• A kormány augusztus 30-án bejelentett rendelkezései megerősítik azt a kényszerű gyakorlatot, hogy megfelelő felsőfokú végzettség nélkül is betölthessenek pedagógusi állásokat az iskolákban, óvodákban.
  • A Szülői Hang Közösség elfogadhatatlannak tartja ezt: a pedagógushiány súlyos problémáját nem oldja meg a rossz gyakorlat rendeletekkel történő megerősítése.
  • Szülőként jogunk van tudni, hogy akik a gyermekünkkel foglalkoznak valóban rendelkeznek-e a megfelelő képesítéssel, ezért elvárjuk, hogy az intézmények hozzák nyilvánosságra a pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettségét.

Miközben a szülők és az iskolák a járvány okozta kihívásokkal igyekeznek megküzdeni, a kormány 417/2020 számú, augusztus 30-án megjelent rendeletében megerősítette a megfelelő felsőfokú képesítés nélküli pedagógusok munkavégzésének káros gyakorlatát. A kormány ugyanis többek között így rendelkezett [33/K. § (6)]:

Ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor a megfelelő pedagógus-szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb egy alkalommal, vagy több egymást követő jogviszony esetén mindösszesen öt évig határozott időre foglalkoztatható az is, aki
a) a tantárgynak megfelelő szakmai tanár felsőfokú végzettségi szinttel és szakképzettséggel,
b) felsőfokú végzettségi szinttel és a tantárgynak megfelelő, felsőoktatásban természettudomány képzési területen szerzett szakképzettséggel
rendelkezik, feltéve, hogy vállalja a megfelelő tanári szakképzettség megszerzését.

Ez azt jelenti, hogy azok, akik képzettségük szerint csak általános iskolában taníthatnának, a rendelkezés szerint középiskolában is alkalmazhatóak; illetve az is alkalmazható tanárként, akinek nincs is tanári diplomája, amennyiben rendelkezik a megfelelő természettudományos végzettséggel. Mindehhez pedig elegendő, hogy az illető vállalja a megfelelő tanári képzettség megszerzését.

Szülőként elfogadhatatlannak tartjuk a rendelkezést! Gyermekeinknek olyan minőségi oktatást várunk el, melyben a tanárok rendelkeznek szakirányú végzettséggel. Az, aki végzettsége szerint csak általános iskolában taníthatna, nem biztos, hogy rendelkezik a középiskolai oktatáshoz szükséges szaktudással, és a gyermekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó pedagógiai módszerekkel. Az, aki végzettsége szerint természettudós, az feltehetően mély szakmai ismeretekkel rendelkezik, de egyáltalán nem biztos, hogy ezeket a gyermekek számára érthető módon át is tudja adni. Az pedig különösen aggályos, hogy valaki tanárként dolgozhat úgy, hogy semmilyen pedagógiai képzettséggel nem rendelkezik; ebben az esetben nincs semmiféle garancia arra, hogy az illető alkalmas a tanári pályára, és nem okoz a gyermekeknek komoly lelki sérüléseket.

Hasonlóképpen aggályos az óvodákra vonatkozó rendelkezés [33/B. § (5)]:

Ha az óvoda reggel 8.00 óra előtt vagy a délutáni időszakban nem fejlesztő, iskola-előkészítő vagy más, kifejezetten nevelési jellegű foglalkozást szervez, ezen időszakokban a gyermekek felügyeletét nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy is elláthatja.

Míg eddig az óvodában csak diplomás óvodapedagógusok jelenlétével foglalkozhattak a gyermekekkel, ezentúl már nem lesz követelmény a diplomás óvodapedagógusi jelenléte reggel 8 előtt és délután. Pedig az óvoda nem gyermekmegőrzőként kellene, hogy működjön; egy óvoda mindig nevelési munkát végez, bármikor is legyenek bent a gyerekek. Az új rendelkezés miatt csökken az óvodai munka színvonala és tovább csökken az óvodapedagógusi diploma értéke, mely közvetve további színvonalcsökkenést eredményez hosszabb távon is.

A Szülői Hang Közösség elfogadhatatlannak tartja, hogy a kormány a pedagógushiány égető problémájának megoldása helyett inkább a már tapasztalható káros gyakorlatot erősíti meg. Elvárjuk, hogy a kormány kötelezze az intézményeket, hogy azok nyilvánosan tegyék közzé az iskolában és óvodában a gyermekekkel foglalkozó alkalmazottak végzettségét. Ennek alapján a szülők számára is legyen tudható, hogy kik rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges végzettséggel, és kiket alkalmaznak képesítés nélkül. A most közzétett rendelkezés arra szolgál, hogy a szülők és a társadalom elől is elrejtse a súlyos óvodapedagógus- és tanárhiányt. Szülőként jogunk van tudni, hogy milyen felkészültséggel, tudással rendelkeznek azok, akikre gyermekeink nevelését bízzuk!

A kormány a tanárhiány égető problémájának megoldása helyett inkább a már tapasztalható káros működést erősíti meg a rendelkezéssel. Elvárjuk, hogy a kormány ehelyett azonnali és érdemi lépéseket tegyen. A szülői jelzések is mutatják, hogy a pedagógushiány már most is rendkívül jelentős, és fennáll a veszély, hogy a következő években a helyzet tovább romlik, és súlyosan veszélyezteti gyermekeink oktatását. Elvárjuk, hogy a kormány azonnal kezdeményezze a pedagógusok anyagi megbecsülésének jelentős javítását és a pedagógusok által elvárt szakmai autonómia és munkakörülmények megteremtését, a pedagógustársadalom bevonását a döntéshozatalba. Mindez a pedagógusok, szülők és gyermekek közös érdeke.

Kezdődjön az oktatás valamennyi kérdéséről érdemi szakmai, társadalmi párbeszéd!

Szülői Hang Közösség
szuloihang.hufacebook.com/szuloihang
Kapcsolat: info@szuloihang.hu

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

  Megosztás