésre kellene járnia,amit persze nem támogatnak. A minősítésre kellene készülnie,esetleg éjszaka. Inkább elhagyta a pályát. Aztán készüljenek a gyerekek az érettségire (ahogy és akivel akarnak). (Szakgimnázium, Hajdú-Bihar megye)

A tanárok túlterheltsége hihetetlen módon rombolja az oktatás minőségét. Türelmetlenebbek és egyáltalán nem tudják tolerálni az életkori sajátosságokat vagy az SNI és egyéb problémás gyerekek viselkedését. (Általános iskola, Pest megye)

Nyugdíjból kellett fizika szakos tanárt visszahívni. Olyan matematika tanár tanított felsőben 2 évig, aki kb 30 éven át nem is tanította ezt a tantárgyat. (Csak éneket, ami nem igazán reáltantárgy…) (Általános iskola, Veszprém megye)

Jelentősen nagy a tanárhiány a körzetünkben. Gyógypedagógushiány hatalmas, helyettük tanítók tanítanak. A középiskolákban kémia, fizika tanárok hiányoznak. Nincs szakszerű helyettesítés. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Sajnos sok tanár kényszerül arra, hogy olyan tárgyat is tanítson, amihez nincs végzettsége, szaktudása – ez nem az ő hibájuk. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Honnét lesz fizikatanár? Nem lehet így felkészült műszaki továbbtanulásra!!! (Szakgimnázium, Budapest)

Rendszeresen maradnak el órák, illetve nem szaktanár megy be órára, mert a helyettesítés egyáltalán nem megoldott. Egy-egy tantárgyból huzamosabb ideig is előfordul, hogy nincs megtartva vagy nem szaktanár által vannak megtartva az órák. (Szakgimnázium, Heves megye)

Az adott szaktanár le van terhelve munkával most 1 ember látja el több ember feladatát. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Időnként pl. betegség miatt nincs szaktanár, ill. nem szaktanár helyettesít. (Általános iskola, Baranya megye)

Nyugdíjba vonuló pedagógus helyett nem vehetnek fel újat. A tanárok túlterheltek, fél évig táppénzen lévő pedagógust állandóan helyettesítettek, a gyerekekkel hol ez volt, hol az. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nyugdíjba menő pedagógusok helyett nincs új tanár. (Általános iskola)

Az iskola igyekszik megoldani a váratlan helyzetek, az előző tanévben decemberben lejárt egy óraadó tanító megbízása, mégis meglepődtek, hogy januártól nem volt ki tanítson.. .Mindez a 2.osztályos lányomnàl történt. Februárra a napközis és az ofő is elment. 1 hónapig a fő tàrgyakból csak helyettesítés volt. (Általános iskola, Budapest)

A távozók helyét nehezen tudják pótolni. Betegség esetén nem szakosok tudnak csak helyettesíteni, jobb híján az udvaron töltik a tanórát, vagy szabad foglalkozás van. (Általános iskola, Baranya megye)

Az alsos osztalyfőnöktol elvették az óráit, hogy szamitactechnikat tarthasson felsoben. Igy a felsős matek-szamtech tanárok el tudják látni a matek óraszámot. Viszont az alsos gyerekem mar csak matekon es olvasason latja az ofőt, ami nem segiti az osztaly igazi közösséggé válását. A halado angol csoportban egy alapfoku angollal rendelkezo tanitó tartja az órákat es örülhetünk hogy van. (Általános iskola, Pest megye)

Ebben az évben már nincs tanulószoba, a gyerekeket kivágják az iskolából az órák után. A három negyedikes osztályból két ötödikest csináltak. (Általános iskola, Pest megye)

Óraadó tanárokkal próbálják megoldani a hiányt, az órarend napról napra változik. Minden nap 7 óra de kétszer is van lyukasóra napközben. Nem tudják megoldani végzős osztálynál a fakultációt (Gimnázium, Veszprém megye)

A reáltárgyak esetében (fizika, kémia, néha matematika) nehéz pótolni a valamilyen okból kieső pedagógust. (Gimnázium, Baranya megye)

Szakgimnáziumban a szakmai tantárgyak és nyelvtanárok hiánya miatt a németet tanulók állandó hátrányban vannak angolos társaikhoz képest. (Szakgimnázium, Heves megye)

Legidősebb fiam érettségi előtt áll és nincs angol tanár, szakmai tanár, valamint osztályfőnöke súlyos beteg lett sajnos, szintén szakmai tanárt, nem megoldott a helyettesítése. (Szakgimnázium, Pest megye)

Nincsenek megfelelően képzett nyelvtanárok. Nem értem, miért nem pályáztathat az iskola maga, miért kell ehhez a fenntartó. Nagyon meghosszabbítja a folyamatot, felesleges köröket kell futni. (Gimnázium)

Ebben az évben a kisebbik gyereket (ötödikes) a falu volt postása tanítja matekra. Ő szláv nyelvszakot végzett, sosem tanított. A nagyobbat egy óraadó, aki tanító eredetileg. A munkájukról még nem tudok nyilatkozni. (Általános iskola, Pest megye)

A felmondó pedagógusok helyett hónapokig tart újat fölvenni, ha egyáltalán sikerül. (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiányok esetén történő helyettesiteseknel a tanulás lelassul, a gyerekek nem motiváltak, nem tanulnak, de követelmény sincs, sokszor hónapokig nincs érdemi előrehaladás. A helyettesítő tanár vagy új tanár nem tudja, hogy mit tudnak a gyerekek, mas a tanítási stílusa, a gyerekek küzdenek, hogy alkalmazkodjanak, persze az év végi szintfelmérőnél ez nincs figyelembe véve. Úgy látom, hogy nagyon nehéz motivált, jól, érdekesen tanító tanárt találni, pedig ez nagyon fontos lenne, egy ilyen tanár mellett a gyerekek azonnal szárnyakat kapnak, érdeklődni, tanulni kezdenek. (Általános iskola, Pest megye)

Van ugyan helyettesítés, de nem szaktanárral, így érdemben nem haladnak az anyaggal. Nem tudnak a magas létszám miatt differenciálni, míg a lemaradó tanulókat igyekeznek felzárkóztatni, az átlag fölötti gyerekekkel nem tudnak mit kezdeni, csöndben kell megvárniuk egy helyben ülve, amíg a leglassabb gyerek is kész van a feladattal, és még le is szidják őket, ha nem tudnak nyugton ülni. Előre sem dolgozhatnak, plusz feladatot sem kapnak. A magatartás-problémás gyerekek kezelése is a tanárra hárul, nincs ped. asszisztens. (Általános iskola, Pest megye)

30 gyerekkel 1 tanító neni foglalkozik. Hónapokon át még a napközi jelentős részét is vitte, mivel az előző napközis tanár hirtelen elment. Emiatt állandóan frusztrált volti, érthető módon. Mi szülők ebből annyit éreztünk, hogy elérhetetlenné vált és szinte lehetetlen volt beszélni vele. Mindig késett a dolgozatok javításával. Volt, hogy 3 hét után kapta meg a 3. osztályos lányom a javított dolgozatot. Igen, a tanárhiány valós probléma. (Általános iskola, Pest megye)

Nálunk idegennyelvi tanár hiány van. Egyszerűen nincs jelentkező. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs szakos helyettesítő tanár. (Szakgimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Alsóban a tanárok leterheltek, 32-en vannak egy osztályban a gyerekek. A tanító nénik erőn felül dolgoznak, otthon is. A felső tagozat nálunk falun katasztrófa. Tanárok jönnek-mennek, azt se tudják mit adott le a másik… alsóban harmincas a tanulói létszám, a 7-ikben és 8-ikban 10-10!! A fél falu ideiglenes lakcímmel a legközelebbi városban lakik, hogy átvegyék a gyerekeiket az ottani iskolák. (Általános iskola, Tolna megye)

Gyermekem 8. osztályos, jelen pillanatban még nincs matematika tanáruk, de biológia tanárt is utolsó pillanatban sikerült kapnunk. Az óraadó tanár nem megoldás, hiszen nem veszi ki a részét az egyéb feladatokból! A korszerű feltételek az oktatáshoz a hírekkel ellentétben korántsem biztosítottak! (Általános iskola, Heves megye)

Egyes tárgyakból (pl. Idegen nyelv, informatika), nem ritka, hogy a tanár csak néhány tananyaggal jár a diákok előtt, mert ő is akkor végzi az átképzést. Az új tantárgyakhoz viszont a legtöbb esetben egyáltalán nincs szakpedagógus. (Általános iskola)

Nem megtartott órák, alsós nevelők vannak a felsős napköziben, nagy létszámú osztályok (30, 33 tanuló), állandó helyettesítések. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Már évek óta nincs az általános iskolában szakképzett fizika és informatika tanár. Szakképesítéssel rendelkező angol és matek tanárból is kevés van az iskolában. (Általános iskola, Fejér megye)

3 gyerek közül van amelyiknek még stabil órarendje sincs. A tanárhiány okaként azt mondják nincs jelentkező. (Általános iskola, Tolna megye)

Sajnos a helyettesítések nem mindig megfelelő képesítésű pedagógussal történnek. Lemaradnak a tananyaggal és utána nem győzik bepótolni. (Általános iskola, Békés megye)

Az iskolában a tanárok nagy része óraadó, emiatt borzasztó nehéz volt a tanároknak összeállítani az órarendeket, hogy az utazó tanárok lefedjék az egyes tantárgyakat. Az órarendeket pedig nem ez alapján a szempont alapján kellene összeállítani. Nem kellene, hogy legyen a gyereknek 0. és 8. órája! A szakmai tárgyukból az informatikából van a legnagyobb hiány. Hogy fogják a diákok a szakmát így megtanulni? A 2 év alatt 2 osztályfőnök szintén nem a gyerekek érdekét szolgálja… Az pedig nyilvánvaló, hogy a helyettesítések miatt a tanárok fáradtabbak, frusztráltabbak… kinek jó ez? (Szakgimnázium, Pest megye)

Gyermekem a megye legjobb gimnáziumában tanul, ezért az ő helyzetük kivételesen jó. Viszont egy-egy váratlan kilépés, hosszabb betegség esetén még itt is gondot jelent a szaktanár helyettesítése, ill. „pótlása”. (Gimnázium, Békés megye)

Tavaly nem volt a 4-es lányomnak délutános tanítója, össze-vissza helyettesítettek a napköziben. Nyugdíjas tanárnő jött év elején, hogy pótoljon egy távozót. (Általános iskola, Budapest)

Jelenleg 4 tanító 1 matematika tanár hiányzik az iskolából. (Általános iskola, Pest megye)

Természetesen van tanárhiány! Az igazgató tájékoztatása szerint nyugdíjas közismereti tanár nem vállalhat óraadói tevékenységet, pedig az iskola a kémia és a biológia órákat csak így tudná megoldani, aktív korú kémia és/vagy biológia, illetve német nyelv tanár egyáltalán nem jelentkezik az iskola hirdetéseire, még a Fővárosban sem. (Szakgimnázium, Budapest)

Az iskolánkban jelenleg öt pedadógus álláshely van meghírdetve. Három alsós tanító és két felsős matematika/nyelv tanár hiányzik a zökkenőmentes működéshez. Tudomásom szerint, hónapok óta hírdetnek de pályázat nem érkezett az álláshelyek betöltésére. Az ott dolgozók leterheltek, ha valaki betegállományba kényszerül, megkérnek, hogy délután aki teheti, vigye haza a gyermekét, mert szétosztással tudják csak megoldani a felügyeletet. (Általános iskola, Budapest)

Nincs megfelelő szakos tanár és másoknak kell tanítani az adott tárgyat. (Általános iskola)

Hiány van fizika,kémia,matematika szakos tanárból. (Általános iskola, Veszprém megye)

Ebben az évben nem lesz német tanár csak 1, így van olyan évfolyam ahol nem tudnak órát tartani. (Szakgimnázium, Pest megye)

Tanárunk szept. 1-én jelentette be, hogy talált másik állást; azóta sem találtak a helyére új tanárt. (Általános iskola, Pest megye)

Elsősorban a fizika tantárgyat érinti, a többi tantárgyat oktató tanár van, de előfordul, hogy nem megfelelő színvonalon oktatnak (pl. matematika, biológia), mivel a tanárhiány miatt nem talál az iskola megfelelőbbet a helyükre. (Gimnázium, Budapest)

Túlterheltek a tanárok, ettől idegesebbek és feszültebbek, fáradtabbak lesznek. (Általános iskola, Pest megye)

Bár X budapesti gimnázium 2 év alatt egyszer sem kérte ki a tanulók véleményét a tanórákról, a tanárok munkájáról, az iskolai életről, ennek ellenére három tanárra tett komoly szülői panaszra az igazgató nagy nehezen annyit válaszolt, hogy beszél velük, de nem tud mit tenni, nem fog mást találni, mert „nincs fizikatanár a piacon”. Ilyen mértékű leterheltség, ilyen alacsony fizetések és ennyi törvényi és adminisztrációs megkötés a lelkiismeretes, jó tanárokat elüldözi. És azok közül, akik nem tudnak hova menekülni, nagyon sokan ilyen vagy olyan módon sajnos a gyerekeken vezetik le a frusztrációjukat. (Gimnázium, Budapest)

Fizika- matek szakost évek óta nem talál az iskola, nyugdíjas pedagógus vagy óraadó tartja az órákat. (Általános iskola, Budapest)

Általános iskolában 8-9 betöltetlen tanár pozíció van. Minden tanár maximális Óraszámban dolgozik ami miatt plusz órák maradnak el. (Általános iskola, Pest megye)

Ha egy tanár beteg, nincs helyettes tanár.

Nyugdíjba vonuló tanár helyett hónapokig nincs szaktanár felvéve. Próbaidő alatt felmondó tanár helyett 3-4 hónapig nincs szaktanár. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A szakmai tantárgyakra nincs megfelelő oktató, más helyen többszörösét megkereshetik. (Szakgimnázium)

5-dik osztályban második félévben hónapokig nem szaktanárok helyettesítettek. A gyerek csoportja teljes lemaradásban volt a tananyagból. Nem is szereti a matematikát, szerintem emiatt. 8. évben nagyon jó angol tanárt kaptak, aki második félévre átment másik iskolába tanítani, ezek után kaptak egy másik tanárt, aki két hónap után felmondott, a gyerekeket teljesen elhanyagolták, a nyelvvizsga lehetőségéről nem tájékoztattak, így erről lemaradtunk. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az iskolában matematika, angol, fizika és informatika tanárt is keresnek jelenleg (Általános iskola)

Főleg a természettudományok területén tapasztalható. A már nyugdíjas tanárt hívják vissza, vagy ált iskolában középiskolai tanár tanít, aki addig azt a korosztályt nem tanította, így nem biztos, hogy konfliktusmentes lesz az új helyzet. (Gimnázium, Zala megye)

óraadó tanár fizikából, több suli között szalad, szétzuhan (Általános iskola, Budapest)

Össze- vissza órák, elmaradt tananyag, mivel nincs szakszerű helyettesítés, nem számonkérhető, nem ellenőrizhető, nem rögzült tudás, magatartásproblémák (Általános iskola, Baranya megye)

Iskolai osztályfőnökünk megélhetési problémák miatt tavaly elhagyta az iskolát. Az akkor harmadikos gyerekeink nagyon megsínylették. Szerették őt, jó szakember. Helyette felvette az igazgató az egyik tanító barátnőjét, és – bár itt nem szokás – azonnal, ismeretlenül osztályfönöki munkával bízta meg. Ez a pedagógus goromba a gyerekekkel, lényegében alkalmatlan a pályára, szemmel láthatólag nem szereti sem a munkát, sem a gyerekeket. Az iskola jelenleg is több fő pedagógushiánnyal működik. Augusztus végén posztolták az álláshirdetéseket. Nagyon csodálkoztunk, hogy miért nem korábban…. (Általános iskola, Pest megye)

Informatikát, matematikát oktató hiányzik. Túl nagy a leterhelés, kevés a fizetés. (Általános iskola, Somogy megye)

Betegség vagy egyéb helyettesítés esetén nem tudtak megfelelően szaktanárt foglalkoztatni. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Napköziben a másodikosok nyolcadikosokkal, a negyedikesek hetedikesekkel vannak együtt. Minden nap más tanárral vannak, nincs állandó napközis. (Általános iskola, Baranya megye)

Legnagyobb hiány a biológia és kémia szakos tanárokból van, már lassan 2-3 éve. Most felmerülő probléma az informatika és a matematika szakos tanár hiány is. (Gimnázium, Pest megye)

Nem szakszerű órák. Ha van is állandó helyettesítés, az tartja, akinek lyukas órája van. (Szakgimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Óraadó pedagógusokkal oldották meg a hiányt, akik hol jöttek, hol nem. A köv.tantárgyakból volt óraadó: fizika, biológia, rajz. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A gyerekeim gimnáziumának saját alapítványa kiegészíti a tanári fizetéseket, megoldja a csoportbontásokat, jó a hangulat, megbecsülik és tisztelik a tanárokat, és mindent megtesznek a szakszerű helyettesítésekért, de így is előfordult, hogy nem volt szaktanár a nagyobb járványok idején, illetve hogy augusztus végén még hiányoztak nyelvtanárok a létszámból. (Gimnázium, Pest megye)

Természettudományos, informatika, matematika szakos pedagógusok hiánya erősen érezhető. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Túl sok a tananyag,az adminisztrációs munka és a problémás gyerek. Sokszor kell olyan órát tartaniuk, ami nem igazán a szakterületükhöz tartozik.Ha egy tanár jól tanít egy adott tárgyat,akkor szerintem nem kellene olyan tantárgy tanítására beosztani(az eredeti tantárgy rovására),amit más is meg tudna oldani. (Általános iskola, Fejér megye)

A tanárok magas óraszáma miatt nincs lehetőség mindig szakszerű helyettesítésre. (Szakgimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Sajnos a tanárhiány miatt óraadó tanárok vannak az iskolában, vagy helyettesítő tanár jön be az órára. Mivel nem ez a szakterülete, így nem tudnak a gyerekek haladni. (Általános iskola, Pest megye)

2.osztályban 2 db tanító van az összes tantárgyra és a tanuló szobára. „Remélik” ők, hogy lesz legalább egy nap, amikor egy 3. tanító be tud segíteni nekik. Tavaly volt angol külön óra, most nem lesz mert az angolt tanítónak dugig van az óraszáma+2 évig egy önkormányzati projektben vesz részt. „Reméli”hogy egy másik angol tanár be tudja vállalni…. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Betegség, továbbképzés esetén nem megoldott a helyettesítés. Sok a tanárváltás és sajnos sok szülő sem együttműködő…………… (Gimnázium)

A szakszerűtlen, aki éppen kéznél van alkalmi helyettesítések, a tartós, szintén szakszerűtlen helyettesítések, illetve az évenkénti vagy évközi tanárcserék nem teszik lehetővé a tanulók képességeinek megismerését, az ismeretek megfelelő színvonalú, felelősséggel történő elsajátíttatását, az egyénre szabott gyakorlást, a képességek szerinti differenciálást, felzárkóztatást. (Általános iskola, Fejér megye)

A kormányzat az év végén, mikor statisztikai adatot kér, nem úgy kérdez, hogy mennyi volt a szakszerűen meg nem tartott órák száma, hanem azt kérdezi, hogy mennyi az ellátatlan órák száma. Ha beküldenek felügyelni pl egy takarítónőt, máris el van látva az óra. Így tehát nem derül ki, hogy tanárhiány van. (Szakgimnázium)

A helyettesités általános alsóban olyan megoldással történt, hogy a délelőttös tanárnéni tanított és felügyelt egész nap zsinórban. Ez a 4-5.naptól már szegényen érezhető volt és 4-5 hétig tartott. Az iskola, kisvárosban 4 közül a legjobb, folyamatosan hirdet egy éve testnevelés, idegennyelv és matwmatika tanári állásokat. (Általános iskola, Fejér megye)

Főiskolai hallgatót alkalmaznak az iskolában, többet is, valamint már nyugdíjas pedagógus tanít óraadóként illetve más áttanító pedagógus is. Őket nem lehet beosztani sem ügyeletbe, sem helyettesíteni, hiszen heti 1-2 napot tartózkodnak az iskolában. (Általános iskola)

Angol szakos tanár és informatikus tanár ennyi pénzért nem megy tanítani. (Általános iskola, Pest megye)

A mi iskoláinkba csak most köszöntött be a tanárhiány, ami a gyerekeim osztályát nem érinti. Viszont már van olyan osztály, ahol az angol órákat folyamatos helyettesítéssel oldanak meg. Angol tanári végzettségű személy bőven van, itt a fizetés dominál. (Általános iskola, Heves megye)

A tanárok túlterheltek, sok a pályaelhagyó. Magasabb bérért, kevesebb munkaóráért és a stresszmentes munkáért 7 pedagógus hagyta el az intézményt. Két utazó pedagógus van, nincs kapcsolatuk a gyerekekkel, a szülők nem ismerik őket, nincs módjuk kérdezni. (Általános iskola, Fejér megye)

Borzasztó órarendet tudták csak összeállítani mert sok órához nincs fix tanár csak óraadó. Az ő szabad kapacitásuk alapján lett összeállítva az órarend. Minden könnyű tárgy hétfőn. ( Tesi,osztf.,etika,ének,rajz,rajz + angol) Mivel elpuffogtaták a könnyű órákat így a hét többi napjára alig maradt laza óra csak a nehezek. Nehezek mind tanulás mind tankönyv,füzet szempontjából. A keddi táska így 11 kg. 6 osztály Szülői kérésre sem sikerült máshogy megoldani mert nincs tanár. (Általános iskola, Heves megye)

Sok olyan kolléga van, akik a szorgalmi időszakban járnak továbbképzésekre, esetleg továbbtanulnak, Az egyik gyermekem iskolájában ez a közel másfél hónap alatt már többször előfordult és egyik esetben sem történt meg a szakszerű helyettesítés. És sajnos néhány esetben a hiányzását követően rögtön számonkéréssel kezdte az óráját. (Gimnázium, Budapest)

Nincs számítástechnika tanár, ezért idén még nem tanulnak, majd csak jövőre fognak (Általános iskola, Budapest)

Általában betegségből fakad, időnként előfordul, hogy nyugdíjast kell foglalkoztatni, mert nincs megfelelő végzettségű tanár. (Gimnázium, Fejér megye)

Mivel nincs tanár, így ebéd után nincs a gyermekek számára felügyelet és mig a szülő hazaér a munkából a 7 éves gyerek egyedül vannak 5-7 órán át. (Általános iskola, Veszprém megye)

Évek óta nincs az iskolában matematika, ének, rajz szakos pedagógus. A kis óraszámok miatt nem vonzó egy vidéki álláshely. 1 tanéven át testnevelő tanár sem volt. (nagyobb gyermekeim is ide jártak) (Általános iskola, Pest megye)

Angolt tanító pedagógust azért nem küldik el a szülők kérésére sem, mert nincs más helyette. Szakmai oktató annyit hiányzott , hogy a gyerekek lemaradtak a tananyaggal, és az új oktató őket hibáztatja. (Szakgimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A képzett pedagógusok helyett pedagógiai asszisztens van a gyerekekkel (esetünkben napközi),mert nincs jelentkező tanár. A másik gyermek iskolájában a napközis idős tanárra sok panasz érkezett, gyerekek mennek el miatta az iskolából,de tenni nem lehet semmit az igazgató szerint, hiszen nincs helyette ember.Az osztályfőnöknek nincs ideje semmire, a gyerekeken túl a rengeteg adminisztráció miatt. (Általános iskola, Budapest)

Megvan a létszám, de nem járnak be. Sokkal több orvosi igazolást hoznak, mint a gyerekek. Nem járnak be dolgozni. Naponta folyamatosan egész tanévben 7 órából 1-2 mindig elmarad. Nem is helyettesítik. Korábban ez csak tavasszal volt jellemző, most már szeptembertől elkezdték. Semmilyen felügyelet nincs, órán is ha beszélgetni akar, nem tanít, nem szólnak rá. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

A „saját” iskolámban sincs hiány,sőt már többlet. Ott viszont előfordult a szakszerűtlen helyettesítés. Hiány leginkább a természettudományos tárgyak esetében fordul elő. Mivel ezek óraszámát olyannyira lecsökkentették,hogy egy intézményben, hacsak nem nagy létszámú az iskola,lehetetlen megfelelő óraszámmal dolgozni. Így sokan ezen tanárok közül óraadást is vállalnak. Vagy ahová heti 2-3 óra kedvéért alacsony óradíj mellett nem utazik el a pedagógus,hiány van. (Általános iskola, Nógrád megye)

Nincs megfelelő angol és informatika tanár. Aki szeptemberben jön munkát keresni az vagy nem jó tanár vagy már sehol nem kell. Informatika tanár második hónapja nincs, mert a Klikk nem engedi az eddig tanított pedagógust tanítani, mondván nincs meg a papírja hozzá. Így legalább NEM TANÍT senki!! (Gimnázium, Budapest)

Mindkét gyermekemnél tapasztaltuk sajnos a tanár hiányt. A nagyobbik lányom most kezdte a gimnáziumot és nyelvi előkészítő osztályba jár, ahol szeptemberben mondott fel az egyik angol tanár. Sajnos azóta többször is maradt el angol órája, mivel még nincs pótolva a tanár. A kisebbik lányomnál tavaly a magyar tanárnő helyett nem tudtak szaktanárt alkalmazni és mindig helyettesítés volt egy nem szaktanárral. (Általános iskola, Fejér megye)

Megbecsülés hiányában,elment egy 2 remek tanár( földrajz,fizika,történelem szakos) Hetekig nem találtak pedagógust. Végül a fizikát két hét után a kèmia,matek szakos igazgató vállalta magára. A német oktatás még mindig nem megoldott,nem találnak pedagógust. Valamint két igen problèmás tanár van az iskolában,nem megfelelő a gyerekekhez való viszonyulását,jelleme 0. Szülői jelzésekre a válasz örüljünk hogy van,mert nem tudnának a helyére tanárt találni. (Általános iskola, Pest megye)

Iskolánkban jelenleg a matematika, fizika, testnevelés tantárgyak tanítása a legnagyobb probléma. Nyugdíjba vonuló tanár pótlása nem sikerült. Közlekedési problémák miatt sem vonzó városból kijárni tanítani. Nagy tapasztalattal rendelkező tanároknak el kell menni távolabbi iskolákba tanítani. Lehet a pedagógiai tapasztalatukkal, még ha képesítés nélkül is, hatékonyabb lenne az óra, ha mindig ugyanaz a tanár tartaná, mint így, hogy állandóan más megy be. (Általános iskola, Veszprém megye)

Nincs elegendő szakos tanár ezért összevonnak órákat vagy elmarad esetleg mást tartanak helyette.Nem vesznek fel embert a kimaradók helyére. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Rengeteg a házifeladat,és nincs szakképzett pedagógus a napköziben. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A szaktanárokat gyakran csak pótolják, de nem olyannal, aki legalább kicsit is ért hozzá. (Általános iskola, Pest megye)

Városunkban az egyik iskola alig tudta elkezdeni a tanévet a pedhiány miatt. Kb szeptember közepére szilárdult meg az órarend.(Óvoda, Pest megye)

Természettudományos tárgyakban van hiány, nincs kémia, fizika szakos tanár. Tanítót is nehezen találnak, két nyugdíjas tanítónéni óraadó, de így is 2 osztály napközijét össze kellett vonni. A hiányt azzal oldják meg, hogy a tanárok túlóráznak. Ha 26 órán felül, akkor kifizetik, ha nem, akkor ingyen. (Általános iskola, Budapest)

Természettudományok területén már most is utazó pedagógusokkal látható el a feladat. Néhány év múlva ez nagy gond lehet. Nem lesz matematika, fizika,kémia tanár. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Több matematika, magyar, fizika és kémiatanár hiányzik az iskolánkból, pedig ez egy jónevű iskola. Az alsóban 4 tanítónő hiányzik. (Általános iskola, Budapest)

Angol, matematika szaktanárt minden környékbeli iskola keres. (Általános iskola, Pest megye)

Helyettesítés esetén nem szaktanár helyettesít, vagy csoport és osztály összevonásokkal oldják meg a helyettesítést. (Gimnázium, Somogy megye)

Több tantárgy esetében is csak óraadókkal tudják megoldani az oktatást. Az is előfordul olykor, ha egy betegséghullám végigsöpör az iskolán, hogy elmarad az óra vagy összevonással van megoldva. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Több esetben pedagógiai végzettséggel, gyakorlattal nem rendelkező anyukákat vonnak be például délutános tanársegédnek. Ha a tanitó beteg, akkor ők látják el a tanítási feladatot is. (Általános iskola, Pest megye)

A sok helyettesítéstől a pedagógusok túlterheltek.Idegen osztályközösségekkel kell találkozniuk, nem lesz meg a kötődés.Minden nap más tanár megy be a helyettesítendő órára, hogy lesz így a tananyag leadása folyamatos? (Általános iskola, Pest megye)

Angol nyelven tanító informatika tanárt lehetetlenség találni. (Általános iskola)

Kilencedikes és ötödikes gyermekem van. Egyiküknél sem volt teljes a tanári kar évkezdésre. Kisebbnél jelenleg sincs még matematika tanár. A tanárok akik próbalják a hiányt bettrni, elképesztően túltetheltek. (Általános iskola, Budapest)

A meglévő tanárok túlterheltek. Bizonyos tárgyakra nincs szakos tanár. (Gimnázium, Budapest)

Matematika tanár egy másik városból jár át hozzánk tanítani és tömbösítve tartja meg az órákat. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekemnek a 2018/2019-es tanévben tanárhiány lépett fel technika tantárgyból, kémiából olyan tanítja akinek a szakja megvan hozzá, de még soha nem tanította. Kéttannyelvű iskolába jár és nincs a szakhoz megfelelő nyelvtanár (angol történelem, angol földrajz, angol). Egy ilyen iskolában ez nagyon nagy hiba, nem beszélve arról, hogy a továbbtanulásukat veszélyeztetik. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Idegen nyelvtanárt szinte képtelenség találni az iskolákban, illetve ha igen pár tanév után elmegy a tanári pályáról. Ez nem egyedi, matematika, informatika tanárok is állandóan változnak az évek folyamán. (Gimnázium, Veszprém megye)

Hiteles és jól képzett pedagógusok távoznak, mert ellehetetlenitik a munkájukat. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

A legnagyobb hiányt a nemzetiségi oktatás terén látom. pl. német nyelven tanító földrájztanár pl. (Budapest)

A szakszerű helyettesítés gyakran megoldatlan a szaktanár hiányzása esetén. (Általános iskola, Pest megye)

Állandó és szaktanári végzettség nélküli helyettesítések, elmaradt órák, a tanárhiány következményei, aminek oka egyrészt az alacsony bér, a túlterheltség – és a kilátástalanság… (Gimnázium)

Nyugdíjazást követően év közben szinte lehetetlen volt a helyettesítés. Az igazgató rengeteg egyéb elfoglaltsága mellett matekot is tanít, rendszeresen elmaradnak az órák vagy 20 perc késéssel érkezik meg. (Gimnázium, Fejér megye)

Nagyon nagy problémának érzem a tanárhiányt. Kislányom most elsős és a tavalyi évet azzal tölöttük, hogy megfelelő iskolát találjunk neki, amiben a legfontosabb a tanító személye volt. (A saját körzetes iskolánk kicsit sem felelt meg a mi elképzeléseinknek.) Augusztusban egy iskolán kívüli platykából tudtuk meg, hogy felmondott a tanító. Az iskola csak hetekkel később, pár nappal az iskolakezdés előtt tájékoztatott minket, annak ellenére, hogy az szmk vezetője is hivatalosan kérdezte az igazgatót. Majd az új tanító most egy hónap (!!!) után elmegy szeptember végétől és nem tudjuk, ki lesz helyette. (Megint nem tájékoztattak hivatalosan, csak a tanítótól tudom személyesen….) Iszonyatos állapotok vannak, a kormány meg pofátlanul hazudik. (Általános iskola, Budapest)

Ez egy szuper iskola, az ország egyik legjobbja és itt is előfordult, hogy egy súlyosan megbetegedett tanár helyére nem találtak másik pedagógust. Ebben az intézményben tanítani még presztízs értékű, de már itt is látszik, hogy az anyagi erkölcsi támogatás hiánya miatt egyre nehezebb a kiváló pedagógusoknak is. (Gimnázium, Pest megye)

Egyre több tanár hiányzik, bármely szakos.

Felsőben kevés szaktanár van. Kevés létszámú iskolában csak fél állásban tudják alkalmazni a pedagógust. Több képzetlen alsós tanár tanít felsőben (akár 8.-ig) szaktantárgyat. Tudás és türelem nélkül. (Általános iskola, Budapest)

Három gyermekem van,mind a három másik iskolába jár. Most először futottunk bele abba, hogy a középsőnek azért nincs német órája, mert német tanár csak október elejére várható. Szakgimnáziumba jár a gyerek, úgyhogy ez az egy idegen nyelv órája van csak. Bár már az is intő jel volt, hogy az általános iskolában azért tanítja a fizika-kémia tantárgyakat nyugdíjas tanárnő, mert nincs más. Szakmailag elhivatott tanár, nem vitás de szerintem pont ezek a tárgyak azok, ahol elkélne a modern szemlélet. (Szakgimnázium, Budapest)

A mi iskolánkban elsősorban matematikából, idegen nyelvből vannak helyettesítési problémák. Többnyire nem szakszerű helyettesítés történik, aki ráér éppen, az megy be, főleg, ha váratlanul éri az iskolát pl. a tanár betegsége. Ha egy tanár nyugdíjba megy, vagy ott hagyja az iskolát, vadászni kell a pótlásra. (Általános iskola)

Falusi iskolánkban nagyon nehéz szakképesített pedagógust találni bizonyos szakokra. Jelenleg nincs rajz szakos tanár, éneket, történelmet nyugdíjas tanár tanítja, technikát óraadó pedagógus más iskolából. (Általános iskola, Somogy megye)

A pedagógiai asszisztens tartotta meg a történelem órát, ahol filmet néztek. Az angol órán a tanár nem képes fegyelmet tartani, ezért egy másik felnőtt őrzi… (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Matektanár hiányában év elején csöndben ülés a könyvtárban két hétig, stb. (Általános iskola)

Nincs elég angoltanár. Évek óta nem tudnak újat felvenni. Aki jön az alkalmatlan és hamar távozik. (Gimnázium, Budapest)

Nem lehet úgy tanulni, hogy főtantárgyakra sem tudnak szaktanárt biztosítani hónapokon át egy városi általános iskolában, még frekventált területen Bp közeli városban sem. (Általános iskola)

Legalább négy tanár hiányzik általános iskolánk felső tagozatán. A kollégák helyettesítéssel próbálják megoldani, kimerültek, fáradtak a sok túlmunkától, amit meg sem fizetnek nekik. Az angol nyelvnél van a legnagyobb probléma. Az angol tanárok nem maradnak meg a pályán. Nyugdíjast hívnak vissza, de az csak heti 10 órában taníthat. Nem fedi le az eltávozott tanár óráit. (Általános iskola, Budapest)

Nincs az iskolában elegendő szakmai tanár, az iskola nem tudja megfizetni a mérnököket. (Szakgimnázium, Bács-Kiskun megye)

Jelenlegi iskolánkban (gimnázium) 1 matek/informatika tanár hiányzik, az igazgató közlése szerint nincs esély az állás betöltésére, mert aki ért az informatikához, inkább a versenyszférában helyezkedik el, többszörös fizetésért. (Gimnázium, Pest megye)

4 gyerek közül 3 iskolás, egy magán iskolába jár. Mindkét helyen előfordul tanár hiány. Az előbbinél a körülmények miatt, az utóbbinál azért, mert ugyanazért a pénzért magas szintű munkát várnak el. Az óvodában sem találnak óvónénit, mert arányaiban kevesebbet fizetnek, mint bármelyik szakmában, és senki nem megy óvónőnek. Már nem vonzó a nyári szünet, a csökkentett kontakt órás hét. Ugyanez a helyzet a gyógypedagógusokkal. Annyira kevesen végeznek. (Gimnázium, Budapest)

A fenntartó nem engedi, hogy felvegyenek pedagógust a szülési szabadságra ment helyett. (Bács-Kiskun megye)

A nagyobbik fiamék hatodikban fél évig magyartanár nélkül voltak, a tanáruk aki egyben osztályfőnök is volt műtét miatt egész évre kiesett. A helyettesítés gyatra volt. Meg is látszik az egész osztályon. (Általános iskola, Csongrád megye)

Testnevelés és biológia tárgyakból nehéz új embert találni, főleg, ha egy szakosak. Az iskola helyettesítésekkel próbálta áthidalni a nehézségeket, biológiából úgy ahogy sikerült, de tesióra hónapokig nem volt. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Gimnazista lányomnál állandó jelleggel maradnak el órák. Vannak tanárok, akik nem foglalkoznak a feladatukkal. Nem tartanak órát. Az okok számomra ismeretlenek, de hálát adok azért, hogy ez a lányomat nem érinti, hiszen számára lényegtelen órákról van szó. Az sajnálatos, hogy néhány fő tantárgy is problémás. Olyan tantárgyat, mint a matematika (érettségi tantárgy), olyan embernek kellene tanítani, aki jól tud magyarázni, a gyerekkel meg tudja értetni, még ha nem is lesz belőle matematikus. (Gimnázium, Pest megye)

A költségvetés és az állam nem engedélyezi, hogy több tanárt és kisegítőt, pl: gyógypedagógiai asszisztenst felvegyenek. Az igazgatótól hallottam az általam feltett kérdésre, hogy miért nincs elég tanár és kisegítő az iskolában. Két osztály is össze van vonva napközi ideje alatt ,ami minimum 50 gyerek. Nem veszik figyelembe a gyengébb, esetleg problémásabb gyerekeket. Aki problémás oldja meg, ahogy tudja vagy elzavarják az iskolából, mivel zavarja a tanórákat. A jobb tanulóknak nincs lehetősége tovább fejlődésre. A kötelező plusz 2 torna órát az állam a szülőre erőszakolta, mert azt zsebből kell finanszírozni. A mozgásuk rendben lenne a gyerekeknek,ha nem lenne még este 10-ig napközi után maradék házi feladat, amit napoal a tanár nem tudott leadni a gyerekeknek. Kint kellene focizniuk és játszani, minden kötelező erőszak nélkül! Ebbe már tanár, gyerek és a szülő is belefáradt. (Általános iskola, Pest megye)

Nyugdíjas pedagógusokat kell alkalmazni. Vannak óraadók, akik más intézményekben is tanítanak, és csak heti 2 napon érhetők el. Az általuk tartott órákat ezekre a napokra kell besűríteni. (Általános iskola, Zala megye)

Testnevelő, matek, kémia, rajz hianyzik, szétosztva tanitják. Sok a problémás is, csak 1 gyógypedagógus van ingázik 2 iskola közt. Aki most dolgozik mind 40 év felettiek és sok a nyugdij közeli. Fáradtak a gyerekek, tanárok is. (Általános iskola, Veszprém megye)

A tanár tartós betegsége, mások távozása az iskolából. Két hónap alatt öten léptek ki. A szakszerű helyettesítés nincs megoldva. Az új jelentkezők nem maradnak, mert a lakhatásuk nem megoldott. Beutazni nem tudnak. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem általános iskola második osztályos, elsőben már nem a megismert osztályfőnökkel kezdtük az évet. A tanitóval sokan voltak elégedetlenek, évközben lehetetlen lett volna lecserélni, sajnos a gyerekeket érte kár ezzel. Másodikban más iskolába írattuk a gyermeket, mindkét első osztályos tanító felmondott a nyár során. Egyikük elhagyta a pedagógiai pályát, másikuk nem érezte magát megbecsültnek, támogatottnak. Az új tanító kimagaslóan jó pedagógus, odaadó, nagy szakértelmü, de nincs napközis tanító, így egyedül nagy terheket cipel. A meghirdetett állásra nem jelentkeztek eddig, de a helyettesités mindig szakszerűen törtŕnik. (Általános iskola, Budapest)

Nem szakos tanárok tanítanak, kiöregedettek,nincs a helyükre fiatal. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Tanár huzamos betegsége esetén a szaktanári helyettesítés nem megoldott. (Gimnázium, Pest megye)

Állandó a mozgás a kevés fizetés és a minimális megbecsültség miatt, ezért sose lehet tudni legközelebb ki megy el a pályáról… (Általános iskola, Baranya megye)

Komoly gondot okoz. Többnyire nyelvszakos és reál tantárgyakat tanító tanárok hiányoznak a rendszerből. Lehetséges okok: fizetés, túl nagy felelősség, túlzott központosítás, rengeteg adminisztráció, rossz munkakörülmények, megbecsülés hiánya, túlterheltség, plusz juttatások hiánya, döntési jogkör hiánya, eszköztelenség… (Gimnázium, Tolna megye)

A tanárhiány érzèkelhető, nem mindig állandó a helyettesítő tanár így a követelmény, számonkérés is kiszámíthatatlan. (Általános iskola, Budapest)

Középiskola: helyettesítés legtöbbször nem megoldott, az óra elmarad (Gimnázium)

Végzős gyermekemnek nincs történelem tanára (Általános iskola, Heves megye)

Leginkább az angol és matematika terén volt eddig leginkább probléma a szaktanár hiánya. Én személy szerint a délutáni ügyelet vagy napközi felügyeletet ellátó tanár terén szeretnék javulást, mert sokszor nem kap megfelelő segítséget ha nem ért valamit vagy probléma van a házi feladat elkészítésével. Fáradt, ingerült feszült tanárok és ennek a nem megfelelő létszám az egyik legfőbb oka. (Általános iskola, Pest megye)

Összevont napközi minden délutan, péntek délután csak ügyelet van, leckét sem írnak, mert nincs elég napközis tanár. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok túlterheltek, csak a szükséges minimumot tudják teljesíteni. Helyettesítés nem megoldható, ha valak megbetegszik, akkor nincs érdemi tanítás akár hosszabb távon sem. Minden évben csökken a tanárok száma és tipikusan azok mennek el, akiknek elégedettek voltunk a munkájával. Volt olyan eset, hogy csak augusztus végén sikerült matematika tanárt találni egy iskolába, rádásul fél év után távozott is, és nem volt helyére más (azóta sincs). (Általános iskola)

Alsó tagozat: másodikosként elvették a napközis tanító nénit, mert első osztályt csak tanító végzettségű pedagógussal indíthatnak. Helyette az osztályfőnök mellett másik 3 pedagógus váltotta egymást délutánonként… másodikban! Felső tagozat: még augusztusban sem lehet tudni, kik fognak tanítani az osztályban, marad-e aki múlt évben vitt egy tárgyat. A tantestület összetétele dinamikusan változik, vidékről érkeznek tanárok, nyugdíjasokat hívnak vissza tanítani. Ha egy szaktanár pl. egy váratlan betegség miatt 1-2 hónapra távol kell maradjon, nincs a tárgyában másik szaktanár, aki helyettesíthetné. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

1017/18 tanévben lejárt az egyik tanító szerződése év vége előtt két hónappal. Nem hosszabbították meg.Az igazgató kérvényezte, megoldást keresett, de a tankerületben nem engedélyezték a két hónapot. Év vége előtt kitoltak a gyerekekkel, a kollégákkal és a tanítóval is, mert hét hónapos terhes volt akkor, de ennek ellenére egy napot sem hiányzott, pedig a harmadik gyermekét várta. A szerződéses tanítókat évekig nem véglegesítik, és még mindig előfordul, hogy a nyári hónapokban munkanélküli segélyre, vagy közmunkára kell mennie, holott ugyanúgy az iskolában foglalkoztatják. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Nehezebb tantárgyaknál (fizika, kémia) komoly gondot okoz a hosszabb helyettesítés, mert pl. a humán szakos tanár többnyire csak a tankönyvre tud támaszkodni, magyarán felolvassák az adott anyagot és nincs módja magyarázatra…:-( Kevés, és nem megfelelő képzettségű és főleg motivációjú tanár jelentkezik az üres helyekre, nagyon gyakori az elvándorlás, jobb körülményeket remélve. (Általános iskola, Budapest)

Idegen nyelvet tanító tanárok sorozatos, évenkénti cseréje, új, gyakran magasabb elvárások (nyugdíj előtt álló tanárnő nem igazán erőlködött már hogy minőségi órát tartson) kínlódás a nyelvtanulás. Tagozat miatta választottuk az iskolát, informatika tanárt nem találnak újat, gyerekek 6 év munkája veszhet, mert nem tudnak haladni rendesen, vizsgára készülni. Szakkgimnáziumban egyáltalán nincs helyettesítő, ha tanár beteg az óra elmarad. (Szakgimnázium, Baranya megye)

Szeptember óta nincs elég matematika tanár az iskolában. a matematikát két órában szaktanár helyettesíti masik két órában technika tanár. (Általános iskola, Budapest)

Nincs megfelelő szakember, nem a képzettség, hanem az alkalmasság a hiány bizonyos esetekben, de van olyan tantárgy (pl. informatika) amikor a megfelelő fizetés is az ok lehet. (Általános iskola, Budapest)

Az első osztály utáni nyáron mindkét tanító elment az iskolából, a második osztály egyetlen tanítóval megy azóta is. Ő iskolán belül jött át ehhez az osztályhoz, a régi osztályát jelenleg a tavalyi „párja” viszi egyedül. (Általános iskola, Pest megye)

Vannak tapasztalatok…… Okai : apró pénzért minek menne el tanítani bárki is , pláne egy halmozottan hátrányos település iskolájába küszködni ! (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Az osztályfőnök szerint a pályázó tanárok, amint meghallják, mennyi plusz feladatot kell a tanórák mellett végezni, nem vállalják a munkát. (Szakgimnázium, Budapest)

Az állandó helyettesítések miatt lemaradnak a tananyaggal, nincs egységes követelmény, a gyerekek bizonytalanok. A dolgozatokat sokára javítják ki, és a rengeteg munka miatt kimerültek, türelmetlenek és felkészületlenek a tanárok. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Ha pl. egy tanár a tanítás mellett egyetemre jár, rendszerint elmaradnak órák, mert nincs helyettesítés. (Szakgimnázium, Budapest)

A jelenleg tanító tanárok gyakran betegek. Rendszeres intézményi szinten, hogy 10-15 fő is hiànyzik egy hétre. A szakszerű helyettesítèsekre nincs ember, gyakoriak a felügyeletek. (Gimnázium, Budapest)

Fizika és kémia tantárgyat másik iskolában tanítják (10 perc séta) (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Órák elmaradása miatt konkrétan nem tudják befejezni a kerettantervben szereplő anyagot! (Szakgimnázium, Budapest)

Jellemző az, hogy a tanár speciális képesítés híján pár órával a diákok előtt halad a tananyaggal. (Baranya megye)

Az iskolánkban angol nyelvtanár, alsós tanító, fejlesztő tanár, logopédus hiány van. (Általános iskola, Pest megye)

Sokszor elmarad az óra mert ha a tanár megbetegszik nincs aki helyettesítse. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Többször cserélődnek a tanítók még alsó tagozaton is, mert a vezetőség által szakmai hozzàértéssel kivàlasztott pedagógus az utolsó pillanatban vagy pár munkanap/munkahét után felmond/visszalép, mert nem vagy nehezen tudnak megbírkózni a munkakörülményekkel, a nagy létszámú osztályokkal,a kivitelezhetetlen integràlással, munkaidőn túli extra feladatokkal. Ez leginkább a pályakezdőkre igaz. A régi motorosok már megszoktàk az áldatlan állapotokat és minden körülmények között kitartanak, mert elhivatottak. De ahogy nyugdíjba mennek az idős pedagógusok, nincs a helyükre új, lelkes kitartó, megbízható fiatal tanerő, mert eszük ágában sincs ezt, így csinálni. (Általános iskola, Budapest)

Nincs az osztálynak napközis tanára, szét vannak osztva háromfelé. Más, alsóbb osztály napközis tanára kisebb figyelmet fordít rájuk, lecke rendszeresen nem készül el. A gyerekek délután nincsenek együtt, nem tudnak közösen játszani, nincs jó hatással a közösségre. (Általános iskola, Baranya megye)

Hiányzik: matematika (évek óta), informatika évek óta, angol (Szakgimnázium, Tolna megye)

Kémia tanár hiány 2 éve, biológia 1 éve. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

2018.09.01 óta gyermekeknek jelenleg a 6.órarendje van (most 2018.10.16-a van) Többször maradt el szeptember óta 1-1óra, mert nincs kellő létszámú és képzettségű tanár az iskolában. Ez mind a szakmai mind az érettségi tantárgyakra vonatkozik. Úgy érzem így nem tudják kellő tudással felkészíteni az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire. (Szakgimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Nem szakszerű òràk. A tanárok kiégnek. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Több váltás után az informatika-tanárunk, egy ötvenes éveiben járó hölgy kimondva nem ért a számítógépekhez, kb. 1 órával járhat a tankönyvben az osztály előtt, kérdésekre nem igazán tud felelni, csak leadja a kötelezőt. (Általános iskola, Budapest)

A nyugdíjba vonuló tanár helyett az iskola nem vehetett fel új tanárt. A hiányát iskolán belül kellett megoldani. (Általános iskola, Baranya megye)

Sajnos a napköziben két osztály összevontan tanul. A nagy létszám miatt a napköziben nehezen tud a pedagógus segíteni a tanulóknak. Többször hoz haza a gyermekem ez miatt házi feladatot. (Általános iskola, Heves megye)

Jelenleg 3 tanár helyett dolgoznak iskolánkban. Nincs akit felvegyenek. (Általános iskola, Baranya megye)

Informatikát valamilyen mérnök tanítja, technikát a tesitanár (Általános iskola, Fejér megye)

Az iskola mindent megold belső körben. Pl. Állandó helyettes lesz angolból a nem angol szakos, de angolul jól tudó magyar tanár. Ezzel látszólag meg van oldva, a hiány nem jelentkezik papíron, de ez nem megoldás! (Általános iskola, Budapest)

