fbpx
2071 csatlakozó, 3198 vélemény, 1979 beszélgetés
Szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

A Szülői szókimondó célja és működése: Az online akció célja a társadalm kérdésekben való véleménynyilvánítás és a társadalmi párbeszéd elősegítése. Az akció a következő három lépésre épül:

 1. Kérdéseket válaszolhatunk meg, kérdőíveket tölthetünk ki fontos társadalmi kérdésekben. A kérdőív kitöltések eredményét a szervezők később kiértékelhetik és az összesített eredményeket nyilvánosságra hozhatják.
 2. A kitöltés során megismerhetjük egy másképpen gondolkodó, más nézőponttal rendelkező társunk szöveges véleményét is, amit ugyanannak a kérdésnek a megválaszolása során adott meg (amennyiben van ilyen).
 3. Ha szeretnénk, akkor válaszolhatunk is. Van lehetőség további privát beszélgetés keretében vitát folytatnunk arról, hogy miért is látjuk másképpen a világot. A beszélgetés során email értesítést kaphatunk a válaszüzenetekről, majd amikor szeretnénk, írhatunk viszontválaszt, amelyről pedig a másik fél kaphat értesítést.

A Szókimondó előzetes regisztráció nélkül is használható, megválaszolhatjuk az egyes témákhoz tartozó kérdéseket. A kérdések megválaszolásával automatikusan csatlakozunk a kezdeményezéshez, és belépve maradunk a böngészőben. Lehetőségünk van egy nevet is megadni, ez azonban lehet egy becenév is, így a beszélgetések során nem kell felfednünk valódi nevünket. A csatlakozáshoz nem kötelező, de lehetséges email címet megadni. A válaszüzenetekről vagy egyéb hírekről csak az email cím megadásával kaphatunk értesítést. 

A csatlakozás során az alábbi adatok adhatók meg.

 • Név. Ez tetszőleges keresztnév, becenév vagy fantázianév lehet, nem szükséges a teljes, valódi nevünket megadni. Ezáltal úgy is részt tudunk venni a privát beszélgetésekben, hogy valódi kilétünket nem fedjük fel, anonimek maradhatunk. A név nyilvánosan is megjelenhet, mivel a nevet a rendszer megadja a beszélgetőpartnereinknek. Amenyiben nem adunk meg nevet, akkor a csatlakozás sorszáma kerül feltüntetésre.
 • Email cím (nem kötelező megadni). Az email cím megadása lehetővé teszi, hogy a válaszüzenetekről értesítést küldjön a rendszer, és az akcióval kapcsolatos hírekről, újdonságokról is értesítést kaphatunk. Az email cím megadása segítheti a belépést is, hiszen az email címre belépési emlékeztetőt is küldhet a rendszer, amennyiben belépési kódunkat elfelejtenénk. A rendszer email cím nélkül is használható akár privát beszélgetésekre is, de ebben az esetben rendszeresen fel kell keresnünk az oldalt és megnézni, hogy kaptunk-e válaszüzenetet, hiszen email cím megadása nélkül nem kaphatunk külön értesítést. Az email cím nem nyilvános, azt a rendszer soha nem teszi közzé, nem mutatja meg senkinek, így a beszélgetőpartnereknek sem. Az email címeket bizalmasan kezeljük, nem adjuk ki harmadik félnek, és nem használjuk reklámküldésre vagy más, a Szülői szókimondó céljaitól eltérő célra.
 • Értesítés a Szülői Hang egyéb híreiről. Amennyiben ezt az opciót bejelöljük, akkor email értesítést kapunk a Szülői Hang Közösség más, elsősorban az oktatással kapcsolatos híreiről, eseményeiről.

Csatlakozni csak ezen szabályzat elfogadása után lehetséges. A csatlakozás után a felhasználó egy belépési kódot kap, amivel később beléphet az akció oldalára (sikeres regisztráció után a felhasználót automatikusan belépteti a rendszer).

