miskolc-ujra

Nyílt levél az oktatásért, gyermekeinkért a Tanítanék Mozgalomtól

Lassan egy éve, hogy Miskolcon kezdetét vette a „tanárlázadás”.

A felelős kormányzati szereplők válaszképpen döntöttek a KLIK átszervezéséről. Létrehozták a vitatott összetételű Köznevelési Kerekasztalt, ahol strukturális változtatások helyett hangulatjavító intézkedésekkel álltak elő. Az oktatás irányítói, vezetői azonban mostanra már a tavasszal tett engedményeket is megkérdőjelezik, s a jogszabályváltozások szövevényében, a rendszer egészében egyfajta lopakodó visszarendeződés tapasztalható. A centralizált struktúra változatlanul alkalmas arra, hogy elfedje a forráskivonást az oktatásügyből, és tovább mérgezze az autonóm, egészséges működést. Úgy tapasztaljuk, hogy egyre több intézményvezetőt elsősorban a fölöttes akaratnak való megfelelési kényszer vezérel.A fenti folyamatok ártalmasak a közoktatás minden szereplőjére, a diákokra épp úgy, mint az ágazatban dolgozókra, az egész társadalomra. Ezért érezzük kötelességünknek, hogy most újra megszólaljunk.

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL, mert nemcsak a követeléseink, hanem a kormányzati ígéretek sem valósultak meg.

 • Néhány hónapja még azt hihettük, hogy rövid időn belül érdemi módon csökkennek a diákok terhei. Mára kiderült, hogy erre még évekig várhatnak tanítványaink!
 • Néhány hónapja még mindenki úgy gondolta, hogy az osztályfőnökök és munkaközösség-vezetők terhei órakedvezmények révén csökkennek. Mára kiderült, hogy az erről rendelkező jogszabályt tankerületenként másképp értelmezik, ezért sokaknak semmi könnyebbséget nem hozott ez az intézkedés.
 • Január végén Miskolcon hallhattuk először azt oktatásért felelős minisztertől, hogy minden olyan pedagógust, akinek hét évnél kevesebb ideje van hátra az öregségi nyugdíjkorhatárig, a Pedagógus II. fizetési fokozatba sorolnak. Ma már sokan tudják, hogy több mint 1300 tapasztalt kollégát – méltatlan indokokkal – kizártak ebből az automatikus előmenetelből.
 • A nyár végén olvashattuk a vonatkozó kormányrendeletben, hogy eltörölték a pedagógusok kötelező benntartózkodását és a felesleges és hazug adminisztráció jelképének számító kötelező munkaidő-nyilvántartást. Rögtön a tanév elején sorjáztak a hírek: sok helyütt e tárgyban mindent úgy rendelt el az intézményvezető, mint az előző tanévben.
 • Három éve hatályos az a rendelet, amelyben a pedagóguslétszám meghatározásának alapja 22 tanóra. Ezt a jogszabályt azóta soha nem tartotta be senki!

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL,

mert a szakképzésben egyre nehezebb tanulni és tanítani.

Az idén szeptemberben olyan átgondolatlan szakképzési rendszert vezettek be erőszakkal, melyet egyetlen oktatásszakmai szervezet sem támogatott.

 • Tiltakozunk, mert folyamatosan csökken a korlátlanul támogatott képzések száma!
 • Tiltakozunk, mert a képzések szakmai vizsgatárgyainak követelményei tisztázatlanok!
 • Tiltakozunk, mert a képzések jelentős részéhez a mai napig sincsenek tankönyvek!
 • Tiltakozunk, mert egyik napról a másikra egyeztetés nélkül vezettek be egy olyan komplex természettudományi tárgyat, amelynek tartalmi és módszertani követelményeit éveken át kellett volna kidolgozni, s nem csoda, hogy ily módon a megfelelő végzettségű pedagógusok képzésére sem jutott idő!
 • Tiltakozunk, mert megszűnt az intézmények közti átjárhatóság. Gyakorlatilag lehetetlenné vált a tanulók számára az általános iskola elvégzése után választott pálya későbbi módosítása!
 • Tiltakozunk, mert a színvonalas szakmai gyakorlati képzés feltételei nem biztosítottak!
 • Tiltakozunk, mert a közismereti tárgyak visszaszorításával az itt tanuló diákok tanulási képességei, és továbbtanulási lehetőségei drasztikusan romlanak!
 • Tiltakozunk, mert a szakmai tárgyakat tanító kollégák sok intézményben nap mint nap reggel héttől este nyolcig kénytelenek órákat tartani!
 • Tiltakozunk az alapítványi szakképző intézmények ellehetetlenítése, bekebelezése ellen!

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL,

 • mert elmaradt a nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkatársaink bérének érdemi rendezése, s a nem állami fenntartóknál még sok helyen hangulatjavító bérrendezésre sem került sor,
 • mert a felzárkóztatást évek óta lelkiismeretesen vállaló tanodák végveszélybe kerültek a kaotikus pályázati rendszer miatt,
 • mert több tankerületben és szakképzési centrumban kétségbe vonják a közalkalmazotti tanácsok és a szakszervezeti tisztségviselők jogszerű működésének feltételeit,
 • mert a valódi problémák megoldása helyett időről időre olyan „gumicsontot” dobnak elénk, mint pl. a 30 perces órák, a 9 órás tanításkezdés, a szünidők rendjének átszervezése. Az ilyen felvetések legfeljebb arra jók, hogy eltereljék a társadalom figyelmét és kifárasszák a pedagógusokat!

MISKOLC ÚJRA MEGSZÓLAL,

mert továbbra is elégedetlen a hatalom oktatáspolitikájával! A szűnni nem akaró gondok miatt felhívunk minden, az oktatás ügye iránt elkötelezett szervezetet és magánszemélyt, hogy csatlakozzanak nyílt levelünkhöz azzal, hogy az oktatás válságos helyzetével kapcsolatos észrevételeiket és javaslataikat minden rendelkezésükre álló csatornán keresztül – ahogy mi is – juttassák el az illetékesekhez (EMMI, NGM, iparkamara, szakképzési centrumok, KLIK országos központja és tankerületei, nem állami fenntartók, helyi- és országgyűlési képviselők). Világosítsák fel a valós helyzetről ismerőseiket, tájékoztassák környezetüket, adjanak hangot véleményüknek! Ne tétlenkedjünk! Gyermekeink és hazánk jövője a tét!

Miskolc, 2016. október 19.

Béres Ildikó a Miskolci Tankerület Közalkalmazotti Tanácsok Fórumának koordinátora

Pilz Olivér a Tanítanék Mozgalom képviselője

Csabalik Zsuzsanna a Pedagógusok Szakszervezete középiskolai tagozatának városi titkára

Szűcs Tamás a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete regionális ügyvivője

Forrás: https://www.facebook.com/notes/tan%C3%ADtan%C3%A9k/miskolc-%C3%BAjra-megsz%C3%B3lal/1600995553530421