Lehetséges olyan tankönyv-rendszert teremteni, amelyben a minőségi tankönyvválaszték párosul az ingyenességgel, mindenekelőtt a rászorulók részére. Gyermekeink, az ország jövője a jó oktatáson múlik, ehhez pedig szükséges a minőségi és széles tankönyvválaszték.

Nincsen olyan, hogy „egy tökéletes tankönyv”; különbözőek a gyerekek, és a tanároknak fontos, hogy aszerint válogathassanak, hogy ők hogy tudnak a legjobban tanítani. Nem lehet jó ugyanaz a könyv mindenhol, az ország minden pontján, minden iskolában, minden iskolatípusban, minden gyereknek. Az esélyegyenlőségre a differenciálás vezet, az, ha mindenki azt kapja, ami neki való, aminek segítségével legjobban tud fejlődni. A széles tankönyvválaszték egyben a minőség garanciája is, míg az állami monopólium nem tudja garantálni a minőséget.

Az állami kiadású tankönyvek minőségével mind a szülők, mind a tanárok elégedetlenek. A kormányzat intézkedésével kísérletet tesz az idő kerekének visszafordítására, és a Kádár-korszak elavult egyentankönyv-rendszerét próbálja ráerőltetni a tanárok, diákok, szülők százezreire, ennek kudarca azonban garantált.

A kormány úgy állítja be, hogy az állami tankönyv-monopólium nélkül nem lehetne ingyenesen adni a tankönyveket. Ez azonban nem igaz. Az ingyenes tankönyvellátás kívánatos cél, de az ingyenesség nem mehet a minőség rovására. Ahogy erre számos külföldi példa van, az ingyenességet lehet biztosítani a széles, minőségi tankönyvválaszték mellett, a magánkiadók kizárása nélkül is. Az ingyenesség semmiképpen sem jelenthet olyan kölcsöntankönyv-rendszert, ami a gyerekek tanulását, motivációját negatívan befolyásolja, mint ahogy azt a jelenlegi kormány bevezeti. Hiszen a kormányzat által hirdetett „ingyentankönyvek” valójában olyan kölcsöntankönyvek, amelyeket év végén vissza kell adni. Ezekbe elvileg nem lehet jegyzetelni, ha pedig sérültek vagy beírásokat tartalmaznak, a szülőknek saját költségen kell pótolni a kiadványokat. Mégis a gyakorlatban az év elején kiosztott használt könyvek többségében maradnak zavaró beírások, így sok szülő inkább mégis megveszi a könyvet.

A Szülői Hang Közösség arra törekszik, hogy az intézkedés romboló hatását enyhítse. Szülőként élünk jogainkkal, és a tanárok visszajelzése alapján saját költségen megvásároljuk a legjobbnak tartott tankönyveket. Gyermekeink most járnak iskolába, ezért nem várhatunk, és szülőként magunk próbálunk tenni gyermekeink minőségi oktatásáért. Tudatában vagyunk annak, hogy a szülői könyvvásárlás nem jelent tömeges megoldást, és sajnos csak a tehetősebb családok számára járható út. Mégis, ahol az egyre nehezebb körülmények ellenére erre van lehetőség, ott arra kérjük a közös jövőnkért felelősséget érző pedagógusokat és szülőket, hogy próbálják megtalálni a módot a minőségi és differenciált oktatás feltételeinek megteremtésére, hogy ezzel megmaradjon a remény, és egy majdani minőségi oktatás csíráit átmenthessük egy elkövetkező jobb rendszerre.

  Megosztás