A fentieken túl a kérdések megválaszolása után vagy a beállításoknál statisztikai adatok is megadhatóak, de ezek megadása nem kötelező. Az alábbi statisztikai adatokat van lehetőségünk megadni.

 • Településtípus, lehetséges válaszok: Budapest, nagyváros (100 ezer lakos felett), város, község/falu.
 • Megye (megadható külföld is).
 • Születési év.
 • Nem.
 • Iskolai végzettség, lehetséges válaszok: általános iskola, középiskola érettségi nélkül, érettségi, felsőfokú.
 • Pedagógusok vagyunk-e
 • Szülők vagyunk-e.

Egyes kérdőívekben lehetséges más statisztikai adat is, de a fenti statisztikai adatok hozzákapcsolódnak a regisztrált felhasználó adataihoz, így azokat a felhasználó később módosíthatja a beállításoknál. Amennyiben a már csatlakozott felhasználó korábban megadta a statisztikai adatokat, akkor azokat nem kell ismét megadni a kérdőívek kitöltése után. A statisztikai adatok megadása elősegíti a kérdőívek kiértékelését, mivel az eredmények statisztikai adatoktól való függése is láthatóvá válik. A statisztikai adatokat a rendszer használhatja a beszélgetések indításánál is, mivel az adatok ismeretében a rendszernek lehetősége van hasonló statisztikai adatok figyelembevételével választani beszélgetőpartnert.

Az új beszélgetések úgy jönnek létre, hogy a kérdések megválaszolásával valamely kérdésben véleményt nyilvánítunk feleltválasztó kérdéssel és szövegesen is. A rendszer a kérdőív kitöltése során bemutatja egy másik felhasználó véleményét, ami más nézőpontú; erre válaszolhatunk, és akár elindulhat egy privát beszélgetés. Később saját magunk külön is kezdeményezhetünk hasonló módon újabb beszélgetést. A privát beszélgetés azt jelenti, hogy a beszélgetés a Szülői szókimondó honlapján nem nyilvános formában zajlik, a beszélgetést az oldal többi felhasználója nem látja. Csupán a kérdőívben megadott vélemény és a kérdőívben megadott első válasz nyilvános annyiban, hogy a beszélgetésindító véleményt a rendszer megmutathatja más felhasználóknak is, illetve a beszélgetésindító vélemény és a kérdőívben arra adott első válasz mint példa anonim módon megjelenhet, de maguk a privát beszélgetések nem nyilvánosak.

A beszélgetések a Szülői szókimondó honlapján zajlanak, a válaszüzenetekről a beszélgetőpartnerek email értesítést kaphatnak. A beszélgetéshez a beszélegtőpartnereknek nem kell egyidőben bejelentkezve lenniük, a beszélgetés időben hosszabb időt is igénybe vehet, épp ezért hasznosak az értesítések. Az értesítés akkor nem kerül kiküldésre, ha a felhasználó nem adott meg email címet, vagy a felhasználó letiltotta az éretsítések kiküldését, vagy némítást állított be, vagy már válaszolt az adott hozzászólásra, egyébként az üzenetküldés után nemsokkal kiküldésre kerül az értesítés. A beszélgetéseknél a felhasználók némítást állíthatnak be, ami azt jelenti, hogy elmaradnak az értesítések, és a beszélgetések listájában is a beszélgetés átkerül a némított beszélgetések közé. A számunkra érdektelen beszélgetések némításával elérhetjük, hogy csak a számunkra valóban érdekes értesítéseket kapjuk meg, és az érdektelen beszélgetéseket figyelmen kívül hagyhassuk. Lehetőség van némítást beállítani egy adott beszélgetésre, egy adott beszélgetőpartnerre, és egy adott témára is.

