• A kormány szerint vállalható a nyitással járó kockázat, de nem adtak szakmai érvekkel, számszerű adatokkal alátámasztott felvilágosítást arról, hogy a szülők, gyermekek és pedagógusok mekkora kockázatot vállalnak, holott a járványügyi helyzet ismeretében az intézmények nyitása a családok és pedagógusok egészségét és életét kockáztatja.
  • A hivatalos járványügyi adatokból kiderül, hogy az iskolai osztályok és óvodai csoportok gyerekei és a velük egy háztartásban élő családtagok között jelentős arányban jelen van a fertőzés – osztályonként átlagosan 2-3 regisztrált és legalább ugyanennyi nem regisztrált esetben is -, ami a nyitás után további megfertőződéseket okozhat.
  • Amennyiben április 19.-én megnyílnak az intézmények, a szülőknek lehetőségük van a gyermeküket otthon tartani és az intézményvezetőtől kérni a hiányzás igazolását; a fertőzésveszélyre tekintettel elvárható, hogy az intézményvezetők ezt méltányolják. 

Szülőként nem kaptunk objektív, szakmai alapokon nyugvó megerősítést abban, hogy az általános iskola alsó tagozatok és az óvodák április 19 -i nyitása biztonságos lenne. A kormányinfón elhangzottak szerint “az iskolák nyitása nem jár olyan kockázatokkal, amelyeket a jelenlegi helyzetben ne lehetne vállalni”, de nem derült ki, hogy a kormányzat szerint a gyermekeket, szülőket és pedagógusokat érintő kockázatok számszerűen mekkorák.

A hivatalos adatok szerint a regisztrált aktív fertőzöttek száma jelenleg meghaladja a 270 ezret, ami a teljes lakosság 2,7%-a, és ez az érték folyamatosan nő. Feltételezhető, hogy a be nem azonosított fertőzöttek száma is legalább ekkora, hiszen jórészt csak a tünetekkel rendelkezőket tesztelik, így a szakértők szerint is akár többször annyi lehet a fertőzöttek tényleges száma. Egy iskolai osztályban vagy óvodai csoportban a 20-30 gyerekhez kb. 100 egy háztartásban élő családtag tartozik, akik között így átlagosan ezek szerint akár 5 fertőzött is lehet. A jelenlegi hivatalos fertőzöttségi adatokból tehát az olvasható ki, hogy az iskolai osztályok és óvodai csoportok jelentős részénél a gyermekek és az egy háztartásban élő családtagok között is jelen lehet a vírus, ami az iskolakezdéssel a gyerekeken keresztül a többi családra is átterjedhet még akkor is, ha az iskolákban és óvodákban óvatosan és körültekintően járnak el. 

Egy évvel ezelőtt a regisztrált aktív fertőzöttek száma ezer körül volt; most ennek több mint 260-szorosa ez az érték – a nem beazonosított esetek száma is hasonló nagyságrendben emelkedhetett -, emellett a mostani vírus mutáns gyorsabban is terjed, és a fiatalabbakra is veszélyesebb. Mégis, míg tavaly ilyenkor az iskolalátogatást veszélyesnek minősítette a kormány és nem engedélyezte, most elrendelik az alsó tagozatok és óvodák megnyitását. A beoltottak számának növekedése a jövőre nézve ígéretes, de jelenleg a szülők többsége nem védett, és a gyermekek sem, az osztálytermekben pedig a járvány tovább terjedhet.

Segítene a járvány megfékezésében a széles körű tesztelés, jelenleg azonban más országokból eltérően a magyar kormány nem tervezi az iskolai, óvodai dolgozók és gyermekek általános tesztelését. A fertőzöttség mértékének objektív felderítésében az is segítene, ha reprezentatív módon tesztekkel felmérnék az óvodás és iskolás korú gyermekeket és családjaikat, de ilyen adatokkal sem rendelkezünk. A szülők jelentős többsége még nem kapott oltást, vagy még nem telt el a védettség kialakulásához szükséges idő, mint ahogy a gyermekek sem védettek, így a többség most is legalább annyira ki van téve a fertőzésnek, mint amikor az iskolák és óvodák bezárását március elején elrendelték, miközben továbbra is igen magas a fertőzöttek és az áldozatok száma. A bezárás elrendelése óta a fertőzöttség nemhogy csökkent volna, hanem jelentősen nőtt: a regisztrált aktív fertőzések száma március 6.-án 111 ezer volt, ami a jelenleginek kevesebb, mint a fele. 

A családok számára nagy tehertételt jelentettek az elmúlt hetek, különösen a kisebb gyermekek esetén. Sokaknak jelent nagy problémát, hogy a kormány nem nyújtott anyagi segítséget a gyermekükkel otthon maradni kényszerülő szülőknek, nem biztosítottak táppénzt erre az időszakra. Sok család egzisztenciális nehézségekkel és bizonytalansággal küzd. A gyermekeknek lelkileg is megterhelő a bezártság. Bár az intézmények egyes esetekben biztosítanak gyermekfelügyeletet, ezt csak kevés család veszi igénybe, mert sokszor a szülők nem ezt tartják a legmegfelelőbb útnak. Érthető hát, hogy sok család nagyon várja már, hogy megnyissanak az intézmények. 

A nehézségek ellenére mégis a biztonság, az élet védelme kell, hogy az elsődleges szempont legyen: várjuk a nyitást, de nem bármilyen áron. Ne veszélyeztessük a gyermekeket, tegyünk meg mindent, hogy ne legyen több árván és félárván maradt gyermek, ne legyen több megözvegyült szülő, ne legyen több pedagógus áldozat! Kérjük ezért a kormányzatot, hogy halassza el az általános iskolai alsó tagozatok és óvodák április 19-re tervezett nyitását! Kérjük továbbá, hogy a szülők kapjanak bérkompenzációt, rendeljenek el felmondási tilalmat, támogassák a munkáltatókat, hogy ne szüntessenek meg álláshelyeket, egyetlen szülő se kényszerüljön választani egészségének veszélyeztetése és a család egzisztenciális ellehetetlenülése között.

