A Szülői Hang szavazásos véleményfelmérésében a készségfejlesztés iskolai hatékonyságáról kérdeztük a szülőket, melyre 91 válasz érkezett, az eredményeket Lannert Judit oktatáskutató értékelte. A válaszadóknak igen kis aránya gondolja azt, hogy az állami (1%), vagy a nem állami iskola (3%) megadná a felnőtt élethez szükséges készségeket. A válaszadók szerint nem kielégítő az iskolák készségfejlesztése. Többségük (57%) szerint ennek oka sokrétű, egyaránt probléma a túl sok lexikális ismeret magoltatása, a nem megfelelő módszerek, a nagy osztálylétszám, a tankönyvek minősége és a tanárok alacsony motiváltsága. A válaszadók harmada (32%) egy okot nevezett meg, méghozzá a feleslegesen bemagolandó lexikális ismeretet, amitől a tanároknak nincs lehetősége eltérni.

Tény és való, hogy a magyar közoktatás minősége elmarad a várttól, erről tanúskodnak a PISA eredmények, melyekről hírlevelünkben is hírt adtunk. Az elemzések pedig megmutatják azt is, hogy a matematikai műveltség romlása mögött az alacsony óraszámban tanított matematika és a túlzsúfolt tananyag kombinációja áll, hiszen éppen az időt igénylő gondolkodásra, gondolkodtatásra nincs idő. Így még a legjobb tanulóink is leginkább magolnak. A PISA eredmények szerint a magyar tanulók sokkal inkább használják a memorizációs stratégiát matematika tanulás esetén, mint a környező országokban. Ráadásul nálunk aránytalanul sokat tanulnak a gyerekek az iskolán kívül is: korrepetálás, házifeladat, szülővel való gyakorlás, de ez se hozza meg az eredményeket. Ehhez ugyanis több lazaság, kedv, motiváció kellene.

És itt ne felejtsük el, hogy a készségfejlesztés nemcsak az iskola feladata, de a szülőé is. De nem úgy, hogy erőltetjük a hatékonytalan és motivációromboló magolást óraszám. A gyerekeknek koragyermekkortól arra van szüksége, hogy sokat beszélgessünk velük, vigyük a szabad levegőre őket és adjunk lehetőséget a sok és játékos mozgásra. Nem háríthatunk minden problémát az iskolára. Ha a korai szakaszban elhanyagoltuk a gyereket és a rossz lelkiismeretünket anyagiakban próbáljuk megnyugtatni, megvéve a legújabb kütyüket a gyereknek, aki le se lesz robbantható róluk, akkor olyan nagyon fontos készségek nem fognak fejlődni, mint a kommunikáció, együttműködés, kreativitás, szövegértés. Ha pedig mi is beállunk a sorba és azt követeljük tőlük – mint ahogy a PISA adatok erre utalnak sajnos, – hogy otthon is órákig biflázzák a tananyagot, akkor mi se vagyunk jobbak, mint az iskola. A szülő megteheti, hogy jelzi az iskola felé, hogy több rugalmasságot várna, a gyereke fele pedig nem az iskola merev elvárásait közvetíti, hanem hagyja néha élni is a szegény gyereket úgy, ahogy ő szeretné. A teljesítménykényszer és verseny ilyen korban sokszor motivációromboló, nem kell mindenből ötösnek lenni.

A Szülői Hang szavazásos véleményfelméréseivel segít célba juttatni a szülői véleményeket, és aktív párbeszédre törekszik a szakemberekkel. Következő szavazásunk témája az oktatás finanszírozása, melyről itt mondhat véleményt.

  Megosztás