A videó megosztása

Miniszter Úr! A köznevelési törvény nyári módosítása óta nem tudjuk mi lesz óvodás gyermekeink sorsa, mert az iskolaérettség eldöntését Önök egy gyermekeinket nem ismerő állami hivatalra bízták. Hogyan gondolják, hogy a gyermekeket csak papírok alapján ismerő hivatalnokok jobb döntést tudnak hozni, mint az őket alaposan ismerő óvodapedagógus és a szülő közösen?

A hivatal rossz döntéseinek következtében a gyerekek éretlenül kerülhetnek iskolába, ami tönkreteheti iskolás éveiket. A folyamatos kudarcélmények negatívan hatnak képességeikre és személyiségükre. Nemcsak az érintett gyermekek, hanem az összes többi gyermek rosszul jár, hiszen az iskolák nem tudnak megfelelően differenciálni.

A 6 éves gyerekek közti különbségek óriásiak! Az iskolaérettséget nem lehet pusztán életkorhoz kötni. Önök egységesítésről beszélnek, holott épp az egyénre szabott oktatás lehetőségeinek megteremtése lenne a legfontosabb cél. Egységesítésről beszélnek ahelyett, hogy a gyermekek érdekeit néznék.

Miniszter Úr, a törvény a szakértői bizottságokra hivatkozik, pedig köztudottan nincs az országban elegendő szakértő! A sajátos nevelési igényű gyermekek és szüleik már régóta szenvednek a szakemberhiány következményeitől, a gyerekek évek óta nem kapják meg a számukra szükséges fejlesztéseket. A szakmai egyeztetés nélkül hozott törvénnyel Önök felelőtlenül elvették az óvodáktól azt a döntési kompetenciát is, amely biztosította a gyermek érdekeit szolgáló szakmai döntést és az elengedhetetlen párbeszédet a szülők és óvodapedagógusok között.

Ha a szülő legjobb meggyőződése szerint másként döntene az iskolakezdésről, mint a gyermeket nem ismerő hivatal, akkor csak bírósági úton fellebbezhet. Miniszter Úr, ez gyalázat! A bíróságok nem alkalmasak pedagógiai kérdések megítélésére, az állam nem hozhat döntést gyermekeink sorsáról helyettünk, szülők helyett.

Önöknek tudniuk kell, hogy a hátrányos helyzetű családok aligha tudnak élni a kérvényezés lehetőségével, pedig pont nekik lenne leginkább szükségük a rugalmas iskolakezdésre. Önöknek tudniuk kell, hogy az intézkedéseik tovább növelik a már most is fájdalmasan nagy oktatási szegregációt, mégsem hallgatják meg a szakmai érveket.

Elvárható lett volna, hogy még a tanévkezdés előtt hozzák nyilvánosságra a végrehajtási rendelkezéseket, elegendő időt hagyva a felkészülésre. Több mint két hónapja bizonytalanságban tartják a szülőket és az óvodapedagógusokat, miközben nagyon sok gyermek sorsa megpecsételődhet a rendelkezés hiánya miatt. A szülők nem tudják, hova fordulhatnak, a szakszolgálatok nem tudják, mit várnak el tőlük, az óvodákban pedig sok gyermekről nem tudni, középsős vagy nagycsoportos-e.

Miniszter Úr, a kormány részéről miért csak politikusokat és hivatalnokokat látunk? Hol van az az óvodapedagógiában jártas szakember, aki személyesen vállalja a felelősséget a kormányzat döntéséért?

A felelős törvényalkotás alapja egy hosszú távú pedagógiai hatásokról készült tanulmány. Szeretnénk ezt megismerni!

Miniszter Úr! Tudta, hogy az oktatás a leghasznosabb befektetés nemzetünk jövőjébe? Ha az óvodás gyermekeken kívánnak spórolni, ezt a jövőt herdálják el. Tekintsenek a szülőkre és a pedagógusokra partnerként, mert csak így válhat gyerekbaráttá a közoktatás!

Vonják vissza a köznevelési törvény nyári módosításait!

Kezdődjön az oktatás valamennyi kérdéséről érdemi szakmai, társadalmi párbeszéd!

Szülői Hang Közösség

[sajtóközlemény] [a videó]

  Megosztás