A regisztrált felhasználók a beállításoknál az alábbiakat is megadhatját, mint alapbeállítás:

 • Email a válaszüzenetekről (igen/nem). Itt egyszerre kikapcsolhatjuk az email értesítést az összes válaszüzenetre. Azonban ha nem kapunk értesítést, akkor csak úgy értesülünk a válaszokról, ha rendszeresen megnézzük saját beszélgetéseinket a honlapon. Aki csak a kevésbé érdekes beszélgetésekkel kapcsolatos értesítésekről szeretne leiratkozni, annak javasoljuk, hogy inkább az adott beszélgetéseket, beszélgetőpartnereket, témákat némítsa.
 • Információs email (igen/nem). A Szülői szókimondóval kapcsolatos hírekről, újdonságokról alkalmanként email üzenet érkezhet, erről itt leiratkozhatunk.
 • Feliratkozás a Szülői Hang híreire (igen/nem), ezek elsősorban a közoktatással kapcsolatosak.
 • Válaszolhatnak a véleményemre (igen/nem). A kérdőívekben regisztrált felhasználóként megadott véleményünk alapján indulhatnak új beszélgetések. Ha ezt a beállítást kikapcsoljuk, akkor mások nem kezdeményezhetnek velünk beszélgetést az általunk megadott vélemények alapján.
 • Válaszok gyakorisága (ritkább/átlagos/gyakoribb). Ezzel a beállítással befolyásolhatjuk, hogy milyen gyakran szeretnék válaszlevelet kapni az általunk a kérdőívekben megfogalmazott szöveges véleményekkel kapcsolatban. A rendszer ettől a beállítástól függően gyakrabban vagy ritkábban mutatja a véleményünket másoknak, amikor valaki új beszélgetést kezdeményez.

A rendszer nyilvántarthat a felhasználó aktivitásával kapcsolatos adatokat, pl. a honlap elérésének időpontjait, egy-egy beszélgetés vagy üzenet megtekintésének időpontját. Ezek az adatok egyes esetekben a beszélgetőpartner számára is elérhetőek lehetnek, pl. a beszélgetőpartner láthatja, hogy a felhasználó megtekintett-e egy neki szóló üzenetet, vagy hogy mikor volt utoljára aktív. Maga az email cím nem nyilvános, de az egyes esetekben kiderülhet, hogy a felhasználónak van-e egyáltalán megadott email címe, és ezáltal kap-e értesítéseket az üzenetekről.

Reméljük, hogy a Szülői szókimondó használata elősegíti a fontos társadalmi kérdésekről szóló közös gondolkodást, egymás jobb megértését.

A csatlakozott felhasználókról tárolt adatok:

 • Személyes adatok: Név (keresztnév/becenév), email cím, statisztikai adatok (településtípus, megye, születési év, nem, iskolai végzettség, szülő-e, pedagógus-e), alapbeállítások (hírlevélre való jelentkezés, email a válaszüzenetekről, információs email, válaszolhatnak a véleményekre, válaszok gyakorisága), csatlakozás adatai (sorszám, dátum, csatlakozás oldala, mely hivatkozásról indulva kereste fel a honlapot), kérdőív kitöltések és azok dátuma, a beszélgetések tartalma (üzenetek, azok dátuma és küldője), a szabályok be nem tartása miatti figyelmeztetések és azok ideje, sikertelen bejelentkezések adatai, értesítési és információs emailek másolata. Ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, a következő kivételekkel. A megadott név a beszélgetések során nyilvánosságra kerül, a kérdésekre megadott válaszokat és azok dátumát pedig a beszélgetések kezdeményezése céljábol más felhasználók is láthatják. A válaszok kiértékelése összesítve történik a konkrét kitöltők személyére való hivatkozás nélkül, de a kiértékelésben, közösségi oldalakon is idézhetőek az anonim szöveges vélemények, beleértve a mások nézőpontjaira adott első válaszokat is, anonim módon.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása.
 • Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig.