Föként nyelvszakos, matem., rajzszakos tanár hiányzik az intézményből. A hiány oka összetett:adodik egyrészt abból, h.hátrányos térségben élünk, másrészt a megalázóan kevés fizetésből, továbbá a megbecsültség hiánya is visszatartó tényezö, a pedagógusnak kevés jogi és egyéb eszköze van arra,h.a renitens gyerekekre hatást gyakoroljon.A tanárhiánynak azonban van még egy fontos összetevője is:a föiskolárol frissen,vagy a közelmúltban kikerülő végzettek bekerülve egy intézménybe,hamar feladják,nem tul kitartoak,hiszen máshol jobban fizető állásokat kaphatnak.Térségünkben szülőként atóol rettegünk,h.legyen egyáltalán valaki, aki tanítja csemetéinket. Régiónkban én a nyelvtanárok hiányát látom a legélesebben, de sok pedagógus áll nyugdijazás elött, őket szinte lehetetlen lesz pótolni…. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Éppen annyi szakos tanár van, amennyi szükséges. Bármelyikük megbetegszik, nem tudnak szakszerű helyettesítést kiírni. Nagy a fluktuáció, 4-5 évnél tovább nem nagyon bírja egy helyen egy tanár sem. Igazából 4-5 iskola között vándorolnak a tanárok, egymás megüresedő helyeit töltök be. Fiatal, 30 év alatti pedagógus szinte nincs is, nettó 136 ezerért egyetemi végzettséggel nem megy el egy huszonéves tanítani. Ráadásul az életpálya-modellel az idősebbeket is elüldözik a pályáról – a portfólióra fordíttatnak velük energiát a gyerekeink helyett. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

Gyermekem iskolájában túlterheltek a pedagógusok. Betegség esetén több hónapi keresgélés után találtak helyettesítőt. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Nem magyar (kárpátaljai) pedagógusokkal oldják meg pl. Szabolcs-Szatmár -Bereg megyében a tanárhiányt, akik nem minden esetben sőt talán sosem vannak úgy felkészítve mint a magyar pedagógusok. (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A gyerekek motiváltságát nem lehet fenntartani, ha nem szakszerűen, élményszerű történik a tanítás. (Általános iskola, Budapest)

Nem jelentkeznek a kiírt pályázatra, vagy ha igen hiányos a megfelelő képesítés. Volt olyan is hogy egy éven keresztül tartott a pedagógus hiány és ezért a helyettesítő pedagógus kétszer annyit dolgozott mint amennyi a kötelező óraszáma engedte volna. Kérdem én ez nem megy a minőség rovására? Vagy nem vezet ez a helyettesítő pedagógus hamarabbi kiégéséhez, belefáradásához? (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Matematika tanár hiány kiemelkedő. (Általános iskola, Pest megye)

A szaktanár le van terhelve a sok helyettesítés miatt és már nincs türelme a saját osztályához. A probléma hozadéka, hogy érintőlegesen leadja az anyagot a többi házi. Olyan töménytelen a házi, hogy minden nap estig tanul a gimnazista lányom. Nincs szabad hétvégéje sem. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

A természettudomànyos tàrgyak és az alsò tagozatos tanìtò nénik nyugdíjba mennek. Nincs fiatal utànpòtlàs.A meglevők túlterheltek.nem tudnak több òràt vàllalni. (Általános iskola, Békés megye)

Nálunk angol és matematika tanár hiány van. Évek óta nincs megfelelő angol oktatás, az alsós tanítók tanítanak fel 6. osztályig angol speckollal. A 7-8 osztályban pedig csak egy tanévre tudnak felvenni tanárt. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Bizonyos szakos tanárok hiányoznak, pl. kémia. Kezdő pedagógus 10 000 Ft-tal keres többet, mint egy takarítónő. A Lidl-ben többet keres egy pénztáros, mint egy jó pedagógus. (Általános iskola)

Jelenleg szétzúzták a napközit. Nincsenek napközis tanítók. A gyerekekre ebben az időszakban mindig más felügyel vagy több csoport van összevonva. Kriminális és elkeserítő. Egy takarítónő munkáját jobban elismerik, mint a pedagógusét. Szégyen!!!!! (Általános iskola, Budapest)

Egyik gyermekemnél tavaly nem volt technika óra hónapokig. Aztán lett helyettesítő tanár. Angolból az utolsó két hónapban az egyik tanárt lecserélték. Minden évben új angoltanárokat kapnak, szerintem ez nincs jó hatással a nyelvtanulásra. Másik gyermekem 3 évig tanult informatikát, majd tanárhiány miatt magát a tantárgyat megszüntették, pedig ez fontosabb lenne, mint pl. az erkölcstan, ami miatt a kelleténél több órájuk van. (Gimnázium, Budapest)

Az állandó helyettesìtès miatt nem tudnak folyamatosan haladni a tananyagban. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Főként nyelvtanár és fizika, kémia tanár hiàny van (Általános iskola, Heves megye)

Az angol nyelv tanár hiány volt eddig a leginkább mérvadó nálunk a tavalyi tanévben, sajnos ezt most nyögjük. A délutános tanítóink is váltakoztak…. Nyugdíjazás illetve az iskolából való felmondás volt a fő ok tudomásom szerint. (Általános iskola, Budapest)

Tanár hiányának oka: tartós betegség, és nincs azonos szakon tanár. (Általános iskola, Pest megye)

Szakgimnázium végzős osztályában október elejére sikerült új osztályfőnököt kapniuk, akit szülőként azóta sem ismerünk, még nem tartott szülői értekezletet. Tavaly év végén rengeteg tanár távozott az iskolából, alig van tantárgy, amit a régebbi tanárok tartanának. De gyakorlatilag az első három év alatt is rengeteg tanár távozott és jött helyettük új. Jelenleg nincs fizika tanár, és úgy tudom, kilátásban sincs, hogy jönni fog. (Szakgimnázium, Budapest)

A tanárhiány, illetve több iskolában a szakképzetlen tanárok alkalmazása nagyban hátráltatja a gyermekek fejlődését. Az egész oktatási rendszer tönkre van téve, ez hosszú távon az emberek elbutulásához vezet. Szerintem pont ez a jelenlegi kormány célja. (Gimnázium, Békés megye)

Nincs matematika, fizika és kémia szakos gyermekem iskolájában. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Főleg angolból okoz nem megfelelő továbbhaladást a tanulók számára a pedagógusok folyamatos felmondása. Másfél hónap alatt a 4.tanár tanít egy középiskolai osztályt?!?! Napközisek állandó évenkénti cseréje is akadályozza az alsósok iskolába való beilleszkedését biztonságérzetének kialakulását. Fizika szakkal kell természet óra keretében földrajzot, biológiát és kémiát tanítani???? (agyrém!!!) (Baranya megye)

Úgy vélem tanárhiány miatt, harmadikos gyermekünk osztályát délutánra két csoportra „szedték” – egyik része negyedikesekkel tölti a napközit, másik fele pedig egy másik harmadikos osztályhoz csatlakozott az idei, 2018/19-es tanévben. Mivel itt készülnek el a házi feladattal, nem tartom szerencsésnek, hogy harmadikosok, negyedikesek egy időben egy tanárral tanulnak. (Általános iskola, Vas megye)

Kisebb településen nehezebb szakos ellátást biztosítani. A helyettesítés pedig több esetben nem szakszerű. (Általános iskola, Somogy megye)

Az alsós napközis hiányzik, egy vagy kettő. Azt mondta a tanítónénink, hogy nincs státusz. Viszont így két osztály van összevonva délután. Két alapvetően kis létszámú, összevonva viszont 30 fő, és mindkét osztályban sok az SNI státuszú és problémás tanuló. Sokszor a tanítónéninek az egész délutánja a fegyelmezéssel telik. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A létszám meg csak-csak megvan, bár nagyon sűrű, hogy betegség miatt ők kiesnek, helyettesíteni meg a rajz tanár megy be, vagy senki. Nagy a tempó amit tartani kellene, szinte mindegyik tanár belefásult , életunt, de mivel a létszám megvan nem lehet fiatal tanárokat felvenni, nem lehet frissíteni. Az idősek nem úgy állnak a mai fiatalokhoz, hogy szót értsenek velük, vagy az ő nyelvükön szóljanak és meg szeressék az adott tantárgyat. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Egy tanár az iskolánkból elment targoncásnak egy raktárba, mert ott 3x annyi a fizetése, mint az iskolában. Az iskolában több mint egy évig nem volt informatika óra, mert nem volt tanár. A rajzot mindenhol az osztályfőnökök tartották. (Általános iskola, Fejér megye)

A nagymértékű szaktanárhiány miatt nem a megfelelő szaktanárok helyettesítenek, nem lesz meg a képzettségük! Ugyanakkor a tanárok is fáradtak a sok helyettesítésektől, és túlórákból! (Általános iskola, Pest megye)

2 napközis csoportban folyamatos a helyettesítés. (Általános iskola, Pest megye)

Alsós tanítók kénytelenek 6 osztályban matekot tanítani, mert fizikailag NINCS tanár. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A sűrű év eleji indulásban nehéz volt pótolni a váratlanul távozó munkaerőt és a hirtelem kórházi ápolás miatt kieső tanárt. A többi tanár összehangoltan helyettesít, de ez nem ugyanaz, mint azonos koncepció mentén kivitelezni ugyanazt. Ráadásul a 23-24 órás leterheltség mellett nekik sem hiányzik mások púpját magukra venni. (Gimnázium)

A lányom osztályfőnöke nyugdíj előtt álló pedagógus. Magyar műveltségterület, 4. osztály. A párhuzamos osztályból év elején elment a tanító, nem találnak helyette, jelentkező sincs. Az ofőnk plusz órákban tanít a másik osztályban is…gyakorlatilag 3 tanító viszi a 2 osztályt. (Általános iskola, Fejér megye)

Érettségi előtt álló osztály. Szakmát tanító tanár hiány miatt nem megfelelő csoportbontásban tanulnak.Több tanár elment az iskolából. Az első 1 hónapban szinte 3-4 naponta változott az órarendjük emiatt. (Szakközépiskola, Hajdú-Bihar megye)

A gyermekem iskolájából év végén 2 matematika tanár ment el. Tudomásom szerint elégedetlenek voltak a Tankerülettel és Tankerületen kívüli iskolákban folytatják a pályafutásukat. A Tankerület nem pótolta a kieső tanárokat, hanem az óráikat az iskola többi matematika tanára között osztotta szét. Az említett tanárok így heti 24-25 órában tanítanak, ugyanazért a bérért, mint pl. a nyelvtanárok, akik max. 20 fős csoportokat tanítanak. Ezzel együtt megszüntették a csoportbontást is matematikából, pedig az az iskola Pedagógiai Programjában is szerepel. Pl. a korrepetálások és a versenyfelkészítések, szakkörök és egyéb tanórán kívüli programok kerültek így veszélybe (többek közt). (Gimnázium, Békés megye)

A tanár-ill. óvodapedagógushiány a gyerekeink esélyét veszi el a minőségi óvodai-iskolai fejlődésétől, attól, amit abban az életkorban kell megkapnia, amit megél, s ha elmulasztja, pótolhatatlan kárt okoz. (Óvoda, Fejér megye)

Folyamatosan látom hogy keresnek embert, de nem találnak vagy csak átmenetileg maradnak. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Szakos tanár hiány van, főleg a reál szakos tanárok hiányoznak. Ha kiesnek valamilyen oknál fogva nincs olyan szakos még egy az iskolában aki akár helyettesíthetné. (Gimnázium, Baranya megye)

Aki nem tanít másik osztályban, annak napköziznie IS kell, nem számít, hogy reggel 8-tól ő tartotta az olvasás órát, délután 4-kor még ő játszik a gyerekekkel. (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos az iskolában sokan dolgoznak gyakornokként diploma nélkül. Nyelvvizsga hiányában nem tudták még átvenni. Az iskolába egyre több a férfi tanár aki egyben fociedző is, két lovat egy fenékkel nehéz megülni. Nagyon sokat vannak távol az iskolától. Helyettesítésüket nem szakos pedagógus végzi. (Általános iskola, Békés megye)

Többszöri tanárváltás: fiatal pedagógus külföldre ment, év közben az idős otthagyva az osztályt nyugdíjba ment, minősített pedagógust kiveszik a tanításból hirtelen mert távozó helyettes miatt pozíciót kap, kisgyermekes pedagógus gyakori betegállománya alatt nincs helyettesítés. Felügyelet nélkül van az osztály órák között vagy hiányzó tanár esetén. Nincsenek szakkörök, foglalkozások, iskolai rendezvényeken felügyelet nélkül rohangálnak a gyerekek. Iskolai balesetek a felügyelő tanárok hiánya miatt! (Általános iskola, Budapest)

A gyermekem iskolája 3 éve hirdet matematika tanári állást, jelentkező nincs. Biológia, fizika és kémia szakos tanár egy van a 400 fős iskolában. Ha velük bármi történik, nincs helyettes szaktanár. A pedagógusok harmadának 1-2 éve van a nyugdíjig, ha ők tényleg nyugdíjba mennek, óriási bajban lesz az iskola. (Általános iskola, Budapest)

Gyermekem alapvetően szerencsés, mert jó tanárai vannak, szeret iskolába járni (állami gimnázium). Problémát jelent, hogy a magas osztálylétszám miatt egyes tantárgyakból jó lenne a csoportbontás, de kevés hozzá a pedagógus. Ha ugyanazon tantárgyat tanítók közül egyszerre több pedagógus is lebetegszik, akkor biztos, hogy nem tudják megoldani a szakszerű helyettesítést. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Matek tanárt aug.29-n dobott a klik. Mivel utazótanár, hétfőn és pénteken van dupla matekja 5-7 osztályig. Nem tűnik szerencsésnek a megalapozott tudáshoz szükséges gyakorlás mennyiség biztosításához. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Még a tanév kezdetére sem sikerült informatika tanárt találni. (Általános iskola)

A gyermekem iskolájában a betegségek, továbbképzések idejére nem tudják pótolni a kieső szaktanárt, így az adott órák általában elmaradnak. A helyettesítést nem tudják megoldani. Az eddig félállású tanárok is már egész állásban dolgoznak. (Gimnázium, Budapest)

Nagyon nehezen talál az iskola szakos tanárokat. Gyakori, hogy vagy nem szakos megy be órát tartani, vagy ott tartják valahogy a nyugdíjas tanárokat. Így oldják meg a helyzetet. Ami hosszú távon tarthatatlan. (Szakgimnázium, Heves megye)

Az iskolában nincs tanárhiány. A gondokat a helyettesítés okozza, nem mindig szaktanár helyettesít, így az az óra veszendőbe megy. (Általános iskola, Fejér megye)

Ebben a tanévben rögtön projekt héttel indultak, ami nem megszokott az iskolában és váratlanul jött. Első hét péntekre lett órarend, mert 6 -főtárgyat- tanító tanár ment el az iskolából. 3 éve nincs igazgató: az előző kettőben megbízott igazgató van, idén NEM TUDJUK, hogy ki vezeti az iskolát. Az iskola felvállalja az SNI-s gyerekek oktatását, ami a jelenti rendszerben nem megoldott és szakmailag alig támogatott, így évről- évre Csökken a színvonal és a megítélés kimutathatóan! (Általános iskola, Budapest)

Mivel én magam is tanár vagyok, nap mint nap szembesülök azzal, hogy kollégák elhagyják a pályát a jobb fizetés reményében. Belefáradnak a mindennapos szélmalomharcba, abba, hogy nincs meg a megfelelő infrastruktúra, hogy ingyen kell túlórázni, mert nem vagyunk elegen a feladatok ellátására. Mindennapos, hogy olyan tárgyat kell helyettesíteni ami nem a szaktárgya valakinek és ez sokszor hetekig de akár hónapokig is tart. Gyakran nem történik meg a csoportbontás idegen nyelvből mert nincs elég tanár. Aránytalanul sok a papírmunka. (Általános iskola, Pest megye)

Bár alapítványi iskolaként vélhetőleg nagyobb a szakmai szabadság, és az anyagi elismerés, a tanárok folyamatosan túlterheltek, mert a szaktárgyak tanárai több órát vállalnak az előírtnál, hogy azok ne maradjanak el. Folyamatosan keresnek tanárokat inkább kevesebb, mint több sikerrel. Gyakorlatilag minden pozícióra van állásajánlata az iskolának, és kérik is a szülőket, hogy aki ismer olyat, akit érdekelhet, azoknak ajánja az iskolát. Megítélésem szerint a színvonal megtartása humánerőforrásilag a szélsőértékig ki van hegyezve, valószínűleg már nincs további érdemi mozgástér, bár az iskola igyekszik mindenkit megnyugtatni… (Általános iskola, Budapest)

3 gyermekem van. Kis faluba költöztünk. A kicsik itt járnak suliba. A tanárok szinte állandóan cserélődnek a nyelvnél és néhány szaknál,de mindig megoldják. Az SNUs gyerekekkel van gond, mert nem lehet velük külön foglalkozni csak óra alatt. A nagynál most minden rendben, a bp-i Fazekas gimibe jár. De elötte 7.ben nem volr fizika tanáruk,8ban kémia tanár. 7-8 földrajz és biosz ill előtte természettudományi. Ez pesten volt egy olya suliban ami 2011-ben az elsö 200ban benne volt most meg valahol hátul kullog. Probléma az is,hogy a diáknak csak joga van kötelessége nincs és a szülő semmibe veszi a tanárt,mert ő a zész. A tanároknál nem csak a fizetés a gond. Már nincs elhivatottság (tiszt.kiv.) letudandó munka semmi több és nincs becsületük és nem állnak köztiszteletben. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem iskolájában 4 tanár hiányzik. Az óráikat a többi pedagógus tartja túlórában, amit a tankerület nem fizet ki. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

2018 augusztus 25.-e körül kaptunk egy boldogító email végre több hónapos keresés után lesz 2. tanárunk a lányom 3/c osztályában. 2018 augusztus 29-e körül kaptunk egy emailt a 3/a osztály megszűnik, mert a maradék egy tanárnő nem vállalja a tanítást, ezért összevonják az osztályokat. A 3/a osztály egy felzárkóztató osztály volt más tankönyvekből tanultak,ezért már egy hete nem tanul a lányom osztálya sem, mert nem akarja a tanárnőnk, hogy az osztályban még nagyobb legyen a tudásbeli különbség. (Általános iskola, Budapest)

Nincsen kémia, fizika tanár, magyar tanár hiányzik két gyerekemnél is (általános iskola, gimnázium). Technikát évek óta nem szakos tartja. Ennyiért nem dolgoznak olyanok, akik értenek a fizikához, kémiához, hiszen sokkal többet kereshet, ha nem pedagógusként helyezkedik el, főképp az a gond, ha férfi az illető, nem tudja eltartani pedagógusként a családját. A pálya elnőiesedett, de lassan el is néptelenedhet… (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Tagozatos iskolába jár gyermekem, ahol drasztikusan csökkentették a nyelvi órák számát, illetve megszüntették a csoportbontást, mert nem tudnak megfelelő számú tanárt foglalkoztatni. Néhány angol nyelvet tanító pedagógus felmondott, de a helyüket már nem csak jelentkező hiányában nem tudják pótolni, az is ok, hogy a tankerület elvett 100 tanórát az iskolától. (Általános iskola, Budapest)

Szánalmas, hogy elvárások vannak az ügyben, hogy a gyerek lehetőleg csinálja meg a B szóbeli angolt, viszont hónapok óta nincs angol tanáruk, mert nem sikerült idén április óta hadrendbe állítani egyet nekik (igen, a tavalyi tanévben is probléma volt, és már majdnem 3 hete tart az iskola, de még mindig nincs …)

Szakszolgálatnál dolgozó gyógypedagógus vagyok. Égető a tanárhiány a logopédián, illetve a korai fejlesztésben. Három iskolás gyerekem van. Leginkább a kémia, fizika és a nyelv szakos tanár hiányzik. A tanárok leterheltek, soknak a helyettesítések miatt 29-30 órája van. A nyelv szakos tanárok személye évről évre váltakozik. Sok helyen nem szakszerű helyettesítéssel oldják meg, pl. ha beszél angolul a magyar tanár, bemegy angol órát tartani. (Gimnázium, Pest megye)

Angol két tannyelvű osztályban az angol (+angol történelem + célnyelvi civilizáció) tanár augusztus 20. után bejelentette, hogy egy utazási irodában fog dolgozni a jelenlegi fizetése többszöröséért. Volt egy jelentkező, de mivel nem volt történelem szakos végzettsége, „csak” angol szakja (+nyelviskolai tapasztalata), így a KLIK nem „merte” (ez a kifejezés hangzott el a szülői értekezleten) felvenni… A technika tanár sajnos májusban meghalt, helyette nem sikerült azóta másikat találni… (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Eredetileg nyelv/informatika szakos általános iskolai osztályba írattuk be a kislányunkat, de az első három évben mégsem voltak nyelvórák, csak most negyedikben, amikor kötelező lett, akkor kezdhették el. A kezdeti kamu indokok után tavaly végre őszintén megmondták, hogy nem áll nyelvtanár a rendelkezésre. Az informatika „oktatás” pedig lényegében egy digitális táblát takart, amin néha mesét néztek, vagy játszottak a napköziben. (Általános iskola, Veszprém megye)

November eleje van lassan és a környék kisiskoláiban szinte mindenhol van olyan tárgy amire nem sikerült megfelelő szakos tanárt felvenni és kénytelen olyan tanítani pl. a matematika órákat akinek nincs megfelelő végzettsége. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

Hiányzás, például betegség esetén nem, vagy nehezen tudják megoldani a helyettesítést, sok esetben nem szakos tanárral, ami rontja a tanítás minőségét, mégha talpraesett is a helyettesítő tanár. (Szakközépiskola, Veszprém megye)

Matematika szakos tanár hiány van, bárkit választási lehetőség nélkül alkalmaznak. Színvonal csapnivaló, 1,5 év alatt a harmadik van szeptembertől, de egyáltalán nem értik az anyagot, külön tanárhoz járnak sokan, októberben! Angol tanár idén öt ment el az iskolából. Fegyelmezési problémáik vannak, diákokkal szemben nincs eszközük. (Általános iskola, Pest megye)

Fizika szakos tanítja a földrajzot, kémiàt, biológiát. Nem adja le az anyagot, hanem kiadja csoport munka feldolgozásba,de nem ad hozzá segítséget. (Általános iskola, Pest megye)

A mesterpedagógus képzések, és az állandó tanárokat érintő továbbképzések miatt (mely önmagában pozitív) nagyon sok óra marad el, vagy ezek helyettesítése nem megoldott. (Gimnázium, Baranya megye)

Sajnos sok esetben nem szaktanárok tanítanak. Az előző félévben a gyógypedagógus asszisztens tartotta meg a nyelvórát, mert nem volt tanár. A kémia órát a biológia tanár tartja.(Általános iskola, Heves megye)

Nyelvszakos angoltanár nincs, 5-ben alsós tanító tanító matekot, magyart. Biológia szakos tanár nincs. (Általános iskola, Budapest)

A hiányzó tanító tantárgyainak teljes elmaradása, a kicsik nagy (3-4 évvel idősebb) gyerekek osztályába osztása a délutánokon. (Általános iskola, Pest megye)

Alsós gyermekemnek 5-6 különbözô tanàra van mert csak egy tanító van. A felsôs irodalomtanár jár az elsôsöknek írást-olvasàst tanítani, mert abban az évfolyamban sincs elég osztálytanító. A technikàt tartó tanárnak humán végzettége van, nem tanult vizuális ismereteket. Matematika tanárt folyamatosan keres az iskola. (Általános iskola, Nógrád megye)

A szakközépiskolában nincs szakszerű helyettesítés, mert a leterheltség mellett, alig van szabad tanár, illetve a szakszerű helyettesítést ki kellene fizetni, amit a centrumok nem engednek meg. (Szakközépiskola, Hajdú-Bihar megye)

Egyre idősödő tantestület. A betegségek és a fáradtság miatt sok a hiányzó,így hiába próbálnak a bent levő tanárok helyettesíteni,nehezen megy. Túlterheltek lesznek,fizetés nélkül kell túlórázni. A gyerek nem ugyan úgy kapja meg a tananyagot, mint egy szakos tanártól. (Általános iskola, Békés megye)

A mi esetünkben konkrétan azért nem sikerül az iskolának némettanárt találni, mert aki a környéken megfelelő végzettséggel rendelkezik, annak nem éri meg közoktatásba elmenni dolgozni, mindenki inkább azt választja, hogy magánórákat ad, magántanárként nagyobb a bevétele is és a megbecsülése is. Aki esetleg mégis vállalná, az inkább a környékbeli nagyobb város jobb nevű iskoláiba megy tanítani, hiszen ott is keresnek tanárokat. Így a meglévő tanárok túlterheltek, több fizetést a plusz órákért nem kapnak. Tavaly volt, hogy huzamosabb ideig elmaradtak az órák, idén úgy oldották meg, hogy több tanár viszi ugyanazt a csoportot. (Általános iskola, Pest megye)

Attól, hogy az iskola igyekszik helyettesíteni a hiányzó pedagógusokat sokszor nem tud szakos tanárt helyettesíteni küldeni. Szeptembertől tanító hiány még mindig fennáll, amit állandó helyettesítéssel igyekeznek megoldani, bár a tanárok/tanítók túlóráráját nem fizetik ki. Végtelenül fáradjanak látom őket és ez októberben eddig nem volt ilyen mértékben jellemző (Általános iskola, Budapest)

Az elmúlt években többször előfordult, hogy mentális problémával küzdő pedagógusok érkeztek az iskolánkban (angol tanárok) a problémáik a tanév során a felszínre kerültek. Elkerülhetetlen volt a távozásuk viselkedésük miatt. Év közbeni pótlásuk lehetetlen volt. Így több évfolyamot is érintett, hogy nem megfelelő nyelvi képzésben részesültek. (Általános iskola, Békés megye)

Nincs helyettesítő tanár, nem haladnak. (Általános iskola, Budapest)

Alsós tanárokkal próbálják pótolni. (Általános iskola, Fejér megye)

Hónapok óta nincsen angoltanár de jelentkező sem az állásra. A tanárok túlterheltek. A túlórákat nem fizetik ki. (Gimnázium, Budapest)

Kis falu, a meghirdetett állásokra nincs jelentkező (Általános iskola, Pest megye)

A kis elsősöket is 7-8 tanár tanítja… (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nincsen megfelelő szakember pl angol matematika és a mi esetünkben hangvágás oktatásra középiskolában. Évek óta megoldatlan, holott mind a három érettségi tantárgy. De a magas osztálylétszám és a csoportbontások hiánya is megrémisztheti a pedagógusokat jelen esetben. Helyükben én sem vállalnám ebben a felállásban. (Szakközépiskola)

Az első óta tanító tanárnénink nagyon kimerült volt, amikor tavaly 3 hónapig nem volt váltótársa. A gyerekeket nagyon megviselte, hogy beugró tanárok tartották nekik az órákat. Az iskola keresett, de decembertől márciusig nem talált új tanítót. (Általános iskola, Budapest)

A tanárokat gyakran helyettesíteni kell a napköziben, mivel az egyéb feladataikat nem tudják elvégezni. (Általános iskola, Békés megye)

Gyermekem pedagógusa testnevelőként tanítási időben diákolimpiákra kísér gyermekeket. A másik tantárgyát hetekig az épp beeső túlterhelt pedagógus tanítja, teljes összevisszaságban. Az iskolában egyetlen fizika és egyetlen kémia szakos tanít, betegségük esetén nincs szakszerű helyettesítés. Ugyanez van bármely tanár hiányzásakor: aki épp “ráér”, az tartja meg a nem szakszerű órát. Csoportbontott órákat az egyik tanár hiányzása esetén azonnal összevonják, és a különböző sebességgel haladó csoportok egyike sem részesül szakszerű oktatásban. Összegezve: a helyettesítések egyenértékűek a gyermekfelügyelettel. (Általános iskola, Békés megye)

Nem szakos tanít tantárgyat. Màsik órát tart a helyettesítő tanàr. (Általános iskola, Veszprém megye)

Nem megfelelő szakképesítéssel tanári munkakör betöltése. (Általános iskola, Békés megye)

Hónapok óta fennáll a matematika tanár hiánya, az iskola jelenti, de nem hirdetik meg az állást. nemrég kiesett egy matematika tanár a munkából (persze ő is csak feltanító- 5.6. o. – tanító volt), de nem hirdetik meg az állást. És ez egy budai kerület. Azt kérik, hogy „fű alatt” szerezzenek tanárt a kollégák. Gondolom, így készül a „jó” statisztika. Persze az igazgató vastagon benne van, hiszen azt mondja meghirdették az állást, pedig nem. (Általános iskola, Budapest)

Legfőképpen a természettudományos területeken érezhető a tanárhiány. De mit várunk az elmúlt években felnövő generációktól, amikor a kormány összevonja ezen tárgyak oktatását, és a gyerekek azt sem tudják, mit tanulnak. Nem ismerik meg, nem szeretik meg ezeket a tárgyakat, így a továbbtanulás során sem választják ezt az irányt.

Nincsen megfelelő fizika, kémia és biológia szakos tanár. (Gimnázium, Fejér megye)

Iskolaváltásunk volt. Megkaptuk az órarendet. Kémia óra kettő hetente egy tanítási óra van megtartva. De ez csak első félévben van így. A második félév még kérdéses,hogy egyáltalán lesz-e. (Általános iskola, Budapest)

Nagy hiány van matematika, fizika, informatika és angol szakos tanárokból. (Szakközépiskola, Budapest)

A szakhelyettesítés megoldatlan. A tanárok jellemzően heti 26 órában dolgoznak, ami nagyon megterhelő. (Szakgimnázium)

Órarend kialakítása során nem a gyerek érdeke lett a legfontosabb. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Általános iskolai matematikatanárok: kert- és tájépítő mérnök ill. informatikus végzettségűek. No comment… (Általános iskola, Pest megye)

Amikor a napközis tanító néni elment szülni, a délelőttös februártól júniusig majdnem egyedül maradt az osztállyal, heti 2 délután kapott csak segítsèget. (Általános iskola, Budapest)

Alsó tagozaton első osztályban az osztálytanító a hét egy napján nincs a gyerekekkel, mert minősít más pedagógusokat, a napközisek váltják egymást, vagyis nincs állandó napközis, hanem a más osztályok osztálytanítói járnak be. Így nincs rendesen kialakított napirend, elvárás. A kötelezően 4 óráig iskolai elfoglaltság is nehezíti a pedagógusok munkáját, mivel sokkal több gyerek marad benn, mint szükséges lenne. (Általános iskola, Budapest)

A lányom jelenleg 5. osztályos. Most tapasztaljuk először a matematika tanár hiányt. Év eleje óta nem matematika tanár tanít, az elmúlt 2 hétben nincs tanár. Mi szerencsések vagyunk és különóra keretében megoldjuk, hogy a gyerekünk a tananyaggal haladjon, így nem érint bennünket nagyon fájdalmasan, de nem mindenki teheti meg ezt. (Általános iskola, Budapest)

Nem kellő végzettségű „tanárokat” alkalmaznak, sokszor a hozzáértésük, a tantárgyhoz, illetve az oktatáshoz kellő gyakorlatuk is hiányzik. (Szakgimnázium, Budapest)

A felső tagozaton nincs az iskolában matematika szakos tanár, és az éneket sem szaktanár tartja. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Összevont napközi, mert nincs elég napközis tanár. Másik iskolából jár át tanár, mert a mi sulinkban nincs szakos. (Általános iskola, Budapest)

A napköziben nincs tanító, így a napközis csoport tanulóit a többi napközis csoportba osztották szét. Nincs kész a lecke, nehéz egyeztetni osztályprogramot, megterheli azt a csoportot is, amelyikbe bekerülnek a másik osztály tanulói. (Általános iskola, Pest megye)

Térségünkhöz képest, kisebb a mi iskolánk tanárhiánya. Ugyanakkor több tantárgyat is nem szakos tanár tanít.

Vidéki iskolákban és óvodákban súlyos a helyzet. Pl.: 15 fős tantestületből évek óta hiányzik 3 tanító/tanár. 4 óvónői feladatot 3-an látnak el. Ez szinte minden kisebb intézményben előfordul. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A felsős osztályoknál nincsen minden tantárgyhoz szaktanár, nem megfelelő végzettségű tanár tartja az órákat. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Tanárhiány: nálunk úgy nyilvánul meg legjobban, hogy 6. osztályig bizonyos tantárgyak oktatását alsós tanítóknak kell ellátniuk, továbbá a napközit úgy oldják meg, hogy az osztályok szét vannak szedve több csoportba, és össze vannak vonva más osztályokkal, hol kisebbekkel, hol nagyobbakkal. Ennek eredményeképpen a napközi csak felvigyázás, és nem minőségi tanulás (házi feladat hogy meg van azt leellenőrzik, de hogy jó is e, és esetleg értik e az már más dolog). (Általános iskola, Békés megye)

Nincs helyettesítés! Lyukasórája van a gyerekeknek. Max. óraszámra (26) vannak beállítva a pedagógusok (a létszámhiány miatt), így nem tudnak bemenni helyettesíteni. (Gimnázium, Veszprém megye)

Az évközben nyugdíjba vonult, (az iskola egyetlen adott szakos) tanárának helyettesítését akár egy hónapig is elhúzza a fenntartó (KLIK). (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanév elején rendszeresen kell óraadókat vagy részmunkaidős pedagógusokat keresni. Ez hátráltatja az órarend elkészítését. Mivel több pedagógus két vagy akár több iskolában is tanít, a többieknek gyakran kell hozzá igazodni az órarendben. Ők emiatt nem is tudnak rendesen részt venni az iskola működésében, hiszen hetente csak 1-2 napot vannak jelent egy-egy intézményben. (Szakgimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Tavaly nagycsoportos gyerek, egy hete jár iskolába. Sok mindent még nem tudunk, de nem az lett a „napközis” tanító néni szeptemberben, akit bemutattak májusban, ennek okát nem tudjuk. Hallomásból tudjuk, hogy sokan pályaelhagyók, illetve, akik maradnának, (pl. a mi iskolánk felső tagozatán Bp-en) egy albérletváltást már nem tudnak kigazdálkodni a fizetésükből, ezért vissza kellett költöznie vidékre, úgy hogy a gyerekektől el sem tudott búcsúzni, 7. osztályban. (Általános iskola, Budapest)

A testnevelést tavaly egy matek szakos tanár tartotta szakszerűtlenül, 40 fokban napon futás, forró betonon fekvőtámasz stb, egész èvben egy szenvedés volt a gyerekeknek. Azt vesszük észre, hogy a tanárok egyre feszültebbek és a gyerekeken csattan a mérgük. Ezt a gyermekek is észreveszik és már 1.-2. osztályban megutálják az iskolát, amit a szülő sem tud rendbe hozni mert a tanár van egész nap a gyermekkel. (Általános iskola, Pest megye)

Az iskolában pl. egy napköziben nem sikerült az idei évre napközis tanárt találni, ezért a napköziben az osztályt 5-5 főnként szétosztották más osztályokba.

Az amúgy szakmailag kifogásolható munkát végző alsós tanárnő viszi tovább az 5-es osztályt mint osztályfőnök, matek tanár és magyar tanár, és mint napközis tanárnő. (Általános iskola, Budapest)

Betegség, továbbképzés, egyéb miatt hiányzik a szakos tanár, és helyette azt küldik be, akinek lyukas órája van (Általános iskola, Budapest)

A gyermekem iskolája nagyon gyerekközpontú az iskola. De az iskola, amelyben tanítok nem ilyen. 12-re vontak össze osztályokat, én 4 tantárgyat tanítok a sajátomon kívül helyettesként, több ebből érettségi tantárgy. Már most olyan fáradtak vagyunk a 6 betöltetlen állás ellátása miatt, mintha május lenne. (Általános iskola, Budapest)

Nagyon leterheltek a magas óraszámok miatt, fáradtak és nincs elég idejük felkészülni a következő tanórára. (Pl. a felkészülésre a helyettesítés miatt nem marad idő.) (Szakgimnázium, Pest megye)

Sok tanár hiányzik, de az iskola ügyesen leplezi a dolgot. (Szakgimnázium, Heves megye)

Gyermekem előző iskolája folyamatos tanárhiánnyal kűzdött annak ellenére, hogy az átlagosnál jobb képességű és jobb családi háttérrel rendelkező gyerekek járnak az intézménybe. Egy hirtelen kieső tanár pótlása hónapokat vesz igénybe, függetlenül attól, hogy a tanév melyik időszakában kell keresni új pedagógust.

Most a héten kitalálták, hogy a 7. és 8. osztályokban összevonják a biológia-kémia-fizika- és esetleg a földrajz órákat, és így ezeket külön nem is tanítanák, hanem egyben- „természettudományos tantárgy” néven, mert így 3-4 tanárt meg lehetne spórolni. Noooormáliiiis ? 🙁 (Általános iskola, Fejér megye)

Eléggé siralmas. Arról nem beszélve hogy a Kereskedelmi iskolában a most 11-es lányomnak matematika helyett ének-zenét kell tanulnia. Ez kérem mindent egybevéve röhejes!!!! (Szakközépiskola, Komárom-Esztergom megye)

Az iskola létszáma 20 százalékkal nőtt a városba betelepülők miatt egyik évről a másikra, ezzel párhuzamosan a nyugdíjas pedagógusok foglalkoztatást megszüntetik. Ez a napközi megoldásban okoz feszültséget.

A pedagógusok 3-4 anyaggal járnak előbbre, mint a diákok, hisz nem a szakjukat tanítják. A többi tanár a helyettesítések miatt leterhelt, türelmetlen, ideges. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nincsen tornatanár. A tanítók tartják az órákat, akik nem megfelelően felkészültek erre a feladatra.

Nincs most napközi tanárunk (Általános iskola, Budapest)

A matematika tanárhiány folyamatosan problémát jelent. A helyettesítések nem jelentenek minőségi oktatást, de sokszor még oktatást sem 🙁 (Általános iskola, Budapest)

Idegen nyelv és informatika tantárgyból hatalmas a kiesés. Idén a 23 pedagógusból 11 mondott fel az iskolában. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A gyerekeket borzasztóan megviselte a majd’ egy évig tartó bizonytalansag, helyettesítések sora, az osztályfőnökre pedig hatalmas terhet rótt a helyzet kezelése. (Also tagozat) (Általános iskola)

Természettudományos es matematika tantárgyak esetén szerintem mindenhol gond. Kis településekre tanítókat is nehéz találni szinte csak az jön aki mashova nem kell (Általános iskola, Veszprém megye)

Óraadó tanárokkal próbálják megoldani a hiányt. Az órarend napról napra változik minden nap 7 óra de kétszer is van lyukasóra napközben. Nem tudják megoldani végzős osztálynál a fakultációt. (Gimnázium, Veszprém megye)

Alsóban 4 tanító hiányzik, osztályokat kell összevonni emiatt pl. napköziben. Nincs jelentkező az üres helyekre, konkrétan senki. Az osztályfőnök az osztályt 1. után otthagyva más munkát keres, amiből talán jobban meg tud élni. Az egyik felsős osztálynak fél évig (!) nem volt rendes matematika oktatás, mert betegeskedett a tanár, a matekórák legtöbbször szabadfoglalkozással teltek. (Általános iskola, Budapest)

Nem kiemelt általános iskolában, kisvárosban, folyamatosan nincs elegendő angol tanár, matemetika tanár, testnevelő tanár és tanító, továbbá napközis nevelő. Ezért az angol nyelvet csak 4. osztályban kezdik el órarendben tanulni (előtte heti 1 óra szakkört lehet választani), és az is csak heti 2 óra. Korábban kellene az idegen nyelvet kezdeni, heti több órában. Napközis csoportok vegyesek (pl. 1. és 4. osztály együtt), nagy létszámúak a napközis nevelő hiánya miatt. 3. és 4. osztályban már testnevelő szakos tanító lenne jó testnevelés órára, de létszámhiány miatt csak felső tagozaton van testnevelés szakos pedagógussal a tornaóra. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs az iskolában matematikát, fizikát helyettesìtő tanár. A jelenlegi tanár iszik (Általános iskola)

A testnevelő tanárok többsége nem tanár. Emiatt nem megfelelő a diákokhoz a hozzáállás. Túlhajtják őket. Sok a nulladik óra. (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Teljes káosz van, szakos tanárok hiányoznak, akiket a gyerekek szeretnek, a pedagógusok maguk között nem nagyon,ezért ők mennek el leghamarabb az iskolából! Az intézmény vezetője nem vállalja a szülők felé a felelősséget a tanárok mulasztásai, hiányosságai és hiányzásai miatt! A tanárhiányt kénytelenek vagyunk magánórákkal pótolni, ellensúlyozni, de ez hosszabb távon anyagilag és időben is megterhelő! (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Kéttannyelvű iskolában össze-vissza kénytelenek áttanítani a tanárok mert egyes osztályokban nincs állandó angolos tanító, folyamatosan helyettesítenek, kimerültek már a tanév elején. (Általános iskola, Budapest)

Ha betegség miatt van távol a tanár akkor az komoly gondot okoz. (Gimnázium, Zala megye)

Felső tagozatban hiányzik az informatika tanár. (Általános iskola, Budapest)

Betegség,és tanárok egyéb kötelezettségei miatt maradtak el ôråk. (Általános iskola, Pest megye)

Elsősorban természetismeret és rajz hiányzik. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Napközis tanító hiánya alsó tagozaton, aminek következtében a délelőtti tanító túlterheltsége óriási, a gyerekek számára a délután bizonytalan. (Szétosztják őket más osztályba, más tanár tud helyettesíteni, esetleg a délelőtti tanító marad velük délután is.) (Általános iskola)

Minket csak közvetve érint a tanárhiány! Sajnos az évfolyam másik osztályában hiányzik az egyik tanár (alsó tagozatról beszélek) és a mi tanítónénink jár át egy egy órát megtartani. Ebből következik, hogy kevesebbet van a saját osztályával és fáradtabb, kimerültebb! Ráadásul 8 különböző tanár tanít egy alsós osztályban, ezek közül egy nyugdíjból visszahívott hölgy, aki heti kétszer tudta vállalni a felügyeletet. (Általános iskola, Fejér megye)

Mi vidéki iskolàba jàrunk. Ide nem szivesen jönnek tanítani. Az utazàs miatt ha egy tanàr elmegy nagyon nehéz megoldani a helyettesitést. Lehet ha több pénzt kapnànak jobban motivàlnà őket. Meg nagyon kevesen tanulnak pedagógia szakon, hiànyszakmànak kellene nyilvànitani össztöndìjall kellene össztönözni a gyerekeket, hogy tanuljanak pedagógusnak! Mert nagyon kevesen vàlaszàk ezt a hivatást, épp ezért mert nincs ami össztönözze őket! (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Ha valaki megbetegszik, egyszerűen nincs helyettes. Osztály összevonást csinálnak. (Általános iskola, Budapest)

A pedagógusok túlterheltek a helyettesítés miatt. A z órák megtartása nem szakszerű. Gyakori az összevonás. (Általános iskola, Pest megye)

Az iskola egyszem pedagógiai asszisztensének óràkat kell tartania, mert nincs elég tanîtó az alsó tagozaton. (Általános iskola, Somogy megye)

Tanár hiány miatt az iskolában az órarendet csak úgy tudták összehozni a helyettesítések miatt hogy az autista gyerekemnek kétszer is délután 4ig kell suliban maradnia. Ez Őt nagyon leterheli (Általános iskola, Pest megye)

A második osztály első három hetében az első évben a gyerekeket tanító tanítónő – akinek szakmai munkájával és a gyerekekkel kialakult kapcsolatával nagyon meg voltunk elégedve – betegsége miatt táppénzen volt. Ebben az időszakban gyakorlatilag semmilyen érdemi tanítás nem folyt. A 3. héten derült ki, hogy sajnos nem is fogja tudni vállalni a további munkát. Az igazgató a szülők legnagyobb megdöbbenésére a napközis tanítót jelölte osztályfőnöknek, akinek sajnos nem tud figyelmet fenntartani, nincs semmilyen tekintélye a gyerekek előtt. Az osztályfőnöki órán nem tudott egy összefüggő mondatot elmondani. Nehezen fejezi ki magát. Amikor másnap az igazgató felé jeleztük az aggályainkat, teljes hárításba ütköztünk. Szerinte a kolléganőnek megvan a megfelelő képesítése tehát alkalmas a feladatra. Az előző egy év tapasztalata sajnos nem ezt mutatta. Napköziben a gyerekekre felügyelni talán elég az ő képessége is, de a gyerekek alapozó oktatásához kevés. Remélem az igazgatónő mihamarabb felismeri a valós helyzetet, különben várhatóan az egész osztályt másik iskolába viszik a szülők. (Általános iskola, Baranya megye)

Nehezen helyettesítik a betegség miatt hiányzókat. Egyre többen kerülnek táppénzre. Az órákat nem mindig tudják helyettesíteni, ezért elmaradnak. (Általános iskola, Baranya megye)

Nincs az osztálynak állandó napközis tanára. Tavaly még volt. (Általános iskola)

A gyermekem tanítói sokat helyettesítenek más osztályokban. Nem megoldott az SNI-s, BTM-s gyermekek oktatása. Akárhonnan nézzük, nekik külön speciális fejlesztésekre lenne szükségük, ami sajnos pedagógus hiányban nem megoldott. Ezek a gyermekek hátrányos helyzetben vannak, mert nem tudnak megfelelően fejlődni, de közben a társaikat is hátráltatják a tanulásban. A nyelvoktatás (általánosan írok erről, de tudomásom szerint iskolánkból is hiányzik min. 1fő) szaktanár hiányban szenved. Több nyelvtanárral beszéltem, akik azt mondták, hogy nem éri meg iskolában oktatni… inkább cégeknél vagy magántanárként dolgoznak. (Általános iskola, Fejér megye)

A pedagógusok fáradtak, leterheltek, a gyerekek megzavarodnak az állandó helyettesítgetéstől. Nálunk van olyan napközis csoport, ahol minden nap más pedagógus van. (Általános iskola, Pest megye)

Idegen nyelvből a tanár túlterhelt. Nincs tanár, nem találnak szakos pedagógust. (Általános iskola, Békés megye)

A tanárhiány folyamatos, minden hónapban elmarad 2-3 óra, nemhogy szaktanár nincs, aki helyettesítené a hiányzó tanárt, de legtöbbször még tanár sem megy be a diákokhoz. Gyermekem által választott fakultációt idén nem indították, mert a szaktanár felmondott, új nincs. (Gimnázium, Veszprém megye)

Megyei jogú város általános iskolájában járunk 6. osztály. A tavalyi tanév szeptemberében a magyartanárnő elment szülni, egy évig nem találtak a helyére állandó pedagógust. Emiatt az 5. osztályos tananyag szinte érthetetlen lett a gyermekek számára. Úgy érzem az egész éves tananyagot én tanítottam meg a gyereknek itthon az iskola helyett. (Általános iskola, Veszprém megye)

Sok tantárgyból nyugdíj előtt álló pedagógus tanítja őket, és ez már előre vetíti a komolyabb szakember hiányt. Jelenleg sem tudják a helyettesítéseket szakosokkal megoldani, a hosszabb távú, tervezhetőbb hiányzásoknál sem esetben. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nem szaktanàri végzettséggel folyt 1 évig a fizika oktatàs, valamilyen műszaki végzettséggel rendelkezett a „pedagógus”. A tananyagot nem tudta érthetően àtadni. (Általános iskola, Budapest)

Természetismereti tárgyakat tanító tanárokból óriási a hiány, de nincsen tanulószobát tartó állandó pedagógus sem. Nyugdíjból visszatérő óraadó pedagógusokkal oldja meg az iskola a tanárhiányt. (Általános iskola, Veszprém megye)

Az igazgató tavaly tanév vége felé egy válsághelyzetről tájékoztató szülőin elárulta, hogy 5 betöltetlen hely van az általános iskola tanári karában. Szerintem a mostani tanévre még rosszabb lett a helyzet, de mivel hisz a rendszerben, nem szívesen kommunikál nyíltan erről. (Általános iskola, Budapest)

Földrajz óra idén még nem volt, angolból betettek egy mindenesnek felvett embert, aki nem tud fegyelmezni, és a gyerekek magatartását is az osztályzatba veszi. (Gimnázium, Budapest)

Részben azért jöttünk el az állami általános iskolából, mert a tanárhiány miatt nem haladtak a tananyaggal. Teljesen elfogadott volt, hogy 2-3 havi tananyag kimaradt az év végén. (Általános iskola)

Mivel a történelem érettségi tantárgy, ezért ennén a tárgynál érint minket érzékenyebben a tanárhiány. Nincs szaktanári helyettesítés, nincs számonkérés. Az órára bemenő tanár csak felolvastatja az aktuális tananyagot, amit utána szövegértés alapon próbálnak értelmezni. Nem összefüggéseket vagy folyamatában látva a történelmet. 10. Osztály. Év eleje óta nincs tanár (Szakgimnázium, Budapest)

Reál szakon az iskola több éve hiába hirdet állásokat, csak nyugdíjasokkal tudja megoldani az órákat. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Gyermekem osztályából két jellemző példa: Angol két tannyelvű általános iskolában volt olyan időszak, hogy 5 (öt) különböző angol tanár oktatta a csoportot. Ebből kettő lenne indokolt, egy anyanyelvi és egy magyar angolnyelv-tanár az angolul oktatott tárgyakra. Másik példa: felnőttoktatásból kellett felvenni angol tanárt, aki soha nem dolgozott kisgyerekekkel. Mivel a fegyelmezésben nem volt tapasztalata, az órák káoszba fulladtak. Két hétig semmilyen tantervi tevékenységet nem tudtak kifejteni (sem új anyagot, sem ismétlést). Az iskolának egy második pedagógust kellett állandó jelleggel beültetnie az angol órákra, hogy folytathassák a tantervet, így az amúgy is létszámhiányos iskolában még túlterheltebbek lettek a pedagógusok. A szülői közösség tanári albérlet felajánlásával javasolta enyhíteni a tanárhiányt, vidéki tanárokra számítva, de az önkormányzat, az iskolavezetés és a Klik háromszögében nem állt össze az akarat. A szülők pénzt is felajánlottak volna szívesen erre a célra. Véleményem szerint nemcsak jövedelem kérdése a tanárhiány, jó személyzeti stratégiával az intézményvezető vonzóvá tudja tenni az intézményt. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok betegsége esetén nem megoldott a helyettesítés, max. felügyelet van, kint játszanak az udvaron.. (7.osztály) (Általános iskola, Csongrád megye)

Nincsenek az órák megtartva, sok a helyettesítés, nem szaktanár helyettesít sokszor. A gyerekek lemaradnak, nem kapják meg az alap tudást. (Általános iskola, Pest megye)

Szeptember 1-e óta nincs ének tanár. Egyenlőre kilátás sincs rá, hogy lesz új tanár. Akinek éppen üres órája van, az jön be helyettesíteni, természetesen nem szakszerűen. (Általános iskola, Pest megye)

A gyerekeim alsósok, ha valamelyik tanár lebetegedett, a váltótársa volt a gyerekekkel egész nap, volt, hogy töréssel végződő baleset miatt, a nap közben levő tanárnéni volt 5 hétig reggel iskolakezdéstől a napközi végéig a gyerekekkel. A másik tanévben meg majdnem ugyanez, csak fordítva, akkor a napközis tanár volt egész nap a gyerekekkel, ő tartotta meg az órákat is, amíg a másik tanárnéni otthon betegeskedett, szintén töréssel. Ez embertelen teher egy tanárnak, heti 5 napon, napi 8 óra folyamatosan kicsi gyerekekkel. Ugye így a tanár könnyen pótolható, csak annak nagy a teher, aki emiatt túlórázik. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Nálam inkább az a gond, hogy akik jelenleg is tanítanak, a tanárnhiany miatt (is) ki vannak égve. Nagyon… (Általános iskola, Vas megye)

Nyugdíjas tanár betegség miatt, fiatal tanárnő gyermekvállalás miatt maradt ki. Helyettes nincs. (Szakgimnázium, Budapest)

Rendszeresen tanárhiány van az iskolában az elmúlt 4 tanévben. Óraadó pedagógust találtak csak, a kötött óraszám miatt rendszeres volt az óra elmaradása/ be volt osztva szépen sorba mikor melyik osztály a soros../ és sajnos a pedagógus már nem volt igazán alkalmas tanításra. Az osztály közel 80 %-a !!! bukott félévkor a tantárgyból. A folyamatos nyelvtanár hiány és csere =. még szép hogy nem beszélnek idegen nyelvet!! Informatika- mikor az elméletem mást tanítanak mint a gyakorlatban, Szakmai tantárgy: valójában nincs hozza pedagógus… történelem – magyar= év közben, új tanévben mindig tanár csere, azt jelenti 3 ev alatt majd 1 ev lemaradásuk van. Idén érettségiznek, hat eléggé nem jó… (Szakgimnázium, Pest megye)

Rendszeresen helyettesítő tanárok dolgoznak.Így az oktatás minősége nem megfelelő. (Általános iskola, Fejér megye)

Nagyon sok a más iskolából átjáró utazó tanár,aki leadja az óráját és távozik az iskolából. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Általános iskolában rengeteg a „lyukas” óra mert hiányzik a pedagógus. Másik tanár vagy esetenként asszisztens felügyeli a gyerekeket akik fociznak vagy filmet néznek. Sokszor előbb jöhet haza mert hiányzik a tanár és elmarad az utolsó óra ( vagy később megy ugyanezért). Pályakezdő pedagógus 2 hónap után a „Tescoba többet keresek ” mondattal hagyta ott az iskolát és a gyerekeket. (Általános iskola, Zala megye)

12 évfolyamon az informatikából osztályozó vizsgát kell tenni a gyerekeknek, hogy ne kelljen nekik tovább ezt a tantárgyat tanítani így felszabadul a tanár és taníthat az alsóbb osztályokban. Szeptember van. (Gimnázium, Pest megye)

6.-ban németből félévkor ment el a tanár. 3-an kapták meg az órákat. Volt olyan hét, hogy egy sem volt megtartva. Az oszt.főnök 6.-ban félévkor távozott. Tavaly 7-ben a magyartanárnő lépett le félévkor. A biológia tanárnő május első napjaiban. Tánctagozatosak vagyunk; idén nincs néptánctanár. Ez egy hányinger. Nem engedném meg a tanároknak,hogy év közben menjenek nyugdíjba!!!!!! (Általános iskola)

A napközi egyik csoportjában a délelőttös tanítók vannak forgó rend szerint, mert senki nem jelentkezett a meghirdetett állásra. (Általános iskola, Somogy megye)

Több éve nincs az iskolában megfelelően ellátva az informatika, angol, ének és a magyar tárgy. 1 fő kémia és 1 fő fizika szakos tanár van. (Általános iskola)

Magyar nyelv szakos osztályfőnökünk hiányzott ötödiktől betegség miatt közel egy évig. A helyettesítést nem tudták megoldani így a gimnáziumi években tapasztalható a hiányosság. A képzett pedagógusok elvándorolnak mert nem bírják A stresszes körülményeket így sajnos marad a képzetlen hozzá nem értő tanár (Gimnázium, Pest megye)

Kéttannyelvű gimnáziumban és előtte az általános iskolában (magyar) jó pedagógiai felkészültséggel rendelkező fizika tanár egy sem volt, pedig majdnem minden évben új tanárt kaptak. (Gimnázium, Budapest)

A felsőtagozaton matematika tanár hiányzik. Jelenleg egy bölcsész végzettségű tanár tanítja a tantárgyat, közben végzi folyamatosan a továbbképzést. (Általános iskola, Pest megye)

Heti 3 angol órája van a lányomnak már 3. éve. Kb. kéthetente 1 óra helyettesítéssel volt megoldva, amit nem szakos tanár tartott meg. Nem is angollal foglalkoztak ezeken az órákon.

