A program célja az oktatás minőségének javítása a szülők által vásárolt könyvek segítségével. A résztvevők betartják az alábbi szabályokat.

 • A szülők a tankönyveket az érintett pedagógusok javaslata alapján, a szakmai
  munka elősegítésére szerzik be.
 • A szülők a könyveket önkéntes alapon, saját elhatározásból vásárolják meg.
 • A szülők biztosítják, hogy az osztály valamennyi tanulója hozzájusson ugyanazokhoz a könyvekhez.
 • A szülői könyvrendelés közvetlenül a szülők és az érintett kiadó(k) között zajlik. A rendelések teljesítésével kapcsolatban a Szülői Hang Közösségnek semmilyen felelőssége nincs; a szülők közvetlenül a kiadókat kereshetik a rendelésekkel kapcsolatban. Természetesen a szülők vállalják, hogy a megrendelések ellenértékét a kiadóval megállapodott határidőre kifizetik.
A program keretében a szülők visszajelzést adhatnak a Szülői Hang Közösségnek a könyvrendelés alakulásáról. Az adatkezelést az alábbi szabályok szerint végezzük.
 • A csatlakozás során opcionálisan megadható a résztvevő e-mail címe. Az e-mail címeket bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. A megadott e-mail címre információt küldhetünk a programmal kapcsolatban. Amennyiben töröltetni szeretné e-mail címét a tárolt adatok közül, jelezze ezt az info@szuloihang.hu címen. Miután a program befejeződött, az eredményeket kiértékeltük és a résztvevőket értesítettük az eredményekről, a megadott e-mail címeket töröljük.
  • Tárolt személyes adat: e-mail cím.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  • Az adatok kezelésének időtartama: ameddig a szülői aktivista program tart.
 • Amennyiben a csatlakozás során jelzi, hogy értesítést kér az oktatással kapcsolatos többi akciónkról, híreinkről, akkor e-mail címe felkerül hírlevél címlistánkra. Erről bármelyik e-mail végén található hivatkozásra kattintással leiratkozhat, vagy ha erről töröltetni szeretné címét, jelezheti ezt az info@szuloihang.hu címen.
  • Tárolt személyes adat: e-mail cím.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
  • Az adatok kezelésének időtartama: az érintett kérésére történő törlésig.
 • A visszajelzések során a kiértékelést segítő statisztikai adatokat is megadhat, melyből azonban a kitöltő nem azonosítható be.
 • A szöveges, számszerű, illetve feleletválasztó visszajelzéseket anonim módon kezeljük, azokat semmilyen módon nem hozzuk kapcsolatba az opcionálisan megadott e-mail címekkel.
 • A visszajelzések alapján készült anonim statisztikai összesítéseket nyilvánosságra hozzuk.
 • A szöveges visszajelzéseket anonim módon nyilvánosságra hozhatjuk; elképzelhető, hogy a szöveget a jobb olvashatóság érdekében rövidítjük.
 • A résztvevők vállalják, hogy a valóságnak megfelelő adatokat közölnek, és egy szülői közösség esetében csak egyszer közöl adatokat.
 • A honlapon végzett tevékenységek naplózásra kerülhetnek a kliens IP címével együtt a visszaélések azonosítása céljából.
 • Visszaélés gyanúja esetén az érintett adatok egy részét figyelmen kívül hagyhatjuk az összesített eredményekben. A visszaélők a honlap használatából kizárásra kerülhetnek.

Adatvédelmi jogorvoslati lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu