A Szókimondó célja és működése: Az online akció célja a társadalm kérdésekben való véleménynyilvánítás és a társadalmi párbeszéd elősegítése. Az akció a következő három lépésre épül:

 1. Kérdőíveket tölthetünk ki fontos társadalmi kérdésekben. A kérdőív kitöltések eredményét a szervezők később kiértékelik és az összesített eredményeket nyilvánosságra hozzák.
 2. A kitöltés után megismerhetjük egy másképpen gondolkodó társunk szöveges véleményét is, amit ugyanannak a kérdőívnek a kitöltése során adott meg (amennyiben van ilyen).
 3. Ha szeretnénk, akkor válaszolhatunk is, és privát beszélgetés keretében vitát folytathatunk arról, hogy miért is látjuk másképpen a világot. A beszélgetés során email értesítést kaphatunk a válaszüzenetekről, majd amikor szeretnénk, írhatunk viszontválaszt, amelyről pedig a másik fél kaphat értesítést.

A Szókimondó regisztráció nélkül is használható, de csak korlátozottan; az összes funkció igénybevételéhez regisztráció szükséges. Regisztráció nélkül kitölthetjük az egyes témákban közzétett kérdőívet, és a kérdőív kitöltése után megismerhetünk néhány, a mienkéhez hasonló és attól eltérő véleményeket is. Ahhoz azonban, hogy privát beszélgetésben vegyünk részt egy másik kérdőív kitöltővel, szükséges a regisztráció. Regisztrálni akár a kérdőív kitöltése előtt, vagy közvetlenül a kérdőív kitöltése után is lehet. A regisztrációhoz egy nevet is meg kell adni, ez azonban lehet egy becenév is, így a beszélgetések során nem kell felfednünk valódi nevünket. A regisztrációhoz nem kötelező email címet megadni, de a válaszüzenetekről vagy egyéb hírekről csak az email cím megadásával kaphatunk értesítést. 

A regisztrálni az alábbi adatok megadásával lehet.

 • Név. Ez tetszőleges keresztnév, becenév vagy fantázianév lehet, nem szükséges a teljes, valódi nevünket megadni. Ezáltal úgy is részt tudunk venni a privát beszélgetésekben, hogy valódi kilétünket nem fedjük fel, anonimek maradhatunk. A név nyilvánosan is megjelenhet, mivel a nevet a rendszer megadja a beszélgetőpartnereinknek.
 • Email cím (nem kötelező megadni). Az email cím megadása lehetővé teszi, hogy a válaszüzenetekről értesítést küldjön a rendszer, és az akcióval kapcsolatos hírekről, újdonságokról is értesítést kaphatunk. Az email cím megadása segítheti a belépést is, hiszen az email címre belépési emlékeztetőt is küldhet a rendszer, amennyiben belépési kódunkat elfelejtenénk. A rendszer email cím nélkül is használható akár privát beszélgetésekre is, de ebben az esetben rendszeresen fel kell keresnünk az oldalt és megnézni, hogy kaptunk-e válaszüzenetet, hiszen email cím megadása nélkül nem kaphatunk külön értesítést. Az email cím nem nyilvános, azt a rendszer soha nem teszi közzé, nem mutatja meg senkinek, így a beszélgetőpartnereknek sem. Az email címeket a Szókimondó bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik félnek, és nem használja reklámküldésre vagy más, a Szókimondó céljaitól eltérő célra.
 • Értesítés a Szülői Hang egyéb híreiről. Amennyiben ezt az opciót bejelöljük, akkor email értesítést kapunk a Szülői Hang Közösség más, elsősorban az oktatással kapcsolatos híreiről, eseményeiről.

Regisztrálni csak ezen szabályzat elfogadása után lehetséges. A regisztráció után a felhasználó egy belépési kódot kap, amivel később beléphet az akció oldalára (sikeres regisztráció után a felhasználót autonatikusan belépteti a rendszer).

A fentieken túl a kérdőív kitöltések során vagy a beállításoknál statisztikai adatok is megadhatóak, de ezek megadása nem kötelező. Az alábbi statisztikai adatokat van lehetőségünk megadni.

 • Településtípus, lehetséges válaszok: Budapest, nagyváros (100 ezer lakos felett), város, község/falu.
 • Megye (megadható külföld is).
 • Születési év.
 • Nem.
 • Iskolai végzettség, lehetséges válaszok: általános iskola, középiskola érettségi nélkül, érettségi, felsőfokú.