Elmaradt órák hetente. Sok helyettesítés. Összevont közös órák más osztályokkal. (Gimnázium, Pest megye)

A gyerekekben szorongást vált ki minden egyes helyettes tanár jelenléte. (Általános iskola, Budapest)

Egyes tanórák helyett filmeket néznek. A szülőknek és a gyerekeknek nem jelentik be, hogy az adott óra nem lesz megtartva és nem is indokolják meg. Azt hiszik, hogy a gyerekeket és a szülőket ez nem érdekli. Esetleges, hogy az óra meg lesz-e tartva, és különböző tanárok tanítanak egyes órákat, ha nem marad el. Kiszámíthatatlan és kaotikus, tanmenetről nem is lehet beszélni. Nyilvánvaló, hogy nincs elég szaktanár, illetve csak óraadók vannak, akik több helyen is dolgoznak. Az intézmények sem a szülők, sem a fenntartó, sem az önkormányzat felé nem foglalják össze, nem kommunikálják a problémát, nem próbálják meg az állásokat vonzóvá tenni, hirdetni, semmit nem tesznek a helyzet megoldása érdekében. (Általános iskola, Budapest)

Tapasztalatom szerint megfelelő napközis tanítót nagyon nehéz találni. Kisebbik gyermekemnél 3. és 4. osztályban 3 napközis nevelő volt, de úgy, hogy negyedikben 8 hónapig nem volt állandó személy, mindig helyettesített valaki. (Általános iskola, Pest megye)

Német nyelvű tanárok hiánya miatt magyarul oktatnak olyan tárgyakat, amik eddig németül voltak. (Bács-Kiskun megye)

Van, hogy 7 órából 3 nincs megtartva, mert még helyettesítő tanár sincs. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Adott tantárgyat nem szakképzett tanár tanít, mert nincs olyan pedagógus az iskolában, aki azon szakra orientálódott. Ennek oka lehet az alacsony bér. (Általános iskola, Vas megye)

Elmaradt vagy esetleg nem szakos által megtartott órák. Jelentős lemaradás a tananyagban. (Gimnázium, Pest megye)

Több, mint egy éve eredménytelenül hirdetik a matematika szakos állást és bár szakos pedagógus foglalkozik a gyerekekkel, de nem egy (felváltva tart 2 pedagógus órákat, ezt megelőzően hasonló volt a helyzet a kémia tanárral is) (Gimnázium, Békés megye)

Nincs kemiaszakos tanar (Általános iskola, Fejér megye)

Többször elmaradt nyelvóra. (Általános iskola, Pest megye)

Fizetés nélküli szabadság 1 évre, helyére nem tud felvenni fix kollégát az igazgató, 1 évig nem tanultak magyar nyelvtant 6.osztályban. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A tanárhiány miatt nem lehet végleges órarendet csinálni.Lassan követhetetlen, mikor milyen órája van, kivel? Összevont csoportok miatt nem lehet haladni a tanterv szerint. (Szakgimnázium, Budapest)

Nincs informatika tanár elég..ezért nincs fakultacio..felkészítés az előrehozott érettségire. (Gimnázium, Pest megye)

Nincs szakszerű helyettesítés. Utazó tanár esetén csak tananyag leadás van, a rohanás miatt nincs odafigyelés a gyerekekre (tehets.gond., prb megbeszélés, érdeklődők kérdéseire válasz stb), kísérlet előkészítésére nincs idő.

A távozó tanár hiányának rövid időn belüli pótlása közben a szakmai színvonal sokszor háttérbe szorul. Az okok között a hierarchikus rendszer egyes lépcsőfokai között a nem megfelelő emberi bánásmód az elsődleges. (Baranya megye)

Az iskolában a negyedikes osztálytól elvették a napközis tanárt, majd év elejen utolsó pillanatban azt is masik osztalyba tettek, aki pótolta volna, így az osztály állandó napközis nélkül maradt, hetekig helyettesítő tanárokkal, az iskola pedig álláshirdetest adott fel… (Általános iskola)

A tanárhiányt pótolni hivatott tanárok rövid ideig maradnak. Látva az iskolábai helyzetet… pl. Vezetői szintű hozzáállás, érdektelenség, elismerés, megbecsülés hiánya. Ebben a tanévben (2018/19) eddig 6 tanár hagyta itt az iskolát. Ők mind 20 éve, vagy attól több ideje tanítottak az iskolában. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Egyes helyeken egészen eltérő osztályokra járó gyerekek tanítási óráit vonják össze. Összevont órán egyébként sem lehet hatékonyan tanítani. (Gimnázium, Csongrád megye)

Nincs megfelelő szakos pedagógus. A képesítésével még tanítható ideiglenes helyettesnek nincs szakmai gyakorlata. (Szakgimnázium, Tolna megye)

Egyszer csak valaki elmegy. Nem tudják szakszerűen helyettesíteni, beküldenek valakit órára, ő kvázi felügyel, lehet, hogy számára az a hetedik óra azon a napon.

A természettudományos tantárgyakat a tavalyi évben képzettség nélküli ember látta el. Alsós tanítók tanítanak felső tagozaton is és fordítva. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Borzasztó azt tapasztalni, hogy év elején 3-4-5 tanárral is kevesebb van a tanári karban, mint év végén, és nem lehet tudni, hogy lesz-e valaki a régi pedagógusok helyett. Nagyon bizonytalan érzés ez nekünk szülőknek is, nem beszélve a gyerekekről, főleg ha még szerették is az adott tanárt. Ez kb. már a harmadik ilyen tanév, amikor is hirtelen felmond egy tanár, és jön a sok helyettesítés. Mindenki keserűen veszi tudomásul a helyzetet, nem sok reményt látunk a javulásra. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A hiányzó tanárt más képesítéssel rendelkező kolléga helyettesítette, azon az órán a gyerekek csendben beszélgethettek, nem haladtak semmilyen anyaggal. Ilyen többször is előfordult ebben a tanévben. (Gimnázium, Baranya megye)

Cserélgetik egymás között az órákat. Csak összevonásokkal (a és b osztály együtt) tudnak megtartani 3 tantárgyat is. Ahhoz, hogy minden osztályban meg tudják tartani az órákat, a gyerekek sokszor délután is normál tanórán kell, hogy részt vegyenek. Vannak olyan napok, amikor 13 éves gyermekem 7.15re már az iskolaban van és tanul, és csak este 17.30ra ér haza. Nem napközis és az intézmény 5 perc sétára van tőlünk. Mèg ezután lát hozzá a leckèjének. Hétköznap alig van normális családi életünk. Minden a rohanásról és a leterheltségről szól, és az ebből adódó hát- fej- és gyomorfájásról… (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A matekot egyszerre 4(!!!) tanár tanítja, amiből 1 matek tanár, a többi nem az. Angolból ez 2 tanárt jelent, amiből 1 nem angol szakos. (Budapest)

Nyugdíjba ment a tanító néni és nem tudtak helyére felvenni senkit. Jelentkező sem volt, tehát nem volt még választási lehetősége sem az igazgatónőnek. Fontos lett volna egy tapasztalt pedagógust alkalmazni, mert alsó tagozaton-főleg első osztályt kezdve- több évre kihat hogyan kezdi a tanulást a gyermekem. Végtelenül elkeserít a helyzet!!! (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Sajnos súlyos tanárhiány van és sajnos lesz is. Az iskolában a második év kezdődik el úgy hogy a szakképzett kiváló matematika tanárnak fizikát kell tanítania és olyan tartja a matematikát akinek nincs hozzá képesítése. Próbálja megoldani a helyzetet a tanár, de nem tudja leadni úgy az anyagot. Hogyan oldjuk meg? Magántanárhoz járatjuk a gyereket hetente, amíg megtehetjük. (Általános iskola, Pest megye)

Több tantárgy esetén az általános iskola felső tagozatán alsos tanítók, vagy gimnáziumi tanárok helyettesítenek, teljes tanévben. Meglátásunk és tapasztalatunk szerint ezek a pedagógusok nincsenek felkészülve az adott korosztályra, viselkedésükre, magatartásukra. Sokszor eszköztelenek, illetve nem megfelelő, sokszor nevetséges eszközökhöz nyúlnak a fegyelmezés, vagy motiváció érdekében. (Általános iskola, Pest megye)

4. osztály január elején a pedagógus nyugdíjba ment. 2 hétig aki épp ráér helyettesít. Utána állandó helyettesek, a kinevezett osztályfőnök nem tanít az osztályban… napközi idejében a felső évfolyamokra szétosztva az osztály, majd egy nyugdíjas pedagógust hívnak vissza 10 órában. A kis létszámú iskolák pedagógusai akár 20 km-t ingáznak, egy óra itt, egy másik ott…nincs megbecsülés sem az állam, sem a családok részéről, ezért még az is elhagyja a pályát, akinek ez az élete. Aki teheti, azonnal nyugdíjba menekül, amint teheti, akár az év kellős közepén. Leadhatatlan mennyiségű tananyag, rosszul összeállított tankönyvek… (Általános iskola, Zala megye)

Nincsen utánpótlás, többségben vannak a középkorú vagy nyugdíj mellett visszatanító tanárok. Fáradtak, türelmetlenek, elfásultak a tanárok. Három gyermekem három különböző iskolában tanul és mindegyik iskolában hiányzik matematika, magyar, történelem és nyelvtanár, pedig ezek a felvételi szempontjából fontosak. A természettudományos tantárgyakat össze-vissza tanítják, most éppen a testnevelés tanárok álltak csatarendbe, emiatt két tesi tanár megosztva tanítja a testnevelést. A matektanár hiányára felajánlottuk, hogy összedobjuk a pénzt egy óraadóra, kértük, hogy az igazgató engedje be az órarend szerinti órákra a tanárunkat, de erre nincs lehetőség. Jövőre felvételi matekból…. A másik iskolában a magyart vette át egy olyan nyugdíj előtt álló tanárnő, akivel évekkel ezelőtt olyan komoly emberi és szakmai kifogások merültek fel, hogy az iskolavezetés nem engedte még tanulószobába sem. Felmondani nem lehetett, mert munkaügyi perrel fenygetőzött. Jelenleg magyar irodalmat és nyelvtant, etikát, erkölcstant, hon- és népismeretet tanít. Agyrém. A 3 gyerek viszonylatában havi 70-80 ezerbe kerül, hogy magántanári segítséggel segítsünk a gyerekeinknek. Péntek és szombat kivételével este 9-fél 10-ig tanulunk a gyerekekkel. Munka és iskola után, fáradtan, sokszor türelmetlenül, ahelyett, hogy családként tudnánk működni. Sportokra, különórákra most be sem íratjuk őket, mert úgysem lenne rá energiájuk (nekünk sem), több kényszer pedig nem kell az életükbe. A mi gyerekkorunk iskoláját sokat szidtuk, de most visszasírjuk, mert volt időnk gyereknek lenni. (Általános iskola, Budapest)

Hátrányos helyzetű településre nem szívesen jönnek tanítani, különösen, ha még a közlekedés is nehézkes. Sok tantárgy tanításához nincs is szakos tanár, mert ha el is végzik az egyetemet vagy főiskolát, nem fognak pl. egy kémia szakkal azért a kis kezdő fizetésért iskolában elhelyezkedni….lassan csak képesítés nélküliekkel tudják megoldani, hogy egyáltalán működjön az iskola…. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Gyermekem a középfokú szakképzésben tanul, ott már a szakmákat tanító tanárok hiánya a legnagyobb gond. Az is előfordult, hogy az egész tanévet helyettesítéssel oldották meg. Sőt olyan is volt, hogy érettségi tárgy órái rendszeresen maradtak el, vagy ha helyettesítés volt is, az nem szakszerű volt. (Szakgimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Mivel felsős szakos pedagógusból nagy hiány van, az adott műveltségterületes tanítónak fel kell tanítania felsőbb évfolyamokba. S mivel tanítóból is hiány van, ezért nyugdíjas pedagógusok visszahívásával oldják meg a problémát. S mivel még a kötelező óraszámok is magasak, a kicsiket így 4-8 pedagógus is tanítja alsó tagozaton,a mi rendkívül káros mentális fejlődésükre nézve. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Falusi iskola, a meghirdetett álláshelyekre nincs jelentkező, az idei tanév úgy indult, hogy a mai napig ( jó, még csak egy hét) nincs órarendjük, a természettudományok tanítása esetleges. Az évnyitó előtti napig nem tudtuk, hogy ki lesz az osztályfőnök, szaktól függetlenül darabszámra is kevesebb a tanár, mint az osztály. Szerintem a lakhelyén is talál munkát a pedagógus, miért jönne le vidékre. Pedig haladó szellemű, jó vezetésű iskola, jó tárgyi feltételekkel. (Általános iskola, Fejér megye)

Nincs kellő angol tanar. Ezért a mi tanárunk annyira leterhelt, hogy jövőre elmegy. Az informatikát a könyvtáros tartja, 25 évvel ezelőtti anyagokból. Ez nem volt túlzás. (Általános iskola, Pest megye)

Idén kisérettségire készülő gyermekemnek az iskolaév kezdete óta nincs matematika tanára. A helyzet megoldására vár, de elég reménytelen. (Szakgimnázium, Heves megye)

Az 5. osztályt kezdő gyerekemnek a magyart hitoktató/tanító szakos tanítja. Szeretne a gyerekem 6. után 6 osztályos gimibe menni… Így esélye sincs… Az angolt a történelem tanár „vállalta be”, mert van alapfokú nyelvvizsgája és 5.re az elég. Van kettő végzős egyetemista is, és nyugdíjból visszahívott fizika szakos tanár. Tavaly 78 éves tanár tanította a fizikát 7., 8. osztályban. (Általános iskola, Veszprém megye)

A szakórákat nem tudják megtartani. Egy nyelvi órát nem tud egy nem szakos megtartani! Még a biológia, földrajz, kémia, fizika tankönyvből való helyettesített órák megtarthatók, de így nincs benne motiváció, kellő szemléltetés. Informatika óráknál is problémák adódnak hiába van tanmenet. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolába rengeteg betegség, illetve külföldi út miatti év közbeni hosszabb tanárhiány volt, év végén pedig rengeteg tanár elhagyta az iskolát. Ez a gyermekemnek probléma, mivel most szeptembertől 8.osztályos és elment a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, angol, ének-zene tanára. Végzősként ez pedig nem jó, főleg abból a tantárgyakból ami a továbbtanuláshoz kell. (Általános iskola, Pest megye)

Váratlan tanárváltások

8. évfolyam alatt minden tanévben más tanár tanítja a gyerekeket sőt még évközben is van váltás, főleg egy nyelvi tantárgynál ez nagy hátrányt jelent a gyerekeknek! (Gimnázium, Vas megye)

Jelentős a fluktuáció, van olyan tantárgy, amit eddig minden évben más tanár tanított, mert a fiatalok egy-egy év után elhagyták az intézményt. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Több esetben tapasztalható, hogy bizonyos tantárgyakból, főleg idegen nyelv és matematika, évente más más tanárt kapnak a gyerekek, és év elején áll a tanítás, mert nincs jelentkező. Ilyen viszonyok mellett nem egyszerű az érettségi vizsga teljesítése sem. Egyébként pedig, mivel az iskola minél előbb szeretné betölteni az állást, nincs különösebb választási lehetősége, így ritka eset, hogy jó pedagógus érkezik, aki minőségi munkát végez majd, és ott is marad az intézményben. (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

A gyerekek számára is nehéz a folyamatosan változó pedagógiai igényeknek megfelelni és megismerni azokat. A szülő és a pedagógus kapcsolata is csorbul a változás miatt. Kaotikus és átláthatatlan az iskola rendszerrel. Az iskola és a szülők közötti kommunikáció nem működik megfelelő módon. (Általános iskola, Pest megye)

Minden évben más nyelvtanár, akár évközbeni váltásokkal (Általános iskola, Pest megye)

Nagy a fluktuáció, 1-2 évnél tovább kevesen maradnak. (Általános iskola, Pest megye)

Négy év alatt felső tagozatban: magyar nyelv- és irodalomból évente másik tanár, angolból 3 tanár, testnevelésből 2 tanár… (Általános iskola, Pest megye)

Kéttannyelvű iskolában emelt angol óraszámmal 3. osztályban már a 4.angol tanárnő oktat, most éppen 50 km-ről jár egy nyugdíjas mama aki semmit nem tanít csak mesél és szidja a mai fiatalságot és a szülőket! Igazgató úr mossa kezeit…. Örüljünk, hogy van és még hálásnak kell lenni, hogy ilyen messziről lejár… Közben a lányom heti 2 alkalommal külön tanárhoz jár és ő próbálja pótolni amit az iskolában kellene. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Az iskolánkban nagyon nagy a fluktuáció, harmadikos gyermekem a harmadik magyartanártól tanul, eddig minden evben elment az elozo. Ez egy nehezen olvasó gyereknél nagyon nagy tores. (Általános iskola, Budapest)

Gyakoriak a tanár váltások. Aki új jön, vagy nem sokáig marad, vagy nem megfelelő szintet képvisel. (Általános iskola, Pest megye)

Fluktuáció, ami ugyan nem közvetlen tanárhiány, de idetartozó. (Általános iskola, Budapest)

Saját gyerekeimnél főleg a délutános tanítók között volt nagy a hiány, illetve a fluktuáció. A nagyobbiknál 4 tanév alatt 5 délutános tanító volt, kisebbiknél a második évben már a második délutános tanító van jelenleg. (Általános iskola, Pest megye)

Nagy a fluktuáció a pedagógusoknál, nagyon kevés a fiatal tanár, aki a pályára lép az sem marad sajnos sokáig a tapasztalataink szerint. (Gimnázium, Budapest)

A hiányzó tanárok óraszámát szétosztják azok között, akik dolgoznak és egy tanárnak hetente van konkrét letanított 34-36 órája. Mindez plusz juttatás nélkül. A tanárok ezért idegesek, túlterheltek, elmennek táppénzre, kibuknak. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Gyermekemnek 3 év alatt minden évben tanárváltása volt. Az intézmény nem tudott felvenni megfelelő pedagógust. Iskolakezdéskor 1. osztályban ez nagyon nagy probléma. 18/19-es tanévet ugyan így kezdtük a másik kisgyerekkel. 2 tanárnő betegedett le hosszútávra, helyettesítéssel oldják meg. (Általános iskola, Vas megye)

A természettudományos tantárgyakat tanító tanárok körében nagyon magas a fluktuáció (Gimnázium, Békés megye)

Az iskola tanárhiányra hivatkozva váltogatja a tanárokat, nincs fix tanár egy adott tantárgyhoz, naponta váltják egymást a meglévő létszámból. Matematikàt és honismeretet érinti most főképp. (Általános iskola, Budapest)

3 gyermekemnél (2 iskolában) idénre mindegyiknél történt úgy tanárváltás, hogy a tanár az iskolában maradt. A legkisebbnél, aki negyedikes, az összes tanárt lecserélték arra hivatkozva, hogy a korábbi tanítónő elment az iskolából, ezért a tantárgyfelosztást csak így tudták megoldani. (Általános iskola, Budapest)

Az ofő kivételével csak új tanarunk van. (Általános iskola, Pest megye)

Hiány nincs, de a változás folyamatos. Felső tagozaton 4 év alatt 4 matematikatanár, 3 év alatt 3 magyartanár (Gimnázium, Vas megye)

Gyermekem iskolájából 11 tanár, tanító ment el.Tehát ezt a tanévet 11 pályakezdő pedagógussal indították.A mi 4.osztályunkba is új tanító érkezett. A gyermekeink rendkívül sajnálták, hogy szeretett magyartanáruk és osztályfőnökük már nem lép be hozzájuk. Jövőre, felső tagozatba megint csak új tanárokkal kell megismerkedniük. (Általános iskola, Somogy megye)

Minden ev elejen uj matek, fizika tanar van ok is idosek nehezen ertenek szot a gyerekekkel a gyerekek meg nem haladnak 🙁 (Gimnázium, Budapest)

Folyamatosan tanárt keres az általános iskolánk, általában egy adott tárgy + bármely szakosat. Túlterheltek az oktatók a létszámhiány miatt. Történelemből a tavalyi évben 2 hónapig egy nagyon idős férfi „tanított”, akinek a hallása sem volt jó. Alig haladtak a gyerekek. Aztán 2 hónapig egy hölgy, aki szintén kritikán alul adta át az anyagot. Elküldték Őt is. Sajnos nem találtak tanárt, ezért túlmunkában „bevállalta” a meglévő történelem szakos hölgy. Elölről kezdték az anyagot, ezért még mindig csúszásban, lemaradásban van az osztály. A tavalyi tankönyvet próbáljuk befejezni. Viszont most kitűnő tanárunk van. (Általános iskola, Budapest)

Évente jelentősen változik a tanári kar valamint külső óraadók foglalkoztatása szükséges más iskolákból. (Általános iskola, Vas megye)

A második alsó tanárokból viszont minden évben váltás volt, a kezdő pedagógusok becsületesen végig dolgoztak egy tanévet, majd más pályára léptek, amiből megélnek. (Általános iskola, Pest megye)

2 fél év alatt 2 új matektanár tanította gyermekemet, tehát összesen 3 fő 1 év alatt. (Általános iskola, Budapest)

A mi esetünkben 5. osztálytól kezdve egészen a hetedik osztály befejezéséig 5 elég fajsúlyos tantárgyból /Matematika, Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Angol/ volt,hogy havonta változtak a tanárok. Ez nagyon megterhelő volt a gyerekeknek, mely az eredményeken is látható volt. (Általános iskola, Veszprém megye)

Nincs csoportbontás. Nincs napközis nevelő, így minden nap más van a gyerekekkel. (Általános iskola, Pest megye)

Nálunk a napköziben volt leginkább tapasztalható. Miután elment a tanárnő, helyettesítésekkel oldották meg a problémát. Minden nap 2 másik tanár (hol alsós, hol felsős) volt benn náluk, a gyerekek nem győztek alkalmazkodni, neveket tanulni. (Általános iskola, Pest megye)

Vidéki kisiskolákban (de a nagyobbakban is)leggyakrabban alkalmazott megoldás a tanárok áttanítása több intézménybe. Ebben a rendszerben a szigorúan vett tanóra megtartásán kívül semmilyen más feladatot nem tud ellátni az a tanár, aki két-három iskolába tanít. Szülőkkel nem találkozik soha. Másik megoldás a túlóra. Legalacsonyabb heti óraszám 25, legtöbb 29. Nyugdíjas pedagógusokat is alkalmaznak részmunkaidőben, de nekik csak akkor éri meg, ha helyben laknak, mert útiköltséget ők nem kapnak. (Általános iskola, Baranya megye)

Minden évben másik tanár tartja a nyelvórát! (Általános iskola, Békés megye)

Az osztályt 3 történelem tanár tanította egy év alatt. Mindannyian fiatalok, lelkesek és gyerekcentrikusak voltak.A tanév végén a harmadik is távozott az iskolából. (Általános iskola, Budapest)

Állandoan változó orarend, lemaradás az amúgy is teljesíthetetlen mennyiségű követelmény rendszerben. Gyerek nem tud kihez azonosulni. Elveszti a referencia pontját (Általános iskola, Pest megye)

Gyakori a tanárok váltakozása, sok tantárgy érintett, és mindhárom középiskolás gyermekemnél legalább 2 alkalommal változott az osztályfőnök személye, érettségi előtti tanévben is. (Gimnázium, Pest megye)

3 matematika tanár 3 év alatt 3 különböző módszerrel. Követhetetlen. Jegyeken meg is látszik. (Általános iskola, Budapest)

Sok az óraadó tanár. Tanév közben ritkán van tanárváltás, de előfordult, hogy ugyanazt a tantárgyat minden évben más tanár tanítja. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A nyelvtanárok állandóan elmennek az iskolából, már az 5. angol tanára van a gyereknek. (Gimnázium, Budapest)

Az állami iskolában volt egy magyar-töri tanár, akit lányom is, és a többi osztálytárs is nagyon szeretett. 8. évfolyamra járt, amikor évközben a tanár elhagyta a pályát, mert idegenvezetőként több fizetéssel, külföldre csábították. Nem tett jót sajnos a tanárváltás, úgy sem, hogy az gördülékenyen zajlott. Ezt megelőzően matematikából volt tanárcsere, 6. év végén. Az új tanár, idős, nem igazán tudta felvenni a fiatalokkal a fonalat. (Szakgimnázium, Budapest)

Mindenképpen rossz a gyerek szempontjából ha tanárváltás van. Örülni kell ha szaktanárt sikerül találni az iskolának, de ez vagy felkészületlenebb, vagy kevèsbé tapasztalt. (Általános iskola, Pest megye)

Másodikos most a kisfiam, a tavalyi két tanítóval nagyon meg voltunk elégedve. Sajnos most szeptemberben váltás történt, új, pályakezdő tanítót kaptunk az egyik tavalyi helyett. Bár ő, az igazgató dicséretére legyen mondva, kicsit mégis velünk maradt a matematika órákra, ezt még mindig ő tanítja. Ahogy az igazgató indokolta a helyzetet, úgy látom, hogy nagyon sok a pálya elhagyó, másrészt a központosított döntés hozatal, munka szervezés miatt nem mindig a szükséges szakembert kapják meg, veszik fel az iskolák. A helyi iskolai vezetésnek nincs sok beleszólása ebbe. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Három gyermekem közül (13, 11, és 5 évesek) egyiküket sem vitte végig óvodában, iskolában ugyanaz a pedagógus, akivel kezdett. (Általános iskola, Budapest)

Évente más napközis pedagógus (a gyermek 4.osztályos)

Főleg a nyelv oktatás nem megfelelő az állandó tanár váltások miatt. (Szakgimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A fiatal tanárok gyakran cserélődnek, elhagyják a szakmát vagy az országot. Az idős női pedagógusok törekednek minél hamarabb nyugdíjba menni. (Általános iskola, Csongrád megye)

Különösen az idegen nyelv a probléma. Az (főként angol) nyelvtanárok jönnek-mennek, sok a lehetőség, és a cégek többet fizetnek. A testnevelő tanárok is 2-3 évente változnak, annak az okát nem tudom, de talán sportolnak, vagy edzők, és ezért váltanak munkát, vagy mondanak föl. (Általános iskola, Csongrád megye)

Az alsóban 6 (hat) új pedagógus kezdett dolgozni. (Általános iskola)

Nagyon leterheltek a tanárok, mert a városban két iskola van, nincs elég szaktanár, és a kettő között ingáznak egész nap. A szünet az utazással telik el. (Általános iskola, Békés megye)

Sajnos kevés a német és angol tanár az iskolákban. Minden évben más tanítja az idegen nyelvű órákat. A felsőbb oktatáshoz, követelmény a nyelvvizsga. Sokan nem tudják, nem tudjuk kifizetni a magánóra adókat.???? (Gimnázium, Budapest)

Folyamatos tanárválltãs màs módon tanìt, összezavarja s gyerekeket. (Általános iskola, Pest megye)

Hatosztályos gimnáziumban fiamnak négy matematika tanára, három német tanára volt. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

8. osztályos a gyermekem: felső tagozaton minden évben új term. ismeret/ földrajz tanár érkezett, mert az előző felmondott/elment tanév végén. Jelenleg a 4. tanárt fogyasztják. (Általános iskola, Budapest)

A nagyobbik fiamnál felső tagozaton 4 év alatt 4 matematika tanár volt, mert az aktuális mindig elment az iskolából, (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Folyamatosan változnak a tanárok, igazgatók, sokszor év közben is! (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Folyamatosan változnak a napközis tanárok, így nem alakul ki bizalom se a gyermek és tanár között-így többször is előfordult, hogy kisfiam nem fordul hozzájuk segítségért. Ennek köszönhetően egy folyamatos csúfolodásnak volt kitéve. (Általános iskola, Pest megye)

Másik osztályokban is volt tanárcsere, ott történelem és matematika, nem tudom az okát, de szerintem nem tesz jót a gyerekeknek ez az erős fluktuáció (Általános iskola, Pest megye)

Az iskolában ,ahol a gyermekem tanul nagy a tanárhiány.Ebben a tanévben kb. 25 új tanár van.Nehéz tartani a gyerek tanulmányi szintjét,ha pl. magyarból évente új tanárt kapnak.Nem túl jók a vázlatok.A gyerekeknél folyamatosak a lemaradások.A tanárok is nehéz helyzetben annak,mivel nehéz a gyerekek érdeklődését fenntartani.Az iskolákban nincsenek vagy nem kellően hatékonyak a fejlesztő pedagógusok és az iskolapszichológusok.És persze a szülők felelőssége is óriási. (Általános iskola, Budapest)

Általános alsóban fordult elő, hogy a tanár az első 4 év helyett csak 2 évig viszi a gyerekeket, utána újra be kell állnia elsős tanárnak, mert ő megbízható és jó, az újonnan érkezők szívesen választják. A harmadikosnak pedig jut ami jut, ő már ezért nem fog talán iskolát váltani. (Általános iskola, Budapest)

Már 4 éve úgy kezdtük az elsőt, hogy az a két tanítónéni, aki a nyílt napon volt és a beiratkozásnál, azok már nem voltak ott tanévkezdéskor. Most egy hónapja van iskola, és már egy angoltanárral kevesebb van, de pl. az én testvérem is pályaelhagyó lett a nyáron. (Általános iskola, Pest megye)

Tavaly kezdtük az általános iskola 1. osztályát. Ebben az évben kaptunk egy új matek tanárt, mert az előző nyugdíjba ment, és egy angol tanárt, mert az előző ebben az évben kapott először osztályt és nem bírta volna a kettő együtt vállalni. Most van egy kezdő angol tanárunk és egy újabb nyugdíj előtt álló matek tanárunk. A tananyag annyira szoros, hogy otthon pótoljuk be amit az órán nem sikerült elsőre megérteni. Akinek nem tudnak otthon segíteni az lemarad és soha vagy nagy nehezen tudja csak a lemaradást behozni. (Általános iskola)

A tanárhiány az általános iskolában főleg a gyakori tanárváltásokban, akár év közben is jelentkezik. Nagyon sok tantárgy esetében( magyar, matek, angol,informatika, földrajz, biológia) több tanár tanította a gyerekeket a 3 év alatt. Az idegen nyelv , a technika és az informatika oktatását már 2 éve összevont csoportokban oldják meg. Sajnos az iskolában alkalmazott kevesebb számú pedagógus számára a helyettesítések megoldása is nagy terhet jelent, főleg a heti 25-26 tanítási órája mellett.Az iskolában a tanárhiány enyhítése céljából nyugdíjas pedagógust is alkalmaznak, hasonlóképpen a tavalyi évhez. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A 17/18-as évben kezdte a gyerekem az első osztályt. Augusztusban intézményt váltott a leendő osztályfőnöke. A helyére nagyon nehezen találtak új osztályfőnököt, végül egy gyed-ről visszatérő tanárnő lett 4 órában, aki pályája során még nem volt osztályfőnök, illetve mellé felvettek egy pályakezdő tanárnőt. A 18/19-es tanévben 3 új tanárunk van… Már más tartja a magyar, a tesi és az ének órákat. (Általános iskola, Baranya megye)

Folyamatosan cserélődnek a tanárok, sajnos a mi iskolánkban épp a legjobb hírűek mennek el. Tudomásom szerint nem a pályát hagyják el, csak az intézményt. Felső tagozaton ezt a szaktanárok miatt különösen a minőség romlásának fő okának látom. (Általános iskola, Pest megye)

Az osztályfőnökváltás nyolcadik osztályban nem igazán előnyös. Ezen kívül több tantárgyból is új tanárok vannak a régi tanárok távozása miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Lévén, hogy a gyermekem sajátos nevelési igényű, a sok tanárváltást nehezen viselte, ezért mi is váltottunk. (Általános iskola)

Mat, fizika szakos nyugdíjas óraadó. Jönnek-mennek a tanárok, pályakezdők egy-két év után lelépnek, akár tanév közben is. Nyolcadikat új nyugdíjas mat.tanárral és új magyar tanárral -felvételi tárgyak- kezd. Új nyugdíjas fizika tanár, új tesi és nem ped.végzettségű ének tanár. Tragédia. (Általános iskola, Pest megye)

Alsó tagozat első három évében minden évben új általában kezdő tanítót kaptak a gyerekek. Az új tanár szörnyülködik, hogy semmit nem tudnak, (mi is) de bekerül egy mókuskerékbe (pótolni, ismételni, rohanni az új anyaggal)semmi másra nincs idő és egy idő után belefásul. Vagy elmenekül, vagy teljes közönnyel beleáll nem érdekli a gyerekek tudása. Egyszerűbb egyest adni. (Általános iskola, Budapest)

Felső tagozaton èvről- èvre új tanárokat kapunk. A tapasztalt pedagógusok 40 èv munka után nyugdíjba menekülnek, vagy elhagyjàk az iskolát. Az új tanàrok egyre fiatalabbak, tapasztalatlanok,. Nem tudnak fegyelmezni, nincs tekintélyük, kàosz van az óràkon, nemcsak helyettesítéskor, a rendes tanórákon is, és a délutáni tanulószobán. A gyerek fáradtan, fejfájósan jön haza, egész nap hangzavarban ül- tisztelet a kivételnek, nèhány vérbeli pedegógusnak Az új tanárok .Egy- két èv utàn nem bírják és elmennek az iskolából. Szerencsére…… Azonban egyre fiatalabb, tapasztalatlan, türelmetlen tanárok jönnek helyettük….. A jó tanárok – így hallottuk- válogathatnak a jobb ( tagozatos , alapítvànyi ) iskolák közül, vagy elhagyják a pályát, (mert máshol is tudják kamatoztatni tehetségüket) sokkal jobb fizetèsèrt. Elmondàsuk szerint fizetèsemelést nem kaptak, csak többet dolgozhatnak a magasabb fizetèsèrt( magasabb óraszàm, ingyen helyettesítés… megnövekedett adminisztráció, több problèmás gyerek) (Általános iskola, Fejér megye)

A tanárhiány miatt a gyerekek részére komolytalanná válik a tantárgy. Egyes tanárokhoz személyesen kötődnek a gyerekek, mely egyéniség szintén ösztönzi őket a tanulásra. Nincs példakép. Nem fogják szívesen tanulni a tantárgyat. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Mivel lis létszámú faluban élünk, nagyon gyakori, hogy egy év után elmegy egy tanár. A gyerekeknek folyton új tanárt kell megismerni, akinek más a tanítási módszere. A fiamat, a felső tagozatban, 4 év alatt 3 tesi, két történelem két biológia és három angol tanár tanította . (Általános iskola, Budapest)

Iskolát váltottunk erre a tanévre, mert a gyerek elsős tanító nénije elment az iskolából, az újjal meg nem egyeztek. Most jó helyen van, de itt még nem látjuk át a viszonyokat. (Általános iskola, Budapest)

Alsó tagozat 4 évfolyamán összesen 6 napközis tanítója volt gyermekemnek. Okai: tartós táppénz, illetve pályaelhagyás.

Túl sok a tanárváltás egy tanéven belül. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Évente új tanárok. Kezdők, akiknek hiányzik a “mentorálás”. Az anyagot jól meg tudnák tanítani, ha tudnák kezelni a magatartás beli problémákat az osztályon belül. (Általános iskola, Budapest)

Ebben az iskolában rendszeresen cserélődnek a tanárok, ami eléggé megviseli a gyerekeket. Például a már végzett gyermekem minden egyes évben új angol tanárt kapott. A jelenleg is ott tanuló gyermekem idén 6 új tanárt kapott. Az elmúlt pár évben is rendszeresen változtak különféle tanárok, az énektől a matematikáig, vegyesen. (Általános iskola)

Pl. A gimnazista gyerekem a 3. tehetségtelen fizikatanárt kapta 3 év alatt.

Ha felkerül a középiskolába, különösen matek és az idegen nyelvi lemaradás a minden évben való tanárváltás, a helyettesités miatt nagy a gyerekek lemaradása más, pL városi iskolahoz képest. (Veszprém megye)

Év elején derült ki hogy az angol tanárnő – akit nagyon szerettek a gyerekek – másik iskolába megy dolgozni. Az új angol tanár eddig pedagógiai asszisztensként dolgozott az iskolában, legalább 10 éve nem tanított már…ez meg is látszik az eredményeken. (Általános iskola, Budapest)

Nagy a fluktuáció, sokan elmennek, nem nagyon tudnak új tanárt kapni (Gimnázium, Nógrád megye)

Az óraadó tanárok ismeretlenek a gyerek számára és viszont, módszereik szokatlanok, képzettségük, tapasztalatuk bizonytalan. Nincs személyes kapcsolat, rokonszenv. (Általános iskola, Heves megye)

Az iskola elsősorban teljesen kezdő tanárokat/tanítókat tud felvenni, közülük is van, aki 1 év után elmegy, mert pályát módosít. Amennyi tudás, szív, lélek és energia kell a tanításhoz, gyerekekhez, nincs arányban a fizetéssel. Bármilyen más munkakörben elhelyezkedik a tudásával, többet tud keresni. A gyerekek pedig megsínylik az állandó változást és az újabb és újabb kezdők betanulását. A férfi tanár/tanító különösen kevés, egyértelműen a fizetés miatt, hiszen alapvetően ők a család fenntartók, holott rendkívül jót tesz a gyerekeknek a férfi jelenlét az iskolában, és sok a jó érzékkel tanítani képes férfi. (Általános iskola, Budapest)

Állandó tanárváltás, ami elemiben nagyon rossz hatással van a gyerekekre. (Általános iskola, Budapest)

A matematika tanár egyik iskolából a másikba jár tanítani igen magas óraszámban. Nyelvtanárok gyakori váltása. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

5.osztályból 6.-ra váltva 2 tanár maradt ugyanaz, 4et elvettek , bár még most is ott tanítanak az iskolában. Az angoltanár hiány a legborzasztóbb, eddig 2 év végén 2-2 tanar ment el, és 2 év múlva középfokúzniuk kell a gyerekeknek. Jelenleg nincs informatikatanár. (Gimnázium, Budapest)

Az a tapasztalatom hogy már az óvodában megkezdődik a pedagógus hiány, az iskolában pedig folytatódik. A gyerekeknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell egy- egy újabb pedagógus hoz, mielőtt megszokták volna(főként az oviban) ami szerintem kizökkenti őket. Szerintem egy csoport akkor működik jól ha egy megszokott pedagógussal dolgozik (óvónő, vagy osztályfőnök), akire első perctől számíthat. (Általános iskola, Budapest)

Nagyfiam harmadikos. Minden évben új angoltanára van. (Általános iskola, Pest megye)

Alsó tagozat esetén szinte soha nem viszi 4 évig végig az osztályokat 1 tanító. Felsőben minden évben legalább 2-3 tárgy tanítói változnak, olyan kulcs tantárgyak esetében, mint matek, magyar, töri á és angol. Nem lehet tanárt találni, ezért csak óraadók vannak, így előfordul egy nap 3 magyar óra. Az óraadók néha középiskolai tanárok, akik nincsenek felkészülve a kisiskolások oktatási módszereire… (Általános iskola, Budapest)

Túlhajszolt fáradt tanárok, és óriási a fluktuáció. Szerintem főként az alsósoknál ez óriási probléma a kicsiknek, mire megszoknak egy tanítót, arra kapják a másikat. Örökké bizonytalan a helyzet. (Általános iskola, Fejér megye)

Több iskolanyitogatô alkalmàval vàlasztottunk iskolàt, leginkàbb tanàrt, de 3 nappal az iskola kezdèsekor közöltèk, hogy a tanàrunk tàvozott, ahogy azt is, hogy 5 SNI gyerekkel indul az osztàlyunk.Jelenleg kèt èv alatt 3 tanàr tàvozott az osztàlyunkbôl, töltöttem kôrhàzban èjszakàt adhd gyermek miatt, most èpp egy 22 èves pàlyakezdő tanàrt kaptunk ismèt. Most lett elèg ès döntöttünk iskolavàltàs mellett, mert nem èrezzük biztonsàgban a gyerekünket… (Általános iskola, Fejér megye)

A pedagógusok évről-évre változnak egy-egy tantárgyból. A gyerekeket nem készítik fel rendesen az érettségire,mert mindig meg kell tudnia a következőnek? Hogy az előző meddig jutott a tananyagban. Így hiába 12-es a lányom,meg a 11-es magyar felénél járnak. (Gimnázium, Somogy megye)

A gyerek most kezdi a 3. félévét a gimiben, harmadik matek tanárral. De változott időközben a kénia és a magyar tanár személye is. A nyelveket bontott csoportban tanítják. A másik csoport új angol és francia tanárt kapott. Éljen az állandóság! ? (Gimnázium, Budapest)

Négy gyermekem jár iskolába. Egy általános iskolába, három jó nevű gimnáziumba. Már a városi gimnáziumban is sok az elvándorló tanár, az általános iskolákban kritikus a helyzet, főleg a vidéki kis iskolákban. Nem ritkán a tanítók évente váltják egymást. Az egyik gyermekemnek alsóban 4 tanítót nénije volt. A szakos tanárok hiányoznak. A vezetők nem választhatják ki a jobb pedagógusokat. Aki a pályán maradt, szétszedik az iskolák, nagy rá a kereslet, attól függetlenül, hogy tud-e egyáltalán tanítani. A vezetők keze meg van kötve. A tanárok frusztráltak a sok teher és bizonytalanság, a változó követelmények, információk miatt. Kiégettek, pályaelhagyók a rendszer miatt. Már a jó gimnáziumokban sem a legjobb az oktatás minősége, külön tanárhoz kell járatni a gyermeket, hogy megkapja, amire szüksége van egy jó főiskolai felvételihez. (Gimnázium, Fejér megye)

A sűrű tanárváltás megzavarja a gyerekeket, mindig mindent másképp követelnek tőlük. Abszolút rossz irány ez az oktatásban. (Általános iskola, Pest megye)

Angol tanárból 6 év alatt 5-öt fogyasztottunk el, közülük mindössze 1 volt aki valóban tanított is angolt. (Általános iskola)

Másik iskolából, sőt másik településről jár a számunkra ismeretlen tanár az iskolába, majd az óra leadását követően rohan tovább!!! (Általános iskola, Baranya megye)

Lányom 11. osztályba jár egy művészeti iskolába. Minden évben új művészeti tanárok, új angol és infó tanár. Sokszor csak októbertől, addig pedig vagy összevont, vagy nem szaktanári helyettesítéssel. Minden évben kicsit előlről kezdenek mindent, így nem képesek a szakmát alaposan elsajátítani. Külön angolra jár, hogy nyelvvizsgája lehessen, külön rajzra, hogy esélye legyen egy egyetemre. Nem kevés pénzért persze. (Szakgimnázium, Budapest)

Következményei :minden évben más tanár, kimaradóórák, rossz teljesítmény. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

Egyre gyakrabban vesznek rossz tanárt, akit év végén el is küldenek. Így egyre gyakoribb a tanárváltás is és a gyerekek végigszenvedik a tanévet a rossz tanárral. Egyre nehezebb valóban jó tanárt találni, mert sokat elhagyják a pályát (én is) a közoktatásban a tanárokra nehezedő irreális terhelés miatt. (Gimnázium, Budapest)

Az okokat sajnos nem ismerem, de alsó tagozaton 8 új pedagógus kezdett tanítani (a régiek mind felmondtak). (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Egyre többször cserélődnek. Az okok nem mindig világosak. (Általános iskola, Pest megye)

Évente változnak a tanárok a környék összes iskolájában kevés a tanár, az igazgató ennek ellenére mindent megtesz, hogy gördülékeny maradjon az oktatás, de a gyerekek az évente cserélődő osztályfőnök miatt is szomorúak, és nehezen viselik. (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos az alacsony fizetés és nem megbecsülés miatt frusztrációt a tanárok sok esetben a gyerekeken vezetik le vagy egyszerűen elmennek az adott iskolából. Ennek következtében jó esetben új szaktanárt kapnak a gyerekek, aki új elvárásokat, új szokásokat vezet be, más hogyan áll a diákokhoz, emiatt az addig szeretett tantárgyat a diák megutálja, nem tanulja. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Főleg az idegen nyelv és az informatika terén vannak gondok. Minden évben új tanár áll hadba, aki visszatér az alapokhoz és mindig elölről kezdi a tananyagot. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A helyettesítő tanár máshogy magyaráz és ez megzavarja a tanulókat. Ez a későbbiekben problémákat okoz a tanulóknál (Általános iskola, Békés megye)

