Szülőként gyakran panaszkodunk egymás között a közoktatásra – jogosan, hiszen rengeteg a probléma, sokszor nem kapják meg gyermekeink azt a minőséget, amit megérdemelnének. Mégis könnyű belátni, hogy az egymás közötti panaszkodással nem sokra megyünk; arra van szükség, hogy szervezetten tudjuk képviselni érdekeinket. Ezzel a céllal jött létre a Szülői Hang Közösség 2016-ban: önkéntes szülőként, bármiféle külső segítség nélkül magunk próbálunk előrelépni, és kihangosítani a gyerekeket érintő valós problémákat. Nincsenek jogi érdekérvényesítési eszközeink – hiszen ma sajnos nem létezik semmiféle érdmi szülői érdekegyeztető fórum, ami hatással lenne a kormányzati döntésekre – mégis hiszünk abban, hogy a kimondott szónak ereje van, és előbb-utóbb eredményeket tudunk elérni. Mindeközben pedig szülőként magunk is igyekszünk tanulni és fejlődni, megérteni a gyerekeket érintő problémák összefüggéseit mind az oktatási rendszeren belül, mind pedig a szélesebb társadalmi összefüggésekben is, ezt segíti Facebook oldalunk. Hiszen látjuk, hogy az oktatás hasonló problémákkal küzd, mint az egészségügy, környezetvédelem, gyermekvédelem, vagy éppen a sajtószabadság és demokrácia általában.

A jogszabályokban konkrét változásokat nem tudtunk elérni, mégis úgy látjuk, hogy a sok befektetett munka révén fel tudunk mutatni eredményeket. Például a hatévesek beiskolázásával kapcsolatban, amikor 2019-ben megnehezítették a sok gyermek szára kifejezetten fontos további egy év óvodában maradást, nagy szerepünk volt abban, hogy a kérdéssel a közvélemény is sokat foglalkozott, a sajtó gyakran beszámolt az általunk is kihangosított problémákról. Az érintett szülőket segítő Facebook csoportunknak ma már több mint 13 ezer tagja van, becslésünk szerint a tavalyi kérvényezők több mint fele tőlünk is kapott segítséget. Ebben a kérdésben például érdemi eredményt tudtunk elérni az önkéntes szülői segítség révén, és talán nem túlzás azt mondani, hogy a témára irányuló sajtófigyelem is szerepet játszott abban, hogy a kormányzat végül nem mert szigorkodni, és a a szülői kérelmek döntő többségét – eddig legalábbis – elfogadták. De nem ez volt az egyedüli eredmény, a tankönyvvásárlásban is fontos előrelépésnek tartjuk, hogy az általunk közzétett ismertető alapján sok szülői közösség kisebb anyagi áldozatokat (akár 1-2 ezer forintos költség is elegendő lehet) hozott azért, hogy az állami egyentankönyv helyett vagy mellett a tanár által legjobbnak tartott kiadványt használják a gyerekek.

Van tehát lehetőség az előrelépésre, ha egy témával kitartóan foglalkozunk. Nagyon fontosnak tartjuk a helyi közösségeket, ahol valamennyien tevékenykedhetünk: a gyerekek számára is érezhető változást tudunk elérni, ha egy-egy osztály vagy iskola szülői közössége összefog. Most a járvány miatt különösen fontos, hogy odafigyeljünk azokra a családokra, ahol akár egészségileg, akár egzisztenciálsan nehézségek merültek fel, hiszen a kormányzat nem nyújtott külön segítséget azoknak a szülőknek, akik nem bírták a munkájukat és a gyermekek támogatását összeegyeztetni. Szomorú tény, hogy a járvány tovább növelte a már amúgy is hatalmas ollót a jobb és a kevésbé szerencsés családi környezetbe születő gyerekek között. A szülők és a pedagógusok közötti kapcsolatot is tudjuk javítani, segít, ha a pedagógusoktól személyesen érdeklődünk, milyen problémákkal küzdenek. A pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének hiánya valamennyiünket érint, az ennek kapcsán felmerülő tanárhiány a gyermekeket sújtja végső soron. Sajnos a kormány a problémákat letagadja, pedig már beléptünk abba a fázisba, amikor a tanárhiány önmagát erősítő spirállá erősödött: egyre többen hagyják el a pályát és a fiatalok közül túl kevesen választják a pedagógus hivatást , a magmaradókra így még nagyobb teher jut, így csak nő a túlterheltség, elégedetlenség, emiatt még többen távoznak.

