education, childhood, people, homework and school concept - bored student boy reading book or textbook at home

A szülők meglepően nagy arányban utasítják el az állami/kísérleti tankönyveket, és elvárják, hogy az iskolában merjék megrendelni azt a tankönyvet, amit jobbnak tartanak. Bár a szülők elismerik, hogy a tankönyvrendelés elsősorban a pedagógusok kompetenciája, úgy gondolják, jobb döntés születhet a szülők bevonásával, ez azonban jelenleg nem tipikus. A szülők túlnyomó többsége a minőséget helyezi előtérbe az olcsósággal szemben, de mindemellett a kormányzat által emlegetett olcsóság sem igazán érzékelhető a szülők többsége számára. A szülők szerint a támogatást differenciáltan, a valóban rászorulók számára kellene adni. 

A Szülői Hang 2017 márciusában kérdőíven tudakolta meg a szülők véleményét a tankönyvek választásáról. A válaszadás online formában anonim volt, és nem volt kötelező mindegyik kérdésre válaszolni. A kérdőív 12 állítást tartalmazott, és a válaszra 3 alternatíva szerepelt: Egyetértek; Nem értek egyet; Nem tudom eldönteni.
A beérkezett 512 választ a Tankönyvesek Országos Szakmai Egyesülete (TANOSZ) szakértőivel közösen értékeltük ki. A felmérés ugyan nem reprezentatív, de a nagyon egyirányba mutató válaszok miatt az eredményeket jellemzőnek és figyelemre méltónak tartjunk.

Az állami tankönyvek minőségéről, választásáról

Egyetért Nem ért egyet Nem tudja
1.a Az a legjobb, ha minden gyerek ugyanabból a könyvből, ugyanolyan szemlélet szerint tanul… 6% 93% 1%
1.b Az állami könyvek ugyanolyan jók, mint bármelyik korábbi tankönyv… 3% 92% 5%
3.a Jobban szeretném, ha a mi iskolánkban az állami tankönyveket használnák… 3% 91% 6%

Mindhárom kérdésre adott szülői válaszokból egyértelműen az olvasható ki, hogy a kísérleti/állami tankönyveket erőltető „egyentankönyves” szisztémának meglepően nagyarányú az elutasítottsága a szülők körében is (91-93%). Paradox módon ezt a kísérleti tankönyveket kifejlesztő OFI sem cáfolja meggyőzően, hiszen a tankönyveikről messze legjobb visszajelzést kapott 2. osztályos olvasókönyvről az alábbi olvasható az OFI vezetői összefoglalójában: „A tanítók által legjobbnak ítélt 2. osztályos kísérleti könyvek alig rosszabbak, mint a kipróbálók által korábban használt tankönyvek.”

A tankönyvek választásáról

Egyetért Nem ért egyet Nem tudja
1.c Jobb lenne, ha a tanárok maguk választhatnák ki, milyen könyvből szeretnének tanítani… 95% 3% 2%
3.b Azt a könyvet rendeljék meg, amit a tanár jobbnak tart, akár állami, akár nem… 90% 4% 6%
3.c Elvárom, hogy az iskolában merjék megrendelni azt a tankönyvet, amit jobbnak tartanak… 95% 2% 3%

A megkérdezett és válaszoló szülők evidensnek tartják (90-95%-os egyetértés), azaz elvárják azt az iskolától, hogy merjék megrendelni azt a tankönyvet, amit a legjobbnak tartanak akár állami, akár nem.

A tankönyvrendelés gyakorlatáról

Egyetért Nem ért egyet Nem tudja
4.a A tankönyvrendelés teljesen szakmai kérdés, a szülők ebben nem tudnak véleményt nyilvánítani… 44% 45% 11%
4.b A tankönyvrendelés az iskola felelőssége, de ha egyeztetnének a szülőkkel, akkor jobb döntést tudnának hozni… 76% 14% 10%
4.c A mi iskolánkban figyelembe veszik a szülők véleményét, és a szülők is mindenben támogatják az iskolát… 33% 41% 26%

A szülők túlnyomó többsége (76%) elfogadja, hogy a tankönyvrendelés elsősorban az iskola felelőssége (kompetenciája). Ugyanakkor abban már megoszlanak a vélemények, hogy a tankönyvrendelés konkrét összeállításában mennyire indokolt elvileg (4.a) a szülőket megkérdezni (44%-45%) és ebben mi a valóságos iskolai gyakorlat. (Csak a szülők 33%-a látja úgy, hogy iskolájukban ebbe a folyamatba érdemben bevonják őket.)