A lányom hatosztályos gimnáziumba jár.Most nyolcadikos.most a 3.fizika tanár tanítja. Minden évben új. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A nagyobbik lányoméknál évente új tanár tartja a magyar nyelvet. Az angol tanár kb. Két évente cserélődik (Általános iskola, Somogy megye)

GYES, külföldi munkavállalás miatt jelentős mozgások vannak. Az új tanárok gyakran leszólják az elődjüket, egyik napról a másikra teljesen új nézőpontból kell újratanulják az előző évek anyagait nagyjából egyetemi szinten. (Gimnázium, Csongrád megye)

Fiam a 3. osztályt kezdte, és most kezdi el nyűni a harmadik(!) osztályfőnökét. Lányom osztályfőnöke 2. elejére ugyan megmaradt, de az angolt, a tornát, a környezetet és rajzot, technikát tanító második számú tanára, aki kifejezetten tehetséges és fiatal volt, otthagyta egy év után az 1. osztályt, hogy elmenjen egy alternatív suliba tanítani. Nem is lehet hibáztatni érte. (Általános iskola, Budapest)

Nyugdíjas pedagógusok, illetve óraadó tanárok oktatnak, évről-évre más. Sokszor azt tapasztalom, hogy a gyermek nem lényeg, kap egy osztályzatot, ezzel minősítik és semmiféle segítséget nem kap, hogy jobb legyen. Az egyébként okos, magas intelligenciájú gyermek közepes szinten teljesít. A tanítás unalmas, nincsenek módszerek, nincs ami lelkesítse, motiválja a gyereket. A helyzet katasztrofális, a pedagógusok megfáradtak, alulfizetettek, motiválatlanok. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Nagyobbik gyermekemnél nem tanárhiány, hanem tanárváltás miatt nincs állandóság. Tagozatos iskola, pont a tagozatos tantárgy (matematika) esetében hetedikesem a negyedik tanárt kapta a mostani tanév elején. (Általános iskola, Pest megye)

A rendszeres tanárhiány és a rendszeres, de ugyanakkor váratlan tanárváltások a diákban bizonytalanságot és iszonyatos stresszhelyzeteket generál. Az egész rendszer katasztrofális, nem látok kiutat. (Gimnázium, Pest megye)

Nálunk 1-3 osztály alatt a 6 tanító váltotta egymást így össze szokni sem volt esély tanár diák szülő szinten! Egy feljebb lépett és elhagyva az osztályt csak tantárgyat tanít! A másik alkalmatlan volt szülői és pedagógusi szemmel is ìgy távozott. A harmadik nem indokolt csak elment! A negyedik több fizetés miatt hagyta el a gyerekeket igaz fájó szívvel (pedig igazi tanító néni volt), a többit sajnos nem közölték velünk! Szomorú állapotok uralkodnak! Fáradtak kimerültek mind a tanítók, mind a diákok! (Általános iskola, Budapest)

3 év alatt 3 magyartanár tanította alsóban az osztályt, most jelentős lemaradást kellene behozni a gyerekeknek, a múlt heti szülői értekezleten azt kérték, hogy otthon többet foglalkozzunk ezzel. Negyedikes gyerekekről van szó, reggel 8-tól délután 4-ig, iskolaotthonos rendszerben járnak iskolába. Szerintem ezután már nem lehet otthon tanítani, és a szülők egyike sem pedagógus. Az ig. helyettes a felszólalásomra azt mondta, szinte megoldhatatlan jó tanárt találni, akkora a pedagógus hiány. (Általános iskola, Békés megye)

Az oviban 4 év alatt 5 óvónéni váltotta egymást, a kislányunk most másodikos, és már új napközis tanító van a tavalyhoz képest, teljesen más pedagógia szemlélettel, mint amihez a gyerekek szoktak, ergo a gyerekek nagyon szenvednek. Még csak a második tanítási hét van, de a gyerek minden nap sírva megy iskolába, és alig tud elválni tőlünk reggel. (Általános iskola, Pest megye)

Tavaly év elején derült ki, hogy az akkor 6.-os gyermekemnek új osztályfőnöke és német tanára lesz, mert a volt osztályfőnök kapott egy jobban fizető tanári állást más városban és azt teljesen érthető módon elfogadta. A gyerekeknek újra meg kellett ismerni két másik tanárt. Egy of-t és egy német tanárt. Az én gyermekem ezt nehezen viselte, mert szerette az of-t és csak miatta szerette meg a nyelvet is. Miután új tanárai lettek ez meg is látszott az eredményein. Németből rosszabb osztályzatai lettek. Az új of. pedig mindent megtesz értük, de mégsem bíznak meg annyira benne a gyerekek. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az elsős gyermekemet összesen 1 osztályfőnök, és 6 beugró tanár tanítja. Az osztályfőnök felsőben is tanít, ezért az elsős osztályára nem jut ideje. 6 beugró pedagógushoz kell alkalmazkodnia a 6 éves gyermekemnek. A tanárok frusztráltak, így sikerült már a 2 hét alatt megutáltatni a lelkes okos gyermekemnél a tanulást. (Általános iskola, Budapest)

Úgy kezdtük Szeptembertől az iskolát, hogy angoltanár nincs és egyenlőre nem is tudni mikor lesz. Az elöző évben angoltanár csere volt, mire megszoktuk az újat, elment. Negyedikes a gyerek és már a harmadik angol tanárt fogyasszák, mind másféleképpen tanit. Már több szülő jelezte, hogy magánórákra fog járni a gyerek. Könyörgöm 8 órát van suliban a gyerek és még + magánóra, nem beszélve az anyagiakról sem. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

6 osztályos gimnáziumban 2 év alatt 4 matematika tanára volt gyermekemnek, 3. év elején érkezett az 5. matektanár. Okot nem mondtak. Otthagytuk azt az iskolát. (Gimnázium, Pest megye)

A tavalyi évkezdéskor 15 tanár ment el az iskolából, volt aki elmondta személyes beszélgetés keretében, hogy nem akarja tovább támogatni ezt az oktatási rendszert. Elsős kislányomnak az első félévben 3 osztályfőnök tanító nénije cserélődött, az első 1,5 hónap után hagyta ott az osztályt, majd átvette a napközis nevelő az osztályt, végül az iskola fel tudott venni kb. 2 hónap múlva egy rendes tanító nénit. Ugyanez angolból is megismétlődött, az angol tanár 1,5 hónap elteltével elment az iskolából, végül lett egy új “tanár”, aki papíron tanár volt, de tanítani egyáltalán nem tudott, mert mindig idegenvezetőként dolgozott. Azóta ő is elment az iskolából, az idén egy jobb tanárt kaptak a gyerekek helyette. Tényleg nagyon sok a cserélődés. Néptáncból is a másik kislányomnál 3-szor volt cserélődés. Ő is 4.-es korára már a harmadik osztályfőnök-tanító nénit kapja, legutóbb tavaly év végén hagyta ott őket a tanító néni, pedig alsóban különösen fontos lenne nekik az állandóság. (Általános iskola, Budapest)

Mi a 3. osztályt a 3. tanító nénivel kezdjük, tehát a gyermek folyamatosan új módszerhez, új személyiséghez alkalmazkodik, ami ebben a korban még problémát okozhat, bár a mi iskolánkban van mód a hatékony kommunikációra a vezetőség, tanár és szülő között. Én alapvetően az alacsony bérezésüket és megbecsélülésüket látom problémának, illetve, hogy sok szülőnek fogalma sincs pontosan mi tartozik egy pedagógus munkakörébe. (Általános iskola, Pest megye)

Az elmúlt 3 évben a gyermekemnek a szakközépiskolában 5 matematika tanára volt. Az érettségire így hogyan lehet felkészülni?! (Általános iskola, Pest megye)

A csoportbontás hiánya

Matematikából és angol nyelvből nincs lehetőség csoportbontásra. (Általános iskola, Fejér megye)

Több tanár elment az iskolából emiatt az Angol nyelv idén már nincs bontva az osztályban (Általános iskola, Budapest)

Spec.SNI-s iskolában 18 az osztálylétszám, tanárhiány miatt nem tudják kettébontani, még a nyelvi órákra sem. (Általános iskola, Budapest)

Az idegen nyelvi óráknál egyáltalán nincs csoportbontás, ami egy átlagosan 30 fős osztálynál nagy mértékben rontja a hatékony munkát. (Általános iskola)

Idegen nyelv tanárok nagyon hiányoznak, nyelvtagozatos osztályban 20+ létszám csoportbontás nélkül, második idegen nyelv későn indul (ötödikben még nincs) (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

2 osztály van napköziben együtt, 4 gyerek ül egy padban, 40 gyerekkel egy pedagógus van délután. (Általános iskola)

Az angol nyelvű csoportbontást megszüntették, így 28 fővel indult, a napközis tanulócsoport 40 fővel indult, évek óta részmegoldással tartják az ének és magyarórákat. Nem volt jelentkező, így nyugdíjas kollégák jöttek vissza több területre. (Általános iskola, Pest megye)

Főleg matematika tanár van kevés. Ráadásul több óraszámba kellene tanítani és csoportbontásban. (Általános iskola, Pest megye)

Angol tanár nincs, igy csoportbontás sincs szeptembertől. Mivel a másik csoport 2 leckével le van maradva így azt az én gyerekem most újra tanulja. Így csak hátráltatva vannak jelenleg. (Általános iskola, Budapest)

Mindkét gyerekem általános iskolájában (felső tagozat) angolból tavaly még volt csoportbontás, de idén túl kevés az angoltanár , ezért nincs. Ez egyértelmű minőségcsökkenés.

Nem jelentkeznek a meghirdetett állásokra. Összevont csoportok vannak. (Általános iskola, Budapest)

Nincs csoportbontás így egy gyerekre kevesebb jut aki gyengébb lemarad aki erősebb lenne az meg nem tud tovább fejlődni mindkettő típusú gyermek a hátrányba kerül, ami később kihat arra, hogy esetleg egy jó szakgimnáziumba vagy gimnáziumba bekerüljön. (Általános iskola, Nógrád megye)

Nyelvórákon nincs csoportbontás (Általános iskola, Budapest)

Minden tárgyra vonatkozik, hogy jobb lenne kisebb csoportra bontani az osztályt, ugyanis nagy divat a kompetencia és az integráció az oktatásban, viszont ilyen nagy létszámok mellett ez nem valósulhat meg, csak szlogen marad!! Szépen hangzik, de semmi nem valósul meg belőle, ugyanis hiába van bármilyen rátermett és csodálatos pedagógus,ez nem tud megvalósulni! Fizikai, és emberi képtelenség, hiába próbálja , sem ideje, sem ereje nincs hozzá!! (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nincs csoportbontás (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A gyerekeknek nem minden esetben van lehetősége képességei szerinti csoportbontásban tanulni, képességeinek megfelelő feladatokat, tanulási módszereket választani (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Tagozatos iskolában a fő tárgy tanítására nincs elegendő szakos tanár/tanító, ezért nem lehet csoportbontást csinálni, holott eddig ez működött. Valamint nincs elég tanító, ezért 4.-ben már tanár szakos tanít. (Általános iskola, Fejér megye)

Különösen a nyelvoktatásnál jelent gondot, mert a tanárhiány miatt nem lehetséges a csoportbontás. Ez a nyelvtanulásnál rontja a hatékonyságot és a minőséget. Magánórákra kell a gyereket járatni, mert az iskolai nyelvoktatás igen alacsony stínvonalú. (Általános iskola, Budapest)

Nagy az osztálylétszám, csak informatikán és idegen nyelven van bontás (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A lányom hat+ nyelvi előkèszítős gimnáziumba ment át,ès kezdett ebben a tanèvben,de ott mèg csak ismerkedünk. Viszont az általános iskolában ahova előzőleg járt,lennènek olyan dolgok amikben változásra lenne szüksèg. Matematika tanár nincs ,alsós tanár tanít fel a felsősökhöz.Tanár hiány miatt kèt ève folyamatosan èv elejèn állandó változtatgatások a csoportbontásnál,egyik nap/hèten van,a másik nap/hèten nincs (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Kis iskola, összevont osztàlyok, a fenntartò igènye szerint-a valòsàgban a gyermekek èrdekeit kèpviselő tanìtók, akik szabadidejük terhère, el nem szàmolható tùlóràkkal, amikor csak lehet,csoportot bontanak. A testnevelès òràk a tornaszobàban kivitelezhetetlenek 28 fővel, a fenntartó szerint ott a folyosò.(ahol mosdòk, fogasok, padok, viràgok…vannak)

Emelt szintű oktatásban nagy létszámú csoportok vannak, nem lehet csoportbontást alkalmazni (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Kevés a nyelvtanár, így sokan vannak egy csopotban nyelvórán. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Nyelvi csoportbontás hiánya 26 fő esetén anyagi okokból. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az összevont nagy létszámú csoportok hátráltatják a gyerekek tanulását. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Tavaly csoportbontásban tanulták a magyar nyelv és irodalmat – nívó csoport volt a jobbaknak. Idénre ez megszűnt, együtt tanul az egész osztály, ez a tehetségesebbeknek és a kevésbé ügyeseknek sem jó. (Általános iskola, Budapest)

Gyermekem alapvetően szerencsés, mert jó tanárai vannak, szeret iskolába járni (állami gimnázium). Problémát jelent, hogy a magas osztálylétszám miatt egyes tantárgyakból jó lenne a csoportbontás, de kevés hozzá a pedagógus. Ha ugyanazon tantárgyat tanítók közül egyszerre több pedagógus is lebetegszik, akkor biztos, hogy nem tudják megoldani a szakszerű helyettesítést. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A gyerekek összevont csoportban tanulják a nyelvet. (Általános iskola, Tolna megye)

Az érkező angol nyelvtanárok max. 1 tanévet maradnak iskolánkban, utána elhagyják azt. Sajnos még mindig német nyelvtanárból van bőség, de erre a nyelvre csak évfolyamonként 1 nemzetiségi osztályban van igény. Így a csoportbontás esélytelen. (Általános iskola)

Nagy létszámban tanulják a német nyelvet, mert kevés a nyelvtanár. Napközis tanítók nyugdíjba mentek így két osztály eggyütt van délután. (Általános iskola, Vas megye)

Megyeszékhely. Tanár még csakcsak van, de a Klik vagy mi nem engedi a csoportbontást, a kevesebb óraszámot nekik, az észszerűsitést. Nem számít az óraszámunkba bele az ebédeltetés, a reggeli, késő délutáni ügyelet, stb. Sokat beszélgetek velük, 32-33 órán vannak a gyerekek közt az iskolában, utána készülnek, nagyon fáradtak. Én semmi pénzért nem csinálnám. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Régebben sokkal több csoportbontásra volt lehetőség. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Angol tanárt nem lehet talalni igy azert hogy ne legyenek ellátatlan órák, középiskolában csoportokat vontak össze, hogy a tanarok mas osztalyban is tudjanak tanítani. Így az egyik osztalyban 2 angolul tantott tantárgyból történt összevonás, de 4 osztályban magukat az angol csoportokat vonták össze. (Szakgimnázium, Budapest)

Csoportbontás hiánya (Általános iskola, Fejér megye)

Milyen tanítás az, pl. ha a kezdő és haladó nyelvcsoportot összevonják? A gyereknek megterhelőbb vagy a tanárnak? (Általános iskola, Vas megye)

A nyelvórákon sincs csoportbontás, 30-32 fős osztályok vannak, így szinte semmit sem ér. Az idegen nyelv mellett a matematika, olvasás-írás és nyelvtan órákon is indokolt lenne a kisebb csoportokban való oktatás, mert a gyerekek nagyon eltérő szinten vannak: a gyengékre kevés figyelem jut, a jóknak pedig unalmas, ők jóval többre is juthatnának. Ehhez se tanár, se tanterem nincs elegendő.

Az angol illetve most már a német nyelv oktatása is túl nagy létszámú csoportban (20 fő vagy több) történik. Így teljesen irreális elvárás, hogy a gyerek 12. évfolyam végére nyelvvizsgát szerezzen sok-sok magánóra nélkül. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Idegen nyelv oktatása terén nagy a lemaradás. Mivel nincs nyelvtanár, nincs csoportbontás. A gyengébb képességű tanulók „elviszik” az órát. Matematika úgyszintén. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A nyelvi csoportokba 20 fő felettiek a létszámok – ez hol minőségi oktatás? (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Angolból a csoportbontást úgy oldották meg felső tagozatban, hogy megbontották ugyan a csoportot német és angol órára, viszont az angolosok a másik osztály angolosaival vannak együtt. Kb. komplett osztálynyi gyerek, akiknek esélyük nincs arra, hogy beszéljenek az adott idegen nyelven. (Általános iskola, Tolna megye)

Túl nagy osztálylétszám

Városunk BP. agglomerációjában van, az óvodai ès iskolat lètszámok igen magasak.Èrtem èn, hogy a lemaradt règiókat szüksèges támogatni, de a magas lètszámú csoportokban a pedagógiai munka, az adminisztráció,….is több. (Általános iskola, Pest megye)

Nagy létszámú osztályok hátrányosan hatnak a minőségi oktatásra. (Általános iskola, Budapest)

Nem tudták megbontani a nagylétszámú osztályt, mert nincs elég tanár hozzá. Csoportbontás is csak matek / magyar tárgyakból van és csak csak fele óraszámban. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Magas osztálylétszámok. Sem személyi sem tárgyi feltételek nincsenek biztosítva! Pedagógiai asszisztenseket az iskolákba! Tornatermeket! (Általános iskola)

A kis létszámú csoportok anyagi fedezet és szaktanár hiányában nem működnek. (Gimnázium, Békés megye)

Magas osztálylétszám, kevesebb idő a gyerekekre, nincs ped.asszisztens, csoportbontás. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

28 elsős tanulóból 5 enyhe értelmi fogyatékos, 18 btmn-es. A tanker nem engedett 2 osztályt létrehozni. (Általános iskola, Veszprém megye)

Túlságosan nagy létszámú osztályokban tanulnak a gyerekek. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Napköziben akkora a létszám, hogy nem tudják ellenőrizni a háziját, a szóbeli kikérdezés pedig egyenesen reménytelen. (Általános iskola, Fejér megye)

A napköziben 40-45-en ülnek, de kötelező a napközi 16 óráig. (Általános iskola, Budapest)

Nyelvi tagozatos osztályban 32!!! fő volt első és második osztályban a létszám. (Általános iskola, Pest megye)

A napköziben nem tanulnak, mert túl sokan vannak az összevont osztályok miatt. (Általános iskola, Pest megye)

A tanárok gyakran helyettesítenek, az osztályok időnként 30 főt is meghaladják, így nincs idő a lemaradókkal foglalkozni, vagy a tehetségeket fejleszteni. Egyre nagyobb így a gyerekek közti különbség attól függően kivel mennyit tudnak otthon foglalkozni. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolában növekszik a tanulók száma, de a tanároké nem. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Napközis pedagógus hiány van, ezért 3. osztálytól csak tanulószoba lehetőség adott, az is 32-es csoportban. Így a pedagógus fizikailag képtelen megfelelő szintű odafigyelést produkálni! Ez a ’60-as évek napközis szintje! Ráadásul a beosztott pedagógusok nem kapnak anyagi ellentételezést a munkájukért, rotációval dolgoznak, ami a gyermekek számára nem nyújt érzelmi biztonságot! (Általános iskola, Pest megye)

Néhol olyan magas az osztálylétszám, hogy csoportbontással is majd egy osztálynyi a félcsoport létszáma, így a hatékonyság nyilván csökken.(Szakgimnázium)

Alsó tagozatos gyermek szülőjeként nem tapasztalunk tanárhiányt, annál inkább probléma a napközis tanulók magas száma(egy csoportban 50 gyermek)és a mindennapos testnevelés feltételei hiányoznak. (Általános iskola, Pest megye)

Túlterheltek a tanárok óvodapedagógusok a létszám(30) miatt és a kötelező helyettesítések miatt is a adminisztrációkról nem is beszélve.A gyermek már huszad rangú érzésem szerint. Nem a tanárok, óvodapedagógusok hibájából!!!!!!!!!!!!!!!! Az integrálásról nem is beszélve.30 gyerekből minimum 5 nehézségekkel küzdő és nem ekkora közösségbe való.A közveszélyességről nem is beszélve akik agresszióval reagál minden kihívásra. A „papír”-juk nincs mert a szülő ágál a megbélyegzés ellen viszont minimum 29 gyermek és 5-8 pedagógus szenved Tőle. Semmi esély nincs a megoldásra.Jelenlegi lehetőségekkel élve.Viszont a falakba ütközésektől,hiába való intézkedésektől kiégnek.Sajnos. Pedig nagyon jó emberek, pedagógusok!!!Tudnék még írni,de szerintem ennyi elég lesz . Csak bízom benne, hogy valaki tesz értük is. És itt a szavak már kevesek , nagyon nagy tettek kellenek most már. (Általános iskola)

Nem tudnak új osztályt indítani a pedagógus hiány miatt, így elutasítás és magas osztálylétszám, túlzsúfolt tanterem az eredmény. (Általános iskola, Pest megye)

Az alacsony osztálylétszám előnyeit másik gyermekemnél tapasztaltam. Mindenhol erre van szükség, hogy a gyermekek több figyelmet és megszólalási lehetőséget kapjanak. (Általános iskola, Vas megye)

Az osztály létszáma túl magas, így minden fontos tantárgyat két csoportban kellene tartani. (Általános iskola)

Nagy a minőségi egyenlőtlenség az egy évfolyamon lévő osztályok pedagógusai között. A „népszerű” tanároknál 30-32 fős osztálylétszámok vannak. (Általános iskola, Budapest)

Nem tartom jó dolognak az osztályok összevonását! (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Iszonyú nagy létszámú osztályok vannak, alsótagozaton 28 gyerek, felsőtagozaton 33 fő. Mindenképp bontani kéne, de nincs tanár. (Általános iskola, Pest megye)

Túl nagy az osztálylétszám, így idejük sem marad arra, hogy egyénenként nézhessék a problémákat. A gyerekek közül, aki nem tudja tartani a lépést, az lemarad, akinek a képességei jobbak lennének, nem tud kibontakozni. (Szakközépiskola, Bács-Kiskun megye)

A speciális iskolánkban csak a fejlesztő pedagógusokból van hiány, de még így is több fejlesztést kap iskolai keretek között a gyermekem, mint amikor többségi intézetbe járt. (Hajdú-Bihar megye)

Nem szakos tanár kell, hogy tanítsa a tantárgyat a maga képességei szerint. (Általános iskola, Pest megye)

A fiam 7-es gimnazista, 34-en vannak az osztályban. Nem hiszem, hogy ennyi gyermek minőségi, és tehetségtől függő differenciált tanítása megoldható. (Gimnázium, Budapest)

Az első osztàlyok 28-29 fővel indultak,és a tanítónő is panaszkodott,hogy képtelenség ,hogy egy tanóràn belül sorra kerüljön az összes gyermek olvasàsnàl,pedig mind szeretne aktívan részt venni a tanóràn.Túl magas az osztàlylétszàm,nem indítottak 3-at ,mert akkor kisebb lenne a létszàm,és nem lenne értelme kislétszàmú osztàlyokat indítani..a vezetőség meglàtàsa szerint. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem harmadik osztályos, első óta ilyen magas az osztálylétszám. Az évfolyamon 4 ilyen létszámú osztály van, mégsem kaptak engedélyt elsőben, hogy öt osztályt indítsanak. Az osztályban több gyermek is van, aki tanulásában elmarad, többeket már az óvodában kiszűrtek. Az osztályterem is nagyon zsúfolt ennyi gyerekkel. A pedagógusnak sok a többletmunkája a nagy osztálylétszám miatt is, amit tovább nehezít a több magatartászavaros gyermek jelenléte és a tanulásban nehezebben haladók száma is. A jól bevált és megszokott tankönyveket már nem használhatják, a módszereken is változtatniuk kell (nem tud a könyvbe nyomdázni a szépen elolvasott olvasmány mellé, nem szabad aláhúzni a fontos dolgokat a könyvben…) (Általános iskola, Pest megye)

Az osztálylétszám nagyon magas az iskolában ,óvodában egyaránt. A pedagógusokra rengeteg plusz teher hárul, és sem anyagilag sem erkölcsileg nincsenek megbecsülve. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Szakmai alapon kellene eldönteni hol kell csoportbontás, és nem pénzügyi és személyi kérdést kell belőle csinálni. 26-30-35 fős osztállyal irraciónalisan sok munka projektezni, egyéni haladást/követést biztosítani, annyi felé differenciálni amennyire kell (nem elég a jó, átlag, gyenge felosztás) Mindezt úgy, hogy egyes pedagógusok (kis óraszámú tantárgy+nagy osztálylétszámok) 200fő körüli tanítvánnyal foglalkoznak egy tanévben.A nevüket sem tudjak megtanulni ? (Gimnázium, Veszprém megye)

99 harmadik osztályost nem bontottak 4 osztályra, hanem 3 osztályban folytatták tovább tanulmányaikat, osztályonként 33 fővel. (Általános iskola)

29 fős létszámmal kezdtük az első osztályt,ebből 9 kisdiák valamilyen nehézséggel küzdött… Úgy gondolom emberfeletti munkát követel egy ilyen helyzet!!! Sem a pedagógus sem pedig a kisdiákok számára nincsenek meg a feltételek a gördülékeny tanuláshoz. Írásban kértük az osztálybontást eredménytelenül!!! Az első félévben gyógypedagógiai asszisztens segítette a tanító néni munkáját… tehát 2 tanár tartózkodott egyszerre az osztályban…a gyerekeknek két tanárra plusz a leckére kellett figyelni … Az egész iskolaévet a stressz es a bizonytalanság övezte…tanító nénink hétről-hétre nehezebben viselte a helyzetet, felmondással fenyegetőzött. Meggyőződésem, hogy fele ekkora osztáylétszámmal hatékonyabb és örömtelibb lenne a tanulás…tanítás..!!! A második osztályt új tanító nénivel kezdtük…de a létszám maradt …:-( Bizakodunk és reménykedünk…hogy ő nem fog belerokkanni…:-( (Általános iskola)

A nagy létszámú osztályok sokasága számomra arra utal hogy nincs kellő létszámú pedagógus. Sajnos az így kialakult 30 vagy annál magasabb létszámú osztályokba tanuló gyerekekre nem tudnak annyi időt fordítani akár olyan gyerekre akinek több útmutatásra és magyarázatra lenne szüksége. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanár hiány miatt normális körülmények között nem tanítható osztály létszám kerül meghatározásra: 40 fős, nyelvórán is 20-30 fős. (Gimnázium, Somogy megye)

A klikk elképesztő. Két osztályt lehetett volna indítania a gyerekem iskolájában, 31 a tényleges osztálylétszám 36 az sni-sekkel együtt. A normális udvarias viselkedésű kislányom úgy kiabál a kistestvérével, mint az egyik tanító néni velük… mert képtelenség 31 gyereket oktatni írni olvasni. 🙁 (Általános iskola, Budapest)

Státuszhiányra és magasan kvalifikált pedagógusok hiányára hivatkozva évek óta elfogadhatatlan létszámúak a természettudományos tárgyak, a nyelvórák és legfájdalmasabban a fakultációs órák eseteben a csoportok. Nem egy tantárgy esetében 30 fölötti a faktos csoportok létszáma. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Iszonyúan magas /34! fős /osztálylétszám, ami hatására a csoportbontas csak elvileg valósul meg. 3/4 csoport kellene, hogy legyen értelme a bontásnak, de sem a személyi feltétel, sem a tárgyi feltétel nem adott. Pedig a nyelvi – info órakon túl még számos tantárgy tanítása megkívánná a kiscsoportos formát. (Általános iskola, Budapest)

A kerületünkben a beiskolázási korhatár aug 31-ről május 31-re történő csökkentése miatt a 2007-2008-as születésű korosztályban nagy tumultust okozott, rendszeresek a 32 fős osztályok, holott se a felsőbb, sem az alsóbb évfolyamokban ez nem jellemző. Emiatt ez a korosztály végig hátrányban van, lesz a tanulmányai során. A gyerekem btm besorolású. Nem találtak nála semmilyen részképesség zavart, 132-es iq szintet mértek nála, egyértelműen a túl korai beiskolázást és hogy túl nagy létszámú osztályba jár tették érte felelőssé a nevtan szakemberei. (Általános iskola, Pest megye)

A magas osztálylétszám a bajom. Kisiskolások 32-en egy pici osztályban. A pedagógusok jók, mozgatnák, játszatnák őket tanulás közben, de nincs rá elég hely. Ennyi gyerek sok. Nem tudják felszólítani őket elég gyakran, ezért egyesek le is szoknak a jelentkezésről, az aktív órai munkáról. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Az igaz probléma a napközi zsúfoltsága. Több osztály összevonása miatt gyermekem nem tudja a házi feladatát az iskolában megírni. Ez a feladat a családot terheli az esti órákban. (Általános iskola, Budapest)

Tanári kontraszelekció

Bárcsak a lányom tanítónénije hiányzásáról írhatnék. Igaz nekünk nem hiányozna egy percig sem, mert egy pszichopata. Csak ordítani tud a gyerekekkel, a szülőkkel nem kommunikál. Az igazgatónőt nem érdekli, mert gondolom örül, hogy egy tanítóval több van az iskolában. Ha nem tetszik el lehet vinni másik iskolába, megoldást ismerik csak. Felháborító! Elszomorító! (Általános iskola, Pest megye)

Vegyész tanítja a kémiát. Nem tud magyarázni, nem ért a gyerekek nyelvén. (Gimnázium, Békés megye)

Nincs hangsúly a minőségen, bàrki jöhet, csak tanítson! (Általános iskola, Budapest)

Iskolánkban olyan rajz tanár van aki csak óraadó művész nincs pedagógusi végzettsége. Stílusával komoly gondok vannak imád buktatni sajnos korrepetálásra kell járni hozzá. (Általános iskola, Tolna megye)

Városunkban sok oktatási intézmény működik. Korábban voltak az úgynevezett „elit iskolák”, ahova a kiváló képességű diákok jártak. Itt soha nem okozott gondot a tanárhiány. Általában felkészült, lelkes pedagógus gárda tanított. Ezekben az iskolákban nem maradhatott sokáig a pályára alkalmatlan pedagógus. Mára megváltozott a helyzet: sokan nyugdíjba mentek, az iskola igazgatók örülnek ha „bárki” betölti a meghirdetett állást, nincs mód szelekcióra.Tehát nemcsak a létszámbeli hiány a probléma, hanem az is, hogy aki marad, nem erre a pályára való. (Általános iskola, Veszprém megye)

Leterheltség miatt mind a tanár mind a diák nagyon fusztrált és könnyebben lobban. Szerintem a tanári pálya egyik elhagyása a nem megbesülés, alacsony fizetés. Úgy gondolom a gyermekem egy jó iskolában tanul de itt is érzékelhető, hogy nehezen találnak főleg jó szakmai tanárokat. (Szakgimnázium, Pest megye)

Mivel tanárhiány van, az alkalmatlan tanárokat nem lehet elküldeni. Van olyan, aki azt mondja a gyereknek a tanóra elején: két dolgot utálok, a gyerekeket és a krétaport, aztán szépen módszeresen tönkreteszi a gyerekeket lelkileg. Van, aki azt hiszi egy humán iskolában, hogy a kémia a legfontosabb (és talán egyetlen) tantárgy, azt képzeli, orvosi szakon tanít, lehetetlen elvárásai vannak. Aztán olyan is van, akiben annyi a szakmaiság, hogy felolvassa a tankönyvet. Van, aki olyat is számon kér, amit nem tanít meg, ha a gyerekek értetlenkednek, közli, hogy benne van a tankönyvben, tudnod kellene. (Szakközépiskola)

Az iskola kénytelen megtartani a felkészületlen, esetleg végzettség nélküli, gyenge minőségű munkát végző pedagógusokat is, mert nincs helyettük más. (Általános iskola, Somogy megye)

Minden évben egyre több a betöltetlen álláshely, illetve a tanárok jó része kiégett, még mindig frontálisan tanítanak, hiába vesznek részt kötelező tovább képzéseken. A gyerekem osztályában angol és matek tantárgyakból egyáltalán nem készítik fel jól az érettségi követelményekre mert nincs idő. Alapvetően nem rossz tanárok lennének de a hiány miatt egyre képzetlenebb embereket vesznek fel tanárnak és még úgy is marad üres álláshely. Persze minden le van adminisztrálva a mi iskolánkban is de az csak azért, hogy ne büntessék meg az iskolát, a tanárainkat állandóan vegzálja a centrum. (Szakközépiskola, Pest megye)

Elsős osztályt egy arra alkalmatlan tanító kezébe adták, és ez megpecsételte a gyermekek viselkedését, kedvét az iskolához, (Általános iskola, Budapest)

A tanárhiány további tünete, hogy olyan tanárok is taníthatnak, akiktől normális esetben már rég meg kellett volna válnia az iskolának. (Általános iskola, Pest megye)

Évközben jött matek és német tanár is. Nemsokra rá a matek tanár börtönbe került sikkasztással, a németet közös megegyezéssel elküldték mert molesztálta a diáklányokat, ebből kiderül, hogy év közben már csak a „máshova nem jó” keres állást és a hiány miatt talál is. Tehát ahol év elején nincs meg a létszám, félő, hogy már csak alkalmatlan pedagógusok jelentkeznek menet közben. Próbálnánk menekülni, de a környéken mindenhol hasonló a helyzet, ugyanúgy a centrum a fenntartó. (Szakközépiskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A tanári kar zusammen csapnivaló. Angoltanár vagyok, a gyerekem már nyelvvizsgázott, felmenttettem az óralátogatás alól. Nincs szaktanár. Én nem fogok beugrani, már jobb állásom van. (Gimnázium, Somogy megye)

A tanárok közt több olyan is van, aki a gyerekek elmondása szerint teljesen motiválatlan. Motyog, nem hallják, mit mond, rendet tartani képtelen – vagy nem érdekli, hogy mi történik az osztályban.(Általános iskola, Csongrád megye)

Ideges, a tantervet mindenáron követő pedagógus aki képtelen ezt a gyerekek haladási képességéhez igazítani. Ha egy adott témát láthatóan nem értettek meg akkor sincs idő jobban elmélyedni benne így alapvető készséghiány alakul ki főleg a matematika terén .A tankönyvek tele vannak hibával és néhol a gyerek életkori sajátosságait figyelmen kívül hagyó a megfogalmazás. (Általános iskola, Pest megye)

Matematika és fizika tantárgyból volt új tanárnő akinek fizikából nem volt képesítése.Matematikát is nagyon kifogásolhatóan tanította.1 hónap után sikerült megszabadulni tőle. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Sajnos kevés a tanár és egyre romlik a tanítás minősége. Hiába van állandóan panasz egy adott tanárra, mert nem lehet elküldeni, mivel nem tudnák pótolni… (Általános iskola, Budapest)

A természettudományos tárgyaknál nagyon kevés a megfelelő végzettségű és tudású tanár, elsősorban a matematika tanár. Ukrán tanárunk is volt 3 hónapig, szülői tiltakozásra távolították el. Az alsós tananyagot próbálta a majdnem érettségizőknek sulykolni. Erdélyi, szlovákiai társa érettségi helyett a nyolcadikos felvételi teszteket sulykolta. Másik erdélyi úr egy tananyagot a sinus-tételt le tudta adni, mint kiderült gépész-végzettségű. Ezt gyorsan megismételte háromszor. Az ELTÉ-n végzett szakmailag tökéletes, gyerekek által szeretett tanár úr, már távozott az iskolából. A „főiskolai” ilyen-olyan végzettségű szlovákiai hölgy, aki matek-fizika szakos, nem tudta elviselni, hogy a szülők és a gyerekek őt fogadják el. (Kinyírták.) (Gimnázium, Fejér megye)

Nyolcosztályos gimnáziumban nem annyira az elmaradó órák, mint a tartósan nem megfelelő színvonalon tanító pedagógusok okoznak problémát. Lehet, hogy ez csak 1-2 tantárgyat érint, de ha azok a legfontosabbak (matematika és angol), akkor hiába van csoportbontás. Ha nem tudják elküldeni a tanítani nem tudó/akaró kollégát, mert nem találnak helyette mást, akkor a gyerekek fejlődése akadályozva van. Márpedig nyolcosztályos gimnáziumba nem azért mennek, hogy melegedjenek. Okos, szorgalmas gyerekek nem tudnak képességeiknek megfelelően haladni. És már 7.-ben érzik, hogy ez nincs rendben. (Gimnázium, Pest megye)

Mivel sokat kell helyettesíteni a tanároknak, eléggé le vannak terhelve. Így amikor a mi gyerekeinkkel vannak, kevesebb a türelmük sajnos. (Általános iskola, Budapest)

Az a tapasztalatunk ezzel kapcsolatban, hogy az iskolák nem tudnak válogatni a tanárok között mert örülnek, ha valaki jelentkezik és felveszik. Pedig a fele tanár nem alkalmas tanítani mert az anyagot leadja és ezzel részéről el van intézve a dolog de hogy ezt a gyerekek megértik azzal már nem foglalkozik. Ráadásul mivel rengeteg anyagot kell leadni nem az a lényeg, hogy az alapok biztosak legyenek és azt jól tudják a gyerekek. (Általános iskola, Pest megye)

Az előző tanévben egy ellenőrzés során kiderült, hogy a 24 éve pályán levő történelemtanár végzettsége nem felel meg az előírásoknak (történész diplomája mellett testnevelés tanári és pedagógia szakos végzettséggel is rendelkezik, emellett számos más diplomája van, szakmailag kiváló). Azonnali hatállyal elvették tőle a történelem órákat, majd tanév végén elbocsájtották. Az iskolában tanító felesége szintén elhagyta az intézményt, így nem csak egy történelemtanárt, hanem egy kiváló anyanyelvi némettanárt, és egy osztályfőnököt is veszített a jelenleg 8. osztályos fiam. A történelem órákat egy frissen végzett, eredetileg napközis tanárként alkalmazott pedagógus vette át, akinek már azzal meggyűlt a baja, hogy magára irányítsa a tanulók figyelmét. Így 7 hónapig gyakorlatilag nem tanultak történelmet.

Informatika kritikán aluli, természettudományos tárgyakból idős a gárda, van aki 20+ éves óravázlatokból tanít (!!!!)(Általános iskola, Budapest)

A pedagógus szakmának nincs jövőképe, ipari robotokként próbálnak az elvárásoknak megfelelni, olyan elvárásoknak, amit nem a szakma pozitív gyakorlatából, újításából következik, hanem a hatalommal felruházott dilettáns aktuális miniszter sérült agyából pattan ki. Az esélyegyenlőség jegyében megfosztják a felnövekvő nemzedéket a kreatív, innovatív lehetőségektől. A kormány hozzáállása a távirányított pedagógusokhoz abszolút leamortizálta a tekintélyüket, presztízsüket. A fizetés emelése mellett a munkaterheket is növelték, így valójában nem is volt igazi emelés, azóta pedig csökkent a vásárlóértéke. Sajnos a pedagógusokat érintő hírek tálalása a kormányoldalon nem segíti a szakma vonzóvá tételét. (Általános iskola, Pest megye)

Fáradt, kiégett pedagógusok vannak többségben, kevés az igazán tanulásra motiváló lelkes, új utakat kipróbáló pedagógus. Lexikális tudást osztályoznak főleg.

A gyermekem iskolájában kerestek pedagógust – közmunkában. Elgondolható, hányan tolongtak a meghirdetett állásra… Egy dolog azonban a tanárhiány, s egy másik a valódi politikai szándék a kellő számú tanári állás finanszírozására. Ez utóbbiban kételkedem. De a meglévő pedagógusok szakmai hozzáértése, emberileg alkalmassága is erősen megkérdőjelezhető. Már a pedagógusképzés terén jelentős változásokra lenne szükség, mert nem elég, hogy elegendő pedagógus áll rendelkezésre, ha azok nem alkalmasak erre a pályára. (Általános iskola)

Én két gyermek anyukája és angoltanár vagyok. A gyermekeim alapítványi oktatásban részesülnek egy nyugati-magyarországi megyeszékhelyen. Így is elmondható, hogy a havi tandíj mellett, és a megdöbbentő óraszám mellett muszáj magánórára járatnom a gyerekeimet, mert a matematika oktatás nem megfelelő. A gyermekeim átlagos képességű tanulók, a magántanár nélkül azonban a hatodikos lányom nem tudan számolni. Nincs matek oktatásra tanár, bárkit felvesznek. Nagyon kevés a jó pedagógus, a pedagógusok oktatásán kellene nagyon nagyot változtatni, amelyet a pálya vonzóvá tétele kellene, hogy megelőzzön. Ott a kiváló finn módszer, ki sem kell találni! (Általános iskola, Fejér megye)

Tanárhiányt nem tapasztaltam a gyermekeim iskoláiban. Viszont egyre több tanár tanítási mentalitása az ami felháborít. A gyerekeknek kiadott önálló munka alatt csetel valakivel és láthatóan jól érzi magát (hahotázik). A Pedagógiai szakszolgálat számonkérési javaslatát egy tanára sem veszi figyelembe, úgy vannak vele, hogy ha írásban 2-est illetve 3-ast kap, jó az neki, szóban soha sem kérdezik fel tőle a tananyagot, és ugyanolyan hosszú idő alatt, továbbá ugyanannyi kérdésből álló dolgozatot kell írni. De még sorolhatnám.A fejlesztő pedagógus ugyan tart fejlesztést a gyermekemnek, de legtöbbször szabad foglalkozást tart a gyereknek, illetve jobb esetben marokkóznak. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Reál tárgyak oktatóinak hiánya lehetővé teszi a gyengébb képességű tanárok alkalmazását, törekedést a megtartásukra, szemben a tanulói érdekekkel. Alternatíva a rendszeres óra elmaradás vagy tartalom nélküli helyettesítés, esélyt sem adva a diáknak akár csak a megismerésre is, a megszerettetésről már nem is beszélve. (Gimnázium, Budapest)

Az ország egyik legjobb, 12 osztályos, nem KLIK által fenntartott intézménye: A gyerek 5-7. osztályig egy mindenki számára nyilvánvalóan alkalmatlan angoltanártól tanult. Nem volt másik. Ez megoldódott idén. 5. osztálytól 3 matematika, 2 testnevelés, 2 történelem, 1 rajz tanártól búcsúztunk az angolon kívül. A tanárok nagy része „nem ebbe az iskolába való”, de ezeket találják. Senki se reklamál, mert örülünk, hogy a gyerek egyáltalán ebbe az iskolába járhat. Mi lenne, ha egy KLIK-be kerülne! (Gimnázium, Budapest)

Alulmotivált, a mindennapi problémáit a munkahelyre behurcoló, elavult módszerekkel és eszközökkel tanító idősödő tantestület, ráadásul végletekig leterhelve, idióta módon összezavarva és megfélemlítve (KLIKK), egymásnak hergelve. (Általános iskola, Békés megye)

Bárkit alkalmaznak szinte.csak menjen. (Általános iskola, Fejér megye)

Alsó tagozatban a korábban csak napközis tanárnénik veszik át az osztályokat és természetesen nem tudnak megfelelöen haladni a gyerekekkel (Általános iskola, Budapest)

Tapasztalatom az az iskolában, hogy a helyi vezetés próbál mindent megoldani, de ez nem mindig sikerül. A tanárok túlterheltsége, valamint a nem szakirányú tanításba kényszerítése okoz némi problémát, a szakgimnázium esetében pl. a nem egyértelmű követelmény a vizsga feladatokban. Vakon tanítják a szakmai tárgyakat, a történelmet, s sokszor nem a megfelelő képességekkel. Az oktatás helyi színteken a véleményem szerint csupán az igazi , 1 -2 / pár pedagógus lelkiismeretes munkájának köszönhetően működik. Egészen biztos, hogy nem a NAT megfelelőségén és szakmaiságán. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

Leginkább abban látom a legnagyobb problémát, hogy időközben nyugdíjba vonult egy nagyon jó pedagógus gárda, akik rendelkeztek kellő tapasztalattal és tudással, az utánuk jövő generáció azonban nemcsak tapasztalatlan (ez természetes, hisz fiatalokról van szó), de sajnos a kellő tudással sem rendelkeznek, és ez az oktatás minőségén rettentően meglátszik. Egy nemzetiségi iskoláról van szó, amelyikben alapvető és minimum elvárás lenne, hogy az adott nemzetiség nyelvét minden tanár a legmagasabb szinten beszélje és tanítsa. (Általános iskola)

A legnagyobb problémának azt látom, hogy sokszor nem megfelelő végzettséggel tanítanak tanárok tárgyakat csak azért mert nincs megfelelő végzettségű pedagógus az iskolában. És ez a helyzet sokszor egész tanéven át tarthat. A másik probléma, hogy nem küldik el az alkalmatlan, tanítani nem tudó és emberileg is személyiségromboló pedagógusokat akiknek nem lenne helye gyermekek közelében alapvetően gonosz hozzáállásuk miatt! (Általános iskola)

Gyermekem egyházi iskolába jár. Tanárhiány nincs, de tavaly a fizikát egyetemi oktató tanította nekik, aki az egyetemistáktól elvárható tudást kérte rajtuk számon. Idén nyugdíjból visszatért fizikatanáruk van, aki már az ő szintjüknek megfelelő. Végül is ez is mutathatja a tanárhiányt, főleg a természettudományos tárgyaknál, hogy fiatal pedagógust nem találnak hozzá (Gimnázium, Vas megye)

A tanárhiány főleg az oktatás színvonalában nyilvánul meg. Egyre felkészületlenebbek és sajnos kevésbé gyerek centrikusak a tanárok, persze tisztelet a kivételnek. Nincs a kezükben eszköz a fegyelmezéshez, a színvonalas, értő tanításhoz. (Általános iskola, Pest megye)

Kértünk másik tanárt az egész osztállyal egyetértésben mert a jelenlegi képtelen a gyerekekkel kommunikálni, kivizsgálták és minden rendben. (Általános iskola, Pest megye)

Nálunk felvettek az alsósok közé egy 28 évig óvoda pedagógusként dolgozót. És még ráadásul fejlesztő ped. minőségben is. Miközbe az ő keze közül került ki az össze fejlesztést igénylő gyerek. Előző években hozzá jártak az oviba. Mellesleg meg sem hirdették az állást csak egyik napról a másikra itt volt. Kérdem én milyen szakmai felkészültséggel kezdte meg a munkát . És van egy nyugdíjas ped . is aki már vagy öt éve nem tanított. Szóval ha igaz az hogy az elsős években kell megszerettetni a tanulást velük akkor nagy a gond!!!! (Általános iskola, Heves megye)

Számos pedagógus alkalmatlan, kiégett de az iskola vezetése kénytelen állásban tartani azért, hogy órák ne maradjanak el. Inkább – az ő álláspontjuk szerint- kevésbé rosszat választják (az óra megtartásra kerül, még ha sok hiányossággal, kifogásolható módon is, de legalább nem marad el. (Általános iskola, Pest megye)

Iskolát váltottunk. Pedagógusok miatt. Gyereket megszégyenìtő magatartása miatt. Jelenlegi iskola szuper! (Általános iskola, Zala megye)

Nyugdíjból visszahívott idős tanárok már nem haladnak a korral. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

1.osztályos gyermekem egyik tanítója jelenleg főiskolai hallgató (tanítóképzőben). Nem ismeri a módszertant!!! (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Felső tagozatos, német nemzetiségi osztályba járó gyermekem (most 8.osztályos), 5.osztályban új német tanárt kapott. Az egész iskola (tanulók, pedagógusok, szülők) tudta, hogy szakmailag 0 a tanár, mégis 3 évig gyötörte a gyermekeinket, mert „szuper minősítési rendszer” sem tudta őt „lelökni” a pályáról. Végül önként (?) távozott az iskolából. Szerencsénkre… (Általános iskola, Budapest)

Tanítanak olyan pedagógusok, aki hosszú más pályáról módosított a tanításra, és nehezen értik őt a gyerekek, tanít olyan tanár, aki „tanári hatalmat” gyakorol időnként a gyerekek felett, tanít olyan pedagógus, aki túlzottan haverkodik a gyerekekkel, és ezért nem képes ellátni a feladatát, kevés az olyan pedagógus, aki nem csupán tanít, hanem megértő, nevelő munkát is végez. (Általános iskola, Csongrád megye)

Olyan tanárokat is kénytelenek alkalmazni, akiknek semmmi keresnivalójuk az oktatásban, pl. most küldték el a frissen felvett fizikatanárt, annyi panasz érkezett rá (Gimnázium, Pest megye)

Annyira kevés a jelentkező tanár, hogy válogatás nélkül felveszik őket. Később derül ki az alkalmatlanságuk. (Általános iskola, Budapest)

Visszahívnak tanítani olyan tanárokat, akik évekig esetleg évtizedekig más területen dolgoztak. Nincs tapasztalatuk, nem tudnak megbírkózni a feladattal. Káoszt eredményez. (Általános iskola, Veszprém megye)

Sajnos annyira tanárhiány van, hogy olyanok tanítanak, akik maguk sem értik a tananyagot, sokszor a gyerekek magyarázzák el nekik. (Gimnázium)

Matematika tanárnő, külföldi anyanyelvvel, szociális szférából idekerülve, pedagógusnak nem való,modortalan! (Általános iskola, Veszprém megye)

Sajnos nagyon sok nem megfelelő képességű személy lesz tanár, és oktatja, neveli a gyerekeket napi 8 órában. Ezenkívül nagyon látszik a tanárok kiégése is. (Általános iskola)

Fizika, kémia : örültek, hogy találtak tanárt, még ha pedagógiai szempontból nem nagyon jó tanár, akkor is. (Általános iskola, Budapest)

Hetedikben olyan angoltanárt kaptak a gyerekek, aki éppen csak tudott valamit angolul. (diplomázott belőle, de egyáltalán nem használta a nyelvet, ráadásul gyes-ről jött vissza, sőt ő maga is elismerte, hogy ő nem angoltanár, nem is annak jelentkezett, de ebből volt hiány, neki meg kellett a munka…) (Általános iskola, Pest megye)

