Bár a kormányzat eredetileg idéntől a nyelvvizsgához kötötte volna az egyetemi felvételit, a tervtől végül el kellett állnia, hiszen jelenleg nem adottak ehhez az iskolai nyelvoktatás feltételei. Attól persze, hogy a kormányzat eltörölte ezt kritériumot, a nyelvoktatás problémái továbbra is megoldásra várnak. A kormányzat azért vallott kudarcot az intézkedés bevezetésével, mert nem tett érdemi lépéseket az iskolai nyelvoktatás fejlesztésére. A kormányzat csupán egy szűk területen tett lépést: a diákok nyelvtudását 2×2 hetes külföldi nyelvtanfolyamokkal szeretnék majd javítani. Kérdéses azonban, hogy ez-e a legmegfelelőbb lépés, figyelembe véve annak költségeit is.

Felmérésünkben a szülők tapasztalatait, véleményét gyűjtöttük össze a nyelvoktatás jelenlegi helyzetéről. Bízunk abban, hogy az eredmények elősegítik a valós problémák feltárását, amelyet érdemi szakmai párbeszéd követ a pedagógus szervezetek bevonásával is, és ezúttal nem marad el a cselekvési terv megfogalmazása és végrehajtása sem.

A felmérés számszerű eredményeit itt értékeltük ki, az alábbiakban a szöveges véleményekből közlünk egy tematikus válogatást több mint 1300 szülői véleménnyel. Ezek szöveges vélemények elmondják, mi van a számok mögött: a szülők megfogalmazzák a gyermekek nehézségeit, és érzékeltetik a szülői elkeseredettséget, csalódottságot is. Fontos, hogy a statisztikák értelmezése mellett érezzük is: a problémák mögött mennyi gyermeki szenvedés, nélkülözés áll, és mekkora veszteség éri a gyermekeket avval, hogy a felnőtt társadalom nem biztosítja számukra a minőségi oktatást!

A szülői vélemények segítenek a problémák feltárásában, és megmutatják, hogy gondjaikkal a szülők, gyermekek és tanárok nincsenek egyedül. A szokásosnál hosszabb véleménygyűjtemény egyfajta tiltakozás is: elfogadhatatlannak tartjuk a gyenge nyelvoktatást, az szakmai egyeztetések és hosszútávú stratégiai döntések nélküli ad hoc döntéshozatalt, és szót emelünk a nyelvvizsgához kötött felvételi miatt a felsőoktatásból kiszoruló diákok érdekében! Mindazok a szülők, akik időt és energiát szakítottak arra, hogy véleményüket a részletes adatközléssel illetve szövegesen is kifejtsék, nem adták fel a reményt, és bíznak abban, hogy a problémák felszínre hozása talán segíthet. Ajánljuk a szülői tapasztalatokat a döntéshozók figyelmébe: reméljük, megérzik a szülői véleményeket átszövő kétségbeesést, felháborodottságot és dühöt! A problémák szőnyeg alá söprése helyett kérjük, hogy találjanak valódi megoldásokat. 

Tartalom

Rossz módszertan, nem gyakorlatias nyelvoktatás
Tanárhiány a nyelvoktatásban
Nem adottak a feltételek
Nem a tudásszintnek megfelelő a képzés
Túlterheltség
Kéthetes külföldi nyelvtanfolyamok
Nyelvvizsgához kötött felvételi

Rossz módszertan, nem gyakorlatias nyelvoktatás

Az iskolai nyelvoktatás kevéssé motiváló, túl lassan haladnak és nem tanulnak meg a gyakorlatban kommunikálni. (Budapest)

Túl alacsony szintű, nem elég érdekes és életszerű a nyelvoktatás. (Gimnázium, Budapest)

A nem megfelelelő pedagógus és rossz tanítási módszer. (Általános iskola, Budapest)

Az angol tanár nem eléggé képzett módszertanilag, személyeskedő az órán használt hangnem, különbséget tesz a diákok között. Az olasz tanárnő nyelvileg nem megfelelően képzett, sejtelme sincs, hogy kellene átadni az egyébként is limitált tudását. A gyerekek nem értenek semmit. (Gimnázium, Csongrád megye)

A nyelvtanárok képzetlensége, ezért csak a nyelvtan számonkérése folyik. (Általános iskola, Pest megye)

A legtöbb nyelvvizsga és ezzel összhangban a nyelvi órák tartalma és célja nem a valós életben való kommunikációra készít fel. (Pest megye)

Nyelvtani alapok teljes mértékű kihagyása, kizárólag szóbeli tételek bemagolása és visszamondása az év végi szóbeli vizsgákon (Gimnázium, Budapest)

Egyáltalán nem a gyerekeknek megfelelő szinten és stílusban tanítanak (sokszor én sem értem, hogy mire gondol a tanárnő, egy dummy példával élve: „a főnévi melléknévi igenév múlt idejű ragozása tárgyas eset többes számában a következő Pistike.. mitnemértesz’?” – na így nem lehet nyelvet tanulni). Hiányzik az egyszerű, érthető, hétköznapi szituációs helyzetek gyakorlása. A gyerek tudja, hogy „kakukkosóra”, „inga”, vagy épp gleccserbolha (! – nem vicc), de egy pohár vizet nem tud kérni. (Általános iskola, Pest megye)

Minden tanárral újra kezdték.Nem beszélnek, nem írnak fogalmazást. Csak szódolgozat és tesztek vannak. (Gimnázium, Veszprém megye)

A minden heten iratott szódolgozat egyáltalán nem motiválja a nyelvtanulasra. (Általános iskola, Budapest)

A nyelvtan a fétis a kommunikáció helyett. (Általános iskola, Budapest)

Tankkönyv orientált, nem beszédközpontú: Az anyag leadásán van a hangsúly, nem tudás megszerzésén. Nem személyre szabott: nem veszi figyelembe az eltérő tudásszinteket. (pld: akik külön órára is járnak, azok unatkoznak, illetve visszafejlődnek) (Általános iskola, Budapest)

Gyakorlati, kommunikációra hangsúlyt fektető oktatás hiánya. (Általános iskola, Zala megye)

Nem beszélnek órán, kiégett, unott tanárok tanítanak (oroszból átképzett angoltanárok) (Vas megye)

Nem eléggé képzett nyelvtanárok, nem képesek differenciáltan kezelni a gyerekeket, talán nem is eléggé motiváltak. (Budapest)

Magas csoport létszám. Oktatás a nyelvtan, szavak bemagolására koncentrál. Pedagógusok motiválatlansága. (Bács-Kiskun megye)

A legnagyobb probléma, hogy rengeteg felesleges, használhatatlan információ bemagolásából áll az egész tananyag, ezekre elmegy a gyerek energiája. A nyelvtanulás pedig belekerül az előbb említett maszlagba, és egy lesz a sok óra közül, pedig ennek igazán lenne értelme. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Rosszul összerakott tanterv, nagy létszámú csoportok, kevés lehetőség a tényleges beszéd gyakorlására. (Gimnázium, Fejér megye)

Rossz nyelvoktatási stratégiát alkalmazó tanárok, kevés óraszám, nagy csoportlétszám. (Általános iskola, Budapest)

Koncepciótlanság, rossz tankönyvek, oktatás stílusa-következetlen, nem egymásra epülő, nem a nyelvet megszeretni képes oktatás. (Általános iskola, Budapest)

A nyelvtanárok nem megfelelő felkészültsége, anyanyelvi tanárok hiánya. (Általános iskola, Budapest)

Nem korszerű tananyag, motiválatlan tanárok. (Általános iskola)

Rossz a könyv, amelyből tanulnak, semmi más segédanyag nincs, a könyvön mennek végig akkor is, ha a gyerekek nem értik/tudják a tananyagot. (Általános iskola, Fejér megye)

Kreativ, hatékonyabb nyelvtanitás szükséges, a tantermi nyelvtanulás nem ad használható tudást a gyerekeknek.(Gimnázium, Pest megye)

Az életkori sajátosságokat nem veszik figyelembe a tananyagnál. Szükséges lenne, hogy a tanítási módszertan átgondolásra kerüljön. (Tolna megye)

Nem megfelelő a módszertan. (Gimnázium, Fejér megye)

A nyelvtani dogmák sulykolása helyett inkább a szóbeli készségeket fejleszteni, már egészen alsós kortól. Motiválatlanok a tanárok, nem érdekli őket, hogy igazán felkészítsék a gyerekeket a nyelvvizsgára. (Budapest)

A tanárok nem felkészültek a kommunikatív, interaktív nyelvoktatásra, még mindig „olvasd és fordítsd” van nagyon sok helyen. A tanárok rettentően fáradtak, fásultak, nincs sikerélményük. A gyerekeknek erre meg már nincs energiájuk. Gyűlölnek iskolába járni. (Gimnázium, Budapest)

Az, hogy gyenge az oktatás színvonala, és emiatt rossz a hatékonyság. Magyarul: rengeteg órát töltenek nyelvtanulással, de mégsem tudnak idegennyelven kommunikálni rendesen. (Gimnázium, Somogy megye)

Nem a hétköznapi élethez szükséges kommunikációt tanulják. Nincsenek szituációs gyakorlatok. (Általános iskola, Budapest)

Rossz módszertanok és avitt hozzáállás (Gimnázium)

Motiválatlan tanárok, korszerűtlen pedagógiai módszerek, a tanárok állandó változása. (Budapest)

Gyenge tanárok, nem életre nevelő képzés, minimális beszélési lehetőség/elvárás, nem mernek megszólalni idegen nyelven (Szakgimnázium, Somogy megye)

Megfelelő módszerrel kellene nyelvet tanítani: interaktív, játékos, a gyereket a nyelvtanulástól nem elrettentő, hanem az idegennyelvet megszerettető módszerekkel.(Általános iskola, Baranya megye)

A gyengébb csoportokban egyáltalán nem fektetnek a tanarok elég energiát a tanításba, mondván úgysem tudják megtanulni. Így általában csak filmeket neznek magyarul, vagy beszélgetnek magyarul az angol órákon. (Gimnázium, Pest megye)

A magyar nyelvoktatás nem eléggé gyakorlatias, nem készít fel eléggé a nyelv praktikus használatára. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Nincs idő a beszédre, nincs idő a gyakorlásra, túlságosan hamar tanítanak a gyerekeknek nyelvtant, ahelyett, hogy elobb készségszintű életkoruknak megfelelő beszédet tanítanak. A tanterv és az elvárt adminsztráció, a jegyek gyűjtése egyáltalán nem hagy időt arra, hogy úgy foglalkozhassanak a gyerekek a nyelvvel, hogy ők is, a tanár is élvezhesse az órát. Szöveghallgatásra szinte sosincs idő, de minek is, az ócska masinákból a recsegesen kivul alig hallatszik más. Elő nyelvet kellene tanulni, nem.szabályokat bliflázni, és azokat számonkérni. A magolas nem nyelvtanulás, ettől még kevesen tanultak meg idegennyelven. (Szakközépiskola)

Mint a többi tárgyban sem, így az idegen nyelv tanulásában sincs lehetőség a tudásszintnek megfelelően differenciálni a tanulókat. Mindenki ugyanabból a könyvből tanul, ugyanazzal a sebességgel ahogy a tanár diktálja. (Budapest)

Túl nagy csoportokban, kevéssé hatékony módszertannal tanítják a nyelvet. (Általános iskola, Budapest)

Felkészületlen, oktatásra alkalmatlan, idegenvezetőből lett nyelvtanár, elavult tankönyvek használata. Nem fordítanak időt a mindennapi életben előforduló szituációkban használatos szavak,kifejezések,panelek elsajátítására, begyakorlására. A gyerekek alig szólalnak meg az órákon az adott idegen nyelven. (Általános iskola, Budapest)

Az egyik tanára (angol tagozatos, két tanáruk van) nem támogató, gyakran megszégyeníti a gyerekeket, türelmetlen, nem jól alkalmazza a nyelvtanítási módszereket („nem jól magyaráz”). Tipikus „Minek megy az ilyen tanárnak?” eset.Az osztályfőnök nagyon védi, a diákok meg szenvednek… (Gimnázium, Pest megye)

– a beszédközpontú oktatás hiánya – felesleges és értelmetlen fordítási feladatok 9-10 éves gyerekeknek – magyarul tartott angol óra – túl sok nyelvtani feladat írásbeli megoldása az órán stb. Heti négy órában 8. végére csodálatosan kellene beszélnie a gyerekeknek! A tanárokat kellene (rendszeresen) külföldi továbbképzésre küldeni, hogy ők maguk is magabiztos nyelvtudást szerezzenek. 🙂 (Általános iskola)

A tananyag életidegen, az elsajátítandó szókincs nem a gyermek életkorához, élethelyzetéhez igazodik, a nyelvtani részek eshetőlegesen kerülnek az olvasmányokba és ehhez hiányzik az alap. A harmadik osztályban használt tankönyv semmilyen módon nem épült az elsős-másodikos anyagra és most negyedikben egy új rendszerű tankönyvet kaptunk, ami szintén nem épül a harmadikos könyvre. (Általános iskola, Pest megye)

Kevés a beszéd és írás gyakorlása, szavak magolásával nem tud rendesen megtanulni egy idegen nyelven.

Unalmas órák, nagy csoportlétszám, elavult tanítási módszertan (Gimnázium, Pest megye)

A nyelvoktatás módszertana nagyon elavult. Bár sok órát töltenek angollal, de mégis rettentően lassan haladnak – persze ez azért lehet mert nem az angolt tanulják hanem a tanárnak próbálnak megfelelni, amit az angol tanulással kevernek össze. Oktatás alapjait kell megvizsgálni ha jobb angol (vagy bármilyen nyelv) oktatást akarunk. (Általános iskola, Pest megye)

A pedagógus motiválatlansága, vagy nem megfelelő képzettsége. Kevés életszerű helyzet, gyakorlati tapasztalat. Hátrány továbbá az unalmas frontális oktatási módszer, amellyel a gyerekek nap mint nap találkoznak. Sokszinűbb, projektszerűbb feladatokkal lehetne ösztönözni a gyerekek munkáját. (Általános iskola, Budapest)

A korábbi tanáraink közül 2 csak szavakat és nyelvtant magoltatott. (Általános iskola)

Elsősorban a kisebb csoportlétszám, a megbecsült, motivált és motiváló tanárok, a beszédkészség előtérbe helyezése a folyamatos nyelvtannal szemben, az ami javíthatna általánosságban a nyelvoktatás színvonalán. (Győr-Moson-Sopron megye)

Nem kommunikáció centrikus, nem életszerű szituációk alapuló oktatás. (Általános iskola, Zala megye)

Magas csoportlétszám, és emiatt kevés idő jut egy-egy gyereknek, hogy idegen nyelven kommunikáljon. Alapvetően nem beszéd-, hanem nyelvtani és szókincsbővítő központú tanterv. (Gimnázium, Budapest)

Kontraszelekció; A nyelvtanárok nem megfelelő pedagógiai eszközökkel tanítanak; nagy csoportok (Általános iskola, Pest megye)

Gyerekek különböző szintjét figyelmen kívül hagyó, túlzottan az otthoni tanulásra, szülői támogatásra támaszkodó tanári hozzáállás. (Általános iskola, Pest megye)

Az általános iskolai nyelvoktatás kritikán aluli volt. Rengeteg tanár váltotta egymást, volt jobb és rosszabb is köztük, de volt, aki lelki sérüléseket okozott a módszereivel (nem pedagógusnak való, csak tanárhiány miatt ő tanított). Gimnáziumban látom a gyerekek közötti különbséget: míg a 6 osztályos évfolyamra bejutott gyermek jó tanárt és jó, magabiztos felkészülést kap, a nagyobbik gyermeknél azt látom, hogy folytatódnak a problémák – tanárhiány miatt óraadók váltják egymást, nagy a csoport, nem beszédközpontúan oktatnak stb. Ezért különórára járunk és itthon is segítjük, hogy meglegyen a nyelvvizsga (Gimnázium, Pest megye)

Magas csoportlétszám, elavult módszer. (Hajdú-Bihar megye)

A beszédcentrikus oktatás hiánya (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Ósdi módszereket alkalmaznak, nem érdekli őket a végeredmény (Gimnázium, Budapest)

Nem elég gyakorlatias. életbeli szituációk kellenének… (Általános iskola, Fejér megye)

A nyelvkönyvek (különösen németből a Kon-takt) sem szókincs, sem témák, sem feladattípusok, sem logikus felépítés tekintetében nem alkalmasak az emelt szintű érettségi vagy a nyelvvizsga eléréséhez. (Gimnázium, Nógrád megye)

A nyelvórák folyamatosan haladnak a nyelvtan és az új szavak tanításával, de a diákok többsége már az alapokkal sincs tisztában. Nagyobb hangsúlyt kellene fordítani az alapvető kommunikációs fordulatok elsajátítására. A tanulók jó része a felsőbb évfolyamokban nem képes követni az órákat, nem értik, mi folyik ott. (Általános iskola, Pest megye)

A magas osztálylétszám. Kevés idő jut egy-egy gyerek kommunikációjára. (Általános iskola, Vas megye)

A nyelvtanárok nagy része belefáradt a munkába, nem elég motivált, túlterhelt. A tananyag feldolgozásának érdekesebbé tétele sokaknak nem cél, igyekeznek a legegyszerűbben, mechanikusan leadni az anyagot. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nem gyakorlatorientált órák, sok nyelvtan, nem hatékony felépítés, kevés a beszéd és beszéltetés. (Budapest)

Lassan haladnak, és nincs lehetőség a beszédre (Gimnázium, Pest megye)

Az iskolai nyelvoktatás rossz. Túlterhelt, kedvetlen tanárok, elmélet,nyelvtan előtérben, kommunikáció nagy nulla. Nagy létszámú csoportok. (Gimnázium, Vas megye)

A nyelvoktatásban kevés a jól felkészült, korszerű tanítási módszerekkel dolgozó tanár, nem a szóbeli kommunikációra ösztönöz, még mindig a nyelvtant tartják a legfontosabbnak, nem azt, hogy a gyerek bátran meg merjen szólalni. (Általános iskola, Pest megye)

A nyelvoktatas nyelvtan centrikus. Nem tud a gyerek megszólalni az iskolai nyelvoktatás alapján külföldiekkel szemben. Nem elég magabiztos a nyelvismerete alapján (Gimnázium, Budapest)

Egyes régimódi tanárok – nem pedagógusok! Csak a hatalmas mennyiségű magolást követelik meg, büntetnek, nem engedik a gyerek saját gondolatát elmondani, de ez így nem eredményes.

30 évvel ezelőtt is jellemző módszerekkel történik a nyelvek tanítása: szómagolás, állandó írásbeli szódolgozatok, mondatok alkotása szóról -szóra, spontán kommunikációs lehetőségek hiánya, elavult eszközpark nyelvi tagozaton (!!!! recsegő magnó, nyelvi labor hiánya), anyanyelvi tanár hiánya, olyan tanárok alkalmazása, akik a munkaerőpiacon nem tudnának nyelvtudásukkal érvényesülni, ezért “csak” tanítanak 20- 30 fős gyerekcsoportokban. Csoportmunka hiánya, digitális eszközök használatának hiánya. Továbbképzéseken való részvétel hiánya ( vagy nem jut el, vagy nem is akar eljutni a nyelvtanár). (Zala megye)

A nagy tananyagmennyiség miatt elsősorban a szavak tanulására és a grammatikára helyeződik a hangsúly. Kevés időt fordítanak a szóbeli kommunikációra. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Probléma: kevés óraszam, gyér mòdszertani felkészültség, kevés oktatast segìtő eszköz. (Általános iskola, Pest megye)

Mivel sok a gyerek, az írásbeli számonkérés a jellemző az iskolában, ami elsősorban az osztályzást a számonkérést szolgálja, nem elsősorban a nyelvtudást és a gyerekek ettől még nem mernek idegen nyelven megszólalni. (Gimnázium, Fejér megye)

Elavult oktatási módszerek, kevés hallás utáni tanulás, nem elég beszédcentrikus és gyakorlatias (Szakgimnázium, Budapest)

Heti 3 × 45 perc óra és 6 év után még nem jutottak el a múlt időig 🙁 A tanórák nem hatékonyak. Sokszor oldalakat adnak fel otthonra egyedüli tanulásra. A tankönyveket év végéig nem tudják befejezni. A tanár nem motivált igy nem tudja a gyereket se motiválni. (Általános iskola, Pest megye)

Elmaradott tanítási módszertan, nagy fókusz a nyelvtanra a szóbeliség helyett, gyenge figyelem a kiejtésre (Általános iskola, Budapest)

Elavult tanítási módszer. Nulla kommunikáció. A kormánynak a tanárokat motiválnia kellene. Megfelelő képzésben részesíteni Őket. Kiscsoportos oktatást bevezetni. Hatékonyságot növelni. Nyelviskola szintű képzést bevezetni. (Gimnázium, Pest megye)

A gyerekek többsége az első néhány lelkesedéssel teli óra után csalódott. A tanárok gyakran nem a gyerekek életkorának megfelelő módszerekkel, mindössze heti néhány órában oktatnak. Aztán jön az új tanár, új módszerek, haladás és sikerek helyett újrakezdés, egy helyben járás. Kevés a játék, kevés a siker. (Általános iskola)

A nyelvtanárok képzése nem megfelelő, ezért gyenge a módszertáruk. (Gimnázium, Pest megye)

Egyes nyelvtanárok képességei, módszertani hiányosságai.Kommunikáció alapú nyelvoktatásra helyezném a hangsúlyt. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs idő beszélgetni idegen nyelven, pedig ez a legfontosabb szerintem, hogy merjen megszólalni, tévedni, javítani. Nem segítő a nyelvtanulás, hanem számonkérő. A szó magolás, írásbeli tesztfeladatok nem elegendőek. (Gimnázium, Budapest)

A régi elavult módszerekkel már évtizedekkel ezelőtt sem tudtak senkit az iskolai oktatás keretein belül eljuttatni a nyelvvizsga szintjére, illetve a használható nyelvismerethez.Sokkal korszerűbb, beszédközpontú oktatásra lenne szükség, nem a nyelvtant erőltetni. (Gimnázium, Tolna megye)

A szókincs és a valós beszédhelyzetek gyakorlása helyett a nyelvtanra fókuszál a nyelvoktatás, a gyerekek nem sajátítják el a gyakorlati beszédkészséget, ha idegen nyelven kell megszólalniuk a nyelvtani helyességre koncentrálnak, ahelyett, hogy bátran beszélnének. (Általános iskola, Budapest)

Gyermekem BTM-es papírral rendelkezik. A nyelvtanárok nincsenek felkészítve a differenciálásra és az ilyen gyerekek szakszerű tanítására. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolai nyelvoktatás, legalábbis nálunk száraz, unalmas, nincs igazi kommunikációs gyakorlat, egy dalt, verset, mondókát sem tanulnak csak a rideg feladat-számonkérés. Abszolút nem életszerű, nem motiváló. A nyári táborok viszont nem unalmasak, szeretettel megy a gyerek. Persze ezekért fizetni kell. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A nyelvoktatás az iskolákban egyáltalán nem hatékony módszerekkel folyik, a gyermek nem szereti a tanárt, mert unalmasak az órák, csak leadja az anyagot, de semmilyen motiváció nincs. Az átlag óra rendje tavaly: 4. osztályban egy-másfél oldalas szöveget órán lefordított nekik, és itthon kellett megcsinálni a házi feladatot (2 oldalt, különböző kérdések a másfél oldal tartalmát illetően). Ez azt jelentette, hogy szülő a gyerekkel karöltve kb. háromnegyed/egy óra alatt kiszótárazta a másfél oldalt (ami legalább 50-60 új szót és kifejezést tartalmazott) aztán a kérdéseket szintén. A legnagyobb probléma, hogy utálattal tanul, mert unalmasnak tartja. Vannak a neten remek programok, amiket viszont szívesen csinál, és sokkal jobban megragadnak a szavak benne, mint az iskolában. A fent ecsetelt oktatásnál bizonyára van hatékonyabb eszköz is. (Általános iskola, Baranya megye)

Ha a gyereknek nincs jó nyelvérzéke, vége van. A tanár lemond róla, nem húzza föl, és nem segít neki. Hogy ez a kapacitás, energia, tanítási kedv hiánya, vagy mind együtt, azt nem tudom… (Általános iskola, Pest megye)

Nem beszédközpontú oktatás, elmaradott módszerek, anyanyelvi tanárok hiánya, a tanárok törik az angolt, frontális oktatás, segédanyagok hiánya, elavult tankönyvek (Általános iskola, Budapest)

Az iskolai nyelvtanulás nem elegendő a nyelvi készségek elsajátításához. Angolul teljesen egyedül tanultak meg a gyerekeink, mert sok angol nyelvű filmet néznek, olvasnak angolul; az iskolai nyelvtanulás ezzel szemben magolás, állandó fenyegetésekkel, retorziókkal, ha ezt vagy azt nem tudják időben, így a másik nyelvhez való viszonyuk elég rossz.. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Túl nagy a csoportlétszam. Minden órán szódolgozatot írnak. Tiszta frusztráció az egész. Nincs élmény, csak magolás. Magyarul beszél hozzájuk a tanár az órán. (Általános iskola, Heves megye)

Gyenge nyelvtanár elavult módszerekkel unalmas órákat tart. Nem hangsúlyos a beszéd bátorítása, hogy ne féljenek a nyelvtől, a hibázástól. Nem életszerű a tananyag, utazások során nyelvi környezetben semmire nem jó a tanult szókészlet. (Általános iskola, Budapest)

A nyelvoktatásban az egyik legnagyobb probléma az alacsony óraszám és a nyelvoktatás minősége. Ha a gyermekemet nem jaratnánk külon órára, akkor 4 év nyelvtanulás után sem tudna semmit, ahogy az osztálytársai sem. Egy épkézláb mondatot nem tudnak összerakni 4 év tanulás után. Ez mindent elmond az oktatás hatékonyságáról. (Budapest)

Nem elég életszerű az anyag, a párbeszédek mesterkéltek, nem túl gyakorlatiasak (Szakgimnázium, Budapest)

Az óraszám lehetne több ill. a tanárok módszertani segítés hatékonyabb. Vagy van jó nyelvtanáruk, vagy nincs, 50-50%,ezen kellene javítani. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A hagyományos nyelvtanozós-fordítós frontális nyelvtanítás és az állandó hibajavítás és demotiválás a legnagyobb probléma. (Gimnázium, Budapest)

Amíg a nyelvoktatás és a kisgyermek anyanyelv tanulása között ekkora a távolság, addig kínlódás és gyenge eredmény jellemzi a nyelvtanulást. Megoldás: digitális, interaktív tananyagok, életkornak megfelelő játékos, szituációs gyakrolatok formájában. A többi készség (szókincs, írás, helyesírás, olvasás, fonetika) fejlesztése ugyancsak digitális rendszerrel. (Általános iskola, Veszprém megye)

Gyakorlati tanítás hiánya, kommunikacios gyakorlatok folytonos használata,tanárok kiejtése es képzettsége, anyanyelvű tanárok hiánya, alacsony óraszám,iskolán kivüli programok hiánya (Pest megye)

Nem tudja alkalmazni, amit megtanult. (Általános iskola, Pest megye)

Korszerűtlen képzési módszer, kevés gyakorlási lehetőség. A kormány csak szövegel, semmi látható eredmény nincs. (Budapest)

Túl sok a marhaság a tananyagban. Ki kell szűrni a fontosat. Az anyag 20% -a felesleges. Lexikális a tudásuk. Nincs élmény a tanulásban. Egész nap az iskolában vannak, nincs idő tanulni, nincs idő pihenni. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

A legnagyobb probléma az oktatás általános állapota, a pedagógusok demotiváltsága, egyes esetekben pedagógiai készsége, képessége, hozzáállása. Továbbá az, hogy előfordul, évente vàltozik a pedagógus személye. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

A bemagolt szavakat nem tudják a gyakorlatban alkalmazni. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok többé-kevésbé úgy tanítanak angolt, ahogy én tanultam oroszt 30 vagy 40 éve 🙁 (Általános iskola, Pest megye)

Három év angol tanulás után, az egyébként jó tanuló gyerek, minimális szinten sem tud kommunikálni, némi passzív szókincse van, de annak nagyobb része is inkább a játékokból származik.

Az, hogy iskolai nyelvoktatás során nem beszélni tanítják meg őket, hanem a nyelvtani részt sulykolják. Használható nyelvtudást nem igazán kapnak sajnos. (Általános iskola, Budapest)

Nem gyakorlatias az oktatás (Általános iskola, Budapest)

Poroszos, múlt századi módszerek, szintén múlt századi eszközök használata, tanárok nulla lehetősége hogy továbbképezzék magukat pl. célországban, nagy iskolai csoportok, emiatt az élőbeszédre nincs lehetőség. (Gimnázium, Pest megye)

Az írással problémái vannak, BTM-es, ezt a nyelvtanár nem veszi figyelembe. A gyerek utálja a németet, amit megtanul, azt sem tudja jól használni. (Általános iskola, Somogy megye)

Sokkal gyakorlatiasabb, kommunikáció központú nyelvoktatás kellene. (Általános iskola, Zala megye)

Jó ötlet a külföldi nyelvtanulás, de egyelőre elképzelhetetlennek tűnik a kormány által tervezett megvalósítás,valószínűleg a kevés információ miatt. Hasznos lenne az órákon talán nagyobb hangsúly a beszédre, hogy ne féljenek megszólalni. Kisebb csoportlétszámok (de ez más tárgyakra, különösen a matematikára is igaz). (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A lábukat lógatják, tipikusan szótárt másolnak vagy munkafüzetet töltenek ki. Kommunikációra minimális lehetőség van. Szerintem az lenne a jó, ha nem könyvízűen, hanem játékosan sajátítanák el a nyelvet. A nagyobbiknál ugyanez volt a probléma, így heti 5 órán át unatkozott az angolórákon, mert egy idő után magánórákkal pótoltuk a hiányosságokat.

A legnagyobb probléma az, hogy évtizedek óta teljesen hibás módszertannal oktatják a nyelvet. Mivel a tanároknak ehhez kell igazodni egészen biztos, hogy az iskolai rendszerben nem fog használható nyelvtudást szerezni szinte senki. Ezen a két hét nyári tábor nem fog segíteni.(Gimnázium, Budapest)

Beszédközpontú oktatás kellene, a nyelvtan elég volna azután, ha már tudnak alap szinten kommunikálni. Ahogyan kisgyermek korban is először megtanul beszélni, majd évekkel később az iskolában megtanul írni. A nyelvtanulás értelme szerintem a kommunikáció más emberekkel. Lehet könyvekből, olvasmányonként, szavakat magolva tanítani, vagy pedig valós párbeszédeket, az életben előforduló kifejezéseket elsajátítani, énekelni, verseket szavalni, filmeket-, videókat-, meséket nézni, stb. az adott idegen nyelven – természetesen korosztálynak megfelelően. Be kellene látni végre, hogy más módszerek kellenek, az oktatás minden területén! Az iskolákban pedig energikus, lendületes, motívát, fejlődni képes (férfi és női) tanárokra volna szükség. Ami nyilvánvalóan csak akkor lesz így, ha nem keres többet árufeltöltéssel. Mert elvárni csak akkor lehet, ha meg is fizetik! (Általános iskola, Zala megye)

Nem megfelelő módszerekkel folyik a nyelvoktatás. Kevés idő jut a gyakorlati kommunikációs tanulásra. A nyelvtanárok nem motiváltak. (Gimnázium, Somogy megye)

Gyermekem diszgráfiás, egyik nyelvtanára sem volt felkészülve erre a helyzetre. Középiskolában évente változnak a tanárai. A szóbeli kommunikációban ügyes, motivált, de a csoporttársak nagy része nem, így nehéz haladni, differenciálás nincs. (Szakgimnázium, Somogy megye)

A jelenlegi nyelvoktatást, az elavult módszerek miatt kényszerként éli meg a gyerekem. szavakat tanulnak úgy, hogy utána nem használják eleget szóban adott szituációkban. Kevés a szituációs gyakorlat, de 14-20 fős csoportokban nem is lehet ezt eredményesen megtenni. Ezért kell különtanárhoz járatni a gyereket, ahol több lehetősége van a szóbeli önálló megnyilvánulásnak. A játékos nyelvtanulás szinte nem létezik (de 14-20 fős csoportokban nagyon nehéz is ezt megszervezni). A tanárok egy része ragaszkodik az elavult (de számukra megszokott) módszerekhez. Az egész nem jól van … 🙁 (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Elavult módszertan, kevés élő beszéd gyakorlás, kevés valós kommunikációs helyzet, túlterhelt alul-fizetett és alulmotivált tanárok. (Általános iskola, Budapest)

A nyelvtanârok módszerei règiek, statikus tanìtàs,nem interaktìv, magas a rèsztvevök szàma a csopoatbontàs ellenère, kevès a szóbelisèg. Nagyobb kretivitàs, önàllósàg szüksèges a tanàsrok rèszèről amihez a fenntartónak tàmogatàst kellene adni. ( Épp az ellenkezője valósul meg. ) (Budapest)

A nyelvtanra helyezik a hangsúlyt. Magoltatjak a szavakat. Nem életszerű.

A nyelvoktatás nem kommunikáció központú; elavult módszerekkel oktatnak; nagyok a csoportok, a nyelvtanárok sok esetben gyengék, és nem motiváltak (nem csoda!). A nyelvvizsgakényszer megöli a hatékony nyelvtanulást, nyelvoktatást. Alapvető reformokra lenne szükség a nyelvoktatás területén. A nyelvtanárok képzésén és továbbképzésén is sokat lehetne javítani. (Gimnázium, Csongrád megye)

16-an heti 3 x 45 percben nehezen jutnak szóhoz, ritkán kerülnek élő nyelvi szituációkba. (Pest megye)

A magyar nyelvoktatás szemlélete: a nyelvtan mindenekfelett és az értelmetlen tesztek. Nem eléggé kommunikáció orientált a képzés. Emiatt nem mernek megszólalni a magyarok, mert a jajistenem csak nehogy hibásan mondjam attitűdöt verik beléjük. Nem azon van a hangsúly hogy megértsem mit mondanak nekem és engem is megértsenek. (Gimnázium, Budapest)

Nincs motivált tanár, nincs motivált gyerek, unalmas ismétlődő sablonos feladatok. Pont a nyelv gyakorlást nem gyakoroljak. Magolással nem lehet nyelvet tanulni. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolai órák nem megfelelő módszerekkel készítik fel a gyermeket a nyelvvizsgára, ezen kellene szakmai szempontok figyelembe vételével javítani. (Gimnázium, Budapest)

A mindennapi kommunikációs készségeket háttérbe helyező, sokszor elavult, fiktív tankönyvi példákon és élethelyzeteken alapuló száraz, motivációt nyomokban sem tartalmazó oktatási módszerek. (Általános iskola, Budapest)

Ált. isk. 4. osztályában az államilag biztosított tankönyv által megadott léptékben haladva „0” szintű a gyerekek nyelvtudása. Nincs beszélgetés és interakció, színeznek, 10-ig számolnak, szavakat magolnak, dalokat énekelnek, de nem képesek aktív kommunikációvá integrálni a tanultakat, egyetlen mondatot sem tudnak önállóan angolul megfogalmazni. Nem írhatnak a munkafüzetbe, fénymásolt papírokon néhány oldalt kapnak kézhez. A magas csoportlétszám miatt (18 fő) a tanár bele sem tud nézni a füzetbe, nem ellenőrzi a hibásan leírt szavakat, nem beszélteti külön-külön a gyerekeket, így rögzül a hibás kiejtés is. (Általános iskola, Pest megye)

Az iskolai nyelvoktatás nem életszerű, nem a valódi kommunikációra fókuszál. Nem gyakorolják a gyerekek a kommunikációt úgy, ahogy valójában a nyelvet használjuk. Ehelyett egy sor felesleges nyelvtani szabályt bifláznak, olyan mondatokat tanulnak, melyeket az adott nyelvi környezetben soha nem használunk, stb. (Általános iskola, Baranya megye)

Kevés a nyelvóra, csak szabályokat és szavakat tanulnak, többet kellene beszélni. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Nem látom, hogy változott volna a nyelvtanítás módszertana az én gyerekkoromhoz képest…a kiskori élménytanulás helyett szavak kifejezések magolása a cél. Ha valaki lemarad, akkor esélye sincs a felzárkózásra. A gyerekem szerencséje, hogy 3 éve már külön angol órára jár drága pénzért, hogy valós tudást szerezzen és a heti egy órával többet ért el, mint az általános iskolai tanítás esetén a heti két három óra mellet az osztálytársai. (Általános iskola, Budapest)

A hagyományos nyelvtanozós-fordítós frontális nyelvtanítás és az állandó hibajavítás és demotiválás a legnagyobb probléma.

Elavult oktatási módszerek, idős, motiválatlan, nyugdíj előtt álló tanárok. Harmadik éve tanul(?; tanítják…?) a gyerek angolul, és gyakorlatilag nem tud megfogalmazni egy egyszerű, jelen idejű mondatot 🙁 (Általános iskola, Csongrád megye)

Kisebb csoportokban, anyanyelvi (vagy ténylegesen anyanyelvi szinten beszélő) tanárokkal, életszerű helyzetgyakorlatokat kéne szerintem tanítani. (Általános iskola, Baranya megye)

A nyelvtanár nem találja meg a hangot, unalmas a tananyag, nem jól használható (Szakgimnázium, Pest megye)

Nyelvvizsgára készülést tartják fontosnak, nem a valódi kommunikációt. (Általános iskola, Heves megye)

Elavult módszertan,otthoni magolásra alapozott nyelvtanulás (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Motiválatlanság, magas osztálylétszám, nem a napi életre készít fel, sok a szódolgozat, kevés a beszélgetési lehetőség. (Vas megye)

Nagyon kevés a szóbeli kommunikáció,hiába tanulja 8 éve,nem igazán meri használni az életben. (Általános iskola, Budapest)

Módszertani megújulást tartok szükségesnek. (Gimnázium, Veszprém megye)

Probléma: magas létszámú csoportok. Valamint túl sok nyelvtani és lexikális fókusz, a beszéd helyett. (Gimnázium, Baranya megye)

Nagy létszámú csoportok, módszertani középkor. Porhintés. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Nem a hétköznapi élethez szükséges tananyagot akarják a diákokra erőltetni. A módszerek sem javultak semmit a 30 évvel ezelőttihez képest. Amíg nem értik meg, hogy a mai gyerekeket már másféle módon kellene oktatni, addig a nyelvtanulás a többségnek csak nyűg lesz és tele sikertelenséggel. A nyelvtanulási problémákat nem az e 2x 2 hét fogja megoldani. (Általános iskola, Vas megye)

A gimnázium elején a nyelvtanár egyértelmüen közölte, hogy az iskola az érettségire és nem a középfokúra készít fel. A gyerekem heti 5 órában kezdett angolul tanulni a gimiben, tizenegyedikben meglett a középfokú, de csak úgy, hogy magánúton járattuk. A nagyobbik már általánosban is tanult angolt, de néhány hónapig neki is kellett a magántanár a sikeres nyelvvizsgához. Sajnos nagyon ritka az igazán jó nyelvtanár. A gyerekeket nem kommunikálni tanítják, inkább csak görcsöket építenek ki bennük. Beszélni, beszélni, próbálkozni, nem nyelvtant biflázni ész nélkül- ez lenne a lényeg. (Gimnázium, Békés megye)

Elmaradott oktatási szisztéma ami 30 év alatt semmit nem változott! Nem pénz kerdés CSAK EL KÉNE FELEJTENI A SZOCI MODSZEREKET!!! (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Az elmúlt 3 évben csak szavakat magoltatott,2 hetente 110 szóból szódolgozatot irattatott. Nem tudott fegyelmet tartani az órán. A mostani tanár se tud. Az eddigi angol tanulásnak semmi értelme nem volt, mert a tudásuk a nullával egyenlő. (Általános iskola, Somogy megye)

Jelenleg a mi kisvárosunkban lehetőség sincs, hogy nyelvtanfolyamon vegyenek részt a gyermekeink, ami kedvezőbb lenne anyagilag is a családnak. Jelenleg a legnagyobbat hetente 1x tudjuk angol tanárhoz járatni(2300 Ft), aki sokat segít, hogy meg tudja szerezni gyermekünk a nyelvvizsgát, pedig az angolt heti 5 óraszámban tanulja a gimiben. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Későn kezdik. Rigid. Poroszos. Nem gyakorlat és beszéd orientált. Csak a hibákat nézik. Az angol tanárok se tudnak angolul vagy nem tudnak tanítani. Nem lehet osztálytermi körülményke között nyelvet tanulni. Kiscsoportok kellenének 4-8 fő. Tudásbeli differenciálás. Sokkal több óra heti 4-5. Akár 3-tól. Bátorítani kellene a gyerekeket, hogy megszólaljanak. Szülők se beszélnek nyelveket. (Gimnázium, Budapest)

Az angoltanuár 7. osztályban, úgy hogy hetedik éve tanulnak a gyerekek angolt, heti 5 órában, olyan házi feladatot ad neki, amiben a My name is.., what is your favourite colour stb. Mondatokat írat velük. Ez már a legelső könyvben is benne volt. (Általános iskola, Budapest)

Elméleti képzésre törekszenek. A legtöbb gyerek nem mer megszólalni a tanult nyelven, mert nem erre készítik fel őket. nem a nyelvtant kellene tanítani, hanem beszélgetni sokat, sokat! Párbeszédeket kellene gyakorolni, kiscsoportos foglalkozások keretében. (Szakgimnázium, Bács-Kiskun megye)

Legnagyobb problémaként azt látom, hogy a nyelvkönyvekben sem írják le a nyelvtani szabályokat és órán sem veszik át ezt az alapvető tananyagrészt, száraz magolásos alapokon nem lehet hosszútávú sikereket elérni, korszerűtlen a tananyag, nem jók a nyelvtanárok! A kormányzati intézkedések csapnivalóak, nem lett volna szabad a 0.-nyelvi évfolyamot megszüntetni, 2×2 hét semmire sem elég. (Szakközépiskola, Budapest)

Csupán a nyelvtani szabályokat gyakorolják az iskolában. Se szódolgozat, se szóbeli kommunikáció nincs a tanórába beépítve. A gyermek 5-ös tanuló, de egy saját mondatot nem tud felépíteni. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Fontos lenne, a max. 8 fős csoportban való nyelvtanulás, mely által megvalósítható lenne a több szóbeliség is! Sokféle eszközzel kellene segíteni a nyelvtanulást – ne a szülőnek kelljen megvenni a jobb minőségű könyveket. Elsősorban a nyelvtanárok megtartására, megbecsülésére lenne szükség. (Általános iskola, Budapest)

Sajnos olyan alacsony a tanárok fizetése, hogy nagyon kevés lelkes motivált pedagógus marad a pályán. Akik maradnak sokszor elavult módszerekkel, nem a mai kornak megfelelően oktatnak, s így a gyerekek vagy megutálják, vagy elhiszik, hogy ők ezt nem tudják megtanulni. (Gimnázium, Budapest)

Hiányolom a szóbeli, beszédkészség fejlesztését. (Általános iskola, Budapest)

Tanár nem motivált. 3 éve ugyanazt tanulják, az alapokat még mindig. Semmit nem haladnak. A gyerek óvodában jobban tudott angolul, mint most (angol oviba járt), azóta csak felejt. (Általános iskola, Pest megye)

Kiöregedett, új és hatékony módszereket hanyagoló tanárok vannak. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Unalmasak az órák. Azt mondja mindig csak ugyanazt csinálják. (Szakgimnázium, Budapest)

Sok az írásbeli feladat, de kevés a kommunikáció (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Majdnem teljes egészében elméleti alapú, a gyakorlati rész hiánya miatt a gyerekek képtelenek összetett mondatokban beszélni a tanult idegen nyelvet. (Budapest)

Valós élethelyzeteket szóban gyakorolni azon a nyelven, amit éppen tanul, ne az írás legyen az elsődleges szempont. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Túl alacsony óraszám, órán sokszor csak szineznek (Fejér megye)

Nincsenek felkészülve a tanárok a megfelelő gyakorlati nyelvi képzésre.

