cseve-logoSajátos nevelési igényű (SNI-s) az a gyermek, tanuló, aki testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. Az SNI-s gyermek számára olyan intézmény javasolt, ahol megkapja a számára szükséges támogatást, többletszolgáltatást, pl. meghatározott óraszámú gyógypedagógiai fejlesztést, asszisztenst, tantárgyi felmentéseket. Az SNI-s gyermek 2, illetve autizmus esetén 3 főnek számít, ezáltal kisebb létszámú csoportban, osztályban helyezhető el. Sajnos gyakorlati tapasztalat, hogy az integráló intézményekben sok helyütt nincsenek meg az integráció személyi és tárgyi feltételei sem.

Aki SNI-s gyermeket nevel, az tudja milyen nehézségekkel kell szembenéznie egy ilyen családnak. A CSEVE (Csak Együtt Van Esély!) csoport alapítói azért fogtak össze, hogy a gyermekek megkapják az őket megillető oktatást, fejlesztést, egészségügyi ellátást, és ne kelljen félniük a kirekesztéstől. A csoport nem politizál, de céljainak elérése érdekében megszólítja a mindenkori törvényalkotókat. Sok a feladat, de összefogással többet tehetünk egymásért, gyermekeinkért! A csoport keresi a kapcsolatot más, azonos célért dolgozó csoportokkal.sni-kerdoiv

ÉBRESZTŐ! – ez volt a címe a CSEVE júniusi megmozdulásának, melynek keretében a csoport kérdéseket fogalmazott meg az EMMI felé. A kérdésekre megérkezett ugyan a hivatalos válasz, ez azonban nem kielégítő, hiszen nem a valós helyzetet tükrözi. Ezért most a CSEVE csoport egy kérdőívet állított össze az érintett szülők számára azért, hogy a törvényhozók figyelmét újra felhívja a problémákra. Ennek kitöltéséhez kérjük az érintett szülők segítségét.

További információ:

  Megosztás