Jóhiszemű felhasználás: A Szülői szókimondó akció oldalai csak az ebben a szabályzatban részletezett célókból, jóhiszeműen használható. Az általános informatikai gyakorlatnak megfelelően a honlapon végzett valamennyi tevékenység naplózásra kerülhet, melyben szerepelhet a tevékenység időpontja és a kliens számítógép IP címe is. Általános esetben az IP cím alapján a felhasználó személye nem azonosítható. Abban az esetben azonban, ha a felhasználó rosszindulatú, a Szülői szókimondó akció céljával összeegyeztethetetlen tevékenységet végez, vagy törvénysértésre utaló magatartás észlelhető, akkor a Szülői szókimondó üzemeltetői feljelentést tehetnek, melynek részeként a naplózott adatok, köztük az IP címek is csatolhatóak a feljelentéshez.

Jogi felelősség kizárása: A Szülői szókimondó akció üzemeltetői tevékenységüket legjobb tudásuk szerint végzik, de nem vohatóak jogi felelősségre akkor, ha az oldalon műszaki hiba vagy egyéb okok miatt a szolgáltatás részben vagy teljesen szünetel. A Szülői szókimondó akció üzemeltetői nem vonhatóak jogi felelősségre a honlapon közzétett szövegek tartalma miatt.

A szerzők felelőssége:  Minden felhasználó saját maga felelős a honlapon keresztül közzétett véleményéért. A témájában nem odaillő, a törvényességet, jóizlést vagy másokat sértő megnyilvánulások akár figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhetnek, illetve ezek beküldőit kizárhatjuk. Elvárjuk, hogy a véleménnyilvánítás és beszélgetés során a résztvevők tartózkodjanak mások bántó minősítésétől, és az adott tárgyra vonatkozó érdemi hozzászólásokat, kérdéseket tegyenek. A honlapon megjelenő vélemények a szerzők álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg a szervezők véleményével. Nem tehető közzé olyan szöveg – sem kérdőívekben, sem beszélgetésekben -, ami konkrét személyek vagy csoportok érdekeit bármilyen módon sérti, vagy bármilyen módon bántó lehet, vagy konkrét személyek vagy csoportok személyes adatait engedély nélkül felfedi. Amennyiben egy felhasználó törvénysértésre utaló szöveget tesz közzé vagy akár a honlapon folytatott beszélgetés során törvénysértésre utaló megjegyzést tesz, a Szülői szókimondó akció üzemeltetői jogi lépéseket is tehetnek.

A kérdőívek kitöltések: Egy kérdőívet egy felhasználó ugyanazzal a véleménnyel csak egyszer tölthet ki. Amennyiben valakinek megváltozik a véleménye, akkor kitöltheti a kérdőívet újra más válaszokkal. Csatlakozott felhasználók esetén a rendszer általában ugyanannak a felhasználónak a legutóbbi kitöltését veszi figyelembe a kérdőív kiértékelésnél és az új beszélgetések kezdeményezésénél. Egyes esetekben ugyanaz a kérdőív különböző nézőpontból (pl. szülői és pedagógusi) többször is kitölthető.

Privát beszélgetések: A privát beszélgetések, melyek az első szöveges vélemény és az arra adott válasz után indulhatnak, nem nyilvánosak, az ott elhangzottakat (leírtakat) a másik fél nem teheti közzé a beszélgetőpartner engedélye nélkül.