Nem mer megszólalni a többiek előtt, sokszor még magyarul sincsenek gondolatai bizonyos témakörökhöz. (Gimnázium, Budapest)

Nagyon lassú tempóban, következetlenül, koncepció nélkül haladnak. 3. éve tanulja az angolt, amiben nagyon jók az eredményei, de én érdemi fejlődést nem tapasztalok. Ez inkább játék, nem nyelvtanulás. (Veszprém megye)

Elavult, régen sem működő módszerek alkalmazása. (Gimnázium, Pest megye)

Korszerűtlen módszerek, motiválatlan, túlterhelt oktató. (Általános iskola, Heves megye)

Nem gyakorlatias a nyelvoktatás. (Pest megye)

Alsós gyerekek esetében is kezdő szinten a nyelvtan irányából próbálják kezdeni a tanítást. Kevés beszédlehetőség, hazaadják házi feladatnak a szavak tanulását, szövegek tanulását és elfelejtik, hogy egy kisgyerek nem tud egyedül tanulni, nem tudja hogyan kell kiejteni stb. Nem minden szülő tud angolul, hogy segíthessen. Gyakorlatilag nálunk „némán” tanult idegennyelv oktatás folyik. Arról már nem is beszélek, hogy diszes gyerekkel meg nem tudnak mit kezdeni. (Általános iskola, Budapest)

A kommunikáció, ami a nyelv alapja lenne, minimális. Való életben sosem használt példamondatok, szavak magoltatása. Összefüggő beszéd hiánya, túl korai írásbeli számonkérés. Az adott nyelv változásának (pl. köszönések átalakulása) figyelmen kívül hagyása. (Általános iskola, Budapest)

Elavult a módszer. Fontos, hogy beszélni tudjon a gyerek az idegen nyelven. Meg tudja magát értetni. Szívesen és magabiztosan kommunikáljon. (Általános iskola, Fejér megye)

A gyerekeimet tanító tanárok nem a gyakorlatban is alkalmazható kommunikációt helyezik előtérbe, meglátásom szerint elavult módon tanítanak. (Általános iskola, Zala megye)

A legnagyobb probléma a magolás. Nem beszélnek önállóan. De nemcsak idegen nyelven, hanem magyarul sem tudják önállóan kifejezni magukat. Nem tanulnak fogalmazni. Még a verselemzéseket is bemagolják. Nincs és nem is lehet önálló gondolatuk. Ráadásul sok felesleges dolgot tanulnak, aminek a kilencven százalékát el is felejtik. (Általános iskola, Pest megye)

Borzalmas. A tankönyvi feladatok kitöltésén kívül, vagy a bemagoláson túl semmi másról nem szól egy angol nyelvi óra. Pedig már 10 éve koptatom az – egyébként 19-20. századra optimalizált, ezreket öngyilkosságba kergető – iskola padjait, de csak ilyen nyelvi órákban volt részen. Ja, és igen.. 10. osztálytól két idegen nyelvet kell tanulni, ám az iskolánk a tanárhiány miatt már egy nyelvet (angol alapértelmezett) is nehezen tud biztosítani, nemhogy kettőt. (Szakgimnázium, Pest megye)

A német nyelvtanár nem tanárnak való. Sajnos a vért izzadó gyerekek is csak 3ast kaphatnak nála. A gyerekeknek rémálom az órája. Elveszi a kedvüket tőle. Többször jeleztük ezt mint szülők , de nem történt változás. Az angol tanár normális. Szeretik a gyerekek. Sokan többet tudnak angolból mint németből pedig csak fele olyan időben tanulják. Tanárfüggő! (Általános iskola, Pest megye)

Sok a nyelvtan,szótanulás, kevés a nyelvhasználat, főleg a beszéd. A szövegek fordítása gyakori. (Szakgimnázium, Budapest)

Az alulfizetett, túlterhelt pedagógusok nem tudják, úgy motiválni gyerekeket, ahogy egy normálisan megfizetett nyelvtanár. (Gimnázium)

Kevés óraszám, nem gyakorlatias az oktatás, sokan vannak az órákon, kevesen használnak kreatív eszközöket a tanításhoz, a nyelvtanulást már egészen pici korban el kellene kezdeni és nem a bemagolos modszereket kellene használni. (Csongrád megye)

Kőkori tanmenet, röhejes tempó, 3 év után egy mondatot nem tudnak összerakni. (Általános iskola, Budapest)

Keveset beszelnek, inkabb elmeleti oktatasban reszesulnek. Tanulasrol szól, nem teszik élményszerűvé az idegen nyelvet. Csak egy tantargy, amit tanulni kell. Pedig a valóságban nem az. (Pest megye)

Általános iskola első osztályától „tanulnak” németet a gyerekek. Semmi értelme énekelni, mondókázni 23-25 fős elsős csoportban, ahol hallás után tanulva, helytelenül rögzül minden,mert nem jut mindenkire idő. Az igazi nyelvtanítás 3- osztályban,a magyar nyelvtani alapok elsajátítása után alkalmazható,amikor magyarul is érti,mi a főnév,ige….stb. (Vas megye)

Kevés nyelvtanár, nincs lehetőség differenciált oktatásra, kötött tankönyvek, alacsony óraszám, nem beszédcentrikus órák, motiválatlan diákok. Ezek együtt nem felfelé ívelő nyelvi kompetenciákat vetítenek elő sajnos. (Általános iskola, Pest megye)

Gyakori a tanári fluktuáció, rémesek a nyelvtanítási módszerek. Rossz a számonkérés. (Általános iskola, Budapest)

Iskola szellemisége rossz: felzárkóztatás nincs, a gyermek tanulásra motiválása helyett a lemaradók kizárásával akar előbbre jutni az iskola. A jobb tanulók magántanárhoz járva tudják hozni az elvárt eredményeket, a rosszabbak csak így tudnak bentmaradni. (Gimnázium, Budapest)

Nem játékos oktatás. A nyelvtani rész korai és túlzott erőltetése. Kevés beszédes óra, a gyerekek nem mernek megszólalni angolul. (Általános iskola, Csongrád megye)

Nincs tanár, nem megfelelő az előírt könyv, nincs eszköz, nincs lehetőség a megtanult anyag gyakorlására, nincs elég idő tanulni, csak bemagolni de alkalmazni már nem.

Az elavult, régi tankönyvek témái nem motiválják a gyerekeket,az anyag száraz és unalmas -még nekem is.A tanárok többsége „rutinból” tanít, nem az adott csoport korosztályának/érdeklődési körének megfelelő témákat -bár köti őket a kötelező tankönyv. Nincs elég idő a túl nagy létszámú csoportokban az egyéni lemaradások pótlására és a nyelv gyakorlati/szóbeli alkalmazására. Nincs projektor, nyelvi labor, idegennyelvű oktató… (Budapest)

Angolból: a tanárnő alkalmatlan a fiatalokkal való foglalkozásra, emberileg kritikán aluli, ami sajnos kihat az angol tanítására és módszereire is. (Gimnázium, Budapest)

Életszerű szókincs tanításának hiánya. Fölösleges a drága (egyébként jó) Oxford, stb. színes nyelvkönyvek használat, jobban voltak a magyar nyelvi alapu könyvek (pl.andrási..)SAJÁTSZÓTÁR IRÁSA! (Általános iskola, Heves megye)

A száraz szavak és nyelvtan helyett az anyanyelvi tanárok, a kommunikáció tanítása sokkal eredményesebb lenne. (Általános iskola, Zala megye)

Nem a táblázatokat kéne velük magoltatni, hanem versekkel, énekekkel megtanítani a szófordulatokat, hogy beszélni tudjanak az adott nyelven. Ha megy a beszéd, akkor jöhetnek a táblázatok. Ugyanúgy, ahogy egy csecsemő megtanulja az anyanyelvét. Nàlunk a nyelvoktatás pont fordítva megy.

Hiányzó tanárok, akik tanítani is tudnak nem csak részt vesznek az órán. Kisebb csoportok, sokkal több beszéd. Érteni és válaszolni merni. Nem magolni kell a szavakat, szódolgozatokhoz, hanem használni. Egymás után kell szervezni az órákat, hogy egy blokkban többet tudjanak haladni. (mire elkezdik az órát kicsöngetnek) Nem a több nyelvvizsga, hanem a biztosabb nyelvtudás kellene, hogy legyen a cél.

Nem kommunikáció alapú oktatás folyik, melynek eredménye magas passzív szókincs tudás gyakorlatilag semmilyen beszédkészséggel (Budapest)

A szokásos iskolai probléma: az értékelés válik céllá, a jegyek megszerzése, miközben a gyakorlatra, élményre, motiválásra kevés idő jut. Sokkal felszabadultabb, beszédközpontúbb, gyakorlatiasabb nyelvoktatásra lenne szükség, mert ha már valakinek van jártassága, önbizalma ahhoz, hogy beszélje – akár nem túl magas – szinten az adott nyelvet, azt továbbfejleszteni sokkal könnyebb és fontosabb feladat, mint éveken keresztül tömni bele a nyelvtani szabályokat, hogy aztán soha életében meg se merjen szólalni az adott nyelven… (Budapest)

A gyakorlatias nyelvoktatás hiányzik. Csak magolásról szól az egész középiskola. Akiknek nincs elég türelme magolni az sikertelen lesz. Sikerélmény és motiváció nélkül nem lehet tanítani és fejlődni. (Gimnázium, Baranya megye)

Elsősorban az elavult nyelvtanítási módszerek. Túl nagy csoportok. Semmi beszédközpontú gyakorlat.

Nem minden tanár megfelelően felkészült, nincsenek anyanyelvi tanárok. A heti öt tesi óra nem hatékony (nálunk a versenysport mellett felesleges is), a hittannak sem a suliban a helye. Ezek helyett inkább lenne több nyelvóra, ahol megkövetelnék a beszédközpontú tanítást a tanároktól. (Gimnázium, Budapest)

Nem gyakorlatias. Magolós. Keveset beszélnek, szinte csak írnak. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Színezgetnek, énekeket tanulnak, de 3 év alatt még egy saját egész mondatot nem tudnak elmondani idegen nyelven. A szülők 2-3 idegen nyelvet beszélünk fejenként, tudunk segíteni, de 8-16 óráig mi dolgozunk, ők suliban vannak, és nem hatékony időhasználat mellett az este marad(na) amikor is edzés van, vacsora, fürdés, és beszélgetnénk is néha, vagy kicsit kikapcsolódnánk. A nem hatékony tanítás, és eszközök hiánya (interaktív tábla, nyelvi labor) sokat ront a helyzeten.

Sok gyereknél tapasztalom hogy nem mer megszólalni idegen nyelven. (Általános iskola, Veszprém megye)

Az állami intézményben nem beszédközpontú tanítás folyik,ami nagy baj.

A Waldorf iskolában nagy hangsúlyt kap a beszéd és a hallás utáni megértés. Ez kellene mindenhol. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nyelvet tanulni csak anyanyelvi tanárokkal lehet hatékonyan, és lehetőleg minél több időt külföldön, az adott nyelvterületen tölteni. Sokkal több anyanyelvi tanár kéne az iskolákba. (Pest megye)

Kevés óra, elméleti tananyag, semmi kézzelfogható. 3 év után még bemutatkozni sem tud az amúgy jó tanuló kislány. Borzasztó. A terheltség miatt a különóra alsóban túl nagy nyomás. Angol tudás nélkül pedig nem lehet ma boldogulni. Azonnali fejlesztés kellene iskolai keretek között. Kétségbeejtő. (Általános iskola, Fejér megye)

Nálunk a probléma nem is a tanárok elhivatottságával van, tőlük telhetően megtesznek amit lehet, de az oktatás elavult módszerekkel, nem életszerűen történik. A gyerekeknek nincs lehetősége a száraz tananyagon és a magoláson kívül egy nyelv szépségét , a jó kommunikációt, és az napi nyelvhasználatot megtanulni, nem érzik milyen jó, mikor egy idegen országban is meg tudja értetni magát, nincsenek nyelvi kötöttségek, és kitárul előttük a világ. (Általános iskola, Zala megye) Annyira nem merik terhelni a gyerekeket, hogy már nem is tanítanak szinte semmit. Két év alatt alap nyelvtani dolgokat nem tanult meg a gyermek, és nem a tanulásával volt a probléma. Angol versikéket mondogattak, nem volt szótárfüzetük, nem volt szódolgozat, nem volt beszélgetés, nem volt nyelvtani anyag. (Általános iskola, Tolna megye)

Az egész nyelvtanulás rossz pilléreken van. Nem magoltatni kellene a gyereket, hanem szituációkba bevonva kellene megadni a megfelelő szókincset. Kéttannyelvűs a gyerekem 1 hét alatt 50 szót tanultak a következő héten dolgozatot írtak. Szerintem ez nem normális (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nincs önálló kutatómunka, házi feladat a tanult témakörökben. A legtöbb órán vesznek új szavakat, de ezek mennyisége minimális. A számonkérés kizárólag a szódolgozatot, és néhány párbeszéd bemagolását foglalja magába. És természetesen a csoport minden tagja kitűnő angolból…. (Általános iskola, Budapest)

A nyelvtanári képzés módszertanát kellene korszerűsíteni. Túl drágák a nyelvtankönyvek, nem is ezekre kellene annyira építeni, egyéb kommunikációs eszközöket is be kellene vetni (szituációs játékok, szemléltető kártyák, letölthető drillek, hanganyagok – ezek kiváltják az anyanyelvi tanár dilemmát, ami amúgy sem garancia a felkészültségre!) (Általános iskola, Budapest)

Az első években , de lehet később is, teljesen más módszerek kellenek. A nyelvtan magoltatasa, az irásbeli feleletek stb. teljesen idejet múlt. (Általános iskola, Budapest)

Mivel gyerekem dyslexiás és dysgráfiás, plusz időt kéne kapnia dolgozatnál, illetve előnyben részesíteni a felelés. hiába nem túl nagy az oszt. létszám (16 fő) ezt a tanárnő nem veszi figyelembe. így elbukdácsolgat kettessel, kudarcélménnyel. A sulijában egyetlen tanár maradt, aki angolt tanít. Ez szégyen. És az meg az egyéni katasztrófánk, hogy pont ez a tanár maradt, aki tavaly közölte: „leszarja a szakvéleményt” (sic!) (Szakgimnázium, Budapest)

Alapvetően nem a tananyag mennyiségében látom a problémát hanem a minőségben és módszerekben. A gyerekek teljesen idejétmúlt dolgokat tanulnak, gyakorlatilag ugyan azt amit én tanultam 30 éve, vagy a nagymama 50 éve. (Általános iskola, Pest megye)

Nagyon komoly hiányosságok vannak a beszélt idegen nyelv oktatásában. A gyerekek nem kapnak használható aktív nyelvtudást. (Pest megye)

Véleményem szerint az órákon több időt kellene szánni a beszédre, párbeszédre, nem csak a nyelvtan és a tesztek gyakorlására. (Szakgimnázium, Csongrád megye)

Nem a kommunikáció a lényeg hanem a nyelvtan és az előírt anyag leadása. Sokszor élettől eléggé elrugaszkodott témákkal. (Pest megye)

Nem megfelelő a tanítás! Tudom kell e nyelvezet ismerete is,de inkább a beszélgetésre és tudatos ismeretekre koncentrálnának.Tudjon beszélgetni és megértetni magát ,ez lenne a cél! (Szakgimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Diszlexiás, de nem kap könnyítést (2 gyereket érinti) (Budapest)

A nyelvtanítás kritikus állapota minden tantárgynál jellemző. Nem a gyakorlatiasságra való törekvés, hanem a lexikális tudás átadása történik. A nyelvtani szabályok és szavak magolásán van a hangsúly, a beszéltetés, a beszédkedv alakítása háttérbe szorul, nincs megfelelő motiváció. (Békés megye)

Nem gyakorlatias, nem szóbeli kommunikációra épít. (Általános iskola, Pest megye)

A nyelvtanulási módszer nem megfelelő. Magolós, nem gyakorlatias (Általános iskola, Baranya megye)

8 év általános iskolai német nyelv oktatás után még bemutatkozni se tudnak a gyerekek. (Zala megye)

Alsó tagozatban azt sem tudta, hogy mit magol be (ragozást tanult meg, fel is mondta, azután megkérdezte, hogy miről szól a vers?!) (Általános iskola, Nógrád megye)

Kevés tanár, rossz oktatási módszerek, nem tanulnak meg beszélni az adott nyelven, mert csak szavakat magoltatnak velük. Így 10 év alatt sem lehet eljutni nyelvvizsga szintre (Gimnázium, Zala megye)

Szánalmas a nyelvoktatás! Külön fizetünk magánórákat különben soha nem tanulta volna meg az idegen nyelvet! A német tanár csak azt a két évet huzta ki a nyugdíjhoz amire szüksége volt és közben a nullával egyenlő tudást adott át a gyerekeknek! Az iskola sem akarta ezt tudomásul venni! Szánalmas a vezetők hozzáállása is! Pont mint a mi időnkbe! (Szakgimnázium, Békés megye) Általános iskolai nyelvoktatás semmi sem volt, szavakat magoltak. (Gimnázium, Veszprém megye)

Túl sok a nyelvtan, kevés a szókincsük és ezáltal a szóbeli gyakorlás gyenge. Nem életszerűek a feladatok. (Általános iskola, Budapest)

Elavult módszerek, digitális technika biztosította lehetőségek teljes mellőzése, nem életszerű tudás tanítása, magoltatás. A kormánynak először inkább a nyelvtanár képzést kellene megváltoztatni, úgy, hogy valódi nyelvtudással, és jó pedagógiai készségekkel kerüljenek ki a tanárok az egyetemről. A tanárok anyagai megbecsültségének változtatása kulcsfontosságú lenne. (Általános iskola, Budapest)

Amin javítani kellene, többet beszéljenek, több magnóhallgatás legyen, anyanyelvi tanár, vagy anyanyelvi környezet. De erre 2 hét nem elég. (Gimnázium, Budapest)

Kevés a gyakorlatias feladat. (Általános iskola, Csongrád megye)

Csak magolás van, semmi kommunikáció! (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A tananyagot a tantervnek megfelelő ütemben kell leadni a tanároknak. A gyermekek számára ez a tempó a nyelv megfelelő elsajátításának a rovására megy. Nincs elég ismétlés, magyarázat, segítségnyújtás! (Hajdú-Bihar megye)

Rugalmatlan, régi nyelvtanítási módszerek. (Általános iskola, Budapest)

Nyelvvizsgára iskolai keretek között nem lehet eljutni, nem lehet sikeres vizsgát tenni. Túl sok a nyelvtan, kevés a beszéd, a beszéltetés. Nincs szóbeli felelet, csak írásbeli.

Gond a csoport mérete (túl nagy) illetve a nyelvtanítás módszertana – túlságosan a szabályokra, illetve a nyelvtanra koncentrál, a hibákra mutat rá, és nem a helyes gyakorlatokat erősíti meg. (Általános iskola, Budapest)

Sok nyelvtan, kevés kommunikáció. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolai nyelvoktatás tanmenete nem támogatja a kommunikációt, sokkal inkább a gátlásokat alakítja ki, mint a nyelv alkalmazását. A nyelvtanilag túlterhelt alapok esetén ez nem is fog megváltozni. (Gimnázium, Budapest)

Az iskolában több élménypedagógia kellene (nem csak nyelvből), ami erősen fejleszti többek között a kommunikációt, ami a magabiztos nyelvtudás alapja (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Gyermekem,diszlexiás és diszgrá fiás,mentesítést nem kap egyetlen tantárgyból sem,mindamellett a könnyítéseket sem veszik figyelembe a tanárok így hátrányba kerül a tanítási órákon és számonkéréseken is, a segítségnyújtás hiánya miatt. Egyik tanár sem tartja be a hivatalos pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakértői véleményt. (Általános iskola, Budapest)

Túl száraz az anyag, magolásról szól. A beszédet kellene gyakorolni, nem pedig a nyelvtant sulykolni, hiszen mit sem ér gyakorlás nélkül. A nyelvkönyvek pedig katasztrófálisak. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nagyon kötött a tananyag, nagyobb hangsúly van a nyelvtanon, mint a beszéd elsajátításán. (Általános iskola, Békés megye)

Iskolai nyelvoktatás: nem elég interaktiv (Általános iskola, Pest megye)

Túlságosan nyelvtan központú, nem beszédközpontú.Nem tudnak megszólalni a gyerekek idegen nyelven, mert az oktatásban nem a próbálkozás közbeni gyakorlásra, fejlődésre koncentrálnak, hanem hogy helyesen, tökéletes nyelvtansággal beszéljenek. A hibák kiemelésére, kritikára koncentrál az oktatás, nem a pozitív dolgokra, dicséretre. Ha jó az oktatás akár 1 év alatt meg lehetne tanulni egy nyelvet, de már 9(!) éve tanulja, és vizsga közelében sincs, pedig heti 4, ill. 3 órában tanulja. Nyelvtanárokat jól meg kellene fizetni, mert a nyelvtanár képzés után felsőfokú nyelvtudással rendelkeznek, akiket tárt karokkal versenyképes fizetéssel fogad a piac, nem lesz vonzó számukra az alacsony bérezésű tanári szakma.(Gimnázium, Budapest)

Nincs lehetősége gyakorolni, mert csak szavakat tanulnak szinte. Nincs lehetőség a beszéd gyakorlására. (Általános iskola, Budapest)

Ausztriában üdültünk, és gyermekem – aki kitűnő tanuló – nem mert megszólalni idegen nyelven! (Gimnázium, Pest megye)

A magolós szótanulós módszer, kevés motiváció, kevés kommunikáció, a tanárok alulmotiváltsága. (Általános iskola, Vas megye)

4 év alatt nem jutott el a gyerek a német tanulásban addig, hogy magabiztosan összeállítson egy kicsit is bővebb mondatot. Szavakat magolnak, szódolgozat van hetente. Alig zajlik kommunikáció németül. .Ezen a 2 hetes program sem fog akkora javulást eredményezni, ami elég a nyelvvizsgához. (Általános iskola)

A szavakat bemagolják, de kész szöveget nem tudnak értelmezni és beszélni sem. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A nem megfelelő tanárok, tanítási módszerek, a magas csoportlétszám. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Gyenge a nyelvoktatás, nem kapok információt gyermekem fejlődéséről. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A nyelvtanár nem a diákok igényeinek, képességeinek megfelelően tanít, elvárásai nagyok, miközben a gyerekek nem értik, nem tudják követni az anyagot. (Általános iskola, Békés megye)

Keveset beszélgetnek órán az adott nyelven. (Gimnázium, Vas megye)

Nagyon szárazon nyelvtan orientált, nem társalgásra, hétköznapi beszédre épül. Sok a dolgozat papíron, akinek nincs lehetósége külföldre járni – nekünk nincs – annak nincs esélye élő beszédet hallani. Nyelvvizsgát tenni különtanár nélkül Magyarországon lehetetlen. (Szakgimnázium, Bács-Kiskun megye)

Alacsony minőségű oktatás, nagy létszámú csoportok, tanárok gyorsan, sűrűn váltják egymást, ezért nem folyamatos a színvonal, a tananyag és az általános iskolai tanároknak édes mindegy a gyerekek tudásszintje, nincs tétje, nincs mérés, vizsgastatisztika, kimeneti mérleg.Az ált.isk.pedagógusok nem érzik a nyelvtanítás felelősségét.Majd csak érettségire készítő tanároknál bukik ez ki először, amikor már késő. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Probléma a német, amit a középiskolában kezdett egy nem szimpatikus tanárral, „középkori” módszerekkel. A német óra folyamatos stressz, emiatt nem motiváló. (Gimnázium, Budapest)

A sok szó tanulása amit gyorsan elfelejt. Mondat tanulása amit nem tud az életben alkalmazni. (Győr-Moson-Sopron megye)

Leterheltség. Napi 7 óra általános iskolában. Nem a kommunikációra épül. Biológiát történelmet tanulnak németül. Semmi értelme meg sem tanulják a szavakat, az igazi tudást nem kapják meg. Nyelvvizsga nélkül jönnek ki a kéttannyelvű iskolából. 8 év nyelvtanulás után…semmit nem tudnak…számomra ez felfoghatatlan…soha nem adnám gyermekem kéttannyelvű iskolába…utálja az egészet..én is.. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Rendkívül lassan haladnak a tananyaggal. Amikor én tanultam németül, ennyi tudást kb 1/2-3/4 év alatt sajátítottam el. Ők már hetedik éve tanulnak, de még meg sem közelítik az alapfokú nyelvvizsga szintet sem. Nemigen beszélnek hozzájuk németül. Pedig szerintem, már teljesen németül kellene zajlani a kommunikációnak a tanóra keretében. Egyedül a házi feladatot sem tudja elkészíteni. (Általános iskola, Tolna megye)

Rendkívül nagy energiát fordítanak a helyesírásra és a ragozásra szóbeli kommunikáció kárára, Úgy gondolom, hogy sok évnyi nyelv tanulással már az általános iskola végén a gyerekeknek beszélni kellene a tanult idegen nyelven, Valami nagy baj van az oktatás területén, (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A tanítási módszerek megváltoztatására, új alapokra helyezésére és a pedagógusok anyagi juttatásának növelésére egyaránt szükség van. (Pest megye)

Globálisan a nyelvtanítás alacsony színvonala is gond. A nyelvtanárok módszertana elavult, a képzés nem gyakorlatorientált, osztályszinten tanítanak kis csoportok helyett, a tanárok is túlterheltek, óraszámban is, adminisztrációval is. (Pest megye)

Rossz poroszos módszerek, szavak százával tanulása használatuk, begyakorlás nélkül. Idegennyelvű videók nézésével a gyermekem saját magát képezte otthon magas szintre angol nyelvből. Ez sok esetben más tárgyak tanulásától vette el az időt. Az iskolában is sokkal beszédcentrikusabb órák kellenének. A spanyolra már nem tud annyi plusz munkát rátenni, az nem is megy, hiába jár emelt szintre. Korábban a felvételihez, most a nyelvvizsgához magántanárt is igénybe vettünk, nem kis anyagi nehézséget vállalva. (Gimnázium, Csongrád megye)

Amit láttam, és elég nevetséges, hogy a tanár még mindig egy magnóval megy órára, mint 30 évvel ezelőtt, amikor én jártam iskolába. A különbség csak annyi, hogy nem kazettás, hanem cd-s. Szóval az eszközök is meglehetősen hiányoznak. A fiam többet tanul egy-egy angol nyelvű film megnézésével itthon a YouTube-on, mint bent az órákon, ahol többnyire a tanár beszél, és nem is folyamatosan angolul. A legnagyobb nehézség a vizuális eszközök teljes mellőzése, amikor ez a generáció fokozottan fogékony a vizuális ingerekre. (Általános iskola, Budapest)

Tanterv nem a gyakorlati életre készíti fel a gyerekeket. (Általános iskola, Pest megye)

Kevés az óraszám, ezért kevés a gyakorlás. A gyerekek nem kapják meg a hanganyagot a könyvhöz, nem tudnak hallás után tanulni, csak olvasva. Így a helyes kiejtést sem tanulják meg. (Általános iskola, Fejér megye)

Motiválatlan, alulfizetett tanárok, rossz módszertan, nyelvtancentrikusság. (Fejér megye)

Folyamatosan jó jegyeket hoz, de mégsem beszéli jól az angol nyelvet. Ő sem érti, miért ötös, ha nem tudja a nyelvet. Előre begyakorolt tesztekből írják a dolgozatot. Azt gondolom félrevezető a gyerekek és szülők számára is.

A legnagyobb problémának a nem kiejtésre,beszédre fókuszáló tanulást tartom illetve az alacsony óraszámot. (Fejér megye)

A problémát az általános iskolai nyelvoktatás alacsony színvonalában látom. Szert tehetett volna gyermekem jóval biztosabb nyelvtudásra, ha az amúgy elitnek számító általános iskolának fontos lett volna a hatékonyság növelése. A szülők kénytelenek voltak külön tanárhoz járatni a gyerekeiket, ha eredményt akartak. Paradox módon az így elért eredmények az általános iskola hírnevét öregbítik. (Gimnázium, Baranya megye)

Hiányzik az anyanyelvi tanárok foglalkoztatása és olyan modern technikai eszközök használata az órákon, mint tablet,telefon és velük együtt friss és modern nyelvi programok. Mivel van rálátásom azonban más iskolák nyelvoktatására is, a hatékony nyelvoktatás legnagyobb problémája, hogy nagy csoportokban, kevésbé képzett és motivált pedagógusok dolgoznak legtöbb helyen..más ha van egyáltalán nyelvtanár. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Motiválatlan kiégett tanárokat láttam, nem csak a mi iskolánkban. Hanem ismerősök is erről számolnak be.

Úgy látom előre eldöntötték, ki jó, ki nem. A tanároktól sok függ. Az egyik csapat megfelelő módszertannal rendelkező tanárt kapott, így jobban fejlődnek, a gyerekem csoportja pedig olyat, akinek igaz szép kiejtése van, de nem építi fel a nyelvtant a gyerekeknek. Esélye sincs nyelvvizsgára. A bontás során egyenlőtlenségek vannak. (Általános iskola, Békés megye)

A tanárok nem haladnak az anyaggal, egy helyben topognak a tanulók évekig.A tankönyvek kb feléig jutnak el 1 év alatt heti 4 óra idegennyelv oktatás mellett. Sokszor szódolgozatokban kimerül az oktatás. Láthatóan nem érdekli a tanárokat az egész. Nem biztos hogy a magasabb fizetésen múlik ez. Magasabb fizetést a többi pedagógus is megérdemel. (sőt a dolgozó emberek többsége is) (Komárom-Esztergom megye)

Magas gyermeklétszám, nem interaktívan tanulnak, nagy hangsúlyt fektetnek az írásbeli feladatokra az érettségin is. Kevés anyanyelvi beszéd hallgatása magnóról, nem elég élményszerűek az órák, nincsenek motiválva a gyerekek! (Gimnázium, Fejér megye)

A lányom 4-es, naponta van németórája. Szépen, de lassú tempóban haladnak. Szorgalmas, én jól tudok németül és azt látom, hogy túl sok a játék, kevés a magyarázat a ragozásnál, pedig már lehetne tudatosabban oktatni. Kommunikáció gyenge az íráshoz képest (Általános iskola, Pest megye)

Elsősorban nyelvtan centrikus a nyelvoktatás. A kommunikációra kellene a hangsúlyt helyezni. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Nem életszerű a tanítás. Nyelvtani szabályokat és szavakat tanulnak. Keveset beszélnek!

Az ösztönzés hiánya….pozitív visszaigazolás a gyerek felé nincs. Kialakul egyfajta frusztráltság….így félnek beszélni…megszólalni…. (Általános iskola, Pest megye)

Kevés a szóbeliség, a kötetlen kommunikáció. (Gimnázium, Csongrád megye)

Nincs idő, h elmélyüljenek. Rohanás. (Általános iskola, Pest megye)

Magyarországon nagyon kevés olyan idegennyelv tanár van aki biztonsággal tud tanítano. Nagyon sokan csak könyvből tanítanak csapnivalóan rossz kiejtéssel. (Szakközépiskola, Békés megye)

Nem megfelelő módszertani eszközök alkalmazása, nincs rugalmas oktatás, szigorúan a tanmenet szerint kell haladni. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Közepes de inkább alacsony szintűnek tartom az iskolai nyelvoktatás minôségét. Három gyermekem közül kettő már felsőoktatásban tanul de mindkettő külön angolórára járt 4! évig, hogy le tudjon vizsgázni középfokon. Ez anyagilag rettenetes teher egy családnak. Több anyanyelvi tanár kellene az oktatásba, esetleg nyelvtanfolyamok támogatása. Tanulási nehézségekkel küzdenek a gyerekeink ( disz..), nekik szinte esélytelen lenne a nyelvtanulás magántanár nélkül. (Általános iskola, Budapest)

A nagyobbik gyermek általános iskolában végig kitűnő tanuló volt. Mégis azzal szembesültünk, hogy fényévekre van a középfokú nyelvvizsgához szükséges tudástól, ezért a gimnázium kezdete óta magantanarhoz járatjuk. Így sikerült odáig eljutni, hogy most megy vizsgázni. Az iskolai órákon csak szavakat magoltattak velük, minden nyelvtani anyagrészhez megtanultak pár példamondatot, illetve egy memoritert. Ezekre képes volt, így ötös volt végig. De beszélni, a nyelvet használni nem tanult meg. A magántanártól olyan tippeket, könnyen megjegyezhető szabályszerűségeket hallott, amit az iskolai tanár talán maga sem tudott. Nem beszéltetetik őket, sokan vannak órákon. A magolást erőltetik, de ez más tárgyakból is így van. Szerencsére mindkét gyerekem jó képességű, de el sem tudok képzelni mi lehet azokkal, akik még nehezen is tanulnak. Gyalázat amit a gyerekekkel művelnek az oktatásban. (Vas megye)

Az oktatás színvonala a mi iskolánkba (főleg angolból) egyenlő a nullával. Hatalmasat csalódtam az oktatásban. Iskolán belül is különbségek vannak a tanárok között, aki jó angol tanárt kap annak mázlija van, mi sajnos nem a könnyebbik utat kaptuk, tehát fizethetjük az angol tanárt, hogy meglegyen biztonsággal az érettségi. (Szakgimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Viszonylag későn, negyedik osztályban kezdik meg. Egy idős, volt orosztanàr a német tanár, aki csak a nyelvtanra összpontosít. Nincs szókincsük, ami van az is borzasztó kiejtéssel. (Általános iskola, Somogy megye)

Beszédcentrikus oktatás kellene és több óraszámban. (Általános iskola, Budapest)

A kommunikáció hiánya és a differenciálás az órán. (Szakgimnázium) Nem megbecsült tanárok. Elavult módszerek. (Szakgimnázium, Budapest)

Módszertan hiánya,kevès a nyelvtanár,egy csoportban túl sok a gyerek.Szóbeli kommunikáció hiánya . (Győr-Moson-Sopron megye)

A legnagyobb probléma, hogy sok esetben nincs megfelelően felépítve az óra vagy nincs megfelelően felkészülve a tanár, késik óráról! Ugyanazt az egy tételt tanulják 3-4 éve, pedig elvileg ő készíti fel a nyolcadikos diákokat a felvételire. Tisztelet a kivételnek! A gimi elengedett egy anyanyelvi lektort és engedett visszajönni egy elvileg olaszul tudó tanárt, akit órán a diákok javítanak ki! (Hajdú-Bihar megye)

Nagyon komoly átalakításra van szükség a tananyag tekintetében, a tanárképzésben és az oktatási módszereket tekintve is. Kiscsoportos oktatásra (max. 10 fő), fejlettebb eszközök alkalmazására és differenciált nyelvoktatásra van szükség. Ez alatt azt értem, hogy fontos lenne a nyelvi oktatáson belül a nyelvtan és a szóbeli kommunikáció elkülönítése, külön angol nyelvtan (angolul tartva), külön angol kommunikáció és a külön angol laborórák (hanganyag feldolgozása) tartása. Mindez angolul és nem magyarul beszélő tanárokkal. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs elegendő idő a nyelv begyakorlására (Általános iskola, Pest megye)

Kevés óraszám, elavult oktatási módszerek. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A gyakorlati, szóbeli kommunikációt helyezzék előtérbe a nyelvi oktatásban. A kormány támogassa a belföldi nyári nyelvi táborokban való részvételt nappali tagozatos tanulók részére. (Baranya megye)

A nyelvtanárok többsége túlságosan a nyelvtanra és szótanulásra koncentrál. (Budapest)

Az iskola nem a nyelv használatát tanítja meg. Helyette szavakat magoltat és szódolgozatokat irat. Talán emiatt is jobb lenne az anyanyelvi tanár vagy az egészen más szemléletű oktatás. (Általános iskola, Zala megye)

A jelenlegi iskolai nyelvoktatás inkább elméleti, a nyelvtanra és a szavak bemagolására koncentrál, egyáltalán nem a nyelvvizsgára készít fel. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

-a magyar iskolák oktatási módszere miatt kialakuló gátlások (dícséret helyett megszégyenítés, önállóság akadályozása, büntetése, stb.) -magolás elvárás, fölösleges, unalmas nyelvtani feladatok -nem vezsi figyelembe az egyéni igényeket -nagy csoportok -beszédkészség fejlesztésének teljes hiánya (Gimnázium, Budapest)

Az angol beszéd hiánya órákon, csak a nyelvtani részét helyezik előtérbe. (Szakgimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A középső gyerekem BTMN-s, diszgárifája van, a nyelvtanulás során az íráskészség fejlesztése nála teljesen reménytelen, az anyanyelvén is. Minden évben új tanára van, minden évben el kell magyarázni a pedagógusnak, hogy mire számíthat a gyerektől. Fel sem merül, hogy az egyéni képességekre épülő fejlesztésben vegyen rész: szóbeli készségfejlesztés, kevesebb írásos feladat, koncentráljunk a kiejtésre, mert sosem fog írni angolul. Úgy hogy én tudok neki segíteni otthon, és rengeteg munkát teszünk bele, hogy készen legyen a lecke, tanulja meg a szavakat (legalább kiejteni, ha nem is tudja leírni), egy helyben topog a nyelvtudása és csak kudarcélményei vannak. Az iskolában tanárhiány van, minden évben megy, vagy jön valaki, ahány éve tanulja a nyelvet, annyi tanár tanította. Pedig a verbális képességei megvannak és a szerencsések közé tartozik, mert otthon is van aki segít neki. (Általános iskola, Pest megye)

Három gyerekem van, mindegyik más problémával küzd. A 10.évfolyamos jó képességű és elsős korától tanulja az angolt, a nyelvtannal nincs problémája, viszont a szóbeli kommunikácója nehézkes. Külön órára jár, mert kevés amit az iskolában tanítanak, és a nyelvvizsga elvárás is másfajta tudásigényt generál. Neki előbb utóbb meglesz a nyelvvizsgája, viszont ha az iskolában kisebb csoportban tanulna és a szóbeli készségek fejlesztésére is több idő és tanár lenne sokkal hatékonyabb lenne az iskolai tanulás is. (Gimnázium, Pest megye)

Szerintem a kimeneti követelményeknek kellene változni, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a nyelvtani, elméleti tudás helyett a gyakorlati alkalmazás mérése. Így a tananyag is tudna változni és a hangsúly eltolódhatna a beszéd, értés és írásbeli kommunikáció felé. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Folyamatosan esik a színvonal, egyre alacsonyabb az elvárás, a tanárok a minimumok elérésével is beérik. (Gimnázium, Baranya megye)

Szavakat magolnak, melyeket sokszor a gyerek még nem tud a beszédben, mondatokban alkalmazni. A nyelvtan sokszor nincs párhuzamba a magyar nyelvben tanultakat így az sokszor érthetetlen . Pl. birtokviszony a magyarban még nem tanulták. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kisebb heti óraszámok, téma/projekt napok bevezetése, gyakorlatcentrikus oktatás: az elméleti és a gyakorlati óraszámok arányának megfordítása.