Az 5 pedagógusból, akivel nem vagyok elégedett az iskolában, ők tanítják a magyar nyelvtant és irodalmat, történelmet és az idegen nyelvet. Az ő oktatásuk által minimális ismereteket szereznek csak a diákok. Korábban színvonalas volt ezen tárgyak tanítása is az iskolánkban. Azok a pedagógusok elmentek. Helyettük csak alkalmatlanok akadnak. Tehát elméletileg az iskolánkban nincsen tanárhiány, hiszen a pozíciók be vannak töltve, ugyanakkor mégis. És ez nyilván nem egyedi eset. A kimondottan jó képességű és értelmes gyermekeimet magántanárhoz járatom, hozzám hasonlóan több szülő így van ezzel. Teszem ezt annak ellenére, hogy azt vallom, hogy tanulniuk első sorban az iskolában kell(ene), azon kívül pedig minimálisan foglalkozni a tanulással. Szabadidejükben játszanak, sportoljanak, pihenjenek. A harmadik gyermekem pedig alternatív iskolába jár. Szerencsések vagyunk, és azok is, akik a különórákat vállalni tudjuk. (Általános iskola, Pest megye)

A rossz, goromba tanárokat nem tudjuk lecseréltetni. A tanárok nagy része türelmetlen, túlterhelt, napi 7-8 órákat tartanak. Gyakran nem csinálnak órán semmit, több tantárgyból. (Általános iskola, Fejér megye)

Alapvetően a tanítás minősége az a terület amin érződik a tanárhiány, révén az oktatási intézményeknek nincs lehetőségük tehetségesebb, jobban képzett oktatók felvételére. Hálásak ezek az intézmények, ha ki tudják állítani a tanári gárdát szeptemberben. Félreértés ne essék, Magyarországon nincs jövőkép a tanárok előtt, jómagam sem terelem a gyermekeimet ebbe az irányba. (Általános iskola, Veszprém megye)

Mivel nincs választási lehetőség a gyengébb képességű tanárokat nem tudják lecserélni. Nincs egészséges verseny a tanárok között, ezért a színvonal csökken vagy legalábbis nem emelkedik. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Két, jelenleg középiskolás gyermekem általános iskolai tanítói, tanárai közt voltak (most is abban az iskolában vannak) a tanításra személyiségük, hozzáállásuk miatt alig alkalmas tanítók, tanárok.(például beszédhibás tanító, olyan feltűnően beszédhibás magyartanár, aki még irodalmi színpadot is vezet, teljesen motiválatlan tanárok, akik képtelenek fegyelmet tartani) Pont emiatt a legkisebb gyermekünk nem is abban az iskolában tanul. (Általános iskola, Csongrád megye)

Iskolánkban több szaktanár is hianyzik, óraadó tanárokkal vagy nyugdíjból visszahívott tanárokkal próbálják pótolni. Nem tudom miért ilyen kevés a tanár. Nincs elég képzés? Nem látok bele. Csak azt látom, hogy nem hozzá értők tanítanak egyes tananyagokat. Nem lesz ennek jó vége. Ha itthon plusz még nem tanulunk hozzá úgy ahogy mi tanultunk, nagy bajok lesznek. (Általános iskola, Tolna megye)

Ami problémát okoz, az elsősorban az olyan pedagógusok alkalmazása akikről azt érezni,hogy idősek, fáradtak, gyerekekhez màr nincs türelmük,elavult modszereket alkalmaznak,magoltatnak,és semmi plusszt nem adnak a tankönyvi szöveghez. Elidegenítik a gyerektől a tananyagot,útáltá teszik azt, pedig nem kellene így lennie. Ennek így már nincs sok értelme.Ezzel egy olyan tudástól fosztják meg a gyereket,amihez nincs joguk. Sajnos az iskolának nincs lehetősége fiatalabb,motivàltab pedagógust alkalmazni. (Gimnázium, Budapest)

A gyermek utálta a tantárgyat, mert hozzá nem értő pedagógust tettek egész évre hozzájuk. Szeptemberben új tanárt kaptak és most közölte a gyermek hogy megszerette a tárgyat és “tök szuper.” (Általános iskola, Pest megye)

Mivel kevés a tanár így kénytelenek az iskolák olyan tanárokat is alkalmazni akit inkább az gyerekek közelébe sem engednék. (Általános iskola, Fejér megye)

Az iskola moralitásának, szellemiségének csökkenése. Fásult, kiégett tanárok. Alul fizetettség, túlterheltség. Azt új, lelkes tanárok be nem fogadása a meglévő tanári közösségbe. (Gimnázium, Budapest)

Vannak olyan tantárgyak, amelyeket teljesen alkalmatlan pedagógus tanít, és nincs lehetőség cserére. (Gimnázium)

Fájdalmasan sok „jó” tanár hagyta el a pályát, és aggasztó, hogy nincsen megfelelően, emberileg és szakmailag kitartó utánpótlás… (Általános iskola, Csongrád megye)

Tanárhiány miatt nyugdíjas pedagógus az óraadó, aki sokat hiányzik, türelmetlen, arrogáns a tanulókkal. Érezteti velük, hogy neki ez nem kötelező, és megtesz mindent, hogy a diákok rosszul érezzék magukat az óráján. Az állást folyamatosan hirdeti az iskola több éve. (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

A probléma másrészt az, hogy több olyan tanár tanít, aki nem tanár. Azaz nem azért tanár, mert szereti a gyerekeket és szeret tanítani, hanem mert valószínűleg máshol nem alkalmaznák. Ezek az emberek nagyon megkeserítik a gyerekek amúgy sem túl kedvező helyzetét. (Szakgimnázium, Pest megye)

Rengeteg kiégett tanár, a lelkes pedagógusokat kiútálják, így ők inkább a magán szférában helyezkednek el. (Gimnázium, Pest megye)

Matematika tanárból folyton hiány van, akit sikerül hozni, az nem tudja a tudását átadni. Alsóban 4 év alatt 6 napközis tanár volt. Angol szintén gond. Hatodik osztály áprilisban kezdtek neki a hatodikos anyagnak. (Általános iskola, Pest megye)

Egyik évről a másik évre egyre több új tanár jön. A nem megfelelő tanár is marad mert nincs helyette jobb. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nyugdíjazott pedagógusokkal oldják meg a nyelvtanárhiányt. Módszereik elavultak, a memóriájuk már nagyon nem a régi, ami a számonkéréseknél erően érezhető. (Pl. „Igék nem lesznek a szódolgozatban” ígéret ellenére tele van igékkel a szódolgozat). (Gimnázium, Pest megye)

A tanárok a túlterheltségüket a gyerekeken vezetik le. Nincs elég türelmük. (Általános iskola, Békés megye)

Informatikai Szakgimnázium (vidéki város) kevés és felkészületlen informatika szaktanár. Azokra a tanárokra gondolok elsősorban, akiknek az informatika ágazati érettségire kellene a diákokat felkészíteni. (Programozás, hálózati-műszaki ismetetek stb.) Ezt jelen pillanatban nem látom biztosítottnak. (Szakgimnázium)

Miért kell egy középkategóriás autó árát kifizetnem-évek alatt-hogy a gyerekem magánórán megértse a matematikát, amit a tanórán kellene megértenie…Elszomorító. (Gimnázium, Tolna megye)

Az általános iskolában olyan pedagógus is tanít aki korábban középiskolában végzett pedagógusi munkát. Az életkori sajátosságokhoz azonban nem igazodott. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nagyon rossz tapasztalatom van, szakközépiskola vezetőhelyetteseként már több mint 5 éve jeleztem különböző fórumokon, hogy mi várható és igazam lett. Már nem vagyok helyettes, tanítok, mérnök tanárként szakmai érettségizőket, technikusokat, DE eszméletlen, hogy ma már ki taníthatja a gyerekeket, se főiskolai – se pedagógiai végzettségük nincs, úgy tanítanak, mert „tanárhiány” van! nevetséges, én 5 diplomát szereztem, hogy taníthassak, 1993-tól vagyok a pályán, de dolgoztam üzemben is tervezőként, vezetőként, ami ma az oktatásban van az már nem nevezhető oktatásnak inkább butításnak! a jelenlegi vezetők inkább főnökök – rabszolgahajcsárok, a tanítás sokad-rendű a számunkra – egyéb nem annyira a szakoktatás irányába viszik a tanárokat, nem csoda, hogy nincs szakember. És ez csak rosszabb lesz – egyre rosszabb! (Szakgimnázium, Zala megye)

Rajz: jelenleg a karbantartó tartja – aki szép mozaikokat készít, kedves a gyerekekkel. Tesi: kaszkadőr tartja és minősíthetetlenül beszél a gyerekekkel (Általános iskola, Budapest)

Megfelelő kompetencia nélkül tanítanak, ami alapvetően a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásának , a tanár szociális es kommunikációs erzekenysegenek, ratermettsegenek hiányát jelenti. Ezen attitűdök alkalmazása nélkül az oktatás alacsony színvonalú , motiválni nem tud, kvázi nem jon létre tanulási folyamat. (Általános iskola, Pest megye)

Olyan tanárokat alkalmaznak néha akit talán csak azèrt vesznek fel mert nincs jobb. Nem gyerekek közè való. Volt példa hogy megalázta a gyerekeket a gúnyos beszólásaival. Nèmelyik le sem adta az anyagot, a telefont nyomkodta. Dolgozatìráskor engedte a gyerekeket puskázni hogy ne legyen nagyon rossz az eredmény. Siralmas a felhozatal nèha.. Szerencsère felearányban, vannak nagyon jók is. (Általános iskola, Pest megye)

Amelyik szakterületen nincs ugyan hiány, sokszor nem a legjobb szakemberek foglalják el a helyet. (Általános iskola, Fejér megye)

Informatika tárgyat iskolai rendszergazda vagy a piacon elavult tudása miatt elhelyezkedni nem tudó “informatikus” tartja — értelmetlen tananyag, vállalhatatlan pedagógiai módszerek, használhatatlan tudás. Mindez két különböző igen jó nevű Bp-i nyolcosztályos gimnáziumban; Nyelvtanárból is nagyon változó minőséget lehet felvenni a távozók helyére, pedig a mostani ltizedik évfolyam már csak B2 nyekvvizsgával jelentkezhet egyetemre. (Gimnázium, Budapest)

A matektanárt egész évben egy nyugdíjas matek tanár helyettesítette, aki lelkes volt ugyan, de koránál fogva már nem volt túl alkalmas tanítani. Sokszor az új anyagot adta fel házinak, anélkül, hogy órán leadta volna. Nagyjából én tanítottam a gyerekemnek az aktuális tananyagot…

A szülők részéről elfogadhatatlan színvonalú munkát végző tanárok alkalmazása. (Gimnázium, Somogy megye)

A fizika tanár már nem szeretett tanítani, nem szerette a gyerekeket, mindenki tudta, hogy nagyon rosszul végzi a munkáját, de egyszerűen nem találtak jobb tanárt. Senki nem jelentkezett az állásra. (Szakgimnázium, Budapest)

Bár a pedagógus képesítése megfelelő, sem szakmai, sem pedagógiai munkája nem kielégítő. Ezzel nagyjából az iskola is tisztában van, de nem tudják pótolni, tehát a gyerekek tanuláshoz való joga és érdekei sérülnek, az alkalmatlan pedagógus marad és évekig rombol. (Általános iskola, Pest megye)

Napközi összevonások – csak gyermekfelügyelet van, nem pedagógiai munka (Általános iskola, Pest megye)

Olyan tanárokat is kénytelen az iskola foglalkoztatni, akik mind szakmailag, mind emberileg alkalmatlanok az oktató-nevelő munkára. (Általános iskola, Somogy megye)

Több alsós osztályban a kéttanítós modell helyett 4-5 pedagógus „tanít” be, mert nem vehettek fel új pedagógust. (Általános iskola, Somogy megye)

Nincsenek megfelelő szakemberek. A matematika órákon nincs hatékony oktatás. Az angol órák eltelnek, nulla tudásátadással. A pedagógusok sértésnek veszik,ha a szülő megkeresi őket problémájával. Jó magam is tarthatnék tanórákat, hiszen otthon a gyermekeimnek egy órát magyarázom napi rendszerességgel a matematikát. A többi tantárgyból én készítem el a vázlataikat, mert a tanórán nem készül. Jelenleg az ingyenes tankönyvnek köszönhetően nincs tankönyve a gyermekeknek, mert le kellett adni és még a tavalyi anyaggal nem végeztek. Azt érzem,hogy nem fontos a tudás átadása, megértetése, csak legyen vége a napnak, és 1 óra felé mehessenek haza. Persze biztos vannak kivételek.De én nem pedagógus vagyok, mégis minden délután az vagyok. (Általános iskola, Nógrád megye)

Minőségi választék nincs. (Általános iskola, Veszprém megye)

Véleményem szerint, a tanár hiány abban tapasztalható meg leginkább, hogy nagyon sok olyan ember foglalkozik kisgyerekekkel, aki nem ért hozzájuk. Nagyon sokat kiabálnak a mi iskolákban az alsó tagozatos gyerekkel, és sokszor hallom olyan stílusban beszélni a tanárokat a gyerekkel, amilyenben nagyon nem kéne. És nem, a „mi időnkben” SEM beszéltek így velünk a tanárok. (Általános iskola, Budapest)

Inkább a jó tanár hiánya ami előfordul, úgy értve, hogy a jó tanárokat a tagozatosok kapják, így pl. a minket érintő reál osztály kiváló történelem, angol, német tanárját is lecserélték egy rosszra (és valóban nagyon rosszra!), mert rájuk szükség volt a tagozatos osztálynak. Annak ellenére, hogy a reál osztály is érettségizik ezekből a tantárgyakból. Ugyanez fordítva is igaz, a reál tagozat kiváló fizika és matematika tanárt kapott, de más tagozat küszködik a matematika-fizika tanárával. (Gimnázium, Pest megye)

A felkészült tanárok elmennek jobb nevű gimnáziumokba, majd helyükre alig-alig találnak újakat, illetve az új tanárok felkészültsége és alkalmassága több esetben kifogásolható, így látványos színvonalesés tapasztalható. (Gimnázium)

A gyermekem egy neves gimnáziumba jár, itt csak rövid ideig volt tapasztalható tanárhiány és a csoportbontások is megoldottak. De egy pár sarokkal arrébb levő intézményben évek óta vannak megoldatlan hiányok, illetve olyan ami névleg ugyan betöltött állás, de a pedagógus nem alkalmas annak betöltésére. Ez köztudott, de mivel nincs más, így legalább névleg nincs tanárhiány.Valamint csoportbontások is szűntek meg hiányzó tanár miatt, ami jelentősen hátráltatja a munkát. (Gimnázium, Budapest)

Okok: tanárok közötti ellentétek,nem együtt működőek több esetben,nehezen hagyják beilleszkedni az új tanárokat a régebbiek… (Általános iskola, Heves megye)

Vannak nagyon nem megfelelő tanárok (Gimnázium, Budapest)

Nem tapasztaltunk tanárhiányt. Inkább a azon lenne célszerű változtatni, hogy minőségibb oktatást kapjanak a tanulók azáltal, hogy a pedagógus -képzés minőségén is javítanak. Meg kell emelni a pedagógus-képzés ponthatárait, és szűrni kell az erre a pályára alkalmatlan jelentkezőket, hallgatókat. Ha ezen nem javítanak, hiába a magasabb fizetés, a jobb munkafeltételek, nem lesz minőségibb oktatás az általános iskolákban, középiskolákban sem. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A kémia tantárgyat nem megfelelő végzettségű tanár tartja. A módszertana szőrnyű. Fizikából a tanárnő nyugdíjazása miatt sokat hiányzik emiatt, a helyettesítésen egy ifjú fizikus segít be minden pedagógiai végzettség nélkül, de nem tudja az anyagot „előadni”, pedig szuperül tudja. (Általános iskola)

A mi iskolánkban inkább azt látom,hogy a tanárok nem motiváltak,türelmetlenek és a nem végeznek mélyreható oktatási munkát,mert a tananyagot le kell tolni,ha érti a gyerek ha nem. (Általános iskola, Vas megye)

A tanárok fásultsága is elèg mèrvadó,aki tesz ès mèg jobban ösztönöznè a gyerekeket,ès èlvezhető órát tart,azt addig piszkálják míg el nem megy,vagy büntetik ,hogy nem kap osztályt…stb.A tanári önfegyelem sem a règi vagy kèsik az óráról,vagy meg sem tartja ,hanem szabadfoglalkozás zajlik.A krèta,tábla filctoll,a fènymásoló lap,a nyomtatás hiányzó rèsze amit a szülők pótoltak az osztálynak.összetett a problèma sajnos van tanári-,fenntartói-,illetve tanulói hiba( a szülői nevelès hiánya).Ezen problèmára komplex, azonnali segítsèg kell,amely ha nem is azonnal de rövid időn belüli pozitív változást hoz. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az iskolában a generációs különbség miatt nem tudtak a tanárok együtt dolgozni. Az idősebb nem volt hajlandó az új nézeteket és koncepciókat elfogadni, ragaszkodott a 30 évvel ezelőtt bevált módszerekhez és eljárásokhoz. Sajnos emiatt inkább a fiatal és lelkes tanárnő elhagyta az iskolát. (Általános iskola, Budapest)

A középiskolás és általános iskolás fiatalokat 50 év feletti pedagógusok tanítják, akik nagy %.ban kiégtek sajnos. Nincsenek fiatalos, új, játékos módszereket alkalmazó, megújulásra képes tanerők, akik képesek fenntartani az érdeklődést, a tanulás iránti vágyat és minőségi, élvezhető órákat tartani. 🙁 (Gimnázium)

Tapasztalatom szerint a fiatal pedagógusok motiválatlanok a pályán maradáshoz, ezáltal munkájukat is ehhez igazítottan, hivatástudat nélkül végzik, a mai gyerekanyag pedig sok esetben még a tapasztalt „öreg motorosokat” is kikezdi, a sokszor válik nyilvánvalóvá az un. Burn out. Mindezt a társadalmi megítélés hozza magával, hiába halad maga a szakma a megújulás felé a sok modern technikával és új elvekkel, amíg a közmegítélésben marad a régi minta, hogy a tanítót pénzzel és ajándékokkak kell lekenyerezni, ugyanakkor otthon úgy van emlegetve mint valami lenézett közellenség. Sajnos az is igaz, hogy a fiatal főleg pályájuk legelejét járó tanítók ehhez a mintához szoknak, szerencsére csak hallomásból tudom, van aki anyagi igényeit direkt a szülők elé tárja és köszönetképpen wellness hétvégére fizetteti be magát.A hálapénzhez hamar hozzá lehet szokni és amíg az iskoláknak anyagi megfontolások állnak a legfontosabb kérdései között, mint valami mini- tőzsdén és a pénzhajszolás fontosabb mint a minőségi oktatás, addig marad az anyukák/apukák feladata, hogy a gyerkőcöt a képességeinek megfelelően terelgesse, ahelyett hogy a fennmaradó délutáni szabadidőt együtt, lazítva tölthetnék. (Általános iskola, Zala megye)

Gyakorlatilag bàrki taníthat, csak legyen bent egy felnőtt a gyerekekkel, mindegy ki az. Menekülnek a pàlyàròl, làtszattanìtàs folyik. (Általános iskola, Pest megye)

A végzett tanárok egy része nem akar tanítani mert nem szereti a gyerekeket. Csak azért végezték el a tanárképzőt mert máshova nem vették fel őket. Az ilyenek jobb is ha nem tanítanak, visszafizettetném velük a képzésükre szánt összeget. (Általános iskola, Csongrád megye)

Azok hagyják el a pályát, akik alkalmasak lennének, ennek oka az alkalmatlanok jelenléte. Összességében nem kapnak megfelelő megbecsülést a pedagógusok, pedig kevesek igazán megérdemelnék. (Általános iskola, Budapest)

6 óra van egy nap ! A pedagógusok fáradtak , kiégtek ! Tisztelet a kivételnek ! Az óvodából kikerült gyerekekkel nem bírnak ! Hiba esetén nem útmutatást adnak , hanem fekete pontot ! Első osztályban osztályoznak ! A régi rendszerben dolgozott idősebb pedagógus , akinek nem a tudását bírálom , ő nem tud haladni az e korban született gyerekek fejődésével ! Nem motiváltak a gyerekek az ő óráin !!! Nagyon szeretnénk , ha rugalmasabbak lennének! (Általános iskola, Somogy megye)

Sokszor, képzetlen, szakmailag nem rátermett , motiválatlan tanárok tanítanak. (Általános iskola, Pest megye)

Mivel kevés a tanár, egy őskövület a napközis tanár. Nem tanul a gyerekekkel. Minősìthetetlen. Eddig felsősöket tanított. Nem elsősökhöz való! Az év elején megismerkedtünk egy fiatal tanító nénivel, de mire megkezdődött az iskola, addigra inkább külföldre ment 5x több pénzért. Megértem! De ez az állam hibája! Mert a rengeteg óraszám mellé, az elsősök délután 3-ig tanulnak!!!!! Meg otthon tanulni kell velük mert a napköziben se idő se megfelelő pedagógus. 7 évesen napi 9 óra tanulás!!!! Felháborító!!!! (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiány elsősorban a jól felkészült, hivatásának élő és gyermekszerető pedagógusok hiányában mutatkozik. Hiába szerzett valaki tanári diplomát, ha a tanításhoz nincs tehetsége. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A jó tanárok, elmennek más iskolába, különösen az egyházi iskolákba, mert ott jobbak a háttérfeltételek, aki marad, az a maradék. Az a fajta, aki nem a nyelvet tanítja, hanem a könyvet. Akinél lehet tudni,h goy mit kell válaszolni. Ne gondolkodj, csak írd be, amit várnak… (Általános iskola, Vas megye)

A fiatal tanárok komoly módszertani hiányosságokkal rendelkeznek. Tanítási gyakorlat mértéke csekély és az sem a felkészülésükről szól. Az ének-zene oktatás alsó tagozatban siralmas, komoly szaktárgyi tévedések fordulnak elő.
A testnevelés órán azért fegyelmezetlenek a tanulók, mert az óra szervezésére alkalmatlan a pedagógus.
Komoly gondok vannak sok pedagógus felkészültségével (tisztelet a kivételnek). (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A reál tárgyak terén, illetve a nyelvoktatásban mutatkozik. A tanárok többsége nagyon alacsony színvonalon teljesít, tudása hézagos, még a szaktárgyban is. A jobb képességű tanulók nem a tanári pályát választják, hanem a nagyobb megbecsültségű lehetőségeket keresik. (Gimnázium, Csongrád megye)

A két osztálytanító közül az egyikre súlyos panaszok voltak, a szülők többsége kritizálta a munkáját. A rendszeres panaszokat követően az Igazgató kiemelte az osztályból. Ez 2018 februárjában történt de azóta sem sikerült betölteni a helyét, helyettesítéssel oldják meg. 19 januárra várható új fiatal kolléga, aki most gyakorlaton van az iskolában. (Általános iskola, Budapest)

Egyszerűen nincs pedagógus,akik pedig bekerülnek az oktatásba nem igazán rátermettek. (Általános iskola, Budapest)

Nem a gyerekcentrikus, elhivatottak maradnak a suliban. Azokat a többiek kitúrják, más szakmákban nagyobb fizetést is kaphatnak személyiségük miatt. … Maradnak azok a mű-pedagógusok, akik azért kerültek az iskolába, mert diplomát akartak , de „csak” ide vették fel! (Általános iskola, Budapest)

Idős tanárok. Óriási generációs szakadékkal. (Gimnázium, Pest megye)

Nem tanár hiányban, hanem a pedagógusok minőségében látom a nagyobb problémát. Alkalmassági vizsga nélkül bárki lehet tanár- pedagógiai és pszichológiai érzék nélkül, a motiváció teljes hiánya mellett. Ilyen emberek működése alatt a gyerekek fásultak lesznek és az elhivatott pedagógus kollégák gyorsan kiégnek. (Általános iskola, Zala megye)

Az elmúlt egy évben nagyon sokat romlott a helyzet. Eddig is jelentős kontraszelekciót éreztünk, a jó és fiatal tanárok közül sokan hamar feladták a küzdelmet és elmentek kedvezőbb körülmények közé dolgozni, nem feltétlenül másik iskolába. A régebbi tanárok többsége kiégett, megkeseredett, sokan a fegyelmezést értelmetlen büntetésekkel és hatástalan kiabálással próbálják megoldani. Egyértelmű, hogy a túl sok adminiszttáció és helyettesítés sokat rontott a helyzeten. Sportiskola, ahol kevés a tornatanár, helyben csak fociedzés van, mert a tornatanároknak a helyettesítések miatt nincs idejük és energiájuk edzéseket tartani. (Általános iskola)

Főleg abban mutatkozik meg a tanár hiány, hogy a nem megfelelően tanár is tovább „taníthat” a panaszok ellenére. Annak ellenére hogy a tantestület is tudja a nem megfelelősséget, de egyszerűen nincs kire cserélni, felvenni mást, mert nincs jelentkező az állásra. Vagy zartós betegség esetén nem tudnak helyettesítő tanár alkalmazni anyagilag sem és ember sincs rá. (Általános iskola, Pest megye)

Alig van jó tanár. Az iskola igazgatosaga eltanácsolja a rossz nevelőt. Akik jönnek mennek, nem a pályára valók. Nagyon sokat dolgoznak, sokan kiégnek, nem tudnak pihenni. De még a kiegett jó tanár is jobb, mint a nem odavaló. Az ovoneni valtasnak okat nem ismerem. (Általános iskola, Budapest)

A magyart, amit az egyik legfontosabb tárgynak tartok, egy nyugdíjből visszahívott tanár tartja, időskori demenciával… (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Van olyan tanár aki több iskola között ingázik. De napközis nincs is. A tanárhiány következménye nálunk, hogy a más iskolából elküldött, eltanácsolt, szülők általi összefogásnak köszönhetően távoztatták azt a tanárt itt felveszik, mert a tanár kell. Csak nem lenne mindegy milyen is a tanár. Pl. a Pán Péter szindrómás ember nem jó pedagógusnak, mert nem tudja a gyerek tiszteletét kivívni. (Általános iskola, Somogy megye)

Van olyan tanár úr aki mentálisan nem megfelelő a feladatra. (Szakgimnázium, Békés megye)

A tanarhiany következményeiről van ltapasztalatom. Inkompetens, arrogáns, félelemalapú fegyelmezéssel élő tanárok tömege (kevés kivétellel!), akik maguk is jobbára mentális, gyermekkorba nyúló lelki defektekkel rendelkeznek! (Általános iskola, Pest megye)

Alsó tagozatos a kisfiam, rendszeresen azt kérik, hogy vigyük haza a gyerekeket előbb, mert nincs napközis. A tanító nénink, aki kiváló pedagógus, év eleje óta egyedül van, rengeteget dolgozik. Nagylányom középiskolás, rendszeres a tanárhiány, nincsenek órák megtartva. Bizonyos tanárok, a tanárhiányon felbuzdulva minősíthetetlen viselkedéssel „tanítanak”, a gyerekeket megalázva, szakmaiatlan hozzáállással. Szánalmas és siralmas. (Általános iskola, Budapest)

Van matektanár de nem alkalmas matematika oktatásra. Az iskola igazgató tud a problémáról de a matek hiány szakma így kerik a türelmünket. A gyerekek nem.az iskolában tanuljakmeg hanem otthon magán tanártól. :((( (Általános iskola, Pest megye)

Mivel kevés a tanár, nehéz pótolni a hiányt, ezért megelégednek gyengébb szakmai képességű vagy pedagógiailag nem megfelelő személyekkel is. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok alacsony megbecsültsége és kevés fizetése mellett sajnos olyan tanárok is tanítanak, akiket, úgy érzem, az iskola sem szívesen alkalmaz, de nincs más választásuk. (Szakgimnázium, Budapest)

Idősebb gyermekemnek még jobb tanárai voltak 3 éve ugyanott, 1 éve az a jellemző, hogy kisebbik gyermekemet „gyengébb” iskolából átigazoló tanárok tanítják, mert a jó pedagógus egy még nagyobb presztízsű suliba ment vagy ügyessége, okossága révén pályát váltott… (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

6-7 éves gyerekeket pedagógusi végzettség ,-érzék- nélküli lelkész ordítva fenyegeti, hétről hétre fekete pontokkal alázza őket.Gyerekemmel teljesen megutáltatva a tanulást, iskolát. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Az első két évben olyan tanító tanította a gyermekemet, aki kiégett, motiválatlan, fáradt volt. A felmerülő problémákat nem tudta kezelni, a deviáns magatartást képtelen volt kezelni és az iskola vezetése felé továbbítani, mert attól tartott, hogy alkalmatlannak tartják. Az iskola akkori vezetése időben nem szembesült a dolgokkal, majd a szülők nyomására a probléma felismerése megtörtént, de érdemi intézkedés elmaradt, félve annak a hátrányos következményeitől, attól hogy mit fognak szólni, ha ez kiderül. Tudnak-e majd annyi elsőst felvenni? Végre nyerhet-e pályázatot az iskola, vagy estleg többlet forrásból jut-e ide is. A mostani vezetés pedig abszolút alkalmatlan, mert képtelen menedzser módjára bármiért is lobbizni az iskola érdekében. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A jó tanárok mennek el, mert bennük még van erő, tehetség újrakezdeni valahol másutt és a fáradt, változtatni önmagukon sem tudók maradnak. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolákban gyakran jelen van egy amolyan negatív közhangulat – az alacsony fizetés, a társadalmi megbecsültség hiánya, a pedagógustársadalom nagyon lassú változni képessége, az, hogy jó néhány tanár csak azért van az iskolában, mert más szakma nem jutott eszébe, de nem érdeklik a gyerekek / nem szereti őket és így évtizedekig elvegetálgat, az, hogy a gyerekek többsége utál iskolába járni és ezért a tanároknak tulajdonképpen nem is marad választásuk, minthogy különböző eszközökkel kényszeríti őket arra, hogy tanuljanak – ezek ( és még egyéb okok) miatt. (Általános iskola)

Sok a nyugdíj mellett tanító szaktanárok akik nehezen értik meg a mai felnovő generációt és nincs türelmük a kamaszokhoz. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Tanárhiány van, mert az iskolából elment tanárok helyére alig találtak másikakat, válogatni már rég nem lehet a jelentkezők között, örülnek, hogy van valaki. A kontraszelekció hosszú évek óta létezik és csak erősödik. Okok? Alacsony diplomás(!) bér, túlterheltség, alacsony presztízs, ebből a fizetésből megállapodni nem lehet. (Vas megye)

Folyamatos a jövés-menés tanév végén, rosszabb esetben tanév közben. Ha valamelyik pedagógus jobb fizetéssel, nyugodtabb környezetben dolgozhat, abban a pillanatban lelép, hátra hagyva tananyagot, gyerekeket. Így megszűnik a folytonosság a gyereknél. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A jó tanárokat a vezetők nem tudják megtartani – ennek körülményei számomra nem ismertek. Új tanár felvételénél legfőbb szempont a minimális fizetés, nem vesz fel jó tanárt a megfelelő bérezéssel, de alkalmaz közismerten rossz pedagógusokat. (Általános iskola, Pest megye)

Sok a problémås gyerek, magatartås zavar, beszėdhibås, felzårkóztatåsra szorulô gyerek. A tanárok túlterheltek, nincs képesītėsük a problémås gyerekekhez, az állandó konfliktusok megoldásåhoz. A helyettesítés nem megoldott ezért betegen is dolgoznak a tanárok. (Általános iskola, Nógrád megye)

Budapest, peremkerületi, a ker. legjobb hírű iskolája. A gyerek tavalyi matek- (és testnevelés) tanárja nagyszerű eredményre hozta fel az osztályt, de közben pedagógusként egy inkompetens idióta volt: az egyik gyerekhez hozzávágta a cipőjét óra közben, egy másikat megveretett az osztállyal, mert a gyerek viselkedészavaros és belekötött pár osztálytársába. Negyedikesekről beszélünk, több gyerek is azzal ment haza, hogy nem értik, miért kellett megverniük a gyereket, nekik nem volt semmi bajuk vele. Az igazgatónak jeleztük, ő azt mondta, hogy érdemben semmit sem tud tenni, mert két éve keres matematikatanárt és még jelentkezője sincs.

Egy fizetős, alapítványi iskolában is olyan tanárt vettek föl, akinek nincs tapasztalata, és egy középszerű napközit tól. Matekból le is kellett váltani. Az igazgató bevallása szerint ő volt a „legjobb” a jelentkezők közül. Tehát ő is tudta, hogy suboptimális a választás. (Általános iskola, Budapest)

Nem hozzáértő, gyerekeket koordinálni, fegyelmezni képtelen (napközi), így a napközi csak gyermekmegőrző. (Általános iskola, Pest megye)

A baj a nem minőségi oktatásban van. Pl egy átképzett orosz tanár, aki angolt tanít, hagy kivetnivalót maga után. És a befásult idősebb tanárok is, akik 20-30-40 éve ugyanazt tanítják és már a gyermekeknek nem tudják úgy elmondani, tanítani, hogy az a tananyag akár érdekes is lehetne a tanulók számára. (Általános iskola, Pest megye)

Nehéz jó matematika, fizika, kémia, biológia tanárt szerezni (Általános iskola, Budapest)

Ebben az évben már 5x változtattak az órarenden de igy se boldogulnak! (Általános iskola, Pest megye)

A nyelvtanárok évenként változnak, olyan nyelvtanárokat vesznek fel általános iskolába, aki nem ért a gyerekekhez. A tanárok idegesek, fáradtak, bele vannak fásulva a tanításba. A változtatásra nem hajlandóak. (Általános iskola, Tolna megye)

Sajnos tanárhiány van! Nem tud az iskola válogatni a jelentkező szaktanárok között, aki elvállalja, azt el kell fogadni! (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

A jól képzett, lelkes, lelkiismeretes tanárok hiánya (Általános iskola, Budapest)

Az állami oktatási rendszer nem biztosít szabad kezet a tanároknak! Sok kocka fejű gyermek és pedagógus. Kitőrni ebből! Sokkal több szabad kezet a pedagógusnak! Legyen élmény a tanítás neki és a diáknak is! Hagy dönthessen miből tanít és ne ezeket a vacak agymosott tankönyveket! Mire kikerül a gyerek zombi lesz. Vannak szabadabb elvű tanárok. Az összeset erre buzdítani. Eldobni ezeket a beszükült tankönyveket! Élmény színtű oktatást. Sokkal de sokkal kevesebb értékelést alsó tagozatban!!!! Ez halál. Megöli a visszahúzodobb gyerekeket! Tehetetlenül nézem hogy sorvad a kedve a gyermekemnek az álandó es értelmetlen értékelési rendszer miatt alsó tagozatban. Sírhatnékom van és sírok is! (Általános iskola)

Speciális szakiskolába hiába keresnek munkaerőt! Elméleti-gyakorlati tárgyat tanítók megoldják az elmaradó órákat, de gyanúsan sok a mondvacsinált okból elmaradó tanítási nap. Megértjük, hogy ki kell heverni a nehezített körülmények közti munkavégzést, de éppen speciális nevelési igényű gyerekek esetében (enyhe ért. fogy.) sokkal jobban ki van szolgáltatva egy dolgozó szülő az iskolának – már csak azért is, mert legalább felügyeletre számítanánk. (Budapest)

Nincs megfelelő napközis tanár. Itt nem a végzettségre értendő hanem az elhivatottságra. Oka általában az hogy napközis tanár napköziben „marad”. Nincs elismerés társadalmilag, pedig ő is végzett pedagógus. Demotivált lesz, nehéz „feljutni” tanítani. Így a legtöbb esetben csak úgy „elvannak”. Helyettesítésük összevonással vagy a csoport megbontásával jár. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanárok szakképzettsége nem nyilvános. Miért nem? Akár a „takarítónő” is bemehet helyettesíteni, tanórát tartani! Tudomásom van arról, hogy több helyen kistelepülési általános iskolákban, felső tagozaton szaktárgyakat többségében tanítói(alsós) diplomával tanítanak, gyenge színvonalon. Ez látszólag nem tanárhiány, de vastagon az! (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A felső tagozaton sok szaktanár hiányzik: történelem, német, matematika, fizika, kémia (Általános iskola, Budapest)

Rossz a tapasztalatom, nyugdíjas tanárokkal igyekeznek a hiányokat pótolni, akiknek nincs türelmük már a diákokhoz…. Az okai : Az anyagi megbecsülés hiánya, a rossz használhatatlan tananyag ráerőszakolása a diákokra, valamint a hatalmas méretű adminisztráció, ami felesleges…A diákok és a tanárok őrületes leterhelése.Sok óraszám, felesleges tananyagok erőltetése, a diákok lebutítása,…Szóval az egész oktatás egy romhalmaz…. (Általános iskola, Veszprém megye)

3. osztályban felháborítónak tartom, hogy 8 tanárnak kell tanítani, mert mindenki más osztályba „áttanít”. Illetve hiányzik egy alsós tanító, úgy, hogy csak 1 első osztály indult. (Általános iskola, Budapest)

Szerintem nem a “tanárhiány” a probléma. Sokkal inkább a nem tanárnak való emberek alkalmazása. Ez alatt értem az olyanokat akik nem képesek szót érteni a gyerekekkel, nem tudják érdemben átadni a tudásuk stb.: (Gimnázium, Pest megye)

Minőségi hiányt észlelünk. Az elmúlt évek nagyformátumú pedagógusai elhagyták az iskolát, már alig maradt olyan tanár, akire felnéznek a gyerekek. (Gimnázium, Budapest)

Sajnos egyre több az alkalmatlan tanár, emiatt pl. a teljes 5.osztàlyos matekot ismételték a következõ èvben.Sokszor nem tudnak a megfelelõ ütemben haladni,àtcsúszik a tananyag a következõ évre. (Általános iskola, Budapest)

Reál tárgyakból nincs elég szaktanár. A nyugdíjba vonuló vagy szülési szabadságra menő tanárokat alig tudják helyettesíteni. Már hosszabb ideje nyugdíjban lévő pedagógust foglalkoztattak, hogy az órák meg legyenek tartva. De a pedagógus módszerei már nem voltak megfelelőek, kiesett a napi tanítási rutinból, új pedagógiai módszereket nem ismert. Bár a tantárgyi tudása megvolt a pedagógusnak, a gyerekekkel nem találta meg a megfelelő hangot, nem tudott fegyelmezni. (Általános iskola)

Olyan tanár tanít szakmai tárgyat,aki maga is most tanulja. Sokszor a gyerekek segítettek neki,ami nem rossz dolog,de akkor miért jár iskolába? (Szakgimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Elektronikai irányú szakképzésről van szó (bár ezzel majdhogynem beazonosítható lesz az iskola, de ezt ettől még fontosnak tartom közölni). Tavaly Szeptemberben az egyik szakmai tárgyat tanító tanárnak volt egy súlyosabb balesete, aminek következtében több mint két hónapig az ő órái nem voltak megtartva. Sikerült az iskolának egy külsős helyettesítő tanárt felkérnie, de a probléma vele sem oldódott meg. Egyrészt nem a megfelelő embert kérték fel helyettesítésre (egyetemi tanárról volt szó, akit nem érdekelt hogy a diákoknak van minimum egy év lemaradásuk -ami az iskolának köszönhető-, azt kérte számon amit elvileg már tudniuk kellene, így félévkor a fiam osztályában mindenki megbukott), másrészt gyakorlati óra lévén fontos lenne a megfelelő eszközök biztosítása az oktatáshoz, amit az iskola nem tesz meg. Azok a tanulók akik nem tudnak saját eszközöket vinni magukkal (amik egyébként nem olcsók, illetve mozgatásuk körülményes – sérülékenyek) az iskola által biztosított 30-40 éves elavult, gyakran nem megfelelően működőket kényszerülnek használni. A tanárok elmondása szerint sosem jutott elég pénz a fejlesztésre, de mióta a Klebelsberg Központhoz tartoznak csoda hogy még üzemel az iskola. Azóta a tanárok kb. fele saját pénzén veszi az oktatáshoz szükséges dolgokat, mint például a papír, kréta. Úgy néz ki hogy a már említett szakmai tanár nem fog tudni visszajönni tanítani. Mégis a vezetőségnek esze ágában sincs mást felvenni a helyére, az ott tanító másik 3 kompetens tanárnak adták át idén az órákat. Emiatt most van olyan nap mikor a diákoknak 9-10. óráig is bent kell maradniuk mert csak akkor tudják megtartani az órákat. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

Tapasztalatlan matektanárral vágunk neki az utolsó éveknek, csakhogy ezek eredményei szerint veszik fel majd őket fel középsuliba. Több tanárnál is éreztük már hogy nincs érzéke a gyerekekhez… De ezt nem nagyon szűrik, örülnek ha vki ellátja a feladatot. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Főleg természettudományos tantárgyak esetén egyre jobban érzékelhető, hogy az iskolák kétségbeesetten vesznek fel bárkit, aki valamelyest is foglalkozott már az adott tantárggyal, tekintet nélkül a szóban forgó tanár tanári képességeire. (Gimnázium, Budapest)

Már rég nyugdíjba vonult tanárok oktatnak, akik véleményem szerint sem fizikailag, sem szellemileg nem alkalmasak a tanításra. Véleményem szerint ez jelentősen hátráltatja a gyerekek oktatását. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Gyenge képességű pedagógusok kerülnek be a rendszerbe, egyik iskolában felmondanak nekik, másik iskola kényszerből felveszi.Gyerekekkel nem bírnak, a szülők bizalma megrendül, patthelyzet van.

Volt olyan tanár, akit azért alkalmaztak, mert nem kaptak mást ugyanazzal a végzettséggel, pedig nem vette figyelembe az alsótagozatos gyerekek életkori sajátosságait. (Általános iskola, Baranya megye)

Szakmai tantárgyakat nincs ki oktassa, szinte nulla a képzés a szakmát tanuló diákoknál. Nincs tankönyv csak jegyzetek, mert nem alkalmasak a tanulásra.( Szakközépiskolai képzés) Ha azt szeretnénk, hogy tudjon valamit a gyerek akkor nekünk kell az interneten a jó könyveket felkutatni. Tönkretette az állam a korábban jól működő szakképzést. (Szakközépiskola, Komárom-Esztergom megye)

Gyenge tanár (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A pedagógusok egy része sem emberileg, sem szakmailag nem való gyermekek közelébe, de más nem látja el az adott feladatot, így marad a helyén. Az iskola nem tekint partnerként a szülőre, problémáival, mint iskolai bántalmazás egyedül marad. Nem ritka az érdemjeggyel történő fegyelmezés, így a magatartás a tantárgyi értékelésbe számítódik be… (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Mivel nem volt jelentkező a meghirdetett matematika tanári állásra ezért egy olyan tanárt foglalkoztatnak akit több iskolából elbocsájtottak mivel meglátásom szerint nem tud bánni a gyerekekkel.Türelmetlen vagy csak egyszerűen fáradt mivel nyugdíjas korú. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Június végén több mint 10 pedagógus hiányzott a testületből, ugyan pótolták a hiányt szeptemberre, de nagyon sok a panasz az új tanárokra. (Általános iskola, Budapest)

Sokszor tanítanak tanárnak alkalmatlan emberek. Ha lenne több pedagógus, minőségi oktatást és nevelést kaphatnának a gyermekeink, és nem kellene minden tanárként diplomázott embert alkalmazni, aki egyáltalán nem alkalmas a tanításra. (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiány a reál területen (fizika, matematika, kémia, biológia, stb.) a túlterhelés, a helyettesítő hozzá nem értése, vagy a tárgyat oktató képzetlensége és gyakorlathiánya miatt komoly hátrányt okoz. Azok a gyerekek, akiknek a szülei nem tudják maguk vagy külső segítséggel pótolni a hiányzó ismereteket, elidegenednek a reál ismeretektől és esélytelenek is, hogy reál területen elérjék egy gimnáziumhoz elvárt tudást. A testnevelés a másik olyan terület, ahol nincs megfelelő szakértelmű pedagógus. Mindkét területen a hiány miatt olyanok is oktatnak, akik teljesen alkalmatlanok (emberi, mentális okokból), hogy gyermekeket oktassanak (rapszodikus viselkedés, kiabálás, érthetetlen osztályzatok, kulcs hajigálás, megszégyenítés, stb.) (Általános iskola, Veszprém megye)

A tanárok túlterheltek, esetenként már ingerültek és a minőség rovására is megy, az állandó helyettesítés miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Nem tudott az igazgató minőségi cserét végrehajtani. Néhány tanár ezzel visszaélve – azon túl, hogy e pályára egyébként is alkalmatlan volt – a diákokra nézve sok kárt tett, gátlástalanul, mondván úgy sem rúgják ki, mert örül az igazgató, hogy van elég tanár. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Türelmetlenség, hiszti, magánéleti problémák lecsapódása, stb. rendkívül általános. És ők „nevelnék” a jövő generációt. -Igen, ez az észrevétel nem a tanárhiányról szól, de én nem is ebben látom az alapvető problémát. Az ALKALMAS tanárok, nevelők hiányoznak! (Általános iskola, Vas megye)

Egy bizonyos tagozatos iskolában pont azt a tantárgyat utálják a gyerekek, mert a tanár megutáltatta velük. De nem lehet elküldeni, mert örülnek, hogy egyáltalán van. (Általános iskola, Pest megye)

1. A gimnáziumban egy kémiatanár van. Kémiából senki nem jó az egész iskolában. A tanárnő oktatási módszereit rendszeres kritikák érik, de mivel nincs más, nem történik semmi. 2. Hasonló a helyzet az egyik matematikatanárral: a csoportok, akiknél tanít, jelentősen rosszabb eredményeket érnek el, szintén folyamatosak a kritikák, de nem történik semmi. (Gimnázium, Baranya megye)

A tanárhiány miatt sajnos vannak emberileg és szakmailag alkalmatlan tanárok, akiket el kellene bocsátani, de nem teszik meg, mert nincs a helyére jelentkező. Eleve sok a szünet és a tanítási napokon sem mindig van tanítás, sokszor van lyukas óra, meg nevelés nélküli munkanap. (Gimnázium)

Az a gond, hogy az abszolút kiégett türelmetlen pedagógust megtartják mert kevés a tanár! Fiam egyik tanárnője, aki rendszeresen káromkodik, ordít velük, diszkriminálja a fiúkat, úgy volt, hogy saját elsős osztályt kap, aztán a leendő elsős szülők bemenetek az igazgatóhoz, hogy akkor más iskolába viszik mert ez a nő nem alkalmas alsósok tanítására. Nagy cirkusz volt, rendkívüli szülőit hívtak össze, majd akkor májusban úgy döntöttek, hogy a tanárnő (akire az alsó tagozatban rengeteg panasz volt) elmegy a suliból. Nem kap elsős osztályt és nem is marad! Akkor másodikos gyerekemnek meg szólt is az osztályfőnök hogy búcsúzzanak el tőle, mert nem tanít többet ebben az iskolában. Fellélegeztek a gyerekek és a szülők is. Aztán jött az idei évnyitó meg a hideg zuhany, hogy a tanárnő marad mert szükség van a munkájára 🙁 A gyerekek gyomorgörccsel mennek már most iskolába, hogy mit ordít, kit csap nyakon kit aláz porrá… Az igazgatónőhöz hiába fordulunk csapatosan, hogy ez nem tanárnő és hogy alsó tagozatosok közé nem való csak annyit mond hogy nincs más… Többen eljutottunk odáig hogy ezt az évet meg túléljük aztán iskolát váltunk emiatt az egy tanár miatt 🙁 és ez csak az alsó tagozat, ugyanebben az iskolában a gyerekek kB 4%-át az ötödik osztálytól elviszik innen mert két éve nincs fizika szakos tanár és a múlt évben matek szakos se volt… De azért az évnyitón az igazgatónő fél órán át azt ecsetelte hogy milyen szuper ez az iskola. No comment. (Általános iskola, Veszprém megye)

A tanárok fásultak, sokan hangoztatják, hogy nem ebben a szakmában szerettek volna érvényesülni, csak így alakult. Türelmetlenek a gyerekekkel. Nincs empátia az iskolákban. Ezt a felnőttektől kéne megtanulniuk a gyerekeknek. Ehelyett pont nem ezt tanítják. (Általános iskola, Fejér megye)

Kevés a szaktanár. Hozzá nem értők tanítanak szaktárgyakat és követelnek, bár saját bevallásuk szerint is csupán egy könyv van a kezükben, nem értenek hozzá. Feltétlenül a gyerekek látják kárát. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A pedagógusok társadalmi megbecsültségé ék hiánya vissza tükröződik a tanári állomány minőségében sajnos, kevés kivételtől eltekintve demotivált, pedagógusokkal találkozom sajnos. A képzésünk nem igazodott a mai igényekhez és elvárásokhoz, így sokan elmenekülnek a pályáról. (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiány nálunk abban nyilvánul meg, hogy szakmailag alkalmatlan, nulla empatikus képességgel rendelkező pedagógusokat vesznek fel, megkeserítve ezzel minden gyerek életét. 1 éve tartós betegállományban van az igazgatónő, fejetlenség van az iskolában. A tanárok nem tartanak folyosóügyeletet, mindennaposak a verekedések, inzultusok. Olyan osztályfőnökünk van, aki azzal sincs tisztában, milyen nap van ma és elveszíti a gyerekeket az osztálykiránduláson. Úgy irat nagydolgozatot 6. osztályban, hogy nem is vették még azt az anyagot. Ha nem lenne tanárhiány, ilyen pedagógusok nem is lehetnének a rendszerben, mert páros lábbal repülnének. (Általános iskola, Pest megye)

A mi iskoláinkban nem a tanárhiány a legégetőbb probléma, hanem a tanárok túlterheltsége. Sok a gyerek, nem tudnak differenciáltan oktatni, nem megfelelő eszközökkel kezelik a felmerülő konfliktusokat. Emiatt még több a konfliktus, kiabálás, büntetés, feszültség. (Általános iskola, Budapest)