Egyes kérdőívekben lehetséges más statisztikai adat is, de a fenti statisztikai adatok hozzákapcsolódnak a regisztrált felhasználó adataihoz, így azokat a felhasználó később módosíthatja a beállításoknál. Amennyiben a regisztrált felhasználó már megadta a statisztikai adatokat, akkor azokat nem kell ismét megadni a kérdőívek kitöltésénél. A statisztikai adatok megadása elősegíti a kérdőívek kiértékelését, mivel az eredmények statisztikai adatoktól való függése is láthatóvá válik. A statisztikai adatokat a rendszer használhatja a beszélgetések indításánál is, mivel az adatok ismeretében a rendszernek lehetősége van hasonló statisztikai adatokkal rendelkező beszélgetőpartnert nagyobb eséllyel választani.

Az új beszélgetések úgy jönnek létre, hogy miután kitöltöttünk egy kérdőívet, ezzel valamely kérdésben véleményt nyilvánítottunk feleltválasztó kérdéssel és szövegesen is. A rendszer azokat a kérdőív kitöltéseket veszi ehhez figyelembe, amit regisztrált felhasználóként belépve töltünk ki, illetve a közvetlenül a regisztrációt megelőző kérdőív kitöltést is. A rendszer a kérdőív kitöltése után bemutatja egy másik felhasználó véleményét, ami eltér a miénktől; erre válaszolhatunk, és így elindulhat a privát beszélgetés. A regisztráció megtörténhet úgy is, hogy egy válaszüzenet írásához kapcsolódóan megadjuk a regisztrációhoz használt nevet, email címet és elfogadjuk a szabályzatot. Később saját magunk külön is kezdeményezhetünk hasonló módon újabb beszélgetést. A privát beszélgetés azt jelenti, hogy a beszélgetés a Szókimondó honlapján nem nyilvános formában zajlik, azt az oldal többi felhasználója nem látja. Csupán a regisztrált felhasználóként a kérdőívben megadott véleményünk nyilvános annyiban, hogy azt mint beszélgetés indítót a rendszer megmutathatja más felhasználóknak is, de maguk a privát beszélgetések nem nyilvánosak.

A beszélgetések a Szókimondó honlapján zajlanak, a válaszüzenetekről a beszélgetőpartnerek email értesítést kaphatnak. A beszélgetéshez a beszélegtőpartnereknek nem kell egyidőben bejelentkezve lenniük, a beszélgetés időben hosszabb időt is igénybe vehet, épp ezért hasznosak az értesítések. Az értesítés akkor nem kerül kiküldésre, ha a felhasználó nem adott meg email címet, vagy a felhasználó letiltotta az éretsítések kiküldését, vagy némítást állított be, vagy már válaszolt az adott hozzászólásra, egyébként az üzenetküldés után nemsokkal kiküldésre kerül az értesítés. A beszélgetéseknél a felhasználók némítást állíthatnak be, ami azt jelenti, hogy elmaradnak az értesítések, és a beszélgetések listájában is a beszélgetés átkerül a némított beszélgetések közé. A számunkra érdektelen beszélgetések némításával elérhetjük, hogy csak a számunkra valóban érdekes értesítéseket kapjuk meg, és az érdektelen beszélgetéseket figyelmen kívül hagyhassuk. Lehetőség van némítást beállítani egy adott beszélgetésre, egy adott beszélgetőpartnerre, és egy adott témára is.

A regisztrált felhasználók a beállításoknál az alábbiakat is megadhatját, mint alapbeállítás:

 • Email a válaszüzenetekről (igen/nem). Itt egyszerre kikapcsolhatjuk az email értesítést az összes válaszüzenetre. Azonban ha nem kapunk értesítést, akkor csak úgy értesülünk a válaszokról, ha rendszeresen megnézzük saját beszélgetéseinket a honlapon. Aki csak a kevésbé érdekes beszélgetésekkel kapcsolatos értesítésekről szeretne leiratkozni, annak javasoljuk, hogy inkább az adott beszélgetéseket, beszélgetőpartnereket, témákat némítsa.
 • Információs email (igen/nem). A Szókimondóval kapcsolatos hírekről, újdonságokról alkalmanként email üzenet érkezhet, erről itt leiratkozhatunk.
 • Válaszolhatnak a véleményemre (igen/nem). A kérdőívekben regisztrált felhasználóként megadott véleményünk alapján indulhatnak új beszélgetések. Ha ezt a beállítást kikapcsoljuk, akkor mások nem kezdeményezhetnek velünk beszélgetést az általunk megadott kérdőív vélemények alapján.
 • Válaszok gyakorisága (ritkább/átlagos/gyakoribb). Ezzel a beállítással befolyásolhatjuk, hogy milyen gyakran szeretnék válaszlevelet kapni az általunk a kérdőívekben megfogalmazott szöveges véleményekkel kapcsolatban. A rendszer ettől a beállítástól függően gyakrabban vagy ritkábban mutatja a véleményünket másoknak, amikor valaki új beszélgetést kezdeményez.