Bár az országos problémákat nem tudjuk szülőként és pedagógusként megoldani és a jelenlegi kormányzat mulasztásait nem tudjuk kijavítani, mégis fontos, hogy kommunikáljunk, használjunk ki minden lehetőséget arra, hogy a gyermekek érdekeire felhívjuk a figyelmet. Ha mi magunk nem tartjuk elsődleges fontosságúnak a közoktatás kérdését, akkor a népszerűséget hajszoló politikus döntéshozók sem fogják megeröltetni magukat. Minden kimondott szónak súlya van; ne hagyjuk, hogy a problémák elsikkadjanak, beszéljünk róluk egymás között, osszuk meg gondolatainkat a közösségi oldalakon, vegyünk részt az online tiltakozásokon és utcai demonstrációkon! Csak így léphetünk előre: következetességgel és kitartással.

A Szülői Hang Közösség is segít kihangosítani a problémákat, ezt szolgálja a most induló Szószóló a gyerekekért kampányunk is; ebben anonim módon kifejezhetjük tiltakozásunkat a közoktatás problémáival kapcsolatban az országunk térképén elhelyezett felkiáltójelekkel, de lehetőségünk van az általunk tapasztalt problémákat szövegesen is kifejeteni, és ezzel egy látványos, mégis biztonságos, anonim érdekvédelmi felületet nyújtunk. Éljünk a tiltakozás lehetőségével, tudva azt, hogy azonnali javulást nem várhatunk, de a kitartó, következetes közösségi fellépés előbb-utóbb mégis meghozza gyümölcsét.

Különösen fontos hallatni a hangunkat annak fényében, hogy a kormányzat most azt a hazug üzenetet súlykolja, hogy a gyermekvédelem legfontosabb kérdése, hogy a gyerekek ne halljanak a homoszexualitásról és a nemváltó műtétekről. Mi, akik együtt élünk a közoktatás millónyi probléjával nap mint nap akár szülőként, akár pedagógusként pontosan tudjuk, hogy egy álproblémát nagyít most fel mesterségesen a jelenlegi kormány, a gyereket eszköznek használva a kormánypárt politikai haszonszerzése érdekében. Mégis meglepődnénk, hogy akik nem szembesülnek közvetlenül a közoktatás gondjaival mennyire nem látják és érzik, hogy mik a valós problémák. Fontos megértetnünk ezért, akár személyes beszélgetésekben is, hogy bármit gondoljunk is a nemváltó műtétekről, nem ez az elsődleges probléma ma Magyarországon a közoktatásban és gyermekvédelemben. Végtelenül szomorú, hogy a manipulatív kormányzati propaganda ezzel a lépésével mérget csepegtet az emberek közé, és tovább romolja a bizalmat a szülők és pedagógusok között, holott épp a bizalom lenne az alapja a minőségi, gyermekközpontú közoktatásnak. Ne hagyjuk, hogy megosszanak bennünket: fontos a szexualitás témájáról is beszélgetnünk, de azt javasoljuk, hogy ezt elsősorban egymás megértése jegyében tegyük. Ne próbáljuk meg intellektuális vitában lenyomni vagy elítélni a másként gondolkodókat, inkább próbáljunk meg odafigyelni a más véleményen levők érzelmeire, félelmeire. Hiszen sokszor valamilyen félelem munkálkodik bennünk – akár így gondolkodunk, akár úgy, – és emiatt tud kialakulni a feszült ellentét és a nyomasztó megosztottság. Ha viszont megértjük a másként gondolkodók valós félelmeit, közelebb kerülhetünk egymáshoz, és lehet, hogy jobban megtaláljuk az arany középutat.

Azt az arany középutat és bölcsességet, amire az országunknak most szüksége van, mint ahogy égető szükség van a gyermekek érdekei mellett kiálló, véleményüket vállaló felelősségteljes szülőkre és pedagógusokra.

A Klubrádió 2021 szeptember 1.-i Reggeli személy adásának vendége Miklós György, a Szülői Hang Közösség képviselője volt, ahol ezekről a témákról is beszélgettünk. A teljes adás itt hallgatható meg:

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

Kapcsolat: info@szuloihang.hu

  Megosztás