A tantárgyat idegen nyelven kellene oktatni, de a tanár nyelvtudása nem éri el a tanulókét. Több az oktatást görcsösen végrehajtó tanár, aki kapcsolatot nem tud kialakítani a tanulókkal és a szülőkkel sem. A tantárgyi eredményeken ez erősen látszik, de érettségizni kell belőle. Vajon sikerülhet-e? (Szakgimnázium, Budapest)

A tanárhiány miatt a meglévő alkalmatlan tanárt nem lehet elküldeni, mert gond lenne a helyettesítéssel vagy más szakos tanár felvételével. A meglévő tanárok motiválatlanok, kevés pénz, rossz magaviseletű gyerekek… Igazi nyelvet tanító tanárunk nincsen. Aki jól tud tanítani az inkább pénzért ad órákat mert abból jobban megél, mint a tanári fizetésből. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Ha van is tanár sajnos sokan nem alkalmasak órát tartani kiégés vagy pszichés alkalmatlanságuk vagy túlterheltségük okán. (Gimnázium, Baranya megye)

Folyamatos harc azért, hogy meg tudják oldani az oktatást. Néha olyan tanár tartja az órákat akinek nem erősség épp az a tantárgy, és teljesen lemaradnak. A gyerekek is látják a káoszt, így nem alakul ki a rendszer, ami nélkül nem lehet tanulni rendesen. Túl sok elvtárása van az államnak a tanárok felé, így sok a dokumentációjuk, ahelyett, hogy a gyerekkel tudnák tölteni az időt. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nem cserélhető le a mindenki által alkalmatlannak tartott tanító, mert nincs kire cserélni. (Általános iskola, Budapest)

A matematika oktatás ebben az intézményben siralmas! Sajnos kevés a matek szakos tanár, így be kell érnünk ezzel! (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Az iskola próbálja megoldani a hiányt, így kevés a csoportbontás, illetve pedagógusok túlterhelésével jár, ami magával hozza a nem tanári pályára való pedagógusokat is akik nem a pályára valók, ami nem jó a gyerekeknek az oktatás minőségét is rontja. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Borzasztó nehéz normális matematika tanárt kifogni a gyereknek, a jelenlegi teljesen alkalmatlan hogy bármire is felkészítse őket. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Olyan ember is tanít , aki abszolút alkalmatlan! Hiába megy rá panasz, semmit sem tesznek, tanár hiány van! (Általános iskola, Pest megye)

Annyira nem vonzó a tanári pálya, hogy a rég meglévő kontraszelekció felgyorsult. Immár nem csak a rossz körülmények és bér, de az erőszakos és dilettáns oktatáspolitika diktálta szabályok késztetik távozásra a jó pedagógusokat. (Általános iskola, Pest megye)

Több tanárnak erős mentális problémája van…alkoholoslista. Ezt a szülők jelezték, de pedagógus hiányra hivatkozva…a tanerő még tanít… (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanárhiány miatt bizonytalan a gyerekek folyamatos szakmai támogatása, a megmaradt tanárok túlterheltek, feszültek, egyre jobban kezdik elveszíteni a motivációjukat. Az intézményvezetők minőségi válogatás nélkül vesznek föl szinte bárkit egy-egy megüresedett pozícióra – így a nevelés-oktatás minősége is folyamatosan romlik. A pedagógus szakma presztizse rendkívül alacsony. (Általános iskola, Budapest)

A gyermekek fejlődését, tanuláshoz való hozzáállását negatívan befolyásolja. A tanárok feszültek, sok esetben ingerültek a munkahelyi problémák miatt és ez rányomja bélyegét az oktatás színvonalának csökkenésére. (Szakgimnázium, Fejér megye)

Tapasztalataim alapján, sajnos a legtöbb tanár még mindig bűntetéssel akar nevelni, nem értenek a gyerekek nyelvén, mintha a saját frusztrációjukat , magánéletbeli problémáikat a gyerekeken vezetnék le. Érzelmi inteligenciájuk igen alacsony, kommunikálni nem tudnak a kamaszokkal. Nincs ösztönzés, nincs bíztatás, támogatás, sokszor csak fenyegetőzés. Tudom, túlterheltek, borzasztó sok az adminisztráció, a “pontgyűjtögetés” is sokat elvesz a szabadidejükből, de mégiscsak egy szép, felelősségteljes hivatást választottak, a gyerekek kellene, hogy az legfontosabbak legyenek, hogy legalább az osztályfőnök tisztában legyen a gyerekek családi hátterével. Egy gyerek hálás minden egyes jó szóért, figyelemért, megértésért, akár szakmunkás lesz belőle, akár bankigazgató. (Gimnázium, Veszprém megye)

A tanárhiány számlájára írom azt is, hogy olyan „szakember” tanítja most idegen nyelven környezetre a fiamat, aki kiégett, félművelt és szemforgató, és régóta már csak adminisztratív feladatokat kellene végeznie. Tavaly egy helyettesítésen megrángatta a gyerekemet, mert hamarabb benyögött egy választ valaki helyett. Az igazgató akkor megígérte, hogy az illető nem fogja tanítani az osztályt, most mégis mellettük kötött ki :(((. Ez is a tanárhiány. (Általános iskola, Budapest)

Szakközépiskoláról van szó (szakgimnázium…). Éppen az egyik szaktárgyat tanítja egy arra teljesen alkalmatlan személy. Tudjuk az okát is: nincs másik ember. (Szakgimnázium)

Van iskola ahol – szakos pedagógus hiány miatt- bárkit felvesznek ( szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg) csak legyen végzettsége. Emelett némely pedagógus visszaél azzal hogy kevesen vannak és nem érdekli ki érti ki nem „leadja” az anyagot és kész. (Általános iskola, Zala megye)

A nem megfelelő képzettségű vagy nem megfelelő empátiával rendelkező és a gyerekekhez egyáltalán nem értő tanárt is alkalmazzák! (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Szerintem a tanárhiány nem csak a közvetlen értelemben van jelen, hanem emiatt sajnos nem a pályára való „tanárok” is taníthatnak. Akiknek nem a tudás, ismeret átadása a lényeg ,csak hogy dolgozzanak valahol, ezzel megkeserítve saját és a gyerekek mindennapjait. A legalapvetőbb empátia, figyelmesség és nem utolsó sorban pedagógiai hozzáállás sincs jelen a személyiségükben. Egyéb területeken az ilyen emberektől, már rég megvált volna a munkáltató, de mivel nincs lehetőség válogatni a tanárhiány miatt, így sajnos ilyen emberek is taníthatnak. Azaz a tanárhiány miatt a rossz (szakmájukhoz semmiközük) tanárok is „taníthatnak”. (Gimnázium)

A tanárok „minősége” borzalmas. Példák: 6. osztályos történelem anyag 1/3-a lett leadva, informatikából semmit (sic) nem tanulnak, játszanak, könyörgöm, 2018-at írunk!!!! Legalább 3 tanár a 8-ból neurotikus idegbeteg: 7. osztályban rajzórán vigyázban kell ülni, ha leesik egy eszköz (ceruza, radír) tilos lehajolni érte, óra végén veheti fel a gyerek a földről stb. Ha valaki mégis felveszi, hadseregben megszokott stílusú min. 5 perces ordibálás jön, és utána az egész osztály kollektív megbüntetése… (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Középiskolában kritikán aluli a nyelvtanítás színvonala. Tekintettel arra, hogy egy középfokú nyelvvizsga már csak beugró a felsőfokú tanulmányokhoz, ez nagyon fontos lenne. Valójában minimum 2 középfokú vizsga kellene, de erre különórák nélkül esély sincs. (Gimnázium, Fejér megye)

Nagylányom egy budapesti, belvárosi, jó nevū gimnázium tanulója. Most kezdte a 10. osztályt. Matematikából már a 4. pedagógust fogyasztják, egyik borzasztóbb volt, mint a másik. Legtöbbjük láthatóan viselkedészavaros és súlyos pszichológiai eset, de volt aki csak magyarázni volt képtelen. Volt óra közben hirtelen félrebeszélō, szemét beforgató, a táblára összefüggéstelen dolgokat felíró, nyitott slicces mászkáló, de az idegrohamig ordítozós is. Az osztály egyébként természettudományos (kémia-biológia) és jó képességū, viselkedni tudó fiatalokból áll.

Bárkit felvesznek, aki hajlandó tanítani és nem megy nyugdíjba, nem módosít pályát, aki kiégett… Nagyon sok az alkalmatlan pedagógus óvodában, iskolában egyaránt. (Általános iskola, Budapest)

1-2 kivétellel nem érdekli őket a tananyag átadása, nincs valódi tanítás. Nem magyaráznak, igazából tojnak a diákokra, tanulják meg a könyvből, vagy az internetről. Kérdezem én, akkor miért van ott ő és miért kapja a fizetését? A nyelvoktatás igazi tragédia, teljesen felesleges ilyen keretek között. Valahogy olyan, mintha eltüntek volna az olyan tanárok akik engem tanítottak, akik odafigyeltek a diákra, akik nem haladtak tovább addig amíg a tanulók nem értették az anyagot, akik ingyen korrepetáltak (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanárok késői órára járása (többször az óra felére sem érnek be), felkészületlensége, szakmai vizsgára való felkészítés hiánya és még sorolhatnám, hogy mi okozta több tehetséges osztálybeli tanuló elidegenedését a szakmájától. Nagyvárosi, nagy múltú szakgimnázium, színvonal alatt.(Szakgimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A szakemberhiány vagy egyéb érdekeltségi viszony miatt olyan tanárok is tanítanak, akik nem alkalmasak sem emberileg sem szakmailag gyerekek tanítására. (Általános iskola, Zala megye)

Elsősorban Úgy érezzük meg, hogy a pl nyugdíjba vonuló tanár(ok) helyére hozzá nem értő, inkompetens, tanítani nem tudó tanár kerül, aki nem elküldhető, mert nincs a helyére hozzáértő másik pedagógus. Így a nem megfelelő színvonalú tanításnak nincs következménye a munkáltatónál, nem motiváció a munkahely megőrzése érdekében végzett magasabb színvonalú munka. (Gimnázium, Budapest)

Nyugdíj előtt álló kiégett tanárnő egymagában tanít történelmet az egész felső tagozatnak elavultan. Unalmas, fegyelmezési problémát szül, egyéni megszégyenítés vagy kollektív büntetés az eredmény. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Nincs jó matektanár! Nem tudják leváltani, aki alkalmatlan a tanításra! (Gimnázium, Pest megye)

Szakgimnáziumban a szakmai tantárgyak oktatása botrányosan rossz. Nincs megfelelő képesítésű tanár az iskolában, ezért kénytelenek felvenni pedagógiai képesítés nélküli szakembert. A probléma csupán az, hogy így a tantervet nem tudja teljesíteni a tanmenet pedig átláthatatlan a vezetőség számára is. (Az iskola szakmai vezetője sem tudja, hogy kb. hol tart a tananyaggal az osztály… utóbb kiderült, hogy majd egy éves lemaradásban.) Vagy olyan tanárt is meg kell tartania az iskolának aki pl. órára sem jár be, ha úgy tartja kedve, mert nincs helyette más. (Szakgimnázium, Tolna megye)

Van olyan helyzet is, hogy a tanárhiány miatt kénytelen az iskola felkészületlen, hanyag tanárt is felvenni, nem utolsó sorban mentális problémás tanárt, akit hiába jeleztünk mi szülők az igazgató felé, h nem szeretnénk rábízni a gyerekeinket, nem tett semmit. A végén a kollégái szóltak, hogy nem hajlandóak az illetővel dolgozni, mert nem kezelteti magát, sajnos. (Általános iskola, Pest megye)

Angol nyelvvizsgát követelnek, az iskolákban meg olyan tanárok vannak, akik nem képesek megtanítani megfelelően a nyelvet, aki jó, az elmegy olyan helyre, ahol többet fizetnek, nyelviskolákba vagy csak fordít…ez a legszomorúbb, hogy követelmény van, de az iskolában hiába vannak ott 8 órát a gyerekek, utána mehetnek magántanárhoz, ha tanulni akarnak tovább. Siralmas a helyzet! (Gimnázium, Fejér megye)

Az egyik gyerekem alsós, most ment harmadikba. Kiégett, nyugdíjból visszahívott, fáradt, türelmetlen, agresszív és rugalmatlan, poroszos tanárokkal találkozunk, akiknek az az érték, ha valaki kitűnő, nem tudnak a kicsit is kilógó, máshogy működő gyerekekkel mit kezdeni (a kisfiamnak enyhe figyelemzavara van). Az első iskolából elhoztam, mert ott – bár fiatal, pályakezdő volt – a tanítónő még diszkriminatív is volt. Aki nem fért bele az általa elképzelt jó diák kategóriába, annak megkeserítette az életét. A másik gyerekem elit gimnáziumba jár Budapesten, de sajnos neki is több olyan tanára van, akit már nem volna szabad gyerekek közelébe engedni. Ezek azok, akik időhúzásra mennek, módszer, magyarázat, rendszer nélkül, összevissza tanítanak (konkrétan matematika esetében ez elég nagy probléma), mert már nem érdekli őket az egész. Bár a szülői gárda összefogott és egy ilyen alkalmatlan tanár esetében kértük a tanárváltást, az igazgató nem támogatta. (Pest megye)

A nyelvtanárok hiánya vagy fogalmazhatjuk úgyis, hogy a jó nyelvtanárok hiánya nagyon rányomja a bélyegét a továbbtanulásra. Általános és középiskolában is gyakoriak a tanárváltások, és ez azt eredményezi, hogy az oktatás során szinte ki van zárva, hogy a gyermek jól megtanuljon egy nyelvet. Ezért akinek van pénze az magán órákra járatja a gyermekét, akinek nincs az sajnos így járt…. Ez csak azért nagy probléma, mert a felsőoktatásban már van ahol bemeneti feltétel a nyelvizsga, de a diplomához ma mindenképp kell.. Ha nem teremtik meg ennek a lehetőséget a közoktatásban, hogy lehet követelmény? (Szakközépiskola, Fejér megye)

Gyermekeim fővárosi elit gimnáziumokba járnak, ott egy kicsit kevésbé égető a gond, de éppen a probléma súlyosságát jelzi, hogy még ott sem mindig megoldott a folyamatos tanár ellátás, különösen nyelvekből és matematikából, vagy nem tudnak elbocsátani/nyugdijazni olyan tanárokat, akik munkájával szemben tudható, hogy szakmai és emberi kifogások is felmerülnek. Ilyenkor a gyerekek érdeke sérül. Azért, mert nem találnak helyettük mást. Pedig ezek az iskolák viszonylag vonzóak, ezekben jó tanítani! (Gimnázium, Budapest)

A legnagyobb probléma hogy még tanulmányait nem befejezett gyakorlattal nem rendelkező tanító is kaphat olyan osztályt ahol a gyerekek túlnyomó része hátrányos helyzetű és viselkedési zavarokkal küzdenek!! Ilyen osztályban egy tapasztalt tanító is küszködik nemhogy egy még iskolába járó diák! (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Túlterhelt, nem a munkájukra koncentráló tanárokat látunk, akik pálya iránti alkalmassága is megkérdőjeleződik bennünk. A tanárhiány miatt sok nem megfelelő tanár is tanít, és így megesik, hogy helyettük a szülő, nagyszülő feladata a tananyag leadása és megértetése otthon. Ez pedig tarthatatlan, nem tanárok vagyunk. (Általános iskola, Budapest)

A pályán lévő tanárok zöme kimerült, hitehagyott és kiégett. Ha még nagyobb terhet ró rájuk a nem szakszerű helyettesítések tömege, akkor belátható következménye lesz ennek az oktatottak tudására, hangulatára és az egész tantestületi munkára. (Gimnázium, Fejér megye)

Sajnos nem lehet elküldeni az olyan tanárokat, akik felsőbbrendűnek képzelik magukat, a gyereket meg idegileg kicsinálják, mert nincs helyette másik. A gyerek csak tűrjön, szenvedjen, mert alig van normális tanár az iskolában, aki tanít valamit és szereti is a tanítást. Érettségi évében olyan 3 plusz tanórát kapnak, ami most új tantárgy, de tanár meg nincs hozzá csak beraknak valakit aki éppen ráér. (Szakgimnázium, Pest megye)

Foglalkozások maradnak el

Egyre kevesebb szakkör indul, és gyakran nem megfelelő a helyettesítés (Általános iskola, Pest megye)

Csoportbontás nem megoldható, lemaradó diákokat nem tudják szintre hozni, tanárok betegsége esetén nincs érdemi helyettesítés… (Gimnázium, Fejér megye)

Az iskolában idén nincsenek szakkörök és a délutáni felügyelet is hiányos. (Általános iskola, Pest megye)

Tavaly elmaradt az erdei iskola, mert nem tudták volna pótolni az emiatt távol levő tanárokat. A felsőbb évfolyamosok sem mehettek emiatt több napos kirándulásra.

A tanévnyitó ünnepségen még nem tudtuk ki lesz a gyermek napközis tanára. Bizonyos szakokra folyamatosan keresnek pedagógust. Így a hiány miatt nem indultak be pl. művészeti foglalkozások sem.A többiek óraszámát, pedig a végletekig emelik és extra terheket rónak rájuk, ami sajnos megérződik a pedagógusokon is. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Nincs kórus, egyes napokon csak a pedagógiai asszisztens van a gyerekekkel délután. (Általános iskola, Veszprém megye)

A tanárhiány nálunk a csoportbontás és az egyénre szabott előrehaladás hiányában mutatkozik meg, ami csak plusz pénzért, iskolán kívüli külön tanár és külön órák oldható meg. (Szakgimnázium)

A tanárok leterheltek es faradtak, iskolaban tobb programm marad el arra hivatkozva hogy nincs ra tanero. Egy tanar betegsege eseten is mar tanora marad el vagy kerul osszevonasra. (Általános iskola, Pest megye)

Nincsenek a régen megszokott szakkörök, a tanárok feszültebbek, kevesebb jegy születik (gondolom, sok esetben nem íratnak, hogy ne kelljen javítani), betegség vagy más esetén nincs megfelelő helyettesítés. (Általános iskola, Pest megye)

Alig vannak fiatal tanárok, több nyugdíjas hívtak vissza óraadónak. Nincs csoportbontás a nyelvórákon, meg szakkörök sincsenek. (Általános iskola, Fejér megye)

Főkènt a tanulásban elmaradott diákokat segítik tanórák után,ami nagyon jó,de atehetsèges gyermekek további segítèse tovább fejlesztèse már nem fèr be a tanórák után. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nincs lehetőség sem korrepetálásra/felzárkóztatásra, sem felvételi előtti felkészítésre. (Általános iskola, Budapest)

A kisebb fiamnál elindult egy tudományos rajzszakkör, amely fél évvel később megszűnt, mert a tanár elment az iskolából, és nem folytatták tovább a projektet. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Délutáni foglalkozások törlése, túlterhelt pedagógusok. (Általános iskola, Békés megye)

A tanárok 26 kötelező tanítási órával(főként a természettudományos tárgyat tanítók) csúcsra vannak járatva, a szakköröket, korrepetálásokat, versenyfelkészítést, tehetséggondozást ezen felül végzik túlórában, amelyből nem lehet túl sok, mert nem tudja az intézmény kifizetni. A mesterpedagógusok kötelező óraszáma alacsonyabb, és a fizetése több így ott ez a probléma halmozottan jelentkezik. Tehát az intézménynek nem éri meg magasan kvalifikált tanárral dolgozni. (Szakgimnázium)

Sok helyettesítés. Elmaradt délutáni foglalkozások. (Általános iskola, Pest megye)

Ha az osztálytanító beteg, nincs pótló tanerő. A napköziben ha a napközis tanerő nincs, akkor semmit sem csinálnak a gyerekek. (Általános iskola, Pest megye)

Hiányzó tanárok (angol) óráit a szaktanárok egymás között szétoszják, de így az idei évben sem szakkört sem korrepetálást nem tudott indítani az iskola. (Általános iskola, Budapest

6. osztályban 3,5 óra matek van (első félévben 3, második félévben 4 lesz) Jelenleg nincs lehetőség korrepetálásra, sem tehetséggondozásra sem matekből, sem más tárgyból. Már most jelezték, hogy 7.-ben és 8.-ban is hasonló helyzetre lehet számítani. (ha időben kiderül ez a helyzet elviszem gyermekem 6 osztályos gimibe) Az 1-4.-et tanítók továbbképzése 1 éves „okj”-s képzéssel 5-6.-os matektanárrá felháborító. (Általános iskola)

Kevesebb időt lehet fordítani a gyengébben haladó tanulókra. (Általános iskola, Vas megye)

Nagyon hiányolom a speciális szakköröket az iskolán belül (pl. matematika, színjátszás, nyelv, stb). (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Az alsó tagozaton megszűnt a tehetséggondozás a tanító távozása miatt. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Sok tanárom látni, hogy már kiégett. A gyerekeknek továbbadja ezt a negatív hozzáállást. A sok változást az iskola szervezésben, új tanagyagbannemdják/szeretik követni. A szakkörök egy része azért nem indult el az iskolában, mert a szabályzat szerint minden tanárnak ugyanannyi kell legyen az óraszáma. A tanár is indítana, jelentkező is van, de mivel sok órát tart, nem indíthatja el. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Igazgatónak levélben is leírtam, a többi szülő szóban is jelezte a kevés és gyenge minőségű óraszámot. Amire egy pr szerű választ kaptunk hogy majd jövőre megemelik az óraszámot amiben behozhatják az elmaradást. Nem történt meg. Jogi lehetőség nincs. Azt javasolták a szülőknek hogy magántanárhoz vigye mindenki a gyermekét. A helyettesítő tanár egy másik iskolából jött át egy -egy óra miatt, aki mondta hogy nagyon nem is tud változtatni a helyzeten. (sajnos érdektelen volt az ügyben, mert ez neki is erősen kellemetlen, a sok rohangászással az iskolák között) (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nincsenek meg a feltételek sem a felzárkóztatáshoz, sem a tehetséggondozáshoz. (Általános iskola, Pest megye)

Feszült, túlterhelt tanárok, akik minden igyekezetük ellenére nem mindig birkóznak meg a feladatokkal. Ezzel a rájuk bízott osztály és tanulók sérülnek. Romlik a hangulat, a türelem, a tolerancia, és nem marad idő arra amire kellene. A leckeírásra, a korrepetálásra és a közös szabadidős programokra (mint pl az osztály színházlátogatása ami azért maradt el mert a tanító néni ügyel, és nincs aki helyettesítse) (Általános iskola, Fejér megye)

Az ingyen túlóra nem csak a pedagógusoknál probléma. Sokszor ezért nem vállalnak szakkört, felzárkóztatást se. Visszafele fejlődik a rendszer. (Gimnázium, Budapest)

A múlt évben heti két matematika szakkört is sikerült megtartani a versenyre készülő gyerekeknek, idén a heti egy alkalom is megkérdőjelezhető. Úgy tűnik több normál órán kell helytállnia a tanárnak. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Évek óta elmaradó délutáni foglalkozások, sportolási lehetőségek, szakkörök. (Általános iskola)

6. osztályban 3 óra matematika van!!! Felvételi tárgy, a matektanár terheltsége maximális (túlórakerete is kimerítve): nincs korrepetálás és szakkör (ez a többi tárgyra is igaz). Előrevetítették, hogy 7.-ben és 8.-ban is hasonló lesz a matek helyzet. Megdöbbentő, kilátástalan helyzet (nincs tanerő). A tanítók okj-s továbbképzését indítják, hogy felsősöket taníthassanak matekra (ez pedig képtelenség). (Általános iskola, Pest megye)

Délutáni ingyenes szakkörök is szűntek meg kapacitás hiány miatt. (Általános iskola, Budapest)

Nincs elég tanár hogy rendesen megtartsák az órákat, túl sok az óra is, nem tanulják meg rendesen a gyerekek az anyagot mert nincs idő elmagyarázni nekik, arra meg főleg nincs hogy az esetleg lemaradókat vagy épp a tehetségesebbeket segítsék.1-1 szaktanár nem elég 15-16 osztályra. (Általános iskola, Pest megye)

Plusz szakkörre, foglalkozásra nincs ember.

Napközis tanárokat helyettesítenek osztálytanítók, szakkörök, délutáni foglalkozások nem indultak el tanárhiány miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Tavaly alsóban fordult elő, hogy mivel nem volt elég tanítónéni, nem tartottak novemberig semmilyen külön foglalkozást délután (sport, kézműves, dráma…). (Általános iskola)

A szakkörök, felzárkóztatók száma sokat csökkent. Az órákon kevés idő van gyakorlásra. Az óraszámok elosztása nem jó. Pl. elég lenne a 3 tesi óra. Nincs csoportbontás. (Általános iskola)

Tanárhiány következtében a délutáni + (nem kötelező jellegű) szakköröket nem tartják, tarthatják meg a pedagógusok a gyerekek részére, túl sok óraszámra történő hivatkozással. (Általános iskola)

Nem hozzáértő igazgató

A mi iskolánkban nagyon cserélődnek a tanárok, mert az igazgatóval nem tudnak kijönni. Alsóban az elmúlt 4 év alatt, csak az én fiam osztályában 3 tanítónő ment el, részben emiatt. Azt látom, h azok a tanárok, akik maradnak nagyon sokat dolgoznak. (Általános iskola, Pest megye)

Nálunk egyértelműen a nem megfelelő igazgató miatt mennek el a legjobb a tanárok,tavaly év végén 13-an álltak fel miatta.

Az iskolából 12 tanar távozott a 2017-18-as tanév végén és csak 8 új tanárt vettek fel. Az ok egyértelműen: az iskola igazgató!!! Teljességgel alkalmatlan az intézmény vezetésére, az átlagnál jobb tanárokat egyszerűen kiutálja, nála első a középszerűség és a poroszos módszerek. Jellemző, hogy pótcselekvésként a házirendet farigcsálják szigorítják, amin a gyerekek is csak röhögnek!! LOL!!! (Gimnázium, Pest megye)

Inkorrekt iskolavezetőség, több tanár távozik minden évben az iskolából. Akik maradnak, mindenki 50 éves elmúlt. (Általános iskola, Pest megye)

Elsősorban az „ejtőernyős” igazgatónak köszönhető, aki 4. éve uralkodik nálunk, és akinek a viselkedése miatt nagyon sok új tanár rövid időn belül elhagyja az intézményt. (Általános iskola, Pest megye)

Az órák unalmasak, mert a tanárok kiégtek, aki pedig képes a megújulásra, az az igazgató váltás miatt másik intézményt keresett, mert az új igazgató vezetési stílusával nem képes azonosulni. (Gimnázium)

Most már gimnazista, itt viszont az igazgató nyáron ellehetetlenítette a legjobb történelemtanárt, aki fel is mondott, és az igazgatonak köszönhetően a legjobb angol tanár is elment. 9 új tanár van, már nem a diák a fontos…hanem az igazgato. (Gimnázium, Veszprém megye)

Igazgatónő pár éve lett kinevezve, tavaly 6 tanár mondott fel az iskolában. (Általános iskola, Budapest)

Lehetőségem volt a tavalyi év során egy agglomerációs iskolából egy vidéki város iskolájába átíratni a fiam. A régi helyén az igazgató lehetetlenítette el a gyereket szerető tanárokat. Itt a városban a fluktuáció miatt lett két új osztályfőnök, és a szakmaiság egyenlőre erősen megkérdőjelezhető. (Általános iskola, Fejér megye)

Az igazgató pártkatona, döntései a fenntartó elvárását tükrözik, nem a szakmaiságot.

A pedagógushiánynak még mindig a bérezés a legnagyobb gondja. Sokkal többet keresnek más ágazatokban kisebb iskolai végzettséggel. Ezen kívül némelyik iskolaigazgató emberírtó munkáját már a megyei vezetés is észrevehetné! (Általános iskola, Fejér megye)

Volt egy fantasztikus tanító nénink, aki még azon ritka emberek közé tartozik, aki elhivatottságból van a pályán, és nem ún. megélhetési pedagógus, akit nem vettek fel máshová. Maximálisan elégedettek voltunk vele, de őt az igazgatónő „távolította el” – meggyőződésünk szerint személyi okokból… És nem tudtunk semmit sem tenni… Úgy tűnik, az igazgató ura életnek és halálnak egy iskolában. Felháborító! Így is komoly gondokkal küzd a szakma, és akkor még személyes okokból „elzavarják” azokat is, akik szívvel-lélekkel végezték a munkájukat… 🙁 Elkeserítő. 🙁 És amikor az osztályba járó két autista gyermekre hivatkoztunk, plusz a BTM-es(ek)re, az volt a válasz, hogy ők igazából nem is befogadó intézmény… Itt tartunk… Most kezdték a másodikat, de a kötődés, ami nekik a legfontosabb lenne, semmit sem jelent ma már… Már elsőben is 3 tanáruk volt… (Általános iskola, Pest megye)

Tanár munkahelyet változtatott az igazgató személye, stílusa miatt (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Elmaradott térség, alacsony jövedelem, hatalom-ittas igazgató, a változást akaró tanár „fúrása”. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Iskolánkban az Igazgatónő egyeduralma miatt vannak pedagógus hiányból gondok. Ifjú pedagógus, ill. valamilyen oknál fogva férfi pedagógus sem létezik nálunk. (Általános iskola, Budapest)

Óvoda: kicsinyes nem emberközpontú vezető, alkalmatlan emberek irányítására az ott dolgozók menekülnek, újak nem is jelentkeznek az óvoda rossz híre miatt. Szakmai irányvonal az 1980-as évek elején kiadott könyv. Nonszensz.

A kevés óraszámú tantárgy esetén más iskolából nem szívesen vállalják az áttanítást. Angol és informatikai tanár alig fellelhető. A tanárok túlterheltek, sorra dőlnek ki betegség miatt, vagy elhagyják a pályát. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Kiútálja a vezetés a jókat, főleg alsós tanítókat, akik nagy számban juttatnak 8 osztályos gimibe tanulókat, mondván, „rontják a felsősök átlagát” (Általános iskola, Pest megye)

Az igazgatóváltás miatt sok megbízható, jól felkészült tanár távozott. Mint megannyi más iskolában, nálunk is a Fidesz köreiből került ki az új igazgató, akinek a támogatottsága messze elmaradt a másik jelöltől. A hiányzó tanárokat másik intézményből óraadó tanárral pótolják. Ezek a tanárok sokszor 3-4 iskolában is tanítanak. Fáradtak, leterheltek.

Diktatórikus, kreativitást nem tűrő iskolavezetés. Nem szeretik az alternatív tanítási módokat. Embertelenül sok órája van a tanárnak és diáknak is. Megzsarolják a tanárokat, hogy esti oktatást is tartsanak, ha nem is szeretnének az okj-s képzésben este dolgozni a megtartott 26 órás délelőtti óráik mellett. (Szakgimnázium)

Az igazgató személye nem megfelelő (Általános iskola, Csongrád megye)

Tőlünk az igazgató és néhány kolléganő miatt mennek el tömegesen a pedagógusok… (Általános iskola, Heves megye)

A megbecsülés hiánya miatt, és a vezetés felől érkező nem kellően átgondolt többlet feladatok, értelmetlen szabályok, a tanárok folyamatos fegyelmivel való fenyegetése. Nem veszik észre és figyelembe, ha tényleg elhivatott egy pedagógus, nem próbálják megtartani, hanem csak hosszabbítgatják a szerződését, nyáron így fizetés nélkül marad… (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Igazgatóváltás következtében, lassan lecserélődött a tanári kar 25%-a. (Általános iskola, Budapest)

A mi iskolánkban egyértelműen az igazgató magatartása, hozzáállása a kiváltó ok. (Általános iskola)

A vezető miatt mennek el az óvónők. (Óvoda, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Van külsős óraadó tanár biológiából. Egyetlen szakterem van az iskolában: szám.tech.! Jelenleg vagy 5 betöltetlen állás van . Két igen fontos szaktanár elment most nyáron, mert a vezetőség így akarta! Kitúrtàk, mert más véleményük volt! Ez szomorú és gyermekre nézve rossz, mert sok idő mire összeszoknak az új pedagógussal. Érzelmi veszteség is , ha esetleg gyermek kedvelte a tanárát, és most hiányzik. Ez is gond, hogy ócska iskolai tanítás mellett fizetni kell magán órákat, ami plusz idő és fáradság! Nem beszélve a pénzről, ami nem kevés.. ismerem olyan tanárt, aki csak otthon tanít, pedig kiváló szakember, de nem akar dolgozni ebben a rendszerben! (Általános iskola, Pest megye)

A nem megfelelő igazgató megbízása miatt több tanár otthagyta az iskolát, nem mindenkit lehetett pótolni, illetve akit felvettek, nem vált be. (Szakgimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Az előző iskolában az osztályban túl sok volt a problémás gyerek, a tanárok nem tudták kezelni, az igazgatónő ezért a tanárokat hibáztatta, próbaidőn belül mindegyiket eltávolította. Hozzájárult ehhez az is, hogy az osztályfőnök az igazgatónő rokona, tehát az ő negatív véleménye nagy mértékben vezetett a sorozatos tanárváltáshoz. Ugyanakkor a meghirdetett állásra nem jelentkezett év közben senki, vagy max 1-2 jelölt. (Általános iskola)

A 20-30 éve pályán lévő emberek 90 %-a az önhatalmúlag kinevezett új igazgató miatt ment el. (Általános iskola, Budapest)

Sok pártkatona igazgató nekiállt tisztogatni… (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Szerintem az iskola igazgatóságában olyan status quo alakult ki, amelyet néhányan eltűrnek, néhányan pedig nem tolerálnak, és elhagyják az iskolát. Személyes véleményem szerint maga az igazgatónő a probléma forrása – ezt abból gondolom, hogy személyesen tudok olyan gyerekekről, akik minden valódi indok nélkül kivételezettek, előnyökhöz jutnak. Más, szorgalmas tanulók pedig közel sem kapnak olyan toleranciát, amely a folyamatos teljesítményük alapján akár kiérdemeltnek is nevezhető lenne. Illetve maga az igazgató jelentette be egy Szülői Munkaközösségi Gyűlésen felháborodva, hogy az egyik tanuló szülei feljelentették őt, stb. A lényeg: a szorgalmas, jó tanuló diákok nincsenek igazán egyöntetűen elismerve a munkájukért, míg a tanulással nem foglalkozókat és ezzel a morált kifejezetten rombolókat eltűrik, elfogadják és sokszor védettséget élveznek valamilyen okból kifolyólag. De nem minden pedagógus ilyen, és többször hallottam már ki a társalgásokból a nyíltan ki nem mondható véleményt, hogy „fent” másképp látják helyesnek a dolgokat. (Általános iskola)

Az igazgató és a tanárok között feszültség van. A mai magyar munkahelyeken levő örökös feszült légkör. Meglátásom szerint a tanároknak legtöbbször nem a tanitással van a bajuk, hanem a munkahelyi légkörrel. Hagyni kellene Őket, hogy azzal foglalkozzanak ami a legfontosabb a tanítással és a gyerekekkel. (Általános iskola, Pest megye)

Sok tanár az igazgató miatt megy el. (Gimnázium, Budapest)

A vezetőség stílusa miatt megy el sok tanár. (Gimnázium, Budapest)

A pedagógusok azért hagyták el az iskolát, mert az iskola vezetője lehetetlenné tette munkájukat. (Gimnázium, Somogy megye)

Nálunk inkább a vezetés lehetetleníti el a helyzetet, az igazgatónő miatt ment el nagyon sok jó pedagógus. (Általános iskola, Nógrád megye)

Az iskola hangulata (tapasztalataim, a gyerekekkel, szülő társakkal és tanárokkal történt beszélgetés alapján) olyan szinten romlott el az elmúlt években, hogy a munkát kereső, munkahelyet váltó tanárok is igyekeznek elkerülni, hogy ide kerüljenek. Többen fél-, egy év után “megszöknek”. Ahogy én látom, ennek fő oka az iskola vezetése, a posztját féltő, és ahhoz már-már paranoiásan ragaszkodó igazgató, illetve a maga köre gyűjtött szervilis mag, akik segítenek “kiutálni” a nekik nem tetszőket. És közben ez egy “jó nevüknek mondott”, budai iskola. Kár, hogy belülről teljesen más. (Általános iskola, Budapest)

Direkt cserélgeti a gyerekek által már megszokott tanárokat, pedig egy felsős gyerek életében is fontos a megszokott tanár,aki ismeri a nyűgüket,hátterüket,stb. (Általános iskola, Pest megye)

A túlterheltség és a dilettáns igazgatói vezetés miatt sok pedagógus hagyta el az iskolát. (Általános iskola, Baranya megye)

Belső vezetés igazgató okozta ellentétek/ feszültség, többletmunka (Általános iskola, Nógrád megye)

Az iskolavezetés inkorrekt hozzáállása, nem példamutató tevékenységük. A kiváló pedagóusok, akik nem tűrték tovább az igazságtalanságokat, illetve a hazugságokat , feladták, munkát váltottak. Volt olyan kiváló pedagógus, akit szakmai féltékenységből űzőtt el a vezetőhelyettesi pozícióban lévő kollégája. (Általános iskola, Pest megye)

Sok olyan igazgató van a városban, akire szakmailag felnézni nem lehet, nem jó vezető. Ekkor is felállnak a pedagógusok. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Az iskolavezetés hozzá nem értése. Elüldözi a kritikus véleményt megfogalmazókat és hiányukat nem képes pótolni. Az esetleges jelentkezőkről a tankerület dönt. Igy hiába lenne alkalmas valaki, ha a központban nem tetszik valamiért, akkor inkább csoportösszevonásokkal, nem szakos helyettesítésekkel, első es utolsó óra esetén azok elmaradásával „oldják meg” a problémat. (Gimnázium, Csongrád megye)

Ok: Új igazgató – új módszerek, tanárok, szülők kérelmének meg nem hallgatása, emiatt rengeteg tanár állt fel, már a diákok is elindultak más iskolába, de nehéz váltani. (Gimnázium, Budapest)

A diktatorikus iskolavezetés a kicsit másképpen, kicsit alternativ módszerekkel oktatókkal sem bánik kesztyűs kézzel. (Általános iskola, Pest megye)

Igazgatóval nehezen jönnek ki a tanárok is. Van aki tűr, van aki elmegy, de inkább tömegével mennek el. Új tanártól elvárta, mivel kevés a tanár, hogy vállaljon el plusz órát még, de nem jár érte több. Mai világba mindenki pénzből él. (Gimnázium, Budapest)

Az intézményvezető „váratlanul” került az iskola élére. Sajnos nem látja el megfelelően a feladatát. Az elmúlt 1-2 év alatt több, mint 15 tanár ment el az iskolából az intézményvezető miatt. Aggasztónak találom, hogy nem megfelelő ember van az iskola élén, aki mindent tönkretesz, amit az előző vezető felépített, nem beszélve a tanárok folyamatos felmondásáról, ami a gyerekeink tanulásának rovására megy. (Gimnázium, Pest megye)

Igazgató miatt minden év elején tömegével mennek el a jó tanárok, helyüket nehéz pótolni, ha sikerül us, tapasztalatlan, nem pedagógusnak való személyekkel. (Gimnázium, Tolna megye)

Igazgató váltás történt. Pártkatona kegyetlen lélektelen stílusban irányítja az iskolát. Többen felmondtak és sokan iskolát szeretnének váltani. Azért utána kellene nézni annak, hogy valaki tönkretesz egy falusi iskolát – aztán pártvonalon egyre magasabbra kerül, de emberileg nulla. Börtön nevelőtisztként jó hasznát vehetnék, de itt csak rombol. (Általános iskola, Zala megye)

Az intézmény igazgatója alkalmatlan ellátni a feladatát. Mióta ő vezeti az iskolát, sorra mondanak fel évtizedek óta ott tanító pedagógusok. Óraadókat és saját ismerőseit alkalmazza, akik általában nem a gyerekek érdekeit veszik figyelembe, türelmetlenek, ellenségesek a diákokkal. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Az elmúlt évben katasztrofális volt a matematikai tanár hiánya, az iskola színvonala zuhant. Minisztériumból egy olyan igazgatót tettek oda aki szakmailag alkalmatlan volt, sok tanár elment, nem fogadta el a szülői közösség, mert mindent erőből akart lenyomni úgy hogy semmit sem kommunikált előre. Azóta elvittük onnan a gyereket mert a béka feneke alatt van mar. Egy jó, felfele ívelő iskolát igy szetzülleszteni. Katasztrofalis! Ez nem egyedi eset. Nincsenek szakmai szempontok, (Gimnázium, Pest megye)

Akinek van véleménye, ellehetetlenítik, és inkább felmondás. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Ebben az iskolában véleményem szerint gondot okoz, hogy olyan igazgatót neveztek ki az iskola élére, akit a tantestület és a szülők is elutasítottak. Ez rányomja bélyegét az iskola hangulatára, nincs egyetértés a vezetés és a tanárok ill. a szülők között. Az igazgatónővel nem lehet kommunikálni. Nagyon sok a probléma, ezért sok tanár elhagyta az iskolát. (Gimnázium, Budapest)

Az összes gyerek által szeretett technika tanárt ellehetetlenítette az igazgató, egész évben nem volt technika óra, év végén nem kaptak osztályzatot, csak részt vett megjegyzést. Úgy tudom, a fiatal tanárok távozásának legfőbb oka az igazgatónő, aki egyáltalán nem ad szabad kezet, nem támogatja az új módszereket, számára nem a gyerekek fontosak, hanem minden áron megfelelni az éppen aktuális felettes szervnek. (Általános iskola, Budapest)

A gyerekeim általános iskolájában a minőségi munkát nagymértékben meghatározza az iskolavezetés személete. A gyerekek néhány éve átadott, jól felszerelt épületben tanulnak, az iskola indulásakor az anyaintézmény legjobb pedagógusait válogatták a tanári karba. Közülük gyakorlatilag már alig dolgozik valaki, mert a gyerekbarát személetű és szakmailag kiváló tanárok már elhagyták az iskolát, a vezető merev, autokratikus irányítási módszere miatt. Most már az is előfordul, hogy tanév közben mennek el más iskolába a tanárok, de az iskolaévek rendszeresen azzal kezdődnek, hogy 2-10 állást hirdetnek meg. Jelenleg angoltanár, matematikatanár, tanító kerestetik. “Természetesen” az igazgatót a KK kinevezte a következő 5 évre is, bár már nyugdíjaskorú. A jó tanárok már elmentek, most azon dolgozom, hogy a 3 gyerekünket is kimenekítsem innen. (Általános iskola, Pest megye)

Iskolánkban a tanárhiány elsősorban az igazgató szemėlye miatt alakul ki. Arrogáns, lekezelő, ellentmondást nem tűrő magatartása mind a szülők, mind a kollėgák, nem utolsó sorban a gyerekek felė is megmutatkozik. Nyilvánvaló, hogy státuszát politikai nėzeteinek köszönheti kizárólag. Júliusban 6 pedagógus mondott fel. Helyükre más városokból ėrkeztek pedagógusok. Augusztus 2. hetėben ezen pedagógusok közül már van, aki tovább állt, szintėn az igazgatónk szemėlye miatt. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Kevés gyógypedagógus, fejlesztő

Az integráció miatt szükség van arra, hogy a nehezen beilleszkedő gyerekekhez megtalálják a kulcsot, amely a siker felé viszi. Ekkora pedagógus létszámmal ez lehetetlen. Kevés a fejlesztőpedagógus -lassan minden tanárnak annak kéne lennie. Az SNI-s gyerekek elvesznek ebben a rendszerben. Akiknek pedig nincs tanulási zavara, képtelenek tanulni és megmutatni magukat, mert nincs rá idő. Túl sok az adminisztráció, a felesleges tananyag. Csoda, hogy a tanároknak tanítani van ideje és ereje. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A tanári munkát rendívüli módon megnehezíti a btm-es és sni-s gyermekek nagy száma, melyhez nagyon kevés segítséget kapnak a tanárok. (Általános iskola, Pest megye)

Iskolánkban nincs tanárhiány. Viszont még a szándék szikrája sincs meg a pedagógusokban arra, hogy problémákkal küdző gyerekemet integrálják, legegyszerűbb megoldás számukra a kirekesztés. (Gimnázium, Budapest)

Azt tapasztaltam, hogy szinte havonta mondanak fel a tanárok abban az iskolában, ahova az én gyermekem jár. Ez az iskola különösen „nehezített pálya”, mert olyan gyermekek gyűjtő tégelye lett, akiket más helyi és környékbeli kitaszítottak, távozásra kényszerítettek. Nincsenek felkészítve, nem képzik magukat a SNI témában. Ha a kormány támogatná őket, talán érdekeltebbek lennének. Szükség volna anyagi támogatásra és időt biztosítani a számukra. (Általános iskola, Veszprém megye)

Az SNI tanulók integrálása helytelen döntés volt, mert sem sem a szakmai feltételek, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre. Az integrációt csak a „kéttanítós modell” bevezetésével lehetett volna megoldani, vagyis úgy, hogy a sérült tanulók mellett minimum egy gyógypedagógiai asszisztens ül, de még jobb, ha gyógypedagógus. Annyi szakember viszont a Földön nincs, amennyi ehhez kellene. Nyugat-Európai tanulmányútjaim során láttam, hogy ott meg tudják oldani…(Írország, Németország, Ausztria, Finnország).Ennek hiányában minden gyermek érdeke sérül… (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A kis falvak iskoláiba nem pályáznak a végzett pedagógusok. A tanulók összetétele annyira heterogén, /sok-sok SNI-s, BTMN-es/, rendkívül nehéz még a kisebb létszámú osztályokban is megoldani a megfelelő szintű oktatást.Nagyon sok a hátrányos helyzetű diák, ezért egyénileg kellene foglalkozni velük, és ez igazán nagy és nehéz munkát ró a pedagógusokra. Gyakran kell az otthonról hozott agressziót, neveletlenséget kezelni, és ez nem vonzó a pályakezdők számára. Stresszmentesebb, nyugodtabb, sikeresebb életet szeretnének élni.Mivel ez a tevékenység leköti az óra nagyobbik részét, ezért kevesebb idő marad az igazán tehetséges, tanulni vágyó gyermekekre.És ez hátrányt jelent számukra. (Általános iskola)

Sok esetben olyanok foglalkoznak kényszerből a gyerekekkel, akik egyáltalán nem valók spec. iskolába. Nagyon fontos lenne a pedagógusok mellé a szakszerű segítő és nagyon fontos lenne a gyógytornász jelenléte is, mert a pedagógusok anatómiai ismerete messze nem elég a mozgássérülések kezelésénél. Jó lenne, ha a pedagógusok nem azért mennének el továbbképzésre, hogy ez idő alatt ne az iskolában, a munkahelyén kelljen lennie. Jó lenne, ha sérült gyerekeket olyanok oktatnák, akik értik is azt, mennyit tehetnek egy egy gyerek fejlődéséhez, ha azt valóban szívvel lélekkel csinálják. (Tolna megye)

Az én varosomban viszonylag jó a helyzet, ha nehezen is de mrgoldották a helyettesítéseket, bár nem megfelelő színvonalon. A szaktanár hiányzása esetén lemaradnak a gyerekek. SNI-s gyermekeknél utazó pedagógus látná el a szakszolgálatot. Viszont ez leterheltségük, kis létszámuk miatt vagy elmarad, vagy kevés, vagy az iskolán belül próbálják megoldani – nem gyógypedagógus/logopédus szakképesítésű tanárokkal. A taigetosz törvény megszavazásával még nehezebb a helyzet. A pedagógusok erejükön felül próbálják a jó képességű, de diszes és egyéb részképesség zavarral küzdő gyermekek felzárkóztatását megoldani. (Általános iskola, Pest megye)

Jóllehet sok SNI-s gyerek jár az intézménybe, évek óta nincs gyógypedagógus. Sajnos senki nem kéri számon az egyházi intézményeket. (Gimnázium, Budapest)

Sok az óra, sok gyerek SNI-s, ennek oka van és az oktatási rendszer hibája. Ikres anyuka lévén sajnos tapasztalom mit szenvednek a gyerekek és a pedagógusok. Lassan az osztályok fele SNI-s. Az én gyerekeim is azok. A kellő óraszámú fejlesztést nem kapják meg mert nem fér bele annyian vannak. Átgondolandó ez az egész és a legrosszabb az egészben, hogy ezt az óvoda alapozza meg. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Gyermekem nem SNI-s/BTMN-es, de az osztályba járnak ilyen gyerekek. A tanítőnő munkáját nagyban segítené, ha lenne mellette egy pedagógiai aszisztens. (Általános iskola, Baranya megye)

Lányom idén váltott iskolát, mert elvégezte az elemit. A tanárhiány többrétű probléma. Volt olyan, hogy megkapta a szükséges BTMN diagnózishoz a pedagógiai szakszolgálatnál és az iskolában a fejlesztőpedagógusnál a szükséges ellátást, de szakmailag semmi előrelépés, fejlődés nem történt. (Pedig alapítványi iskola volt.) Ekkor kerestem magánúton fejlesztőpedagógust, aki sokat segített lányom fejlődésében. Sajnos már késő volt, mert az első iskolájából, a viselkedése miatt, el is bocsátották, és másik általánost kellett keresni. Az új, állami iskolában már egyáltalán nem volt fejlesztőpedagógus, mindenképpen magán úton kellett megoldanunk. (Szakgimnázium, Budapest)

Az óvodai csoportokba integráció van, szakember nincs; lassan minden csoportba kellene pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztens; ha minőségi munkát szeretnénk végezni, de a törvény nem biztosítja! Arról nem is beszélve, hogy hiába küldjük, irányítjuk a gyerekeket szakértői vizsgálatra, 3 évig kevert specifikummal, BTM-es papírral engedik ki a gyerekeket; a 3.év végére, az iskola előtt kapja meg csak az SNI-s státuszt.= addig sem kell biztosítani a gyógypedagógust, a szakembert… Kevés fiatal bír (tapasztalat híján) a „csak” BTM-es gyerekekkel… (Óvoda, Budapest)

Nem csak tanárok hiányoznak. A gyógypedagógiai iskolákban a gyógypedagógiai asszisztensek, dajkák rendkívül alacsonyan keresnek, borzasztó nehéz munkát végezve. Láthatatlanul. Többen vannak mint a gyógypedagógusok, többet dolgoznak. Hatalmas hiány van, ha találni is embert,nem sokáig maradnak. Vagy nem alkalmasak a munkára. (Általános iskola, Budapest)

A fejlesztők hiányát érzékelem, sok gyerek jut egy gyógyped. fejlesztőre, ezért nem hatékony a fejlesztés. Sokszor nem tudják megoldani a differenciált foglalkozást, olykor tanóráról viszik el a gyermeket fejlesztésre, amiből aztán lemarad és pótolni kell. Foglalkoznak a gyermekkel, de a magánúton történő fejlesztés sokkal hatékonyabb (persze ha a szülő meg tudja oldani anyagilag és logisztikailag a dolgot). (Általános iskola, Budapest)

SNI-s gyerekeket is fogadó középiskola, de nincs sem gyógypedagógus, sem szakasszisztens, így a szakvéleményben előírt különórák, felzárkóztatók egyáltalán nincsenek megtartva. Sajnos ismerettségi körömben az SNI-s gyerekeket is „befogadó” iskolákban ugyanezeket a tarthatatlan állapotokat tapasztaljuk. A „befogadás” csak a magasabb támogatás miatt történik, de tárgyi és személyi feltételekkel nem rendelkeznek a feladat ellátásához. Maradnak iskola mellett a fizetős magántanárok. (Szakgimnázium, Heves megye)

A gyerek fejlesztésen nagy létszámú csoportban van összezsúfolva több korosztállyal, más irányú fejlesztést igénylőkkel. (Általános iskola, Fejér megye)

Az SNI tanulók egyáltalán nem, vagy csak minimális óraszámban kapják a fejlesztést. (Általános iskola, Pest megye)

Gyógypedagógus és tanársegéd hiány miatt az SNI és az-ADHD gyerekek lemaradnak a többiektől. Ki vannak rekesztve a társadalomból. Szakmát lehetetlen találni. Tanárok tovább képzése hiányzik, hogy megfelelően tudjanak bánni a gyerekekkel. (Általános iskola, Somogy megye)

A felülről az iskolákra rákényszerített elvtelen integráció, amire nincsenek felkészítve a pedagógusok. Persze nem is arra képezték ki magukat, hogy SNI tanulókkal is foglalkozzanak. (Budapest)

Az óvodában nincs megfelelő szakember az SNI-s gyerekkel való foglalkozásra. Ha kell a magasabb normatíva az intézménynek, vegyenek részt speciális képzéseken az óvodapedagógusok. (Óvoda, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Tapasztalom, hogy sok pedagógus pályaelhagyásának okai között a nagyfokú leterheltség valamint a túlzott elvárások szerepelnek. Ugyanakkor az életpálya modellhez társuló indokolatlanul sok dokumentáció és „bizonyítás” szintén nem teszi vonzóvá a pedagógus hivatást. Természetesen az is különösen nehéz, hogy nem kapnak képzést, gyakorlati tanácsokat, pedagógiai asszisztenst az SNI, BTMN-s gyerekek korántsem könnyű oktatásához! (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem közepes presztízsű budapesti gimnáziumba jár. Őt személyesen nem érinti a tanárhiány, de azt tudom, hogy az iskolában magas a tanári fluktuáció. A tanárok óraszáma teljesen ki van használva, ezért nincsenek szakkörök, előkészítők és fejlesztő foglalkozások. (A diákok túlterhelése miatt a kereslet is kicsi ezekre, napi 7-8 tanóra után nincs erejük további foglalkozásokra járni.) Példaként hadd említsem, hogy most, 12. osztályban nekem rótta fel az új történelem tanár, hogy a gyerekem miért nem kapott idáig — SNI-sként — fejlesztést. (Gimnázium, Budapest)

Rendkívül nagy problémának tartom, hogy a tanàrokat nem kèpzik ki a PROBLÈMÀVAL KÜZDŐ GYEREKEK nevelèsére, ill. nincs elég gyógyped. és fejlesztő tanár és idő sem!!!!! (Általános iskola, Pest megye)

A gyermekem fejlesztést igényel, autizmusban jàrtas utazó gyógypedagógus fejleszti. A térségben egy ilyen pedagógus van, hozzá kb 10 iskola tartozik, s ezek az iskolák is különböző faluban, városban. Véleményem szerint jelentősen meg kellene emelni a gyógypedagógusok létszámát, s minden integrált helyre állandó tanárt alkalmazni. Akkor talán nem maradnának el a fejlesztések. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Van ugyan fejlesztő pedagógus, aki tanító, de nem jut el hozzá minden gyerek, aki segítséget igényelne, egyénileg egyáltalán nem. Felsőben már nincs ilyen jellegű segítség, pedig kellene. (Általános iskola)

A gyerek snis én nincs fejlesztő pedagógus heti 3 óra van kiírva ebből kap heti egyet! (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Az autista specifikus gyógypedagógusok országosan általánosnak mondható hiánya. Tobbi Sni esetben is van hiány. (Általános iskola, Budapest)

Tanulási nehézséggel küzdő gyermekemnek biztosítani akarják az általános iskolában a nevelési tanácsadó által előírt fejleszteseket, de kevés a fejlesztő tanár, és nem tudtak a gyerek számára is megfelelő időpontot biztosítani. Az elmúlt 5 evben egyszer sem sikerült egyéni személyre szabott foglalkozást megoldani főleg a tanárok sűrű órabeosztása miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Ez egy gyermekközpontú és tudásközpontú iskola. Nagyon kedvelt ebben kisvárosban, ahol egyre fogy a népesség. Az önkormányzat mindent elkövet, hogy ne lehessen pl három első osztály itt. Rákényszerítik a szülőket, hogy vigye máshová a gyerekét. Ami még felháborítóbb, hogy az SNI papírokat – bár a vizsgálat áprilisban megtörténik az óvodában – csak októberben adják ki, amikor már megtörtént a csoportalakítás. Így pl az elmúlt tanévet úgy csinálták végig, hogy az egyik első osztályban 10 sni-s lett, így a 27 fő tulajdonképpen 37 fő lett… s mindezt évek óta az önkormányzat okozta kényszerhelyzet teremti. (Általános iskola, Csongrád megye)

Minden tantárgynál rontja a tanítás minőségét az integráció. A BTMN/SNI gyerekek magatartása sokszor zavarja a tanítást/tanulást. Kisebb létszámú, gondosan válogatott csoportokra lenne szükség esetükben, szakszerű ellátásra, speciálisan képzett (gyógy)pedagógusokra, nevelőkre, NEM összevonásra. Ez nagyban sérti a normális, tanulni vágyó gyerekek érdekeit, és ezáltal az eredményeiket is. (Szakközépiskola, Veszprém megye)

Az antiszociális tanulók magatartásproblémáinak megoldásához nem kapnak segítséget, és a többi tanulónak nem tudják biztosítani a nyugodt tanuláshoz való jogukat. (Általános iskola, Baranya megye)

Logopédia és bármilyen más fejlesztés csak a nagycsoportosoknak van, mondván hogy nincs idő még a kisebbekre is. (Óvoda, Fejér megye)

Megyeszékhelyen óvoda: itt már előfordult, hogy nyugdíjazott óvónő után várni kellett az utánpótlásra, de végül sikerült. Ugyanitt SNI-s gyerek felibe-harmadába kapja meg a fejlesztést. Jár, de nem jut. Amíg megkapta az SNI minsősítést, az viszont katasztrófa!!! Kegyetlenül sokáig tartott!!!