Reméljük, hogy a Szókimondó használata elősegíti a fontos társadalmi kérdésekről szóló közös gondolkodást, egymás jobb megértését.

A regisztrált felhasználókról tárolt adatok:

 • Személyes adatok: Név (keresztnév/becenév), email cím, statisztikai adatok (településtípus, megye, születési év, nem, iskolai végzettség), alapbeállítások (hírlevélre való jelentkezés, email a válaszüzenetekről, információs email, válaszolhatnak a véleményekre, válaszok gyakorisága), regisztráció adatai (sorszám, dátum, regisztráció oldala, mely bejegyzésről indulva kereste fel a honlapot), kérdőív kitöltések és azok dátuma, a beszélgetések tartalma (üzenetek, azok dátuma és küldője), a szabályok be nem tartása miatti figyelmeztetések és azok ideje, sikertelen bejelentkezések adatai, értesítési és információs emailek másolata. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, a következő kivételekkel. A név a beszélgetések során nyilvánosságra kerül, a kérdőívekben megadott válaszokat és azok dátumát pedig a beszélgetések kezdeményezése céljábol más felhasználók is láthatják. A kérdőívek kiértékelése kizárólag összesítve történik, a konkrét kitöltők személyére való hivatkozás nélkül, de a kiértékelésben is idézhetőek a szöveges vélemények anonim módon. További részletek ebben a szabályzatban.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 • Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig.

Jóhiszemű felhasználás: A Szókimondó akció oldalai csak az ebben a szabályzatban részletezett célókból, jóhiszeműen használható. Az általános informatikai gyakorlatnak megfelelően a honlapon végzett valamennyi tevékenység naplózásra kerülhet, melyben szerepelhet a tevékenység időpontja és a kliens számítógép IP címe is. Általános esetben az IP cím alapján a felhasználó személye nem azonosítható. Abban az esetben azonban, ha a felhasználó rosszindulatú, a Szókimondó akció céljával összeegyeztethetetlen tevékenységet végez, vagy törvénysértésre utaló magatartás észlelhető, akkor a Szókimondó üzemeltetői feljelentést tehetnek, melynek részeként a naplózott adatok, köztük az IP címek is csatolhatóak a feljelentéshez. A Szókimondó akció üzemeltetői tevékenységüket legjobb tudásuk szerint végzik, de nem vohatóak jogi felelősségre akkor, ha az oldalon műszaki hiba vagy egyéb okok miatt a szolgáltatás részben vagy teljesen szünetel.

A szerzők felelőssége:  Minden felhasználó saját maga felelős a honlapon keresztül közzétett véleményéért. A témájában nem odaillő, a törvényességet, jóizlést vagy másokat sértő megnyilvánulások akár figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhetnek, illetve ezek beküldőit kizárhatjuk. Elvárjuk, hogy a véleménnyilvánítás és beszélgetés során a résztvevők tartózkodjanak mások bántó minősítésétől, és az adott tárgyra vonatkozó érdemi hozzászólásokat, kérdéseket tegyenek. A honlapon megjelenő vélemények a szerzők álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg a szervezők véleményével. Nem tehető közzé olyan szöveg – sem kérdőívekben, sem beszélgetésekben -, ami konkrét személyek vagy csoportok érdekeit bármilyen módon sérti, vagy bármilyen módon bántó lehet, vagy konkrét személyek vagy csoportok személyes adatait engedély nélkül felfedi. A Szókimondó akció üzemeltetői nem vonhatóak jogi felelősségre a honlapon közzétett szövegek tartalma miatt. Amennyiben egy felhasználó törvénysértésre utaló szöveget tesz közzé vagy akár a honlapon folytatott beszélgetés során törvénysértésre utaló megjegyzést tesz, a Szókimondó akció üzemeltetői jogi lépéseket is tehetnek.

