• Az érettségi lebonyolításának tervezett módja kockáztatja a tanulók, pedagógusok és hozzátartozóik egészségét, miközben a tanulókat méltatlan dilemma elé állítja azzal, hogy választaniuk kell egyéni előmenetelük valamint saját és családjuk egészségének veszélyeztetése között.
 • Még most is van lehetőség kreatív és rugalmas megoldásokra, melyekkel az egészségügyi kockázatok és a kialakult esélyegyenlőtlenségek csökkenthetőek, ami különösen fontos akkor, amikor a miniszterelnök szerint az érettségi kezdete egybeesik a járvány tetőzésének várható időpontjával.
 • Arra kérjük a diákokat és családjaikat, ne hagyják szó nélkül a jogsérelmeket, és tegyenek panaszt a kormánynál, az Ombudsmannál és/vagy az Oktatási Jogok Biztosánál az érettségi tervezett lebonyolításának módja miatt.

A kormány döntése értelmében május 4-től megtartják az írásbeli érettségiket. A vizsgázóknak dönteniük kell, hogy az egyre súlyosbodó járványhelyzet közepette részt vesznek-e a vizsgán akkor is, ha ezzel esetleg kockáztatják saját és a környezetükben élők egészségét, vagy inkább őszre halasztják az érettségi vizsgát.  Ebben az esetben azonban nem tudnak idén továbbtanulni, az érettségi hiánya által pedig önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülnek a munkaerőpiacon. A kormányzat nem adott valódi választási lehetőséget, várhatóan a diákok többsége ilyen feltételek mellett nem tud élni a halasztás lehetőségével, így méltatlanul nehéz helyzetbe kerülnek.

Az érettségiző diákok most a felnőtt társadalom ellentmondásos üzenetével szembesülnek: hetek óta az otthonmaradás, a távolságtartás, a szociális érintkezések minimalizálása a követendő és elvárt felelős viselkedés, most mégis azt várja el tőlük a kormányzat, hogy több napon keresztül sorozatosan megszegjék mindezt – ezzel azt demonstrálja a társadalom, hogy a vészhelyzet idején született szigorú szabályok követése igény szerint szabadon felfüggeszthető. Ugyanakkor az érettségiző tanulókat olyan morális dilemma elé is állítja a kormányzati szabályozás, amiben nehéz felelős döntést hozni: miközben pontosan érzékelik, hogy az érettségi szükséges feltétel egyéni boldogulásukhoz, a vizsgán történő részvétellel  saját és közvetlen hozzátartozóik egészségét kockáztatják, ami óriási lelki teher számukra egy olyan helyzetben, ahol a társadalom a maximális teljesítményt várja el tőlük.

Mint azt korábban – sok más szakmai szervezettel együtt – mi is jeleztük, a szabályozás számos kérdést vet fel.  Egyrészt a távoktatás keretében nem minden tanulónak volt egyformán lehetősége hatékonyan felkészülni az érettségire. A rendkívüli válsághelyzet súlyos hátrányba hozott sok tanulót, az állam most mégis ugyanolyan írásbeli érettségivel kívánja mérni a tudásukat, mintha nem egy válsághelyzet mindennapjaiban élne az ország. Eközben maga az oktatási rendszer sem volt felkészülve a sebtében kitalált és bevezetett távoktatásra, nem mérte fel annak hatékonyságát, hiányosságait sem.

 • A tanulók egy része nem rendelkezett megfelelő technikai eszközökkel és feltételekkel ahhoz, hogy hatékonyan részt vegyen a távoktatásban.
 • A távoktatás minősége nagyon különböző volt. A tanároknak nem volt kellő felkészülési idejük erre, egyes iskolákban bizonyos tantárgyakból nem tudtak kielégítő távoktatást, hatékony felkészítést nyújtani. 
 • Még ott is, ahol a távoktatás általában működött, a tanulók nem mindig kapták meg azt az egyénre szabott segítséget, ami szükséges a sikeres érettségi vizsgához. 
 • Sok tanulónál nyilvánvalóan nehézséget, stresszt okozott maga a kialakult járványhelyzet is. A diákokra óriási mentális teher nehezedett, kiszakítva a kortárs közösségből, a támogató pedagógiai segítségből, gyakran a létbizonytalansággal küszködő családi háttérrel nem lehet elvárni teljes értékű felkészülést sem.

A problémák másik része a járvány által okozott egészségügyi kockázat. Korábban a köznevelési államtitkár azt jelezte, hogy a vizsgákat akkor lehet megtartani, ha a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi. Az elmúlt időszakban a kormányzat is egyre fokozottabban figyelmeztet arra, hogy a megbetegedések száma jelentősen nőhet, rövid határidővel több tízezer kórházi ágyat felszabadítottak, több településen szigorú korlátozásokat vezettek be, korlátozzák a kijárást és a szabadtéri tevékenységeket, ami egyértelműen jelzi a járvány várható terjedésére vonatkozó kormányzati elképzelést. A miniszterelnök szakemberekre hivatkozva épp az érettségi kezdetét megelőző napra várja a járvány tetőzését! Mindezek után megmagyarázhatatlan, mire alapozva lehet az írásbeli érettségi megtartását mégis biztonságosnak ítélni? Fontos, hogy a kormány tegye nyilvánossá annak a döntésnek az indoklását, ami több százezer embert közvetlenül is érint, diákok, pedagógusok, iskolai technikai dolgozók, szülők és nagyszülők egészsége, akár az élete is múlhat rajta.

