Az akció célja, hogy szülőként felmérjük, hogy a hivatal döntéseket hoz a szülői kérelmekre. Szülőként egymást segítjük azzal, hogy az hivatal döntéseinek eredményét anonim módon megosztjuk szülőtársainkkal. Ezáltal a később kérvényezőknek lehetőségük nyílik megtekinteni a korábbi, hasonló jellegű kérvények szövegét és azok eredményét, és hivatal döntési mechanizmusát.

A kérdőív kitöltésének szabályai:

 • Akkor töltsük ki a kérdőívet, amikor megkaptuk a hivatal értesítését a döntésről.
 • A kérőív anonim módon tölthető ki, a beküldőnek nem kell és nem is szabad megadnia nevét vagy bármilyen más adatot, amiből a személye beazonosítható.
 • A beküldött szövegesben nem lehet semmilyen személyes adat sem a beküldőről, sem gyermekéről, sem más személyről, jogi személyről vagy intézményről. A szöveg alapján ne lehessen beazonosítani személyeket, intézményeket.
 • A beküldött szöveg nem lehet sértő, mások számára bántó, nem léphet túl a jó ízlés határán. A szöveg tartalmáért a beküldő felelős.
 • A közölt adatok megfelelnek az hivatali kérvényezés adatainak.
 • Az adatközlők felhatalmazzák a Szülői Hang Közösséget arra, hogy az adatokat elemezze és az összesített elemzéseket nyilvánosságra hozza. Az adatközlők egyben arra is felhatalmazást adnak, hogy az adatok bekerüljenek a nyilvános adatbázisba, és ebből az adatbázisból mások adatokat kérdezzenek le.
 • A Szülői Hang Közösség az adatokat vagy azok egy részét eltávolíthatja az adatbázisból, amennyiben azok sértik a szabályzatot (pl. sértő nyelvezetűek, személyes adatokat tartalmaznak), vagy ha felmerül a gyanú, hogy az adatok nem felelnek meg a valóságnak.
 • Bár maga a kérdőív anonim, a kérdőív kitöltése után lehetőség van megadni a kapcsolattartási email címet hírlevél küldése céljából. A kitöltés után megadott email címet semmilyen módon nem hozzuk kapcsolatba a beküldött adatokkal. A hírlevél küldéssel kapcsolatos szabályok és adatvédelmi tájékoztató itt érhető el.
 • Az általános informatikai gyakorlatnak megfelelően a honlap használóinak IP címe naplózásra kerülhet a visszaélések beazonosítása céljából. A visszaélők a honlap használatából kizárásra kerülhetnek.

Az adatbázis lekérdezésének szabályai:

 • A lekérdezések célja, hogy segítsen azoknak a szülőknek, akiknek a későbbiekben hasonló kérvényt kell benyújtania a hivatalba.
 • Az adatbázisban való keresés csak személyes használatra engedélyezett.  Egyéb célokra való felhasználáshoz (pl. sajtóban való megjelenéshez, kutatói, szakértői elemzésekhez, kormányzati munkához) a Szülői Hang Közösség kifejezett beleegyezése szükséges.
 • Amennyiben a lekérdezés során olyan adatot, szöveget talál, ami ellentétes a szabályzattal (pl. személyes adatot vagy sértő nyelvezetet tartalmaz), kérjük jelentse ezt a lenti email címen a szövegből vett idézet megadásával.
 • Mivel az adatok önkéntes anonim szülői önbevalláson alapulnak, azok pontosságára nincsen garancia. A Szülői Hang Közösség nem vállal felelősséget az adatok pontosságáért.

Cookie (süti) fájlok: Az idevonatkozó EU rendelkezésekkel összhangban tájékoztatjuk, hogy más weboldalakhoz hasonlóan cookie (süti) fájlokat használunk az oldal megfelelő működéséhez.

Az adattárolás helye: Az adatokat a www.abplusz.hu szolgáltató biztonságos szerverein tároljuk Magyarországon.

A Szülői Hang Közösség elérhetősége: info@szuloihang.hu.

  Megosztás