A pedagógusok helyzete alapvetően katasztrofális. A gyerekek lexikális tudása lehet, hogy fejlődik, de alapvető készségeket nem tudnak elsajátítani. A nagy osztály és csoportlétszámok nem teszik lehetővé a reformpedagógia gyakorlatok alkalmazását, így a gyereknek kevés lehetősége marad a közös gondolkodás, kreativitás, önállóság, szabad döntéshozatal és követkemény vállalásban. A nyelvtanulásnál fontos lenne az elméleti és gyakorlati példa, az anyanyelvi tanár, a kiscsoport, a heti több óra. (Általános iskola, Budapest)

Két tanítási nyelvű iskolában tanul a gyermekem, így magas óraszámban tanulja a német nyelvet de sajnos nem korszerű könyvekből. Van olyan tantárgy (Civilizáció, EU ismeretek – ez is németül van) ahol elég régi fénymásolt német könyvekből, próbálnak nem sok koncepcióval frusztrált tanárok tanítani. Ezzel csak megutáltatják a nyelvet, illetve ötödikben német énekből hibásan beszélő hiányos nyelvismeretű tanár magoltatta a német zeneszerzők életrajzák. Németből mi lelkes és jó tanárnőt fogtunk ki, de ő is kénytelen nem túl korszerű tankönyvből tanítani. Korábban pl. a Planetinoból is tanultak, aminek klassz online és DVD – s segédeszközei is voltak. Játszva tanultak belőle. A mostani könyv Pass auf nyomába sem ér. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Felháborító volt a 2.osztályos angol tanulás. Mikor még magyarul sem tud helyesen írni a szavak tanulására és helyes leírására fektetni a hangsúlyt és az alapján megítélni a gyermek tudását hogy 70 szóból kérdez 5-öt az nem a gyernek valódi tudását méri Mégis az alapján ítélik meg mondom még egyszer 2.osztályban! Vajon miért útálja már most a nyelvtanulást ezáltal valószínűnek tartom hogy majdan a nyelvvizsgánk sem lesz zökkenő mentes (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A differenciálás hiánya. (Pest megye)

Hiába kap általános iskolában magas szinvonalú, korszerű képzést és jut el 8. évfolyam végére B2 vagy a közeli szintre, középiskolában nem kapnak megfelelő szintű oktatást, nem építenek az elért eredményekre, magasabb csoportlétszám mellett, nem a kommunikatív nyelvoktatás kap sajnos hangsúlyt. A sikeres nyelvvizsga a szülői háttérnek, a diák pluszban, iskolán kívül, magántanárnál befektetett munkájának köszönhető. (Gimnázium, Tolna megye)

Alsó tagozatban szinte kizárólag írásban kérték számon a gyerekeket. Idegen nyelvből! A gyerek kiejtését otthon csiszoltuk, mert az iskolában nem beszéltek…Számomra ez elfogadhatatlan. Rengeteg jó, beszédcentrikus módszer létezik, de most is azzal a poroszos, magoltatós módszerrel tanítják a gyerekeket, ahogy nekünk anno az oroszt. Nincs sikerélmény, elveszi az önbizalmát a gyerekeknek, és elhiszik, hogy nem képesek használható nyelvtudást szerezni. Útálnak nyelvet tanulni? Őszintén, nem is csodálom… (Általános iskola, Veszprém megye)

Sok beszéd kellene ezzel a nyelvtani gyakorlatok is jobban rögzülnének! Szó helyett kifejezésre és mondat szintű tanulásra fektetni a hangsúlyt! (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A tanárhiány és a bér-spórolás miatt a csoportok nagy létszámúak. Még mindig a nyelvtan sulykolását erőltetik, de a társalgás ebben a létszámú csoportban lehetetlen is. Biztosan más is próbált már beszélni 30 fős társaságban. 🙁 Senkit és semmit nem vesznek figyelembe a tanulásmódszertanból, a pszichológiai tanácsokból, egyáltalán… (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Nagyon nagy probléma a magas csoportlétszám és a sűrűn váltakozó tanár is gondot jelent. De az is, hogy a gyerekek ezt is „egynek” veszik a sok tantárgy közül, holott az anyanyelvet se könyvből sajátították el. Sokkal élet közelibb nyelvtanulási módszerekkel kellene oktatni. Valami „fejbeli” változás kellene, hogy mindenki rájöjjön, hogy ez egy szuper jó lehetőség, hogy más nyelveket tanulhatok…. (Budapest)

A nyelvtanra túl nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásban. Azt kellene inkább elérni, hogy ha nem is hibátlan nyelvtannal, de merjen megszólalni a gyermek idegen nyelven. A megértetés és megértés lenne a cél, nem a nyelvtan… (Gimnázium, Budapest)

A gyerekek nem elég motiváltak, annyi kudarc éri őket a nyelvtan és a magolás kapcsán, hogy megutálják az egészet. (Békés megye)

A nyelvtanulás a nyelvtani szabályok és szavak magolasából áll. A gyerekeknek nincs sikerélményük és nem tudnak mrgszólalni a tanult nyelven. (Általános iskola, Budapest)

Túl sok az elméleti rész. Inkább a gyakorlatot (társalgás) kellene előtérbe helyezni. Így a gyerekeknek nem lenne unalmas a nyelvóra. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kevès óraszàmban tanuljàk a nyelvet ès nem hasznàljàk mèg óràn sem. Otthon többet beszèlünk angolul mint az iskolàban. (Hajdú-Bihar megye)

A nyelvtanárok / a rendszer hozzáállása eddig mindkét angolul tanuló gyermekem motivációját lerombolták. A tananyag szervezése / annak átadási módja pedig szorongást alakított ki, ami visszahat a teljesítményüket. Ennek következtében az angolt (iskolában) még nem tanuló öccsük jelenleg jobban beszéli (érti, írja és olvassa) a nyelvet, mint a nagyok. De félek, az ő tudása is inkább romlik majd az iskolai nyelvoktatástól. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A tanítási módszerek körül van nagy gond, ugyanis nem segítik az áttörést a szavak ismeretétől a konkrét beszédképességig. (Általános iskola, Budapest)

Nincs angol nyelven kommunikació, kiejtest nem gyakoroljak. Anyanyelvi tanárok kellenének, vakikkel beszelgethetnek, filmeket kellene nezni, olvasni angolul. A 2*2;het nem eleg nyelvtanulasra. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Nagy csoportlétszám, hiába beszél a nyelvtanár folyamatosan angolul, ha nem érti a gyerek. Játékosan kéne nyelvet tanítani, nem kényszeredetten, gyerekeknek. Mondóka, ének,játék stb. Nem MAGOLÁSSAL!!! Amivel csak a kedvét veszik el, és az iskolában, nem otthon! (Általános iskola, Budapest)

Nagy letszámúak a csoportok. Inkább beszédcentrikus órákra lenne szükség. Az írást a későbbre hagyni. A tanár jól felkészült legyen, igyekezzen a gyermekek számára érdekes órát tartani. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Inkább a nyelvtani részt tanítják és a gyerekek meg sem tudnak szólalni a tanult idegen nyelven. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A hülye módszertan. Először is a módszertant kéne szélesíteni a tanároknál. Nem elméletorientált, vaskalapos szabálykövető, mindent kijavítgató módon kellene eleinte tanítani a gyerekeket, hanem anyanyelvhez hasonlóan, had beszéljen, értesse meg magát MERJEN MEGSZÓLALNI bátran. Aztán majd szépen irodalmian ráér a nyelvizsga előtg mondatot szerkeszteni, meg az igeidőn gondolkodni. (Veszprém megye)

Sokkal inkább beszéd- és gyakorlatorientáltabbnak kellene lennie a nyelvoktatásnak. Hasznosabb lenne, ha legalább egy anyanyelvi tanár is tanítana minden iskolában és ezzel együtt főleg tematikus beszélgetős, illetve akár vita órák is lennének, kiegészítve heti egy nyelvtani/nyelvelméleti „korrekciós”órával. Az anyanyelvi órákra lehetne készülni eőadással egy bőséges listáról szabadon választott témából. A nyelvi csoport, vagy külön kis csoportok külön-külön készíthetnének például az adott nyelven, egy, őket kifejezetten érdeklő ténmáról videoblogot, vagy kisfilmet. Írhatnának közösen verset, szöveget, amelyet aztán a csoport előtt lenne lehetőségük előadni, akár zenei kísérettel. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nem tanulnak meg beszélni, alacsony szókincs, gyenge nyelvtani ismeret, szóbeli kifejezőképesség minimális mértéke. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Gyermekem nemzetiségi iskolában tanul, ehhez képest honismeret, tánc, és egyéb szokásokat tanulnak, de ha eltéved az adott országban, nem tud segítséget kérni. Hiányzik a gyakorlatiasság. (Általános iskola, Pest megye)

Csak szavakat magolnak,és szabályokat tanulnak,nem életszerű az oktatás Nem érti mit mondanak,nem mer megszólalni angolul,pedig kitűnő belőle.? (Általános iskola, Csongrád megye)

Nem beszédközpontú az oktatás, hanem nyelvtan orientált. Szerintem pont fordítva kellene, előbb megtanulni kommunikálni, és utána helyesen. Így tanultuk meg az anyanyelvünket is. (Általános iskola, Pest megye)

Gyakorlatias, hatékonyabb, beszédközpontú, érdekes, digitális eszközökön kellene a gyerekeknek már kis koruktól tanulni, anyanyelvi tanárokkal, kis létszámú csoportokban. A mostani nyelvtanárokat folyamatosan képezni, új módszerek tanítására. (Általános iskola, Tolna megye)

Túl sok gyerek van egy csoportban. Nem gyakorlati jellegű a tanulás (Általános iskola, Pest megye)

A legnagyobb probléma hogy a nyelvtanárok nem megfelelően képzettek, többségük alkalmatlan a nyelv tanítására olyan szinten hogy abból nyelvvizsgát tehessen a gyerek. Nem beszéltetik, beszélgetnek a gyerekekkel, nem tanítanak életszerű helyzeteket amivel a gyermek elboldogulhatna külföldön vagy akár egy külföldivel itthon. Meglátásom szerint többet tanul filmekből, dalokból, játékokból a gyerek mint az iskolába a nyelvtanártól (Tolna megye)

A nyelvtanárok egy részének pl fogalma sincs, hogy egy 3. osztályos gyerekkel kit kéne kezdeni. Pl, hogy milyen szinten van nyelvtanból. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Csak magolás, nincs lehetőség beszélni a magas létszámú osztályok miatt. (Gimnázium, Baranya megye)

Nálunk probléma a tanárok hozzáállása, pedagógiai módszerei, nyelvtanítási módszerei. (Gimnázium, Budapest)

Nagyon elhuzzák a nyelvoktatást, inkább a nyelvtant helyezik előtérbe, ahelyett, hogy a tanult szavakat szituációkban használják is. Sajnos az a tapasztalatom, hogy 8 éven keresztül heti 5 órában tanulják a nyelvet az általános iskolában, s ha meg kell szólalniuk, gondolkodnak, hogy nyelvtanilag helyes e amit mondanak.Nem mernek beszélni. (Gimnázium)

Nem a nyelvtani részt kellene erőltetni, hanem, hogy jól tudjon idegen nyelven kommunikálni a gyerek. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Már sokkal kisebb kortól játékosan lehetne tanítani őket, nem mindig teljesítménykényszer alatt. Szerencsések vagyunk,mert a változó tanárok ellenére hatékony volt a tanulás, több versenyen szerepelt jól, de a gyakorlati tudást még mindig nem érzem biztosan, elméletben sokkal többet tud, nincs begyakorolva. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Kevés óraszám, változó nyelvtanárok, más-más módszerek, kevés szóbeli alkalmazás. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Rossz módszertan, kevés tanár. (Általános iskola, Pest megye)

A csoportlétszám nagyon magas. Megfelelő tanítási módszerek hiánya. Beszédoriántált idegennyelv oktatás hiánya. Elegendő lenne csak egy nyelvet tanulni. (Gimnázium, Csongrád megye)

Szerintem csoportbontásban kellene tanítani a nyelvet játékos módszerekkel. A pedagógusoknak minden szakon megfelelő bérezés biztosítása szükséges. Jó lenne ha újra megbecsült szakma lenne. (Általános iskola, Pest megye)

A tanár motiválatlansága. Nem képes differenciálni. Gyermekem diszgráfiás, mégis csak írásban felelteti őt. (Általános iskola, Budapest)

Minden nap kellene idegen nyelvi órákon beszélni, beszélgetni a szócetlik helyett. (Gimnázium, Tolna megye)

Csakis a szavak bemagolása alapján osztályozzák a gyereket. Nem ér szinte semmit az általanos iskolai oktatás. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nem tartom hatékonynak, hogy egyes nyelvtanárok még mindig a szó dolgozatot preferálják és 8-ban a gyerek nem tud 10 mondatot elmondani magáról. A kompetencia felmérés előtt 1 hónappal kezdi el a nyelvtanár a hallás utáni szövegértést ?. Miért nem lehet minden órán pl. 20 perc hallás utáni, és folyamatos kommunikáció! 17 iskolai jegyből 15 szó dolgozat pffff (Általános iskola, Somogy megye)

A differenciálás teljes hiánya jellemző a nyelvoktatásra.

A szórakoztató, multimédiás tanítás szándéka nyomokban sem lelhető fel sem a kormányzati politikában, sem a tanárok önálló kezdeményezésében. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nem a tényleges idegen nyelven beszélni a fô szempint, hanem leadjàk az anyagot, megírjàk a dolgozatot és kész. (Győr-Moson-Sopron megye)

Angol órákon kizárólag a nyelvtant magolják, házi feladat a szavak és előre megírt szövegek bemagolása. Nincs kommunikáció. Egysíkú órák, nem fejlôdik a beszédkészség, önkifejezés. Elvárás a tökéletes mondatszerkezet. Arra trenírozzák, hogy addig ne is szólaljon meg amíg a fejében össze nem áll a hibátlan mondat. (Általános iskola, Pest megye)

A feladatok elvégzésére koncentrálnak és szinte nem beszélgetnek, ami a lényeg lenne. (Általános iskola, Baranya megye)

Nem beszélnek csak szavakat magoknak, külön órára kell vinni (Szakgimnázium, Pest megye)

Alsó tagozatban heti 2 órában hagyományos (pl. szavak szótár füzetbe írogatása, új szavak füzetbe több sorban történő leíratása, játékosság hiánya) módszerekkel történő nyelvtanításnak semmi értelmét nem látom, hiszen idősebb életkorban ez a tananyag kb. két hónap alatt elsajátítható lenne. Ezzel szemben alsó tagozatban nyögjük az ezzel kapcsolatos számonkéréseket, házi feladatokat, melyek az alap tantárgyaktól veszik el az értékes időt. Egyébként ugyanez a véleményem az etika, a néprajz, az informatika tantárgyakról, melyek a gyerekek életkori sajátosságait semmibe véve tantermi bent ülésre kényszerítik őket mozgás és a játék helyett. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Sajnos egyre rosszabb az angol tanárok képessége, nem tanítják meg a gyerekeket az alapokra. Gyorsan haladnak, nem rögzülnek az alapok. Sokkal jobb tanárokra és könyvekre lenne szükség. (Gimnázium, Pest megye)

Elavult, régi módszerek, nem gyakorlatias az oktatás. (Gimnázium, Heves megye)

Hiányzik a kommunikáción alapuló nyelvoktatás. (Gimnázium, Pest megye)

Általános iskolában négy évig bemagolták iszonyú tempóban a szavakat és tanulták a nyelvtant. De NEM beszéltek! A tanár is csak magyarul beszélt hozzájuk. Most, hogy szakgimnáziumba kezdett járni, hirtelen csak németül beszélnek hozzájuk. Egy szót sem értenek!A tanár nem veszi figyelembe, hogy más szisztémával tanultak eddig. (Szakgimnázium, Budapest)

Változó tanárok, bizonytalan es következetlen elvárások a diákokkal szemben, korlátozott lehetőség iskolán belül plusz angolórákra. (Általános iskola, Budapest)

Diszlexias, diszgrafias gyermekem van, akit irasbeli feladatok vegzesere kenyszeritenek, fenyegetve buktatassal, mikozben szoban remekul fogalmazna. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A pedagógusok módszertani és pedagógiai eszközeinek hiánya. Amennyire én látom, eddigi német nyelvtanárai nem tették a gyerekeket motiválttá a nyelv elsajátításában, hagyományos, unalmas órákat tartanak, ill. képtelenek a fegyelmezésre.

Az némileg ledöbbentett, hogy bár annyi egyéb lehetőség lenne, első osztályban a 6-7 éves gyerekeknek elkezdtek szavakat tanítani. Főleg a kicsiknél lehetne rendesen kezdeni a nyelvoktatást, ahogy az anyanyelvén is tanul a gyerek. Sosem hallottam még olyat, hogy egy anyuka mondtatok és egyéb összefüggések nélkül bemagoltat a 2 évesével 20-25 ruhadarab elnevezést pl. (Általános iskola, Budapest)

Nincs anyanyelvi oktatás, kevés a szóbeli gyakorlás. (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos a gyerekek nem mernek beszélni több lehetőségét kéne a beszédre fordítani mint az elméleti tudásra! (Pest megye)

A nyelvórákon kívül nincs esély az idegen nyelv gyakorlására, kis faluban élünk, nincs idegen ajkú társasága a gyereknek, se gyerek, se felnőtt (mondjuk egy, de inkább 2-3 idegen nyelvű lektor felnőtt akihez odamehetne a gyerek kérdezni, beszélgetni, aki(k)nek a gyerekei mondjuk szintén megfordulnának a suliban). (Általános iskola, Pest megye)

A gyerekek nem motiváltak a nyelvtanulásra, a szótagolást és a nyelvtant eröltetik…a gyerekek inkább megúszni szeretnék a tantárgyat. (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos nem elég beszéd, kommunikáció központú. Többen még mindig a szó és nyelvtan bemagolásnál tartanak. Sokaknak a tanfolyam megfizethetetlen.. (Gimnázium, Pest megye)

A gyermekem tanára eleve alkalmatlan a tanításra, nem inspirál, nincs visszacsatolás, „jófej”, de ettől még a gyerek nem tud semmit.(Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A szóbeli kommunikáción nagyobb hangsúly legyen. (Általános iskola, Budapest)

A tananyag nem felel meg a mai kornak, elavult. Nem a nyelvtan biflázására van szükség, hanem életszerű kommunikációra. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Előírt séma alapján adják le a tananyagot . Az egyéni felzárkóztatásra nincs lehetőség . Vannak nehezebb anyagrészek , amire több időt kellene fordítani . (Általános iskola, Veszprém megye)

Elavult módszerek,nem elég beszédközpontú tanulás (nem mernek a gyerekek idegen nyelven megszólalni), viszonylag magas létszámú csoportok.6.,7. órában már fáradtak a tanulók, nem hatékony így a nyelvtanulás. (Általános iskola, Budapest)

Mivel van idő és kellő számú óra, jó lenne, ha az órán alaposabban elmélyítenék a tudást és nem rohannának végig a tananyagon. (Általános iskola, Budapest)

Tanitas modszertana. Magolasra epul es nem a gyakorlati alkalmazasra. (Általános iskola, Baranya megye)

Nagyon keveset beszélnek órán, jó lenne anyanyelvi lektorral beszélgetni. Nem mer angolul beszélni. (Gimnázium, Vas megye)

Az a legnagyobb gond, hogy nem a gyakorlati nyelv képzésre helyezik a hangsúly Magyarországon, hanem a magolásra, és nyelvtanra. Ha szegény gyerek ezeket bemagolta, akkor jöhet a gyakorlati alkalmazás. Fordítva kellene csinálni. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki tökéletesen beszéli az adott nyelvet, de nem tud nyelvvizsgát tenni, mert nem jó a nyelvtani használat, ezért elbukik a nyelvvizsgákon. Teljesen nonszensz. Nyelvoktatásnál nem a nyelvtan a legfontosabb. Nálunk a magolást kéne már elfelejteni.!!!!!!!! (Általános iskola, Zala megye)

Nyelvtani alapokat kap, de szóbeli kommunikációt nem gyakorolják eleget, így az önbizalma, kedve elfogy. (Általános iskola, Pest megye)

Én a tananyag összeállításával vagyok elégedetlen. Nem azt tanulják amit nyelvvizsgán kérnek, sok témát (amiről szóbelin kell beszélni) nem is tanulnak. Nekünk ezért jár külön tanárhoz a gyermekünk. (Pest megye)

Elavult oktatási módszer, ami nem a hatékony kommunikáció fejlesztésére fókuszál, csak a tankönyv leckénként bebiflázását kérik számon!! (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Az előző tanáruk orosz anyanyelvű volt, akit magyarul is alig értettek, nem kezdő gyerekeket kellett volna tanítani. Ezenkívül azzal volt elfoglalva, hogy ki mit NEM tud. Röviden: alapvetően a hozzáállással és a mentalitással vannak gondok. A nyelvtanárok angol tudását, nem vonom kétségbe, de őskori módszerekkel próbálnak tanítani, állnak hozzá a mai fiatalokhoz. A naggyal magántanárhoz jártunk egész nyáron, heti egyszer. Többet fejlődött, mint előtte az iskolában. (Általános iskola, Budapest)

A gyerekek eltérő képességekkel kellene ugyanazt megtanulják. Nincs differenciálás – és sokszor a nyelvtanár nyelvi ismerete is megkérdőjelezhető. A mostani tanárral elégedettek vagyunk, a korábbinak komoly nyelvismereti és módszertan-ismereti hiányosságai voltak. A kormány nem támogatja a nyelvoktatást, az idegen nyelvi könyvek és a két tanítási nyelvű oktatás könyveit a szülőknek kell megfinanszírozni, ami több gyerek esetén jelentősen megterheli a családi költségvetést. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

A legnagyobb nehézség a könyvízű tanítás, túl nagy csoportokban, a kommunikáció hiánya, és a túl kevés, túl fásult tanár. (Pest megye)

Más országokban sokkal hatékonyabban tanítják a nyelveket, mint nálunk. Elegendő lenne megszerettetni a gyerekekkel az idegen nyelven való kommunikációt, kevesebb nyelvtani elem mellett. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A kommunikáció hiánya a tanórákon. (Gimnázium)

Az órákon nem keltik fel a gyerekek érdeklődését a tanult idegen nyelv iránt. Túlságosan egyhangúak az órák, nincs motiváció! (Általános iskola, Budapest)

Kevés óraszám. Több tapasztalt, felkészüktebb tanár kellene,továbba több motiváló tényező, hogy a gyerekek megszeressék az idegen nyelveket. Pl. Fordítsd le a kedvenc angol dalod magyarra stb.

A tananyag, az oktatás nagyon elméleti síkon folyik. Az írásbeliségre helyezik a hangsúlyt. Sokkal hasznosabb lenne az idegennyelven folytatott kommunikációra, beszédre fektetni a hangsúlyt. Alapvető szituációs gyakorlatokat, párbeszédet kellene sokkal többet végezni. Sajnos azt tapasztalom, hogy a diákok nagy része-még ha meg is szerzi az elméleti tudást, főként a nyelvtani, írásbeli tudást-egy párbeszédes szituációban, beszédkontaktusban nem tud, nem mer megszólalni, tájékozódni. Éppen ezért félnek használni az idegen nyelvet bizonytalanok. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Túl nagy hangsúly van fektetve a nyelvtani szabályok bemagolására.Keveset gyakorolják a nyelvet a gyakorlatban. (Szakgimnázium, Csongrád megye)

Egy osztálynyi szülő jelezte az igazgatónak, hogy gyerekeinknél nem jól működik az angol oktatás. Anyanyelvi tanár volt nulla magyar tudással, módszere nem volt ahhoz, h megértsék a gyerekek, akik akkor kezdték tanulni a nyelvet, nem tudta motiválni őket. Egy 11 éves osztálytárs fordított(aki különórákon szerezte tudását)…ez az igazgató szerint teljesen jól működött így ebben a formában, nem is kaptunk semmilyen segítséget tőle, így aki csak tehette, sürgòsem magántanárt keresett, h du. + pénzért, +időben(pihenés, sport, kikapcsolódás helyett) külön órán hozzák be a lemaradást…hisz szülőként nyomasztó teher a gondolat, h pár év múlva emiatt legyen hátrányuk gyerekeinknek a továbbtanulásnál.

Nem tanultak szavakat, szótárfüzetük nem volt, könyvet sem használtak, peppa malacot nézték angolul felsősként (amíg be nem aludtak rajta). Gyerekem kitűnő tanuló, de ezeken az órákon elvesztette érdeklődését…”anya, minek figyeljek, fogalmam sincs mit mond, egy szót sem értek”. 5. osztály végére asztal-szék szintre jutottak.

Nem tematikusan tanulnak Többet kellene hallott szöveget hallgatniuk. Túl sok a csoport létszáma. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A szóbeli kommunikàciós lehetősèg a nagy lètszàm miatt hàttérbe szorul a tanóràkon. Nem mernek szóban kommunikàlni, mert félnek hogy nem lesz helyes nyelvtanilag. (Gimnázium, Somogy megye)

Nem beszedkozpontu az oktatás, nyelvtan bemagolasan van a hangsúly. (Gimnázium, Pest megye)

Nem megfelelő nyelvi oktatás . Jobb tanárok foglalkoztatása. A gyerekek életkori sajátosságaik figyelembe vétele. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nem elég beszédközpontú, nem elegendő óraszám (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Sokkal inkább a szóbeli kommunikációra kellene helyezni a hangsúlyt, elsőosztályban nem kellene számonkérni az angol szavak helyesírását.

Sokkal több párbeszéd, interaktív órák kellenének. (Baranya megye)

Nem az alapoktól kezdik a nyelvoktatást (pl. személyes névmások, köszönés, bemutatkozás), viszont számos – kezdetben – felesleges dolgot kell bemagolniuk (pl. „az emeleten balra a hálószobában van a kabátom”), miközben még a mondatszerkezetet sem tanulták. Így csak a szókincsük nő, de nem tudnak vele érdemben kommunikálni, és érdemi használat híján hamar ki is esik a memóriájukból a sok szó. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Iskolai eszközök fejlesztése,akár a szoftverek, akár az alapvető számítástechnikai eszközök, mint pl.legyen legalább pár számítógép amit néha használhatnak. Vagy egyéb nyelvi programok, esetleg appok használatával, -sokuknak van okos telefonja, -ezekkel motiváltabbak lennének. Olyan a nyelv oktatás színvonala mint a mi időnkben, pedig azóta eltelt lassan 30év… (Általános iskola, Pest megye)

A nyelvoktatás felépítése és didaktikája. A hiányzó minőségellenőrzés és biztosítás a teljes pedagógus szakmánál. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Angol nyelvtanulásnál a gyerek tudása a helyesíráson múlik nagyobb részt. A tematika szerint a gyerekeket nem beszéltetik, nem a beszélt nyelv a fontos, hanem a szavak magolása, helyesírása. Így a gyerek nem megszereti, hanem megutálja a nyelvet. Az általános iskolai nyelvoktatás – alsó tagozatban – a játékosságról, a nyelv „dallamáról” kellene, hogy szóljon. Ehelyett a szigor és a rettegett számonkérés kap nagyobb hangsúlyt. Egy életre veszik el a gyerek kedvét a nyelvtanulástól. (Veszprém megye)

Rossz a tanítás módszertana (nemcsak a nyelvoktatásban). Nem elég interaktív, nem elég érdekes a kisebb gyerekek számára, elvész a motiváció. Nyelvtanulásnak sokkal inkább beszédközpontúnak kéne lennie, és a nyelvtanra kevesebb hangsúlyt fektetni. Nem a nyelvvizsgáknak kéne fontosnak lennie, hanem hogy tényleg használni tudja valós élethelyzetekben a nyelvet. (Általános iskola, Budapest)

Elavult módszerek, motiváltalan tanárok, a tanári megbecsülés hiánya.

Temérdek felesleges szót meg kell tanulni, olyat, amit az anyanyelvén beszélő, egész életében soha nem mond ki. (Hajdú-Bihar megye)

Probléma a gyakorlatiasság hiánya, kevés önbizalom a beszédhez, arról nem beszélve, hogy magyarul kellene először jól beszélni, írni, olvasni tudni. (Általános iskola, Pest megye)

Az iskolai nyelvtanárok nem megfelelő tanítási módszere nagy akadály a nyelvtanulásban és a sűrű tanárváltogatás. (Általános iskola, Csongrád megye)

Általános iskolába jár még a gyermekem, 6. éve tanul angolt. A nyelvtudása = a nullával. Az elsős tanárnál többet beszélt angolul, mint most 6-ban. (tanáron múlik). Amit itt szerez meg tudást az még a középiskolába is kevés lesz. Nincs rá anyagi lehetőségem, hogy magántanárt fogadjak. (Általános iskola, Pest megye)

Az alapok nem megfelelő leadásából,és az ezek elsajátítására szánt kevés időből adódóan nincs mire építkezni. (Gimnázium, Heves megye)

Elavult módszerekkel tanítanak, így nem tudják megszerettetni az idegen nyelvet a gyerekekkel. (Általános iskola, Pest megye)

Nagyobb csoportokban a nyelvtanulás anyanyelvi tanár hiányában nem hatékony, csak a nyelvtant magoltatják, ami az élő beszédhez kevésbé fontos, kizárólag a nyelvvizsgára gyúrnak. (Gimnázium, Pest megye)

Nem.gyakorlatorientált. Magolásra épül, nem a beszédcentrikusságra. (Általános iskola, Budapest)

A tananyag nem gyakorlatias. (Általános iskola, Baranya megye)

Gyermekeim kis faluban tanultak, ahol a nyelvtanárok se beszélték rendesen az idegen nyelvet, amit tanítottak, annak ellenére, hogy a végzettségük megvolt. Gyakorlatilag semmit nem fejlődtek az iskolában, pedig még interaktív táblák is vannak az intézményben. Csak sajnos a pedagógusok nem értenek hozzá, nem tudják, hogy kell használni. Támogatom a nyelvvizsga mielőbbi megszerzését, de ehhez jó pedagógusokra és hatékony módszerekre lenne szükség emelt óraszámban és max. 8-10 fős csoportokban. A szülők többsége ugyanis nem tudja kifizetni a különórákat. (Szakgimnázium, Bács-Kiskun megye)

Nagy létszámban, és nem készségszinten, beszédközpontúan és nem élményszerűen tanítanak (Bács-Kiskun megye)

Rossz pedagógiai eszköztárral rendelkező, motiválatlan nyelvtanárral küszködünk évek óta egy gimnázium és általános iskolában. A nyelvoktatás itt gyakorlatilav a 0val egyenlő heti 4 órában. Amig lasszóval kell tanárt fogni ezeket a tanárokat is megbecsulik az iskolák. (Budapest)

Szerintem sokkal inkább beszédközpontúnak kellene lennie az oktatásnak, csak az adott nyelvet használva. Német tagozatosként a gyerekek többször előbb tanulták a német nyelvtanban az egyes mondatrészeket stb., mint magyarul ismerték volna egyáltalán az adott nyelvtani anyagot. Kis csoportban, napi egy órában tanulják a nyelvet, 8. osztályra már csodákat lehetett volna elérni. Nem mondhatom, hogy semmit sem tud a gyerek, inkább egy kártyavárra hasonlít a tudása. Vannak benne szavak, struktúrák, gondolatok, csak különösebb összefüggés nélkül. (Általános iskola, Veszprém megye)

Nincs kiscsoportos foglalkozás a gyerekekkel /Max csoportonként 4 gyerek / .Kevés az órai beszédgyakorlás . Szövegértés hallás után. Nyelvvizsgákon is a hallásértés az egyik problém . (Általános iskola, Tolna megye)

A kommunikációra tanîtás hiánya, nem mernek beszélni a gyerekek az adott nyelven. (Pest megye)

A nyelvoktatas elavult, nyelvtani szabaly kozpontu, es nem a beszelt nyeltvet helyezi eloterbe. Egyaltalan nem veszi figyelembe az oktatatas, higy a gyerekekre zudul az angol nyelv (zene, youtube videoik, kompjuter jatekok formajaban), jelentos tudast es nyelvi forrast adva, amit az iskolai tanitas nem aknaz ki, nem hivja segitsegul, sot ignoral. A gyerekek lenyeges szokincs birtokaban vannak, ami mintha nem is letezne. Pedagogiai modszerek rosszak, pl. ha a gyerek szodolgozat eseten +2 szinonimat is megad, nem kap plussz pontot. (Általános iskola, Budapest)

Több beszélgetés és megértetése az életben. Tudjanak kérdezni,tájékozódni és megértetni magukat a világban. Kevesebb nyelvtani lecke. (Szakgimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A magas gyermeklétszám mellett nincs differenciálás, frontális osztálymunkában kevés lehetőséget kap a gyerek az idegen nyelv gyakorlására, használatára. (Általános iskola, Pest megye)

Túlzottan elméleti, a tényleges nyelvi anyag háttérbe szorul. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs elegendő nyelvtanár, a gyermekeimnél nincs csoportbontás. Az egész osztálynak 1 nyelvtanára van. Rossz a struktúra, a nyelvtanítás a a nyelv nyelvtani részére van ráállva, nem pedig a kommunikáció fejlesztésére. (Általános iskola, Csongrád megye)

A mi esetünkben sajnos azt tapasztalom, hogy a nyelvet tanító tanár, nem a gyerekek tanulási képessége szerint tanít. Össze Vissza tanítják, nincs benne logika, kevés az óraszám. Nem magyarázza el nekik mi, micsoda. Csak leadta az anyagot és ezzel neki le van tudva az óraszám. Én pedig itthon próbáljam megtanulni, elmagyarázni számon kérni tőlük. Amikor tudom, hogy ez édes kevés, semmire nem elég, nemhogy a tovább tanulásra. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Nagyon nagyon alap. A gyermekem unatkozik az órákon. Még egy alapfokú nyelvvizsgához is kevés az általános iskolai nyelvoktatás. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A nyelvtanulási módszerekben látom a közvetlen okot. A nyelvtanra és a helyesírásra fektetik a hangsúly és főleg ezt osztályozzák. A gyermekeknek kudarcélményt jelent, hiszen az anyanyelvükön is problémát jelent a helyesírás és helyes nyelvtani szerkezetek alkalmazása. A helyességre kell törekedniük, nem pedig a kommunikáció alapvető feladatára: megértetem magam, és értem amit mondanak. A nyelvhelyesség csak ezt követően alakul ki. Ha van mit javítani. Amíg a gyerek nem mer megszólalni idegen nyelven, nincs mit javítani. Más európai államokban 2-3 idegen nyelvet is beszélnek egészen fiatal gyermekek. Tanulnunk kéne tőlük! Főleg a módszert! (Általános iskola, Csongrád megye)

A nagy létszámú csoportok miatt a nyelvtanulás nem eléggé egyénre szabott. Kevés idő marad a kommunikációs képességek fejlesztésére. A nyelvtant elég jól megtanítják, begyakoroltatják, de kevés idő marad annak a gyakorlására, hogy az elsajátított nyelvtant és lexikát hogyan tudják utána beszédben/írásban használni, netán még variálni is. /ugyanazt a gondolatot másik szerkezet segítségével kifejezni, pld./

Csak szavakat magolnak, a kommunikációs feladatok hiányosak, módszertanilag nem megfelelő a nyelvoktatás. (Általános iskola, Fejér megye)

Nem gyakorlati nyelvtudás, túlzottan nyelvtan-központú szemlélet. A kormány ígéreteiben nem bízom. (Általános iskola)

Nem beszéltetik őket, görcsös szódolgozatok, tantárggyá degradálják. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolában csupán az időt töltik el, érdemi fejlődés angolból egyik gyermekemnél sem tapasztalható. Kizárólag az otthoni plusz gyakorlás a szülővel segíti elő a fejlődésüket a tárgyból. Kevés az óra, és nem hatékony.(Általános iskola, Pest megye)

Nem tanulnak beszélni, nem motiválják a diákokat, unalmasak az órák, rosszul magyaráznak a tanárok, nincs elég idő a nyelvi órákra, nincsenek megfelelő eszközök, akár informatikai eszközök, ha meg vannak a tanár kukkot nem ért a számítógéphez. (Budapest)

Létszám minimum folyamatos emelkedése, esetlegessége az iskolai nyelvórákon. Így elvész a kommunikáció szóbeliségének mennyiségéből egy sor alkalom.

Rossz tananyag, túl nagy hangsúly a nyelvtani részre, kevés beszéd, kevés idő és lehetőség a nyelv aktív használatára. csoportok nem differenciáltak, nagy különbség a tudásuk között, a jobbak kénytelenek alkalmazkodni a lassabban tanulókhoz. nagyon lassú előrehaladás, ahhoz képest, hogy hány éve tanulnak nyelvet! nem elég hatékony módszerek, unalmas órák, tananyag! (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem iskolája az állami fenntartás elől „menekült” a nemzetiségi önkormányzati fenntartásba. Így fiam az első két évet általános tantervű állami iskolásként járta, harmadik osztályos korától emelt szintű német oktatással, két éve már angollal második nyelvvel végezzük az iskolát. Egyre rosszabb a tanulmányi átlagunk, egyfolytában nyűglődünk a nyelvtanulással. Heti 6 német óra és heti 2 angol óra mellett NAPONTA 10-30 szó megtanulása (bemagolása) a követelmény. Úgy érzem, „versenyistállóba” kényszerítették a gyerekeket, nyolcadik osztályra elvárás MINDENKINEK az alapfokú német nyelvvizsga. Fel kellene mérni, hogy ki az, aki alkalmas erre és ki az, aki NEM TUD NYELVET TANULNI, mert esetleg más kompetenciái hiányoznak. Kifejezetten rossz húzás volt nemzetiségi iskolát csinálni a sima állami iskola helyett, noha tisztában vagyok az állami iskolákban történő fejetlenségnek, az intézmény „menekülési kísérletét” meg tudom érteni. A „most aztán bebizonyítjuk” lépést és a nyelvtanítás borzasztóan követelményorientált megjelenését viszont nem. A gyermek így az életében nem fog szívesen beszélni németül. Beszélgettünk vele erről, inkább az angol mellett elkezd majd középiskolában egy harmadik nyelvet, de németet soha többé… Véleményem szerint így lehet egy jó kis kezdeményezést (értsd, menekülünk az állami fenntartásból) totálisan elcseszni. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Motiváció hiánya, unalmas nyelvtanközpontú, szavak magolásán alapuló oktatás.Több kommunikáció, beszédértés, utána jöhetne a nyelvtan. (Általános iskola, Zala megye)

Tanár pedagógiai felkészültsége, kreativitás hiánya, rossz okatásmódszertan, nagy csoportok mind nagy probléma. Hiába beszéli a tanár jól a nyelvet, többségük képtelen tanítani. (Általános iskola, Pest megye)

Csak a nyelvtanra koncentrálnak, sokkal többet kellene beszélni és beszéltetni. (Baranya megye)

Nem beszédcentrikusan oktatjàk, túl elméleti és lexikàlis a képzés (szabàlyok, segédigék igen, beszédfunkciôk, szituàciók nem) (Általános iskola, Budapest)

Gyermekem 3 éve tanul angolul, és gyakorlatilag semmit sem tud, csak amit tőlünk vagy magától megtanult. Nincs gyakorlati (beszéd) nyelvoktatás. (Általános iskola, Budapest)

Olyan nyelvtani részt bemagoltatni fölösleges, aminek még magyarul sem tanulta a nyelvtani hátterét. (Általános iskola, Pest megye)

Nem elég hatékony, a pedagógus nincs a helyzet magaslatán(5. osztályosok) (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A tanár nagyon gyenge Angoltudással renddlkezik amyan „Magyarangolt” tanít.Száraz tanítási sémával. (Általános iskola, Zala megye)

Iker fiaim vannak, külön osztályba járnak. Most végzősök a város „elit” gimnáziumában. A nyelvoktatás színvonala rendkívül gyenge. A tanár alig beszél angolul az órán. Régi elavult módszerekkel dolgoznak. Heti 36 óra mellett különórára járnak, hogy legyen nyelvvizsgájuk. (Gimnázium)

Gyermekem angol tanára sajnos 30 percig beszél magyarul az órán, majd 115 perc alatt ledarálja az anyagot. Sajnos rengeteg panasz érkezik rá de a tanárhiány miatt marad. Így a csoportba járó gyerekek gyűlölik a nyelvet. A kormánynak nagyobb hangsólyt kellene fektetni a jó nyelvoktatásba. Jobban megfizetni az összes tanárt, képzéseket biztosítani számukra.

Döcögős, elavult, ismétlő, lassú és sokszor szakmaiatlan a nyelvoktatás. (Általános iskola, Pest megye)

A tanár nem figyel oda, hogy a gyermek mit csinál, nem érdekli a fejlődése. Umalmas az órája, ezáltal a gyermek nem figyel, mással van elfoglalva. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Elavultnak tartom a hagyomanyos modszereket, helyette modernebb eszkozokkel, modszerekkel motivalnam a gyerekeket, digitalis eszkozok hasznalata, beszedkoszpontu tanitas. (Általános iskola, Budapest)

Sok nyelvtanár még mindig a magolásra és a nyelvtanra tesz nagy hangsúlyt pedig a magyar gyerekek még magyarul se tudnak helyesen fogalmazni, sőt azt se tudják mi a főnév, ige, múltidő, stb… A mi angoltanárnőnk szerencsére gyakorlati oktatásra, beszédre szoktatja a gyerkeket. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Kevés tanár, nem gyakorlati jellegű oktatás, nagyon lassú haladás (Általános iskola, Baranya megye)

A mai oktatás nem beszéd központú. Hiába tanulnak évekig ragozni pl, beszélni abszolút nem tudnak. Nincsenek szituációk. Nincs folyamatosság a nyelv tanításban. Abszolut 0 a nyelv tanítás Magyarországon. (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Nem gyakorlatorientált, túlságosan a nyelvtani dolgokra helyezi a hangsúlyt a beszéd helyett és frusztrálja a gyereket. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Nem beszédközpontú a nyelvtanítás; frontális oktatás; szavak bemagolása, dolgozat, majd továbblépés, a tanultak tananyagba történő beépítésének hiánya; a nyelvtani szabályok pontos ismertetésének hiánya (Általános iskola, Budapest)

Óriási probléma, hogy az idő nagy részét a nyelvtan tanulásával töltik, ezért a gyerekek nem mernek és nem is tudnak más nyelven megszólalni. Sajnos ahhoz sem ad alapot az iskolai nyelvóra, hogy csak egy pár órás felkészítő tanfolyamra írassák be a gyerekeket a nyelvvizsga előtt. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nincs idő arra hogy használják a tanult nyelvet. Veszik a száraz nyelvtant, tanulják a szavakat. De keveset beszélnek a tanult nyelven. Ehez kevesebb létszámú csoportba kellene tanulni. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

 

Tanárhiány a nyelvoktatásban

Nincs nyelvoktatás, mert nincs nyelvtanár. (Fejér megye)

Nem eléggé motivált tanárok. (Általános iskola, Budapest)

Az állandó tanárcsere (Budapest)

Nagy a fluktuáció. (Általános iskola, Budapest)

Nem megfelelő nyelvtanárok, akik félévente váltogatták egymást. (Gimnázium, Budapest)

Sokszor elmaradnak az órák. (Szakgimnázium, Komárom-Esztergom megye)

A tanárok fluktuációja magas (sűrű a tanár-és stíluscsere) (Általános iskola, Pest megye)

Folyamatosak a tanarcserék. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok fluktuációja, csoportok magas létszáma. (Általános iskola, Budapest)

Nem talál az iskola megfelelő tanárt. (Általános iskola, Budapest)

Tanárhiány, fluktuáció (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A magasan felkészült nyelvtanárok brutális hiánya. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs megfelelő nyelvtanítás az iskolában, volt mikor nyelvvizsga nélküli magyar szakos tanár tanítja a gyerekeket, és hónapokig semmit nem fejlődnek. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az egymást váltó pedagógusok! (Szakgimnázium, Pest megye)

Megfelelő képzettségű tanár hiánya (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Jelenleg az, hogy franciából nincs tanáruk, helyettesítéssel oldják meg. (Gimnázium, Budapest)

Második éve tanul németet, a 4. tanár vezetésével. (Általános iskola, Pest megye)

Négy év alatt az 5. nyelvtanár. No comment. (Gimnázium, Pest megye)

Kiégett motiválatlan tanár (Általános iskola, Budapest)

Gyermekem iskolájában megfelelő diploma és szak hiányában is oktatnak tanárok. Konkrétan nincs tanári és nyelvi képesítése a tanárnak. (Tolna megye)

Némettanár sajnos nincs egy ideje az iskolában, így nem megfelelően megoldott a nyelvoktatás. (Általános iskola, Budapest)

Az angol nyelvet 4 éve két tanár tanítja különböző szempontok alapján, a némettanár kezdőként foglalkozik a gyerekek egy részével, elég hamar ideges lesz, frusztrált. Főleg írásbeli feladatok vannak, a szóbeli gyakorlásra nem fordítanak elegendő időt (Gimnázium, Pest megye)

Nem elég motivált a tanár, sem anyagi sem erkölcsi megbecsülése nincs. (Általános iskola, Pest megye)

Túl sok gyerek egy csoportban, nyelvet ismerő, de pedagógiai szempontból képzetlen, gyakorlatlan nyelvtanárok. (Általános iskola, Budapest)

Kevésbé alkalmas tanárok is taníthatnak nyelvet, nincs lehetőség megfelelő fejlődésre a gyerekeknek. (Békés megye)

A pedagógusi fizetések nevetségesen alacsonyak. Kevés a fiatal a pályán, egyre több a pályát elhagyó. Már nem szaktanárok tanítanak. (Pest megye)

Egyszerre 2 angoltanár tart neki órát teljesen különböző módszerekkel, alacsony színvonalon (tudom, hogy az, mert én magas színvonalúban részesültem, és simán lenyelvvizsgáztam különtanár nélkül), szándékosan arra törekedve, hogy a gyerek hozzá járjon különórára a nyelvvizsga megszerzéséért. (Gimnázium, Békés megye)

Alsó tagozatban nálunk nincs nyelvoktatás! (Általános iskola, Pest megye)

Rendszeres hiányzás, más angolul nem tudó tanárokkal való helyettesítés. (Általános iskola, Pest megye)

Nagy létszám, motivalatlan pedagógus (Általános iskola, Budapest)

Az egész rendszer a rossz. Rosszak a tanárok, mert nem motiválják őket arra, hogy jók legyenek és a többség ingyen nem akar plusszmunkát felvállalni főleg úgy, hogy sokszor nincs hozzá se tudása, se eszköze, pláne segítsége és a gyerekek/szülők sem állnak mögötte, hogy hajrá, megéri. (Általános iskola, Csongrád megye)

Tanár betegsége esetén hetekig nincs megoldva a helyettesítés. Nagyon túlterhelt, alulfizetett tanárok. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

Magas csoport létszám, folyamatosan változó tanárok (Általános iskola, Pest megye)

Tanárváltás miatt mindig új követelményekhez kell igazodni. (Általános iskola, Budapest)

Nem hatékony. Tanárhiány. Folyton más tanítja a nyelvet, nincs állandóság. Túl nagy csoportlétszámok. (Általános iskola, Pest megye)

Probléma a nyelvtanárok hiánya, változása (Gimnázium, Pest megye)

Nincs nyelvtanár, nem fizetik meg a pedagógusokat. Rossz a módszer. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Évente változó tanárok, módszerek, követelmények. Negyedik osztályig évente az elejéről kezdték a nyelvet, mondatokat alkotni ötödikben tanultak először. Hiába ötös a gyerek angolból, a házi feladatot sem meri hangosan felolvasni. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanárok számának csökkenése, megbecsülésük mind anyagi erkölcsi értelemben katasztrofális. A kormány támogatja a gyerekszülést, de a felnevelésükhöz már nem nyújt segítséget.

A probléma a nyelvtanárok leterheltsége és a technikai feltételek hiánya (Gimnázium, Budapest)

Jelenleg nincs angoltanára a gyermeknek, csak októbertől várható. Magántanárnál tanul, hogy haladjon. (Általános iskola, Budapest)

Rossz módszertan. Pedagógusok alacsony megbecsültsége, emiatt magas a pálya elhagyók aránya. (Általános iskola, Vas megye)

Problémát jelent az állandó tanárváltás, aki év elején felméri a gyerekeket, minden évben kezdik elölről a tananyagot, nincs haladás. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A tanárhiány. Minden évben cserélődnek, más színvonalon, más követelménnyel, más módszerrel tanítva. Ha van tanár, ők sem mind motiváltak. Vannak nagyon jó, pályán lévő tanárok, de van, aki nem a kisgyerekek közé való, félő, hogy a gyerek „megutálja” a nyelvet ahelyett, hogy megtanulna beszélni, merné használni. Gyakorlatiasabb oktatásra lenne szükség. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Leginkább a második nyelv tanításánál sokkal magasabb óraszámmal kellene oktatni. Az első nyelvnél pedig szintén emelni az óraszámot még a második idegennyelv belépése előtt. Szükséges lenne jól megfizetett, képzett nyelvtanárok alkalmazása, mert nálunk az iskolában az osztály kevésbé szerencsés felének 6!!! tanára volt az idő alatt, míg a mi csoportunknak egy kiváló tanárnője. Ezek a gyerekek sokkal nehezebben (különóra) és lényegesen később jutottak el a nyelvvizsgáig, míg a gyermekem csoportjának tagjai. (Gimnázium, Budapest)

Sok az elmaradó óra, évenként más a tanár. (Gimnázium, Budapest)

Gyakorlatilag nincs angol nyelvoktatás. Volt olyan év amikor a pedagógus többet hiányzott mint a gyerekek összesen. Helyettesítés nem volt megoldva. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Érdektelen, fásult tanárok. Gyakori a pedagógusok cseréje. Nem eléggé képzett pedagógusok.