Az én gyermekem még óvodás sajnos SNI-s az óvoda papíron megadja a fejlesztést gyakorlatban szakemberük sincs. Félek az iskolától, azt mondják hogy bár államiba felveszik de ha lemarad mehet az egyházi iskola fel veszi kell a fejkvóta SNI s gyerek után de fejlesztő órákat ők is csak papíron adja meg! Nincs tanár sok a gyerek aki nem baj ha lemarad vagy nem érti az anyagot (és ez nem csak SNIre vonatkozik) mert a lényeg hogy haladni kell az anyaggal !!!! Igazuk is van az nem lényeg hogy egyik se ért belőle semmit , még jó hogy egymásra épül ….. Mint szülő rettegek az iskolától, egy olyan rendszerbe kell belekényszeriteni a gyermekem amit elítéltek és több sebből is vérzik! (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Aspergeres diagnózissal rendelkező gyermekem van, aki azért magántanuló, mert nincs számukra olyan iskola, ahol adott lenne a személyi és tárgyi feltétel. Feltételek nélküli 30 fős osztályból a viselkedési problémák miatt pedig hamar kiesik. Se oktatás, se fejlesztés nincs biztosítva a tanár és gyógypedagógus hiány miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem olvasászavarát azért fejlesztjük magánúton, mert azt mondták mire állami úton segítséget kap, az legalább fél év. Telített a rendszer,nincs kapacitásuk előbb fogadni. Az osztálytanítónk nagyon ért a gyerekekhez szerencsére, de sok jó pedagógus elmegy, mert se a rendszer, se a vaskalapos igazgató nem támogatja a gyerekbarátabb módszereket. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Óvodások vagyunk, de már elkezdtünk iskolát keresni, mivel a fiam SNI-s. Eddig mindenhol a fejlesztő-pedagógus hiányra panaszkodtak illetve hivatkoztak. Az óvodában a kiírt órákat jelenleg nem tudják teljesen biztosítani. (Óvoda)

A fejlesztő órákhoz nem jutnak hozzá a gyerekek, mert nincs megfelelő szakember. Az üres álláshelyekre évek óta nem kap az iskola megfelelő végzettségű embert, így mindig augusztusban az utolsó pillanatban alkalmaz néhány embert, hogy legalább a létszám meglegyen. (Általános iskola, Tolna megye)

Gyermekem SNI -s, és nem kapja meg, vagy csak részben az előírt fejlesztéseket. Illetve nincs olyan fejlesztőtanár ami elő van neki írva. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Minket a gyógypedagógus/logopédus hiány érint. Tanulási problémás (dislexia/dyscalculia határán lévő) gyermekemmel a logopédus amennyit csak tud, foglalkozik, de ez csak úgy kivitelezhető, ha másik gyerek is van ott, mert fizikai képtelenség, hogy az iskola összes, külön fejlesztést igénylő gyerekével egyesével foglalkozzon. Pedig az volna az igazán hasznos a gyerekek számára. (Általános iskola, Budapest)

Logopédiai fejlesztésre csak a legsúlyosabb nehézségekkel küzdő gyerekek kerülhetnek be es ok is csak egy évig. Ha csak 2-3 hangot nem mond a gyerek jól, az ellátatlan marad hacsak magán úton nem viszi el a szülő. (Óvoda, Budapest)

Utazó gyógypedagógus minden évben más volt, sőt volt olyan eset kétszer is, hogy év közben lett egy új. Vagy, a heti 3 fejlesztés órát félév után heti kettőre csökkentették (megjegyzem: a szakbizottság heti öt órát írt elő). (Általános iskola, Budapest)

Btmn gyermekem van. A matematika nagyon nehezen megy neki. Csoportbontásban tanul órákon de szüksége lenne további foglalkozásokra, korrepetálásra. Csak magánúton találunk neki tanárt elég drága órabérrel. Jó lenne ha megkapná a szükséges segítséget az iskolában de jelenleg nincs rá tanár. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az én kisfiam figyelemzavaros, az osztályából többeknek van valamilyen tanulási nehézsége. Mivel nincs elég tanár, nem tudnak velük egyénileg, vagy bontott csoportban foglalkozni, egyéni fejlesztés címén pedig, mivel egy fejlesztő tanár van, akinek szerintem csak a neve ez, egyszerre beültetik őket egy terembe, kiadják nekik a feladatot, tanárnéni pedig intézi a saját dolgát. Segíteni nem segít. Ezért mi a pedagógiai szakszolgálathoz hordjuk különórára, egy tündéri tanár nénihez. Az iskolai fejlesztéssel semmire sem mennénk. (Általános iskola, Pest megye)

Nem kapja meg a gyerekem az előírt fejlesztést, mert nincs fejlesztő pedagógus. (Általános iskola, Budapest)

Csak 1 fejlesztőpedagógus van a 8 évfolyamra. Egyszerre 6-8 gyermekkel kell foglalkoznia, ami gyermekenként kb 5 perc, mert nem egyforma fejlesztést igényelnek. Pl: 11 éves fiam nagyfokú figyelemzavarral küzd,mellette 110 az IQ-ja. Órákon sokszor nem képes koncentrálni gyógyszer szedése mellett. A tanároktól semmi segítséget nem kapunk. Fejlesztőn pedig az enyhe értelmi fogyatékos és más tanulási nehézséggel küzdő gyermekkel együtt van. Ezért egyik gyermekre sem tud a pedagógus megfelelő idő szánni. A szakszolgálat 2-3 fős csoportot írt. (Általános iskola, Tolna megye)

Az általános iskolás gyermekemnél a fejlesztő pedagógusok hiánya okoz gondot. Neki speciális fejlesztésre van szüksége és bár szerencsére megkapja ezt abban a városban, ahol lakunk, naponta közel egy órás út eljutni oda és vissza (autóval) és még felső tagozatban sem tudjuk megoldani, hogy egyedül utazzon tömegközlekedéssel. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Heti 2 fejlesztő foglalkozást javasolt a nev.tan., az elmúlt 2 hónapban nem volt eddig olyan hét, hogy mind a két fejlesztés megvalósult volna. Kifogás mindig van. Természetesen magánúton elviszem a lányom, csak bosszant… (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Óvodapedagógus hiány

2-os fiam iskolájában szerencsére jelenleg megoldott a helyzet. Az óvodában volt súlyos óvónőhiány az utóbbi 2 évben. Most sikerült megoldani, így két óvodás gyermekemnél ez nem okoz problémát. Csak remélni tudom, hogy így marad. Most a városrész másik két óvodája küzd pedagógushiánnyal. (Fejér megye)

Gyermekem óvodájában nincs óvónőhiány, de a térségi óvodavezető panaszkodott, hogy az utóbbi 2-3 évben az összes friss diplomás óvodapedagógus elhagyta a pályát, és az országot is. (Óvoda, Békés megye)

A kisebbik gyerekem óvodájában tavaly komoly gondok voltak, mert egymás után 2 óvónő távozott, és nem találtak a helyükre pedagógust hónapokig. Végül meg is kellett szüntetni a csoportot. (Budapest)

A pedagógushiányt mar a bölcsődében tapasztaltuk, 3 alkalommal volt valtas, a valtasok kozt volt olyan atmenet, amikor nevelőhiány fordult elő. Ennek foleg anyagi okat latom, mert a felelosseg es a fizetes nem egyenesen aranyos, de ugyanez elmondható az óvodapedagógusokra, tanítókra, tanárokra is. Egyik gyermekem jelenleg ovodas, de az oviban 4 álláshely betöltetlen, a mi csoportunkban is egy ovoneni van, pedagogiai asszisztenssel probaljak áthidalni a problémát, ami hosszú távon nem fenntartható megoldás. (Óvoda, Fejér megye)

Az óvodáskorú gyermekemnél 10-25% óvodai pedagógus hiányzik a kerület minden óvodájában. A helyzet szerintem tragikus. Állandóan csoportokat vonnak össze, a nyári időszakban gyakorlatilag az iskolai szünettel párhuzamosan szünet (más óvodákban ügyelettel) volt az óvodákban is. A vezető óvónők javasolták a szülőknek, hogy ne vigyék óvodába a gyerekeket. (Óvoda, Budapest)

A mi esetünkben óvoda pedagógus hiány volt 4 hónapig kiscsoportban. Nagyon érzékenyen érintette a kicsiket. Egyszerűen nem volt jelentkező…! A szigorú megfelelés, határozott idejűség és kevés pénz miatt is, no meg hogy év közben történt. Régebben meg túlkínálat volt…

Jómagam óvodapedagógus vagyok, 8 óvodapedagógus hiányzik a rendszerből összesen. A szakértői napokon összevonással oldjuk meg az óvodapedagógus- hiányt. Végzős hallgatói utánpótlás nincs. Nem vonzó a pálya! (Bács-Kiskun megye)

Óvodavezetőként szinte megoldhatatlan a nyugdíjba vonuló óvodapedagósok álláshelyének feltöltése. Tovább fokozza a problémát, hogy térségünkben a következő 5 évben nagy számú nyugdíjazás lesz. (Baranya megye)

Az óvodaban (3 intezmeny egy vezetes alatt) 15 óvónő hianyzik. Sok csoport 1 óvónénivel működik folyamatos helyettesítéssel.

Azonban az óvodában volt több csoportban is olyan, hogy fél éven keresztül 1 óvónő volt 1 csoportban, persze dadus segített neki, de hát ők mégsem szakemberek. (Pest megye)

Nyugdíjba vonulás miatt a szakképzett óvodapedagógusi álláshelyek betöltése megoldatlan(megoldhatatlan), ha ezt a helyzetet egy-egy betegség miatti távollét is nehezíti, akkor hosszabb időre csoport összevonásokkal lehet csak ellátni a napi feladatokat. Ennek következménye az óvodai nevelés színvonalának csökkenése. (Óvoda, Veszprém megye)

Az óvónők leterheltek, nem tudnak kellően odafigyelni a gyerekekre napközben. Foglalkozások maradnak el, a felügyelet nem megoldott hosszú távon az óvónő hiány miatt. Ha van is felügyelet, az sem szakdolgozó által történik… (Óvoda, Pest megye)

Az óvodában nyugdíjazás miatt kevesebb lett a pedagógus asszisztensek száma, ezért sok esetben az óvónők segítség nélkül maradnak, ami nehézséget okoz a gyerekek ellátásában. (Óvoda, Baranya megye)

Kevés óvodapedagógus volt, a környező településekre mentek dolgozni. A gyakornokok szinte kivétel nélkül tovább léptek, volt, aki külföldre ment. A mi esetünkben a színvonal az óvodában azért nem valósulhatott meg, mert több mint 5 hónapot helyettesítette a beteg kollégáját a pedagógus, iskola előkészítő csoportban. Nem csak az óvodai, de a helyi rendezvényeken is fel kellett lépni, rendszeresen.Láthatóan mindez, és a rengeteg adminisztráció, a csoportösszetétel magatartászavaros, és a fejlesztendő gyermekek magas száma nem tudta biztosítani az előtte megszokott színvonalat. Bár mindent megtett, a fáradtság át nem tudta leküzdeni. (Óvoda, Fejér megye)

Az óvodában gondot okoz a (szülés, nyugdíj miatt) kieső kollégák időben történő pótlása. (Baranya megye)

Óvodapedagógus nincs, probléma a nyugdíjba menők pótlása. Ha van is nincs meg a diplomája nyelvvizsga hiányában. Az iskolában sem jobb a helyzet, nincs annyi végzős tanárjelölt sem. Nem vonzó a pálya a fiataloknak, nincs megbecsülésük, sok a munka, adminisztráció, kevés idő jut a gyerekekre. Fizetésük sem motiváció, ahhoz kevés. Sok a pályaelhagyó a jobb fizetés miatt. (Óvoda, Nógrád megye)

Sajnos súlyos tanárhiány van és sajnos lesz is. Ez az Óvodákra is vonatkozik. Jelenleg az óvodában nyugdíjas óvónőket hívtak vissza délutános munkarendbe h amíg lesz kolléga segítsenek. (Pest megye)

Az oviban volt jellemző a fluktuáció, meg nem értés. Pedagógus hiány, fejlesztő pedagógus és gyógypedagógus hiány, sni gyerek esetén. Az óvónők fiatalok voltak és szakképzetlenek. Az óvoda pszichológus is. Komédia volt az egész. (Pest megye)

Óvodapedagógusként: október 1-én nyugdíjba ment egy kollégánk. Már nyáron meghirdettük az álláshelyet; 0 számú jelentkező volt, van!!! Most helyettesítünk, csoportot osztunk. Mi lehet az oka? A főiskoláról kikerült friss diplomás nem jön el állami intézménybe dolgozni, kevesebb a bére, mint a minimálbér! (Budapest)

Az óvodában 4 év során folyamatos probléma volt az óvónő hiány, illetve munkahelyváltás. Az ottmaradt pedagógusok túlterheltek és fáradtak voltak az állandó helyettesítések és az irdatlan mennyiségű papírmunka miatt. (Budapest)

Az óvodában az óvónő hiányt pedagógiai asszisztenssel tudták csak pótolni. (Pest megye)

Az óvónő hiány katasztrófa! A sok gyerek összevonva, van, hogy 30-nál több gyerekre egy óvónő és egy dajka jut. Ebben sehol nem megvalósítható a fejlesztés, csak gyerekmegőrzés, de az is nehezen! (Óvoda, Zala megye)

12 óvónőből jelenleg 9 van az óvodában. (Budapest)

Az óvodában a speciális figyelmet igénylő gyerekek miatt túlterheltek az óvónők, kevesebb idő jut a többi gyerekre. (Óvoda, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Óvodában 5 csoportból 4 óvónő hiányzik (10 óvónőből), helyettük ped. Asszisztens látja el a feladatot. (Pest megye)

A nyugdíjasok látják el bizonyos helyeken az órák egy részét, különös tekintettel a gyógypedagógusokra. (Óvoda, Pest megye)

Sem megbecsülve, sem megfizetve nincsenek a pedagógusok. (Óvoda)

Kevés bérért, nagy adminisztrációs teher mellett a fiatalok nem akarnak óvónők lenni. Inkább külföldre mennek babysittelni. Szomorú, h elégedetlen, lestrapált pedagógusok kezében van a gyermekem. De még így is ők azok, akik tesznek a gyerekekért. Az állam, mint fenntartó csődöt mondott a szakmai és anyagi irányítást illetően. (Óvoda, Budapest)

Az óvodában, ahol dolgozom, a tavalyi és az idei évet is 4 fős hiánnyal indította az ovi, bár tavaly év közben ez lecsökkent egy főre, idén még kevés kilátás van a pótlásukra. (Óvoda, Pest megye

Ok:Nagyon durva alulfizetettség, bérstagnálás 2014es állapotú, a portfólió mint egy fölösleges cirkusz, életpályamodell, állandó megfeleltetés, adminisztráció, ki nem fizetett túlórák, meg nem becsülés, állandó helyettesítések, integráció, sérült problémás gyerekek kötelező ellátása, a súlyos állapot nem tudomásul vétele a minisztérium által, megfélemlítések, állandó fenyegetések. A legkitartóbbak és elhivatottabbak a szívvel lélekkel ezt végzők is belefáradnak és elmennek. (Óvoda)

Pedagógusok nincsenek megbecsülve, rengeteg írásbeli feladat van feleslegesen, éves terv heti terv napi terv. És mindegyikben ugyanazt írjuk le . (Óvoda, Vas megye)

Rettenetes,hogy a pedagógus aki életét szenteli egy újabb generació szeretésére , nevelésére, fejlesztésére . Befásulva ül az óvoda udvaron és a céltalanul szaladozó gyerekeket csak bámulja jobb esetben. Rosszabban észre sem veszik ha valamilyen gond van. ( kislétszámú óvodánál is fennáll a probléma. )Talán egy jobban megfizetett esetben ez máshogy volna. (Óvoda, Heves megye)

Óvónőként dolgozom ..VAN GOND!!!Településünkön 3 óvodapedagógus álláshely betöltetlen,mi többiek a kötelező 4 órában helyettesítünk reggeltől estig az oviban vagyunk…Nem fizethető túlóra …. (Óvoda, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Egy óvónő nyugdíjas lett. Helyére két nyugdíjast vettek fel. A vezető óvónő is nyugdíjas. Most egy óvónő felmondott,szakmát vált. Elege lett a túl sok követelményből,adminisztrációból és nem túl magas fizetésből. Nem tudom ki lesz helyette. (Óvoda, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Óvodapedagógusként dolgozom, amiért évek óta fontolgatom a pálya elhagyását az az önkormányzat, mint fenntartó állandó pénzkivonása és nem megfelelő finanszírozás, az átgondolatlan és elhamarkodott átszervezések( pl. Egységes óvoda-bölcsőde megszüntetése), a megnövekedett adminisztráció, mely a lènyegről vonja el a figyelmet és a szülők megnövekedett elvárásai. A béreink pedig két év múlva újra elérik a minimálbért. A gyermeki szemek és szeretet kárpótol sok mindenért. De meddig? (Baranya megye)

Az oviban az egyik ovónéni brutálusan sokat helyettesített a csopiban. Tavaszra teljesen kimerült szegény. Nemigen fizetik a túlórákat. (Óvoda, Pest megye)

A -most már iskolás – fiam óvodai csoportjával 4 év alatt 19 felnőtt foglalkozott, 8 óvónő, a többi dadus, ill. pedagógiai asszisztens. 1 óvónő volt, aki 3 évig kísérte őket, de ő meg többet volt beteg, mint nem. Az utolsó fél évben mindkét óvónő cserélődött. El lehet képzelni, milyen pedagógiai munka folyt a csoportban.

Pest megyében is nagy óvónő és tanárhiány van. Az óvodában egy éven keresztül jelentkező sem volt az állásra. (Óvoda, Pest megye)

Az óvodában amikor az egyik dada nyugdíjba ment, akkor az egyik konyhás nénit tették a helyére. Azóta is ő a csoport dadája. Néha pedig közmunkások segítenek be. Ha pedig lebetegszik több óvónéni, akkor egyszerűen közlik, hogy nincs óvoda vagy éppen csak 9-12 óráig van óvoda. Én pedig legutóbb közöltem, hogy nekem meg munkahelyem van, úgyhogy nem tudok délben a gyerekért menni. Azóta nem vagyok az óvónénik kedvence, mert ugye, hogy lehet az, hogy nem tudok délben elmenni a gyerekért, mint minden RENDES anyuka és csak miattunk nem tarthatnak ügyeletet. Katasztrófa! (Pest megye)

A pedagógusváltás oka: a felvételre jelentkezők nem voltak megfelelőek. Örültünk neki,h egy rossz óvónő helyett összevonták délutánra a csoportokat. Vannak rendkívül tehetséges pedagógusok,akiket a nyelvizsga hiánya miatt nem kapotak diplomát,így nem alkalmazhatóak. (Óvoda, Pest megye)

Szörnyű hogy végzettség nélküliek dolgoznak, mivel akkora a szakember hiány, hogy minden mindegy alapon tudják csak megoldani! (Óvoda, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az óvodánkban második éve viszi egyedül az óvónő a csoportot. (Óvoda, Budapest)

Évközben jönnek-mennek, cserélődnek a tanárok. Legkisebb gyermekemnél az óvodába szeptember óta 1 óvónő van csak. A másik hölgynek nincs végzettsége. (Óvoda, Pest megye)

Óvodai negatív tapasztalatom van, az elmenő óvónőket nem pótolta az intézmény vezetője. Egy óvónő volt a gyerekekkel amíg a „műszakja” tartott majd továbbadta őket délben vagy délután 2 kor az éppen ráérőknek. Sem a gyerekek sem a szülők nem tudták kinél lesz a gyerek délután. Ez nagy feszültséget jelent egy óvodáskorúnak. (Óvoda, Budapest)

Az óvónéni szaktanácsadó egy másik pedig szakértő, így csak heti 4 napot van az oviban…könyörgöm egy 4 csoportos oviban??? Folyton összevonás, helyettesítés, úgy dobálják a gyerekeket mint a pinpong labdát, minden csütörtökön elmondják, hogy aki tudja pénteken vigye haza délben a gyerkőcöt… ha tudom természetesen megoldom – sőt be se viszem aznap – de minden héten nem kivitelezhető. Én érzem magam kellemetlenül, a gyerek zsorvál, az óvónő meg csak vigyorog!!!! (Óvoda, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Óvodáról tudok, ebben a tanévben már meg szüntettek egy csoportot mert nincs elég óvónő. (Pest megye)

Magán fenntartású óvodába jár, ott kellett csoportot összevonni, és egy éve nem tudják pótolni az óvónőket. (Óvoda, Budapest)

Gyermekünk óvodás. A csoportjában több, mint egy éve a szükséges 2 óvodapedagógus helyett egy igyekszik tartani a frontot. Mivel ő most épp beteg, a gyerek minden nap új sérüléssel érkezik haza, mert képtelenek kordában tartani az agresszív gyerekeket. (Óvoda, Budapest)

Tavaly egy fő hiányzott októbertől, idén két helyre nem találtak óvodapedagógust. Jövőre ismét nyugdíjba egy ember. Szinte biztos, hogy arra a helyre sem találnak jelentkezőt. (Óvoda, Pest megye)

Kisfiam ovijàban mivel az egyik ovônő elment szülni, csak nehezen (több hônapig egyedül vitte a csoportot a màsik ovônô) tudtàk megoldani, és csak nyugdíjas ovôdapedagôgus jelentkezett, illetve egy pàlyakezdő ovônő pedig egy hétig dolgozott, és otthagyta a csoportot, ovit, mert nem tetszett neki. (Óvoda, Fejér megye)

Óvodai tapasztalatom van szülőként. Egy óvónő terhessége miatt ment el, már azt is nagyon nehezen viselték a gyerekek, de Ő se volt ott egy éve se. 1 hónap szünet után kaptunk egy másik óvónőt, aki a beszoktatások után érkezett, nehezen de megszokták a gyerekek, majd 5 hónap után máshol vállalt munkát (talán magasabb beosztásban). Majd a nyári szünet alatt az utolsó pillanatban találtak egy fiatal óvónőt, akinek alig van tapasztalata. Ez egy kicsi ovi, két összevont csoporttal (vegyes korosztállyal), és két óvónővel. A másik óvónő szerencsére nagyon lelkes, jó szakember, bár nehezen viseli a kollégák folyamatos cseréjét. A gyerekek pedig tényleg nagyon rosszul veszik, nekik még fontos az állandóság és a bizalom. (Óvoda, Komárom-Esztergom megye)

Iskolában és óvodában is szembesültünk hiánnyal. Óvodában 2 csoportra jutott a tavalyi évben egy fél állású dadus. Óvónő betegsége miatt pedig a tavalyi évben a négy csoportból 3 csoport 1 db szakképzett óvónővel működött – tehát nem volt váltótársa. (Budapest egyébként) Emiatt lényegében egész évben összevont reggelek és délutánok voltak, illetve arra kérték a szülőket, hogy délben vigyék haza a gyerekeket / pénteken ha lehet vigyék haza hamar / iskola szünetben e hozzunk gyereket az oviba.

A csoport túl nagy létszámú, két óvónő és egy dadus an a gyerekekkel, az óvónők egy kissé csúsztatott műszakban, tehát vannak órák, amikor egyedül van az óvónő ennyi gyerekre. A fiam ahogy elkezdődött az ovi, délutánonként jelentősen hangosabban beszél, ahogy gondolom egész nap is kénytelen. Tegnap jött volna egy logopédus felmérni a gyerekeket, de ismeretlen ideig halasztva lesz a vizsgálat, nem tudjuk miért… A múlt évben nem tudott év közben szakember jönni rendszeresen a gyerekekhez az óvodába, ami aggaszt, mivel a fiamnak valószínűleg szüksége lenne rá. A foglalkozások a kevés pedagógus miatt nem haladnak úgy, mintha elegen lennének és kis csoportokban lehetne foglalkozni velük – bár hét közben megosztják őket a teremben, de őszintén szólva, nem tudom, mennyire elég ez így, tudom, hogy ők igyekeznek, de ha benyit az ember a terembe, gyakorlatilag úgy festenek, mint az üzemi broiler csirke tenyésztés egyik istállója, zsúfolt, hangos, levegőtlen… (Óvoda, Pest megye)

Gyermekem óvodai évei alatt tapasztaltam: az intézményvezető nem tudta pótolni a pályát elhagyó, vagy óvodát váltó jól képzett kollegáit. Ha ez mégis sikerült, idősebb, nem olyan mértékben motivált személyek kerültek az óvodába. A régiek között sokan kiégtek, nem kisgyerekek közé való munkatársak voltak. (Óvoda, Pest megye)

Óvodában dolgozom, és az óvónő hiány miatt nem tudunk elindítani egy csoportot. Üresen áll egy kész csoportszoba, pedig sok lenne a jelentkező a férőhelyekre. (Óvoda, Budapest)

Az óvodába alig találtak pedagógust. Egy romániából áttelepült pedagógust, illevt egy nyugdíj előtt álló pedagógussal töltötték fel a helyeket. (Óvoda, Hajdú-Bihar megye)

Gyermekeim óvodai csoportja összevont, egyetlen korosztalyt se tudnak kielégítő szinten fejleszteni, azért is mert egyetlen óvónő dolgozik a csoportban. (Óvoda, Fejér megye)

Óvodában évente nagy a fluktuáció. A sok munka, helyettesítések meg nem fizetése eredményezi. A mindennapi munkát is megnehezíti hogy mindig új embereket kell betanítani. (Óvoda, Pest megye)

Az óvodában viszont kevés volt az óvónők létszáma. Ez időnként összevont csoportokat eredményezett, de igyekeztek ezeket délutánra időzíteni. (Óvoda, Budapest)

Év közben nincs jelentkező (Óvoda, Somogy megye)

Nem gondoskodik időben az önkormányzat a nyugdíjba vonulók pótlásáról. (Óvoda, Pest megye)

Hátrányos helyzetű, integrációs feladatokat ellátó óvodákban kis településen nem szívesen dolgoznak a pedagógusok (Óvoda, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A mi ovis csoportunkban 2 ovono van, de a 6 csoportbol 4ben csak egy!! (Óvoda, Budapest)

Kevés az óvónő. Pedagógiai asszisztensekkel pótolják őket délutánonként. (Óvoda, Budapest)

Az óvodai nyitvatartás az első. Kis falu 2 óvónő es 1 dajka. Az óraszámok miatt fél8 tól 4ig van óvoda. Nincs ügyelet, nincs nyári ügyelet. Egyedül nevelem a gyerekeimet. Nincsennek mar sajnos nagyszülők se. Megoldhatatlan így a munkábajárás a városba, helyben meg munkahely nincs. (Óvoda)

Annyira kevés valódi pedagógus van a pályán, hogy olyanokat is megtartanak, aki nem a pályára való. PL oviban ugyan a szülők „lecseréltették” az egyik óvónőt, de az az intézményben maradhatott, és ugyanúgy továbbra is türelmetlen kiabálós a kicsi 3 évessel, aki reggel sír az anyja után. (Óvoda, Pest megye)

Nincs elegendő türelmük az óvodapedagógusoknak, a magas csoport létszám miatt sokkal inkább le terheltek. (Óvoda, Fejér megye)

Óvodánkban 2 csoport is úgy működik hogy csak 1 1 óvónő dolgozik délután összevont csoportban osztják el a gyerekeket mikor hová attól függ, hol vannak kevesebben ezt elég nehezen tolerálják a gyerekek hiszen ennek a korosztálynak pont az lenne a lényege hogy állandó pedagőgus legyen velük akikhez nagyon kötődnek. (Óvoda, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Óvodában több mint egy fél évig nem találtak másik óvónőt a csoportunkba. Az ovodavezeto keresett mindenhol, mi szülők is, a szokásos csatornákon túl Facebookon, levelezolistan stb. Most is kb 3 óvónő hiányzik az ovibol (budapesti). (Óvoda, Budapest)

Óvónők túlterheltek,végsőkig kifáradtak, túlóráznak, rendszeresen, integrálnak csoportbomlasztó gyerekeket is, kevés a segítségük. (Óvoda)

Lányom óvodás. Az óvoda iden mar 3 óvónőt keres (6 csoport van), sajnos elég kilátástalanul, jelentkező sincs. Ezert kérik, aki tudja péntekenként vigye haza a gyereket ebéd után. Tavalyi nevelési évben áprilisra sikerült logopédust találni. (Óvoda, Pest megye)

Fiatal (23-30 év) óvodapedagógusok távoznak évente 3-4 alkalommal 3 csoportból, az esetek 85%-ban pályaváltás miatt. (Óvoda, Budapest)

Óvodánkban egy nagyon helyes óvónő váltótárs nélkül csinált végig egy évet 30 gyerekes csoportban. Ez rendkívül nagy túlterheltség. Ezután teljesen kimerült és nyáron felmondott. Nagyon sajnáljuk, tehetséges, széles látókörű szakember. Angliában folytatja a pályáját, úgy tudom. Az óvoda jelenleg 3 óvónőt keres és 4 pedagógiai asszisztenst. Nincs jelentkező. (Pest megye)

Az óvodában félév alatt körülbelül 3-4 teljesen eltérő koncepciót hallhattunk a csoport jövőjéről, óvónénijeiről, összetételéről. Ezek azért is változtak ilyen sokszor, mert így próbálták meg mindig újabb ötletekkel kompenzálni az óvónőhiányt. Az óvodánkban évek óta 2-3 pedagógus hiányzik, idéntől a csoportunk egy óvónénivel és egy leendő ped. asszisztenssel működik, úgy ahogy. (Óvoda, Budapest)

Én az óvodàban tapasztalom erőteljesebben a hiànyt. Szülőként és ott dolgozó óvónőként nyilatkozom: tavaly 4 csoportban 5 óvónő és 1 ped.asszisztens dolgozott. Fiamék minden délutàn a màsik 3 csoportba szétosztva aludtak, mert nem volt délutànos. Idén én szülni mentem, és nem talàltunk óvónőt a helyemre. Mivel én egyedül voltam egy ped.asszisztenssel, be is zàrt a csoportom, îgy az addig kb 18-19 fős csoportok helyett 28-29 fővel 3 csoporttal mennek tovàb (Óvoda, Győr-Moson-Sopron megye)

Az óvodában a gyermekem csoportjában az elmúlt egy évben 3 dadus váltás volt (az ő csoportján kívül az óvodapedagógus fluktuáció az óvodában óriási, akár tanéven belül is változhat).

Gyerekek magatartása erősen ingadozik, nehezen fegyelmezhetőek az évente változó óvodapedagógusok miatt. (Óvoda, Fejér megye)

Két éve súlyos pedagógushiány volt az oviban. Akik ott voltak jelentősen terheltek voltak, az intézmény által eredetileg vállalt paraméterek (csoportlétszám, hány pedagógus jut hány gyerekre) hónapokon keresztül nem voltak tarthatóak. Néha az iskolából jöttek át vigyázni az ovisokra. (Óvoda, Budapest)

Óvodapedagógus hiány: túlterhelt óvodapedagógus, ingerült, kiabál, nem úgy bánik a gyerekekkel, mint korábban, amikor nem egyedül vitte a 28 fős csoportot. (Óvoda, Pest megye)

Személyes tapasztalat, hogy pl 60 fős óvoda 4 óvónővel kezdi a tanévet. Egy másik kis létszámú óvoda tanulmányi szerződéssel talál csak óvónőt. (Zala megye)

Az óvodai évek során pedig legalább 8 óvónő cserélődött a 3 év alatt, ami a gyerekeket érzelmileg megviselte. (Óvoda, Hajdú-Bihar megye)

Négy gyerekem van, a legkisebb óvodás. Az oviban több betöltetlen álláshely van, noha Budapest, egyik menő kerületében található. A még üzemelő óvónők közül rengeteg a megfáradt, kiégett, gyerekgyűlölő (szerencsére a miénk még „normális”), akik konkrétan érzelmileg bántalmazzák a gyerekeket. Nem azon gondolkodnak, hogy mitől lenne jobb, hanem azon, hogy milyen pluszmunkát és mikor vállaljanak, hogy meg tudjanak élni. Nem egy közülük egyedül neveli, nevelte föl a gyerekét (gyerekeit), s általában azok maradnak jókedvűek, rugalmasak, lelkesek akiknek van egy jól kereső férjük, így nem másod- meg harmadálláson, hanem a munkájukon tudnak gondolkodni, abba fektetik az energiájukat. (Budapest)

Az óvónéni betegen dolgozott egész télen (fertőzve a gyerekeket és mindenki mást), mert nem volt helyettes… (Óvoda)

A folyamatos nyugdíjba vonulók helyére, az állandóan futó álláshirdetések ellenére sem kapnak szakképzett pedagógust. Még jelentkező sincs, nem hogy válogatási lehetőség! (Óvoda, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A tanárhiány okai

A fiatalok már el sem kezdik a pályát, mert nem tudnak megélni és nincs szabadságuk semmiben (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A tanárok többnyire fáradtak, nem tudnak már lelkesedni sem, a portfólió írása, a felesleges követelmény, a sok problémás hátterű gyermek, az eszköz hiány, a túlórák, a gyerekek és szülők felőli tiszteletlenség, érdektelenség, a pozitív visszajelzés hiánya, a megbecsülés hiánya, neadjisten hála érzésének hiánya nagyon megnehezíti és elkedvetleníti az óvónőket, pedagógusokat! (Pest megye)

Túlterhelt az állandóan helyettesítő. Két ember adminisztrációs feladatát kell ellátnia.A szinte rendszerszintű változások miatt a pedagógiai kompetenciájuk korlátozását érzik, az állandó fenyegető megfelelési kényszer plusz az előbb felsoroltak miatt hamarabb a kiégés jelei tapasztalhatók. Gyakran szóba kerül a pályaelhagyás. (Fejér megye)

Sajnos a tanárok anyagi megbecsülésének hiánya és a jogszabályváltozást követő óraszám emelkedés, az adminisztratív terhek, a magas osztálylétszám okozhatja a pedagógusi pálya iránti érdeklődés hiányát, a pályaelhagyást….. (Általános iskola)

A helyettesítések, +feladatok miatt a tanárok fáradtak, kedvetlenek, s ők is úgy menekülnek, hogy táppénzre íratják magukat. Már nincs meg az a régi, „ha a belem csüng, akkor is” kitartok szemlélet. Többnyire szívességből helyettesítenek, készülnek a táppénzen lévő helyett is, esetleg nem a saját szakjukból, így orrolnak a táppénzen lévőre is. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Most szeptemberben is elment két tanító, mind a kettő alapítványi, illetve egyházi iskolába. (Nagyon jó, tapasztalt pedagógusok!) Az igazgató csak a „kirakat” munkákat ismeri el, azokat részesíti előnyben, akik „szimpatikusak” a számára. Nagyon sokuknak egész nap bent kell lenniük, mert az órarendjük tele van lukas órákkal, sok órát (pl. napközis foglalkozást) csak gyermekfelügyeletnek minősítenek és nem számolják bele a kötelező órájukba. Van valamilyen képlet, ami alapján kiszámolják, hogy hány órát taníthatnak adott gyermeklétszámnak. Ez sokszor kevesebb, mint a kötelezően megtartandó órarend szerinti óra. Nem használhatnak olyan tankönyveket, amiket szeretnének és a gyerekeknek jónak tartanak. Ezt mi vesszük meg nagy titokban, mint ajánlott könyvet. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Túlterheltség, magas óraszám. Bújtatott (26 feletti, tantárgyfelosztásban nem szereplő) tehetséggondozó v. felzárkóztató foglalkozások/szakkörök. Nem érvényesített órakedvezmények. OK: az állam minél olcsóbban meg akarja úszni az állami okt. rendszer fenntartását (a színvonal nem érdekli). (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az alacsony anyagi és erkölcsi megbecsültség, magas óraszámok, sok BTMN-es gyerek miatt sokan pályát váltanak. (Általános iskola)

Sokszor a még kezdő, nagyon lelkes és újdonságot adó pedagógust nem nézik jó szemmel az iskolában sem a vezetőség, sem a kollégák. Több fiatal, lelkes pedagógust láttam megtörni, feladni az álmait. (Szakközépiskola, Pest megye)

A nem megfelelő feltételek, és az igazgatóval való konfliktusok a fő okok, hogy felmondanak a kollégák. A sok túlóra, helyettesítés, alsós szinten pedig a tanító napközis pár nélkül maradása okoz sok problémát. A fizetés miatt, és a gyerekek mai neveltetése miatt-sok a kezelhetetlen félrenevelt gyerek-pedig egyértelműen nem választják a mai fiatalok ezt a pályát. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok nincsenek megfizetve, túlterheltek, folyamatosan alázzák őket semmitérő számonkérésekkel (minősítés, önellenőrzés és hasonlók), nincs önállósága az iskolának, kontraszelektált vezetők irányítanak a tankerületi központokban. (Általános iskola)

Kisebb iskolában nem tudják a szakos ellátottságot biztosítani, kevés a szaktanár. Aki tud, menekül a pályáról a túlzott terhek miatt, a 130000 nettó gyakornok bér miatt el sem kezdenek tanítani a frissen végzettek! (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A rendszerváltáskor kezdődött az idegen nyelvekkel. Orosz helyett német, angol. Ezután jött az informatika és a szakmai tárgyak a szakképzésben (mérnök-tanár kell). Jelenleg a matematika, fizika, kémia és a biológia tantárgyi órák ellátása a legnehezebb, de az öt óra testnevelés miatt ott is gondok lehetnek. Évtizedek óta ez ismert, tervezhetően bekövetkező helyzetté vált. A fiatalok nem maradnak a pályán, mert többlet időben is dolgozni kell, a fizetés elmarad a diplomás átlagtól. A körülmények pedig pedagógus ellenes hangulattá változtak. Csak a tanár a hibás! Senki más. Minősítés, adminisztráció, ünnepi programok szabadnapon stb. A jelen kor fiataljai számára nem vonzó a pályán jelenleg tapasztalható helyzet. A tanév meghosszabbításának a gondolata még ronthat a helyzeten. A nyugdíjas kor felé közeledők többsége el kíván menni és óraadóként se vállal munkát. Az elmúlt évtizedben hatból három vállalkozott, de csak egy-egy csoportnál! Nagyon sok szempontról kellene még írnom, de talán még később. Köszönöm, ha elolvasták! (Gimnázium, Pest megye)

Ennyi állás évtizedek óta nem volt ami most meg van hirdetve…válogatni lehet. Oka..a pedag.portfólió és minősítés…az alacsony bérek…a magas osztálylétszámok ..AZ ADMINISZTRÁCIÓS TERHEK!!! Az integráció is…egyre több a problémás gyerek akiknek külön intézmény lenne szükséges..mert nem ők fejlődnek, hanem ép társaik veszik át a szokásaikat…pl.autizmus…enyhe ért.fogy. magatartás zavar..stb…és erre egy sima tanító nincs kiképezve! Erkölcsi megbecsülés mindenhol nulla!!! (Általános iskola, Pest megye)

A lelkiismeretes pedagógus belehal a munkájába, túlterhelt, fáradt, mindemellett „irigyelt”, és alulfizetett. Csak a lelkiismerete és a gyerekek szeretete tartja a pályán. A többi tanár csak „elvan” jobb híján. (Általános iskola, Vas megye)

Borzasztóan nehéz megfelelő tanárt találni, ha valaki felmond hatalmas teher a pótlása. Nem perspektíva a pályán maradni, ha valaki nem rendelkezik már kialakult egzisztenciával, lehetetlen felépíteni egy életet ebből a fizetésből. Irdatlan adminisztrációs feladatuk van aminek semmi értelme. Sokszor a szülők sem becsülik meg a tanárokat, ezzel ellehetetlenítve a munkájukat. Saját pénzből kell finanszírozni a továbbtanulásukat, hogy több pénzt kereshessenek a magasabb besorolás miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Bizonyos szakterületeken ( matematika, fizika, informatika, idegen nyelvek) már most krónikus tanárhiány van. Azon fiatalok, akik a fenti tantárgyakban jeleskednek, nem tanárnak mennek, mert máshol a tanári fizetés sokszorosát keresik. Sokan elhagyják a pályát. A portfolio készítése rengeteg plusz munka, nem azok lettek mesterpedagógusok, akik valóban megérdemelnék. Rendkívül igazságtalan a rendszer!! Azok a pedagógusok tudnak felkészülni lelkiismeretesen az óráikra és a dolgozatokat időben kijavítani, akiknek nincs gyermekük, családjuk! A munka nem délután 2-kor ér véget, ahogy sokan gondolják, hanem éjfélkor. Melyik fiatal szeretne ennyit dolgozni éhbérért? (Gimnázium)

Elmennek a pedagógusok az óvodákból, bölcsődékből, iskolákból. Úgy tudom ennek alapvetően pénzügyi oka van. A munka stresszes, hosszú, nagy a felelősség, sok a bürokrácia. Ehhez képest nincs megfizetve. (Általános iskola, Pest megye)

Nem motiváltak a tanárok a fizetés miatt, a megnövekedett adminisztratív feladatok miatt és az egyre több problémás gyerek miatt. Pedagógiai asszisztenseket kéne tenni SNIs és bukott gyerekek mellé. INPP tornát kéne alsóban bevezetni. Tanárokat, orvosokat jobban meg kellene becsülni és vonzóvá tenni a pályát. (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiány okai: túlterheltség. Egyre magasabb elvárásrendszer tanárok felé, miközben a lehetőségeiket egyre inkább korlátozzák. Adminisztratív terhek folyamatos növekedése. (Általános iskola)

Az alapfizetésen (ami nem túl magas) kívül semmilyen természetbeni juttatást nem kapnak a pedagógusok. A 13. havi fizetést is elvették tőlük. A munkájukhoz szükséges eszközöket nem biztosítja „állam bácsi” a megfelelő időben és mennyiségben. Mindenre várni kell, meg kell igényelni. A munkaidő lassacskán 24 órából fog állni, hiszen az iskolában bent töltött 32 óra sem elég az adminisztrációs feladatok elvégzésére. Kissé megalázó lehet számukra, hogy a 20 éve a pályán aktívan, becsülettel dolgozó pedagógusoknak a Pedagógus pályamodell „jóvoltából” bizonyítania kell alkalmasságát. Kissé nevetséges! (Általános iskola, Fejér megye)

Sok a pályakezdő,fiatal akik vagy nem erre számítottak vagy gyorsan sikerült családot alapítaniuk. Így a nyugdíjazottaknak nincs stabil utánpótlása. (Általános iskola, Pest megye)

Igaz, hogy az alapfizetés 50%-al nőtt, de ugyanennyit emelkedett az ellátandó órák száma is (túlóra nincs, ha beteg a kolléga nem fizetik ki a helyettesítését, ez is bent van az alapfizetésben). (Általános iskola, Vas megye)

