Évek óta vártuk mi szülők is az új Nemzeti Alaptantervet (NAT-ot), vártunk valamit, ami az ígéretek szerint reagál a diákok problémáira, az elavult tananyagra és túlterheltségre. Valami olyat, ami teret ad a kreatív energiák szabad áramlásának. Ehhez képest az új NAT-ban több tárgyból tovább növekedett az előírt kötelezően megtanítandó tananyag, így tovább csökkent a szabad témájú órák száma. Tudjuk, hogy a túlterheltség nem segít a hatékony tanuláson. Tudjuk, hogy az óraszám és tananyag csökkentés mennyire fontos és elvárt cél lett volna, mégis az új NAT-ban néhány évfolyamon csak 1 órával csökkent a kötelező óraszám.

Még most is ott tartunk, hogy fentről akarják megmondani, hogy konkrétan mit kell tanítania a tanárnak, arra kényszerítve a pedagógusokat, hogy ha ezzel nem értenek egyet, becsukott ajtók mellett kelljen tanítaniuk. Szülőként ezt nem tudjuk elfogadni, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, ami előmozdítja, hogy széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésre alapuló, valóban korszerű program alapján működjenek iskoláink.

A Civil Közoktatási Platform állásfoglalása egyebek mellett kiemeli, hogy nem volt szakmai egyeztetés, a dokumentum „illegalitásban” készült. Az új NAT nem nemzeti, mert kirekeszti a tanulók kétharmadát: nem vonatkozik a szakképző iskolákra és csak részben alkalmazható a technikumokra. És az új NAT nem alaptanterv, mert a részletesen előírt tananyag kitölti, sőt túlhaladja a rendelkezésre álló időkeretet.

A Magyartanárok Egyesületének véleménye szerint az új NAT komoly óraszámcsökkentés mellett jelentős tananyagbővítést hajt végre. Annyira nem ad módot a képességfejlesztésre, a diákok egyéni fejlődésére, a módszerek és gondolatok sokféleségére, hogy egyáltalán nem szolgálja a diákok érdekeit, nem teszi őket jó szövegértőkké, árnyalt és pontos szövegek alkotóivá, művelt, a humán kultúra iránt elkötelezett felnőttekké. Az alaptanterv újra az ideológia, a politika szolgálólányává teszi az irodalmi nevelést, s ezzel legalább negyven évvel veti vissza az 1978-ban a szolgálólányi szerepből kiszabadult magyartanítást.

A Történelemtanárok Egylete összegzése szerint a NAT ellentmond a digitális kor kihívásainak megfelelő megismerésre ösztönzésnek és a történelemtanítás alapvető készségfejlesztő szerepének. Egyoldalú ideológiai normakövetést ír elő, amely „nemzetvédő” elvárás elfogult. Esetenként torzított történelmi képet, időnként kifejezetten torz történelemszemléletet tartalmaz. Az iskola állampolgári nevelési feladatainál aránytalanul előtérbe helyezi a honvédelmi ismereteket.

Az új NAT-tal kapcsolatban született számos kritikai állásfoglalást ezen az oldalon olvashatjuk. Ugyanitt megtalálható az iskolák tiltakozó állásfoglalása is.

Tiltakozzunk szülőként a gyermekellenes új NAT ellen! Kérjük, támogassa Ön is a Magyartanárok Egyesülete által kezdeményezett petíciót! Álljunk ki közösen gyermekeink érdekében!

  Megosztás