A középiskolában minden évben más a nyelvtanár. A csoport nagyobb része motiválatlan, differenciálásra kevés a lehetőség. (Szakgimnázium, Tolna megye)

A jól képzett nyelvtanárok elhagyják a közoktatást. Egyre ritkább a megfelelő pedagógus, ők is többszörösen leterheltek. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Az első tanár külföldre távozott. A második csak ugródeszkának tekinti az iskolát, szállodába készül, pedagógiailag alacsony szintű, nem tudom, mit kapott az egyetemtől a nyelven kívül – biztosan csak középkori angol szövegelemzést.

A tanárhiány fokozottan probléma a nyelvoktatásban. Most váltottunk iskolát, kisebbik gyereknél közölték, nem indul francia nyelv, mert nincs tanár. Akik arra jelentkeztek, azok is angolt fognak tanulni. Szemléletváltásra is szükség lenne, a hangsúlyt az beszédre, megértésre kéne helyezni a nyelvtan helyett. (Általános iskola, Pest megye)

Sokkal kisebb csoportokban kellene tanítani, és megfizetni a tanárokat, hogy motiváltabbak legyenek, és ne csak akkor tudjanak megélni, ha a főállásuk mellet még egy másodállást is vállalniuk kell. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A nyelvtanárok gyakran jobban fizető állásba mennek, így túl gyakran változnak a nyelvtanárok. Esetleg egy darabig nem szakos tanár helyettesíti az angol órákat. A sok tanár miatt nincs egységes koncepció. (Szakgimnázium, Budapest)

Nincs módjuk gyakorolni a nyelvet, kevés a nyelvtanár, a jó nyelvtanár! (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Motiválatlan tanárok, túl sok tanár látás, az idegen nyelv használata az iskolai időre korlátozódik. (Gimnázium, Veszprém megye)

Ne legyen tanár és tankönyv cserélgetés. Legyen kommunikáció alapú oktatás, kisebb csoportok. (Budapest)

Sajnos túl kevés a képzett idegennyelv tanár, kisebb települeseken szinte lehetetlen szakképzett nyelvtanárt találni. Sokan képesítés nélkül vagy nyelvvizsgával tanítanak. De a városi iskolákban sem jobb a helyzet, azokban is nagy a hiány. Az pedagógusok fizetése annyira szánalmas, hogy sok nyelvtanár inkább nyelviskolákban vagy külföldön kamatoztatja a tudását, többszörös pénzért. (Békés megye)

A jelenlegi angol tanarnak se tanitoi, se nyelvtanari vegzettsege nincs. Alkalmatlan a tanitasra. (Általános iskola, Budapest)

Kevés a megbízható, motivált, elkötelezett nyelvtanár, óriási a fluktuáció, ami megnehezíti a gyerkek dolgát. Gyakran előfordul, hogy (két tanítási nyelvű iskola) a nyelvtanár hiánya miatt más évfolyammal összevont órájuk van, ami a különböző tudásszint miatt lehetetlenné tesz bármilyen oktatást, így azt meg sem kísérlik, hanem udvari órával hidalják át. A fenntartó (kk) nem adja meg a megfelelő segítséget, anyagi támogatást az anyanyelvi tanárok alkalmazásához, így az szülői, önkormányzati segítség nélkül megoldhatatlan feladat. (Pest megye)

Vannak jó nyelvtanárok akik meg tudnánk oldani a megfelelő nyelvtanítást, a probléma az hogy nincsenek elegen és nincsenek megbecsülve így amikor valamilyen például egészségügyi okból kiesik egy pedagógus akkor nem biztos hogy találnak a helyére megfelelőt ez sajnos a mi esetünkben így történt a tanárnő aki évekig tanította a gyerekemet és megfelelő képzést is nyújtott egészségügyi okból távozott az iskolából és helyette már csak olyat találtak aki úgymond – „nem volt más” kategória és most azt látom hogy áll a nyelvtanulása gyereknek és nem fejlődik sehova (Általános iskola, Békés megye)

Az iskolának vannak ugyan nyelvtanárai, de nem érzem őket szakmailag felkészültnek. Magam is beszélek németül, és többször előfordult, hogy hibát találtam az órán elhangzottakban. Ezen úgy látom, a fantasztikus pedagógus-minősítőrendszer nem sokat segít, 1-2 kirakatórát bárki meg tud tartani. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Alsó tagozatban nem nyelvtanárok tanítottak idegen nyelvet, hanem nyelvvizsgával rendelkező tanítók. Gyakorlatilag nincsenek alapok. (Somogy megye)

Sajnos 3 év alatt 7 nyelvtanár, különböző módszerekkel és mindig más nyelvkönyvvel. Nincs alap, nem tudnak mire építeni, minden tanárral elölről kezdik. (Általános iskola, Budapest)

Nincs elegendő nyelvtanár, mert a tanárokat nem fizetik meg. (Gimnázium, Tolna megye)

Kevés a valóban jól képzett nyelvtanár. Kisebbik gyerekemet (7.o.) például egy tanító végzettségű hölgy tanítja, aki 7.-ben már nem is taníthatna angolt, de sajnos hiány van..

Nincs megfelelő nyelvtanár, 1. osztályban el sem indult a nyelvtanítás! (Általános iskola, Heves megye)

A tanárok túlterheltek, tanárhiány okán a rendszerben maradókra több teher hárul, több órájuk lesz – még ha ezt kifizetnék, ez sem jelentene minőségjavulást (Általános iskola, Budapest)

A kisfiam elméletileg 3. réve tanul angolul. Sehol nem tartanak, többnyire egyáltalán nincs nyelvtanár, vagy 1-2 hónap után elmegy. Ez van Budán – mi lehet máshol? (Általános iskola, Pest megye)

Ha a tanár két három leckével jár a gyerek előtt az azért probléma (Általános iskola, Baranya megye)

Minden tanévben több tanár, nem egységes tananyag (Általános iskola, Csongrád megye)

Tanévenként változnak a tanárok. (Gimnázium, Heves megye)

4 év alatt 4 különböző nyelvtanár tanította a 4.-es gyermekem, minden évben mindent előlről kell kezdeni az új tanárnak. Nem elég vonzó a fiataloknak a pedagógus pálya, ezért kevés a tanár is. (Általános iskola, Baranya megye)

Az angoltanárnő tavaly is 9 hónapig táppénzen volt. Semmit nem tanultak a gyerekek. Ez év kezdetén is táppénzen van, s az iskolaigazgatőnő semmit sem tesz, hiszen a barátnője. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Két angoltanár felváltva tanítja a csoportot. Az egyik normális, ösztönző a másik nem való tanárnak. Ez meglátszik a gyerek hozzáállásán is, sajnos. (Gimnázium, Veszprém megye)

Folyton változó tanárok, rossz, elavult módszerek, tankönyvek. (Általános iskola)

Nem szaktanár tanítja a nyelvet. Évente változik a tanár személye. Túl sokan vannak a csoportban. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Tanárhiány, nem minden órára tud bejönni a nyelvtanár (tavaly egy hónapban egyszer volt). (Általános iskola, Budapest)

Az iskolák folyton tanárhiánnyal küzdenek, így beérik azzal az oktatóval is aki nem a gyerekeknek megfelelő módszerrel oktat ezáltal nem haladnak a tananyaggal vagy nem tudják megfelelően elsajátítani azt. Eközben elveszik a tanulni akarás a gyerekből. (Általános iskola, Heves megye)

Tanárhiány miatt a kisebbiknél nem indult kéttannyelvű. (Általános iskola, Pest megye)

Ahány új tanár jött, annyiszor kezdték előről, így nem lehet haladni. (Szakgimnázium, Budapest)

Az angol csoport tudása széles skálán mozog, a tanárok sűrűn cserélődnek.

Minden évben más nyelvtanár tanította, ez probléma, mert mindig más elvárásokhoz kellett igazodni és megfelelni. (Heves megye)

A legnagyobb a tanárok vándorlása. mindegyiknek más astílusa, pedagógiai hozzáállása a gyerekekhez, és ezt kell a gyerekeknek mindig megszokni, tolerálni. (Gimnázium, Pest megye)

Kevés jó tanár. Brutalis fluktuacio. 8 angol tanar 4 ev alatt!!! Alulfizetett, nem megbecsült szakma. Poroszos tanárokkal.(Általános iskola, Pest megye)

A legnagyobb probléma a nyelvtanárok motiválatlansága és érdektelensége. Óra helyett egyes tanároknál osztályfőnöki megbeszélnivalókkal és magyar nyelvű beszélgetéseket megy el az idő. Nincs számonkérhetőség a nyelvtanárokkal kapcsolatban. (Gimnázium, Pest megye)

Nem elég motivált a pedagógus. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Németből: az alapok hiánya, ugyanis az általános iskolában a német nyelvtanár be sem járt az órákra, szülői jelzés ellenére sem történt változás.

A felső tagozaton, amikor már valóban lehetne haladni nincs olyan tanár, aki egy tanévnél tovább marad, bár már az egész tanév is jó … Az új tanár, új stílus, ismétlések mert nem tudni pontosan honnan folytassák, vagy épp kimaradnak, nem eléggé mélyülnek el részek (Általános iskola, Bács-Kiskun megye) Mivel az angol nyelv nagyon keresett, nincsenek az állami iskolákban elhivatott angol nyelv tanárok. sokszor a tanárok nyelvtudása sem anyanyelvi szintű, vagy legalább is nem éltek nyelvi környezetben soha. Sokszor cserélődnek a tanárok, nincs folytonosság. nem használják ki, hogy a mai gyerekek nagyon jó szókinccsel rendelkeznek pl. a minecraftból, rajzfilmekből, netflixről (Pest megye)

Az általános iskolai tanárhiány miatti nagy lemaradás, ami alig pótolható. (Szakgimnázium, Heves megye)

A fiam ebben a tanévben kezdett el nyelvet tanulni, de mivel nincs elég tanár az iskolában, nem tudnak csoportbontást biztosítani. Így az egész osztálynak egyben tartják az angol órát. (Általános iskola, Budapest)

Nagy fluktuáció a nyelvtanarok között (Általános iskola, Budapest)

Szinte minden szaktanárból hiány van, a jó tankönyvek nem elérhetőek. A meglévő tankönyvek nem a megértést segítik. (Budapest)

Kevés a jó tanár, az anyagiak miatt sok tehetséges nyelvszakos tanár pályaelhagyó, a csoportlétszámok magasak, az elérhető tankönyvek közül a német és az angol nyelvűel elfogadhatók, a kisebb nyelvekkel foglalkozó tankönyvekből siralmas a kínálat vagy nincs is. (Általános iskola, Baranya megye)

Szaktanár hiány, alulfizetett, túlterhelt tanárok, eszközhiány, kellő differenciálás hiánya (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Sajnos az a tapasztalatom, hogy kevés a nyelvtanár és ha valami közbejön egy tartós betegség akkor nincs aki helyettesítsen. (Általános iskola, Budapest)

Véleményem szerint csakis a megfelelően képzett, és megfelelő szinten megfizetett tanárok hiánya a legnagyobb probléma. (Általános iskola, Somogy megye)

A tanár rendszeresen hiányzik, ilyenkor nincs helyettesítés, ha mégis bejön valaki, az nem nyelvtanár. (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A pedagógushiány-ezért a kevésbé jó tanárok is helyet kapnak. (Békés megye)

Nyolcadikos gyermekem angol nyelvtanára egy orosz nő aki olyan orosz akcentussal beszél, hogy még a magyarját se nagyon érteni… az iskolában megmondták, hogy sajnálják de nincs helyette más, vagy ő vagy senki. (Általános iskola, Budapest)

Nincs elég megfelelő szaktanár és gyakorlási lehetőség (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Gyakran változó tanárok, sokan maguk sem beszélik tökéletesen az adott nyelvet, nagy csoportlétszám nagy egyéni tudáskülönbségekkel a gyerekek közt, nyelvtagozatos gimi 4. évre csak b2ig tanit így lassan haladnak, nem beszédkozpontuak az órák stb. (Budapest)

Kevés a jó nyelvtanár, nincs egymásra építkező fejlődést garantáló tanrend. Az angoltanárokat évente váltogatják, nem tudnak az alapoktól felfele folyamatosan építkezni. (Pest megye)

Nincsenek nyelvoktato tanarok, vagy elhagyjak a palyat (Általános iskola, Budapest)

Az évenkénti tanárváltás miatt nem haladnak, egy helyben toporognak. (Általános iskola, Pest megye)

Valaha presztízs értékű volt a tanári hivatás, ugyanakkor sajnos egyre alacsonyabb szintű a tanárok szakmai és célnyelvi tudása is, az iskolák pedig „örülnek”, ha szakos tanárokat sikerül felvenni. Kissé nárcisztikusan tetézve mindezt: „… minden sikeres pedagógus nő mögött egy tehetős férj áll, aki finanszírozza a tanítást, mint luxus hobbit…” (Általános iskola, Budapest)

Jelenleg, fiam estében éppen tanárváltás történt. Nem igazán segítőkész, teljesen más módon dolgozik,és türelmetlen a diákokkal úgy,hogy még össze sem szoktak. Ha a diák nem ért valamit, ahelyett, hogy elmagyarázná, inkább letorkollja a gyerekeket. Nem szeretteti meg a nyelv tanulását, és a sok negatív élmény véleményem szerint csak árt. (Általános iskola, Somogy megye)

A tanárok túlterheltsége, a jó tanár elmegy mert kevés pénzt kap (Gimnázium, Budapest)

Probléma a folyamatos tanárcsere. (Általános iskola, Budapest)

A gyerekem az általános iskolában szenvedte meg a nyelvtanárok vándorlását. Az utolsó 2,5 évben már nem változott a tanár, de nagyon rossz tanár volt. A nehezebben tanuló gyerekekkel nem tudott mit kezdeni, csak a versenyre járókkal foglalkozott, a többiben csak a nyelv iránti utálatot erősítette. (Szakgimnázium, Heves megye)

A tanár egy hét után felmondott. Anyanyelvű tanárok kellenének akik pl az egyik órán csak beszél és beszéltet (Általános iskola, Csongrád megye)

Általánosban nincs rendes nyelvtanár. Nálunk olyan tanárnő „tanította” hetedikben, és nyolcadik osztály feléig (a továbbtanulás szempontjából a legfontosabb időszakban), aki egyáltalán nem beszélt angolul… (Pest megye)

Egyértelműen a pedagógushiány, a megbecsülés hiánya miatt pedig a motiválatlanság (Általános iskola, Pest megye)

Folyamatosan cserélődnek a nyelvtanárok – nálunk ez a fő probléma. (Gimnázium, Budapest)

Nincs nyelvtanár, ennyi pénzért nem.akarnak tanítani, plusz a portfólió terhe is ott van, amire nincs szükség. (Szakközépiskola, Békés megye)

A gyerekem kimarad belőle, életkora miatt külföldi nyelv tanulásból, kevés a jó nyelvtanár, mert aki tud jól egy nyelvet, az ennyi pénzért nem dolgozik, máshol többet keres a nyelvtudásával. (Gimnázium, Heves megye)

A fiatal, ügyes angol tanárunk 1 év tanítás után multinál helyezkedett el, mert nem tudott megélni. A levitézlett, életunt, idősödő angol tanárnéni pedig nulla motivációt jelent a gyereknek. Múltkor 1 évig nem talált az iskola angol tanárt. (Általános iskola, Budapest)

Sok sok angoltanár, n emlékszem tudják, mit tanított az előző. (Általános iskola, Budapest)

Nyelvi tagozaton elsőtől kellett volna tanulnia. Negyediktől tanulták, mert nem volt tanár. Ötödikes lett, új tanár, új nyelvkönyv újra kezdetektől. Semmi értelme. (Általános iskola, Veszprém megye)

A tanárhiány komoly probléma. Több nyelvtanárt ismerek, aki iskolában tanított, most viszont vállalkozóként ad nyelvórákat 4500-5500 (!) Forintos óradíjért. És várólista van náluk, akkora az érdeklődés. Nem kérdés, miért választották ezt a megoldást. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Alulfizetett tanárok -> tanárhiány -> nagy létszámú csoportok (Általános iskola, Budapest)

Sajnos megtapasztaltuk, hogy a tanár hosszabb betegsége miatt a helyettesítést nehezen tudták megoldani. Szerencsére szakos nyelvtanár helyettesített, de az emelt óraszámot (heti 5 óra) nem tudták biztosítani. (Gimnázium, Nógrád megye)

A negyedik tanár tanítja 5 éven belül. A tanárai hozzáállása változó volt. Az egyik a szavakon kívül semmit sem tanított… (Pest megye)

Sok a tanárcsere, őket jobban meg kellene becsülni, olcsóbb nyelvtanfolyamok, táborok kellenének, a szegényebb gyerekeket is támogatni kell abban, hogy el tudjanak ilyen helyre menni. (Gimnázium, Budapest)

Az iskolának nincs saját a felsőbb évfolyamokat tanító nyelvtanár, így áttanítással próbálják áthidalni ezt a helyzetet. Ez nagyon nem jó, sem a gyerekeknek, sem a szülőknek! A gyermek nem is ismeri a tanárt, a szülő pedig nem is tud vele beszélni. Nincs itt soha fogadóórát, hiszen csak áttanít. (Általános iskola, Somogy megye)

Kb fél évente változik a tanár.

Nem megfelelően szakképzett tanár (Gimnázium, Zala megye)

A nyelvtanárok és általában a tanárok nincsenek megfizetve, megbecsülve a szólamok ellenére. A jó tanárok egyre nagyobb számban nem iskolában tanítanak. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs elegendő tanár. Most is elmaradnak az órák pedig jővöre érettségi. (Pest megye)

A tanárhiány miatt az oktatás nem megfelelő. (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos nem megfeleló a tanár képzettsége. (Általános iskola, Pest megye)

Az iskolánkban egyszerűen nincs nyelvtanáruk a 7-8. évfolyamosoknak.. 🙁 (Általános iskola, Budapest)

Lakóhelyünk határ közelisége miatt a nyelvtanárok inkább külföldön hajtogatnak pólót 3× annyi fizetésért, kevesebb munkaórával. (Győr-Moson-Sopron megye)

Több tanár tanít egy nyelvet, teljesen eltérő módszerekkel és követelménnyel. Nincsenek összhangban a pedagógusok.

Ha beteg a némettanár, nincs helyettesítés. Sajnos a tanárnő több hónapig hiányzott. Most már jobban van, de ez jelentős kiesés volt. (Általános iskola, Fejér megye)

A legnagyobb probléma a tanár-vándorlás. (Baranya megye)

A nyelvtanárok képzettsége nem megfelelő, így a gyerek teljesítménye tanárfüggő.

A gyakori tanárváltás, a módszerbeli hiányosságok, a döntéshozók hozzá nem értése. (Szakgimnázium, Fejér megye)

Èvente változó, gyakran gyenge tanárok. Nem tudják tudàs szerint differenciálni a gyerekeket. (Általános iskola, Budapest)

A tanárok anyagi megbecsülésének hiánya és komoly leterheltsége miatt nagy körükben a fluktuáció, ez általában visszaveti a csoportokat a haladásban. Az oktatással kapcsolatos intézkedések átfogóan kétségbeejtőek. Java részük dilettantizmusról árulkodik. (Pest megye)

Az a legnagyobb probléma hogy nem is tanitanak. gyakorlatilag a nylevi tagozatos osztályban olyan angol tanár van aki konkrétan nem alkalmas tanitásra és demotivált és kifejezetten utálja a gyerekeket, és nem végzi el a feladatot amiért fizetést kap. Csak és kizárólag magán órákon és extra pénzes külsős tanfolyamokon kénytelenek a gyerkeink ebből a városi gimnáziumból felkészülni a nyelvvizsgára. holott nyelvi tagozatos a gyerek. 5 osztályos gimnáziumban!!!! az egyetlen anyanyelvi tanárt maga a helyi pedagógus közösség ellenszenve üldözte el , az igazgatót nem érdeklik a történések, igy nincs anyanyelvi tanár, aki pedig maradt ,az az órát sem tartja meg!! (Gimnázium, Pest megye)

Nincs tanár,ha mégis van valahol,akkor alulképzett!Sajnos silány az oktatás. Így 1nyelvet is nehezen tanul majd meg jól, nemhogy 2-őt,és vizsgázni felsőfokúan, mind2-ből!?? Nincs pénze a családoknak ehhez!! Különóra stb…Nem gondolta ezt át az,aki kitalálta!! (Általános iskola, Budapest) A legnagyobb gond, hogy a jó tanárok nem az iskolákban vannak, hiszen máshol jobban keresnek. (Fejér megye)

A tanárok hiánya, a meglévő pedagógusok megbecsülésének hiánya. Az elavult módszerek és eszközök. (Általános iskola, Pest megye)

Kevés a jó nyelvtanár akik pedig vannak túlterheltek. (Budapest)

Nincs elegendő tanár, minden évben más- más tanítja a nyelvet. Jönnék- mennek a pedagógusok, sokan pályaelhagyók.

Az alacsony szinten tudó nyelvtanárok maradnak az iskolában, aki jól beszéli a nyelvet elmegy multihoz, legalább 2x annyi bérért dolgozni. (Általános iskola, Budapest)

A lányom iskolájában a tanárok túlterheltsége miatt az ő évfolyamának már nem jutott idegen nyelvi óra keret az első 3 évben, csak jövőre kezdik el tanulni az angolt. Így már eleve hátrányba kerültek a későbbi két évfolyammal szemben, akik első osztálytól tanulhattak. Persze járattuk kulonorara, de ez számunkra plusz költséget jelent. Nem tartom igazságosnak ezt a rendszert. (Általános iskola, Budapest)

Nem megfelelő tanárok oktatják a nyelvet. Anyagi problémák miatt a jó tanárok már nem a közoktatásban dolgoznak. (Szakgimnázium, Budapest)

Elmaradt órák száma >30%. Felkészületlen tanár. Nincs a gyerekeknek motivációja. Olyan tantárgyat tanulnak pl. angolul, amit magyarul sem értenek – és a tanár sem. (Szakgimnázium, Budapest)

Még a tanulási nehézség fejlesztésére sincs elég pedagógus. Tanulószoba a pedagógus hiány miatt nincs. Magán tanárhoz jár fejlesztésre. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Még fejlesztő pedagógus sincs, az előírt heti 2 óra helyett, jó ha kapja a heti 1 órát. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Hónapokig nincs tanár, vagy ha van helyettesítés az nem megfelelő szintű (Somogy megye)

Pedagógusok alacsony elismertsége, fásult, fáradt tanárok. Tanárhiány. Nincs tudomásom hatékony állami intézkedésekről. (Általános iskola, Somogy megye)

A tanár nem jelenik meg valamennyi órán.Nem haladnak. (Általános iskola, Heves megye)

Megfelelő képzettségű pedagógusok hiánya (minden területen). (Szakgimnázium, Komárom-Esztergom megye)

A kisebbik fiam speciális iskolában tanul mert halmozottan sérült (nem értelmi fogyatékos) és az iskolájukban már évek óta nincs is nyelvtanár. Semmilyen. sőt már az alapvető tantárgyak tanításához sincs elegendő pedagógus egyik gyermekem iskolájában sem. az órákon gyorstalpaló jelleggel, magyarázat és tanítás nélkül darálják le az anyagot, hogy a tanár elmondhassa, hogy betartotta a tantervi menetrendet- az, hogy a gyerekek órán szinte semmit nem értenek meg és nem sajátítanak el, sem angolból, sem másból, nem szempont az iskolákban. (Általános iskola, Pest megye)

Tapasztalataink szerint az iskolában évente-félévente változnak a különböző felkészültségű tanárok, mindig előről kezdve, gyakran egy új könyvből, néha könyv nélkül… A heti óraszám eleve elégtelen, eddig nem találkoztunk korszerű tanítási módszerekkel, minimális az szgép használata,online tanítás(filmek, mesék, dalok).

Emellett jelentős a tanárok fluktuációja és ez nem csak a nyelvtanárokra vonatkozik. Nincsenek sem anyagilag sem erkölcsileg megbecsülve a tanárok, sokan elhagyják a pályát. Sajnos a kontraszelekció miatt a gyenge tanárok maradnak az iskolákban. (Általános iskola, Pest megye)

eddigi tapasztalatom szerint a tanárhiány a legnagyobb probléma, emiatt sok fős csoportokban tanulnak, nem jut mindenkire elég idő. (Általános iskola, Budapest)

Általánosban nyolc év alatt nyolc tanára volt. Nyolcadikban heti három órát három különböző tanár tartotta. Nyolc év nyelvtanulással rendes országban két nyelven is megtanítják a gyerekeket.Most kilencedikes.Nyelvi csoportban 17-en vannak. Nem hatékony ekkora létszámnál az oktatás. Ráadásul nincsenek egy szinten. (Gimnázium, Pest megye)

Tavaly csak 2 nyelvtanárral tudták megoldani a tanítást, akik naponta váltották egymást, teljesen más tanítási stílussal, úgy, hogy nem adtak egymásnak intót. (Általános iskola, Budapest)

Kevés a jó módszertannal oktatató, motivált tanár. Az alacsony bérezés és a jelentős adminisztáció miatt jelentős a pályaelhagyás.

A pedagógusok között sok a pályaelhagyás, emiatt állandóak a változások. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A legnagyobb gond,hogy nincsen a mi iskolánkban szakos nyelvtanár!!!Olyan valaki tanítja, akinek talán van nyelvvizsgája vagy csak érettségizett belőle, pontosan nem tudom, de nem nyelvtanár!!! (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Tanárhiány, helyettesítések megoldatlansága, alacsony követelmény, kevés szóbeli kommunikáció (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Ha már kötelezővé tették a középfokú nyelvizsgát annak az elérést is nekik kellene lehetővé tenni, nem a szülőnek magán tanár segítségével, amit nem is engedhetünk meg magunknak valamint a gyerek leterheltsége miatt is nehéz beszorítani a napirendbe. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Gyakori tanárváltás, nagy különbségek a tanárok felkészültségében, gyerekekhez való hozzáállásában. Mire megszoknak, megszeretnek valakit, máris új tanárt kapnak, sokszor nem is az életkoruknak megfelelőt. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs elegendő szakképzett nyelvtanár, gyakran olyanok tanítanak, akiknek csak nyelvvizsgája van. Angol tanárt találni szinte lehetetlen, de más pedagógusokra is nagy szükség lenne.

A magas csoportlétszám, évről évre változó tanárok, a folytonosság hiánya. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Kevés tanár sok gyerek. Minden évben új tanár. (Baranya megye)

Érdemben nincs nyelvtanár, sem nyelvóra. Testnevelő, stb tartja az órát. (Általános iskola, Fejér megye)

Az idegennyelvi, főleg az angol tanárok kevesen vannak, nagy a túlórájuk a fizetésük pedig olyan, mint a többi tanáré, egyszerűen siralmas. (Somogy megye)

Kevés nyelvtanár van a rendszerben, és a tanári pálya alacsony presztízse miatt kevés marad benne. A tanarok jobb megbecsülése, magasabb fizetés kellene, és új pedagógiai módszerek.

Mivel 2 angoltanár van csak az iskolában és 1 némettanár, tartós betegség esetén (ha a tanár vagy a gyermeke beteg), általában nem tudják megoldani a szakos helyettesítést. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A középiskolában minden évben más a nyelvtanára: mindegyik más attitűddel, más elvárással, más-más részre teszi a hangsúlyt, ez egy érettségiző gyermek számára követhetetlen. úgy érzem, 8. osztály óta többet fejlődött vissza, mint előre. (Szakgimnázium, Baranya megye)

Az iskolákban kevés a jól képzett nyelvtanár,sokszor évente más más pedagógus oktatja az idegennyelvet,,,az óraszámok sem mindig elegendőek erre (Szakgimnázium)

Volt olyan év, amikor éven belül négyszer váltottak angol tanárt. Alig tanultak abban az évben valamit. Minden évben előröl kezdik az anyagot 5 év alatt szinte alig fejlődött. (Általános iskola, Budapest)

Hivatalosan tanulnak németet 5 évfolyamon, de nincsen tanár.

A gyakorlott angol tanárok elhagyják a pályát magasabb fizetés miatt. Az iskolákban főként pályakezdő vagy képesítés nélküli tanárok dolgoznak ideig-óráig amíg kellő rutint szereznek és tovább állnak. (Pest megye)

A nem megfelelő tanár a legnagyobb probléma. (Gimnázium)

Nincs elég tanár, és mivel röhejes a fizetés amit kapnak a maradék is ott fogja hagyni a pályát, vagy rosszabb esetben az országot is! (Gimnázium, Nógrád megye)

Alacsony bérezés miatt nincs kellő számú és megfelelően felkészült tanár.

Nem hatékony. Fáradtak a pedagógusok és fásultak. Ráadásul nagy a fluktuáció! (Somogy megye)

Tanárhiány a legnagyobb probléma

A tanárok állandó váltakozása. Szinte évente a tananyag 0-ról kezdése a hiba. Az új tanárnak fogalma sincs a gyerekek tudásáról. Rossz oktatási tanterv! (Szakközépiskola, Fejér megye)

A jelenlegi nyelvtanár sajnos szakmailag nem elég felkészült, de a községünk iskolájában levő tanárhiány miatt örülök neki, hogy egyáltalán van nyelvtanár. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nyelvtanulás ma már nagyon fontos.De nincsenek megfelelően képezett szakemberek, akik megfelelő képességekkel rendelkeznek pl hogy egy általános iskolás gyermek oktatását legalább elfogadhatóan ellássák.Az is nagy hátrány, hogy szinte minden tanévben más pedagógus oktat más-más elvárásokkal más ritmusban, különböző könyvekből.Jelenleg úgy látom a gyermekeim nyelvoktatása katasztrófa.A magánórák díját nem tudjuk finnanszírozni így igen kicsi az esélye, hogy gyermekeim akár az elkövetkezéndő 10 éven belül nyevvizsgával rendelkezzenek. (Általános iskola, Pest megye)

Állami fenntartású gimnáziumban kezdtük az ötödik osztályt, kiváló tanárral, emelt óraszámban.Majd igen agresszív módon az egyház vette át az iskolát, sorban mondtak fel a legjobb tanárok, köztük az idegen nyelvet oktatók is. A pótlásukra sebtében történő átcsoportsítások (kat.ált iskolai tanárok tanítanak 9-12.évfolyamig) stb. Ahová sikerült új tanerőt felvenni…szóval, aki beesett az utcáról. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

A gyakori tanárváltás. A jelenlegi tankönyvízű tanítás, kevés szóbeli, beszélgetős gyakorlattal. (Somogy megye)

Kéttannyelvű iskolába irattuk, bízunk benne, hogy így eljut az állami nyelvoktatás keretén belül a nyelvvizsgáig. Testvéreihez képest, a másik iskolatípus miatt sokkal jobban galad, bár rendszeres otthoni szülői segítségre szükség van. 4 év alatt 5 angoltanára volt, olyan sokan hagyták el az iskolát, és ebbe nem számoltam bele az évente változó anyanyelvi tanárt, akivel heti 1 órájuk van. (Általános iskola, Budapest)

Kevés nyelvtanár, akik túlterheltek! (Gimnázium, Pest megye)

A 2 tanítási nyelvű iskolában folyamatosan keresik a nyelvi és nyelv+ szaktárgy tanárokat. Angolos tanítónénink egyetem év után hagyta ott a szakmát 2 tanító helyettesíti. (Általános iskola, Budapest)

Nálunk azok akik idegen nyelvet tanítanak gyerekeknek, maguk sem a legképzettebbek sem nyelvi szinten, sem pedagógiai szinten (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az évenkénti tanárváltás nem szerencsés. Általános iskolaban szerencsénk volt, 4 évig ugyanaz volt a pedagógus. (Gimnázium, Heves megye)

Tanár tartós betegsége. Nem szakos helyettesítés. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Olyan tanár oktasson aki tudja a nyelvet, jelenleg 3 tanítja egyszerre melyből egy biztosan alkalmatlan az oktatásra, az óráinak semmi haszna nyelvoktatás szempontjából. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Egyetlen problémaként a nyelvtanár felkészületlenségét és motiválatlanságát látom. Megfelelően felkészült tanárokkal az iskolai idegen nyelv órák elegendőek kellene, hogy legyenek. (Annó 9.osztályban kezdtem németet tanulni 11. évfolyam tavaszán sikeresen nyelvvizsgáztam csak tanóraifkészüléssel.) (Gimnázium, Csongrád megye)

Nincs az iskolában képzett nyelvtanár, így olyan tanár tanítja az idegen nyelvet, aki maga sem beszéli helyesen azt, csupán szavakat tanulnak a gyerekek. (Általános iskola, Pest megye)

A legnagyobb probléma, hogy minden évben új tanár tanítja a nyelvet. Nincsenek megfizette, keresnek jobb állást maguknak. (Általános iskola, Budapest)

A módszertanilag jól felkészült tanárok amint lehet otthagyják az iskolát és jön a következő tanár, könyv, követelmény stb. (Vas megye)

A nyelvtanárok jelentős része nem motivált, hogy munkáját magasabb színvonalon,eredményesen művelje. Nem fontos nekik, hogy a tanulók mielőbb elsajátítsák az idegen nyelvet. Az iskola sem motivált az eredményességi mutatók javításában. A fenntartó KLIK a költséghatékony működésre törekszik. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Most sincs tanár, vagy elmarad az óra, vagy mindig más helyettesít. Vagy ha van, nem ad le órát és nem tudok mit tenni. (Gimnázium, Pest megye)

Eszméletlen rossz tanárok. Iszonyat nagy fluktuáció. (Általános iskola, Pest megye)

Mindkét gyerekem ugyanabba az általános iskolába jár. Tavaly négy hónapon keresztül nem volt nyelvtanáruk, ide-oda rakták őket, de senki, semmit nem tanított nekik. Félév lezárása előtt kaptak tanárt, aki gyorsan leosztályozta őket, mintha mi sem történt volna. (Általános iskola, Budapest)

Vagy tanár hiányzik helyettesítés nem igazán megoldott, vagy ugyan azt az anyagot ismétlik 2-3 hónapon át így nem haladnak. 4 osztályban még a 2-os könyvet használták mert nem végeztek még azzal sem. (Általános iskola, Baranya megye)

Az én gyermekem jelenlegi tanára esetében a képzettség – mind pedagógiai mind szakmai- hiányosságai jelentik a problémát. Az első két tanárával tökéletesen elégedettek voltak a gyerekek is, ám a jelenlegi tanár nyelvtani és kiejtésbeli hibáit ők maguk is észreveszik. Szomorú, hogy a jól képzett és talpraesett fiatal tanárok csak minimális arányban maradnak a pályán, a legtöbben vagy a magasabb bérért más jellegű munkát vállalnak, vagy a jobb lehetőségekért el is hagyják az országot. :(((( (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Kevés a jól képzett tanár, a hiány miatt gondolkodás nélkül, bármikor váltanak, akár év közben is, ha közelebb tud menni dolgozni. Fél évente változó tanítók mellett egy alsós nem tud jól tanulni. Hab a tortán, hogy a mostani tanító nem nyelv szakos, csak nyelvvizsgája van. (Általános iskola, Budapest)

Az állandó tanárváltás gond. Nem folyamatos a haladás, nehéz újraszokni az oktató stílusát,az óraadó tanárok maguk is diákok így a középiskolai órarendet az ő órarendjükhöz kell igazítani, így lesz 6,7,8.órában a nyelv amikorra már nem elég koncentráltak.

Nincs angoltanár, a gyerekem első óráján bevallotta a tanárnő a gyerekeknek, hogy életében először tanít angolt. Azért lett ő az angoltanár, mert ő jelentkezett a testületi ülésen, hogy beszél angolul!!!!! Úgy érzem ennél nincs lejjebb…… (Általános iskola, Tolna megye)

A kisvárosban,ahonnan jön,csapnivaló a tanárok nyelvtudása egy-ket kivételtől eltekintve.MINDEN évben más tanította angolból! (Gimnázium, Csongrád megye)

Folyamatos csere.Évről évre más tanítja őket. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Sajnos tanåraink ingáznak iskolák között sokszor nincs megtartva óra mert nincs tanár ez borzasztó! (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Alsóban még nem veszik elég komolyan a nyelvoktatást! Nagyon sok óra elmarad amit aztán nem is pótolnak be! (Általános iskola, Pest megye)

Folyamatos fluktàció a nyelvtanàrok között

Legyen stabil a tanár ne fél évente cserélődjön és amíg nem találnak addig tán még a takarító is beugrik tanítani (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A nyelvtanárból elhagyják az iskolákat. Aki marad, az nem jó, eneeváltak és nem motiváltak.

A saját gyermekeimnél a gyakori tanárváltás jelenti a problémát, illetve a nagy létszámú tanulócsoport. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Jól képzett, jól fizetett nyelvtanárok hiánya. Aki teheti, külföldre megy, vagy elhagyja a pályát. (Általános iskola, Budapest)

Angol tagozatos osztályba jár a 8.-os fiam és év eleje óta nincsen nyelvtanár (Budapest)

A kevés nyelvtanár miatt, olyanokat is alkalmaznak aki sem emberileg, sem szakmailag nem való oda. A könyvek sem a gyerekek szövegértési szintjének valók. (Általános iskola, Fejér megye)

Nincs nyelvtanár. (Általános iskola, Budapest)

A beszéd és az íráskészség fejlesztésére tenném a nagyobb hangsúlyt. A frontális módszer helyett inkább a pár és csoportmunkára fókuszálnék. Sajnos a tanárok váltakozása miatt nincs meg a folytonosság. (Általános iskola, Pest megye)

A folyamatos tanárváltás (Szakgimnázium, Budapest)

Nincs elég nyelvtanár az iskolában. A nyelv szakos helyettesítés nincs megoldva. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kevés a jó, motívált tanár. Nekünk épp szerencsénk volt. De ez a ritka. (Általános iskola, Fejér megye)

Pedagógusok túlterheltsége, pedagógusok hiánya. (Gimnázium, Budapest)

A legnagyobb problémát abban látom, hogy kevés a nyelvtanár. Szinte évente váltjak egymást. A gyerekek túlságosan leterheltek. (Általános iskola, Pest megye)

A pedagógus ha nincs bent nincs helyettesítő tanár. (Gimnázium, Békés megye)

Hiányzik több tanár az iskolábaól (5-6), köztük nyelvtanárok is, így a meglevő tanárok nagyon leterheltek, 30+ órát tartanak hetente. Így nem lehet alaposan felkészülni, nem marad idő az önkápzésre, új ötletek gyújtésére, az órák színesebbé, ezáltal eredményesebbé tételére. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs állandó angol szakos az iskolában. (Általános iskola, Somogy megye)

Nincs elegendő angol tanár. Jobb nekik magántanárként dolgozni, mert a nagy csoportlétszám miatt elég sok idő a nevelésre megy és nem a valós tanulásra. (Általános iskola)

A magasan képzett, motívált nyelvtanár hiánya a legnagyobb probléma, mint az összes töbi tárgy esetében is. Amely tárgyból van megfelelően képzett, motívált, jó módszereket használó pedagógus azokból a tárgyakból jól haladnak a gyerekek, ahol ez hiányzik ott nem! (Gimnázium, Pest megye)

A legnagyobb problema hogy angol tagozatos iskolaban 8.osztalyban nincs angoltanar, tavaly is egy nyugdijas neni tanitotta. (Általános iskola, Budapest)

Évente változnak a tanárok, minden évfolyamon egy magyar és egy angol nyelvi tanárhoz kell alkalmazkodniuk. mindenkinél mások a követelmények. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Sajnos nincs tanára a csoportjának!!!!!!!!!! (Általános iskola, Pest megye)

Minden évben más-más pedagógussal (felmondanak, elhagyják a pályát 🙁 )kezdik meg az évet. Így nehéz tanulni (Fejér megye)

Jelenleg az, hogy nem nincs az iskolában német tanár, így egyáltalán nem tanulnak németet a gyerekek (Általános iskola)

Nincs az iskolában nyelvtanár 12. évfolyamon?????!!!! (Szakgimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nem tartják meg a tanórákat (Gimnázium, Heves megye)

Számunkra a tanárhiány a legnagyobb probléma. Minden új tanár előröl kezdi oktatni a gyerekeket és ez lassítja a megfelelő haladást. (Általános iskola, Pest megye)

A tanár hiány fenyegeti a legjobban a tanuló gyermekeket. A mi iskolában is hiányzik angol tanár, pedig ez egy emelt szintű nyelv oktatási suli. Így a kisebbik gyermekem már osztály méretű csoportban tanul angolul. Legalább 3 angol tanár hiányzik! (Általános iskola, Budapest)

A tanárok motiválatlanok, sűrűn cserélődnek, mire felméri az egyik, hogy hol tart a gyerek, jön a másik, aki esetleg nem is nyelvtanár, csak helyettesít hónapokig. Az idő megy a gyerekek nem tanulnak semmit, nincs sikerélményük, mert nincs tudásuk. (És ez nem csak az angol nyelv tanításnál fordul elő.) (Szakgimnázium, Pest megye)

A kezdő és haladó csoportot egyszerre tanítja a tanár. 20 percet egyik csoporttal foglalkozik, 20 percet a másikkal. (Általános iskola, Fejér megye)

Sajnos sok esetben nem is végzett nyelvtanárok tartják az órákat a szakember hiány miatt. (Budapest)

A pedagógusok fáradtak, mivel nálunk minden évben szinte a teljes angol tanári kar feláll év végén. Jelenleg alig van pedagógus végzettségű tanár a szakon, végzettség nélküli tanárok oktatnak..(Általános iskola, Pest megye)

Nyelvtanárok hiánya. Ennyi pénzért nem mennek angolt tanítani a fiatal pedagógusok. Az alacsony fizetés miatt sok a pályaelhagyó. Fontos lenne minden pedagógusnak az anyagi megbecsülés. (Általános iskola, Budapest)

A fluktuáció. Nem hiszem, hogy minden magyarirszági iskolában egységesen magas színvonalú nyelvoktatás folyik Elméletileg elég kellene legyen 12 év a középgokú nyelvvizsgához, de mivel nagyon nehéz pózolni a kieső nyelvtanárokat, ez az elmélet bukik. Sokkal nagyobb anyagi és erkölcsi támogatás járna a tanároknak, akkor kevesebben hagynák el a pályát. (Általános iskola)

Nincs szakos nyelvtanár, némettanár tanítja az angolt (Pest megye)

Állandóan változnak a tanárok szinte évenként és a minőség nem nő (Általános iskola, Budapest)

Súlyos a tanárhiány! Érdektelenek az órák, vagy nem tanítják az anyagot, mert elmarad a nyelvóra, csak számonkérés van, hogy legyenek jegyek. A leterhelt és digitális játékok izgalmához szokott gyerekek motiválását a régi képzettségű tanárok nem tudják megoldani, pedig ez internet is tele van ötletekkel. (Gimnázium, Budapest)

Antipedagógus jött a régi helyére (Szakgimnázium, Budapest)

9. évfolyamos gyerekemnek ebben az évben jelenleg nem bizosított az angol tanítása (Fejér megye)

Az iskolában, ahova gyerekem jár, három éven belül egy német tanár ment nyugdíjba, és kettő mondott fel. Azóta helyettesítéssel “oldják meg” a német órákat, fiam németóráit jelenleg az énektanár!!! tartja. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

 

Nem adottak a feltételek

Kevés óraszám. (Általános iskola, Budapest)

Alacsony óraszám (annak ellenére, hogy túl sok időt töltenek az iskolában). (Általános iskola, Zala megye)

Nagy csoportlétszám, rendkívül magas óraszámok (vannak hatodik óráik), gyenge informatikai háttér, elavult eszközök. (Általános iskola, Békés megye)

Nincs adottság az iskolaban nyelvi csoportok bontásra. Teljes 27-30 fős csoportban nehez tanítani és tanulni. (Általános iskola, Pest megye)

Magas csoportlétszám, túlságosan heterogén összetételű csoportok, kevés óraszám, tanárok túlterheltsége (Szakgimnázium, Budapest)

A lányom 2. osztályos korától magántanárhoz jár. Heti 2 alkalommal , ezért ö jobb helyzetben van az átlagnál. Sajnos az iskolai nyelvoktatás , fölég a nagy létszám miatt nem elégséges a beszéd jó elsajátításához. Az osztály kb. 30% -a jár külön nyelvórákra. (Általános iskola, Budapest)

Nincs idő, hogy elmélyítsék a tudásukat. Nincs idő gyakorolni. Nagyon sok gyerekkel kell egy időben foglalkoznia a tanárnak egyszerre.Nem szabadna 17 gyereknek lennie egy csoportban. (Szakgimnázium, Heves megye)

Kevés oraszam, nagy csoport, differenciálás hiánya (szintfelmérés) (Pest megye)

Nagy csoport, tapasztalatlan tanárok. (Általános iskola, Pest megye)

Ezen kívül azt is nehezményezem, hogy aminek értelmét láttam volna, angol emelt óraszámú osztály indítása, nincs a 30 km-es körzetben. Pedig hihetetlen igény lenne rá, de egyik környékbeli iskola sem foglalkozik vele. Ellenben német emelt óraszámú osztály majdnem minden iskolában van, pedig sehol sem tudják feltölteni teljesen, fél osztályokat indítanak jó esetben. (Általános iskola, Pest megye)

Talán a túl nagy csoport és kevés egyéni időráfordítás. (Békés megye)

Az iskolai testnevelés helyett inkább a nyelvi óraszámot kellene emelni. (Budapest)

A feszített tanterv miatt, nincs idő a tanulók kérdéseinek megbeszélésére, a lemaradók felzárkóztatására. (Gimnázium, Heves megye)

Az óraszámok túl alacsonyak, csak a jobb képességű tanulók juthatnak be az emelt szintű óraszámos csoportokba, pedig a kisebb óraszám eleve kudarcra ítéli a gyereket. Anyanyelvi tanárok nincsenek minden iskolában. (Általános iskola, Pest megye)

Túl kevés óraszám, Rossz minőségű könyvek. (Budapest)

Könyvhöz kapcsolódó hanganyag hiánya, nincs elég idő az adott anyag visszakérdezésére (ezáltal nem stabilak az alapok), (Általános iskola, Fejér megye)

Fennáll a veszélye, hogy nem lesz megfelelő nyelvkönyv, ha az Oxford Kiadó kiadványait még nagyobb mértékben tiltják le a tankönyvek listájáról. (Gimnázium, Vas megye)

Magasak a csoportlétszámok, nem eredményorientált a nyelvoktatás, kevés az anyanyelvi lektor, és az egész folyamatot mãr alsó tagozatban el kell ene kezdeni, amihez végképp hiányoznak a feltételek. (Gimnázium, Békés megye)

Nincs jó tankönyv, több óra kéne és kisebb csoport (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Tudás alapján differenciált csoportok szükségesek. Legalább 3 nyelvórára lenne szükség hetente.(Az erkölcstan eltörlésével ez megoldható volna.) Nem osztályozni kellene folyton, hanem kommunikálni az adott idegen nyelven. Minden nyelvtanárnak lehetőséget biztosítani külföldi szakmai továbbképzésen való részvételhez. (Általános iskola, Csongrád megye)

Magas osztálylétszám. Túlterhelt tananyag. Nem korosztályos tananyag. Kapkodás, felületesség, rugalmatlanság a három fő problémából kifolyólag. (Általános iskola, Csongrád megye)

A nyelvoktatáshoz nem elég a heti 3 tanóra, a nyelve(ke)t napi szinten kellene oktatni, magasan képzett, jól beszélő, ill anyanyelvi tanárokkal. A sok felesleges tananyag és óra helyett inkább erre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. (Gimnázium, Budapest)

Heti 3 angol óra van ez alatt nem lehet megtanulni a nyelvet és tulterheltek a gyerekek napi 6-7 órájuk van ami leterhelu őket+még a házi feladat. (Általános iskola, Pest megye)

Csoportlétszám a legnagyobb probléma, illetve a pedagógusok felháborítóan alacsony fizetése, és felháborítóan magas leterheltsége. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A nyelvtanárok túlterheltek, nagy a csoportlétszám. A nyelvtanulás lényege, hogy készséggé váljon egy adott nyelv. Szükség van a több gyakorlásra. Sokan nem engedhetik meg maguknak a különórák kifizetését, így a szegėny családból származó gyerek még nagyobb hátrányban lesz akkor is, ha tehetséges.