Úgy véljük, hogy még a legjobb szándék és szervezettség ellenére is fennáll a veszély a megfertőződésre az írásbeli érettségi alatt, hiszen a tanulók órákon keresztül egy légtérben tartózkodnak, ahol a védőfelszerelés viselése nem előírás. Ezen túl a tömegközlekedés során (ahol Budapesten április 27-ét követően kötelező a szájmaszk viselése, miközben az érettségit írókra ez az előírás nem vonatkozik) is terjeszthetik a járványt, illetve megfertőződhetnek maguk is. Külön kiemelnénk az alábbiakat.

 • A tanulók egy része hatósági karantén alatt lehet a vizsga időpontjában, ők nem kaptak módot arra, hogy az érettségit letegyék, így a felsőoktatásban tanulmányaikat nem tudják folytatni.
 • A tanulók közül sokan bár nincsenek hatósági karantén alatt, tünetmentesek, de tudtukon kívül kapcsolatba léphettek potenciálisan fertőzött személyekkel, akár hordozóként elősegíthetik a járvány terjedését.
 • A tanulók az írásbeli érettségin való megjelenéssel saját egészségüket is veszélyeztetik, különösen azok, akik valamilyen betegségben is szenvednek.
 • Sok tanuló él egy háztartásban idős vagy beteg családtaggal, az érettségin való megjelenéssel a diákok akaratlanul őket is veszélyeztetik.  Hasonlóan a vizsga lebonyolításában részt vevő, a vizsgalapokat javító pedagógusok, az iskola működtetésében segítő technikai személyzet és közvetve azok családjai is veszélyeztetetté válnak.

A kormány döntése mindezekre a kérdésekre nem ad megnyugtató választ, pedig lenne lehetőség minimalizálni a felmerülő kockázatokat, mint ahogyan azt Európa több országában látjuk. Továbbra is kérjük a kormányt, hogy éljen az alábbi lehetőségekkel, melyekkel az érettségit szabályozó rendelet még most is kiegészíthető:

 • Több vizsgaidőpont biztosításával a tanulók lehetőséget kapnának arra, hogy akkor vizsgázhassanak le, amikor a járvány már várhatóan alábbhagyott (például augusztusban), de még nem maradnának le az egyetemi felvételiről. A későbbi időpont lehetőséget adna a további felkészülésre is, ezzel elősegítve az esélyegyenlőséget ott, ahol a távoktatás nehézségei, vagy a családi háttér hátrányt okozott. Különösen fontos lenne a későbbi időpont azoknak, akik hatósági karanténban vannak, vagy gyaníthatóan megfertőződtek. 
 • A kormányzat részben mentességet biztosíthatna az írásbeli érettségi vizsga alól a különleges helyzetre való tekintettel, és a tanuló korábbi érdemjegyei alapján adhatna megajánlott érettségi jegyet. Ilyen esetek lehetnek például azok a tárgyak, amelyek nem számítanak az egyetemi felvételihez. De még a felvételi tárgyak esetében is a legjobb tanulókat korábbi jegyei alapján mentesíteni lehetne az érettségi alól. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenteni lehetne a vizsgaesemények számát, a járvány terjedésének esélyét.
 • Indokolt lenne a szokásosnál több tanulót felvenni a felsőoktatásba az igények és lehetőségek függvényében, ezáltal csökkenne az érettségi szelektáló szerepe és nem szorulnának ki azok, akik a járvány által támasztott nehézségek miatt hátrányba kerültek.

Tiszteljük mindazokat, akik a járványveszély ellenére is végzik az ország működéséhez nélkülözhetetlen munkájukat, mint az orvosok, rendőrök, kereskedelmi dolgozók, pékek és sokan mások. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ahol elkerülhető a személyes találkozás, ott ne lehetne a lehető legjobb megoldásokat megtalálva csökkenteni  a vírus terjedésének kockázatát.

A kormányzat jelezte azt is, hogy az érettségi lebonyolításában rendőrök is segíteni fognak. Aggasztónak tartjuk a rendőrök jelenlétét az iskolákban, ez ugyanis az egyébként is feszültséggel járó megmérettetés során a tanulók számára további szorongást, stresszt okozhat. Kérjük, hogy a rendőrség csak az iskolán kívül segédkezzen a szabályok betartásában.

A diákok és családtagjaik nehéz helyzetbe kerültek, várhatóan sok diákot érhet jogsérelem az érettségi során a felkészülés hiányos és egyenlőtlen feltételei és a fertőzésveszély miatt. Arra kérjük a diákokat és családjaikat, hogy ne hagyják szó nélkül a várható jogsérelmeket, és tegyenek panaszt a kormánynál, az Ombudsmannál és/vagy az Oktatási Jogok Biztosánál. Az egészséghez, az oktatáshoz és az esélyegyenlőséghez való jogunkat az Alaptörvény garantálja, így ezeket méltán várjuk el az államtól. Bár a panasztétel nem ad azonnali megoldást a problémára, mégis segíthet az érdekérvényesítésben, a visszásságok feltárásában és a későbbi esetleges jogorvoslatnál. Ha tömegesen jelezzük a sérelmeket, akkor azzal a kormányzatra is nyomást gyakorolhatunk. Javasoljuk azt is, hogy lépjünk kapcsolatba valamelyik szülői, diák vagy pedagógus szervezettel, hiszen közös erővel hatékonyabban nyilvánosságra tudjuk hozni a felmerülő problémákat és jobban érvényesíteni tudjuk gyermekeink érdekeit.

Az érettségi tervezett lebonyolításának módja ellen tiltakozni lehet:

Szülői Hang Közösség
Kapcsolat: info@szuloihang.hu

  Megosztás

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.