Amennyiben a kormány ragaszkodik az alsó tazogatok és óvodák április 19-i nyitásához, a szülőknek a jogszabály alapján lehetőségük van arra, hogy a gyermekeiket otthon tartsák; erről minden családnak önállóan kell döntenie a kockázatok ismeretében. Ha a szülő már nem tud további mulasztást igazolni, akkor kérheti az intézmény igazgatójától, hogy igazolja a hiányzást. A hatályos jogszabály szerint (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) c)) “a mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni” – a gyermek és a szülő egészségének és akár életének veszélyeztetése pedig alapos indoknak kell, hogy minősüljön. Kérjük az intézményvezetőket, hogy méltányolják a szülők megalapozott kéréseit, és tegyék lehetővé, hogy éljenek a jogaikkal! A jogszabály szerint az intézményvezetőnek nincs mérlegelési lehetősége: az alapos indokot el kell fogadniuk.

Lehet, hogy az otthonmaradás kevésbé hatékony a tanulás szempontjából, de most az elsődleges feladat nem a tananyag, hanem az élet védelme. Fontos tudni, hogy bár 250 mulasztott óra felett felmerülhet az osztályozó vizsga, ezt az iskolának nem kötelező elrendelni: elkerülhető, amennyiben a gyermek kap megfelelő számú osztályzatot (idézett jogszabály 51. § (7)) . Kérjük az iskolákat, hogy biztosítsák ennek lehetőségét az otthon maradó tanulók számára is!

Mit tehetünk, amennyiben az intézményvezető nem akarja elfogadni a szülő kérését, hogy a gyermek otthon maradjon? Fontos tudatosítanunk, hogy egy ilyen fontos kérdésben, amikor a gyermek és a szülő egészsége vagy akár élete forog kockán, mindenképpen a szülő dönt; gondoljuk át a kérdést, a pro és kontra érveket, és döntésünknek szerezzünk érvényt. Ha otthon szeretnénk tartani gyermekünket, akkor ennek meg van a jogi alapja, az alábbi pontok pedig segíthetnek érvényt szerezni döntésünknek.

  • Magyarázzuk el az intézményvezetőnek, hogy nem lehet annál erősebb „alapos indok”, mint az egészség és az élet védelme. Reális a veszély, sok gyermek is kórházba került, és sajnos sok esetben haltak már meg iskolás, óvodás gyermekek szülei is. Ha lehetséges, felvehetjük a kapcsolatot a tantestület más tagjaival is, hogy segítenek közvetíteni az intézményvezető felé.
  • A kérelmünket írásban adjuk be, hogy a választ – indoklással együtt – is írásban kapjuk.
  • Hivatkozhatunk Maruzsa államtitkár nyilatkozatára (lásd lentebb, a további információk alatt).
  • Ha elutasították kérelmünket, fordulhatunk az intézmény fenntartójához; ez állami iskolák esetén a tankerület, óvodák esetében általában az önkormányzat.
  • Fordulhatunk az Oktatási Hivatalhoz: tanugy@oh.gov.hu 
  • Fordulhatunk az Oktatási Jogok Biztosához (email: panasz@oktbiztos.hu) vagy az Állampolgári Jogok Biztosához (ügyindítás itt).
  • Fordulhatunk a Minisztériumhoz is, jelezve, hogy a köznevelési államtitkár bejelentésével ellentétesen az intézmény mégsem biztosítja a lehetőséget a szülőkenk gyermekünk otthontartására.
  • Az igazgatónak is hangsúlyozhatjuk, hogy elutasítás esetén magasabb fórumokra visszük az ügyet. Érdemes ilyenkor több szülőnek összefogni és közösen kezelni a kérdést. Hangsúlyozni lehet azt is, hogy amennyiben az intézménybe bemenő gyermek miatt a családban mégis megbetegedés történne, akkor ennek jogi következményeit is az igazgatónak kell viselnie.

Minden élethelyzet egyedi. Kérjük szülőtársainkat, hogy kölcsönösen értsük meg egymást és tartsuk tiszteletben egymás álláspontját ebben a mindenki számára megterhelő helyzetben. Közérdek, hogy azok a szülők, akik az otthonmaradást már nem tudják megoldani, kapjanak segítséget iskolai felügyelet formájában, aki pedig otthon tud maradni, kapjon anyagi támogatást, hogy ne kelljen a megélhetés miatt saját és családja egészségét kockáztatnia. Kormányzati támogatás hiányában szükségmegoldásokat kell keresnünk. Amennyiben nem tudjuk megoldani az otthonmaradást, adott esetben az is segíthet, ha néhány szülőtárs összefog, és kis csoportokban váltva egymás gyermekeire vigyáz, hiszen kisebb csoportokban még mindig kisebb az esély a fertőzés terjedésére, mint a teljes osztályban vagy óvodai csoportban.

Miközben valamennyiünk számára nagy megpróbáltatást jelent a jelenlegi állapot, kérjük, hogy elsősorban az egymás iránti felelősség, az egészség és az élet védelme és a szolidaritás jegyében keressünk megoldást valamennyiünk számára!

Szülői Hang Közösség
https://szuloihang.hu/

Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért
https://www.facebook.com/szuloiosszefogas

További információ:

  Megosztás

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, kérjük, regisztráljon honlapunkon.