A nagy csoport létszám miatt nincs lehetőség egyéni értékelésekre. A tanárok tudásasokszor megkérdőjelezhető. Az állam által adott könyvek régiek, újítani kellene ezeket. (Bács-Kiskun megye)

Alacsony óraszámban tanul angolul. Nagy a csoport létszáma, a tanár nem tud differenciáltan tanítani. (Gimnázium, Budapest)

Elavult nyelvtanítási módszerek, rossz kiejtéssel és az idegen nyelvet nem elég jól beszélő tanárok. Minden iskolába kellene anyanyelvi tanár, hittan és honismeret helyett legyen nyelvóra anyanyelvi tanárral. (Általános iskola, Budapest)

Nincsen szakterem, a tanár túrterhelt, nagy csoport…stb

A hatékony nyelvtanuláshoz a jelenleginél lényegesen nagyobb óraszámban és kisebb csoportokban kéne tanulnia. (Általános iskola, Fejér megye)

Az iskolák felszereltsége évek óta romlik. Nemhogy modern oktatási eszközök lennének, gyakran még egy cd-lejátszó sincs. Fénymásolni alig lehet, interaktív tábla nincs minden teremben, ha elromlik a projektor, a tankerület évekig nem javíttatja meg. A tanárok gyakran saját eszközeiket viszik órára, hogy boldogulni tudjanak. A legtöbb iskolában nem biztosított még a csoportbontás sem. 22-25 gyerek ül egy nyelvórán, köztük egyre több a nehezen kezelhető, problémás, SNI-s, btmn-es… (Veszprém megye)

A tanárhiány miatt nincs lehetőség csoportbontásra. Nem állnak rendelkezésre az iskolában alapvető eszközök, amelyek segítenék a nyelvtanulást (wifi, internet, laptop, gyereknek iskolai tablet, anyanyelvi tanár, stb…) A nagy csoportok miatt nincs idő arra, hogy a diákok szóban megnyilvánuljanak, így a tanulók bizonytalanok az idegen nyelv használatába, a szóbeli kommunikációban. (Általános iskola, Pest megye)

Valószínűleg a gyerekem sosem fog eljutni felsőoktatásig, mert diszgráfiás, és a kormány bekényszerítette őt a többi gyerekkel egy kondíciójú számonkérés rendszerébe.(pl. hivatalosan nem írhat nyomtatott betűkkel.) Ennélfogva már most gyűlöli az iskolarendszert, örülök ha motivált lesz annyira hogy az érettségiig eljusson, de már azt is irreálisnak tekintem, mivel nem fogadják már el ha az érettségit nyomtatott betűvel írja, és így nem tudja leírni annyi idő alatt olvashatóan a számonkérést amennyi időt kap rá. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Anyanyelvi nyelvtanárok hiánya. (Általános iskola, Budapest)

Negyedik osztályban is kevés a heti óraszám illetve a korszerű eszközöknek minden tanteremben rendelkezésre kellene állni (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Nincs elég lehetöség a differenciált oktatásra (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Túl sok gyerek a csoportokban. (Gimnázium)

Jelenleg heti egy német órája van. Szerintem ez semmire nem elég. (Budapest)

A magas csoportlétszám. 18-20 vagy még ennél is több gyerekkel nem lehet hatékonyan nyelvet oktatni. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Alacsonyabb létszámú csoportokban kellene oktatni. Magasabb óraszámban, jobb körülmények között (labor, anyanyelvi tanárok bevonása). Egyéb, felesleges tananyag kurtítása. Nem az óraszám, hanem a tanulnivaló csökkentése segít, mert akkor jó esély lenne egy csomó dolgot a suliban (tehát nem magántanárnál) elsajátítani. Akkor lenne idő egyéb programokra. Sajnos, mindig az óraszám csökkentésében gondolkodnak, pedig csak az egyetemi szintű tananyagot kellene megfelelő szintre csökkenteni. (Gimnázium, Pest megye)

A nyelvi könyvek nem tartoznak a támogatott körbe, így azt a szülőknek önállóan kell beszerezniük. Mivel különböző anyagi lehetőségekkel rendelkezünk, ha a könyv ára miatt több szülő nem egyezik bele a megvásárlásba, azt értelemszerűen nem tudják használni. (Pest megye)

A nagy létszámú csoportokban a nyelvtanulás kevésbé hatékony. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az iskolai nyelvoktatás legnagyobb problémája a mi iskolánkban a magas csoportlétszám. 12-14 fős csoportokban nehéz a hatékony tanítás, mivel a csoport létszáma miatt egy-egy gyerekre sokszor a szükségesnél kevesebb figyelem jut, ráadásul a tudásszintnek megfelelő differenciálás is nehézkes. A kisebb csoportlétszám azonban nem csak a tanárok létszámhiánya, de a rendelkezésre álló tantermek kis száma miatt sem megoldható. (Általános iskola, Pest megye)

Jelenleg gyermekem heti 1 órában tanul idegen nyelvet, amely nagyon kevés és csak minimálisan haladnak, alig tanulnak valamit (Általános iskola, Zala megye)

Már kisebb kortól első osztálytól kötelezően kellene oktatni minimum heti 5 órában azaz napi szinten! (Általános iskola, Budapest)

A kormánynak fogalma sincs mi zajlik egy köznevelési intézmény falai között. A nyelvtanárok véleményének kikérésével kellene módosítani a nyelvi oktatást. A csoportok nagy létszámúak, a pedagógusok túlterheltek, a tantervek elavultak. Módosítani kellene a nyelvvizsga követelményeit is, mert köszönő viszonyban sincs a mindennapi életben használt idegennyelvvel. Felesleges olyan mélységben a nyelvtan, a hétköznapi kommunikáció lenne a lényeg. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Iskolai eszközök hiánya, anyanyelvi tanárok foglalkoztatása, beszédközpontú tanítás, tankönyvek modernizálása (Általános iskola, Baranya megye)

Nagyon szűk listáról választhatnak tankönyvet a tanárok, nem feltétlenül a legjobb könyvek elérhetők. (Általános iskola, Budapest)

Nem tartom jónak a tankönyveket. (Általános iskola, Budapest)

Kevés az óraszám, nagy létszámú csoportok. (Gimnázium, Heves megye)

Heti 1 oraban, nagy letszamban tanulnak. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Sajnos kevés a nyelvtanár, ami azt eredményezi, hogy nagyobb lesz a csoportok létszáma. Ez pedig így már egyáltalán nem hatékony. 15 főnél nem szabadna nagyobb létszámot adni, ezzel szemben gyakori a 25-27 fő… (Általános iskola, Békés megye)

Kis csoportokban tanulással és, életszerű szituációkkal eredményesebb is lehetne… Ja, és lehet nem napi 5 tesiora kellene, hanem mondjuk 5 nyelv sztem… (Általános iskola, Pest megye)

Túl magas csoportlétszám – fegyelmi problémák a csoportban – hosszúra nyúló képzési idő, visszafogott haladási tempó emiatt demotiváció (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Rossz minőségű, nem kezdőknek való 3.osztályos angol könyv, 1-3. osztályig csak heti 1 angolóra, tudás nulla, de negyedikben már heti 4 órával kell megküzdeniük (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az iskolai keretekben nem elegendő az óraszám a sikeres nyelvvizsga letételéhez. (Gimnázium, Békés megye)

Túl nagy a csoportlétszám, kevés a nyelvóra száma, kiégett pedagógusok. (Gimnázium, Pest megye)

Mivel kölcsöntankönyvből tanulnak (az ingyenes tankönyv valójában ezt jelenti) nem hozhatják haza, így itthon nem nagyon tud gyakorolni, pedig szereti. (Általános iskola, Veszprém megye)

Alacsony heti óraszám, túl nagy csoport. (Veszprém megye)

Túl magas a létszám a csoportban így nem hatékony a nyelvtanulás (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

A legnagyobb gond abban az iskolában ahol a gyermekeim tanulnak, az hogy másodikban heti egy órában kezdik el a németet a gyerekek. A felsőbb évesek szüleitől lehet hallani, hogy a gyerekek nem nagyon tudnak egy év után annyira sem németül, hogy normálisan egy bemutatkozást el tudjon mondani gyerek. Első osztályos korukban szakkör keretén belül tanulhatták a nyelvet. Csak azt sikerült elérni, hogy a kezdeti lelkesedésből a totális tiltakozás állapotáig jussanak el a nyelvtanulással kapcsolatban. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nyelvi tagozatos osztályban kéthetente van 1 órájuk. Ez mire elég? Eközben van sok érdektelen kötelező tananyag. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Több nyelvóra és több nyelvtanàr kellene az egyéb hasztalan tantárgyak helyett. (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Hatékonyabb lenne az oktatás, ha minél kisebb csoportokban foglalkozna velük a tanár, max. 10 fő, de sajnos ez a tanórákon nem valósítható meg a jelenlegi oktatási keretek között. (Gimnázium, Budapest)

A tankönyvek – az erre az évre engedélyezettek nagy része katasztrofalis. (Gimnázium, Pest megye)

Kevès óraszám a nyelvtanulás rá, tanárváltások (Általános iskola, Baranya megye)

Túl nagy csoportletszam (Csongrád megye)

Túl kevés a nyelvóra, ráadásul 20 gyerek vesz részt egy órán.

Az állami irányítas nem jó! Minden gyereket belekényszerítenek egy sablonba, ami senkinek sem jo! A nyelvtanárok félévente váltják egymást, 15-20 fős csoportokban tanítanak. Nem csoda ha nem működik… (Általános iskola, Pest megye)

Kevés óraszám (Általános iskola, Baranya megye)

Nagy probléma a nem megfelelő eszközök mellet, a kisebb csoportokban történő oktatás. Sajnos ezeknek sincsenek meg a feltételeik…adott esetben csoportbontásnál nincs üres terem. Szemléltető anyagok kevés használata. (Általános iskola, Pest megye)

A nagy létszámú csoportok miatt nincs lehetőség a rendszeres beszéltetésre. (Általános iskola, Budapest)

Nagy létszámú csoport. (Általános iskola, Pest megye)

Csoportbontás hiánya, IKTeszközök, megbízható WiFi hiánya, régi, elavult módszerek, elavult, nem gyerekbarát tankönyvek (nemzetiségi nyelvből) (Általános iskola, Pest megye)

A tanár túlterheltsége miatt,nincs idő és lehetőség a gyengébb tanulók korrepetálására, segítésére! (Általános iskola, Budapest)

A magas csoportlétszám, ezt mindenképp csökkenteni kellene. (Általános iskola, Pest megye)

Angol tankönyvet nem viheti haza, mert az könyvtári könyv. Napköziben nincs angol tanulás, mert az angol tanárnak is van saját osztálya. A saját tanárai nem beszélnek angolul. Így marad az otthoni tanulás, ami nagy gond, mert a szülő nem angoltanár, sőt egyáltalán nem pedagógus. Fontos lenne előbb a magyar nyelvtant jól megtanítani, utána tudja csak a gyerek az angol nyelvtant megérteni. (Általános iskola, Fejér megye)

Csoportlétszám, kevés óraszám (Általános iskola, Zala megye)

A legnagyobb gond, hogy sokan vannak a csoportba, 20 fő felett. A tanárnő nem igazán jó, sokszor nem is jól adja le az anyagot, hibásan. Amikor a diákok javítanák, nem fogadja el. (Gimnázium, Zala megye)

Nagyon magas a csoportlétszám, kevés idő jut egy-egy gyermekre. (Általános iskola, Somogy megye)

Nagy a csoport létszáma, kevesebb idő jut a beszéd gyakotlására. 4-5 fős csoport lenne az ideális ahhoz, hogy hatékony legyen az iskolai nyelvtanulás (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nagy létszámú csoportok, nem a mindennapokban használható nyelvtudást adnak. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nagy létszám, túlterhelt tanár aki nem tud felkészülni az órájára rendesen, túlterhelt gyerek, nyelvi labor hiánya, kevés nyelvi óra, kevés lehetősége van megszólalni a gyereknek órán, stb. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nagyon kevés ismeretet adnak at a gyerekeknek, kulonorakra kell járatni, ami sok családnak megfizethetetlen vagy nagyon nagy anyagi terhet jelent. Az iskolak kozott nagy a kulönbség, ezért a gyengébb középiskolák tanulói hatranyban vannak. (Szakgimnázium, Pest megye)

Nincs elég nyelvtanár az iskolában. Semmilyen iskolai eszköz vagy szoftver sem áll a gyerekek rendelkezésére a tankönyvön kívül. (Általános iskola, Pest megye)

Kevés az óraszám, minden napos nyelvoktatás kell. (Budapest)

Magas csoportletszam. (Szakközépiskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nincsenek jó tanárok, megfelelő eszközök, elég idő az általános iskolában. (Budapest)

A gimnáziumban 8 fő alatti létszám esetén nincs nyelvi fakultáció. Ha a diák az adott nyelvből nem tud fakultációra járni, az alapórán nem tud felkészülni még a normál az érettségire sem, mert a csoportbontás hiánya miatt nem jutnak el tananyagban a követelményszintig. Mindezt a nyelvtanárok nyíltan elmondják, így a szülő kénytelen különórát biztosítani. (Gimnázium, Budapest)

Alacsony óraszám. Minden nap kellene nyelvóra. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

A hatékony nyelvtanulást hátráltatják a nagy csoportlétszámok, mert nagyon különböző képességekkel rendelkező gyerekek vannak együtt, más-más fejlettségi szinttel. Amit én személy szerint hiányolok, az a második idegen nyelv oktatása. Mindkét gyermekem CSAK egy nyelvet tanul, egyikőjük egy falusi iskolában, másikuk a megyeszékhely egyik “ legjobb” ált. iskolájában. Szerintem a mai világban ez kevés! ( de tudom, hogy az 5 tesi, meg a hittan/ erkölcstan elveszi ezektől az időt) A kormány intézkedései sajnos mind arra irányulnak, hogy ne nevelődjön, nőjön fel egy gondolkodó, véleményéért kiálló társadalom. :(; (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A mi iskolánkban heti 2 óra nyelvoktatás van negyedik osztálytól. Ez semmire nem elég. (Pest megye)

A nagy osztálylétszámok ellehetetlenítik a differenciált oktatást, egyéni fejlesztést. 10-15 fős tanulócsoportok hatékonyabban működhetnének. (Pest megye)

A vizsga követelmények magasak, de a gyerekeket nem tudják felkészíteni az iskolák, mert nincs megfelelő háttér hozzá. (Budapest)

Szerintem kisebb csoportban több idő jutna egy gyermekre. (Gimnázium, Budapest)

A csoportok létszáma túl magas. Nincs elég lehetőség a kommunikáció gyakorlására. (Budapest)

Csak 4.osztálytól van heti 3 angol óra, miért nincs előbb? (Zala megye)

Alacsony óraszám, kevés VALÓDI használati lehetőség, kevés gyakorlati foglalkozás. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekemnek diszlexiáha miatt speciális kis csoportos beszédközpontú nyelvoktatásra lenne szüksége, amire a jelenlegi oktatási rendszer nincs felkészülve. (Általános iskola, Pest megye)

Az iskola, ahova a gyermekem jár kizárólag német nyelvet tanít. A gyermekem tanulási nehézségekkel küzd, ez olyan plusz teher, ami végleges lemorzsolódását valószínűsíti. Az angollal talán boldogulna, de arra nincs lehetőség, mert nincs tanár. A döntés az iskola fenntartójától származik… No comment. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Magas csoportlétszám, nincs lehetőség szintjének megfelelő tanulásra, alulmotivált tanárral, aki maga sem beszéli rendesen a nyelvet nem lehet hatékonyan tanulni. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Túl kevés óraszámban tanítják. (Budapest)

Kevés a jó nyelvtanár, nem kiscsoportos és életszerű az oktatás, nem motivált sem a gyerek sem a tanár. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Mivel nem engedélyezik a csoportbontàst, túl nagy létszámúak a csoportok, így a gyakorlatközpontú oktatás nem megvalósítható. A jól bevàlt tankönyvek fokozatosan lekerülnek a tk listàról. A tanàrok túlterheltsége akadàlyozza az alaposabb felkészülést. A tovàbbképzések sokszor horribilis àrakon vannak amit hàrom gyerek mellett nem lehet vàllalni. Szülő és nyelvtanàr (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Magas csoportlétszám, eszközhoány (angol) (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Túl nagy létszámú csoportban tanulnak, a tanárt alkalmatlannak tartják a szülők.

Magas csoportlétszám, idős szaktanár, minimalizált tankönyvlista. (Gimnázium, Fejér megye)

Túl nagy csoportlétszám, alacsony idegennyelvóraszám. (Győr-Moson-Sopron megye)

Gond van az órákon a fegyelmezéssel. Szakmailag hiába jól képzett a tanár, ha nem tud fegyelmezni, nem találja meg a kapcsolatot a gyerekekkel. Hiányzik a kontroll, pontosság. A gyakori tanárcserék nagyban akadályozzák a haladást a tanulásban. A tankönyvek nem a legjobbak, a jók pedig drágák. Nagyok a csoportlétszámok.Szamárságnak tartom a nyelvórákat 0. órában vagy 6-7. órában megtartani. Hiába van heti 5-6 nyelvóra, ha ilyen lehetetlen időpontban vannak az órák. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Kevés a nyelvóra száma, tanár hiány (Általános iskola, Budapest)

Mindenképpen kisebb létszámú csoportokban kellene oktatni a nyelvet az iskolában. (Meg eleve kisebb létszámú osztályok kellenének…. ne azért vegyen fel minél több gyereket az iskola, mert kell a „fejpénz”) (Általános iskola, Budapest)

Még mindig túl sok gyerek tanul együtt. Véleményem szerint kisebb csoport hatékonyabb, mint 19 gyerek együtt. (Általános iskola, Nógrád megye)

Biztosítani kellene legalább a heti 5 nyelvórát miután tud nyelvvizsgát tenni, természetesen megfelelő képzettségű tanárokkal. (Győr-Moson-Sopron megye)

Kevés, rosszul képzett tanár tanít túl sok gyereket egyszerre. Nem látok értelmes és előre mutató intézkedést a kormány részéről. (Általános iskola, Budapest)

Nem varhato el, hogy 4 ev alatt 7 kulonbozo nyelv- es nem nyelvtanarhoz igazodjanak, illetve 25 + fos csoportban nem lehet nyelvet tanulni!! (Általános iskola, Pest megye)

A németet magasabb óraszámban tanítják, de volt olyan év hogy heti 1 angolóra volt. Ennek pont semmi értelme. (Általános iskola, Pest megye)

A mi iskolánkban 2. Osztályban nincs nyelvoktatás. Nagy problémának gondolom ezt. Épp most irattam be magánnyelviskolába a kisfiamat. Miért nincs?? Az egyik legfontosabb dolog a mai világban a nyelvtudás, és a felsőoktatásban is kérik. (Általános iskola, Somogy megye)

Nincs csoportbontás. (Általános iskola, Baranya megye)

Nagy csoportlétszám, kevés ITK, nyelvi lektor hiánya. (Csongrád megye)

Magas létszám, kevés óraszám (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nem mer idegen nyelven megszólalni. Túl nagy a csoportlétszám. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nagy létszámú csoportok Nincs anyanyelvi tanár (Budapest)

kritikán aluli a tankönyv, az óraszám kevés (Általános iskola, Fejér megye)

túl sok diák kerül egy nyelvcsoportba. (Gimnázium, Vas megye)

Kevés az óraszám és kevés a leadott tananyag, hiába jó a tanár. (Általános iskola, Békés megye)

Magas csoportletszám problémát jelent, kevés idő jut egy gyerekre. (Gimnázium, Pest megye)

Eddig gyermekem osztályában 2 angol csoport volt, 12 és 11 fővel,ettől az évtől viszont összevonták a csoportot,így 23 gyerek tanul heti 3 órában,ami nem jó. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

20 fős csoportban nem lehet SNI, BTMN stb problémával küzdő gyerekeket együtt oktatni a teljesen normális képességüekkel. Maximum 10 fős csoportokban kellene nyelvet tanítani. Nem fog tanítani jönni senki sem ennyi pénzért és ilyen társadalmi meg nem becsültség mellett. (Somogy megye)

Nagy csoportlétszám, kevés lehetőség beszélgetésre (Általános iskola, Budapest)

Ennyi gyerek egy csoportban nem teszi lehetővé a hatékony, kommunikatív nyelvoktatást. A tanár túlterhelt, nem motivált. A gyerek túlterhelt, nem motivált. (Gimnázium, Budapest)

Kevés óraszámban tanulják a diákok az idegen nyelvet. (Baranya megye)

Év végén vissza kell adni a tankönyveket és általában nem tudják végigvenni ill. nem minden feladatot van idő megoldani. Következő tanévben másik, új tankönyvet kezdenek. Így hátrányba kerülnek olyan gyerekekkel szemben, akiknek máshol ez sikerült. Nincs mód nyelvi szakkört, de még korrepetálást sem indítani a kevés tanár miatt. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Nehezíti a haladást a fentieken kívül a csoport nagy létszáma: lehetetlen a kommunikatív képességeket fejleszteni 45 percben 28 gyerekkel, úgy hogy sikeres nyelvvizsgát, vagy emelt szintű érettségit tegyen. (Szakgimnázium, Baranya megye)

Hatalmas csoport létszámok, tanárhiány, gyakorlatiasság hiánya, motiválatlanság. Kormànyszintű intézkedés nem létezik! A rendszer központosítása minden haladás és fejlődés gátja! (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Túl magas a csoportlétszám. Itthon sokat kell gyakorolni. (Általános iskola, Nógrád megye)

Túl nagyok a csoportlétszámok és kevés a nyelvóra. (Általános iskola, Pest megye)

Kevés tanár, nagy létszámú csoportok. (Általános iskola, Pest megye)

Hivatalosan 3 csoportra bontva tanulnák az angolt 5 évfolyamon, de mindösszesen egy angol tanár van. (Általános iskola, Budapest)

Túl kevés idő, nagy tananyag/csoportlétszám, kevés kommunikáció és hanganyag. (Gimnázium, Fejér megye)

30 fő van az osztályban az utóbbi tanévben a 2. angoltanár nincsenek meg az alapok nem kommunikálnak órán. Nem tudnak beszélni csak a házit ellenőrzik meg max olvasnak. Ez nagyon karcsú lesz még a középiskolához is nemhogy a nyelvizsgához. (Általános iskola, Pest megye)

Magas csoportlétszám, kevés tanár (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Kisebb csoportokban kellene oktatni (Gimnázium)

Szerintem egy 10. osztályos gyereknek nem heti 3 órában kellene a fő nyelvet tanulni (angol), a másik nyelvet (német), amit második éve tanul azt pedig 4 órába. A 3 angol órából szinte minden héten elmarad a sport miatt, így marad heti 2 óra. Gondolom ebből semmiképpen nem lesz nyelvvizsga. (Gimnázium, Somogy megye)

Magas létszámú csoport, túlterheltség, alulértékelt pedagógusok (Gimnázium, Békés megye)

Alsóban angolt tanult, felsőben iskolát kellett váltani. Az új helyen nem folytathatta az angolt, elkezdte a németet. A németoktatás minősége gyenge. Most, 6. elején németül azért nem tud semmit, mert gyengén tanítják, angolul meg azért mert 1 évet felejtett. Emiatt idén angolból magántanárhoz fogom járatni. (Általános iskola, Budapest)

A legnagyobb problema az osztalyletszam. 30 gyereknel lehetetlen hatekonyan tanitani barmilyen nyelvet. (Általános iskola, Budapest)

Túl nagy létszámú nyelvi csoportok. Kimerült tanárok. Tudásszint szerint nincs bontás. Nem kommunikáció alapú az oktatás. (Általános iskola, Budapest)

Nem megfelelő,főleg az alsós évfolyamokon, a nyelvi tananyag összeállítása. Kevés amit ott tankönyv alapján, illetve a rendelkezésre álló kevés /heti 1 óra/ óraszámban tanulnak, és mindez nem tanárfüggő. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Módszerek. Heti 2 nyelvóra kevés az használható, maradandó nyelvtudáshoz. 20-25 éve így zajlik, negatív tapasztalatokkal, és nem változik semmi. Aki nyelvet beszél (nyelvvizsgázik) vagy külön órára jár, vagy intenzíven tanulja. A heti 2 óra időpocsékolás, semmi értelme. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nagy csoportlétszám. Nem a gyerekek képességeinek megfelelő haladás. gyenge eszközellátottság. Kevés a jó szaktanár (tanárként meg tudom ítélni. :-))

Kevés oraszám. Heti 5-6 ora kellene kisebb letszmu csoportokban es gyakorlat, iras. nem tudok neki itthon segiteni, mivel mas nyelvet tanultam anno. (Komárom-Esztergom megye)

A nyelvi csoportokban a tanulók száma több mint a 80-as években!!!! Így nem lehet nyelvet tanítani!!! 20 főnek??? Hol és mikor beszélnek? Kommunikatív nyelvtanulás??? (Általános iskola)

Kevés tanár, a nem felkészült, alkalmas tanárok megtartása, mivel nincs más. Nagy létszáüú csoport. Defferenciált oktatás hiánya. Nyelvtanközpontú nyelvi képzés. Módszertani lemaradás. (Általános iskola, Budapest)

Kevés az óraszám ahhoz, hogy a nyelvtani alapokon kívül a szóbeli kommunikációt sokszor, naponta gyakorolják. A testnevelés helyett a nyelvet jellene előtérbe helyezni. (Általános iskola, Vas megye)

Nincs nyelvi szaktanár, nem csoportbontásban tanulnak. (Általános iskola, Nógrád megye)

Nagyobb a csoportlétszám, mint 8-10 fő. Nem minden nap van nyelvóra. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Csoport létszáma, iskolai eszközök hiánya, anyanyelvi tanárok hiánya (Gimnázium, Budapest)

Elsosorban abban az intezmenyben ahova gyeremekem jar csak harmadik osztalytol es csak heti egy oraban tanitanak nyelvet es termeszetesen nem anyanyelvi tanar. Tobb az enek ora (heti 2) mint a nyelvora, ez szornyu. Maggyarprszagon az EUban meg mindig kimagaslo a nyelvtudas hianya. Igenis uj modszerekre van szukseg, mint pl a Helen Doron fele kezdemenyezest el kellett volna fogadni. Ahogy ok csinaljak ugy megszerettetik, megtanitjak a gyerekekkel a nyelvet. Heti ket ora lenne a minimum, erdekes modszerrel, erdekes tankonyvekbol, amik a kicsit nyelven szolalnak meg es beszelni kell oket tanitani. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Gyenge nyelvkönyvek. Nagy a csoportlétszám. A kinti nyelvtanulásnál jobb lenne kisebb csoport, nyelvi labor eszközfejlesztése. Megfizetett jön nyelvtanár. (Pest megye)

Túl nagyok a nyelvcsoportok, kevés lehetőség van szóbeli feladatok elvégzésére. A tankönyvlistán szereplő könyvek választéka elég szűkös. A tanárok túlterheltek, kevés idejük jut a tanórára való készüléste, ami a munkájuk minőségét is ronthatja. (Szakgimnázium, Budapest)

Túl nagy csoport létszám, a tanár nem tud fegyelmet tartani, rossz a kiejtése (Általános iskola, Budapest)

Kevés az angol ora!!!

Gyermekem iskolájában csak egy nyelvet lehet választani. Ha elsőben nem akarjuk a németet, mert a mi családunk az angolt preferálja akkor heti két órában tanítják az angolt, de azt is csak a 4. Évfolyamtól kezdődően! Felháborító, hogy 2019-ben itt tart az okatatás! (Általános iskola, Tolna megye)

Csak hetente egyszer van nyelvóra, az a 7. órában.A nyelvoktatást kellene már 1 osztálytól elkezdeni ès nem csak a tesit nyomni mindennap. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nem megfelelő a tanári hozzáállás, a tankönyvek, tanrend, tanterv, technikai feltételek hiánya, motiválatlanok a tanárok, folyamatosan hagyják el a pályát, így nagy a fluktuáció, akik maradnak kiégnek, nagy a teher a vállukon. Sem a gyerekeknek, sem a tanároknak, sem pedig a szülőknek nincs meg a lehetőségük arra, hogy a gyermek magas szinten el tudja a sajátítani a nyelvet, ha csak iskolai oktatásban tud részt venni.

Túl nagy létszámú csoport, differenciálás hiánya (Gimnázium, Heves megye)

Kevés nyelvi óraszám, magas csoportlétszám, tanárok túlterheltsége. (Szakgimnázium)

Az iskolai nyelvtanárok továbbképzése, hogy több és jobb tanár legyen az iskolában, és kisebb csoportban lehessen tanulni (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kevés óraszám, magas elvárások, nyelvtanárok elmaradottak! (Budapest)

Kis óraszám, változó követelmények tanárváltások miatt, egyéni foglalkozásokra is szükség lenne! (Általános iskola, Somogy megye)

Csoportbontás problémája (részben az óraszám számítási metodika és az abból levezetett státuszok száma már eleve nem biztosan teremt lehetőséget arra, hogy elegendő nyelvi tanárt tudjon alkalmazni az iskola) Tanárhiány Nem bezédcentrikus oktatás (bár többnyire jó tapasztalattal rendelkezünk az alsós nyelvi speces tanító nénik által) óraszám probléma – meglátásom szerint a heti négy nyelvórának már van értelme, de leginkább heti 5 órában is el tudnám képzelni, de hogy fér bele a többi tantárgy szintén magas óraszáma úgy a gyerekek napirendjébe, hogy ne legyenek túlterheltek… komplex kérdés, nem lehet csak a nyelvoktatás oldaláról nézni. (Általános iskola, Budapest)

túl nagy létszámú a csoport, nagy az aránytalanság a csoport összetételében. kevés az óraszám. (Szakközépiskola, Pest megye)

Kevés az óraszám az idegen nyelvre.Minden nap szükség lenne a gyakorlásra,a nyelvhasználatra. (Általános iskola, Pest megye)

Motiválatlan osztlytársak, elfásult tanárok. Eszközhiány. Munkafüzetek kiradírozása, újra kiosztása. Kevés óraszám. (Békés megye)

Az egész struktúra alapjaiban hibás. Jól megbecsült tanároktól, kis csoportban, megfelelő óraszámban, nyelvhasználat- központú, valós nyelvtudást adó nyelvtanításra kellene törekedni. (Általános iskola, Pest megye)

Nagylétszámú csoportok, bár differenciáltak. Kevés óraszám. Elavult módszerek. Alsóbb évfolyamon 4 év elpazarlása. (Általános iskola, Somogy megye)

Kevesebb tanuló legyen egy csoportban. Ne kelljen különórára járni ahhoz, ha nyelvvizsgát szeretne tenni a gyerekem. (Szakgimnázium, Békés megye)

Elavult oktatási módszerek, motiválatlan, gyenge tudású nyelvtanárok, akik nem képesek lépést tartani a fejlődéssel, túlhajszolt diákok, akik a fáradtság és a nagy mennyiségű értelmetlen tananyag miatt tehernek érzik a nyelvtanulást is,előnytelen tantárgyfelosztás, nagy létszámú nyelvi csoportok,hiányoznak a nyelvi szakkörök, külföldi nyelvtanulás lehetősége hiányzik,nincs homogén nyelvi csoport (Gimnázium, Heves megye)

Kevés óraszám, nagy csoportlétszám, képzetlen tanár, kevés szóbeli gyakorlat, ill.kommunikáció (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos 3 évig, csak színezgettek nyelvórán, angol dalocskákat hallgatva. Egy épkézláb mondatot nem tanultak. A tanár képzettsége, tudása nem megfelelő. A jól képzett tanár nem állami oktatásban dolgozik. Az marad nyelvtanárként az oktatásban, akinek gyengébb a tudása, mert más szférában nem felelne meg. Ezért biztos, hogy a jobb fizetés a magasabb tudású, szakmailag motiváltabb nyelvtanárokat vissza terelné az oktatásba. Magam is tanár vagyok, csak nem nyelvet tanítok. A saját munkahelyemen is látom, hogy csak az a diák tud nyelvvizsgát szerezni, aki nyelvtanfolyamra és magántanárhoz jár. A jó nyelvtanárképzés mellett meg kellene fizetni az állami oktatásban dolgozókat. (Általános iskola, Békés megye)

Nem veszi figyelembe a tudásszintet, nincs diferenciálás. Kevés nyelvi óra. (Gimnázium, Zala megye)

Túl nagy a tananyag, nem életszerű a nyelvoktatás, nem a nyelvtanra kellene a hangsúlyt fektetni, hanem arra, hogy meg is tudjon szólalni a gyerek a tanult idegen nyelven. Nyelvtanár vagyok ráadásul, nem csak szülőként látom a nyelvtanítással kapcsolatos problémákat. Vannak nagyon jó nyelvkönyvek, de ha nincs tankönyvnek nyilvánítva, nem lehet belőle tanítani. Nagy reformokra lenne szükség, de amíg ezt feljebb nem látják, addig nem is fog semmi változni. Még az is be van szabályozva, hogy 100 oldalt lehet havonta fénymásolnunk. Magyarul tanítsak frontálisan idegen nyelvet. (Somogy megye)

A jelenlegi heti 1 óra nagyon kevés ahhoz, hogy tudásának megfelelően haladjon a nyelv elsajátításával. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A nyelvtanárok, sőt önmagában a tanárok fizetése olyan alacsony, hogy nem éri meg ezzel foglalkozniuk. Munka mellett másodállást vállalnak így kimerültek, vagy teljes mértékben pályát váltanak. (Általános iskola, Budapest)

Az iskolai 20 fős csoportokban nem lehet hatékonyan nyelvet tanulni. (Budapest)

Elavult nyelvtanítás, kevés nyelvóra, értelmetlen túlterhelés más tantárgyakból. Az egyetemi felvételihez elvárt nyelvvizsga irreális és nem fair. (Általános iskola, Budapest)

Nincs csoportbontás, a teljes osztály (negyedikes gyermekemnél 32 fő!) együtt tanul. Ennek semmi értelme. Max. 10-15 fős csoportok kellenének, de ehhez nincs elég tanár és tanterem se. Elsőtől harmadikig heti 1 óra angol van, ez túl kevés, legalább fel kéne bontani 2×20 percre, de ezt se tudja az iskola megoldani. (Budapest)

Túl nagy létszámú csoportban tanulnak, nincs csoportbontás a nyelvi szintnek megfelelően, valamint nem gyakorolják a kommunikáxiót (Gimnázium, Budapest)

Nincs differenciált oktatás, a nyelvtanárok gyakran változnak, kevés lehetőség van külföldi utakra, cserekapcsolatokra. (Általános iskola, Heves megye)

Nagy létszámú csoportok. Nem megfelelően megbecsült, szakmailag továbbképzett angoltanárok. Tanári fluktuáció. (Általános iskola, Budapest)

Az osztályokban a sikeres nyelvoktatás csoportbontással lehetne elérhetővé tenni. Azonos képességük gyerekek max 6 őig. (Általános iskola, Fejér megye)

Kevés a nyelvórák száma az oktatásban. Halál fáradtak, kevésbé megbecsültek a pedagógusok. NIncsenek az iskolákban anyanyelvi lektorok.. (Gimnázium, Budapest)

Alsó tagozatokban csak óraadó ugynevezett tanárok adnak nyelvi órát nem merem írni ,hogy tanítanak ,természetesen van kivétel csak sajnos kevés.Középiskolában többségben jobb tanárok vannak foglalkoztatva.

Alacsony nyelvóra szám, magas csoportlétszám. (Zala megye)

Több tanár, kisebb létszámú csoportok hatékony fejlődést jelentene. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nagy csoport létszám, 3 éve ugyanazt az anyagot tanulják. (Általános iskola, Budapest)

Magas csoportlétszám, a tanárok túlterheltsége, alacsony anyagi és erkölcsi megbecsülése. Tanarhiany, szakos helyettesítés hianya. (Gimnázium, Pest megye)

Magas csoport létszàm, és a pedagógusok alulmotiváltsága. A tanár is csak a minimum szintet szeretné elérni, hogy az érettségi meglegyen. (Szakgimnázium, Pest megye)

Pedagógus hiány, iskolák szervezetlensége, anyagi források, megbecsülés, túl magas osztály létszám, magas követelmény szintek. A pedagógiai rendszer, a mai Magyar országon inkább el lehetetleníti az oktatást, mint felzárkoztatná egy európai szintre. (Általános iskola, Pest megye)

A tankönyvek nem felelnek meg az adott életkornak,nehezebbek. Nincs szabad tankönyv választási lehetőség. Nyelvvizsga nélkül is lehet valaki jó szakember. A diploma kiadásakor írják be, hogy az illető nem rendelkezik nyelvvizsgával, és döntsön a munkáltató a felvételnél.Az oktatás nem beszéd centrikus. (Általános iskola, Zala megye)

A nagy osztálylétszám illetve a különböző tudásszint nem teszi lehetővé a hatékony nyelvtanulást. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Egy nyelvi labor sokat segítene az oktatásban. Kb.2 millióból meg lehetne csinálni termenként..ehelyett körforgalmakat építenek 1200 millióból !!! (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nagy osztálylétszám, utána valószínüleg nagy csoportlétszám; a gyerekek nagyon eltérő szinten vannak, kevés az óraszám, tanároknál nagy a fluktuáció (Budapest)

Kevés az óraszám, es a gyakorlat. Nincs elég elhivatott tanár. Tanterv sem gyakorlati, nem életszerű. (Óvoda, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Magas csoportlétszám, változó tanárok (Általános iskola, Budapest)

Az eszközök hiánya.A behatárolt lehetőségek. (Általános iskola, Pest megye)

Kisebb csoport létszámok, hasonló szinten lévő tanulók, lehetőség anyanyelvi tanárok bevonására, pedagógusok túlterheltségének csökkentése (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nem megoldott a csopotbontàs. (Általános iskola, Budapest)

Azt gondolom, ha a nyelvre ennyire nagy szükség van a jövőt illetően, emelkedjen az óraszám, a sok fölösleges, haszontalan,”töltelék”óra pedig legyen kevesebb. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Tanárok nem megfelelő módszerei, magas csoportlétszám,nincs nívócsoport, nincs megfelelő idegennyelvi kapcsolat… (Általános iskola)

Tanárok anyagi és társadalmi megbecsülése, napi rendszerességű nyelvórák, a tanuláshoz szükséges eszközök, szoftverek. Anyanyelvi tanárok, kommunikációközppontú tanítás, 5-8 fős csoportok… (Általános iskola, Pest megye)

 

Nem a tudásszintnek megfelelő a képzés

Általános iskolából középiskolába kerülve szinte mindegyik diák más szinten áll. (Budapest)

Mindkét gyermekem esetében a nyelvtanítás megrekedt egy alacsony szinten, ugyanazt a szűk tudást kell újra és újra átvenniük amit viszont jelentősen meghalad a már megszerzett ismeretük. Ennél fogva az iskolai nyelvórák feleslegesek. (Általános iskola, Pest megye)

Vegyes tudásszintű csoportok pl. az angol esetében, hiszen vegyes tudásszinttel érkeznek középiskolába a tanulók. (Gimnázium, Budapest)

Tudásszint szerinti bontás helyett ömlesztve együtt az, aki most kezdte a nyelvet, és aki már 4 éve tanulja.

Nagy létszámú csoportok az iskolában. Az együtt tanulók ismeretei, képességei nem egyformák, ezért nem haladnak úgy, ahogy kellene.

A gyerekem magasabb szinten van a csoport többi tagjánál, viszonylag jól beszéli az angolt kb. B1-es szinten van (külön nyelvi szintenkénti csoportok persze nincsenek), sokszor unatkozik, kínlódik órán emiatt, míg a többiek 2-3 mondattal elküszködnek egy negyed órán át. Az elmúlt 2 év kész időpocséklás volt.