Adminisztrátor, moderátor hozzáférés: A Szülői szókimondó adminisztrátora és moderátorai szükség esetén ellenőrizhetik a honlapon közzétett szövegeket, beleértve a privát beszélgetések szövegét is. Erre a felhasználók külön kérése esetén is szükség lehet (a felhasználók jelenthetik a kétes tartalmakat az adminisztrátornak), de az adminisztrátorok, moderátorok kérés nélkül is ellenőrizhetik a felhasználók által írtakat. Az adminisztrátorok vagy moderátorok dönthetnek arról, hogy bizonyos esetekben a felhasználók véleményei csak azután lehetnek mások számára láthatóak, ha azokat előzetesen egy moderátor ellenőrizte. Amennyiben a szöveg sérti a szabályokat, akkor az adminisztrátor, moderátor dönthet azok eltávolításáról, figyelmeztetheti a szerzőt, vagy akár külön értesítés nélkül kizárhatja a szerzőt a rendszerből. Az adminisztrátorok, moderátorok döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség. Az adminisztrátorok, moderátorok bizalmasan kezelik az általuk megtekintett felhasználói szövegeket, azokat nem hozzák nyilvánosságra, harmadik félnek nem adják át. Az adminisztrátoroknak, moderátoroknak be kell tartaniuk az adatkezelési szabászokat.

Sajtó: A Szókimondó támogatja a sajtómegjelenéseket. Kérjük, hogy a sajtó képviselői az info@szuloihang.hu címen jelentkezzenek. A honlapon nyilvánosan elérhető információk a sajtóban is közzétehetőek, de a konkrét privát beszélgetések még anonim módon sem idézhetőek a sajtóban anélkül, hogy a beszélgetőpartner erre konkrét engedélyt adna. A sajtó képviselői kérhetnek további infomációkat az Szülői szókimondó üzemeltetőjétől.

Kutatások, kiértékelések: Kutatások, kiértékelések esetén is csak összesített, anonim eredmények tehetők közzé. A felhasználók kérdőívekre adott válaszai, beleértve a más nézőpontú véleményre adott választ is, anonim módon idézhetőek, de a további privát beszélgetések részletei még anonim módon sem idézhetőek az érintett beszélgetőpartnerek engedélye nélkül. A kutatások csak az adminisztrátor engedélyével végezhetők, és azok elvégzése során is be kell tartani az adatvédelmi szabályzatot.

Kapcsolattartás: A Szókimondóval kapcsolatban a szokimondo@szuloihang.hu címen veheti fel a kapcsolatot a szervezőkkal, ha bármilyen kérdés vagy észrevétel felmerül. A szervezők is egyes esetekben a résztvevőkhez fordulhatak a regisztrált értesítési email címen, amennyiben észrevétel vagy kérdés merülne fel.

Cookie (süti) fájlok: Az idevonatkozó EU rendelkezésekkel összhangban tájékoztatjuk, hogy más weboldalakhoz hasonlóan cookie (süti) fájlokat használunk az oldal megfelelő működéséhez.

A Szülői szókimondó üzemeltetője: A Szülői szókimondót a Szülői Hang Közösség kezdeményezte és üzemelteti. A Szülői Hang Közösség tevékenységéről a szuloihang.hu oldalon tájékozódhat.

Az adatkezelő személye és elérhetősége: Dr. Miklós György, email elérhetősége: info@szuloihang.hu. A felhasználók ezen a címen kérhetik adataik részleges vagy teljes törlését, illetve itt jelezhetnek bármilyen egyéb adatkezeléssel vagy az oldal használatával kapcsolatos észrevételt, kérést.

A honlap általános szabályzata: A Szókimondó használatával egyben a szuloihang.hu oldal általános szabályzatát is elfogadottnak tekintjük, ez itt érhető el.

Az adattárolás helye: Az adatokat a www.abplusz.hu szolgáltató biztonságos szerverein tároljuk Budapesten.

Kérdések: Az adatkezeléssel kapcsolatos további kérdéseit felteheti a Kapcsolat menüpont alatt.

Adatvédelmi jogorvoslati lehetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Megosztás Facebookon:

Csatlakozzon a Szülői Hang Facebook csoportjához, ahol szintén beszélhetünk a felvetett témákról, szülőként, pedagógusként segítjük egymást a mindennapok nehézségeiben és közösen képviseljük érdekeinket.

Szülői Hang