Anyagi és társadalmi megbecsülés hiánya miatt van tanárhiány főképp a reál területeken. Az oktatás színvonala egyre esik, egyre kevesebb ponttal lehet bekerülni a pedagógiai főiskolákra, egyetemekre, tehát a pedagógustársadalom „butulása” megy végbe. (A magasabb fizetés az értelmesebb érettségizőket vonzaná a pályára!) Buta tanár, buta, gondolkodni, érvelni, vitázni képtelen gyereket tud csak „kitermelni”. 35 éve vagyok tanár, iskolás gyerekek szülője, mindkét oldalról látom a helyzetet, mely elkeserítő! (Gimnázium, Pest megye)

Elhagyják a pályát azok a tanárok, akiknek lehetőségük van az oktatáson kívül dolgozni. (Általános iskola)

Tanárhiány van csak a politika nem hajlandó tudomásul venni. A struccpolitika végeredménye nem lesz kérdéses. Árufeltöltői fizetést adni egy óvodai / iskolai nevelőnek azt mutatja, hogy mennyire vesszük komolyan a saját gyerekeinket….. 🙁 (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos a kevés fizetés és megbecsülés miatt kevesen jönnek erre a pályára. Ha idegen nyelvi tanár végzettsége van valakinek, az inkább elmegy a szakmáján kívül egy multihoz dolgozni, dupla ennyi fizetésért vagy külföldre. Természettudományos tárgyakra meg sajnos nincs érdeklődés a képzésben, mert akik ezekre a szakokra mennének, azok is inkább egy jobban megbecsült műszaki pálya felé mozognak, valamint alapvetően gyenge sajnos az általános iskolai és középiskolai természettudományos oktatás (eléggé ördögi körnek néz ki) egyáltalán nem csinálnak kedvet a gyerekeknek ezek megtanulásához. Kivételesen jó ötletnek tartom a természettudományos tárgyak összevonását és komplex tanítását, egy baj van erre nincsenek képzett pedagógusok, amikor kijön a felsőoktatásból az első végzős kör, akkor kellene bevezetni, úgy lenne értelme 🙂 (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Szerintem az igazán elkötelezett pedagógusok közül mentek el a pályáról, illetve az országból a legtöbben. Ennek egyrészt anyagi okai vannak, mindenkinek ez az egy élete van, nem hibáztatható ezért senki. Másrészt, ismerek több olyan, egykori pedagógust, aki fantasztikusan ért a gyerekek nyelvén. imádták a gyerekek, szakmailag is nagyon magasan képzett, de elege lett, hogy a kormányzat ennyire belenyúl és ennyire káros módon nyúl bele az oktatásba. illetve hogy mindenhová, ahová csak sikerül, a saját kádereiket teszik meg, sokszor kevés szakmai tapasztalattal. Az a gyerekem, akire vonatkozóan ezt a kérdőívet kitöltöttem, speciális iskolába jár, mivel integráltan nem oktatható. Súlyos anyagi terhet jelent számunkra mindez, mert az állam nem képes és nem is akar annyi speciális iskolát fenntartani, annyi gyógypedagógust, speciálisan diszes, egyéb problémával küszködő gyerekekhez értő pedagógust képezni, amennyire szükség lenne, illetve megfojtják ezeket az iskolákat anyagilag. Nincs tornaterem, nincs informatikai oktatás, sincs rá sem tanár, sem eszköz. És ez Budapest, nem egy eldugott falu! (Általános iskola, Budapest)

Több tantárgy esetén utazó pedagógus enyhíti, ill. próbálja pótolni a tanárhiányt. Bizonyos szakok (matematika, fizika, ének) esetén a városban szinte csak idős pedagógusok tanítanak. Évek óta nincs utánpótlás.A fiatalok számára nem vonzó ez a szakma, nincs megfelelő anyagi megbecsülés, évről évre romlanak a munkakörülmények. A pedagógusok „belefulladnak” a felesleges adminisztrációba. Sok olyan intézkedést kényszerítenek rájuk, ami egyáltalán nem gyerek- és szülőbarát. A munkával töltött heti óraszám (becsületes munkavégzés estén) még az 50 órát is meghaladja.A túlmunkát nem fizetik ki, ill. rákényszerítik a pedagógusokat, hogy kevesebb munkaidőt valljanak be. (Általános iskola, Veszprém megye)

A fiatalok a diploma megszerzése után el sem kezdik a pályát. Alacsony bérek. Fegyelmezetlen gyerekek. Pedagógusok fegyelmezési eszköz nélkül nélkül. Az erkölcsi megbecsülés hiánya. Semmilyen juttatásban nem részesülnek. Erőltetett integráció, sikerélmény hiánya. Portfólió bevezetése, megalázó, megterhelő. A nyári táboroztatások díjazása. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A tanárhiány elsődleges oka a pedagógusok erkölcsi-társadalmi-anyagi megbecsülésének hiánya, a pedagógus szabadságának nagyfokú korlátozása,az adminisztrációs terhek, melyek egy része teljesen felesleges, értelmetlen. Kiszolgáltatott helyzetben érzik magukat, hiszen többfelé kell megfelelniük, ugyanakkor számtalan többletfeladat terheli őket, s ezzel párhuzamosan a közvéleményt félretájékoztatással, csúsztatásokkal folyamatosan ellenük hangolják. A gyerekek nagy része rosszul nevelt, a szülők egy része nagymértékben elfogult a gyermek képességeit illetően, nincs semmilyen béren kívüli juttatás, csak sok-sok ingyenmunka – mi lenne vonzó a pedagóguspályában? (Általános iskola, Baranya megye)

A gyermekem iskolájában nincs tanárhiány, a saját iskolámban viszont mérnök tanárokból hiány van, az anyagi juttatások miatt. Mérnökként jóval többet lehet keresni. (Általános iskola, Békés megye)

Gyakori, hogy a hiányzó pedagógusokat az igazgatók a többi pedagógus kötelező (ingyenes túlóráival) helyettesítési óráinak fel-és kihasználásával igyekeznek megoldani, mert a hiányzó státuszát nem tudják, vagy nem is akarják pótolni! Sokszor ez a kötelező 26 órás pedagógusi (tan) óraszám feletti órákat jelent! Bújtatva vannak a hiányzó státuszok! Tanárok és diákok számára így is túlzottan megterhelőek ezek az óraszámok! (Általános iskola, Somogy megye)

A tanárhiány oka szerintem, hogy elöregszik a szakma, a fiataloknak pedig sem anyagilag, sem az elismertség, megbecsülés hiánya miatt nem vonzó. Ráadásul mindig mindenért a pedagógust hibáztatják, sok szülő beleszól a munkájába, nem fogadják el, amit a pedagógus tanácsol, és egy kezdő fiatal hamar kiábrándul a szakmából. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Mivel nem kapnak sem erkölcsi sem anyagi támogatást, más pályára kényszerülnek. Egy jobb ajánlatért könnyes szemmel de mégis akár novemberben felállnak. Érthető, hogy elmennek, hiszen ők is pénzből élnek. Sikerük az új helyen pedig garantált, hisz ők az a szakma amelyik a többi szakmát kineveli. (Általános iskola, Budapest)

Az utánpótlás hiányzik, szinte minden tantárgy tekintetében. Ennek oka, nem kapnak megfelelő elismerést sem bérezésben, sem erkölcsileg és túlterheltek a pedagógusok, mint a tanulók.Túlzottak a minősítésekkel való elvárások! (Általános iskola, Heves megye)

Fő ok a kiöregedés, és a motiválatlanság. Csak elvárások, semmi kompenzáció, megfélelmlítés, nem mernek lépni a tanárok. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Nem elegendő a fizetésük, terheltek a minősítések, tanfelügyeletek miatt. Rengeteg energiát követel tőlük a plusz feladatok intézése az órákon túl. Rengeteg a statisztika!!!! (Gimnázium, Csongrád megye)

Mivel iskolánk gyakorló iskola, speciális a helyzetünk picit. Alap tanár hiány nincs, de a nyelvtanárokkal itt is hadilábon állunk, elavult módszerekkel oktatnak. Ami kicsit más, de felháborító: 6-dik osztályban nem kaptak matek munkafüzetet, mert nincs benne a könyvcsomagban, külön kell megvásárolnunk. Nem csak tanárhiány van, hanem a tanárok oktatási lehetőségei is minimálisra korlátozottak. Miközben behozunk mindenféle plusz felesleges órát, pl erkölcstan/hittan és mindennapos testnevelés, fogy az alaptantárgyak óraszáma. Amíg egy nyelvtanár tripla pénzt kap más területen, nem fog a rengeteg adminisztrációt, kötöttséget „nyújtó” állami szférában elhelyezkedni. Főleg, ha fiatal. Pedig pont rájuk lenne szükség. (Általános iskola, Vas megye)

Fiam egy egyházi gimnáziumban tanul, itt a tanárhiány közvetlenül nem jelenik meg. Ennek ellenére az órarenden és a tanárok beosztásán látszik, hogy a rendszer „csúcsra van járatva”, ha bármilyen okból kiesik egy tanár (tartós betegség, erdélyi 10 napos kirándulás a felsőbb évesekkel, kórustalálkozó, nemzetközi diákcsere program, stb), akkor a rendszer borul. (Gimnázium, Budapest)

Én úgy látom, hogy már 2012-ben nagyon feszültek a húrok a pedagógusok alulfizetettsége miatt, a Hoffmann Rózsa nevéhez köthető változásokat bekajálták a pedagógusok és hittek és csinálták. 2015-2016-ra rájöttek, hogy még mindig nem jó, akkor jött a kockásinges mozgalom. Akkor mi, szülők nem csatlakoztunk elegendő számban, a (jó) tanárok küzdöttek hősiesen, miközben egyesével vadászták le azokat a tanárokat, akik tenni akartak. Palkovics államtitkár sikeresen pacifikálta a mozgalmat. Nekem tanári végzettségem van, de nem tanítok, helyette inkább keresek dupla annyit. Az elmúlt 20 évben végzett tanárok visszatérhetnének a pályára, de a Ped1 fizetésért nem lesznek hajlandók soha. Amúgy ez egy engedelmességre alapuló, konzervatív szakma, a tantestületek fele Fideszes, őket a nagypolitika szépen fel tudja használni. (Gimnázium, Pest megye)

Nem kapnak elég megbecsülést, és mivel a pedagógus kezében nincs semmi eszköz, amivel fegyelmezni tudna, még ez is nagy nehézséget okoz. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Emigráció. Aránytalan, alacsony bérezés. Elnőiesedés. A pedagógus képzés elméletorientált, a pedagógusok felkészületlenek. Elavult, 19. századi pedagógiai eljárások. Valódi, bizalmi elven működő támogatás helyett, a minősítési rendszer,nem segítség, hanem az amúgy is deprivált, gyakran szorongó, nem ritkán depressziós pedagógusok számára értelmetlen, életszerűtlen többlet teher. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem iskolájában a nyár folyamán min. 5 tanári állás volt betöltetlen. Augusztus végére sikerült nagyjából rendezni a helyzetet. A tanárok az évkezdéskor sem tudták meg, ki melyik tárgyat fogja tanítani. Nem feltétlenül tudja az iskola figyelembe venni, hogy az osztályfőnök és a napközis tanár közül ki alkalmasabb az adott tárgy oktatására, az óraszámok, helyettesítések a döntők, nem a tanárok preferenciaja. A délutáni ügyeletet fél 6 helyett csak 5 óráig biztosítja az iskola, ez rengeteg szülőnek jelent nehézséget. (Általános iskola, Budapest)

A fiatalok nem választják a pályát, a tanárképzést vonzóvá kellene tenni. Budapesten egy angol, német, informatika szakos végzettséggel más szakmában sokkal magasabb bérért el tud helyezkedni. Alacsonyak a bérek, nincs egyéb juttatás, jutalom egyáltalán nincs, előmeneteli lehetőség sincs. A társadalmi megbecsülés minimális. Ma már sokkal nehezebb bánni a gyerekekkel és szót érteni a szülőkkel. Nagy az idegi megterhelés, valamint az adminisztrációs és egyéb pl. gyermekvédelem, fejlesztés, tehetséggondozás, iskolán kívüli programok magas szintű elvárása. Általában rosszak az iskolák tárgyi feltételei (tornaterem a heti 5 órához nincs), körülményei. Haza kell vinni a munkát. Folyamatos a tankönyvváltás, amit szeretünk abból nem taníthatunk (Mozaik könyvek). A fenntartó utasításos módon irányít, ritka a szakmai egyeztetés, a döntések előtti meghallgatás. Fontos lenne a kiszámíthatóság, nyugodt körülmények. (Ezt szülőként és tanárként is írtam.) Köszönöm a lehetőséget. (Általános iskola, Budapest)

Tapasztalatom szerint sok pedagógus elutasítja a jelenleg fennálló minősítési rendszert. Aránytalanul sok terhet ró a pedagógusokra és csak egy „kirakat” nem ad valódi képet a pedagógusok munkájáról. Aki ma 30-40 éve a pályán maradt az nem véletlen. De tudom, hogy sokan készülnek elhagyni a pályát ilyen hosszú munkaviszony után is ha ez a rendszer fennmarad. Megengedheti magának ez a szakma, hogy 2022 után újabb tanárok hagyják el a pályát, a hivatásukat? (Általános iskola)

A fiatalok nem találják vonzónak a pályát, a nyugdíjba vonuló tanárokat nehéz pótolni. A pedagógusbérek – mivel nincsenek a mindenkori minimálbérhez kötve – megint kezdenek lemaradni az átlagtól. Nőtt a kötelező óraszám, nem csökkentek számottevően az adminisztrációs terhek. Túlmunkáért, helyettesítésért nincs fizetés. (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiány okai: elsősorban az alacsony fizetés (az orvosok mellett a tanárokénak kellene a legnagyobbnak lennie); a túl sok óraszám, és a túl nagy osztálylétszámok, amely mellett nagyon nehéz minőségi munkát végezni; a speciális fejlesztésre szoruló gyermekek külön fejlesztésének hiánya, amely miatt nehezen vagy nem tudnak a többiekkel együtt haladni; túlságosan részletekbe menő előírások, a szakmai autonómia hiánya; a tárgyi feltételek hiányosságai; a kormányzati kommunikáció sem irányul a nagyobb társadalmi megbecsülés elérésére (Általános iskola, Budapest)

Képzett kémiatanár, aki magyarázni is tud, nagyon ritka – főleg fakultációra kb. reménytelen találni ilyet. De sok tanáron is érezni, hogy frusztrált, a sok adminisztráció miatt sok ideje megy el a gyerekek szempontjából hatékonytalan munkával (Gimnázium, Budapest)

Miközben egyes helyeken nyelvtanár-hiány van, más iskolák nyárra nem kötnek szerződést státuszban nem lévő tanárokkal, így próbálva faragni a szűkös büdzsén – aztán ősszel jön a meglepetés, hogy az illető esetleg „átigazolt” (Általános iskola, Budapest)

Nyilván sok összetevője van ennek a jelenségnek. /Én is pályaelhagyó pedagógus vagyok és szülő/. 1. Alacsony fizetések, amit nem feltétlen felmenő rendszerben kéne emelni. Legyen egységes, és kapjon többet az, aki többet dolgozik. Van, hogy egy fiatal többet dolgozik, mint egy idősebb. 2. Nincs megbecsültségük sem a fenntartótól, sem a szülők részéről. 3. Nincsenek megfelelő technikai eszközeik a pedagógusoknak. 4. Mai felgyorsult világban, mind a gyereknek, mind a pedagógusnak nehéz dolgozni a magas létszámú osztályban/csoportban. Hiszen SNI/BTMN-s tanulók mindenütt vannak. 5. Nincs meg a személyi feltétel/vagy ha mégis van, nem megfelelő/, az SNI/BTMN-s tanulók segítésére. (Gimnázium, Budapest)

Egyre jobban látszik, hogy a tanárhiány katasztrófális helyzetet teremt. A munkájuk nincs megbecsülve sok szülő és a kormány részéről sem. Az anyagi megbecsülés hiánya a sok értelmetlen adminisztráció a használhatatlan tankönyvek és a felsővezetés hozzá nem értése káoszt okoz és idegileg is kikészíti a tanárokat. Muszáj arról is beszélni,hogy mint az ország úgy a tantestületek is megoszottak,sok konfliktus, megnemértés alakul ki ami frusztrációt is okozhat. (Általános iskola)

Kis óraszámú tantárgyaknál ingázó(utazó) tanárokkal oldják meg a tanárhiányt, ami miatt nem szivesen vállalják az oktatók a vándor életmódot településről-településre… (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A helyettesítő tanár is lebetegszik hamar, mert a megemelt óraszámokkal, nem marad ideje készülni az óráira, ha a lyukas óráiban is helyettesítenie kell. Ezért egyre frusztráltabbak és egyre többen hagyják végleg ott a pályát, főleg, azon kevesek akik eddig is, csakis minőségi oktatásban gondolkodtak.

A kevésbé felkapott iskolákban rendkívül gyorsan cserélődnek a pedagógusok, nagyrészt kevésbé alkalmas aki marad vagy jön. Pályaelhagyó tanár vagyok én is, okai: megbecsültség hiánya, növekvő terhek minden tekintetben (adminisztráció, minősítés, óraszám, gyermeklétszám, irreális tananyag, rossz tankönyvek, stb.). A sajátos nevelésű, problémás gyerekek integrációja nem megoldott, sokkal több iskolapszichológus,  fejlesztő, sok esetben gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens kellene!!! (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A normális,  jó tanárokat elüldözik, mert véleményük, elképzelésük van a pedagógiai munkáról. Az oktatásban teljes diktatúra van, annak mindenféle rettenetes romboló hatásával. Akit nem üldöznek el, elmegy magától, ha teheti. (Gimnázium, Pest megye)

Sok a betöltetlen állás! Ennek oka, hogy a pedagógusok nem bírják a sok helyettesítést, az ésszerűtlen elvárásokat (portfólió, minősítés) és inkább pályát módosítanak! Ja és persze az alacsony fizetés! (Általános iskola)

Az iskolában minimum 3-4 fő pedagógus hiányzik. A jelentkezők, ha egyáltalán van, akkor sem jön el. Ez köszönhető az alacsony fizetésnek, a túlterheltségnek, a magas óraszámnak, a beintegrált SNI-s, BTM-es, alkalmanként értelmi fogyatékos, autista tanulók magas számának. A pálya egyáltalán nem vonzó. Rengeteg munka (heti 50-60 óra +). Nincs hétvége, nincs ünnep, mert mindig készülni kell, újdonságokat vinni a tanítási órákra. Saját pénzből vesznek sokan anyagot (technika órára, rajz órára, stb.) ezt a klik nem támogatja. Stressz minden nap. Tankönyvek silány minőségűek, tartalmilag használhatatlanok. Nincs szabadság, csak azt taníthatják, amit „fentről” mondanak. Fizetés nem emelkedik. Már nem a minimálbér után számolják. Lassan a minimálbér magasabb, mint egy pedagógus bér. Elavult eszközök, tantermek, udvarok, tornaterem stb. (Általános iskola, Pest megye)

Szerintem sok alkalmatlan, hivatástudattal nem rendelkező tanár marad csak bent az iskolarendszerben – mondom ezt én, szintén tanárként (de a kérdőívet szülőként töltöttem ki). Sok kollégám azért köszönt el 24-27 év után a pályától, mert belefáradt a ‘szembe szélbe’, elege lett a megbecsülés hiányából, a folyamatos egyre nagyobb leterheltségtől, és az alulfizetésből. Ennyi év után a munkaközösségtől elköszönve azt mondta, hogy kénytelen a saját érdekét nézni, nem mehet az egészsége, a családja rá. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Szerintem a tanárhiány leginkább a pedagógusok túlterheltségének köszönhető. Inkább pályát módosítanak, de nem folytatják azt a munkát, amiért sem megfelelő bérezést, sem megbecsülést nem kapnak. A hátrányos településeken tanítókra ez fokozottan igaz, hiszen itt különösen nehéz minőségi nevelő munkát végezni. (Gimnázium)

Kisebb településen nincs szakos tanár, nincs szolgálati lakás, nem tudja az esetleges jelentkező a lakhatást megoldani. Szakmai tanár továbbáll, ha kap ajánlatot a gazdasági szférából, mert sokkal jobban kereshet ott. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A tanítók, tanárok egyébként leterheltek, fáradtak, gyakran kiégtek. A szülők nagyon megbecsülik a lelkes, motivált tanerőt, de azok is hamar belefáradnak a sok adminisztrációba, a mindenfelé megfelelésbe. Nálunk lenne rá igény, és tudás is, hogy a pedagógusok önállóan tervezhessenek, oszthassák be az időt, saját feladatokat alakítsanak ki, de a tanterv nem teszi lehetővé. Vagy szép lassan gépekké válnak, vagy keresnek másik munkát. A gyermekem egyik tanítója is megfogalmazta, hogy rosszul viseli a kötöttséget, bár imádja a hivatását, megújulási lehetőségek híján gondolkodik a pálya elhagyásában. (Általános iskola, Budapest)

Az állami iskolában nagyon magas az osztálylétszám. Sajnos a gyerekek összetétele ennek következtében igen vegyes. A tanároknak a tanítás rovására, idejük nagy részét a fegyelmezéssel töltik.Sok a speciális bánásmódot igényló gyerek, van olyan aki mellett minden órán egy külön tanár ül.Belefáradnak egy idő után. Legkisebb unokámnak ugyanaz volt az osztályfőnöke, mint a legkisebbnek. Négy év telt el a kettő között és a tanárnő hozzáállása gyerekekhez teljesen megváltozott,kiabálással, fegyelmezéssel teltek a napok.A kicsit idéntől elvittük az iskolából, a 3 gyerek közül, már csak a legnagyobb maradt az állami iskolában, a két kisebb magán iskolába jár. Könyvelőként nem egy tanár ügyfelem van és volt, sajnos a fiatalabbak közül, néhányan már otthagyták a pályát. Az indoklás az alacsony fizetés mellett (ebből egyikük sem mert vállalkozni a családalapításra) az iskolákban lévő hangulat (gimnáziumról van szó) vált elviselhetetlenné, a megnövekedett adminisztrációs kötelezettség, és nem utolsó sorban a túlmunka. Ők még lelkesen, tele ambícióval kezdték a pályát, az esti felkészülés a másnapi órákra, az otthoni dolgozatjavítás, stb., gyakorlatilag a szabadidejük nagy részét felemésztette. Ugyancsak gondot okozott, a kötelező tankönyv használat is (pl. történelem) ill. az óraszámok csökkentése a testnevelés rovására. 6. osztályos unokámnak heti 2 irodalom ill. nyelvtan, 2 történelem órája van, ezzel szemben heti 5-7 testnevelés órája. Ugyan a tornaterembe nem jutnak, legfeljebb 2x egy héten, a többit az udvaron, vagy a folyosón töltik.Nem vagyok híve a magániskoláknak, mert sajnos kevesen engedhetik meg maguknak, másrészt a gyereket az életre kellene nevelni és meg kellene tanulniuk az alkalmazkodást, de be kellett látnom, hogy a mindennapos reggeli gyomorgörcs, hányinger, fejfájás,a minimális sikerélmény hiánya egy életre elveheti a gyerek kedvét a tanulástól.Bocsánat, hogy sokat írtam, de mérhetetlenül fel vagyok háborodva azon, amit a gyerekekkel és a tanárokkal művelnek! (Általános iskola)

A tanárhiány okai szvsz: Anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya; Az iskola végletekig terheli a tanárait; Nincs lehetősége a tanárnak a saját elképzelései és szakmai elvei alapján tanítani; Nincsenek megfelelő eszközök a tanításhoz, a tanárnak kell ezekről gondoskodnia a szabadideje terhére; A vezetőség nem képviseli sem a gyerekek, sem a szülők, sem saját alkalmazottai érdekeit a fenntartó előtt; Minden demokratikus, liberális vagy modern elképzelés elvből való elutasítása; aki kilóg a sorból, azt kicsinálják a tanári karból; A vezetőségnek semmiben sincs tényleges döntési jogköre, maximális függő helyzet a fenntartótól; Őszintétlen környezet – hangzatos ígéretek, nagyívű pedagógiai program, a szülők felé tetszetős bemutatkozó szöveg, a valós helyzet pedig csak a tanévkezdést követően kezd derengeni; Ilyen környezetben ilyen és ennyi munkát, ennyiért csoda, hogy egyáltalán van, aki végez még. (Általános iskola, Budapest)

A legfőbb probléma a túlterheltség. A munkaidő csak papíron 40 óra, legalább 50-55 óra kell a felkészülés és a javítások miatt. Heti 25 óra esetén kb. 20 perc jut egy tanórára. 20 perc alatt nem lehet kijavítani 30 db 2 oldalas irodalomdolgozatot, ahhoz legalább 4-5 óra kell. Csak a testnevelés szakosoknak jó, ők nem íratnak és nem javítanak dolgozatot. Igazságtalan a teherelosztás: matematikából, magyarból (ez két tantárgy) és történelemből mindenki érettségizik, fizikából és kémiából alig vannak. Más a felelősség. (Gimnázium, Tolna megye)

Kevés a fizetés, állítólag nem fizetik ki a helyettesítést. Az iskolánkban a legtöbb tanár fáradt, nyúzott, amelyiknek 2 pláne 3 saját gyereke van valahol máshol is dolgozik hogy legyen a családjának pénze. Egyik tanárunk azt mondta a nyár elején, hogy hiába van ennyi szabadsága, ha fusizással kell töltenie és nem tud elmenni nyaralni a családjával, mert nem tudja egy hétre sem kifizetni egy balatoni apartman árát, a többi költségről nem is beszélve. (Általános iskola, Pest megye)

Utazó tanár nem tudja vállalni tovább a heti 1 órát, mert a saját iskolájában is túlterhelt, de kivárta a tanév végét; idősödik a tantestület, a fiatalok nem tudnak lakhatási nehézségek miatt jönni és kevés a fizetésük; a tanárok túlterheltek, sietnek, nehezebb velük beszélni; a tanárok védtelenek az agresszívabb szülőkkel szemben (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Sok a pályaelhagyó, illetve a pályát el se kezdő pedagógus, aminek legfőbb oka a leterheltség növekedése, ami nem arányos a juttatással. Utóbbi miatt egyre több a tapasztalt,de kiégett pedagógus, s inkább vált vagy külföldre menekül. (Szakgimnázium, Baranya megye)

A pedagógus megbecsülésének maximális hiánya minden szinten. (erkölcsi hiány: társadalmi, fenntartói, szülői..anyagi megbecsülés hiánya) A vezetés dilettantizmusa, monolitikus pártállami módszerek, vakon megfelelni a fentről jött elvárásoknak. Rengeteg adminisztráció. Folyamatosan változó jogszabályi keretek. (Szakgimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kettős mérce: jelentős eltérés az állami és egyházi fenntartású iskolák támogatása, és a vonatkozó szabályok terén. Tanárhiány oka: matematika, fizika, kémia, technika szakos tanárok tömeges nyugdíjba vonulása. és az, hogy ez bár előre látható volt a korfa alapján, nem történt olyan intézkedés (jelentős béremelés minden pedagógus számára, és külön bérkiegészítés a hiány szakosok számára, ha egyáltalán akadt végzős ezeken a szakokon az utóbbi időben.) Nem elég a kiemelt ösztöndíj meghirdetése a hiány szakokon, ha elhelyezkedés után annyit sem keres a tanár, mint egykori tanítványa pl. segéd- vagy szakmunkásként, akik tudvalévőleg nem adóznak minden keresetük után, a tanár pedig igen. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Vidéken a közlekedés miatt általában csak a közelből lehet pedagógust találni (Általános iskola, Pest megye)

A tanárhiány úgy nyilvánul meg, hogy kimerültek, túlterheltek és feszültek a tanárok, ami sajnos sokszor a gyerekeken csapódik le. (Általános iskola, Békés megye)

Nem motiválja a pedagógust / nagy a fásultság/, hogy a gyerek megtanulja és értse a tananyagot. Nagyon leterheltek a tanárok és a diákok is. (Általános iskola, Pest megye)

Az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiánya. Példa: Nincs már napközis státusz, a pedagógus délelőtt magyart tanít, délután napközizik, közben van két lyukas órája,teljesen fel van darabolva a napja. A kötelező órákon túl ingyen helyettesít évi max.60 órát. Melyik munkahelyen dolgoznak ingyen? Nem egységes a tantestületen belül a munkamegosztás sem. Aki 25 órát dolgozik egy héten,az 108 órával többet dolgozik éves szinten, mint aki 22 órát visz. Ezt ki és mivel kompenzálja? A kérdés költői, senki és semmivel. Mióta a KLIK a munkáltató,megszűnt a törzsgárda jutalom, az utalványok, étkezési hozzájárulás sosem volt. A tanévzáró utáni két bejárós hét pedig kötelező táboroztatásról szólt,amiben minden pedagógus be lett vonva, de csak néhány kiemelt csoportvezető kapott bért!!!! (Általános iskola, Békés megye)

Rengeteg tanár elmegy az iskolákból. Rengeteg a fölösleges adminisztráció, kevés idő jut a gyerekekre. A nagyobbik gyerekemnek 7.-es heti kétszer van 0. órája. (Általános iskola, Pest megye)

Kevés a természettudományos tanár; tanárnak lenni nem kifizetődő; túlterheltség miatti pályaelhagyás. (Általános iskola, Budapest)

Bár többen elvégzik a tanárképzőt, végül mégis más szakmában helyezkednek el. Ennek oka az aránytalanul magas óraszám, illetve alacsony fizetés, teljesíthetetlen tananyag. (Gimnázium, Pest megye)

Tanárként azt mondom, hogy az a legnagyobb barom, aki most tanárként dolgozik. Dilettáns minisztériumi vezetés, fasizálódó NER. (Általános iskola, Békés megye)

A fiatalok elsősorban külföldre mennek, hiába végzik el az egyetemet vagy főiskolát. Külföldön sokkal többet keresnek, jobbak a körülmények, és itt nem csak oktatási intézményre gondolok. A pedagógus hiányt nagyon nehéz megoldani, hiába a pályázatok, nem jelentkezik senki. A szakma teljesen elöregszik. A még dolgozóknak marad a túlóra 0 forint nélkül. Még annyi, hogy a mai fiatalokban nincs kitartás, gyorsan munkahelyet váltanak ha nem tetszik vmi. (Óvoda, Győr-Moson-Sopron megye)

Nem a gyermekem iskolájában, hanem a munkahelyemen van tanár hiány. Természettudományos tantárgyakat (matematika, fizika, kémia, biológia) tanító tanár hiányzik 3 éve, illetve tanévkezdés óta. Nyugdíjazás és pálya elhagyása miatt alakult ki a helyzet. (Gimnázium, Budapest)

Túl leterheltek! Nincs elegendő idejük a kötelező 26-32 órák miatt az igényes felkészülésre. A papírmunka, az ügyeletek, a javítások, értekezletek stb. leterheli fizikailag és szellemileg, kevesebb idő jut a GYEREKRE! (Általános iskola, Heves megye)

Nincs utánpótlás, hiszen nem vonzó a pálya – anyagi, erkölcsi megbecsülés hiánya miatt. A karrierpálya rosszul felépített, nincs minőségi továbbképzés, alkotói szünet. (Általános iskola, Budapest)

Kevés fizetés, rengeteg munka, sok adminisztráció. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Mi a véleményük arról, hogy a tanárnak pl. egy 2 napos osztálykirándulás non-stop felügyelete, egy hét végi versenyre való kiutazási ideje nincs kifizetve? (Szakgimnázium)

Anyagi, megbecsülés hiánya, neveletlen szülők és gyermekeik, nem megfelelő iskolavezetés, fenntartó nem foglalkozik a felmerülő problémákkal, nem reagál kérdésekre, panaszokra… (Általános iskola)

Sok pályaelhagyó van, ők főleg a sok órát, a sok adminisztrációs terhet, és a borzasztóan alacsony kezdő pedagógus béreket nevezték meg okként. Sok pedagógusnak ingáznia kell iskolák között, hogy helyettesítsen, de ezért semmilyen plusz juttatást nem kap. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A fiatalok, főleg máshol jól eladható képzettséggel (nyelv, informatika) nem is jönnek a pedagógus pályára, akik pedig ott vannak 4-5 éven belül a legtöbbjük nyugdíjba vonul. Meg kell említeni még, hogy a már ma is kevésbé vonzó iskolák, szinte biztos, hogy nem kapnak megfelelő pedagógust. A baj akkor lesz igazán nagy, ha azok az iskolák is hiába írnak ki pályázatokat, amelyek vonzónak számítanak a szülők és a gyermekek körében is. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Tanárként gondolom, hogy a tanárhiány oka a tanárok megbecsülésének hiánya, az értelmetlen adminisztrációs és egyéb feladatok tömkelege, a rendkívüli pszichés és lelki leterhelés. Elsősorban. Azután a tárgyi feltételek hiánya, stb. Sokszor van az az érzésem, hogy a szakmai munka senkit nem is érdekel… (Gimnázium, Pest megye)

Vannak olyan pedagógusok akik nem bírják a rájuk nehezedő terheket, idő előtt kiégnek. Nem érzik magukénak a tanítás lehetőségét. Inkább feladják és elmennek más területre dolgozni. Mindent megszabnak miből és mit tanítsanak. Nincs szabad tankönyvválasztás. Túl sokat követelnek a tanulóktól és a tanároktól is egyaránt. (Általános iskola, Budapest)

Jelenleg a tanárhiány fő oka a fizetés!Ezt azoktól a fiatal diplomásoktól hallom,akik éppen végeztek.Ennyi pénzért nem hajlandóak tanítani,sem óvodában dolgozni.Inkább elmennek valami multihoz,ahol többet kereshetnek.Ehhez hozzátenném,ha egy tanuló pedagógiai(akár tanár,akár óvónő),orvosi diplomát tett kötelezném őket arra,hogy a szakmában dolgozzanak.Vagy minden addigi állami támogatást visszafizettetnék velük.Így meggondolnák, hogy oda mennek-e egyáltalán tanulni,másodsorban pedig nem mennének külföldre ezzel a tudásra.És itt még a fiatal pedagógus nem is tudja,hogy milyen erkölcsi dolgok várnak majd rá a pályán.Úgyhogy azt gondolom a hiány inkább a fizetésből fakad. (Gimnázium)

Kiégett, elkeseredett pedagógusok, hiànyzó erkölcsi megbecsülés, felülről ràjuk kényszerítő, ésszerűtlen intézkedések, pedagógiai autonómia teljes elnyomàsa. Összességében a szakma lealacsonyítàsa. (Általános iskola)

A tanárhiány oka hogy nagyon meg van kötve a kezük nem csak az oktatás terén hanem minden egyébben ami a munkájukhoz kapcsolódik. A munkabér a sokadik tényező! Nincs becsületük pedig a gyerekeink jövőjét alapozzák meg. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Az önkormányzat és a fenntartó irányából tanúsított támogatás helyett, falakba ütközünk. Támadják a pedagógusokat, nem a gyerekek és szülők érdekeit veszik figyelembe, csak a személyeskedés számít. Hozzáállásukkal ellehetetlenítik a pedagógusokat, szerintük mindenki pótolható. Sokan emiatt iskolát váltanak vagy pàlyaelhagyóvá válnak közülük. Szint csak nyugdíj előtt állók vagy óraadók dolgoznak az intézményben. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Jómagam is tanár vagyok, nem abba az iskolába járnak a gyerekeim, ahol tanítok. A munkahelyemen nincs lehetőség hiányzásra, mert nem tudják megoldani a helyettesítést szakszerűen. Elég sok kolléga ment el gyesre, de nem vettek fel helyette senkit… A meglévőekre rónak több órát, illetve irtó botrányt csinálnak, ha valaki nem tud jönni dolgozni, pl beteg, vagy a gyereke beteg. Elvárják, elég hangosan, hogy még 40 fokos lázzal is menjek be tanítani… Az iskola a nyelvi profillal henceg, de képtelen megoldani, hogy az osztályok angolos diákjainak két csoport legyen. Általános trend, hogy egy osztály egyharmada németes, kétharmada angolos. Van tehát 20-21 gyerek angolon… Mit tudok én tanítani hatékonyan egy ilyen helyzetben? És semmi ötlet a vezetőségtől…. Nagy ritkán kimondják, hogy hát, ketté kéne venni az angolosokat, de tettekig ez soha nem jutott e, soha… Én ebben látom a nagy bajt. (Általános iskola, Pest megye)

Magam is pályaelhagyó pedagógus lévén, az átlagnál talán picivel nagyobb rálátásom van: a kollégák túlterheltek, az osztálylétszám túl nagy, vannak speciális igényű gyerekek (a skála mindkét irányában) akikre nem jut elég idő, energia és akkor még az adminisztrációról és a szülői elvárásokról nem beszéltünk. (Általános iskola)

A mi iskolánkban azt mondták nekünk, hogy nem kapunk státuszt, ezért alsósként sokszor 7., 8. osztályban is kellett tanítanom, ami nem az én világom volt. Nekem rossz volt, mert nem azt és úgy adtam át, amihez értek. Évek óta szükségünk lenne egy ped. asszisztensre, a létszámunk megvan rá…de mégsem kapunk… ugyanez a helyzet a logopédussal és a pszichológussal is…. matek tanárt egyenesen vadászni kellett valamint az e-naplóhoz sem biztosítanak feltételeket–14 főre 2 gép, amin dolgozhatunk( a magán telefonomat nem erre szeretném használni) (Általános iskola, Pest megye)

Külföldről hazatérve, 20 év egyetemi oktatói tapasztalattal szerettem volna munkába állni egy középiskolában, ahol angol nyelvszakos állást hirdettek. Két tanár hiányzott. Mivel hazai munka-tapasztalatom nincs, igy kezdő fizetessel akartak alkalmazni. Azóta sincs az iskolában tanár….. (Gimnázium)

Látszik a tanárokon a fáradtság a nagy létszámú osztályok és a leterheltség miatt. Beszélgetés közben elmondták, hogy a hiányzó kollégáikat ingyen kell helyettesíteniük, általában ez is heti több órát vesz igénybe a kötelező óráik mellett. A napköziben nagyon magasak a létszámok, alig tudnak sok esetben fegyelmezni. (Általános iskola, Pest megye)

Egyrészt nincsenek meg a szükséges tárgyi feltételek sok esetben a megfelelő minőségű munkavégzéshez; másrészt túl sok „egyéb” papírmunkával terheltek, nem tudnak kellő időt a gyerekkel foglalkozni, harmadrészt pedig őssze-vissza küldözgetik őket helyettesíteni még akkor is, ha ez a saját csoportjukban végzett munka minőségének rovására megy. (Pest megye)

Tavaly kaptunk egy angol tanárt. 12 év kihagyás után jött vissza tanítani. 1 hónapig bírta. Azt mondta, le a kalappal a többi pedagógus előtt, aki ezt bírja. Ő inkább visszamegy a régi állásába, és nem érdeklik a szünetek, mert azok úgyis rámennek a sok adminisztrációra, a gyerekekkel való kapcsolattartásra és a gyerekmegőrzésekre. Ez nem éri meg, mert senki nem fizeti ezt ki neki. (Szakgimnázium, Somogy megye)

Akik maradtak, azok nagyon fáradtnak, nyúzottnak, idegesnek tűnnek. A gyerekek elmondása szerint a tanárok folyton papírokat írnak, megbeszéléseken és értekezleteken ülnek, ami miatt gyakran késnek is az órákról. Egyre gyakrabban betegek, mint akik belebetegszenek a munkába. Folyton valamilyen ellenőrzés van, alig van olyan óra, amin ne ülnének ott a látogatók. Az ellenőrzések előtt a tanárok már hetekkel előbb idegbetegek, olyan mintha félnének vagy fenyegetve lennének. (Bár én nem tudom pontosan, hogy ezeknek mi a tétje.) (Gimnázium, Zala megye)

A pedagógusok leterheltek, semmi motivációjuk nincs plusz kreativitást igenylő tevékenysègekre, a kötelezőn felüli munkára, örülnek, ha a regeteg dokumentálnivalót, sokszor otthon, befejezik. Sokszor negatívak, pályaváltáson gondolkodnak, emellett marcangolja őket a kötelessègtudat. Én ezt látom az óvonéniken. Szomorú.

Több pedagógus is hiányzik az iskolában és e miatt a tanárok feszültek. Nekik kell helyettesíteni a hiányzó kollégákat ami miatt sokkal fáradtabbak, mikor jön a téli betegségek időszaka akkor ez a probléma megsokszorozódik, és e miatt többen is betegeknek aztán meg. Ördögi kör! Túl sok a gyerekek és a pedagógusok óraszáma is! A 22 óra csak papíron létezik, jellemző a 26, vagy még annál is több óra. (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos a pedagógusok fáradtak, fásultak. Az ingyen végzett eseti helyettesítés azt okozta, hogy ezek az órák gyerekmegőrzők. A tankönyvek használhatatlanok, ezért a füzetbe rengeteget írnak, hogy legyen mit megtanulni. A tanév közben kilépett tanár óráját nem lehet szakszerű helyettesítéssel megoldani, így az a tantárgy abban az évben ment a kukába… (Gimnázium, Pest megye)

A tanár hiány oka, az, hogy a tanárokat emberileg megalázzák, az iskolákban a politikai komisszárok, a jó káderek kerülnek vezető és hatalmi pozícióba, ezek a személyek általában teljességgel alkalmatlanok arra, hogy gyerekekkel foglalkozzanak, emberileg is, szakmailag is. Mivel az oktatás teljes mértékben átpolitizált, ezért épelméjű ember nem választja ezt a pályát. A meg lévő, idősebb tanár generáció pedig a túlélésre törekszik. Csak az segítene a rendszeren, ha 100%-os civil kontroll valósulna meg az oktatásban és teljes decentralizáció. (Általános iskola, Baranya megye)

A tanári szakma nem vonzó a fiatalok számára. Aki természettudományi vagy informatika szakot végez könnyen elhelyezkedhet más, sokkal jobban fizető állásban miután (vagy mielőtt) elvégzi az egyetemet; A Klebelsberg ösztöndíjrendszer átláthatatlan, ezért nem vonzza a diákokat a pályára; A tanári bérek nem a minimálbérhez rögzítettek, ezért bizonytalan a jövő; A tanárok nincsenek megbecsülve; A folyamatos jogszabályi változtatások és a pocsék tankönyvek ellehetetlenítik a jó pedagógusi munkát (Gimnázium, Budapest)

Három, középiskolás korú gyermekem van, Ózdra és Kazincbarcikára járnak, különböző, egyházi fenntartású iskolákba, mi egy apró faluban élünk. A környéken, jelenleg csak az egyházi fenntartású intézmények nyújtanak megfelelő szintű képzést, ahol a továbbtanulás esélye is biztosított. Ennek oka, hogy ezekben az iskolákban a gyerekanyag szelektált, motivált és az oktatás során nem magatartási problémákkal kell küzdeniük, az iskolák finanszírozása pedig megoldott. A pedagógusok munkájával szemben is általában szigorúbbak ezek az intézmények. Az állami (KLIK) iskolákban nincs minőségi elvárás, a statisztikai mutatók teljesítése elegendő, többnyire már a rendszeres jelenlétnek is örülnek, a színvonal rendkívül alacsony, a felzárkóztatás gyakorlatilag nem valósul meg. Ennek oka sokrétű: a családok oldalán sokszori probléma, hogy nem ismerik fel a tanulás/képzettség jelentőségét, a gyerekkel otthon nem foglalkoznak, az iskola csak egy kényszerű epizód az életükben. Az iskola oldaláról nagy probléma, hogy csak darabszám alapú finanszírozási mutatók léteznek és nem minőségi alapon finanszírozzák (legalább részben) az intézményeket és a pedagógusokat. A gyerekek fejlődése pedig aránylag objektíven mérhető lenne: pl. belépéskori és kilépéskori képességek, készségek alapján stb. Tanárhiány ezekben az intézményekben van, amit vagy óraadókkal vagy inkompetens, nem arra a tantárgyra szakosodott oktatókkal igyekeznek pótolni. A tanárhiány oka részben anyagi, részben pedig az, hogy a fiatal végzősök valahogy nem erre a környékre vágynak. A helyzet változna, ha az anyagi kompenzáció tükrözné a térség kihívásait illetve, ha a felzárkóztatás felelősségét nem varrná az állam cinikus módon az iskolák nyakába, hanem legalább ugyanakkora figyelmet és energiát, erőforrás és szakembert fordítana a tanulók hátterére, családjára, azok bevonására, képzésére, fejlesztésére. A gyerek csak 6-8 órát tölt az iskolában, a többit a saját közegében, ami sajnos, ezekben az esetekben romboló hatású. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A szakemberhiány miatt a „maradókon” is halmozódik a teher, gyorsul a burn out, ès elkopik az elhivatottság, ami addig a pályán tartotta az egyént – ha már a fizetès erre nem képes. (Általános iskola, Pest megye)

Környezetemben minden iskola küzd ezzel a problémával az óvodákról nem is beszélve! Se anyagi és erkölcsi értelemben nincs megbecsülése a szakmának! Túlterhelték a felesleges adminisztációval őket, ami a gyerekektől veszi el az időt, beleszorítják őket egy rossz tanmenetbe! A minősítés amit rájuk kényszerítenek is csak egy felesleges bohóckodás! Miért végeztek főiskolát, egyetemet, ha több évtizedes munka után is bizonygatniuk kell a tudásukat! Az egész oktatási rendszer rossz!!! (Általános iskola)

A túlterheltség miatt kiégnek a tanárok és elhagyják a pályát, illetve tartósan betegek, ami azt eredményezi, hogy állandóan helyettesítik őket a kollégák, akik így túlterhelté válnak és így tovább. Ezt a kört nem lehet megszakítani. (Általános iskola, Budapest)

A kistelepüléseken többségében halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek tanítása rendkívül nagy megterhelést jelent a pedagógusok számára úgy, hogy sem szakmai, sem kiemelt anyagi, sem speciális eszközbeli támogatásban nem részesülnek. Jóllehet kisebb létszámú osztályok vannak, (ezeket a gyermekeket vétek lenne nagyobb létszámú osztályba tenni) de nincs elég gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, a szakszolgálatokhoz is csak busszal mehetnek a gyermekek. Ha kenyérre sincs pénz????? Nagy megterhelés még, hogy az összevont igazgatású iskolákban a pedagógusnak három község között kell utazgatnia, hogy meglegyen az óraszáma. Kit vonz ez???? (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Az egész országban a szolidaritás hiánya tapasztalható, mert minden területen van munkaerőhiány és ezek a területek nem mutatnak egymás felé szolidaritást, támogatást a tüntetéseken. Általános iskoláról tudok véleményt mondani. Nagy, hatalmas probléma, hogy mindegy milyen kontexusban nézzük, melyik oldalról, de a szülő-tanár kapcsolat katasztrófa, hiányos és lenéző, támogatás hiánya, kommunikáció hiánya van a pedagógus részéről. Utálnak beszélni a szülőkkel! (sok pedagógussal beszéltem erről, óvodaival is) Probléma a kirekesztés a pedagógus részéről, kultúra és tehetetlenség a szülő részéről. Foglalkozni kell ezzel a témával, mert hatalmas akadálya a szolidaritás hiánya mindkét oldalról és míg megvannak osztva, nem tudják támogatni egymást, a közös ügyet és a gyermekeket. Szolidaritás van, egymás mellett kiállás, minden területen akkor meg tudjuk akadályozni a tanárhiányt, addig is elvándorlás lesz. (Általános iskola, Fejér megye)

A tanárokra, tanítókra nehezedő abnormális mennyiségű adminisztráció és a magas osztálylétszám több esetben pályaelhagyásra kényszerít pedagógusokat.Aki nem megy el, azok között sok a „kiégett” tanító és tanár. A pályakezdők hamar megtapasztalják, hogy nem azt tanulták az egyetemen, amivel az iskolákban találkoznak és nem kapnak elegendő segítséget. A fenntartó figyelmen kívül hagyja az iskolai dolgozók és nagyon elítélendő módon a gyerekek érdekeit is. (Általános iskola)

Egyértelmű okok: alacsony bérek, rossz munkakörülmények, megbecsülés hiánya, túlterheltség, eszement központosítás, katasztrofális nemzeti alaptanterv, döntéshozói dilettantizmus, erős politikai befolyásolás (Általános iskola, Budapest)

A szülői munkaközösség tagjaként jelentős rálátásom van a pedagógusok évek óta súlyosbodó terhelésre, az ezekből adódó egészségügyi problémáik miatti tartós betegállományokra, az ebből adódó helyettesítési nehézségekre. Előfordul, hogy matematika órát összevont osztályoknak(!) kell tartani, mert nincs elegendő szakos az intézményben. Akik még a pályán vannak, csak a gyerekek vagy a hivatásuk szeretete tartja a pályán; a megbecsültség és az anyagiak semmiképp, a sokat emlegetett szünetek pedig már rég nem regenerálódással telnek, hanem a hétvégékkel együtt folyamatos munkával, adminisztrációval, továbbképzéssel. Szülők! Tegyünk valamit, mert sem a gyermekeinknek ,sem a társadalomnak nem hoz jót, ha nem kerül ésszerű rendezésre az óvónők, pedagógusok, gyógypedagógusok helyzete!!! (Szakközépiskola, Heves megye)

Szülési szabadságra ment a tanár, nem érkezett új ember helyette. Eleve nem volt olyan szakos az iskolában. Volt olyan, aki decemberben ott hagyta az iskolát, hogy ennyit eladóként is megkeres, és onnan nem kell munkát hazavinni esténként. Nincs jelentkező az üres álláshelyre. (Általános iskola, Pest megye)

 

A  felmérés előkészítését, lebonyolítását, az adatok feldolgozását, az eredmények kiértékelését és vizualizációját a Szülői Hang Közösség önkéntesei végezték. Munkánkkal kapcsolatban szívesen veszünk bármilyen konstruktív visszajelzést.

A Szülői Hang Közösség oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszik, és képviseli a szülői szempontokat a közoktatást érintő kérdésekben. A Szülői Hang Közösség a Civil Közoktatási Platform tagja. Amennyiben szeretne értesülni további akcióinkról, híreinkről, kérjük regisztráljon honlapunkon.

  Megosztás