Túl nagy csoportok, motiválatlan gyerekek, nincs szintfelmérés. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs szintfelmérő. (Általános iskola, Pest megye)

A tanulókat aktuális tudásszint, képesség és motiváció szerint kisebb csoportokba osztva – a nyelvoktatásra legkedvezőbb életkorban – intenzívebb oktatásban kellene részesíteni. Alkalomszerűen akár egyéni foglalkozás,képzés keretében. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Túl sok a tanárcsere. Nem minden tanár méri fel, mikor átveszi a csoportot a gyerekek tudás szintjét. Nem egyforma tudás szinttel rendelkeznek, lassan haladnak, unatkoznak.

A tanuló csoportokban a tanulók motivációja eltero, így a haladási tempót a lassabban haladó tanulók határozzák meg. (Gimnázium, Tolna megye)

Kevés az óraszám, sok a gyerek egy csoportban, a lemaradók miatt a jobban teljesítők viszont nem haladnak képességeiknek megfelelően, így unatkoznak az órán. Többet szeretnének ezért külön órát kell igénybe venni. Ezzel viszont tovább nyílik az olló a tudásuk között. (Általános iskola, Budapest)

Nincs rugalmasság a nyelvoktatásban. Különböző szintű diákok vannak egy csoportban. Ami az egyik diáknak túl sok, a másiknak túl kevés. Sokszor a tankönyv sem a tudásszintnek megfelelő. Felülről mondanak meg mindent, a tanár meg csinálhatja a sok értelmetlen feladatot. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

A mi problémánk: a gyerekem az általánosban németet tanult. A gimiben olyan osztályba került, ahol angol-spanyol nyelvet tanulnak, mivel 18-ból csak 4 tanuló nem tanult eddig angolt, haladó csoportba tették őket. Évfolyam szinten simán összejönne egy kezdő angol csoport. Sajnos nem érdekli az iskolát, azt tanácsolták hogy igyekezzen év végére bepótolni. 6 évet….. Számomra teljesen felháborító az iskola hozzá(nem)állása. A szülők jó sok pénzt, a gyerekek meg a nem létező szabadidejüket áldozhatják fel, heti 3 különóra, hogy évvégén majd ne bukjon meg a gyerek. El vagyunk keseredve!!!! (Gimnázium, Heves megye)

Együtt tanul a gyenge tanuló a kitűnő tanulóval,így nagyon lassan haladnak, nem fejlődik, csak unatkozik órákon. Ennél sokkal többet tanulhatna. (Általános iskola, Budapest)

Nem kellő diferenciálás tudásszintnek megfelelően.Elavult oktatási módszerek.Nem megfelelő tankönyvek. Technikai feltételek hiánya. Kevés nyelvtanár (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Túl magas a csoport létszáma, ezért kevés figyelem jut egy-egy gyerekre. A kevéssé motivált és ezért renitens gyerekek lekötik a tanár figyelmét, a többi ezért nem halad megfelelő tempóban. Az iskola nem tud nívócsoportos képzést biztosítani, ezzel a jókat (is) hátráltatja. Jó lenne sávos rendszerű nyelvoktatás (mint a nagyobb gimnáziumokban). (Gimnázium, Tolna megye)

A magas iskolai csoport létszám nem ad lehetőséget az egyéni fejlettség szerinti tanulásra. (Gimnázium, Somogy megye)

Probléma a heterogén csoportok kényszerű kialakítása tanárhiány miatt. (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A nagyon eltérő tudásszint a létszám miatt, a tanár 2-3 év után is kénytelen alapdolgokkal foglalkozni az órákon az erősen lemaradókkal foglalkozni, ezért a „jobbak” nem fejlődnek.

Alacsonyabb szinten vannak mint a gyerekem a csoporttársai. Nincs differenciálás. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Különböző tudásszintű gyerekek egy csoportban, különböző tudásvággyal. Kötött elavult tanrend, leterhelt tanárok. Értelmezhetetlen tankönyv, fénymásolt lapokra dolgoznak ami nem mindig tartós. (Általános iskola, Budapest)

Nincsenek a gyerekek tudásszint szerint csoportokra bontva, egy csoportban van az a gyermek, aki az adott nyelv tanulását 9. osztályban kezdte (mert az általános iskolájában tanult nyelvet itt nem tanítják) azzal, aki általánosban már 6-7 évig tanulta az adott nyelvet. Az egyik a belét kihajtja, a másik unatkozik, de szerencsétlen tanárnak annyi órája van, hogy már nincs energiája a külön feladatokra. (Szakgimnázium, Heves megye)

Az általános iskolai nyelvoktatás nem volt rossz, de 15 fős csoportokban nagyon nehéz a folyékony nyelvhasználatot fejleszteni, ha különböző tudásszinten álló gyerekek vannak egy csoportban. A jelenlegi iskolában tudásszint szerinti kiscsoportos oktatás van. Bár még kevés a tapasztalat, de sokkal magabiztosabban használja órán a nyelvet, mert jut rá idő és hasonló tudású gyerekekkel kell együtt tanulnia. (Pest megye)

Hiába tanul a gyerek általános iskolában emelt angolt, ha középiskolában előlről kezdenek mindent. (Pest megye)

Nem a tudásuknak megfelelő szinten tanulják a nyelvet. (Általános iskola, Budapest)

A nyelvielőképzős gimnázium 0. évében jó volt a nyelvoktatás, de mivel sok gyerek nem volt azon a szinten amit tudniuk kellett volna már a gimnáziumhoz (középhaladó), ezért lassabban haladt a csoport, mert folyton át kell ismételni valamit, amit elvileg már általánosban tanultak. (Gimnázium, Budapest)

A középiskolában nincs csoportbontás, szintfelmérő. Előről kezdi a nyelvtanulást. (Holott már 8 éve tanulta.) Így hátrányban van, nincs ösztönözve nyelvtanulásra, amíg nem érik el a gyermekem szintjét a többi tanuló. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Össze vannak zárva a rossz tanuló gyerekek a jó tanuló gyerekekkel, ezért akik jobbak, nem tudnak olyan ütembe haladni, mint ahogy szeretnének. (Általános iskola, Budapest)

Sokan vannak egy csoportban, nem képesség szerinti bontásban, és nem a nyelvvizsga feladatait gyakorolják. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

4. osztályban a szülők számára ismeretlen feltételrendszerben heti 2, 3 ill 4 órás csoportba osztják a gyerekeket a mi iskolánkban. A rendszer kiismerhetetlen, igazságtalan, szegregáló (pl magatartás alapján is szelektálnak). Felső tagozatban hogyan indulnak így egyenlő esélyekkel? Sehogy…. (Általános iskola, Pest megye)

Gyermekem német nemzetiségi általános iskolába járt, 1-4.osztályig. Nagyon jól haladt, sokat tudott a nyelvből. Majd a szomszéd városba jelentkezett – sportlehetőség miatt – 8 osztályos gimnáziumba, ahol az intézmény nem tudta biztosítani számára haladó csoportban való továbbhaladását. Így mindent kezdett előről… Jelenleg 9.évfolyamos,még mindig nem érte el az általános iskola 4. osztályos év végi szintjét. (Gimnázium, Pest megye)

Az egész osztály együtt van angolórán, mert kevés a tanár. A gyengébbek miatt esélytelen haladni akármilyen is a tanár képessége. (Általános iskola, Pest megye)

Az a probléma,hogy a 10.osztályos gyermekem amikor 8.osztályból ment szakgimnáziumba akkor nem mérték fel a tudásukat,így mindenki a 0-ról kezdte tanulni 9.osztályban az angolt,még azok is akik előtte 6-8 évig tanulták akár alap akár emelt szinten. Így jelenleg stagnál a tudása,semmit nem fejlődik mert ugyanazt tanítják neki amit már az általános iskola 4.osztályában is tudott. (Vas megye)

A hatékonyságot esetenként rontja, hogy a tanulók az órákat zavarják, a csoportos feladatokat komolytalanul végzik, nehéz együttműködni. A motiváltsàgban, tudásban, képességekben való különbségek hátráltatják a jobbakat. A homogén, kiscsoportok hatékonyabbak lennének. (Gimnázium, Nógrád megye)

Túl nagy a csoportlétszám az angolórán. Nem tudásszint alapján vannak bontva a tanulók. Bár a tanárnéni aranyos, kedves, alapvetően nem angolul beszél a gyerekekkel órán. (Általános iskola, Budapest)

A nyelvoktatás sikerét jelentős mértékben befolyásolja a gyerekek tudásszintje. Minél nagyobb csoportban tanulnak nyelvet, annál nagyobb eltérés van a tanuláshoz való hozzáállásukban. A kisebb csoportban történő nyelvtanulás elősegíti, hogy több figyelmet kapjon a gyerek. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Magas csoportlétszám, rendkívül eltérő tudásszint. (Gimnázium, Vas megye)

Nem egy szinten vannak a gyerekek, azokra kellene jobban figyelni, akik még nem folyamatosan beszélik a nyelvet, mert nem volt lehetősége óvodás kora óta tanulnia. (Szakközépiskola, Csongrád megye)

Mindösszesen 2 gyerek tart középszinten angolból, ezért velük nem tud a tanár tanórákon érdemben foglalkozni ,önállóan kell nekik haladni a tankönyvünkben. (Gimnázium, Vas megye)

Már most unatkozik az órákon, nem haladnak az anyaggal, csak egy csoport van, és aki jobban haladna, nincs lehetősége haladni. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Nagy létszámú csoportok, ami miatt a jobban haladók egy helyben toporognak. Nem változatos, nem beszédközpontú, nem tartja fenn sem a jobban, sem a lassabban haladók érdeklődését. (Gimnázium, Budapest)

A csoportbontás nem jól működik. (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nincs lehetőség differenciált oktatásra, max 2 felé lehet bontani a csoportot ( haladó, kezdő) és így többen sérülnek. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Meg kéne fizetni végre a tanárokat, akkor nem a még iskolában maradt 1 szerencsétlen próbálna 4 különböző tudásszinten állókból álló 30 fős csoportot tanítani… (Szakgimnázium, Vas megye)

Probléma :a legtöbb gyerek nem tanul, így a többiek megrekednek egy szinten. 5.osztályban a 4.osztályos tananyagot próbálta az új nyelvtanárunk megtanítani a nem tanuló diákoknak… (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Gyermekem nem tanult angolt az általánosban.Németül tanult, semmit sem tud és utálja. Kérésére angol nyelvet kezdhetett a 9. osztályban, de a többség már tanult valamennyit angolul. Fel kell zárkózzon a gyengébb csoport szintjére ezért most ez számára többlet feladatot jelent és nem tudom, hogy megkapja-e a segítséget hozzá. Figyelnek-e rá eléggé. (Szakgimnázium, Budapest)

Az angol nyelvtanára nem veszi figyelembe, hogy kilencedikben nulláról indult a csoporttársaival ellentétben. Nincs differenciált számonkérés és oktatás. Ha jelzi, hogy problémája van , a tanár nem figyel rá, ezért el is ment a kedve az angoltól, nem kedveli a tanárt, akinek kompetenciáját más szülők tapasztalatai alapján is, erősen megkérdőjelezem. (Gimnázium, Vas megye)

A gyerekek nem azonos szinten motiváltak..Aki haladna, nem tud a lemaradók miatt, ezért unalmassá válik számukra. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Sok diák van egy csoportban. Kisebb letszámú csoportok kellenek és közel azonos szinten állókból kellene a csoportokat kialakítani. (Gimnázium, Békés megye)

Tanárhiány miatt eltérő szinten lévő csoportok összevonása és emiatt még magas csoportlétszám is. Negyedik éve tagozatos gyerekcsoportot alap nyelvi keépzésben részesülő csoporttal vonnak össze. (Általános iskola, Budapest)

Nincs differenciálás az órán. Az iskolában nívócsoportos oktatás folyik, de a lányom tulajdonképpen autodidakta módon sajátította el az angol nyelvet, így hiába van a legerősebb csoportban, ott semmit nem fejlődik. (Általános iskola, Baranya megye)

Csak nagyon kevés nyelvtanár képes differenciálásra, ezért az igazán tehetséges diákok nem fejlődnek az órákon (pedagógusként és szülőként is ezt látom). Miközben egy tényleg jó angoltanár már az általános iskola végére képes középfokú nyelvvizsgáig eljuttatni a diákjai többségét (több ilyet ismerek), így középiskolában már a 2. nyelvre koncentrálhatnak. Szerintem a kulcs a tanárok kezében van, őket kellene (sokkal) jobban megbecsülni: alacsonyabb óraszámok (kevesebb helyettesítés), magasabb jövedelem, kisebb csoportok, jobb felszereltség, szabad taneszközválasztás. (Általános iskola, Budapest)

Nem veszik figyelembe a tanulók eltérő tudásszintjét.

Túl sokan vannak egy csoportban. A gyerekeknek nagyon eltérő a motivációjuk és a képességeik (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Állandóan cserélgetik a könyveket, magas a csoport létszám, iskola váltáskor nem biztosított a tudásszintnek megfelelő csoportba kerülés (Gimnázium, Somogy megye)

Nem elég differenciált a nyelvoktatás; van, aki kínlódik, van aki unatkozik az órán. (Gimnázium, Pest megye)

Nincs idő a diákokkal külön is foglalkozni,ha szükség lenne rá. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A csopotokba járó tanulók tudásának egyenlőtlensége. (Gimnázium, Budapest)

Az általános iskolában a csoport összetétele nagyon eltérő volt. Nagyon gyenge és nagyon jó képességű tanulók is egy csoportban voltak. Minél több internetes interaktív modern tananyagra van szükség a nyelvoktatásban. Elengedhetetlen a tanárok anyagi megbecsülése, lelkesedésük fenntartása, továbbá a továbbképzési lehetőségeik biztosítása. (Budapest)

8.-os korára harmadszor lépett vissza egy-egy szintet, iskolaváltás miatt. 5.-ben újra kezdő szintről indult, pedig előtte már tanult, majd 7.-től új suliban 2 csoportra osztották őket, gyermekem a két csoport szintje között helyezkedett el kb. félúton, a gyengébbikbe került, így ott megint volt jó pár ismétlés számára. (Gimnázium, Budapest)

A középiskolába érkező diákok nyelvi szintje nagyon vegyes. Szinte minden intézményben a tudásuk alapján sorolják csoportokba a diákokat. Csak az elve jó tusással érkezők lesznek nyelvvizsga képesek a 11-12. évfolyam idejére, ők is legtöbbször különórák segítségével. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A normál/jó képességű gyerekektől veszik el az időt és az energiát a gyengébb képességű tanulók, akiket fel kellett vennie az iskolának, holott speciális iskolában lenne a helyük. Szép és jó dolog az integráció, de ehhez a gyerekekhez plusz pedagógusokra lenne szükség, akik specifikusan csak velük foglalkoznak. A normál/jó képességű gyerekek tanuláshoz való jogával mi lesz? (Győr-Moson-Sopron megye)

A gimnázium nem volt eléggé felkészülve, a nyelvtudását továbbfejleszteni a nagy csoportlétszám és a többi gyerek hozzá képest lévő nagyon erős lemaradása miatt, ezért a gimnázium arra kérte a fiamat, hogy mivel a gimnázium nyelvóráinak kereteiben neki újat tanítani nem tudnak, inkább be se járjon az angol órákra, hanem tegye le az osztályozó vizsgáit most 9.-ben, és csináljon előrehozott nyelvi érettségit, mert a gimnáziumban nincs lehetőség Őt a továbbiakban fejleszteni f(nincs lehetőség felkészíteni a felsőfokú nyelvvizsgára). Már pedig ez tragikus, mert így az angol órákat egyedül tölti az iskola könyvtárában, viszont semmit nem fejlődik a nyelvtudása, holott abban bíztam, hogy a vitt alapokkal 10. o-ban leteheti az emelt szintű angol érettségit és mellé a felsőfokú C típusú vizsgát. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Heti 2 órában 17, eltérő tudású gyermeknek nem lehet órát tartani, 2 éve volt csoportbontas, nem angol tudas alapjan, hanem az első 4 ev tanulmányi eredménye alapján… (Általános iskola)

Egyéni igényeknek és képességeknek megfelelő oktatás lenne szükséges. (Tolna megye)

Egy csoporton belül az óriási szintnél különbségek. (Gimnázium, Budapest)

A tanárok is nagyobb hangsúlyt helyeznek (mert könnyebb dolguk van) azok a gyerekek fejlesztésével, akik magán úton is tanulnak, mint inkább felzárkóztatnák azokat akiknek valami oknál fogva nincs lehetőségük erre. (Általános iskola, Fejér megye)

A motiváltabb és kevésbé motivált gyerekeket együtt oktatják. A majdani továbbtanulásra készülőket külön csoportban kellene tanítani. A külföldi nyelvtanulás lehetősége lehet motiváló a hátrányos helyzetűeknek, de az átlagos körülmények között élő, időnként külföldre is utazó tanulóknál nem várható komolyabb haszon: nem azon a 20-40 órán fog múlni a nyelvtudás az iskolai több száz órával szemben.A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítős képzést kellene támogatni szakmailag. Ehhez pedig sok jól képzett, dinamikus fiatal tanár kellene. (Szakgimnázium, Budapest)

Az általános iskolai nyelvoktatásnak akkor van értelme, ha azt a középiskolában folytatni tudnák, és nem újrakezdeni (a különböző képességű és tudásszintű gyerekek vegyítése miatt) (Veszprém megye)

Tudna gyorsabban haladni, de nincs differenciálás és egy tempóban halad a csoport. Ha jobban fizetnék a tanárokat, többen jó tanár lenne a sulikban. Jelenleg jobban megéri magánüórákat adni KATÁs vállalkozóként. Anyanyelvi tanárok foglalkoztatása sulikban hatékony lehetne. (Általános iskola, Pest megye)

Nincs csoportbontás. A tanárhiány miatt az egész osztály együtt tanulja a nyelvet. (Általános iskola, Pest megye)

A nagy létszámú, heterogén összetételű osztályokban nagy különbség van a diákok tudásszintje és motivációja között. Nagyon fontos lenne a csoportbontás a tudás szintnek megfelelően, egy csoportban max.10 gyerek. Éppen ezért agyon fontos lenne a megfelelő számú jó nyelvtanár( versenyképes fizetés!) (Komárom-Esztergom megye)

Rosszul bontják a csoportokat – a gyerekek tudásszintje közt túl nagy a különbség a csoporton belül (Gimnázium, Heves megye)

Olyanokkal van egy csoportban, akik általános iskolában is angol nyelvet tanultak, ezért nincsenek meg az alapok (Gimnázium, Békés megye)

Gyermekem az általános iskolában németet tanult. Közép iskolában csak az angolra volt lehetőség, ezért kezdő csoportba rakták, gyengébb tanárral. Így lehetetlen behozni a lemaradást és nyelvvizsgát tenni. Hiába a legjobb a szakmai tantárgyából és biologiából, nem tud továbbtanulni. (Szakgimnázium, Budapest)

Az iskolai csoportok vagy nincsenek bontva, vagy nem a képességek alapján bontanak. (Szakközépiskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A sok gyerek különböző szinten van, jó lenne csoportokat kialakitani, legalább 2-t, és megfelelő tudásszintű tanárt adni melléjük. (Gimnázium, Tolna megye)

Eltérő képességű csoporttagok (Gimnázium, Csongrád megye)

 

Túlterheltség

Egyes tantárgyak felesleges lexikális magoltatása, és az értelmetlen tantárgyak elveszik az időt,energiát a nyelvtanulástól. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Tanárhiány, és a diákok túlterheltsége. (Gimnázium)

Ma a gyerek nem gyerek. Programozás alatt álló darab. Nincs szabadidő, mert meg kell felelni a Nemzeti alaptantervnek. Körül kell nézni pár orszagban mit es hogyan tanulnak a gyerekek.

Túlterhelés, rengeteg feladat, kevés idő gyakorlásra (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Rengeteg mennyiségű megtanulandó anyag, nagyon gyors ütemben, nem rögzítik a gyerekek. (Általános iskola, Pest megye)

A legnagyobb probléma, hogy a gyerkőcök leterheltek, és annak, amikor 9-10.-ik órában még egy igen fontos nyelvi órán kéne helytállni, az égadta világon semmi értelme. Persze a testnevelés is nagyon fontos, de amikor a legjobb időpontokba rakják be, amikor még a gyerekek tudnak koncentrálni, és utána a nap végén még hasznos, és igen sok figyelmet kívánó nyelvóráik vannak, akkor elgondolkodik az ember, hogy milyen dilettánsok állítják össze szerencsétlen gyerekek órarendjét. Borzalmas a szervezés, borzalmas a hangulat, rosszak a körülmények, és hatalmasok az elvárások így nem lehet. (Gimnázium, Budapest)

Jóval kevesebb óraszám kellene a nem érettségi tantárgyakból, vagy legalábbis ésszerűbb elosztása, főleg a 11-12. évfolyamon. Ismerős gimnazista gyerekeknek 38-40 tanórájuk van, ezek után járnak még mentorórára, vagy szakkörre. Vidéki tanulók, 17-18 óra körül érnek haza és akkor kellene a családdal lenni, vacsorázni, pihenni és mellékesen persze másnapra készülni. Különtanár??? Mikor??? (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az iskolai nyelvoktatás sokszor nem elég színvonalas. Viszont a középiskolai megterhelés már olyan mértékű, hogy a gyereknek – még ha pénz lenne is rá – egyszerűen nincs elég ideje pótolni az iskolai oktatási hiányosságait.

A gyerekek óraszáma (38-39 óra hetente) túl magas, állandóan fáradtak. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Az időhiány. Jelentősen csökkenteni kéne a gyerekek óraszámát, hogy legyen idejük elmélyíteni pl. a nyelvórán tanultakat. (Budapest)

Magas csoportlétszámok, a tanulók leterheltek,így nem marad elég idő napi szinten a gyakorlásra. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Gyermekem fáradt. Túl sok az értelmetlen órája. Pl. Néptánc, hittan, felesleges. Legalább haza jöhetne elöbb, ha ezek nem lennének. Bár akkor is sok órája van. Én ilyenkor már 11, kor, vagy délben otthon voltam. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Túl nagy a tanárok leterheltsége, nagyok a csoportok, a gyerekeknek rengeteg órájuk van így nehezebben tudnak napról-napra készülni, így többet kell ismételni, és nehezebben megy a tananyagban való előrehaladás. Az állami iskolák anyagi lehetőségeinek is korlátot szabnak a „modern” nyelvoktatás lehetőségének. (Szakgimnázium, Pest megye)

A gyerekek nagy leterheltsége miatt a többi tantárgy elveszi az időt a nyelvtanulástól. (Gimnázium, Baranya megye)

Túl sok az egyéb óra (rajz, ének, testnevelés), amik az időt viszik, de nincs tornaterem, nincs szakos tanár, ezért csak hátrányként vannak jelen. A fontos órák ezek miatt gyakran délutánra szorulnak, ami már nem elég hatékony. (Gimnázium, Tolna megye)

Átlag 8 órája van az iskolában, spotról és most még nyelvtanárhoz is járnia kell, hogy felvegyék az egyetemre. Egy felnőtt embertől nem várunk el ennyit, mint egy kamasztól. Miért kell a középiskola mellett nyelvizsgát is megkövetelni tőlük? Nem érne rá egyetem alatt? (Szakgimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Óriási egyéb terhek. A nyelvi ora 8. Vagy 0. Órában van (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Túl nagy a teher egyéb tárgyakból (Általános iskola, Vas megye)

Túl sok elvárás, túl sok tananyag más tantárgyakból is, a tanárok túlterheltsége. (Általános iskola)

Nincs kommunikàció, unalmasak az óràk,a gyerekeknek a sok óra mellett sem idejük sem erejük nyelvet magànúton tanulni. Bezzeg tornaóra kell heti5! Magolós tantàrgyak rengeteg a diàkok csak magolnak, pedig lexikai tudàsra ilyen mértékben nincs szükség,hisz ott van az internet stb. (Általános iskola, Fejér megye)

Túl sok a tananyag. Nem marad a gyereknek ideje/energiája rendesen nyelvet tanulni. (Általános iskola, Veszprém megye)

Kevés az óraszám. Nincs anyagi fedezetem a külön órákra illetve a nagy mennyiségű otthoni felkészülés mellett idő sem lenne a hatékony külön órákra. (Általános iskola, Baranya megye)

Etika és egyéb értemetlen tantárgy (általános iskola váll. Ism), és a heti öt tesióra helyett több nyelvi óraszám. Ezek a intézkedések gátolják, a jelenlegiek következtében pedig csak stagnál a nyelvi oktatás.

Túl sok felesleges tantárgy van, amelyet akár délután is végezhetne önszorgalomból, hobbiként iskolai kereteken kívül, nem pedig órai keretek között elvéve az időt a fontosabb tantárgyaktól. Ilyen a hit és erkölcstan például, vagy a megemelt óraszámú testnevelés, hogy csak kettőt említsek a sok közül. Ehhez hasonló tantárgyak miatt nemcsak a nyelv, hanem a termeazettudományos tárgyak sínylették meg az egész erőltetett átszervezést. (Általános iskola, Békés megye)

A legfontosabb, hogy a fáradt gyerekkel lehetetlen tanulni! Sajnos szinte lehetetlen megoldani az időbeosztás miatt, hogy plusz órákat vegyen és anyagilag is megterheli a család pénztárcáját! (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nagyon sok óra van, amelyen nem tudnak/nem lehet felkészülni emelt szintű érettségire és nyelvvizsgára, így a tanórák után kell külön órára járni, hogy legyen nyelvvizsgája a gyermeknek és fel tudjon készülni egy tantárgyból emelt szintű érettségire. Tehát nagyon leterheltek és feleslegesnek tartom a kötelező emelt szintű érettségit. (Gimnázium, Pest megye)

Nem megfelelő tanárok, nem megfelelő oktatás, a többi tananyag mellett sokaknak nehézséget okoz még a nyelvet is otthon gyakorolni. (Gimnázium, Budapest)

Kevès nyelvòraszàm, tùlterheltsèg a többi tantàrgybòl (Általános iskola, Pest megye)

Nagyon le vannak terhelve, így nem jut idő az otthoni gyakorlásra. (Általános iskola, Nógrád megye)

A legnagyobb probléma, hogy fölösleges, koruknak nem megfelelő szintű és mennyiségű tananyagokat kényszerítenek rájuk. Az iskolában a tanárnak nincs ideje elmagyarázni a feladatokat, mert a kitűzött anyagmennyiséget le kell adni. 4 óráig napközi, ahol nem tanulnak, mert kötelező órák vannak. A kötelező testnevelési órákat sincs idő megtartani, ezért kötelező sportot kell heti 2 alkalommal igazolni. Ez annyit jelent, reggel 7 órakor elmennek otthonról, szinte megállás nélkül tanulnak ( komoly mennyiségeket). Délután 14 órától 16 óráig napközi, ahol nincs idő tanulni. 16.30- ra hazaér. Ezután 2 alkalommal kötelező testnevelés órát igazoló sport. Másnapra tanulni, mert felelés)/ dolgozat. Leghamarabb 22 órakor alvás. És akkor még nem szórakozott. Mi annak idején nem ilyen világot éltünk. Sajnálom őket, és a szülőket is. Aki pedig ezt a tantervet kitalálta, azt maximum lenézem. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Sok a lecke más tantárgyaknál, fáradt a gyermek, hogy CD-ről gyakoroljon minden nap. (Általános iskola, Pest megye)

A nyelvtanulás időigényes, rendszerességet igényel és a gyerekeknek időből van a legkevesebb. (Gimnázium, Zala megye)

A gyerekek leterheltek, nem tudják tartani a tempót. A 7-es átlagos képességű, teljesen felesleges 2 nyelvvel terhelni. Az iskolában egyáltalán nem tanítják őket tanulni (általában sehol se) én próbálom, de nem pedagógus vagyok, a gyerek utálja az egészet, 6 éve különórára jár matekból és magyarból, hogy megértése. Iskola szerint nincs baj, csak azt nem tudom, hogy akkor miért 2-es, 3-as. Nem beszélni tanítják őket. (Általános iskola, Zala megye)

A második nyelvre alig marad ideje a többi tantárgyi túlterheltség miatt. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

Túl sok időt tölt az iskolában, elfárad, délután nehezen koncentrál, a tanulás hatékonysága jelentősen csökken. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A többi tantárgyból is tanulni kell, ezért merlegelni kell mi a fontosabb. (Gimnázium, Pest megye)

Gyermekemnek akkora mennyiségű tananyaggal kell megküzdenie, hogy egyiket sem tudja megfelelő módon elsajátítani. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Rossz véleményem van. Leterhelik a gyerekeket töltelék tantargyakkal, csak a fontosakra sem, idő, sem energia nem marad. A nyelvoktatás egyébként is hihetetlenül rossz ebben az országban. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

A megnövelt testnevelés és erkölcstan órát azonnal megszüntetném. Csak időrablás! Annyira túlterheltek az általános iskolás tanulók, hogy sokan feladják, butának érzik magukat. Az állandó dolgozat írás, a stressz teljesen elveszi a kedvüket. Szerintem elavult dolog az állandó stresszelés. (Általános iskola, Csongrád megye)

A legnagyobb probléma a családunkban a gyerekek végletes túlterheltsége. A kifejezetten jó nyelvérzékű, nyelveket szerető és jó adottságú iskolába járó gyerkekeim nem tudnak a nyelvekre annyi időt szánni, amennyit szeretnének az egyéb tanulási kötelezettségeik miatt. (Pest megye)

A rengeteg plusz órák (gondolok itt rajz,ének,népismeret,túl sok testnevelés) helyett inkább még nyelvi előkészítő lehetne. (Gimnázium, Baranya megye)

3. osztalyos gyerekeknél problémát jelent az iskolai leterheltség, rengeteg lecke, rengeteg magolni való, az agya pedig nem tudja feldolgozni és a gyakorlatba áthelyezni a tanultakat…legyen szó egy magyar helyesírási szabalyról, vagy egy matematikai feladat megértéséről, annyira kiölik belőle a gondolkozás képességét, hogy folyton csak azt hajtogatja, hogy a tanár nem ezt mondta. (Általános iskola, Budapest)

Ha egy tanuló inkább reál beállítottságú, mint az én gyermekeim is, akkor a nyelvtanuláson felül kell teljesítenie az érdeklődési körének megfelelő tantárgyakból is emelt szinten, hiszen a továbbtanuláshoz ez szükséges. Ez nagyon nagy koncentrációt, és rengeteg időt igényel, amit a többi tantárgy tanulására kötelezően fordítandó idő és elvárás is nehezít. (Heves megye)

Csomó olyan dologra pazarolják a gyerekek idejét, ami fölösleges (hit és erkölcstan hon és nepismeret). Már kiskorában differenciált oktatásra lenne szükség. (Budapest)

A felesleges tanórák miatti fáradtság. Hittan,mindennapos testnevelés,ének stb. (Általános iskola, Baranya megye)

Csökkenteni kellene a tanulók egyéb iskolai kötelezettségét. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Nagyon magas a Feleslegesen időtrabló más tanórák száma, nincs több idejük, energiájuk. (Győr-Moson-Sopron megye)

Kevesebb és minőségibb tananyag kellene minden tantárgyból az oraszámok és a házi feladatok csökkentésével. (Általános iskola, Budapest)

A többi tantárgy hatalmas, felesleges tananyaga. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nem a nyelvtanulással van a baj!!! A sok felesleges tananyaggal, amire a büdös életben nem lesz szüksége, azzal van a baj! (Általános iskola, Budapest)

A technika a mindennapos testnevelés az etika óra helyett nyelvórákat kellene beilleszteni az órarendjükbe!! (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Idő hiánya, 12 évesen heti kétszer van 8 órája. A nyelv sokszor 7-8. órában van. Csak a túlélésre van idő koncentrálni. Több a számonkérés mint a gyakorlás, mélyítés. A gyerekek nem élvezik, nincs ideje szabadon elmélyülni semmiben. (Általános iskola, Pest megye)

A követelmény nagy a gyerekek túlterheltek és így nincs is idő a minőségi oktatásra és tanulásra sem.

Mindenképpen csökkenteni kellene a heti óraszámokat. (Szakgimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Szerintem a gyerekek túlterheltek így nincs idejük és energiájuk a megfelelő tanuláshoz. (Szakgimnázium, Pest megye)

Sok a többi tantárgyakkal eggyütt a tanulnivaló és az életre neveléshez nem kellene eggyáltalán álltalános iskolába középszintú matamatika fizika 5 testnevelés óra, hetente.Nem kellene a gyereknek mindennap 6 tantási óra.A lényeges tanulnivalóra több Időt gyakorlást kellene fordítani ami meg nem szükséges annyira az életre neveléshez azt kivenni a tananyagból.. (Általános iskola, Budapest)

Sem ideje, sem energiája nem marad a gyereknek a hatékony tanulásra. Olyan idegi és fizikai teher van rajtuk, hogy sem a tananyag nem tud ülepedni, sem a gyerek regenerálódni. Kikapcsolódásra és sportolásra meg végképp nem marad délután ideje és kedve, olyan stressz éri magától a pályát tévesztett osztályfőnöktől elkezdve, a brutális mennyiségű anyagon át. Pedig könnyen tanul és jó eszű, nem a nehezen kezelhető típus. A kémia tanár tanítja a fizikát, úgy hogy sose nem tanította, tanulta. Az igazgató, aki még az informatikát sem tudja átadni és nincs ideje minden órán ott lenni, még bevállalta a földrajzot, ami szörnyű száraz és érthetetlen tananyag lett az utóbbi 4 évben.

Ha csökkentenék az össz óraszámot, jutna idő a nyelvtanulásra iskolai kereteken túl is. Az informatikát botrányosan tanítják, pedig azt kellene megtanítani, hogyan kell az ismeretekhez jutni, nem a rengeteg felesleges ismeretet beléjük tömni és azt követelni. Olyan kötelező színházi előadásra (színészi munkára) kényszerítik az összes 7. és 8. osztályost, ami hetekig lefoglalja az összes szabadidejüket a napi 8 órás tanítás mellett. Mikor készülnek fel másnapra? Több időt töltenek tanulással, mint a felnőttek a munkával. (Általános iskola, Pest megye)

Más tantárgyak túlzott követelményei: túlterheltség miatt a gyermeknek nem jut elegendő ráfordítása a nyelvtanulásra (tantárgyak tananyagának eltúlzott mennyisége és mélysége, pl. történelem tankönyvek anyaga) Más tantárgyak eltúlzott óraszáma miatti időbeni leterheltség (pl. ének, rajz) (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Elmúltam 40 éves, mire rájöttem, hogy addig rosszul tanultam idegen nyelveket. Hallás után, játékosan eredményesebb. A nyelvvizsga begyakorolt példamondatokat kér számon és a pillanatnyi hangulattól is függ a tudás. Nem valós élethelyzetet feltételez. A mai gyerekek számára rengeteg információ és válogatlanul zúdul. A mindennapos testnevelés legyen választható, a plusz nyelvórák is. Nem mindenki született sportolónak és nem mindenki képes az idegen nyelv iskolai keretek között való elsajátítására sem. (Általános iskola, Békés megye)

Háromszor van nulladik órája, háromszor hetedik és kétszer nyolcadik. Kormány direkt leterheli feleslegesen a diákokat , hogy szokják a nyomort. Felesleges dolgokkal kell foglalkozniuk, nincs szabadidejük. A sportoló diákok este 8-9 kor ülnek le edzés után tanulni, másnapra. Hétvégén meccs. Senkit nem érdekel az iskolában, hogy ezek a gyerekek duplán dolgoznak! (Gimnázium, Pest megye)

A nyelvtanuláshoz idő kell. A heti 40 tanóra, edzés, sok lexikai tanulni való mellett a gyereknek nincs ideje. Nincsenek anyanyelvi tanárok, nincs az iskoláknak iskolai cserekapcsolatok. (Gimnázium, Tolna megye)

Nem kellene például napi testnevelés óra, elég lenne heti kettő, de az legyen jó, és helyette legyen nyelv, de nem a mostani rendszerben, tisztelet a kivételnek. Ezt mondom úgy hogy értek a sporthoz, edző vagyok. Ami még baromira felesleges, az a hittan, erkölcstan. Csak az időt rabolják. Ezeket menet közben kellene megtanulni, példa mutatás által, nem könyvből. Ehhez kellenének a jó pedagógusok. (Gimnázium, Budapest)

Az a szomorù tapasztalatom, hogy tùlsok a követelmèny mint a pedagogus rèszről, mint a gyermekem rèszèről. A pedagogusokat a sok tananyag leadàsàra kötelezik, ès igy nem tudnak hatèkonyan tanitani , ès maradandòan oktatni, az időhiàny miatt. A gyerekek meg tùlterheltek, ès megfelelèsi kènyszer alatt vannak. Katasztròfa az oktatàsi rendszer sajnos. Igy ezzel a tanitàsi moràrral, sajnos csak a jò pedagogusokat is elveszitjük, ès a gyerekekkel is csak megutàltatjàk a tanulàst. Nagyon rossz ìrànyba halad az oktatàsi rendszer. Elkeserìtő! Tisztelettel: Egy 2 gyermekes anyuka (Általános iskola, Pest megye)

Mind a pedagógusok, mind a tanulók leterheltek. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Általánosan a legnagyobb probléma az iskolai nyelvoktatással pont ugyanaz, mint bármely más tantárgyal. Nincs elég tanár, akik még vannak nincsenek megfizetve, használhatatlan anyagokat kell minimális idő alatt maximális eredménnyel a fáradt, fásult gyerekek fejébe tömniük, sokaknak eszközeik sincsenek a tanításhoz, olyan fölösleges tantárgyak lopják el az időt és energiát, mint: tánc és dráma, honismeret, erkölcs/hit, 5 tesi, amihez hely sincs, így mi szülők szerzünk igazolásokat különórákról, stb. A mennyiségi oktatás megy a minőség rovására mind gyereknél, mind tanárnál! (Budapest)

Az egész oktatás úgy rossz ahogy vagy!! Túlterheltek felesleges óraszámok, felesleges tanagyagok! Napi 10-12 óra intenzív tanulás 10 hónapon keresztűl megterhelő! Nincs életük nincs szabadidejük. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Nagyon leterheltek a gyerekek. Nincs idejük, kedvük semmire, A családoknak nincs hétvégéjük a rengeteg tanulás miatt. A nyelvórák túl nagyszámú csoportokban zajlanak és nem mélyül el az anyag. Rohan mindenki a tananyaggal. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

A többi tantárgy magas követelményei miatt,nem tudnak az idegen nyelv elsajátítására elég időt kiszorítani. (Bács-Kiskun megye)

A gyerekek és tanárnak a túlterheltsége.

