Az Iparkamara gimnáziumok bezárására és a gimnáziumi férőhelyek csökkentésére vonatkozó állásfoglalása sok szülőt késztetett tiltakozásra, többek között sokan küldtek levelet közvetlenül az Iparkamarának. Miután az Iparkamarai megkeresésre nem érkezett válasz, a Szülői Hang Közösség levélben fordult a legnagyobb magyar cégekhez, melyek az Iparkamarát a kötelező kamarai tagságon túl önkéntesen is támogatják. A szülők az alábbiakra kérik a cégeket.

 • Vessék latba befolyásukat annak érdekében, hogy az Iparkamara felhagyjon a gimnáziumi képzés elleni negatív hírveréssel; ne támogassák, hogy az Iparkamara rövid távú gazdasági haszon reményében gyermekeink jövőjét beáldozva megnehezítse a diákok továbbtanulását!
 • Adjanak visszajelzést arról, hogy milyen kamarai egyeztetésekben vettek részt, melynek során az Iparkamara kialakította a gimnáziumok bezárására és a gimnáziumi férőhelyek csökkentésére irányuló javaslatát. 
 • Tegyék világossá, mi cégük álláspontja az Iparkamara ezen javaslatait illetően.


A teljes levél itt olvasható.

Tisztelt Címzett!

Cégük tagja az oktatási kérdésekben rendszeresen állást foglaló Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, melyet a kötelező kamarai regisztráción túl önkéntesen is támogatnak. Annak az Iparkamarának, amelyik gimnáziumok bezárását, illetve a gimnáziumi férőhelyeket csökkentését szorgalmazta. Szülőként nem értünk egyet ezzel az állásponttal: ellenezzük, hogy adminisztratív eszközökkel korlátozzák a középiskola-választást, melynek gyermekeink sokféleségét és hosszú távú érdekeit figyelembe vevő szabad döntésnek kell lennie.

A legtöbb 13-14 éves gyermek nem elég érett ahhoz, hogy meghozzon egy egész életére szóló, a szakképzés jelenlegi rendszerében nehezen megváltoztatható pályaválasztási döntést. Ebben a korosztályban a gyermekek érdeklődése gyorsan változhat, és az iskolai teljesítmény nagyban javítható pl. kreatív pedagógiai módszerek alkalmazásával, a szociális támogató környezet megteremtésével, a szükségletek szerinti differenciálással és odafigyeléssel. A gimnáziumi férőhelyek korlátozása szűkíti a gyermek kibontakozási lehetőségeit, miközben szakképzésre lehetőség van később, az érettségit követően is. Emellett a szakképzést választók számára fontos lenne olyan rugalmas képzési struktúrát teremteni, melyben a diák – amennyiben igényli – az érettségit követően más szakterületeken is jó eséllyel kezdhet felsőfokú tanulmányokat. Olyan oktatási rendszert szeretnénk, amelyben a tanulók, gyermekeink minél szélesebb köre szerezhet érettségit illetve diplomát, ezzel növelve mind saját munkaerőpiaci esélyeit, mind az ország versenyképességét.

Tisztelettel arra kérjük Önöket, mint az Iparkamarát támogató egyik legjelentősebb céget, hogy aktívan segítsenek gyermekeink számára a magasan képzett, műveltségre alapuló életpályát pozitív példává állítani! Kérjük vessék latba befolyásukat annak érdekében, hogy az Önöket is képviselő Iparkamara felhagyjon a gimnáziumi képzés elleni negatív hírveréssel! Kérjük ne támogassák,  hogy az Iparkamara rövid távú gazdasági haszon reményében gyermekeink jövőjét beáldozva megnehezítse a diákok továbbtanulását!

Sajnálatos módon az Iparkamara nem hozott nyilvánosságra részletes hatástanulmányt, mely elemezte volna a gimnáziumi férőhelyek korlátozásának hosszú távú hatásait, különös tekintettel arra, hogy ez milyen hatást vált ki a magasan képzettek számának növelése, a magas tudásigényű iparágak meghonosítása, az esélyegyenlőség, illetve az elmaradt megyék felzárkóztatása terén. Csalódottak vagyunk azért is, mert az Iparkamara nem adott teret az érdemi szakmai vitának, holott számos rangos szakmai szervezet kifejezte egyet nem értését.