A tankönyvek áráról és az ingyenességről

Egyetért Nem ért egyet Nem tudja
2.a Érezhetően olcsóbbak lettek a tankönyvek… 21% 62% 17%
2.b Nem olcsó, hanem jó könyvek kellenének… 95% 3% 2%
2.c Akinek nem okoz problémát a tankönyvek megvásárlása, annak nem kellene állami támogatást adni… 78% 15% 7%

Bár a tankönyvek ára – elsősorban az irreálisan olcsó árú kísérleti tankönyvek miatt – valamelyest csökkent 2014 óta (a 40%-os kormányzati állítással szemben csak 12-15%-kal), ezt a szülők 62%-a nem érzi a saját bőrén. A kérdőívre válaszoló szülők 95%-a nem az olcsóságot, hanem a jó minőséget tartja a legfontosabbnak. Ez még akkor is figyelemre méltó, ha az online felületen válaszoló szülők feltehetően a magyarországi átlagnál jobb körülményekkel rendelkeznek.Még ebben az esetben is a kérdőív legfontosabb üzenetének tartjuk a 2.c állításra adott szülői választ: a szülők több mint 3/4-e (78%) szerint felesleges/kidobott pénz azon családok számára is – differenciálatlanul – állami támogatást adni, „akiknek nem okoz problémát a tankönyvek megvásárlása”.

Ez már átvezet ahhoz a kérdéshez: vajon a minden tanulóra kiterjedő ingyenességet a társadalom többsége egészséges lépésnek tartja-e?

A részletes kérdések és eredmények grafikus formában itt tekinthetőek meg.

1. kérdés. 2014 óta állami monopólium lett a tankönyvkiadás. Ma még szerepel néhány olyan könyv a tankönyvjegyzéken, amit korábban a magánkiadók készítettek, de két év múlva az iskolák már csak az állam által kifejlesztett könyveket használhatják.

tankonyv-1a
tankonyv-1b
tankonyv-1c

2. kérdés. Az állam azt állítja, hogy a tankönyvek árát leszorította, valamint tankönyvügyben azt tartja a legfontosabb intézkedésének, hogy a könyveket alsó tagozaton ingyenessé tette.
tankonyv-2a
tankonyv-2b
tankonyv-2c

3. kérdés. A 2016-ban az iskolák többféleképpen oldották meg a tankönyvrendelést.
– Voltak olyanok, akik csak az állami könyveket rendelték meg.
– Voltak, akik még kihasználták a törvényes lehetőséget, és megrendelték azokat a nem állami könyveket, amelyek fenn voltak a tankönyvjegyzéken. Egyes tankerületekben ezt a KLIK (törvénytelenül) visszavonatta velük, de sok helyen a KLIK is jóváhagyta a megrendelést.
– Voltak, akik megrendelték az állami könyveket, de utána úgy egyeztek meg a szülőkkel, hogy megrendelik a régi, jól bevált könyveket is. Így azok a szülők, akiknek a gyermeke nem jogosult állami támogatásra, kétszer fizettek.

Mi erről az Ön véleménye?
tankonyv-3a
tankonyv-3b
tankonyv-3c

4. kérdés. Egyeztessen-e az iskola a szülőkkel a tankönyvrendelés ügyében?
tankonyv-4a
tankonyv-4b
tankonyv-4c

 

A kérdőívre adott szöveges válaszok összefoglalója itt olvasható.

A Szülői Hang szavazásos véleményfelméréseivel segít célba juttatni a szülői véleményeket, és aktív párbeszédre törekszik a szakemberekkel. Következő felmérésünk itt érhető el, témája a nyelvoktatás. 

  Megosztás