Tisztelt Szülői Hang Közösség!

A Demokratikus Koalíció nevében szeretném megköszönni a felmérés elkészítést és azt, hogy annak eredményeit megosztották velünk.

Nagyon hasonló a képünk az oktatás helyzetéről, mint ami felmérésből kirajzolódik. A jelenlegi oktatási rendszer túlcentralizált és bürokratikus, túlterheli a diákokat, gyengén motivál a tanulásra, a kritikai gondolkodásra. Abban is egyetértünk, hogy a jelenlegi oktatási kormányzat csak súlyosbítja a problémákat, ahelyett, hogy érintettek bevonásával megoldásokat keresne rájuk.

A megoldásokat keresve a Demokratikus Koalíció teljes mértékben támogatja a szakmai szervezetek támogatásával létrejött és kilenc párt által aláírt Oktatási minimumot.

A Demokratikus Koalíció szerint fejlesztésközpontú Nemzeti Alaptantervre, az iskolák, diákok és pedagógusok sokszínűségét elismerő és támogató fakultatív kerettantervekre, versengő és választható tankönyvek és taneszközök rendszerére van szükség. Ennek megfelelően alapvetően az iskolák joga lenne a konkrét iskolai tantervek meghatározása, a tankönyvek, tananyagok megválasztása.

Meggyőződésünk, hogy az oktatás feladata a biztos alapképességekkel és használható tudással rendelkező, önálló és gondolkodó fiatalok nevelése. Támogatjuk a kompetenciaalapú programok folytatását, mivel ezek eredményesek voltak, javult az értő olvasás és a matematikai alapkészség. Ugyanakkor jelentősen csökkentenénk a lexikális tananyag mennyiségét, és diákok és tanárok óraszámát annak érdekében, hogy elég idő maradjon a minőségi munkára, és regenerálódásra. Megszüntetnénk a kötelező hit- és erkölcstant, a gyermekek világnézeti nevelésének kérdésében kizárólag a család dönthet.

Garantálni kell legalább egy idegen nyelv, elsősorban az angol hatékony elsajátítását. Ezért fenn kell tartani a nyelvi előkészítő évfolyamokat, és ki kell terjeszteni a kéttannyelvű képzést. Újfajta módszerekre és képzésre van szükség annak érdekében, hogy a középiskola végére minden diák hatékony nyelvtudással rendelkezzen. Mivel egy idegen nyelv tudása a 21. században már nem versenyképes, ezért támogatjuk a második és harmadik idegennyelv elsajátítását célzó iskolai programokat. A közoktatás feladata, hogy gyakorlatorientált képzéssel és tanórán kívüli támogatással fejlessze az informatikai ismereteket, elősegítve az információs társadalom létrejöttét, a digitális esélyegyenlőséget. Az oktatás minden területén támogatni kívánjuk az informatikai eszközök elterjedését. Minden iskolát el kell látni megfelelő számítógépekkel, biztosítva a szélessávú internetet is. Fokozatosan számítógéppel látjuk el a diákokat, hogy digitális tananyagokra lehessen cserélni a hagyományos nyomtatott tankönyveket.

A KLIK létrehozása zsákutcának bizonyult, ezért azt megszüntetnénk, és helyreállítanánk a magyar hagyományoknak megfelelő önkormányzati fenntartást. A működés anyagi feltételeit az államnak kell biztosítania az ország minden részén. Támogatjuk és ösztönözzük az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) integrált, tartós önkormányzati társulás keretében történő fenntartását, akár egy-egy kistérség egészének területén.

A szakképzés idejét csökkentő, tartalmát kiüresítő jelenlegi oktatáspolitikát zsákutcának tekintjük. Nem inasokra, hanem sokoldalúan képzett, az okos gazdaság keretein belül érvényesülő szakemberekre van szükség.

Az az elvárásunk a jövendő kormánnyal szemben, hogy legyen benne az oktatásért felelős miniszter, és hogy biztosítsa annak feltételeit pénzügyileg, jogilag és szakmailag egyaránt, hogy egy olyan modernizációs folyamat induljon el az oktatásban, amelynek a diákok, szülők, pedagógusok nemcsak elszenvedői, hanem aktív részesei is, ahol a civil, szakmai és szakszervezetek, az oktatáskutatók véleménye alapján széles korú politikai és társadalmi konszenzus jön létre a legfontosabb teendőkről.

Arató Gergely

 

 

  Megosztás