Szülői szempontjainkat jeleztük az országos és területi Iparkamaráknak is, választ azonban nem kaptunk. Ezért döntöttünk úgy, hogy aggályainkkal Önökhöz is fordulunk, mint az Iparkamarát támogató egyik legjelentősebb céghez. Termékeiken, szolgáltatásaikon keresztül, és úgy is mint az ország egyik legjelentősebb munkáltatója, folyamatos kapcsolatban vagyunk Önökkel mint szülők. Kérjük Önöket, hogy támogassák törekvéseinket, melyekre a nyilvánosság figyelmét is szeretnénk felhívni.

Tisztelettel szeretnénk visszajelzést kérni Önöktől az alábbi kérdésekben. Visszajelzéseik – melyeket szeretnénk nyilvánosságra hozni – segítenek az Iparkamara álláspontjának hátterét megismerni.

 1. Cégük milyen kamarai egyeztetésekben vett részt, melynek során az Iparkamara kialakította a gimnáziumok bezárására és a gimnáziumi férőhelyek csökkentésére irányuló javaslatát?
 2. Mi cégük álláspontja az Iparkamara ezen javaslatait illetően?

Fontosnak tartjuk, hogy a szakképzési rendszerbe ne azért kerüljenek a gyerekek, mert az Iparkamara által szorgalmazott adminisztratív korlátozások miatt kiszorulnak a gimnáziumi képzésből. Fontos, hogy a szakképzési rendszer ne lehetetlenítse el a diákok más szakmákba irányuló felsőfokú továbbtanulási lehetőségeit, mint ahogy azt az Iparkamara szorgalmazza. A szakképzési rendszert csak akkor tekinthetjük sikeresnek, ha azt a gyermekek és a szülők szabad döntéssel választják, nem pedig kényszer hatására kerülnek be.

A gazdaság pillanatnyi igényeit kiszolgáló oktatási struktúra erőltetése helyett kérjük gondolkozzanak hosszú távon! Gyermekeinknek olyan jövőt szeretnénk, melyben széleskörű ismeretekkel rendelkeznek, kreatív módon alkalmazkodnak a megújuló világ kihívásaihoz, és mély kulturális érzékenységgel tudnak közösséget teremteni – ehhez kérjük segítségüket!

Üdvözlettel:

Budapest, 2017 október 4.

Dr. Miklós György
képviselő, Szülői Hang Közösség

 

A levelet az alábbi cégeknek jutattuk el:

 • Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
 • Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
 • OTP Bank Nyrt.
 • Auchan Magyarország Kft
 • CBA Kereskedelmi Kft
 • Teva Gyógyszergyár Zrt.
 • Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.
 • Egis Gyógyszergyár Zrt.
 • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
 • Robert Bosch Automotive Steering Kft.
 • Robert Bosch Elektronika Kft
 • Audi Hungaria Zrt.
 • Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
 • Harman Becker Kft.
 • LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.
 • Opel Szentgotthárd Autóipari Kft.
 • SMR Automotive Mirror Technology Bt.
 • Grundfos Magyarország Kft.
 • Hankook Tire Magyarország Kft.
 • Bunge Zrt

Reméljük, hogy az Iparkamara legnagyobb cégeivel történő együttműködés elősegíti az Iparkamara oktatással kapcsolatos elképzeléseinek felülvizsgálatát, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételét. Mindeközben a Szülői Hang Közösség kéri a szülőket, mondják el a véleményüket a témáról egy rövid, anonim kérdőív kitöltésével, hogy ezáltal egy megalapozott szülői véleményt mutathassunk fel az Iparkamarával szemben.

A Szülői Hang Közösség várja azon cégek jelentkezését is, akik vállalják, hogy más véleménnyel vannak az oktatási kérdésekről, mint az Iparkamara. Közösen többet tehetünk!

  Megosztás