Több óraszámban kellene nyelvet tanítani, más tantárgyakat pedig kevesebb óraszámban, mert a nyeltanulás fontosabb lenne a mai világban, mint egyéb tantárgyak. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Kevesebb tanóra, több tanulásra szánható idő kellene. (Baranya megye)

A sok felesleges tárgy miatt a nyelvtanulásra nem marad idő. (Gimnázium)

A leterheltség miatt a nyelv tanulásra is kevesebb energia jut. (Baranya megye)

Idő, idő, idő… fáradt, a többi tantárgy mellett nincs elég ideje, lényegében szinte egyikre se, vagy elkezd szelektálni tudatosan. Az én gyermekem utóbbira még nem igazán érett. (Gimnázium, Pest megye)

A szabadidejéből külön órára kell járni , ami nem pénztárca kímélő és a sporttol veszi el az időt (Általános iskola, Pest megye)

Túl nagy leterheltség (Gimnázium, Pest megye)

A rengeteg egyéb tanóra miatt kevés idő és energia marad a nyelvtanulásra, ami pedig alapvetően fontos lenne. (Gimnázium, Heves megye)

A gyermekem túlterhelt, van olyan nap, amikor 8 órája van, pedig még csak 7. osztályos. Emiatt nagyon fáradtan érkezik haza és már nincs kedve tanulni. Dolgozó szülőként is nagyon túlterheltek vagyunk és túl kevés idő áll rendelkezésre elvégezni a házimunkát, támogatni a gyermeket a tanulásban (és esetleg pihenni). (Általános iskola, Békés megye)

Nem tartom elegendőnek a heti 1 db nyelvi órát. 45 percben nem lehet elsajátítani egy idegen nyelvet. A teljesen felesleges etika/hittan óra és a 2 db ének óra, valamint a heti 5 testnevelés óra helyére sokkal hasznosabb lenne nyelvórákat tenni. Az 5 testnevelésből 1-2 órában tudnak tornaterem bemenni a gyerekeim, a többi “sétatesi”. (Általános iskola, Pest megye)

Általánosságban minden tantárgyból csökkenőnek látom a tanulási hatékonyságot. A mindennapos testnevelés órák miatt a gyerekek napi 7-8! -órát töltenek az iskolában. Beutazás, hazautazás, délutánra teljesen kimerülnek, mire hazaérnek, már kezdhetnék a másnapi felkészülést, ami persze tolódik az esti órákra. Mivel az egész nap szinte tanulással telt, este nagy lelkierő kell az újabb tanulási munkához. A jelenlegi zsúfolt órarend nem csak a nyelvtanulást, az egész iskolai munkát megnehezíti, mivel olyan akár egy felnőtt munkahelyi időbeosztás, napi nyolc órában. Tizenéves gyerekeknek. Tornaterem nincs elég, csak időrablás az egész tortúra, tanárnak, gyereknek. Kikapcsolódásra, barátokra, külön nyelvórákra, plusz felzárkóztatásra a nehezebb tárgyakból, vagy sport edzésre, alig jut idő, de amit muszáj, azt késő délután-este kell még elvégezni. Fejlődésben lévő fiatalok, életkori sajátosságokkal, és úgy dolgoztatva vannak, mint egy felnőtt. Tanulni kell, ezt tudja a szülő, tudja a gyerek, tankötelezettség van, a szülő köteles fejet hajtani a tanterv előtt, de ez így sok. …és hagyni kéne a gyerekeknek egy kis időt is, élni… Mikor tanuljon meg a gyerek egy idegen nyelvet, vagy bármit rendesen, ha nincs rá időkapacitás, mivel az órarendek, és a napok olyan zsúfoltak? (Gimnázium)

A két hét semmire nem elég . A sok felesleges tárgyat kellene erősen csökkenteni hogy legyen a gyerekeknek energiája nyelvet tanulni intenzíven. (Gimnázium, Fejér megye)

A masik problema, hogy mar elso osztalyban is 28 orajuk van egy heten. Hatalmas altalanos leterheltseg van ill. lesz is a kovetkezo evekben, ami hatekonytalanna teszi majd a tanulast – koztuk a nyelvtanulast is. (Általános iskola, Budapest)

Nagy a nyomás a szülőkön és gyerrkeken a nyelvvizsga megszerzése miatt, de a gyerekek már így is annyi különórára járnak, hogy a további órák anyagilag és szellemileg, fizikailag is megterhelőek, ráadásul tovább szegregálnak. (Általános iskola, Budapest)

Kevés az idegen nyelv tanulására fordított óraszám, viszont rengeteg olyan felesleges tananyag van, amivel ezt a hiányt ki lehetne váltani. Az egész magyar közoktatás úgy rossz és logikátlan, ahogy van. (Általános iskola, Budapest)

A tanórák számát és a tananyagot csökkenteni kellene, a nyelvi és az informatika órák számát pedig évközben növelni. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Tutira kelleni fog neki tanár, de nem tudom, mikor, mert majdnem minden nap van valami plusz, ami miatt kevés az ideje már a tanulásra is, nehogy arra, hogy pihenjen, és „csak úgy” kamasz legyen! (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Sokkal többet tudna tenni a kormány, kevesebb terhet róva a diákokra,tanárokra… (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Több tanár kell, kisebb csoportokban, heti több órában (pl. etika óra terhére, ahol legtöbbször rajzfilmet néznek pl. Shrek. Vagy napi testnevelés helyett, ahol rendszeresen a tavalyi évben iskolaköröket futottak, mert nem volt szabad a tornaterem…) (Általános iskola)

Nagyon leterheltek a gyerekek. Hetente 34 órájuk van. Teljesen kimerülten jön haza! (Általános iskola, Csongrád megye)

Több hatékony óra, ne legyenek feleslegesen túlterhelés. (Szakgimnázium, Bács-Kiskun megye)

A felesleges órák (ének, etika, média, rajz, életvitel), rabolják a fiatalok idejét meg a tanárok által feladott rengeteg házi feladat. (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

A legnagyobb probléma az, hogy a gyerekek nagyon le vannak terhelve a többi tantárgy és a sok felesleges tananyag miatt. Felesleges tantárgyak vannak, mint pl. az etika, dráma, rajz egy emelt nyelvet tanuló osztályban. A 11. osztályos gyermekemnek heti 37 tanórája van, emellett napi 4-5 órát kell mellé tanulni, hogy ne maradjon le és jól meg tudja írni a dolgozatait. Szerintem a mai tananyag tele van felesleges dolgokkal. (Gimnázium, Baranya megye)

Annyira le vannak terhelve a gyerekek, gyakran a 8.-9. órában van a nyelvóra 14-15:35 között, és előtte már volt 7 órája a gyereknek. Projekt heteket kellene szervezni, ami nem kevés előkészülettel jár! (Szakgimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Gyermekem tanítónője túlterhelt, a csoportbontás ellenére is sokan vannak, kevés óraszámban tanulják a nyelvet. Opcionális választás lehessen a „töltelék” tantárgyakból, vagy a heti 5 testnevelésből elvenni, amit nyelvórára lehetne felhasználni. (Általános iskola, Pest megye)

Túl vannak terhelve a gyerekek!!! Rengeteg felesleges dolgot kell megtanulniuk, amit az életben soha nem fog használni!! (Gimnázium, Budapest)

Túl nagy a leterheltség, emiatt nem tud a nyelvtanulással annyi időt tölteni a gyermek, amennyit szeretne, vagy hasznos lenne a mielőbbi nyelvvizsgához. (Budapest)

Az, hogy rengeteg a tananyag, ennyit már nem tud befogadni a gyerek agya…emelt angol 7. órában. (Általános iskola, Pest megye)

Rengeteg a napi házi feladat, dèlután 4 órakor jönnek haza mert addig tart a fakultáció.Az utazás haza vidékre mèg 1 óra kb.Másnap egy spirál füzet megtanulandó szó nèmetből +angol ès mèg kèt három órára tanulni. A gyerek sokszor van elkeseredve mert fáradt ès ìgy nem lehet felkészülni. (Gimnázium, Fejér megye)

Nagyon megterhelő a napi 7-8 tanóra, fáradt a gyerek képtelen már este tanulni. (Budapest)

Minden tantàrgyból le vannak terhelve. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Felesleges nagy mennyiségű tananyag megtanulása más tantárgyakból, emiatt kevesebb idő jut a nyelvre. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Túlterheltsèg az iskolában (Általános iskola, Fejér megye)

Rengeteg szarságot kell tanulni, emellett az értelmes dolgokra (nyelv) nincs idő iskolai keretek között készülni. (Szakgimnázium, Pest megye)

Túl magas a heti óraszám, napi 6-7 óra már 7. Osztályban is. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

A szorgalomhoz idő kell, az nincs a túlterhelés miatt (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

A nyelvi órára úgy megy be a gyerek, hogy dekoncentrált. Mi ennek az oka? Az iskolai oktatás feszes tempója. A különböző tantárgyak a különböző -egymástól teljesen összefüggéstelenül tanított- témákban gyors egymásutanban követik egymást. Az információk túlsagosan gyorsan váltakoznak, folyamatos feszültseget keltve a gyerekekben. Az óraközi szünetek rövidek, nem elegendőek egy jóleső játékra, mely feloldaná feszültsegeiket, és frissebbé tenné őket mentálisan. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

 

Kéthetes külföldi nyelvtanfolyamok

El fogom küldeni, de az iskolai nyelvoktatás nem teremti meg a program sikerességéhez szükséges nyelvi alapokat. (Általános iskola, Baranya megye)

A külföldi program jól hangzik, de szerintem pénzkidobás lesz. (Gimnázium, Pest megye)

A kéthetes külföldi tanfolyam önmagában semmit nem ér – előbb az itthoni, mindenki számára nap mint nap megélt nyelvoktatást kellene minőségileg feljavítani. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

2 hetes nyelvi tábor nem megoldás. Jó érzésű szülő nem engedi el erre a gyermekét, egyszerűen nem működik jól, amit az állam szervez. (Zala megye)

A kormány intézkedésének értéke 0. Aki amúgy is megtanult/meg tud tanulni egy idegen nyelvet, annak kellemes ingyenes szórakozás lesz a kint tölthető 2 hét, de ettől nem fog javulni a tanulók nyelvismeretének színvonala, mert az alapok hiányoznak, vagy nem biztosak. A külföldi „üdültetés” árát a magyarországi tanárok megfelelő képzésére és a munkájuk megfizetésére, az osztályok órai csoportbontására stb. kellene költeni. (Szakgimnázium, Hajdú-Bihar megye)

A kormány intézkedése vicces. 2*2 hét külföldi tartózkodás alatt nem lehet eredményt elérni. Az arra szánt összeget értelmesebben is fel lehetne használni. (Általános iskola)

Szerintem a 2×2 hét külföldi nyelvtanfolyam pénzkidobás (vagy csak lopni akarnak), nem fogja érdemben növelni a diákok nyelvtudását. A diákok sikere a tanárokon múlik, őket kell megfizetni, megbecsülni. (Általános iskola, Budapest)

Egyértelműen, csak egy propagandisztikus látszatintézkedés, amely ráadásul pedagógiailag is jórészt haszontalan. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A 2×2 hetes külföldi nyelvtanfolyam jó szórakozás és pénzszórás, de semmi több. Legalább 6 hónap folyamatos külföldön tartózkodásra lenne szükség ahhoz, hogy legyen pozitív hozadéka és heti 5 óra nyelvoktatás jól felszerelt nyelvi laborban. (Általános iskola, Budapest)

A kormány ötletel és a haszontalan, de látványos programokat erőlteti anélkül, hogy tisztában lenne azzal, hogy ezek fölöslegesek. (Gimnázium, Vas megye)

A kormánynak a tanári fizetésekre sincs pénze, nemhogy arra, hogy normális körülményeket biztosítsanak a gyermekemnek külföldön. (Gimnázium, Békés megye)

Az úgynevezett intézkedéseket csak parasztvakításnak tartom. (Általános iskola, Budapest)

Egy külföldi út a többéves ósdi módszerű oktatást nem pótolja, bár esetleg (jobb esetben) lendíthet a gyerekek nyelvhez való hozzáállásán. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Egyszerűen abszurd a kormány terve, a külföldi nyári nyelvtanulás. (Általános iskola, Baranya megye)

A kormány intézkedései nem életszerűek,de nem csak a nyelvoktatással kapcsolatban. Ez megint egy satu az emberek,ez esetben a diákok felett, és ilyen módszerekkel nem lehet szerintem eredményt elérni. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

A kormány látszatintézkedést csinál. Az ingyenes utazásra nehéz azt mondani, hogy nem jó, miközben nyilvánvaló, hogy azt a pénzt sokkal hasznosabban is el lehetne költeni (szinte bármire). (Általános iskola, Csongrád megye)

Két hét külföldi nyaralás nagyon keveset ér nyelvtanulás szempontjából, főleg ha nincs jól előkészítve, megszervezve, stb. Ez senkit nem fog nyelvvizsgához segíteni és így sokak számára lehetetlen lesz a továbbtanulás. Azt a hatalmas összeget, amit a kormány a nyaraltatásra szán, inkább a nyelvtanárok továbbképzésébe kellene fektetni. (Gimnázium, Budapest)

A kormány külföldi utaztatási tervei (bár hasznosak) csak a szokásos hangzatos látszatprogramok. Az iskolákból milliárdokat kivonni úgy hogy a miniszterelnök családjához kerül a pénz pedig felháborító. (Általános iskola, Pest megye)

A kormány terve mint mindig most is átgondolatlan puffogás. 2 hét különben semmire nem elég. (Pest megye)

A két hetes külföldi nyelvtanfolyam szép terv, de semmit nem ér az itthoni nyelvoktatás által lerakott alapok nélkül, kiváltani nem lehet vele. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nem értek egyet a kormány 2 hetes külföldi nyelvtanulási programjával, a korai hírek szerint félmilliós nagyságrendű lenne gyermekenként.Szerintem ezt az óriási összeget hatékonyabban fel lehetne és kellene használni idehaza az iskolai keretek közötti nyelvtanulás hatékonyságának növelésére, illetve helyi programok, tanfolyamok, kurzusok szervezésére, ahol az utaztatás, étkeztetés csökkentené az összeget. (Győr-Moson-Sopron megye)

A kormány terve alapvetően nem lenne rossz, de közben van egy hatalamas tévedés. A 2 hét. Ez semmire sem elég. Jelentősebb szintugrást a nyelvtanulásban legalább 2-3 hónap idegen nyelvi környezet tud megteremteni. A 2 hét talán arra lehet jó, hogy egy viszonylag jó tudással érkező gyerek gátjait áttörje. Hogy a rossz nyelvtanárok, a feleltetés, a számonkérés okozta stresszt, félelmeket legyőzze az a szükségesség, hogy most aztán tényleg beszélni kéne. Jó tanárok mellett erre nem is lenne szükség. A megoldás a tanárok (nem csak a nyelvet oktatók) megbecsülése, magas szintű megfizetése, kiválasztása, képzése jelentené, és anyanyelvi tanárok fűszerezhetnék.

A kormány eddigi ötletei csak parasztvakításnak számítanak (Gimnázium, Budapest)

A külföldi nyelvoktatás helyett az iskolában folyó munkát kellene segíteni pl. nyelvi laborokkal. Sajnos nem vonzó a tanár pálya, anyagilag alulfizetett, ezen változtatni kell. (Általános iskola, Fejér megye)

2 hét külföld a nyelvvizsgán nem sokat segít, de legalább a gyerek láthat világot, ezzel is szélesedhet a látóköre. (Pest megye)

A kormány „ötlete” olyan ,mint a többi. Nem hasznosítható, mert két hét alatt nem tanulnak meg beszélni más országokban sem. Viszont a kiutaztatással valaki nagyon jól fog járni. (Gimnázium, Békés megye)

A „külföldi tanfolyam” (két hét?) egy dísz, maximum arra elég, hogy aki egyébként is jól áll az idegen nyelvvel, annak ad egy utolsó lökést, illetve motivációt a folytatáshoz.

A külföldi nyelvtanulás 2 hétben baromság – jó alapokkal legalább 3-4 hónap az az idő ami után látszik az eredmény. (Szakgimnázium, Budapest)

Olyan, mint a kampányok: sokba kerül és semmit nem ér! (Gimnázium)

Ha egy gyerek a hazai oktatás keretében nem tud egy pohár vizet kérni, akkor a külföldi környezet nem fogja érdemben kimozdítani rövid idő alatt. Ellenben aránytalanul drága lehet. (Gimnázium, Vas megye)

A kormány külföldi 2 hetes nyelvtanulási terve a vicc kategória. Mit lehet 2 hét alatt elérni, amikor tudjuk, hogy a nyelvtanulás lényege a folyamatos használat, ismétlés. Ha a csoportok létszáma az iskolákban nem 17-19 fő lenne, sokkal több idő jutna egy tanulóra. Nincs szükség itt hókuszpókuszokra, csak meg kellene becsülni a tanárokat. (Gimnázium, Budapest)

Véleményem szerint a tervezett külföldi 2 hetes tanfolyamok alapvetően nem fognak megoldást jelenteni a nyelvoktatas problémáira. Ahol tanárhiany miatt nincs megfelelő színvonalú nyelvoktatas, ott a tanulók nem fognak tudni két hét alatt felzarkozni. (Gimnázium)

A nyári külföldi tábor elképesztően drága, a hozzáadott értéke a nyelv megtanulása szempontjából nulla. A nyelv gyakorlásához több hónapot is el kell tölteni egy országban. A pénzt nem szabadna ilyen programra költeni. (Általános iskola, Budapest)

A külföldi gyakorlat mindenképp hasznos lehet,de önmagában kevés (Általános iskola, Budapest)

A rövid külföldi utazás egy komplett baromság. Saját tapasztalat: FÉL ÉV kemény anyanyelvi környezet, nulla magyar barát-ismerős, és előtte már biztos beszédalapok. Ezzel már haza lehet jönni. A többi mind maszlag. (Általános iskola, Baranya megye)

A külföldi nyári tábor alapvetően nem rossz ötlet, azonban az iskola szervezésében (saját költségen) épp az idén próbáltuk. Nem sok eredményt hozott: a gyerekek egy hét alatt keveset beszéltek, aki félénkebb volt, arra ráhagyták, hogy nem beszél, hogy visszahúzódik. Fiatalok még ahhoz, hogy bedobják őket a mély vízbe, s egyedül legyenek, senkivel ne tudjanak magyarul beszélni, stb. Ráadásul két hét kevés idő. Aki élt külföldön, tudja, hetek kellenek, mire elkezdünk idegen nyelven álmodni, s akkor jön el az áttörés… Szóval: sem az életkor, sem az intenzitás, sem az időtartam nem adekvát. (Általános iskola, Baranya megye)

A kormány kezdeményezése jó, csak kevés. 2 hét alatt nem sokat lehet tanulni, bár az anyanyelvi környezet és kommunikáció sokat számít. Szükség lenne még az iskolai nyelvórák, tanárok fejlesztésére, bővítésére is. (Gimnázium, Budapest)

A külföldi két hetes nyelvtanulás nem más, mint kedvcsináló. Igazán jó az lenne, ha ennek az árán mindenkinek lenne 0. évfolyam, ahol csak nyelvet és informatikát tanul. Megint meggondolatlanul kidobnak rengeteg pénzt az ablakon nagyon igazságtalanul, mert az igazán rászoruló diákok többsége nem tudja igénybe venni. Mintha ez a kormány szándékosan mindent rosszul csinálna!!! (Gimnázium, Pest megye)

A kormány intézkedései nem javítanak a helyzeten. Két hét külföldi nyaralás nagyon keveset ér nyelvtanulás szempontjából, főleg ha nincs jól előkészítve, megszervezve, stb. Ez senkit nem fog nyelvvizsgához segíteni és így sokak számára lehetetlen lesz a továbbtanulás. Azt a hatalmas összeget, amit a kormány a nyaraltatásra szán, inkább a nyelvtanárok továbbképzésébe kellene fektetni. (Gimnázium, Budapest)

Ez a két hetes utazgatás szimplán hülyeség. Aki kitalálta, nem tanult még idegen nyelvet, és nem vitt osztálykirándulásra egy középiskolás osztályt. Nyilván van jobb helye annak a pénznek. Emeljék meg a nyelvórák számát a tornaórák rovására,amíg elkészülnek a tornatermekkel! (Budapest)

A kormány intézkedése nem igazán átlátható,kevés az információ és gondolom jó sok pénzbe kerülne. (Általános iskola, Budapest)

Nyelvet igazán anyanyelvi közegben lehet elsajátítani, az ötlet jó. A kivitelezés blöff a kormányzat részéről. (Gimnázium, Budapest)

A nyári külföldi nyelvkurzusok nagyon drágák ilyen nagy számú gyereknek. A gyerekek tömegéből és mind nyelvi, mind szociális különbségeiből adódóan nem valószínű, hogy mindenkinél sikeres lesz. Ez elsősorban a nagyobb városokban élő értelmiségi szülők gyerekeinek lesz hasznos. (Budapest)

A külföldi utak helyett (látszatintézkedésnek tartom), inkább szervezni kellene nyári táborokat idehaza és oda hozni anyanyelvi tanárokat és diákokat. Esetleg a nyelvtanárokat úgy megfizetni, hogy ne legyenek érdekeltek más munkát választani (tolmácsolás, fordítás, nyelviskolai munka). 9-10-es gyereket nem szívesen engednék egyedül külföldre, mert nem ismerhetem a fogadó családot, a helyet, ahol lakik, a környezetet. Sok negatív dolog is érhetné így. Ennél akkor jobbnak tartom a nyelviskolák által szervezett táborokat, ahol 0-24 órás felügyelet alatt vannak a diákok egy nemzetközi közösségben, aminek a közvetítő nyelvét tanulják. (Gimnázium, Tolna megye)

Nem a 2 hét fog segíteni a nyelvtanulásban, nyelvtanárokat kell képezni, megbecsülni, de úgy, hogy a többi tanárral szembe ne okozzon bérfeszültséget. (Általános iskola, Budapest)

Ha 2 hetes táborban magyar nyelvi környezetben vannak a gyerekek külföldön az bukásra van ítélve. Kb 3X1 hónap kellene kint lét kell ahhoz, hogy a külföldi tanulásnak mély nyoma legyen. Projektoktatás, csereprogramok, motiválttá tétel. (Gimnázium, Budapest)

A kormány nyelvoktatási programja alapvetően nem lenne rossz, de két diákcsere a hiányosságokat sosem fogja behozni. Inkább anyanyelvi tanárokat kellene beengedni az órákra, akik esetleg egy más nyelvtanítási szemléletet is hoznának, mert hosszú évtizedek alatt bebizonyosodott, hogy az eddig használt módszerek csak kudarcot, de nem nyelvtudást adnak a gyerekeknek. (Általános iskola, Budapest)

2 hèt alatt nem lehet csodàt varàzsolni, mindenkèpp az iskolai nyelvoktatàst kellene fejleszteni. (Általános iskola, Pest megye)

A kormány terve a kéthetes kiutaztatásról nonszensz. Két hét anyanyel (Általános iskola, Pest megye)vi környezetben semmit nem jelent, inkább anyanyelvû tanárokra kellene költeni.

A 2-hetes nyelvterületi tartzókodásnak csak akkor van egyáltalán valami értelme, ha kint nem kerülnek magyarok közelébe, csak anyanyelviekkel lesznek együtt. (minimáliis esélyt látok erre!) Legalább A1-es, de inkább A2-es nyelvi szinten levőket érdemes (valamennyire) kiutaztatni. – Összességében nagyon drága projekt, nem éri meg még ideális (fenti) körülmények között sem a 2×2 hét. Inkább a nyelvtanárok helyzetét, tudását kellene fejleszteni! (Szakközépiskola, Budapest)

2 hèt alatt nem lehet csodàt varàzsolni, mindenkèpp az iskolai nyelvoktatàst kellene fejleszteni. (Általános iskola, Pest megye)

Véleményem szerint nem külföldi 2 hetes tanfolyamra kell nagyon sok pénzt költeni, hanem az iskolákban a mindennapi órákra/tanárokra/könyvekre kellene fordítani a forrást. (Gimnázium, Budapest)

A külföldi nyelvtanulás jó cél, de drága és hatékonytalan. A hazai nyelvi képzésbe kellene önteni a pénzt: pl magasabb bér, nyelvtanárok képzése, anyanyelvi tanárok, kisebb csoportlétszám, stb (Pest megye)

Az egész egy kidolgozatlan dolog. Két hét alatt nem tanulnak semmit külföldön,csak minimumot ami az alapfokú nyelvvizsgára is kevés. (Fejér megye)

2 hèt Alta nem lehet csodàt varàzsolni, mindenkèpp az iskolai nyelvoktatàst kellene fejleszteni. (Általános iskola, Pest megye)

többet kell gyakorolni a társalgást,de ezt levelezéssel,skypolással is lehet itthon gyakorolni,nem 2 hétig nyaralni! Én is voltam német rokonoknál s inkább nem szólaltam meg 1. mert nem értettem, 2. nehogy lebőgjek milyen keveset tudok s csak mutogattam vagy vártam mikor jöhetek haza! (Általános iskola, Budapest)

Az meg hogy elvárás a nyelvvizsga, felháborító, ugyanis a gimnázium nem készíti fel, magántanárhoz jár. És aki nem teheti meg? (Vas megye)

Nem a magántanárban, a még nagyobb anyagi és időbeli tervekben meg kötelező kéthetes külföldi nyelvi táborszerűségekben kellene gondolkodni, hanem érdekeltté tenni tanárt és diákot a nyelv oktatásában, tanulásában. (Általános iskola, Pest megye)

Nem fog javítani 2 hetes külföldi tartózkodás a több éves rossz oktatáson. Ráadásul nem szívesen engedném idegenek közé külföldre a gyerekeimet. (Gimnázium, Pest megye)

A kormány tervezete teljesen elrugaszkodott. Én biztosan nem szivesen engedem a bizonytalanba a gyermekem, és teljesen biztos vagyok benne, hogy óriási anyagi teher lesz a szülőknek a külföldi „vakációs nyelvoktatás”. (Általános iskola, Veszprém megye)

Azokon a gyerekeken, akiknek már jövőre szükséges a nyelvvizsga, nem segít. Másrészt két hét alatt nem lehet sehol megtanulni egy nyelvet, maximum segít egy kicsit, de azt is csak akkor, ha közelében sincs más magyar nyelvű. Ez szerintem nem megvalósítható. (Gimnázium, Budapest)

A kormány intézkedését túl nagyszabásúnak tartom. Látványos, de nem feltétlenül hatékony. Itthon kellene a problémát első körben kezelni, mert a külföldi útra fordított hatalmas összeget lehetne itthon is hasznosítani (itthon tartani!) (Gimnázium, Budapest)

A 2 hetes külföldi nyelvtanulás nak semmi értelme, ez „parasztvakítás” (Budapest)

A külföldi nyári nyelvtanulást maximálisan támogatom, csak a kétszer két hét nagyon kevés. (Pest megye)

A nyári összesen 4 hét semmit nem garantál, ennyi idő alatt még igazán gyakorolni sem lehet. A napi rutin kiscsoportos nyelvóra lenne az igazi, a kéttannyelvű iskolák rendszerét is sokkal nagyobb számban kellene bevezetni. (Általános iskola, Budapest)

A nyári, anyanyelvi tanárral támogatott nyelvi tábor is jó, véleményem szerint hatékonyabb és kisebb kockázatú, mint a külföldre küldés. (Gimnázium, Budapest)

Nyári utaztatás lehet jó, de nem ezzel kéne kezdeni es nem fog segíteni sokat csak annak aki már tud. (Budapest)

Túl költséges a külföldi nyári nyelvtanfolyam, ezen az áron rengeteg anyanyelvű tanárt lehetne nagyon jól megfizetni. Nagyobb gyerekem gimijében volt erre lehetősêg,heti nyolc óra nyelvi foglalkozás, melybe belefért a tanárral a fagyizás, shoppingolás, kiállításokra járás stb. gyerekek nagyon szerették ezeket a programokat, lett is nulla szintről 2 év alatt középfokú, harmadik évben felsőfokú nyelvvizsga. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A kornány külföldi nyelvtanfolyama csak marketing, újabb lehetőség a haveroknak az állampolgárok adóforintjainak megcsapolására. Gyermekem 12.es ő ebből így már nem részesül. DE az ő évfolyama lesz az első akinek a továbbtanulását ez a szarházi, tolvaj kormány el akarja lehetetleníteni. (Gimnázium, Fejér megye)

Pénzégetés a külföldi tanulmányút ha valaki azt gondolja, hogy fontos a nyelvtanulásban. Fontos csak annak lehet, akik -pl a 8 osztályos gimiben járó lányomnak- már jól tudnak idegen nyelven kommunikálni, és a tanulmányút megvilágosítja őket abban, hogy jé, amit eddig tanultak, azzal tényleg el lehet boldogulni. (Gimnázium, Fejér megye)

A nyelvtanfolyam csak nyáron jöhet szóba.a sokadik nyelvtanár váltás után már nem veszik olyan komolyan a nyelvtanulást. Lehetetlen minden középiskolás számára biztosítani a megfelelő, és biztonságos ellátást külföldi családoknál. Itthon, anyanyelvi tanárokkal, nem tankönyv alapú, hanem kommunikáció alapú, kis létszámú nyelvi órák és nyári táborok kellenek. (Gimnázium, Zala megye)

Ciki, hogy külföldön csodálkoznak, hogy a gyerekem ebben a korban alig tud valamit. Az ideális világban jó dolog a külföldi nyelvtanfolyam. De gyerekek tömegei nem jutnak el arra a szintre, hogy ez hasznos lehessen. (Általános iskola, Pest megye)

Jelenleg a kozepiskolaban csak angolt tanulni van lehetosege, UNATKOZIK, mert nullárol kezdtek mindent. Ő készségszinten 100%os nyelvvizsgával 2 oran keresztul tanari engedellyel telefont nyomkod… sajnalom hogy nincs masodik nyelv…. (Szakgimnázium, Budapest)

A külföldi nyelvtanulás jobb lenne, ha nem családoknál történő elhelyezéssel lenne szervezve, így nem kontrollálható a színvonal. Két hét biztosan nem sokat segít a nyelvi fejlődésben, de legalább „láthatnak világot” azok a gyerekek is, akik másképp nem jutnak külföldre. (Gimnázium, Budapest)

Felesleges a külföldi nyelvtanulás, mert hiányoznak az alapok. Nem lehet semmit tudni a befogadó családról, a diákok biztonsága megkérdőjelezhető. (Gimnázium, Budapest)

A kormány tervei – mint általában – meggonolatlan, megalapozatlan: a hosszú távú hatékonyságot nem váltja ki egy pár hetes idegennyelvi környezet. (Általános iskola, Budapest)

A nyári szünidőben külföldre küldeni a gyerekeket teljesen felesleges pénzkidobás (kevés az 2 hét), az idegen környezet, egyedüllét is megviselheti őket, a kiválasztás nem biztos, hogy igazságosan történne. Inkább azt a pénzt a hazai oktatás színvonalának emelésére kellene fordítani. (Általános iskola, Pest megye)

Nem szívesen engedném el a gyerekemet külföldre egy ismeretlen családhoz. (Általános iskola, Fejér megye)

Nem rossz elképzelés, de az egyeb iskolai terhelés miatt 2 hét édes kevés egy kevésbé tehetséges vagy tanulási nehézséggel küzdő diák esetében.

Nem szivesen küldöm ki a gyerekeimet idegen családokhoz lakni hetekre, hamár itthon ezt nem tudják megoldani akkor a tábor jelleget részesíteném előnyben ahol sok gyerek egy helyen lakik ez idő alatt. Nem tudhatjuk milyen körülmények és emberek közé kerül ki a gyerekünk egy-egy családhoz, a tábori (kollégiumi) elhelyezéssel egy kicsit nyugodtabban engedném el. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Nem hiszek a kéthetes külföldi nyelvtanulásban, ezzel nem lehet kiváltani több év lemaradását, magasan képzett, ill. anyanyelvi tanárokra lenne szükség ahhoz, hogy a gyermek olyan szintű nyelvtudással rendelkezzen mely elegendő a nyelvvizsgához. Jelenleg sūlyos pénzekėrt járhat magánórákra a szabadidejėben. (Általános iskola, Pest megye)

Nem támogatom a két hetes külföldi elhelyezést családoknál, kevés ez az idő, és nem látom értelmét. 18 év alatt ne mászkáljon egyedül egy kiskorú!!! Meggondolatlan ez a program! (Általános iskola, Zala megye)

Szerintem nem biztonságos, én a gyerekemet nem engedném ismeretlen családba felügyelet nélkül. (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Nem gondolom, hogy egy kéthetes tömeges költséges kinntartózkodás orvosolni tudná azokat a problémákat amivel itthon küzd a nyelvoktatás: -nem beszéd, hanem nyelvtan centrikus módszertan, krónikus tanárhiány, nagy létszámú csoportok, alulfizetett tanárok és utánpótlás hiánya. (Gimnázium, Pest megye)

A program terv jo, de szerintem kivitelezhetettlen ilyen tömeges mértékben a Brexit után. Kisebb létszámú csoportok, max. 5-8 fő,óvodától nyelv tanulás több kommunikáció kellene.

Alapvetően nem értek egyet a kormány tervével, megvalósíthatatlannak és fölöslegesnek gondolom, ami rengeteg pénzbe kerül és jelentős mértékben nem segíti a nyelvtanulást. Az iskolai nyelvtanítást kellene megreformálni elsősorban a pedagógusok béremelésével, a tananyag drasztikus csökkentésével és átgondolt iskolai környezet kialakításával, tanárok 21. századi módszertani továbbképzésével. A kiindulópontnak pedig egy széleskörű szakmai egyeztetésre lenne szükség. (Általános iskola, Budapest)

Tanárhiány, rossz tanterv, irreális elképzelések. Teljesen felesleges az utaztatás. Itthon kellene nyelvi táborokat támogatni jól megfizetett anyanyelvi tanárokkal! Az iskolában és a követelményekben előtérbe kell helyezni a kommunikáció szintű oktatást! (Csongrád megye)

Nem engedném el külföldre a gyerekemet egy vadidegen családhoz, ahol nem ismer senki, és én sem tudok semmit a családról. (Általános iskola, Budapest)

Jó ötletnek tartom az anyanyelvi környezetbe való kijutást, de hogy igazán eredményes legyen, ahhoz 2 hét nem elég, inkább intenzív nyári kurzus kellene. De a mostani leterheltségük mellett ez kínzás lenne. Napi 7-9 óra mellett megváltás nekik minden szünet. (Gimnázium, Vas megye)

Gumicsont a külföldi két hét. Huzamos ideig kint tartózkodva lehet jól elsajátítani a nyelvet, ez csak mézesmadzag. Megint valakik jól megszedik magukat a szervezéssel. Nem érdemes mindenkit kivinni, mert van akinek ez sem jelentene motivációt és akkor kár a pénzért. A hazai oktatás színvolát kellene javítani. (Gimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Elengedném külföldre, de tartok tőle, hogy ez az idő kevés lenne a valós tanuláshoz. (Békés megye)

Ennyi gyerek külföldi befogadása?!…nem tudom elképzelni… (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

A külföldi nyelvtanulás alapvetően nem rossz ötlet, de a 2 hét semmire sem elég, és a megszervezés is életidegen. ehelyett sokkal korábban, már alsó tagozatban külföldi anyanyelvű tanárokkal, korszerű tanítási módszerekkel kellene tanulni a nyelvet. (Általános iskola, Budapest)

Finanszírozási- és logisztikai részről, megvalósíthatóságában is átgondolatlan terv (csak a szokásos maszlag). (Általános iskola, Pest megye)

A nyári külföldre utaztatás egy elképesztő ötlet! Ha erre volna pénz, akkor inkább arra kellene költeni, hogy legyen legalább egy idegen nyelvi lektor minden iskolában. (Általános iskola, Csongrád megye)

Jónak tartom a külföldi nyelvtanulási lehetőséget, de nemigen látom reálisan megvalósíthatónak a csoportos szervezéseket, melynek során a tanároknak kellene kísérniük a diákokat a nyári szünetükben. (Általános iskola, Baranya megye)

Az, hogy 2-szer 2 hétre vigyünk ki gyerekeket olyan országokba, idegen családokhoz, ahol majd nyelvet tanulnak jó ötlet, csakhogy ilyen mennyiségű tanulónál semmi garancia arra, hogy a befogadó család alkalmas a vendéglátásra. Sokkal jobb lenne motelben lakva nyelvtanfolyammal összekötni ezt a dolgot. Azt sem titkolom, hogy a felsorolt országokba nem érezném saját magamat sem biztonságban. Itt lenne az ideje annak, hogy a kormány végre meghallgassa a tanárokat is és a véleményüket figyelembe véve abbahagyná az irracionális rendeletek hozását. (Somogy megye)

A külföldi utak egyeseknek jók, másoknak semmit sem számítanak, csak jó buli. A megoldás a jobb nyelvtanárokban lenne, gondolom, meg kellene fizetni és becsülni őket (és a többi tanárt is). Lányomnak volt jó tanára, ezért gondolom – egy idő után nem ő tanította a tagozatos csoportot – ki tudja miért. (Gimnázium, Budapest)

A nyári két hetes táborok idejét három hétre bővíteném. (Gimnázium, Tolna megye)

A 2 hetes külföldi nyelvoktatás nem oldja meg a problémát. Sokkal fontosabb és hatékonyabb lenne, hogy itthon legyen elég jól képzett nyelvtanár, legyenek itthon anyanyelvi tanárok, a tanárokat jobban becsüljék meg és magasabb fizetést kapjanak, kisebb létszámúak legyenek a nyelvi csoportok, bővítsék az iskolai eszközöket. 2 hét külföldi tanulás nem segít a problémán és nem a megfelelő helyre kerül kerül a pénz. (Gimnázium, Veszprém megye)

Véleményem szerint elhibázott döntés született a nyelvoktatással kapcsolatban. Képtelenség 2×2 hét alatt elsajátítani egy idegen nyelvet. (Szakgimnázium, Békés megye)

A nyelvtanarok az iskolában nem vállalják a külföldi nyelvtanulás szervezeset. Járjon utána a szülő felkiáltással. (Gimnázium, Budapest)

Ha meg tudna valósulni amit elterveznek, ha lenne ennek valóság alapja, mind gazdaságilag, mind társadalmilag akkor valószínű jó ötlet. De ezek nem reális elgondolások. (Általános iskola, Budapest)

A kormány tervei hangzatosak, de semmire nem jók. Két hét nyelvtanulás anyanyelvi környezetben akkor ér valamit és akkor sem sokat, ha valakinek már jó nyelvtudása van, amit az anyanyelvi környezetben begyakorolhat. Ez a szilárd tudás a gyerekek jelentős részénél még az érettségi évében is hiányzik. (Gimnázium, Budapest)

A 2 hét külföldi nyelvtanfolyam szerintem felesleges és drága, mármint közpénzből fizetve. Több nyelvórára és kisebb létszámú csoportra lenne szükség inkább. (Általános iskola, Budapest)

A kormány nyelvoktatási stratégiája meg már megint egy külsőség, kétszer két hét alatt csak az a gyerek fejlődne, aki már bizonyos gyakorlatban használható nyelvtudással érkezne a fogadó családokhoz. (Baranya megye)

Valószínüleg fele sem igaz, az a probléma. Sok gyerek lesz, nem tudják elhelyezni őket. Ha meg csoportosan mennek, magyarul fognak beszélni egymással. (Általános iskola, Pest megye)

A kormányprogram homályos információi hiába kecsegtetnek, majd a megvalósítási feltételek romba döntik az egészt. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

A kormány tervét elutasítom: gyerekként én is voltam cserediák, de nem fejlődött a nyelvismeretem, sem nekem, sem osztálytársaimnak. Nem hiszem, hogy ha „beleerőszakolják” a gyereket egy-két hétre egy idegen nyelvi környezetbe (pláne hogy gondolom sokszor a saját csoportjával van, mivel megismerik az adott ország kultúráját), ezzel elősegítik a nyelvhasználatot, bővül a szókincse. A nyelviskolák többsége kis csoportban (4-6 fő) viszonylag gyorsan ér el sikereket, erre lenne szükség nálunk is. Megbecsülni anyagilag is a nyelvtanárokat, megfelelő eszközöket adni a kezükbe, választhassanak tankönyvet. És szükség lenne anyanyelvi szinten beszélő tanárokra is, akik ösztönzik a gyerekeket. (Bács-Kiskun megye)

Csak felszíni próbálkozások. Jobban meg kellene fizetni a tanárokat és a kisebb csoportok finanszírozását kellene megvalósítani. (Gimnázium, Budapest)

A külföldi program elszállásolás idegen családoknál tömegesen. Egyszerűen felfoghatatlan, hogyan szeretnék ezt kivitelezni. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Egy rakás szar. Nem kiküldeni kell a gyerekeket hanem itt normálisan kiképezni és megfizetni azokat akiknek ez a munkájuk. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A döntéshozók átgondolatlan intézkedést hoztak. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

Gyermekem fél tőle, mert nem hisz magában eléggé, attól fél, ez neki még nagy lépés lenne. Bár már volt Lengyelországban, ott jól érezte magát, mert ott nem a lengyeleknek is csak tanult nyelv az angol, kevésbé tartott tőle, mint egy anyanyelvi szintű dologtól. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

A nyelvtudása nem elegendő a kormány tervéhez, nem is menne, pont tegnap adta ide a papírt, de hallani sem akar róla. (Gimnázium, Hajdú-Bihar megye)

A külföldi tartózkodás pedig nevetségesen kevés idő. (Szakgimnázium, Somogy megye) Két hét külföld hasznos, de az ár-érték arány nem lesz jó. Két hét alatt akkorát nem lehet fejlődni. Anyanyelvi tanár, magasabb óraszám (a töltelék tantárgyak helyett) fontosabb szerintem. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Két hetes külföldi nyaraltatás nem segít a nyelvtanulásban! Minimum félév már hatékony lenne! (Szakgimnázium, Budapest)

A két hét külföldi nyelvtanulás jó ötlet, de nem elegedndő (Szakgimnázium, Pest megye)

A külföldi nyelvtanulas jo lehetne, de szerintem nagyobb a füstje mint a lángja. Ismételten egy látványos látszat intézkedés. Parasztvakitás. Óraszámot, fizetést kellene emelni és anyanyelvi tanárokat alkalmazni. (Általános iskola)

A kormány lépései nem a jelenlévő hiányosságokra válaszolnak. (Általános iskola, Budapest)

A két hét külföld semmire sem elég, csak pénzkidobás. Egybe 4 hétnek lenne értelme nyelvvizsga előtt teljesen elszeparáltan, hogy ne tudjanak magyarul beszélni. (Gimnázium, Budapest)

A 2 hetes (2i) nyelvi táborok szükségtelenek! Ennyi idő alatt fizikai képtelenség bármit is elsajátítani. Ilyen diákturizmus csak egészségügyi, baleseti kockázatok sokaságát vetítené előre. A nyári több hónapos nyelvi tábor (2j) csak azt támogatná, hogy gyermekünknek rálátása legyen összehasonlítani a hazai és külföldi életszínvonalat és elősegítse annak mielőbbi kivándorlását. (Szakközépiskola)

a két hét külföld semmit nem fog megoldani, nem fog két hét alatt a tanuló sokat fejlődni (Szakközépiskola, Pest megye)

Kevés a két hét. Épp megszokja a környezetet és jöhet haza. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

A nyári szünetben való külföldi nyelvtanulás porhintés. Nagyon drága az adófizetők számára, a várható hatékonysága a jelenlegi tervek alapján szinte nulla. Nálunk most volt szülői tájékoztatás a lehetőségről. Nyilván élnek vele sokan, mert jó „nyaralási lehetőség” a gyereknek. Megalapozott, bizonyos szintű nyelvtudás nélkül ez a két hét csak kidobott pénz. Előfeltétele lenne a színvonalas, kiscsoportos, megfelelő intenzitású és módszertanú felkészülés. Ahhoz pedig tisztességesen megfizetett, nem túlterhelt pedagógusok kellenek. Illett volna ezzel a lépéssel kezdeni. (Szakgimnázium, Vas megye)

Nem tartom jó ötletnek,hogy kiskorú gyermek felnőtt kísérő nélkül külföldre menjen nyelvet tanulni. (Szakgimnázium, Veszprém megye)

A program – a gyerekek nyári külföldi kiutaztatása teljesen nonszensz. Nem látom értelmét,- költséges és értelmetlen kiadás, leginkább azért mert hianyzik a jó iskolai alap / megfelelő minőségű és ütemű oktatás/ Másrészt pedig biztos hogy nem fogom kiengedni külföldre a kiskorú gyermekemet egy idegen családhoz. Egy nyelvi tábornak akkor már inkább látom értelmét./ Mo-i/ (Általános iskola, Pest megye)

Nem tartom biztonságosnak a külföldi családoknál való nyelvtanulást (Általános iskola, Csongrád megye)

Jó lehetőség kiutazni 2×2 hetet, de ez nem segíti nagymértékben és jelentősen elő a gyermek nyelvismeretenek melyiteset, ettől kevésbé fog jobban tudni adott nyelven. Az utazás elsődleges haszna elsősorban a vilaglatas, más kultúra, új emberek megismerése és egy remek program, amire anno a mi korosztalyunknak 1981, nem volt lehetősége. Nem beszélve arról, hogy a nyári szünetbol két hét már meg van oldva. (Gimnázium, Budapest)

A nyelv elsajátítása rendesen anyanyelvi tanárokkal és két tanítási nyelvű gimnáziumban lehetséges szerintem ma Magyarországon. Aki ebben nem részesül, annak a két hetes külföldi kiruccanás nem fogja megoldani a problémáját a nyelvvel kapcsolatos nehézségei terén (szerintem)…. (Gimnázium, Pest megye)

A gyerek 15 évesen még éretlen arra, hogy részt vegyen a családtól távol két héten át idegen országban idegen emberek között egy ilyen programon. Max. 11. osztályban lesz már annyira felelősségteljes, magabiztos hogy a családtól távol el tudjon tölteni ennyi időt. 11. után pedig már az érettségivel zaklatják őket…. (Gimnázium, Pest megye)

A legnagyobb problémám például a csereüdültetéssel kapcsolatban, hogy sem Németországban sem Angliában nem tudnám biztonságban gyermekemet a liberális vezetés miatt. És ez csak két európai ország volt, nem sorolnám tovább. (Pest megye)

Értelmetlen pénzkidobás. (Gimnázium, Pest megye)

A kormány tervét túlárazottnak, nyelvtanulás szempontjából alacsony hatékonyságúnak tartom. (Komárom-Esztergom megye)

A kormany intezkedesei nagyon jol hangzanak, bizom a sikereben de elotte talan az iskolai oktatast kene rendbe tenni. (Általános iskola, Budapest)

A kormány intézkedése látszatintézkedés, több okból.Azzal kéne foglalkozni, hogy egy másik középiskolában városunkban egy év alatt 5-6 nyelvtanár váltja egymást, ha egyáltalán van. (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

A külföldi tanulást nem támogatjuk mert idegen helyre ismeretlen emberek közé nem szeretnènk elengedni,de ő sem akar menni. (Gimnázium, Fejér megye)

Semmi èrtelem a 2 hetes külföldi nyelv gyakorlatnak. Nem lehet 2 hèt alatt megtanulni angolul. Nem is engednèm el a gyermekem, mert veszèlyesnek tartom. Kitudja milyen idegen családhoz kerül. (Általános iskola, Budapest)

A kormány döntése érthetetlen, ezzel csak azt éri el, hogy a fiatalok idő előtt elhagyják az országot. Ha pedig nem gyakorolja az adott nyelvet kukába dobhatja a papírját. Felesleges idő,pénz rablás. (Általános iskola, Budapest)

A mai világban ki meri kiküldeni a gyerekét ismeretlen családokhoz??? (Általános iskola, Csongrád megye)

A nyelvi kiutazás során a gyerekek együtt lesznek elszállásolva, tehát a nap nagyobb részében magyar közegben lesznek. 9.évf. túl fiatal sztem.