A kérdőívek kitöltések: Egy kérdőívet egy felhasználó ugyanazzal a véleménnyel csak egyszer tölthet ki. Amennyiben valakinek megváltozik a véleménye, akkor kitöltheti a kérdőívet újra más válaszokkal. Regisztrált felhasználók esetén a rendszer ugyanannak a felhasználónak mindig a legutóbbi kitöltését veszi figyelembe a kérdőív kiértékelésnél és az új beszélgetések kezdeményezésénél.

Privát beszélgetések: A privát beszélgetések nem nyilvánosak, az ott elhangzottakat (leírtakat) a másik fél nem teheti közzé a beszélgetőpartner engedélye nélkül.

Adminisztrátor, moderátor hozzáférés: A Szókimondó adminisztrátora és moderátorai szükség esetén ellenőrizhetik a honlapon közzétett szövegeket, beleértve a privát beszélgetések szövegét is. Erre a felhasználók külön kérése esetén is szükség lehet (a felhasználók jelenthetik a kétes tartalmakat az adminisztrátornak), de az adminisztrátorok, moderátorok kérés nélkül is ellenőrizhetik a felhasználók által írtakat. Amennyiben a szöveg sérti a szabályokat, akkor az adminisztrátor, moderátor dönthet azok eltávolításáról, figyelmeztetheti a szerzőt, vagy akár külön értesítés nélkül kizárhatja a szerzőt a rendszerből. Az adminisztrátorok, moderátorok döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az adminisztrátorok, moderátorok bizalmasan kezelik az általuk megtekintett felhasználói szövegeket, azokat nem hozzák nyilvánosságra, harmadik félnek nem adják át. Az adminisztrátorok, moderátorok nyilatkoznak az adatkezelési szabályzat betartásáról.

Sajtó: A Szókimondó támogatja a sajtómegjelenéseket. Kérjük, hogy a sajtó képviselői az info@szuloihang.hu címen jelentkezzenek. A honlapon nyilvánosan elérhető információk a sajtóban is közzétehetőek, de a konkrét privát beszélgetések még anonim módon sem idézhetőek a sajtóban anélkül, hogy a beszélgetőpartner erre konkrét engedélyt adna. A sajtó képviselői kérhetnek további infomációkat az Szókimondó üzemeltetőjétől.

Kutatások: Kutatások esetén is csak összesített, anonim eredmények tehetők közzé. A felhasználók kérdőívekre adott válaszai anonim módon idézhetőek, de a privát beszélgetések részletei még anonim módon sem idézhetőek az érintett beszélgetőpartnerek engedélye nélkül. A kutatások csak az adminisztrátor engedélyével végezhetők, és azok elvégzése során is be kell tartani az adatvédelmi szabályzatot.

Kapcsolattartás: A Szókimondóval kapcsolatban a szokimondo@szuloihang.hu címen veheti fel a kapcsolatot a szervezőkkal, ha bármilyen kérdés vagy észrevétel felmerül. A szervezők is egyes esetekben a résztvevőkhez fordulhatak a regisztrált értesítési email címen, amennyiben észrevétel vagy kérdés merülne fel.

Cookie (süti) fájlok: Az idevonatkozó EU rendelkezésekkel összhangban tájékoztatjuk, hogy más weboldalakhoz hasonlóan cookie (süti) fájlokat használunk az oldal megfelelő működéséhez.

A Szókimondó üzemeltetője: A Szókimondót a Szülői Hang Közösség kezdeményezte és üzemelteti. A Szülői Hang Közösség tevékenységéről a szuloihang.hu oldalon tájékozódhat.

Az adatkezelő személye és elérhetősége: Dr. Miklós György, email elérhetősége: info@szuloihang.hu. A felhasználók ezen a címen kérhetik adataik részleges vagy teljes törlését, illetve itt jelezhetnek bármilyen egyéb adatkezeléssel vagy az oldal használatával kapcsolatos észrevételt, kérést.

A honlap általános szabályzata: A Szókimondó használatával egyben a szuloihang.hu oldal általános szabályzatát is elfogadottnak tekintjük, ez itt érhető el.

Az adattárolás helye: Az adatokat a www.abplusz.hu szolgáltató biztonságos szerverein tároljuk Budapesten.

Kérdések: Az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdéseit felteheti a Kapcsolat menüpont alatt.

Adatvédelmi jogorvoslati lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Megosztás