Ez az intézkedés is olyan, mint a kötelező testnevelés: ha a kormány kitalál egy kívánatosnak mondható célt ( pl. mozogjanak többet a gyerekek, vagy érettségiig tanuljanak meg egy nyelvet), nem a lehetőség megteremtésével kezdi (tornatanárok ill. nyelvtanárok képzése, béremelése, tornaterem építés, eszköz-beszerzés stb.), hanem törvényt alkot, kötelezővé teszi, és ezzel befejezettnek tekinti az ügyet. A nyelvtanulásra még ezt az utaztatós marhaságot kitalálja azért… 2000 euró fejenként: az egy hatfős, nyelvi csoportra számítva 12 000 euró. Ennyiből már bármelyik nyelviskolában nulláról B2-szintig lehet jutni. (sőt) (Gimnázium, Pest megye)

Úgy gondolom,hogy ez az ötlet nincs még kiforrva. Két hét alatt, nem tud eleget fejlődni egy gyerek az adott nyelvből. Túl sokba kerül. Több értelme lenne az itthoni oktatás problémáit megoldani, a tanárokat jobban megbecsülni, megfizetni. (Szakgimnázium, Budapest)

Azt a rengeteg pénzt hasznosabb lenne az országon belüli nyelvoktatás támogatására fordítani! Véleményünk szerint egy szerény gyermek életébe először megy külföldre, s nem lesz kommunikatív, alig várja, hogy haza jöhessen. Inkább nyelvtanfolyamokat csinálnának nyelvvizsga felkészítésre, ami a hátrányos helyzetű, de szorgalmas, jó képességű tanulók számára esélyegyenlőséget biztosítana. (Gimnázium)

Nem csak külföldi 2 hetes utazással kellene javírani a helyzeten, mert ez semmire nem elég és csak azoknak lesz jó, akik már eleve erōs alapokkal rendelkeznek. (Általános iskola, Budapest)

A kormány terve propaganda, hatékony alapok nélkül nem fog 2 hét alatt semmit sem fejlődni a tanuló.Ez csupán arra szolgál, hogy még több pénzt pumpáljanak ki a rendszerből a saját zsebükbe… (Általános iskola, Pest megye)

Nem fog annyit segíteni, mint amennyibe kerülni fog. Vajon ki fogja kísérni a diákokat a nyári szünetben? (Gimnázium, Pest megye)

Az intézkedésekről annyit, hogy nem hiszem, hogy 2x két heti külföldön tartózkodástól megtanulja a nyelvet nyelvvizsga szinten. Folyamatosan, szisztematikusan kell tanulni. (Általános iskola, Budapest)

A 2 hetes kurzus nem elegendő. (Gimnázium, Pest megye)

Úgy hiszem, hogy a kampány jellegű tanulás (intenzív 1-2 hét) csak egy bizonyos szint után segít, mondjuk felkészülni a nyelvvizsgára. A gyakorlatban sokkal hatékonyabb a mindennapi nyelvoktatás anyanyelvi tanárokkal. Saját tapasztalat. 8 év iskolai nyelvtanulás után nyelvvizsgáztam ezzel a módszerrel. (Budapest)

A külföldi 2*2 hetes tartózkodás ár/érték arányban a közoktatásban értelmetlen. Ha ugyanezt a forrást átgondoltan a közoktatásban folyó nyelvtanításba tennék bele, annak jóval nagyobb hasznát látnám. (A privát nyelviskolák bérszintjéhez közelítő bérek a nyelvtanároknak, jól képzett, gyakorlott, motivált, több nyelvtanár, anyanyelvi tanárok is a közoktatásban is, magyasabb óraszám, kiscsoportos oktatás, felsőbb évfolyamokon célzottan nyelvvizsgára készülés) (Budapest)

A 2 hetes kint tartózkodás külföldön semmiben nem lendíti elő gyermekem tanulmányi előmenetelét.. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A külföldi tanulmányút csak motivációra jo, az itthoni iskolákban kellene nyelvi szintekre bontani acsoportokat és csökkenteni a csoportlétszámot. (Gimnázium, Pest megye)

A kormány intézkedése porhintés, mert a külföldi két hetes ott lét a gyerekeket nem fogja annyira előre vinni, mint egy itthoni jó tanárral folytatott intenzív tanfolyam. (Általános iskola, Budapest)

Kiskorú gyermeket pedig a mai veszélyes világban kiengedni külföldre, kevesen vannak, akik annyira érettek, hogy tudnak vigyázni magukra ill. gondoskodni magukról, egyébként egy kéthetes út egy nyelvvizsgához édeskevés. (Gimnázium, Budapest)

 

Nyelvvizsgához kötött felvételi

Úgy gondolom, rossz döntés volt a kötelező nyelvvizsga, mivel egy ország akkor tud fejlődni, ha rengeteg ember ért ahhoz, amit dolgozik, ehhez viszont egyetemre kell menniük, de így sokkal kevesebben fognak. Véleményem szerint aki meghozta azt a törvényt, nem gondolkodott rajta eleget (elnézést, ha mégsem így van), mivel a végzős középiskolásoknak ezen kívül is nehéz az idei év. (Szakközépiskola)

Egyetértek azzal, hogy egyetemre, főiskolára csak középfokú nyelvvizsgával lehet jelentkezni, de ennek elérését minden középiskolának alapból biztosítani kellene, mindenféle fizetett külön órák nélkül. Ezzel tudnánk biztosítani, hogy senki ne szoruljon ki a felsőoktatásból. (Gimnázium, Budapest)

A legnagyobb probléma, hogy nem készítik fel a gyerekeket a középfokú nyelvvizsgára, arra számítva, hogy a szülő áldoz magántanárra és nyelvtanfolyamra. Kvázi nem az állam feladata és problémája, kitalálnak valamit, de nincsenek meg a feltételek, ezáltal sok gyerek kerül hátrányos helyzetbe és marad ki a felsőoktatásból. Talán tudatosan is erre játszik a kormány. (Szakgimnázium, Csongrád megye)

Kötelező nyelvvizsga felvételihez: egy országban sincs ilyen. Minek? Beszélje, használja a nyelvet!…ne papírt szerezzen a használhatatlan nyelvtudásáról! (Zala megye)

Én csak bizonyos szakok és egyetemek esetében követelnék meg nyelvvizsgát, ahol tényleg szükség van a nyelvtudásra. Nagyon sok szakma van, amit magas szinten lehet művelni nyelvtudás nélkül is, pl. énektanár, óvónő, tanítónő… Ezeknél diplomához sem kellene feltételnek lennie. (Általános iskola, Pest megye)

Nagy létszámú csoportok, nagyon eltérő képességű gyerekek, integráció,a tanulási/magatartási zavarral küzdők nagyban nehezítik a tanulás hatékonyságát. (Általános iskola, Győr-Moson-Sopron megye)

Valószínűleg nyelvtanárt kell fogadni a gyerekeimhez, hogy meglegyen a nyelvvizsgájuk. Nem értek egyet azzal, hogy a felsőoktatásba csak nyelvvizsgával rendelkező tanuló mehet. Véleményem szerint vannak olyan szakok, ahol semmi értelme a nyelvvizsgának. Mert nem attól lesz jó tanító, tanár, óvodapedagógus, gyógypedagógus, vagy kisgyermeknevelő valaki, ha van nyelvvizsgája. Ez csak felesleges pénzkidobás. (Általános iskola, Zala megye)

Ezzel az oktatási tematikával, módszertannal lehetetlen megszerezni a nyelvvizsgához szükséges ismereteket, éppen ezért elég igazságtalan elvárni a felsőoktatási képzésben való részvételhez a nyelvvizsgát. (Gimnázium, Tolna megye)

Amúgy fontos lenne a nyelvtudás, elsősorban az angol, a jó színvonalú egyetemi képzéshez – de nem ahhoz, hogy ezzel kiszorítsunk fiatalokat a felsőoktatásból. (Gimnázium, Békés megye)

Amíg nincs megfelelő oktatás, feltétel mindenhol, nem csak bizonyos iskolákban, addig nem is érthető, hogy lehet feltétel a nyelvvizsga a továbbtanulásnál. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Minél korábban kezdve anyanyelvi tanár és Kis csoportban Tud tanitani .Sok anyanyelvi hanganyaggal.Nem Könyv szaguan (Általános iskola, Fejér megye)

Az intézkedés a porhintést szolgálja, valamint a minél kevesebb tanult ember legyen az országban elvet. (Gimnázium, Pest megye)

A nyelvvizsgát továbbra is a diploma mellé kellene megkövetelni, nem a felvételihez. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Az iskolai nyelvoktatásnak is olyannak kellene lennie, mint a nyelviskolákban ami van. Egyébként, pedig nagyon sok szakmában semmi szükség nyelvvizsgára, mivel nem használják a nyelvet. Megszenvednek érte a diákok, rááldounak rengeteg pénzt, időt, a nyelvvizsgaközpontok, igyekeznek sokszor megbuktatni őket, és a diploma megszerzése után a nyelvtudás és a nyelvvizsga bizonyítvány ott pihen a sutban, mert a mindennapokban nincs rá szükség. Szerintem a nyelvtanulásnak élménynek kellene lennie. Aki szeretné és képes rá és szükséges számára meg fogja tanulni, akinek nem azt hagyni kell békén. Nagyon jó szakemberek lesznek nyelvtudás nélkül is a fiatalok, amelyik szakmában használják, ott pedig nem a nyelvvizsga bizonyítványt kérik, hanem tesztelik a nyelvtudást a gyakorlatban. Gyakorlati tapasztalat, 2 diploma mellett sincs semmi szükségem a nyelvtudásomra. (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Az intézkedések csak arról szólnak, hogy kevesebb gyerek kerülhessen egyetemre, többen tanuljanak szakmát. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A jövőbeli tervek nem fognak segíteni ezen az alapproblémán, és rengeteg tehetséges gyermek szorul ki a felsőoktatásból. (Általános iskola, Pest megye)

Megfelelő színvonalú iskolai nyelvoktatásra lenne szükség, ami kislétszámú, kommunikáció központú, 21. századi eszközökkel zajlik. Nyelvivizsgát megkövetelni pedig akkor lehet, ha előtte ezt biztosították. (Gimnázium, Fejér megye)

A nyelvvizsgához kötött egyetemi felvételi pedig tovább fogja erősíteni a szegregációt, az egyetemekre sokkal nagyobb hátránnyal lesz esélyük bekerülni a szegényebb, elsősorban kistérségi családok gyermekeinek, ahol nem lesz lehetőség a tanarhiany miatt magántanár megfizetesere. Ez bizonyos tarsadalmi csoportokat szinte teljesen kizár az egyetemi képzésről. (Gimnázium)

A nyelvvizsga elvárást nem tartom problémának, az ország nagyon rosszul áll nyelvtudás szempontjából. Viszont az elvárás mellé biztosítani kell hogy a gyereknek legyen lehetősége az érettségiig az iskolai oktatás keretében megtanulni egy nyelvet a megfelelp szinten. (Általános iskola, Budapest)

A probléma az, hogy a mai oktatás iskolarendszerben nem képes felkészíteni a tanulókat a nyelvvizsgára. Tapasztalatból tudom, hogy többszöri próbálkozás után sem sikerül a nyelvvizsga, több százezer Ft kell a külön tanárra,nyelviskolára. A minimálbérből élő családok még nagyszülői segítséggel sem tudják biztosítani a feltételeket. A nyelvvizsga díja meg egyszerűen rablás, ahányszor nem sikerül újabb, ugyanannyi összeget kell fizetni, nem pótvizsgadíjat, Felháborító, hogy esélyt sem adnak aki más tantárgyból jó, hogy felvételizzen. Legyen is akkor pedagógus, óvodapedagógus stb. hiány. Mérlegelni kellene a családok anyagi helyzetét, hiszen mindig azt halljuk, hogy Magyarországon a gyermek az első, elveszik a kedvüket a tanulástól, el kell menni külföldre igazuk van!! Felháborító, hány bőrt akarnak lehúzni a gyerekekről? (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A gimnáziumi oktatás az érettségihez elég, a nyelvvizsgához, az emelthez kevés. Aki nem nyelvi tagozatos hátrányba van. Külön tanárral +pénzért és energiáért megoldható. Gyermekemet érinti a 2020-as szigorítás. Most felvételizik majd. A külföldi nyelvtáborokról már lecsúszott. Kormány intézkedéseit, kidolgozatlannak és igazságtalannak tartom. Szeptember van senki nem tud semmit a + pontokról. A gyerekek nagy része kétségbe van esve, mert úgy érzik – 28+50= – 75 ponttal indulnak. Ami eddig sejthető, hogy aki a nyelvre állt rá, akár egy tantárgy jól megtanulásával emelt nyelvvizsgát tesz (felsőfok). Kipipálva a középfok, az emelt és +40 pont. Aki pl. matekot vagy mást, de nem nyelvet választott emeltnek annak 1 pipa, de kell még a nyelvvizsga, akkor van nullán és még nincs plusz pontja. Aki nem nyelve az ezt igazságtalannak tartja.

Nem értek egyet a kötelező nyelvvizsgával felvételi előtt mert nem egyezik meg a középiskolai oktatás színvonala a nyelvvizsga követelményekkel külön nyelvóra nélkül egy átlagos vagy az alatti képességű gyermek kiszorúl a felsőoktatásból. Amig a legkevesebb felvételi ponttal is lehet tanári szakra jelentkezni nem várható jelentős javulás a közoktatásban. Ha a tanárok nem kapnak szabad kezet hogy az adott csoporthoz alakítsák a tananyagot és nincs szabad tankönyvvválasztás addig a nagyon eltérő kultúrális helyzetben levő gyermekeknél nem várható jelentős javulás a nyelvtanulás terén . (Pest megye)

Mielőtt intézkedést hoz, jó lenne széles körben véleményeket kikérni-megbeszélni dolgokat pro-kontra alapon, nem erőből végig vinni. (Vas megye)

Kevés szóbeli beszélgetés, sok gyerek, kevés óraszám. A kormány bort iszik…., sok képviselőnek érettségije sincs, nemhogy nyelvvizsgája!!! Miről beszélnek????????? (Általános iskola, Hajdú-Bihar megye)

Alapvetően jónak tartom, hogy középfokú nyelvvizsgával lehessen a felsőoktatásba bejutni, természetesen megadva a lehetőségét annak, hogy ha valaki nehézségekkel küzd ezen a téren, akkor ez alól könnyítést kapjon (gondolok itt a diszesekre, akiknek emiatt a nyelvtanulás is sokkal nehezebb), de fontosnak tartanám a rendelkezéssel párhuzamosan az iskolai nyelvoktatás fejlesztését is. (Általános iskola, Pest megye)

A középfokú bevezetése a felvételihez valahol indokolt, hisz rengeteg diploma ragadt bent, de ehhez jó lett volna segítséget is adni. (Gimnázium, Békés megye)

Gyermekem beszédészlelési zavara miatt, nem kap a nyelvvizsgán felmentést a hallás utáni feladatok alól (magnó hallgatás). A felmentését csak az órán használhatja, így 4-5 angolból. Szereti és érti az angol nyelvet, de félünk a nyelvvizsgától. Jó tanuló és egyetemre szeretne menni. (Gimnázium, Pest megye)

Jó nyelvoktatás kellene először és nem szankció h nem mehet egyetemre. (Általános iskola, Budapest)

Mivel gyalázatos az állami idegennyelv-oktatás, kegyetlen és kirekesztõ az, hogy csak nyelvvizsgával lehet egyetemre menni. Ezt csak akkor lehetne bevezetni, ha mindenki számára ingyenesen elérhetõ, magas színvonalú lenne a nyelvoktatás. Jelenleg ez senkinek sem biztosított. (Általános iskola, Pest megye)

Alapvetően nem rossz koncepció az sem, hogy az egyetemi felvételire legyen nyelvvizsgája a diákoknak. Hisz most sem tudják az egyetemen sem megszerezni a nyelvtudást a hallgatók, hiszen ott már egyáltalán nincsen semmilyen nyelvoktatás a legtöbb helyen (kivéve nyilván a speciális nyelvet igénylő szakok). Az a baj, hogy ehhez forrást nem rendeltek a középiskoláknak, ugyanúgy vezették be, mint a heti 5 tesit, parancsszóra oldja meg mindenki ahogy tudja, pénz/terv az nincs rá. (Gimnázium, Budapest)

A felsőoktatásba történő felvétel nyelvvizsgához kötése nem a gyerek és a jövő érdekét szolgálja, hanem a szegregációt, a már most is erősen kialakuló „kasztrendszer” további fenntartását, véglegesítését.

A 12. évfolyammal szemben igazságtalanok az intézkedések

1,2 millió ft- ba fog kerülni nekem a nagyobbik gyermekem, mire nyelvvizsgáig eljut. Ez a különórák költsége. És ez csak az egyik gyerekem egyik tantárgya! A másikról nem is beszéltem. Egyedül nevelem őket, nem tudom hogy fogom megoldani. És még a nyelvvizsga sem biztosíték arra, h felveszik főiskolára, egyetemre. Bele fogok anyagilag fulladni. Birkanevelde Magyarország. Cél, h minél több képzetlen ember legyen, akinek lehet mosni az agyát…sajnos! (Általános iskola, Heves megye)

A nyelvvizsga követelménye nagyon jó, de ennek előszőr meg kell teremteni a megfelelő hátteret, addig semmire sem mennek vele. (Általános iskola, Vas megye)

Nem minden felsőfokú intézményben kellene a nyelvvizsgát bevezetni, pl. óvónőképzőben minek? Egyszerűen olyan a nyelvoktatás színvonala, hogy erre nincs reális alap. (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Véleményem szerint akkor várhatná el a kormány a nyelvvizsgát, ha a középiskolák képesek lennének felkészíteni a diákokat, s ez nem a magántanár feladata lenne, amit persze a szülő fizet, feltéve ha ki tudja fizetni. (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Tömegesen fogják kiszorítani a felsőoktatási intézményekből a diákokat nyelvvizsga hiányában. Kevesen fognak bejutni. (Általános iskola, Somogy megye)

Egyik gyerekem diszlexiás, emiatt nem fogja tudni letenni a nyelvvizsgát, így kiszorul az egyetemi oktatásból. Ez végtelenül felháborító. (Budapest)

Nem kellene a diplomát nyelvhez kötni, hiszen egy szakmai kompetencia nem egy valamilyen idegen nyelvi vizsgától lesz jó (programozáshoz pl. francia nyelvvizsga tökéletesen felesleges, de mivel világnyelv, elfogadják a diplomához…). (Általános iskola, Pest megye)

Diszlexiás gyermekek részére nincs speciális nyelvtanítás vagy tankönyv, e nélkül szinte lehetetlen levizsgázni. De felmentés sincs jelenleg a felsőoktatási felvételinél így bezárul előttük a továbbtanulás lehetősége. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

A kötelező nyelvvizsga szerintem sok gyerek továbbtanulási esélyét korlátozza. (Budapest)

A gyerekemnek már kell a nyelvvizsga,semmi támogatást, segítséget nem kaptunk az államtól,az iskolában nincs nyelvű labor,nincsenek olyan eszközök,ami elvárható lenne egy nyelvvizsga felkészítés hét – se net,se semmi.A cserediaksagból mi sajna kimaradunk-hisz még csak terv. (Szakgimnázium, Pest megye)

Az én gyermekem már nem tud részt venni a kormány által kínált programon. A fiam versenyszerűen sportol és úgy érzi meg se próbálja jövő évben a felvételit mert nem fog bejutni. Többször próbáltam rábeszélni sikertelen (Gimnázium, Budapest)

Középszintű előrehozott érettségi után alig tud megszólalni a lányom, csak az érettségivel kapcsolatos témákban, ami valljuk be, sokszor nem hasznos. Nyelvvizsgára egy darabig még esélye nincs, az utolsó év a többi tantárgyra való készülésre megy el, a magántanár szerint akkora a lemaradás, hogy kizárt, hogy ebben az évben még letegye a nyelvvizsgát. Igy oda a továbbtanulás lehetősége, ez akkora törés, hogy már nem is akarja később, ha megtanul angolul, inkább el akar menni innen. És ezzel nincs egyedül. Gratula a kormánynak! 🙁 (Gimnázium, Budapest)

Ezt a kötelező nyelvvizsgáztatást leginkább egy plusz stresszforrásnak látom amivel még jobban elidegenítik a gyereket saját magától és elérik azt hogy a vizsga eredménye alapján határozza meg önmagát. (Heves megye)

Nem túl jó ötlet, hogy csak nyelvvizsgával lehet jelentkezni, mert az emelt szintű érettségi ha nem sikerül kiválóra, akkor ugrott a középfokú nyelvvizsga és nem mehet felsőoktatásba. Ha pedig érettségi előtt kell letenni a nyelvvizsgát, akkor meg nincs értelme az iskolai nyelvoktatásnak, mert úgyis külön órákra, tanfolyamokra kell küldeni a gyereket, hogy sikeres legyen a nyelvvizsga. Akkor meg minek „unatkozik” az iskolai órákon feleslegesen? (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

A gyermek a helyi elit gimnázium nyelvtagozatára jár, ahová német nyelvet soha nem tanuló gyermekeket is fel ettek az induló osztályba a nyelvismerettel rendelkezők mellé. A differenciálás EGYÁLTALÁN NEM MŰKÖDIK. A gyerek 2 év alatt semmit nem gyarapodott, kizárólag a szuper magántanárnak köszönhető a nyelvvizsga. Ha nem lenne különtanárra pénz, ESÉLYTELEN lenne a nyelvvizsga. (Fejér megye)

Amíg a kormány egyes tagjainak sincs nyelvvizsgája, addig irreális ezt középiskolásoktól elvárni (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Az alacsonyabb anyagi körülmènyek között èlő család, anyagi javak hiányában nem kèpes intèzmènyen kívüli idegen nyelvoktatásban rèszesíteni gyermekèt, így talán hihetetlenül tehetsèges gyermekek maradni ki a felsőoktatásból. Egyetlen megoldás, az intèzmènyi keretek között zajló nyelvoktatás szinvonalának nagyon nagymèrtèkű emelèse! (Veszprém megye)

A nyelvvizsga kötelezővé tétele pedig ellehetetlenít sok családot és gyereket. Az elbutítás a célja a kormánynak.Mi szülők pedig belerokkanunk a különórákba. A tanárok meg a tehetetlenségbe. (Békés megye)

A tanárok nem motiváltak, hogy a gyerekek nyelvvizsgát tegyenek. A kormány középfokú nyelvvizsgához köti az egyetemi továbbtanulást, de egy szakgimnáziumban ehhez túl alacsoby szintű a nyelvoktatás. (Veszprém megye)

Ráterhelik a nyelvvizsgát a középfokú oktatásra, mert a felsőfokú intézményekben eddig sokan nem kapták meg diplomájukat a hiányában. Az elvárásokhoz a feltételeket (emberi, szakmai, anyagi) viszont nem biztosítják. (Szakgimnázium, Somogy megye)

A kormány intézkedése hátrányosan érint minden gyermeket, akiknek családja nem tudja finanszírozni a külön tanárt vagy nyelvtanfolyamot. (Általános iskola, Budapest)

A kormány a felsőoktatásba való bejutás feltételeként megszabott nyelvvizsgával sok okos, értelmes gyerektől elvette a továbbtanulás lehetőségét. A külföldi nyelvtanulást maximum felsőoktatási rendszerben kellene forszírozni. Alap és középfokú képzésben megfelelő tudású nyelvtanárokat kellene alkalmazni, hogy ne különórákra kelljen járnia a gyereknek azért, hogy legyen egy nyelvvizsgája. Ha a különórán fel tudják készíteni őket rendesen nyelvvizsgára, az iskolában tanító nyelvtanárok miért nem? (Általános iskola, Békés megye)

Szerintem nem rossz dolog az az elvárás, hogy felsőoktatási intézménybe való jelentkezés feltétele a nyelvvizsga. De biztosítani kellene minden gyermeknek a megfelelő oktatást. Nyelviskola rettenetesen drága. Ennek igénybevétele nélkül is képesnek kellene lenniük levizsgázni. Ennek oktatását nagyon-nagyon meg kell reformálni. Többféle sikeres nyelvoktatási módszerről hallani. Talán alkalmazni is megpóbálhatnák az iskolai keretek között. (Általános iskola, Tolna megye)

Sokkal jobb anyagi megbecsülés szükséges (nem csak a) nyelvtanároknak, sokkal kisebb csoportok és más anyanyelvű tanárok, tanárnak készülő más anyanyelvű egyetemisták bevonása szükséges lenne. Az érettségi vizsga és a nyelvvizsga szintje nem lehetne magasabb, mint ameddig középiskolában el tudnak jutni. Így nem csak azoknak a diákoknak lenne esélye jó eredményeket elérni, akiknek a szülei képesek minden tanévben 100-120 000 Ft-ot külön nyelvtanulásra költeni. (Gimnázium, Budapest)

Mindemellett azt gondolom, egy 9.-10. évfolyamon letett nyelvvizsga értéke az egyetem befejezésekor már vitatható, ha közben a diák nem tartja fenn a tudását, a munkájához nem feltétlenül lesz elég a régi nyelvvizsga bizonyítvány létezése. A nyalvszakokra jelentkezőknek a más szakokra jelentkezőkkel ellentétben mindenképpen előnyük van, ezt hátrányos megkülönböztetésnek érzem különösen akkor, amikor olyan nagy szükség volna jó műszaki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberekre az országban. (Heves megye)

Az én gyermekemnek 11.évfolyam végére meglett a középfokú nyelvvizsgája. Ezt nem az iskolai oktatásnak hanem a külön óráknak és s magántanárnak köszönhetjük. Az osztályukban nincs olyan gyerek, aki ne járna külön órára. (Győr-Moson-Sopron megye)

Az iskolai nyelvoktatás nem biztosítja a feltételeket a követelmény pl. Nyelvvizsga teljesítéséhez. Ezt nem tartom igazságosnak, mert nem minden család tud egy- két nyelvből évekig külön tanárt fogadni. Főleg ahol több gyerek is van. (Gimnázium, Bács-Kiskun megye)

A megfelelő mennyiségű nyelvi tanárok képzése, betegség esetén a szakirányú helyettesítés, s ha az optimalis feltételeket biztosítaná az állam,majd utána kellene kötelezővé tennie a nyelvvizsgát!

A kormány részéről értem és támogatom hogy mindenki legalább egy idegennyelvet ismerjen és használni is merjen de ebben a jelenlegi formában sajnos ha nem fizetünk különtanárt akkor nem sok esélyt látok arra, hogy 10. osztályban a kötelezően előrehozott idegennyelvi érettségit letegye. És ez csak egy tantárgy, sajnos a mai követelmények mellett több fizetős különtanárra van szükség hogy le tudjanak majd érettségizni ami plusz költség és idő… (Gimnázium, Komárom-Esztergom megye)

Azt gondolom, hogy egy kevésbé jó nyelvérzékkel megáldott gyermek is végezhet egyetemet. Nem minden munkakörhöz van szükség idegen nyelvre. Szakonként kellene meghatározni az elvárt nyelvi szintet. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A nyelvvizsga követelményrendszere és az iskolai nyelvoktatás nincs összhangban! (Baranya megye)

Akkor jogos az elvárás, ha mögötte megvan a biztos személyi és tárgyi feltétel! Nemcsak lenyomni kell a dolgokat az emberek torkán, hanem normális feltételeket is biztosítani kell! (Gimnázium, Zala megye)

Átgondolatlan lépés a Kormány részéről a felsőoktatásba bekerülők ilyetén „előszűrése”, röghöz kötés, lemaradás garantálva! (Gimnázium, Budapest)

Elöször meg kellett volna alapozni a 4 év alatt letehető nyelvvizsga alapjait, azután lehetne elvárni érettségire a nyelvvizsgát. (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Ha a felsőoktatás felvételijéhez feltétel lesz a középfokú nyelvvizsga, ezzel diákok tömegeit zárják ki a továbbtanulás lehetőségéből. Csak a tehetősebbek (esetleg szerényebb képességekkel) kerülhetnek majd be a felsőoktatásba. (Szakközépiskola, Fejér megye)

Legyenek adottak a feltételek hozzá minden iskolában! (Szakgimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Nem értek egyet az új követelménnyel, mivel az iskolai nyelvoktatás színvonala nem megfelelő. Véleményem szerint ez nem a pedagógusok hibája, hanem a tananyag és a követelményrendszer rossz. (Szakközépiskola, Békés megye)

Fölösleges a nyelvvizsga az egyetemhez, még kevesebb matematika-, fizika-, biológia-, kémia-, földrajz- stb. tanár lesz, nem lesz elég mérnök, orvos. Nem lehet úgy nyelvvizsgát követelni, hogy nincs hozzá elég tanóra, minimum 6 órában kellene tanítani a nyelvet 3 helyett feleakkora csoportban és megfelelően motivált, folyamatosan továbbképzett tanárokkal. (Budapest)

A kormánynak előbb a kimeneti lehetőségeket kellene megteremteni( középiskolák megfelelő szintű nyelvoktatása) utána lehetne felvételi követelményként előírni a felsőoktatási intézményekbe a nyelvvizsgát. (Gimnázium, Pest megye)

Olyan felteteleket szabnak a tovabbtanulashoz, amihez nincsenen biztositva a tanulas! (Általános iskola, Pest megye)

Felháborít. Nyilvánvalóan elveszi a diplomaszerzés lehetőségét azoktól a fiataloktól akik nem jómódú családban nőnek fel és nem férnek hozzá jó iskolákhoz. Ezzel azt a oktatási szelekciót erősítik ami a szegény családok gyerekeitől teljesen elveszi az esélyt a társadalmi mobilitásra, hogy iskolázottabbá váljanak mint szüleik, bármennyire is szorgalmasak, kitartóak, extra segítség nélkül, főleg vidéken ez lehetetlen lesz. (Általános iskola, Budapest)

Heti 36 óra mellett heti öt edzésre jár, különangolt nem tudunk besúvasztani az órarendjébe. Egyetemre szeretne menni, így valahogy meg kell majd oldanunk, csak nem látom még hogy. Háromszor van nulladik órája, háromszor hetedik és kétszer nyolcadik. (Gimnázium, Pest megye)

A középiskolák nagy részében nem kapnak kellő felkészítést a nyelvvizsga megszerzéséhez. Az lenne a normális, ha nem kellene külön tanárhoz járni ehhez. Szerintem ez általánosságban nem működik. (Gimnázium, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Nem tartom helyesnek a kormány intézkedéseit! Mind szép és jó hiszen az egyik legnagyobb előny ha valaki tud egy idegennyelvet középszinten. Viszont nem mindenki tud érettségi előtt elsajátítani egy nyelvet. Először is a tanítás minőséget kellett volna jobbá tenni és aztán ezt bevezetni! (Szakgimnázium, Baranya megye)

Nehezen tanul nyelvet. Sajnos sok családnak nincs pénze arra ,hogy magántanárt fogadhasson. 3000-4000/óra.A hatodikos mellett van egy egyetemista egy középiskolás gyermekem is. A hozott angol tudásuk nagyon hiányos. Nyelvvizsgát kell mindkettőnek tenni. A családnak ez nagy teher. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A kormány nyelvoktatással kapcsolatos intézkedései csak rontanak ezen a helyzeten. A nyelvvizsga kötelezővé tételével sokan elesnek a továbbtanulás lehetőségétől és motivációjától is. (Általános iskola, Csongrád megye)

A jó képességű, motivált, iskolában jól tanított és külön órára is járó gyerekek tudják teljesíteni az elvárt nyelvvizsgát. Családi háttér segítsége nélkül a tanulóknak, ha nem annyira jó képességűek, esélytelen a mai rendszerben a nyelvvizsga megszerzése a középiskolában. (Általános iskola, Csongrád megye)

Akkor tartanám jó döntésnek az intézkedést, ha mindenhol ilyen színvonalú nyelvoktatás folyna. Így elhamarkodottnak tartom a 2020-as dátumot. Először az oktatási színvonalat kellene emelni, azután hozzányúlni a bekerülési feltételekbe. Így azt hiszem, hogy rengeteg leendő jó szakembert veszít majd az ország. (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Ha már kötelezővé tették a középfokú nyelvizsgát annak az elérést is nekik kellene lehetővé tenni, nem a szülőnek magán tanár segítségével, amit nem is engedhetünk meg magunknak valamint a gyerek leterheltsége miatt is nehéz beszorítani a napirendbe. (Általános iskola, Bács-Kiskun megye)

Szerintem előbb a megfelelő tanulási feltételeket kellene megteremteni, és utána szigorító rendelkezéseket hozni. (Gimnázium, Pest megye)

Nincs előkészítve a projekt. Csak arra jó, hogy sokkal kevesebben juthassanak be a felső oktatásba. (Pest megye)

A B2-es nyelvvizsga még a gimnazistáknak is csak különórákkal fog sikerülni, szakgimiben pedig lehetetlen, bár látszik a cél, nem kellenek a diplomás emberek, a szakképzést kell propagálni. Érthető, csak ne mondja meg senki sem adminisztrációs eszközökkel, hogy ki mire alkalmas.Számtalan olyan nagyon okos, a szakmáján belül nagyon jó diplomást ismerek, akiknek soha nem sikerülne a b2-es nyelvvizsga. Ez olyan, mintha mindenkinek kötelező lenne megtanulni mondjuk hárfán játszani, a teljesen botfülűnek is. Nem vagyunk egyformák szerencsére, de ezt nem veszik tudomásul. (Somogy megye)

A megfelelő feltételek megteremtése után kérjen a kormány nyelvvizsgát. (Gimnázium, Csongrád megye)

A kormány az oktatás szétverésében a nyelvoktatás sem kivétel. Mindent megtesz azért -a hivatalos kommunikációval ellentétben-, hogy tömegek maradjanak tudatlanok.

Nem értek egyet azzal, hogy csak nyelvvizsgával lehet majd bekerülni az egyetemre. A belvárosi, „jó helyre” született, de kevesebb józan ésszel megáldott gyermekek mind ott lesznek az egyetemen (új arisztokrácia), viszont rengeteg vidéki, „rossz helyre” született kimarad onnan, mert szülei nem tudták fizetni nyelvtanulását. Nem nagyon hallottam még senkit, aki pusztán a tanórákon tanultak alapján le tudott volna nyelv-vizsgázni. (Általános iskola, Pest megye)

A legnagyobb baj, hogy nem nyelvvizsgára készítik a gyerekeket, és önerőből csak a tehetős, bár sokszor nem tehetséges gyerekek részesülhetnek nyelvvizsgában, ezáltal a szegényebb, akár értelmes réteg kiszorul a diplomások közül. (Gimnázium, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nyelvvizsgához kötni a főiskolát és diplomát… Ennyit a szaktudásról. „Örülnék” neki, ha pl. a kémiatanár perfekt beszél angolul, de az anyagot nem tudja értelmesen leadni. (Általános iskola, Pest megye)

Sajnos az iskolákban nincs lehetőség eljutni a nyelvvizsgáig. A most elsőéves egyetemista lànyunknak angolból felsőfokú,németből középfokú nyelvvizsgája van. Nagyon sok pénzbe került a magántanár. (Győr-Moson-Sopron megye)

A nyelvtanarok az iskolában kizárólag a kozepszintű érettségire hajlandóak felkésziteni a gyereket. Fakultacio keretben sem vállalják az emelt szintű felkeszitest. (Gimnázium, Budapest)

Nincs megfelelő nyelvi oktatás az iskolában! A tanárok nem tudják a gyerekeket kellő képen felkészíteni a nyelvvizsgára. Értem én, hogy kötelező lesz a nyelvvizsga a főiskolához, de akkor olyan oktatás legyen az iskolákban , hogy ne kelljen külön órákra küldeni a gyerekeket, mert sajnos az anyagi lehetőség erre, nem mindenkinek adott. (Szakgimnázium, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Az tud tovább tanulni, ahol a szülőnek van erre pénze és a gyereknek ideje, hogy különórára járjon. (Gimnázium, Somogy megye)

Olyan elvárárásai vannak a kormánynak, aminek a megvalósítás ához nincsenek megfelelően képzett tanárok. Teljesen máshogyan tanít az, aki Cambridge-i nyelvvizsgával rendelkezik. Legnagyobb problémám ebből fakad, nem elég képzettek a pedagógusok. (Általános iskola, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

A nyelvvizsga kényszerrel nem az a probléma, hogy elvárják, hanem az, hogy az általános és középiskolai tanulmányok során nem kap elég órát, alacsony csoportlétszámot, minőségi oktatást a diák. Így nem tudja megszerezni a nyelvvizsgát különóra, szakkör vagy tanfolyam nélkül. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

A kormány intézkedéseivel nem értek egyet. Rombolják az esélyegyenlőséget’ mert olyan kritériumokat támaszt amelyek nem váló megfelelést nem tudja országos szinten biztosítani (Általános iskola, Budapest)

Nem normális, hogy aki minden területen jól teljesít,de nincs nyelvérzéke, az kimaradjon a továbbtanulás, a diplomaszerzés lehetőségéből. Lehet pl.nagyszerű orvos vagy tanár lenne a saját területén,de nyelvvizsga hiányában nem kap lehetőséget bizonyítani. Rengeteg diploma van bent,köztük nem egy olyan,akinek 4-5 közti átlaga van, de nincs ideje és képessége a nyelvvizsgához,míg olyanok tanítják gyermekeinket,akik épp csak megszerezték a diplomát,alapnyi tudással,de volt mögötte olyan szülői,anyagi támogatás,illetve nyelvérzék,hogy van nyelvvizsgájuk. Nem eszerint kellene szűrni őket. Inkább ne adjanak diplomát azoknak,akik csak épp kettes szintet hoznak,mint ezeknek a szorgalmas,de nyelvvizsga nélküli fiataloknak! Érdekes, minket anélkül is rendesen és tisztességgel tanítottak tanáraink,mikor még ez nem volt kötelező.Aztán jön,hogy nyelvvizsgára kötelezik a középiskolást,és csodálkoznak,hogy lelépnek külföldre dolgozni? Ők adják az eszközt hozzá, hisz nyelvtudásuk van. (Általános iskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Nem sorolhatók egy kategóriába a gyerekek. Minden gyereknek megvan a maga tempója, nyelvérzéke. Az én gyermekemnek kevesebb nyelvérzéke van, így nehezebben tanulja az idegen nyelveket. Teljesen rossz döntésnek tartom, mivel az alapok elsajátítása nélkül rohannak végig egy egész nyelven, ami édes kevés ahhoz, hogy plussz pénz nélkül egy nyelvi nehézségekkel rendelkező, amúgy okos gyerek vért izzadás nélkül letegye a középszintű érettségit. (Gimnázium, Somogy megye)

Azt gondolom, ha az iskolában nincs meg a feltétele annak, hogy érettségire külső segítség nélkül nyelvvizsgàt tegyenek a gyerekek, ez nem lehet követelmény a tovàbbtanulàshoz. És ezt úgy mondom, hogy az én gyermekem különóràkkal 11-ben megcsinàlta. (Budapest)

Nem elegendő az iskolai oktatás a nyelvvizsgához, külön órára kell járni ehhez. (Szakgimnázium, Somogy megye)

Teljesen felesleges a nyelvvizsga a felvételihez és a diplomához. Akinek szüksége lesz rá az majd úgy is megtanulja. (Budapest)

Nagyon káros tartom, hogy csak nyelvvizsgával lehet felvételizni, ez igazságtalan helyzetet teremt az anyagi- és a képességbeli különbségek miatt is. (Pest megye)

Felháborító, hogy csak nyelvvizsgával lehet bejutni a felsőoktatásba! Akinek nincs nyelvérzéke, azt akár teljesen elzárhatják a továbbtanulástól (Gimnázium, Csongrád megye)

Felhaborito hogy mar egyetemre bekeruleshez kell a nyelvvizsga!!! Rengeteg gyerek ki fog szorulni a felsooktatasbol! (Budapest)

Szerintem kéttannyelvű iskolákon kívül nem tudják nyelvizsgáig elkísérni a gyerekeket. Nincs meg az alap, hogy elvárható legyen a középfokú nyelvizsga megléte az egyetemi felvételi előtt! (Általános iskola, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Aki most 11. évfolyamon tanul, tehát neki kötelező a nyelvizsga a felvételihez, mikor tud menni külföldi 2 hetes nyelvtanulásra? Megint megelőzi a kocsi a lovat!? Akik ott ülnek fent es jó pénzért döntenek miért nem számolnak tanévekben? Miért nem kérdezik meg azokt a szakembereket akik fizikálisan az adott területen dolgoznak x éve? (Szakközépiskola, Fejér megye)

A hianyszakmaknal pl ovodapedagogus, tanar, nem szabadna a felvetelit meglevö nyelvvizsgahoz kötni.

Manapsag amugy is egyre jobban luzerkent tekintenek arra aki a pedagogusi palyat valasztja. A legertelmesebbek nagy szazaleka nem ezen az uton megy tovabb. Ne riasszuk el a maradekot a nyelvvizsga miatt. (Általános iskola, Pest megye)

Túlkapás a nyelvvizsga megkövetelése a felvételihez és a diplomához. (Szakgimnázium, Zala megye)

A kormány? Talán jót akar, de sok ember nem jut el a sikeres nyelvvizsgáig, pedig pl. remek fogorvos, könyvtáros, óvónő, stb. lehetne belőle, de így esélye sem lesz bejutni. Szerintem a nyelvvizsgát nem szabadna kötelezővé tenni, máshol sem az. Akinek van, azt a dolgozót becsüljék meg jobban anyagilag, de ne terheljék vele azokat, akiknek maga a nyelvtanulás egy rémálom, nem megy, mint sokaknak a matematika. (Általános iskola, Komárom-Esztergom megye)

Nyelvvizsga szerintem nem kell sok diplomához, amúgy is szakember hiány van. Minek pl egy rajz tanárnak egy óvónőnek nyelveket beszèlni? Nem az a dolga. Lehet kiváló szakember nyelvtudás nélkül is. (Általános iskola, Budapest)

Tanulási nehézséggel küzdők (SNI) ezáltal tényleg a szakadék szélére kerülnek. Évekig küdhetnek egy nyelvvizsgáért, rengeteg különóra, magántanár mellett. (Általános iskola, Nógrád megye)

Ezzel az intézkedéssel, hogy nyelvvizsgával lehet továbbtanulni, értelmes gyerekek ezrei fognak elesni a továbbtanulástól. Miért kellene egy óvónőnek, alsós tanárnak stb beszélnie angolul??? (Budapest)

Kormány intézkedései: elégtelenek a hirtelen bevezetésre kerülő, kötelező érvényű elvárások teljesítéséhez. Tovább növelik a gyerekekre, családokra háruló stresszt, terhelést. Tovább mélyíti a társadalmi csoportok közti szakadékot/átlag gyerek nem kapja meg az azonos lehetőségeket, mint a gazdag/politikusok gyerekei

A gyerekem diszgráfiás, és az ilyen eseteket teljesen kifelejtették a törvényből. Ő eddig nem volt írásban értékelhető, most újraminősítették és hirtelen 10 év után már írásban is osztályozható. A diszgráfiás, vagy más gondokkal kűzdő gyerekek nem szerezhetnek olyan nyelvvizsgát, amivel egyetemre mehetnek. Így ez kizárja őket! (Gimnázium, Budapest)

Katasztrofális iskolai tanári hozzáállás: „iskola feladata, hogy a közép szintű érettségire felkészítsen.” Szerintem meg minden oktatási-nevelési intézmény feladata kellene, hogy legyen: a következő szintre belépésre készítsen fel, elméleti és gyakorlati szintén! Minek pl. 12ben technika, annak aki más irányba tervez.. Infó tanítás meg gyakorlatilag nulla a gumik nagy részében, digitális analfabétákat képeznek… (Gimnázium, Győr-Moson-Sopron megye)

Véleményem szerint, ha a kormány ilyen intézkedéseket hajt végre mint például a kötelező középfokú nyelvvizsga a továbbtanuláshoz, akkor biztosítani kellene minden iskolában a megfelelő nyelvi óraszámot ami ehhez szükséges. Nem pedig elvárni a családoktól,hogy különórákért fizessenek nem kevés összegeket mert van aki ezt nem teheti meg. (Gimnázium, Nógrád megye)

Diszgráfiás, fel van mentve irasbeli értékelés alol. Akkor nyelvizsgánál hogy lesz? Nem lesz? Értelmes okos gyerek készül szalgimiből továbbtanulni (Szakgimnázium, Pest megye)

A nyelvvizsgával kapcsolatban még annyit, hogy így aki nem jár magán tanárhoz az képtelen megcsinálni. Az iskolai oktatás nem elegendő hozzá.

Nem értek egyet a kormány nyelvoktatással kapcsolatos intézkedéseivel, elavult próbálkozások, nem hatékony nagy átlagban a nyelvoktatás, és főiskolai felvételhez nonszensz kötni, főleg egységesen minden szakhoz. Evvel sok embert és diákot kizárnak a felsőoktatásból, képzésekből, elvéve az esélyt, hogy tudást szerezzenek. (Általános iskola, Pest megye)

Vicc, hogy nyelvvizsgához kötik amikor csak minimális oktatási intézményben tud olyan nyelvoktatás megvalósulni ami biztosítaná azt, hogy a nyelvvizsgára felkészítsen. (Általános iskola, Budapest)

 

A felmérés előkészítését, lebonyolítását, az adatok feldolgozását, az eredmények kiértékelését és vizualizációját a Szülői Hang Közösség önkéntesei végezték. Munkánkkal kapcsolatban szívesen veszünk bármilyen konstruktív visszajelzést.

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, kérjük, regisztráljon honlapunkon.

A nyelvoktatási kérdőív egy átfogó oktatási felmérés része, mely a túlterheltséggel és a tanárhiánnyal is foglalkozik. Ezek a kérdések továbbra is nyitva állnak, a kérdőív itt érhető el.

  Megosztás